Номер варіанта Номери задач для контрольної роботи icon

Номер варіанта Номери задач для контрольної роботи
Скачати 272.2 Kb.
НазваНомер варіанта Номери задач для контрольної роботи
Дата11.09.2012
Розмір272.2 Kb.
ТипДокументи

Таблиця 1

Номер варіанта

Номери задач для контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

Таблиця 2

^ Номер варіанта

Номери задач для контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

21

33

34

35

36

37

38

39

40

31

32

44

45

46

47

48

49

50

41

42

43

55

56

57

58

59

60

51

52

53

54

64

65

66

67

68

69

70

63

62

61

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

122

123

124

125

126

127

128

129

130

212

133

134

135

136

137

138

139

140

131

132

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

182

183

184

185

186

187

188

189

190

181

193

194

195

196

197

198

199

200

191

192

204

205

206

207

208

209

210

201

202

203

214

215

216

217

218

219

220

213

212

211

Контрольна робота №1

з дисципліни "Вища математика"

Студент виконує той варіант контрольної роботи, який співпадає з останньою цифрою його учбового шифру його залікової книжки. При цьому, якщо передостання цифра учбового шифру є число непарне (1,3,5,7,9), то номери задач для відповідного варіанта наведені в таблиці 1. Якщо передостання цифра шифру є число парне або нуль (2,4,6,8,0), то номери задач наведені в таблиці 2.

В задачах 1-20 дані вершини трикутника АВС.

Знайти:

1) довжину сторони АВ;

2) рівняння сторін АВ і АС та Їх кутові коефіцієнти;

3) внутрішній кут А в радіанах з точністю до 0,01;

4) рівняння висоти CD та Її довжину;

5) рівняння кола, для якої висота CD є діаметром;

6) систему лінійних нерівностей, які визначають трикутник АВС.

1. А(-5;0), В(7;9), С(5;-5).

2. А(-7;2),В(5;11),С(3;-3).

3. А(-5;-3), В(7;6), С(5;-8).

4. А(-б;-2), В(6;7), С(4;-7).

5. А(-8;-4), В(4;5), С(2;-9).

6. А(0;-1),В(12;8),С(10;-б).

7. А(-6;1),В(6;10),С(4;-4).

8. А(-2;-4),В(10;5),С(8;-9).

9. А(-3;0), В(9;9), С(7;-5).

10. А(-9;-2),В(3;7),С(1;-7).

11. А(-5;2), В(7;-7), С(5;7).

12. А(-7;5),В(5;-4),С(3;10).

13. А(-7;1),В(5;-8),С(3;6).

14. А(0;3),В(12;-б),С(10;8).

15. А(-8;4), В(4;-5), С(2;9).

16. А(-2;2),В(10;-7),С(8;7).

17. А(1;2),В(13;-7),С(П;7).

18. А(4-1),В(8;-8),С(6;6).

19. А(-7;-1),В(-5;-10),С(3;4).

20. А(-3;3), В(9;-б), С(7;8).

В задачах 21-25 скласти рівняння лінії, для кожної точки якої відношення відстані до точки А(х11) і до прямої х=а дорівнює числу . Отримане рівняння привести до простого вигляду та побудувати криву.

21. А(4;0), a=9, =.

22. A(-8;0), a= -2, =2.

23. A(4;Q),a= 1, =2.

24. A(9;0),a=4, =l,5.

25. A(-l;0),a=-4, =.

В задачах 26-30 скласти рівняння лінії, для кожної точки якої її відстань до точки А(х1; у1) дорівнює відстані до прямої у=b. Отримане рівняння привести до простого виду та побудувати криву.

26. A(2;1),b= -1.

27. A(-2;-2), b= -4.

28. A(2;-1), b =2.

29. А(2;-1), b=1.

30. A(4;-1), b =1.

В задачах 31-40 дані координати точок А, B, С, Необхідно:

1) записати вектори та в системі орт і знайти модулі цих векторів;

2) знайти кут між векторами та ;

3) скласти рівняння площини, яка проходить через точку С перпендикулярно вектору .

31. А(7;-4;1),В(12;-3;1),С(10;1;5).

32. А(0;-3;3), В(5;-2;3), С(3;2;7).

33. А(-2;-1;-2),В(3;0;-2),С(1;4;2).

34. А(-б;0;0),В(-1;1;0),С(-3;5;4).

35. А(-2;-3;-8),В(3;-2;-8),С(1;2;-4).

36. А(1;0;-1),В(6;1;-1),С(4;5;3).

37. А(-1;4;1),В(4;5;1),С(2;9;5).

38. А(3;-6;-3),В(8;-5;-3),С(6;-1;1).

39. А(1;0;0),В(6;1;0),С(4;5;44).

40. А(2;-8;-2), В(7;-7;-2), С(5;-3;2).

В задачах 41-50 дані вектори ,, , . Показати, що вектори ,, утворюють базис тримірного простору, та знайти координати вектора в цьому базисі.

41. (2;1;3), (3;-2;1), (1;-3;-4), (7;0;7).

42. (5;3;1), (-2;-1;2), (-2;1;4), (3;0;1).

43. (1;3;5). (-2;-1;-1), (4;-2;4), (-7;3;-1).

44. (3;1;6), (-2;2;-3), (-4;5;-1), (3;0;1).

45. (4;1;4), (-2;-1;1), (3;1;5), (-3;-2;1).

46. (1;2;5), (2;-3;4), (1;-1;-2), (3;0;1).

47. (5;1;2), (3;4;-1), a, (-4;2;1), (-3;5;4).

48. (2;1;5), (-4;3;5), (1;-1;-4), (4;-1;-3).

49. (3;1;4), (-4;2;3), (2;-1;-2), (7;-1;0).

50. (1;4;2), (5;-2;-3), (-2;-1;1), (-3;2;4).

В задачах 51-60 систему рівнянь записати в матричній формі та розв'язати її за допомогою оберненої матриці.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

В задачах 61-70 знайти вказані границі.

61. a)

б)

в)

г)

62. а)

б)

в)

г)

63. а)

б)

в)

г)

64. а)

б)

в)

г)

65.а)

б)

в)

г)

66. а)

б)

в)

г)

67. а)

б)

в)

г)

68. а)

б)

в)

г)

69. а)

б)

в)

г)

70. а)

б)

в)

г)

В задачах 71-80 знайти похідні функцій.

71. а)

б)

в)
72. а)

б)

в)
73. а)

б)

в)
74. а)

б)

в)
75. а)

б)

в)
76. а)

б)

в)
77. а)

б)

в)
78. а)

б)

в)
79. а)

б)

в)
80. а)

б)

в)

Контрольна робота №2

з дисципліни "Вища математика"

В задачах 91-100 дослідити дані функції методами диференціального числення та побудувати їх графіки. Дослідження функції рекомендується перевірити за наступною схемою:

1) знайти область визначення функції;

2) дослідити функцію на неперервність;

3) визначити, дана функція є парною чи непарною;

4) знайти інтервали зростання та спадання функції та точки її екстремуму;

5) знайти інтервали опуклості та угнутості графіку функції та точки перегину;

6) знайти асимптоти графіку функції.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

В задачах 101-105 дослідити на екстремум функцію

101.

102.

103.

104.

105.

В задачах 106-110 знайти найменше та найбільше значення функції в даній замкненій області.

106. в прямокутнику

107. в трикутнику, обмеженому вісями Ох та Оу та прямою у=2-х.

108. в прямокутнику

109. в області, обмеженій параболою та віссю Ох.

110. в квадраті

В задачах 111 -120 знайти вказані невизначені інтеграли та результати інтегрування перевірити диференціюванням.

111. а)

б)

в)
112. а)

б)

в)
113. а)

б)

в)
114. а)

б)

в)
115. а)

б)

в)
116. а)

б)

в)
117. а)

б)

в)
118. а)

б)

в)
119. а)

б)

в)
120. а)

б)

в)

В задачах ,121-130 обчислити площу фігури, обмеженої вказаними лініями. Зробити креслення.

121. y==xї;y=^X.

5

122. y==—;y=6-x. r''-t

X

123. ^=~x2;^=4-x.

124. y^+^y^-x2

125. y^+^y^xA.

126. >'=л-"-4л:+4;^=х.

1 7 -)

127. ^=—х^У=4х

128. ^=:-;^==7-x x

129. ^=3^+1; ^=3^=7.

130. >'=2;c-)c';>'=-;c.

В задачах 131-135 обчислити об'єм тіла, утвореного обертанням навколо осі Ох фігури, обмеженої вказаними лініями. Зробити креслення.

Ш.у^^х; у^х2.

132.л:^=4; х=1; л'=4;^=0.

133.^=sin x (одна напівхвиля); ^=0.

134.^/=x2+l;^^=3x-l.

X2 V2

135."+->-=1.

16 9 . i

В задачах 136-140 обчислити об'єм тіла, утвореного обертанням навколо осі Оу фігури, обмеженої вказаними лініями. Зробити креслення.

136./=4-^-^=0.

X2 V2

137.--+3- =1.

94 , 138Jc+^-2=0;;c=0;^=0. . ,',, ^

139.^=2^=0;^=!; ^=4.

140.^=-;c-+4; ;c=0;^=0;^=3.

В задачах 141-150 знайти загальний розв'язок диференціального рівняння першого порядку.

141.(^+1)^+^2A^=0.

\42.(2+y)dx-(2-x)dy=0.

\43.x2dy+(y-\)dx=0.

}44.y(e\+\)dy'evdx=0.

\45.(ex+2)yf=yex.

146./=^'.

147.хУ==Зх2. \4S.y'tgx- y^O.

149. (1+x2)/==!+/.

150. y'cosx- ysmx^ 0.

В задачах 151-160 знайти частний розв'язок диференціального рівняння другого порядку, який задовольняє вказаним початковим умовам.

151 .y"+y'-2y=6x2, y(0)=-4, /(0)=-1.

152.y"-4y=Sx\ y(0)=2, У(0)=-3.

\53.y-2y'+y=Sex,y(0)=\,yl(0)^3. • ^ < '

154.у"+2у'+5у=4е"\ у(0)= 1, /(0)= 1.

155.y"+6y'+9y= I Osin x, y(Q)=0, y'(0)= 1.

156.y"+9y=cos 3x, y(Q)= 1, /(0)=3.

157.y'l-3y'+2y=ex, y(0)=2, y'(0)=2.

158.y'-5/+6^=13sin 3x,y(0)=2,y'(0)=2.

159./'-2/=ly+l,^(0)=l,/(0)=l. - , ; —

160.y"+y=2xз-x+2, J^(0)=3, y(0)=-2.

°0 ^x" У задачах 161-170 дано степеневий ряд ^—.г—^ •• При

п^Ь^п+Х

заданих значеннях а та b написати перші три члени ряду, знайти інтервал збіжності ряду та дослідити його збіжність -на -кіндях інтервалу.

161.й=2;^=3.

162.й=3;^=5.

163.а=4;г»=7.

164.д=5;^=9.

165.u=7;Z?=6.

166.a=2;Z»=5.

167.a=3;Z»==2. .

168.я=4; ^=3.

169.а=5; Ь=2. m.a=6;b=4.

+' і В задачах 171-180 обчислити визначений інтеграл з точністю

до 0,001 шляхом розкладу підінтегральної функції в ряд та почленного інтегрування цього ряду. ,

'•Ї/К^х2),

171. р—- 'dx. ' х

О "' ;•> ? 0,5

172. \e~^dx. о

0.2 і ' .

173 [L-zldx ' • ' ч"1 '

1 і •J- 1 ил. , і t «.•/ , ,?,,

J -у

0 " !

1

174. [cos^xdx. о 2-5 j

175. f-Д--.

/УГ+^

0,1

176. IcosOOx2)^.

•' ' і

о •

,__ rsmx,

177. \—f--dx.

о Vх ' ^

0,5

p - • і ^ . ч

178. Jcos(2x2)^.

0 i..^>-* 0,5

179. {^Г+х^сіх. о

0,3

180. ^-2Л'3^. о

Номер

Номери задач для контрольної роботи

варіан­

і."'''

та

...-, . ^ . . .. .^ . ^ . ^. ^-і - ^ ^

1

1

21

31

41

51

61

81

101

121

131

141

161

181

19,1

201

211

2 3

2 3

22 23

32 33

42 43

52 53

62 63

82 83

102 103

122 123

132 133

142 143

162 163

182 183

)9'2 193

202 203

212 213

4

4

24

34

44

54

64

84

104

124

134

144

164

184

194

204

214

5

5

25

35

45

55

65

85

105

125

135

145

165

185

[95

205

215

6

6

26

36

46

56

66

86

106

126

136

146

166

J86

196

206

216

7

7

27

37

47

67

67

87

107

127

137

147

Г67

І8'7

197

207

217

8

8

28

38

48

68

68

88

108

128

138

148

168

1881

198

208

218

9

9

29

39

49

69

69

89

109

129

139

149

169

189

199

209

219

10

10

30

40

50

60

70

90

110

130

140

150

170

190

200

210

220
Номер

A ^^^^«c«j^|j« A*J

Номери задач для контрольної роботи

варіан­

і ,-

та

1<

1

11

22

33

44

55

64

91
11

122

133

151

171

182

193

204

214

2

12

23

34

45

56

65

92
12

123

134

152

172

183

194

205

215

3

13

24

35

46

57

66

93
13

124

135

153

173

184

\95

206

216

4

14

25

36

47

58

67

94
14

125

136

154

174

185

196

207

217

5

15

26

37

48

59

68

95
15

126

137

155

175

186

197

208

218

6

16

27

38

49

60

69

96
16

127

138

156

176

187

198

209'

219

7

17

28

39

50

51

70

97
17

128

139

Г57

177

188

199'

210

220

8

18

29

40

41

52

63

98
18

129

140

158

178

189

2QQ

201

213

9

19

30

31

42

53

62

99
19

130

131

159

179

19Q

19Л

>?02

212

10

20

21

32

43

54

61

100

120

121

132

160

180

181

Г92

203'

211

Схожі:

Номер варіанта Номери задач для контрольної роботи iconНомер варіанта Номери задач для контрольної роботи
При цьому, якщо передостання цифра учбового шифру є число непарне (1,3,5,7,9), то номери задач для відповідного варіанта наведені...
Номер варіанта Номери задач для контрольної роботи iconНомер варіанта Номери задач для контрольної роботи
В задачах 91-100 дослідити дані функції методами диференціального числення та побудувати їх графіки. Дослідження функції рекомендується...
Номер варіанта Номери задач для контрольної роботи iconЗавдання для контрольних робіт
Номер варіанта контрольної роботи студенти вибирають відповідно до значення останньої цифри номера залікової книжки, якщо ця цифра...
Номер варіанта Номери задач для контрольної роботи iconТаблиця варіантів контрольної роботи з фізики для студентів гр
Номер варіанта визначається за останньою цифрою номера залікової книжки студента
Номер варіанта Номери задач для контрольної роботи iconТаблиця варіантів контрольної роботи з фізики для студентів гр
Номер варіанта визначається за останньою цифрою номера залікової книжки студента
Номер варіанта Номери задач для контрольної роботи iconЗавдання для контрольних робіт
Після вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу, в якій треба відповісти на питання одного із наведених нижче варіантів....
Номер варіанта Номери задач для контрольної роботи iconЗавдання для самостійної роботи студентів
Варіант Вашої роботи визначається номером у списку групи (за журналом). Номер варіанта – це остача від ділення на 15 Вашого номеру...
Номер варіанта Номери задач для контрольної роботи iconЗавдання для самостійної роботи студентів
Варіант Вашої роботи визначається номером у списку групи (за журналом). Номер варіанта – це остача від ділення на 15 Вашого номеру...
Номер варіанта Номери задач для контрольної роботи iconМетодичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. Студент виконує роботу згідно зі своїм варіантом. Номер варіанта...
Номер варіанта Номери задач для контрольної роботи iconРозподілені інформаційні системи
Вибір варіанта контрольної роботи виконується за номером прізвища у журналі групи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи