\"Гідробіологія\" icon

"Гідробіологія"
Скачати 54.36 Kb.
Назва"Гідробіологія"
Дата12.09.2012
Розмір54.36 Kb.
ТипДокументи
МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВУНІВЕРСИТЕТ

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Питання до поточного контролю знань студентів

з курсу "Гідробіологія"

(для студентів ІІІ курсу

біологічного факультету)


Укладач:

к.б.н., доц. Костікова Л.Є.


“Затверджено”

на засіданні Ради

біологічного факультету

протокол № 1 від 28.08.1999


Київ- 1999


Питання до поточного контролю знань

Контрольна робота №1ПИТАННЯ:

 1. Загальні принципи та поняття гідробіології.

 2. Головні біотопи водойм та життєві форми гідробіонтів.

 3. Газовий режим водойм як провідний екологічний фактор розподілу та розвитку гідробіонтів.

 4. Стійкість гідробіонтів до дефіциту кисню. Заморні явища у водоймах, їх причини. Еври - та стеноксидні форми.

 5. Іони мінеральних солей як екологічний фактор, регулюючий розподіл та розвиток гідробіонтів. Біогенні елементи.

 6. Солоність води, її вплив на процеси життєдіяльності гідробіонтів. Класифікація водойм та їх населення за ступенем солоності.

 7. Розчинні органічні речовини та зважені речовини як фактори, що регулюють розвиток гідробіонтів.

 8. Температура як екологічний фактор. Класифікації водойм в залежності від температури. Вплив температури на поширення та зональний розподіл гідробіонтів.

 9. Евритермні та стенотермні організми. Адаптації пойкілотермних гідробіонтів до змін температурних умов.

 10. Світло, його значення в житті гідробіонтів. Фотоперіодизм. Вплив світла на міграції гідробіонтів, біохімічні процеси та розмноження.

 11. Вплив УФ-опромінення на розподіл та розвиток гідробіонтів. Адаптації гідробіонтів до УФ-опромінення. Фототропізм та його значення для гідробіонтів.

 12. Гідродинамічні умови у водоймах (течії, хвилювання, перемішування), їх роль в життєдіяльності гідробіонтів.

 13. Тиск води як екологічний фактор. Значення тиску на розподіл гідробіонтів та їх метаболізм.

 14. Адаптації гідробіонтів до негативного впливу високого тиску. Сприйняття гідробіонтами гідростатичного тиску.

 15. Планктон. Класифікації планктону.

 16. Нектон. Адаптації до пелагічного способу життя.

 17. Бентос Адаптації до бентосного способу життя. Класифікація бентосу.

 18. Перифітон. Адаптації до перефітонного способу життя. Класифікація перифітону.

 19. Пелагобентос, нейстон, плейстон. Умови існування та адаптації до життя в контактних зонах.

 20. Умови існування та характерні особливості складу та розподілу населення пелагіалі Світового океану.

 21. Умови існування та характерні особливості населення бенталі різних глибин Світового океану.

 22. Умови існування та закономірності розвитку угруповань планктону, бентосу, перифітону та нектону у річках.

 23. Умови існування та закономірності розвитку угруповань планктону, бентосу, перифітону та нектону в естуаріях.

 24. Озера, їх класифікація за походженням та характером водного живлення. Біологічна класифікація озер. Умови життя в озерах. Характерні особливості населення озер.

 25. Болота, їх класифікація за походженням та характером водного живлення. Умови життя в болотах. Характерні особливості населення боліт.

 26. Ставки, канали та водойми зрошувальної системи. Умови існування гідробіонтів та особливості формування біоценозів. Адаптації до переживання несприятливих умов.

 27. Штучні водойми (водосховища). Умови існування гідробіонтів та особливості формування біоценозів. Адаптації до переживання несприятливих умов.
^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2ПИТАННЯ:

 1. Гідробіоценози. Концепція. Видова, трофічна та хорологічна структура. Головні показники видової структури гідробіоценозів.

 2. Структурно-функціональні особливості гідробіоценозів у водоймах різної трофності.

 3. Біологічна продуктивність водних екосистем.

 4. Первинна продукція, способи її оцінки, фактори,які впливають на величини первинної продукції. Вторинна продукція.

 5. Забруднення водойм. Дія забруднювачів на структуру та функціонування водних екосистем.

 6. Кумулятивний ефект, ефект харчового ланцюга.

 7. Хімічне забруднення водойм: дія важких металів та кислотних дощів на гідробіантів.

 8. Забруднення водойм СПАР та пестицидами: шляхи надходження, концентрації в континентальних та морських водоймах,вплив на гідробіонтів.

 9. Забруднення водойм нафтою та нафтопродуктами: шляхи надходження, концентрації в континентальних та морських водоймах, вплив на функціонування окремих компонентів гідробіоценозів.

 10. Забруднення водойм радіонуклідами. Вплив аварії на ЧАЕС на структуру та функціонування водних екосистем.

 11. Характер дії різних доз іонізуючого опромінення на живі організми. Ефекти опромінення на різних рівнях організації життя.

 12. Антропогенна евтрофікація водойм. Шляхи надходження евтрофуючих речовин у водойми. Показники антропогенної евтрофікації та термофікації водойм. Зміни таксономічного складу екологічних груп гідробіонтів. Регулювання порушень екосистеми через її структурні та функціональні зв"язки.

 13. Термофікація водойм. Шляхи надходження евтрофуючих речовин у водойми. Показники антропогенної евтрофікації та термофікації водойм. Зміни таксономічного складу екологічних груп гідробіонтів. Регулювання порушень екосистеми через її структурні та функціональні зв"язки.

 14. "Цвітіння" води як прояв антропогенної евтрофікації. Екологічна та санітарно-біологічна характеристика водойм при різній інтенсивності "цвітіння " води. Способи регулювання "цвітіння" води.

 15. Біологічне самоочищення водойм. Методи гідробіологічної та фізико-хімічної індикації забруднення водойм.

 16. Головні критерії забруднення водойм.

 17. Сапробність. Системи сапробності та їх модифікації.

 18. Визначення сапробності за методом Пантле та Букка.

 19. Визначення сапробності за методом Зелінки та Марвана.

 20. Біологічна перешкода.

 21. Методи боротьби з біологічними перешкодами.

 22. Наслідки зарегулювання річкового стоку на гідроекосистеми.

 23. Напрямки та швидкість сукцеції у водосховищах після зарегулювання стоку.

 24. Порівняльний аналіз структури та функціонування біоценозів в екосистемах річок та водосховищ.

 25. Біологічні ресурси гідросфери, їх освоєння та відтворення.

 26. Склад промислових гідробіонтів. Охорона та підвищення ефективності відтворення промислових гідробіонтів.

 27. Акліматизація та інтродукція. Аквакультура риб, безхребетних, водоростей. Принципи ведення, форми організації, перспективи розвитку аквакультури.

Схожі:

\"Гідробіологія\" icon"Гідробіологія" “Затверджено” на засіданні №1 Ради біологічного факультету від 28 серпня 1999 Програма курсу "Гідробіологія"
Гідробіолог досліджує всі живі істоти водойм, а також саму водойму, у якій живуть організми. Для успішного оволодіння дисципліною...
\"Гідробіологія\" icon"Гідробіологія" “Затверджено” на засіданні №1 Ради біологічного факультету від 28 серпня 1999 Програма курсу "Гідробіологія"
Гідробіолог досліджує всі живі істоти водойм, а також саму водойму, у якій живуть організми. Для успішного оволодіння дисципліною...
\"Гідробіологія\" iconПитання на екзамен з курсу "Гідробіологія"
Методи гідробіології. Аут екологічні, демекологічні та синекологічні дослідження
\"Гідробіологія\" iconПрограма Курсу гідробіологія
Затверджено на засіданні каф біології та екології протокол №1 від 28 серпня 2007 зав каб проф. Булах А. А
\"Гідробіологія\" iconБіологічний факультет завдання до самостійної роботи студентів з курсу "Гідробіологія"
Очерки по истории гидробиологических исследований в СССР. Москва, Наука, 1981, 227 с
\"Гідробіологія\" iconМетодичні вказівки по виконанню практикуму з курсу "Гідробіологія" для студентів ІІІ курсу біологічного факультету
Зібрані матеріали використовуються при проведенні практичних робіт у лабораторних умовах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи