Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" icon

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "стратегічне управління"
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "стратегічне управління"
Сторінка1/10
Діброва А.Д
Дата11.09.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ “СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ”

автор Діброва А.Д.


Зарубіжні та вітчизняні підприємства мають великий досвід стратегічного управління, який постійно оновлюється. Програми курсу спрямовано на узагальнення цього досвіду, а також на роз­виток практичних навичок дослідження спроможності та готов­ності організацій до впровадження систем стратегічного управ­ління.

Ціль навчальної дисципліни — пояснити сутність і особли­вості стратегічного управління (СУ) на підприємстві; сформувати знання теоретико-методологічних аспектів та навички практичного застосування прийомів і методів формулювання стратегій, розроб­ки стратегічних планів, проектів і програм, створення системи стратегічного управління та забезпечення її ефективного функці­онування в динамічному ринковому середовищі; ознайомити з вітчизняним і зарубіжним досвідом застосування стратегічного управління.

^ Основні завдання навчальної дисципліни:

— визначити методичні принципи формулювання цілей орга­нізації, охарактеризувати найпоширеніші (і найновіші) моделі та методи розробки системи стратегій у вигляді «стратегічного набо­ру» з урахуванням вибраної політики ведення бізнесу в межах ефек­тивної системи прийняття стратегічних управлінських рішень;

— обґрунтувати необхідність розробки стратегічних планів, проектів та програм як інструментів реалізації стратегій, форму­вання підсистеми стратегічного планування на підприємстві для забезпечення безперервності цього процесу, а також взаємозв'яз­ку стратегії і тактики управління.

— обґрунтувати основні вимоги до побудови системи стратегі­чного управління підприємствами, що функціонують у перехідних економіках; проаналізувати особливості функціонування окремих підсистем підприємства в стратегічному режимі, а також запропо­нувати підходи до перебудови організаційно-економічного меха­нізму функціонування підприємств, включаючи організаційне, фінансове, соціально-психологічне та інформаційно-аналітичне забез­печення виконання стратегічних планів, проектів та програм, формування єдиної, ефективної системи стратегічного управління.

Інтегрований підхід до викладання курсу «Стратегічне управ­ління» дасть змогу сформувати в студентів такі знання та навички.

^ Студент повинен знати:

— місце та роль СУ в системі управління;

— причини виникнення і переваги СУ;

— сфери використання СУ;

— відмінності концепцій СУ;

— основні методологічні підходи до СУ;

— особливості використання СУ на підприємствах різних форм власності.

^ Студент повинен оволодіти:

— навичками побудови місії, цілей, стратегій та «стратегіч­ного набору»;

— основами формування стратегічних планів різного рівня на підприємстві;

— навичками побудови ефективно діючого організаційного, фінансового, соціально-психологічного та інформаційно-аналі­тичного забезпечення СУ.

Досягненню поставлених цілей та завдань, розвитку названих знань, умінь та навичок сприятиме самостійна робота студентів і виконання ними контрольних робіт.

У процесі вивчення дисципліни "Стратегічне управління" студент заочної чи дистанційної форми навчання Київського інституту інвестиційного менеджменту виконує контрольну роботу, відповідно до навчального плану.

Ціль контрольної роботи – є формування у менеджерів нового економічного мислення, вміння бачити перспективу, приймати обґрунтовані стратегічні рішення і організовувати їх виконання.

Приступаючи до виконання контрольної роботи, необхідно, насамперед, підібрати літературу по темах, вивчити її, при цьому не слід обмежуватися вивченням тільки обов'язкової літератури.

Рекомендується використовувати матеріали, що опубліковані в періодичній пресі з питань даної дисципліни. При виконанні контрольної роботи рекомендується наводити конкретні приклади з практики роботи промислових фірм і організацій, що застосовують у своїй діяльності концепцію стратегічного управління.

^ Контрольна робота складається з двох теоретичних питань і задачі.

Не слід дослівно переписувати текст підручника чи інших джерел. Наводячи цитати, цифрові дані, необхідно вказувати джерела, відкіля вони взяті. Для більш повного розкриття питання можливе використання графічного матеріалу, таблиць, малюнків.

Робота виконується в звичайному учнівському зошиті, обсягом не більш 20 аркушів або на стандартних листах надрукованих на принтері. Контрольну роботу можна представити в електронному вигляді. Якщо контрольна робота виконується вручну, то писати потрібно чітко, усі сторінки, малюнки і таблиці нумерувати.

Наприкінці роботи наводиться перелік фактично використовуваної літератури з вказівкою автора, найменування, видавництва, місця і роки видання. Прикладом є оформлення літератури в даних методичних указівках. Потім ставиться дата виконання роботи і підпис.

Виконана робота відправляється на перевірку. Студенти, у яких контрольна робота відповідає усім вимогам, допускаються до співбесіди, що проводиться перед іспитом під час сесії. Контрольну роботу з позначкою "не зараховано" варто доопрацювати з урахуванням зроблених зауважень і здати повторно разом з не зарахованою роботою і рецензією.

У випадку виникнення труднощів при написанні контрольної роботи студент може звернутися за консультацією до викладача, що веде даний курс.

Варіант контрольної роботи студент визначає за початковою літерою свого прізвища.

Варіант

Початкова літера прізвища

А

Б

В

Г

Д

Ж

З

І

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Е

Є

Ю

Я

Варіант

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


^ ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант 1

  1. “Портфель” стратегій підприємства

  2. Аналіз безпосереднього середовища організації

  3. Задача 1  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "стратегічне управління"
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “стратегічне управління”
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "стратегічне управління"
Програми курсу спрямовано на узагальнення цього досвіду, а також на розвиток практичних навичок дослідження спроможності та готовності...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" iconМетодичні вказівки щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством, для студентів напряму підготовки (спеціальності) 050107, 050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання
Щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни „Стратегічне управління підприємством ”
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Професійна психологія» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" iconГ. Г. Фесенко Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Психологія управління» (для студентів 5 курсу...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" iconХарківська національна академія міського господарства о. П. Молчанова Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни „Нормативно-правове супроводження проектної діяльності ” для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" iconТ. Г. Молодченко Н. Ю. Мущинська Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни „Управління проектами” для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"стратегічне управління\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( одз ) з дисципліни “Управління проектами”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи