Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» icon

Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Скачати 123.86 Kb.
НазваТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Дата11.09.2012
Розмір123.86 Kb.
ТипДокументи

Тести

для модульного контролю та оцінки знань студентів

з дисципліни «Стратегічне управління»


Модуль 4. ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

1. Що таке цільовий підхід в управлінні:

  1. Система методів і методичних прийомів, що забезпечують постійну орієнтацію управлінської діяльності, плано­во-управлінських рішень, процесів виконання цих рішень, спрямо­ваних на кінцеві результати, з урахуванням соціально-економічних характеристик, які постійно змінюються завдяки розвитку системи потреб, кількісних та якісних змін у виробничому потенціалі систе­ми, відносно якої застосовується цільовий підхід.

  2. Застосовується до різних видів людської діяльності: управління автомобілем, трактором, космічними апаратами, торговельно-технологічними процесами

  3. Застосовується переважно до діяльності людей у сфері економіки, техніки

  4. Складний соціально-економічний процес, який містить цілеспрямований вплив на об’єкти, системи з метою збереження їхньої сталості або переведення з одного стану в інший з метою досягнення певних цілей

  5. Економічний процес, який передбачає вплив на керовані об’єкти


2. Цільовий підхід в управлінні набув найбільшого поширення у формі:

 1. Фінансового управління

 2. Стратегічного управління

 3. Управління персоналом

 4. Управління інвестиціями

 5. Управління технічними та біологічними системами


3. В чому полягає роль мети в управлінні:

 1. Основа побудови критеріїв, стандартів, нормативів, що використовуються для оцінки організації

 2. Досягнення запланованого рівня продуктивності праці

 3. Виконання поставлених завдань

 4. Отримання прибутку

 5. Зниження витрат


4. В чому полягають вимоги до цілей:

 1. Реальність, конкретність, досяжність, вимогливість, наукового обґрунтованість, вимірюваність, однозначність, гнучкість, прийнятність, відображення змісту діяльності

 2. Виявлення та оцінка альтернатив

 3. Формування критеріїв і обмежень

 4. Реальність, конкретність, досяжність, вимогливість, наукового обґрунтованість, вимірюваність, багатоваріантність, гнучкість, прийнятність, відображення змісту діяльності

 5. Реальність, не визначеність, досяжність, вимогливість, наукового обґрунтованість, вимірюваність, однозначність, гнучкість, прийнятність, відображення змісту діяльності


5. Виберіть з перерахованого вдало сформульовану ціль:

  1. Максимізувати прибуток

  2. У 2001 році збільшити вит­рати на рекламу на 5 %

  3. Інтенсифікувати НДПКР і за рахунок цього — ста­ти технологічним ліде­ром галузі

  4. У 2001 році збільшити частку ринку, яку обслу­говує підприємство, з 8% до 10% за рахунок збіль­шення витрат на рекламу на 15%

  5. Зменшити витрати на продукцію


6. Як слід розуміти місію організації?

   1. Чітко виражена причина існування

   2. Основні функції організації

   3. Основні завдання організації

   4. Основні методи управління

   5. Принципи управління


7. В чому полягає роль місії в організації:

 1. Визначає причину та сферу існування, об’єднує зусилля працівників, дає змогу сполучити різні цілі (групи людей, діяльність тощо), визначає розумні передумови розподілу коштів (пріоритетів), окреслює загальний діапазон обов'язків

 2. Дає можливість підвищити економічну ефективність діяльності підприємства.

 3. Здійснює мотивацію персоналу, необхідну для формування та досягнення мети підприємства.

 4. Є можливість впровадити інновації

 5. Визначає особливості поведінки організації в ринковому середовищі


8. Послідовність розробки місії організації:

1. Забезпечити відкриту розробку та обговорення мети серед співробітників та інших зацікавлених у діяльності підприємс­тва осіб. Встановити, оцінити та обговорити альтернативні ва­ріанти мети в межах організації. Визначити в процесі обговорення прихильників і супро­тивників. Перші об'єднуються навколо мети, інші — усвідомлюють, що їхні джерела економічного та морального задоволення перебувають за межами цієї організації, і приймають рішення про звільнення.

2. Встановити, оцінити та обговорити альтернативні ва­ріанти мети в межах організації. Визначити в процесі обговорення прихильників і супро­тивників. Перші об'єднуються навколо мети, інші — усвідомлюють, що їхні джерела економічного та морального задоволення перебувають за межами цієї організації, і приймають рішення про звільнення. Забезпечити відкриту розробку та обговорення мети серед співробітників та інших зацікавлених у діяльності підприємс­тва осіб.

3. Творче проникнення в суть об'єктивних економічних законів і уміння створювати сприятливі умови для їх позитивного впливу на розвиток виробництва, знання техніки, технології, економіки, права, уміння творчо працювати з людьми, організувати роботу колективу.

4. Дотримання законів України, уміння створювати високу моральну атмосферу в колективі з метою підвищення продуктивності праці, знання техніки, технології, організації, права, уміння організовувати трудовий колектив.

5. Творче проникнення в суть об'єктивних законів, процесів і економічних подій, уміння знаходити в них правильне рішення, знання основ права, техніки, технології, економіки.


9. За спрямованістю дій цілі класифікуються:

 1. Економічні, техніко-технологічні, соціальні, екологічні.

 2. «Цілі створення» та «цілі розвитку».

 3. Зовнішні та внутрішні.

 4. Цілі всього підприємства, окремих підрозділів і груп або індивідуумів.

 5. Коротко-, середньо- та довгострокові.


10. За напрямками діяльності на підприємстві цілі класифікуються:

 1. Стратегічні, тактичні, оперативні.

 2. Економічні, техніко-технологічні, соціальні, екологічні.

 3. Цілі підтримки наявного рівня, цілі поступового розвитку окремих елементів системи та цілі оновлення.

 4. Виробничі та управлінські.

 5. Цілі функціонування та цілі розвитку.


11. За можливістю їхнього повного здійснення цілі класифікуються:

   1. Цілі підтримки наявного рівня, цілі поступового розвитку окремих елементів системи та цілі оновлення.

   2. «Цілі створення» та «цілі розвитку».

   3. Кількісні та якісні.

   4. Цілі функціонування та цілі розвитку.

   5. Зовнішні та внутрішні.


12. За охопленням рівнів управління цілі класифікуються:

 1. Цілі всього підприємства, окремих підрозділів і груп або індивідуумів.

 2. Цілі підтримки наявного рівня, цілі поступового розвитку окремих елементів системи та цілі оновлення.

 3. Основні, побічні та підтримуючі.

 4. Кількісні та якісні.

 5. Цілі функціонування та цілі розвитку.


13. За часовими характеристиками цілі класифікуються:

  1. Коротко-, середньо- та довгострокові.

  2. Стратегічні, тактичні, оперативні.

  3. Економічні, техніко-технологічні, соціальні, екологічні.

  4. Цілі підтримки наявного рівня, цілі поступового розвитку окремих елементів системи та цілі оновлення.

  5. Виробничі та управлінські.


14. За відповідною спрямованістю на види діяльності цілі класифікуються:

 1. Стратегічні, тактичні, оперативні

 2. Економічні, техніко-технологічні, соціальні, екологічні;

 3. «Цілі створення» (якого-небудь матеріального об'єкта чи системи) та «цілі розвитку» (коли йдеться про процес);

 4. Цілі всього підприємства, окремих підрозділів і груп або індивідуумів;

 5. Коротко-, середньо- та довгострокові


15. За ступенем оновлення цілі класифікуються:

 1. «Цілі створення» (якого-небудь матеріального об'єкта чи системи) та «цілі розвитку» (коли йдеться про процес).

 2. Цілі всього підприємства, окремих підрозділів і груп або індивідуумів.

 3. Основні, побічні та підтримуючі.

 4. Цілі підтримки наявного рівня, цілі поступового розвитку окремих елементів системи та цілі оновлення.

 5. Кількісні та якісні.


16. За впливом на окремі елементи підприємства цілі класифікуються:

 1. Стратегічні, тактичні та оперативні.

 2. Економічні, техніко-технологічні, соціальні, екологічні.

 3. Виробничі та управлінські.

 4. «Цілі створення» та «цілі розвитку».

 5. Цілі всього підприємства, окремих підрозділів і груп або індивідуумів.


17. За характером діяльності цілі класифікуються:

  1. Цілі функціонування та цілі розвитку.

  2. «Цілі створення» та «цілі розвитку».

  3. Цілі всього підприємства, окремих підрозділів і груп або індивідуумів.

  4. Основні, побічні та підтримуючі.

  5. Кількісні та якісні.


18. За пріоритетами цілі класифікуються:

  1. Стратегічні, тактичні, оперативні.

  2. Економічні, техніко-технологічні, соціальні, екологічні.

  3. Цілі підтримки наявного рівня, цілі поступового розвитку окремих елементів системи та цілі оновлення.

  4. Виробничі та управлінські.

  5. Основні, побічні та підтримуючі.


19. За вимірюваністю цілі класифікуються:

 1. Кількісні та якісні.

 2. Коротко-, середньо- та довгострокові.

 3. Стратегічні, тактичні, оперативні.

 4. Економічні, техніко-технологічні, соціальні, екологічні.

 5. Цілі підтримки наявного рівня, цілі поступового розвитку окремих елементів системи та цілі оновлення.
 1. Стратегічні цілі:

  1. вказують на специфічні результати діяльності, яких організація планує досягти, а також конкурентну позицію, кот­ру вона прагне зайняти на ринках для своїх продуктів. Їх можна від­нести до «цілей розвитку».

  2. точно визначають бажані результати та рин­кову позицію з урахуванням досягнутого рівня розвитку на поточ­ний момент.

  3. точно визначають найближчі конкретні організаційні цілі та ринкову позицію, яку організація бажає зайня­ти, враховуючи довгострокові цілі організації.


21. Довгострокові цілі:

 1. вказують на специфічні результати діяльності, яких організація планує досягти, а також конкурентну позицію, котру вона прагне зайняти на ринках для своїх продуктів. Їх можна від­нести до «цілей розвитку».

 2. точно визначають бажані результати та рин­кову позицію з урахуванням досягнутого рівня розвитку на поточ­ний момент.

 3. точно визначають найближчі конкретні організаційні цілі та ринкову позицію, яку організація бажає зайня­ти, враховуючи довгострокові цілі організації.


22. Короткострокові цілі:

 1. вказують на специфічні результати діяльності, яких організація планує досягти, а також конкурентну позицію, кот­ру вона прагне зайняти на ринках для своїх продуктів. Їх можна від­нести до «цілей розвитку».

 2. точно визначають бажані результати та рин­кову позицію з урахуванням досягнутого рівня розвитку на поточ­ний момент.

 3. точно визначають найближчі конкретні організаційні цілі та ринкову позицію, яку організація бажає зайня­ти, враховуючи довгострокові цілі організації.


23. Дерево цілей будується на основі:

 1. Вертикальної та горизонтальної координації.

 2. Складу і супідрядності взаємозв’язку управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління організацією.

 3. Супідрядності управлінських ланок управління.

 4. Складу ланок управління.

 5. Превентивної координації.


24. Визначте з перерахованого з чим не пов’язані стратегічні цілі:

 1. Реалізацією напрямків діяльності у привабливих галузях, їхньою комбінацією.

 2. Конкурентним положенням на ринку та сприйманням його спо­живачами та суспільством.

 3. Інвестиційною діяльністю зовнішніх інвесторів, місцем, яке ба­жає зайняти підприємство на фінансовому ринку.

 4. Внутрішніми особливостями та можливостями підприємства за­безпечувати реалізацію зовнішньо спрямованих цілей.

 5. Отриманням поточного прибутку.


25. Які показники відображають загальноекономічні цілі:

1. Рівень прибутків; рівень рентабельнос­ті (розрахований за різними методиками); річний приріст прибутку.

2. Загальний обсяг продажу; частка ринку, що його обслуговує фірма; приріст обсягів продажу; приріст частки ринку; рівень забезпеченості ресурсами; рівень цін.

3. Масштаб виробництва та динаміка приросту; рівень витрат; додана вартість та її динаміка; рівень якості виробни­цтва; упровадження нових методів виробництва; рівень диверсифі­кації; рівень ефективності тощо.

4. Мінімізація податкового «пресу»; фінансова стабільність; оптимальна структура капіталу; динаміка обіговості капіталу; ціна акції та рівень дивідендів; приріст інвестицій.

5. Технологічний рівень; розробка но­вих продуктів і технологій; придбання патентів і ліцензій; адаптація «know-how» до умов виробництва тощо.


26. Які показники відображають маркетингові цілі:

1. Оптимальний рівень чисельності та структури персоналу; рівень кваліфікації персоналу; розвиток системи набору, добору, підвищення кваліфікації та перекваліфікації; рівень продук­тивності праці.

2. Упровадження ефективних тех­нологій управління; оптимізація часових характеристик для при­йняття рішень; упровадження ефективних методів організації виро­бництва та управління.

3. Загальний обсяг продажу; частка ринку, що його обслуговує фірма; приріст обсягів продажу; приріст частки ринку; рівень забезпеченості ресурсами; рівень цін.

4. Мінімізація податкового «пресу»; фінансова стабільність; оптимальна структура капіталу; динаміка обіговості капіталу; ціна акції та рівень дивідендів; приріст інвестицій.

5. Технологічний рівень; розробка но­вих продуктів і технологій; придбання патентів і ліцензій; адаптація «know-how» до умов виробництва тощо.


27. Які показники визначають загальні цілі виробництва:

1. Масштаб виробництва та динаміка приросту; рівень витрат; додана вартість та її динаміка; рівень якості виробни­цтва; упровадження нових методів виробництва; рівень диверсифі­кації; рівень ефективності.

2. Упровадження ефективних тех­нологій управління; оптимізація часових характеристик для при­йняття рішень; упровадження ефективних методів організації виро­бництва та управління.

3. Загальний обсяг продажу; частка ринку, що його обслуговує фірма; приріст обсягів продажу; приріст частки ринку; рівень забезпеченості ресурсами; рівень цін.

4. Мінімізація податкового «пресу»; фінансова стабільність; оптимальна структура капіталу; динаміка обіговості капіталу; ціна акції та рівень дивідендів; приріст інвестицій.

5. Технологічний рівень; розробка но­вих продуктів і технологій; придбання патентів і ліцензій; адаптація «know-how» до умов виробництва тощо.


28. Які показники визначають фінансові цілі:

1. Мінімізація податкового «пресу»; фінансова стабільність; оптимальна структура капіталу; динаміка обіговості капіталу; ціна акції та рівень дивідендів; приріст інвестицій.

2. Оптимальний рівень чисельності та структури персоналу; рівень кваліфікації персоналу; розвиток системи набору, добору, підвищення кваліфікації та перекваліфікації; рівень продук­тивності праці.

3. Упровадження ефективних тех­нологій управління; оптимізація часових характеристик для при­йняття рішень; упровадження ефективних методів організації виро­бництва та управління.

4. Загальний обсяг продажу; частка ринку, що його обслуговує фірма; приріст обсягів продажу; приріст частки ринку; рівень забезпеченості ресурсами; рівень цін.

5. Рівень прибутків; рівень рентабельнос­ті (розрахований за різними методиками); річний приріст прибутку; річний приріст доходу в розрахунку на одну просту акцію.


29. Які показники визначають науково-технологічні цілі:

1. Технологічний рівень; розробка но­вих продуктів і технологій; придбання патентів і ліцензій; адаптація «know-how» до умов виробництва.

2. Оптимальний рівень чисельності та структури персоналу; рівень кваліфікації персоналу; розвиток системи набору, добору, підвищення кваліфікації та перекваліфікації; рівень продук­тивності праці.

2. Упровадження ефективних тех­нологій управління; оптимізація часових характеристик для при­йняття рішень; упровадження ефективних методів організації виро­бництва та управління.

3. Загальний обсяг продажу; частка ринку, що його обслуговує фірма; приріст обсягів продажу; приріст частки ринку; рівень забезпеченості ресурсами; рівень цін.

4. Мінімізація податкового «пресу»; фінансова стабільність; оптимальна структура капіталу; динаміка обіговості капіталу; ціна акції та рівень дивідендів; приріст інвестицій.


 1. Які показники визначають кадрові цілі:

1. Оптимальний рівень чисельності та структури персоналу; рівень кваліфікації персоналу; розвиток системи набору, добору, підвищення кваліфікації та перекваліфікації; рівень продук­тивності праці.

2. Упровадження ефективних тех­нологій управління; оптимізація часових характеристик для при­йняття рішень; упровадження ефективних методів організації виро­бництва та управління.

3. Загальний обсяг продажу; частка ринку, що його обслуговує фірма; приріст обсягів продажу; приріст частки ринку; рівень забезпеченості ресурсами; рівень цін.

4. Мінімізація податкового «пресу»; фінансова стабільність; оптимальна структура капіталу; динаміка обіговості капіталу; ціна акції та рівень дивідендів; приріст інвестицій.

5. Рівень прибутків; рівень рентабельнос­ті (розрахований за різними методиками); річний приріст прибутку; річний приріст доходу в розрахунку на одну просту акцію.


31. Які показники визначають організаційно-управлінські цілі:

1. Упровадження ефективних тех­нологій управління; оптимізація часових характеристик для при­йняття рішень; упровадження ефективних методів організації виро­бництва та управління.

2. Загальний обсяг продажу; частка ринку, що його обслуговує фірма; приріст обсягів продажу; приріст частки ринку; рівень забезпеченості ресурсами; рівень цін.

4. Мінімізація податкового «пресу»; фінансова стабільність; оптимальна структура капіталу; динаміка обіговості капіталу; ціна акції та рівень дивідендів; приріст інвестицій.

5. Рівень прибутків; рівень рентабельнос­ті (розрахований за різними методиками); річний приріст прибутку; річний приріст доходу в розрахунку на одну просту акцію

6. Оптимальний рівень чисельності та структури персоналу; рівень кваліфікації персоналу; розвиток системи набору, добору, підвищення кваліфікації та перекваліфікації; рівень продуктивності праці.

Схожі:

Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Застосовується до різних видів людської діяльності: управління автомобілем, трактором, космічними апаратами, торговельно-технологічними...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Хто з істориків бізнесу досліджував найбільші корпорації США щодо питань структурного розвитку
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Хто з істориків бізнесу досліджував найбільші корпорації США щодо питань структурного розвитку
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Який вид конкурентних переваг І яка ринкова сфера відповідає глобальній диференціації, як базовій загальноконкурентній стратегії
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Який вид конкурентних переваг І яка ринкова сфера відповідає глобальній диференціації, як базовій загальноконкурентній стратегії
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Забезпечення раціонального розподілу ресурсів між напрямками діяльності (сзг) І їх ефективного використання для як найкращого досягнення...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Забезпечення раціонального розподілу ресурсів між напрямками діяльності (сзг) І їх ефективного використання для як найкращого досягнення...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління
В чому на Ваш погляд, полягає стратегічний аспект управління розвитком конкретної організації? Які конкретні позиції для розвитку...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища
Здійснення цілеспрямованого впливу на певний об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною обставин
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища
Здійснення цілеспрямованого впливу на певний об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною обставин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи