9. контрольні роботи для студентів заочної форми навчання icon

9. контрольні роботи для студентів заочної форми навчання
Скачати 116.58 Kb.
Назва9. контрольні роботи для студентів заочної форми навчання
Дата12.09.2012
Розмір116.58 Kb.
ТипДокументи

9. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Метою написання контрольної роботи є поглиблене вивчення теоретичних та практичних питань даного курсу і відповідної літератури, а також вияву самостійності в питаннях дослідження проблематики навчальної дисципліни.

У контрольній роботі має бути повно й обгрунтовано викладений матеріал з теоретичних питань обраного варіанту роботи та правильно виконано практичне завдання з обов’язковим аналізом отриманих результатів.

Робота повинна складатися з теоретичної (2 теоретичних питань) та практичної частин (1 завдання), містити список використаних літературних джерел (5-7 одиниць) та акуратно написана й оформлена. Робота має містити 10-15 аркушів друкованого тексту. Відповідним чином оформлена титульна сторінка – вказується назва навчального закладу, кафедра, на яку подається робота, назва дисципліни, варіант і питання роботи, прізвище викладача та виконавця, місто і рік виконання роботи. У кінці роботи ставиться дата закінчення виконання роботи та особистий підпис виконавця.

Контрольна робота має бути передана в КІІМ не пізніше як за два тижні до дати складання іспиту з навчальної дисципліни.


Варіанти контрольних робіт:

Варіант 1

 1. Суть та складові бюджетного менеджменту.

 2. Облік грошових коштів бюджету.

 3. Вказати, які документи та інформацію до яких відповідних органів влади і управління подають в процесі бюджетного планування.Варіант 2


 1. Система органів управління бюджетом.

 2. Облік доходів бюджету.

 3. Вказати, які документи подають відповідні установи та їх підрозділи при виконанні бюджету.Варіант 3


 1. Система доходів і видатків бюджету.

 2. Звітність органів Державного Казначейства про виконання Державного бюджету.

 3. Вказати, які документи, необхідно підготувати відповідним підприємствам, установам та організаціям для отримання бюджетних субсидій, субвенцій та дотацій і за яких умов надається зазначені трансферти.Варіант 4


 1. Звітність фінансових органів про виконання бюджету.

 2. Міністерство фінансів України як орган оперативного управління бюджетним процесом.

 3. Державне Казначейство України перерахувало з казначейського рахунку 1млн. грн. Управлінню Державного Казначейства в м. Києві на його рахунок.

60 % зазначеної суми призначено:

450 тис. грн. – на оплату рахунків за виконані роботи та надані послуги установам Міносвіти України;

150 тис. грн. – для видачі готівковою установам Міносвіти України;

40 % зазначеної суми призначення для перерахування відділу Державного Казначейства у Залізничному р-ні м. Києва;

200 тис. грн. - на оплату рахунків за виконані роботи та наданні послуги установам Міносвіти України;

200 тис. грн. – для видачі готівкою установам Міносвіти України.

Визначити: склад документів, які необхідно оформити ДКУ для перерахування коштів територіальному управлінню казначейства і оформити їх; відобразити операцію на відповідних рахунках з обліку виконання бюджету.

Варіант 5


 1. Офіційні трансферти як складова доходів бюджету.

 2. Порядок і терміни затвердження звіту про виконання бюджету.

3. Державне Казначейство України перерахувало з казначейського рахунку 1млн. грн. Управлінню Державного Казначейства в м. Києві на його рахунок.

60 % зазначеної суми призначено:

450 тис. грн. – на оплату рахунків за виконані роботи та надані послуги установам Міносвіти України;

150 тис. грн. – для видачі готівковою установам Міносвіти України;

40 % зазначеної суми призначення для перерахування відділу Державного Казначейства у Залізничному р-ні м. Києва;

200 тис. грн. - на оплату рахунків за виконані роботи та наданні послуги установам Міносвіти України;

200 тис. грн. – для видачі готівкою установам Міносвіти України.

Визначити: склад документів, які необхідно оформити для оплати рахунків в управлінні Державного Казначейства в м. Києві та у відділі Казначейства Залізничного р-ну м. Києва і оформити їх: відобразити операції на відповідних рахунках з обліку виконання бюджету.

Варіант 6


 1. Складові доходної частини бюджету.

 2. Бюджетна звітність та їх характеристика.

3. Державне Казначейство України перерахувало з казначейського рахунку 1млн. грн. Управлінню Державного Казначейства в м. Києві на його рахунок.

60 % зазначеної суми призначено:

450 тис. грн. – на оплату рахунків за виконані роботи та надані послуги установам Міносвіти України;

150 тис. грн. – для видачі готівковою установам Міносвіти України;

40 % зазначеної суми призначення для перерахування відділу Державного Казначейства у Залізничному р-ні м. Києва;

200 тис. грн. - на оплату рахунків за виконані роботи та наданні послуги установам Міносвіти України;

200 тис. грн. – для видачі готівкою установам Міносвіти України.

Визначити: склад документів, які необхідно оформити для видачі готівки в Київському управлінні казначейства та у відділі казначейства Залізничного р-ну м. Києва і оформити їх: відобразити операції на відповідних рахунках з обліку виконання бюджету.

Варіант 7


 1. Результати виконання бюджету.

 2. Розпорядники коштів, їх завдання та класифікація.

3. Державне Казначейство України перерахувало з казначейського рахунку 1млн. грн. Управлінню Державного Казначейства в м. Києві на його рахунок.

60 % зазначеної суми призначено:

450 тис. грн. – на оплату рахунків за виконані роботи та надані послуги установам Міносвіти України;

150 тис. грн. – для видачі готівковою установам Міносвіти України;

40 % зазначеної суми призначення для перерахування відділу Державного Казначейства у Залізничному р-ні м. Києва;

200 тис. грн. - на оплату рахунків за виконані роботи та наданні послуги установам Міносвіти України;

Визначити: склад документів, які необхідно оформити в управлінні Державного Казначейства м. Києва для перерахування бюджетних коштів відділу Державного Казначейства у Залізничному р-ні м. Києва і оформити їх: відобразити операції на відповідних рахунках з обліку виконання бюджету.

Варіант 8


 1. Системи касового виконання бюджету.

 2. Методи бюджетного фінансування.

 3. По відділенню Державного Казначейства в Голосіївському р-ні м. Києва були проведені наступні операції щодо зарахування коштів до Державного бюджету.

№ п/п

Зміст операції

Сума (грн)

1.

Надійшли кошти до Державного бюджету

 • податкові надходження

 • податкові надходження (взаємозалік)

 • неподаткові надходження

 • неподаткові надходження (взаємозалік)

 • доходи від операцій з капіталом


60000

10000

20000

5000

10000

2.

Перераховано управлінню Державного Казначейства в м. Києві

- податкові надходження

 • податкові надходження (взаємозалік)

 • неподаткові надходження

 • неподаткові надходження (взаємозалік)

- доходи від операцій з капіталом
60000

10000

20000

5000

10000

Скласти бухгалтерські записи по операціях

Варіант 9


 1. Облік видатків бюджету.

 2. Основні функції фінансового управління обласної адміністрації.

 3. По відділенню Державного Казначейства в Голосіївському р-ні м. Києва були проведені наступні операції щодо зарахування коштів до Державного бюджету.

№ п/п

Зміст операції

Сума (грн)

1.

Надійшли кошти до Державного бюджету

 • податкові надходження

 • податкові надходження (взаємозалік)

 • неподаткові надходження

 • неподаткові надходження (взаємозалік)

 • доходи від операцій з капіталом


60000

10000

20000

5000

10000

2.

Перераховано управлінню Державного Казначейства в м. Києві

- податкові надходження

 • податкові надходження (взаємозалік)

 • неподаткові надходження

 • неподаткові надходження (взаємозалік)

- доходи від операцій з капіталом
60000

10000

20000

5000

10000

Вказати: які первинні документи є основою для обліку

Варіант 10


 1. Регулювання міжбюджетних потоків.

 2. Рахункова палата України, її завдання та функції.

 3. По управлінню Державного Казначейства в м. Києві були проведені наступні операції щодо перерахування коштів з казначейського рахунку на видатки, затверджені в Державного бюджеті.
№ п/п
^

Зміст операції


Сума(грн.)

1.


2.

3.

4.


5.


6.

Надійшли кошти від Головного управління Державного Казначейства

Здійснено оплату рахунків

Списані кошти, які були перераховані на оплату рахунків

Перераховано розпорядникам коштів

 • на поточні видатки

 • на капітальні видатки

Списані кошти, які були перераховані на рахунки розпорядників

 • на поточні видатки

 • на капітальні видатки

Перераховано відділенню Державного Казначейства у Голосіївському р-ні на оплату рахунків


500000

250000

250000

100000

70000

30000

100000


70000

30000


150000Скласти бухгалтерські записи по операціях.

Варіант 11


 1. Державна Контрольно-ревізійна служба України її завдання та складові.

 2. Види бюджетного контролю.

 3. По відділенню Державного Казначейства в Голосіївському р-ні м. Києва були проведені наступні операції щодо зарахування коштів до Державного бюджету.

№ п/п

Зміст операції

Сума (грн)

1.

Надійшли кошти до Державного бюджету

 • податкові надходження

 • податкові надходження (взаємозалік)

 • неподаткові надходження

 • неподаткові надходження (взаємозалік)

 • доходи від операцій з капіталом


60000

10000

20000

5000

10000

2.

Перераховано управлінню Державного Казначейства в м. Києві

- податкові надходження

 • податкові надходження (взаємозалік)

 • неподаткові надходження

 • неподаткові надходження (взаємозалік)

- доходи від операцій з капіталом (
60000

10000

20000

5000

10000

Вказати, які первинні документи є основою для обліку по кожній операції.


Варіант 12

 1. Функції базової ланки Державного Казначейства України.

 2. Система бюджетного контролю та її завдання.

 3. Вказати, які документи належать до квартальної звітності розпорядників коштів, що фінансуються з Державного або місцевих бюджетів та порядок їх заповнення і строки подання до відповідних органів.


Варіант 13

 1. Бюджетний процес та бюджетний регламент в Україні.

 2. Функції Державної Контрольно-ревізійної служби України.

 3. Вказати, які документи належать до річної звітності розпорядників коштів, що фінансуються з Державного або місцевих бюджетів та порядок їх заповнення і терміни подання до відповідних органів.


Варіант 14

 1. Бюджетне прогнозування в Україні. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України.

 2. Методи бюджетного контролю.

 3. Вказати, які документи належать до місячної звітності розпорядників коштів, які фінансуються з Державного або місцевих бюджетів та порядок їх заповнення і терміни подання до відповідних органів.


Варіант 15

 1. Взаєморозрахунки між бюджетами їх принципи та причини виникнення.

 2. Класифікація ревізій.

 3. Побудувати схему структури управління Державного Казначейства України та визначити функції (обов’язки) кожного структурного підрозділу (відділу) ДКУ.Варіант 16

 1. Функції Державного Казначейства України.

 2. Контрольно-ревізійний процес його етапи та характеристика.

 3. По відділенню Державного Казначейства у Печерському р-ні м. Києва були проведені наступні операції.

№ п/п
^

Зміст операції


Сума(грн.)

1.


2.


3.

4.

5.

6.


7.

Надійшли кошти до Державного бюджету:

- податкові надходження

- неподаткові надходження

Перераховано управлінню Державного Казначейства в м. Києві

- податкові надходження

- неподаткові надходження

Здійснено оплату рахунків

Списані кошти, які були перераховані на оплату рахунків

Перераховано розпорядникам коштів

Списані кошти, що були перераховані на рахунки розпорядникам коштів

Перераховано відділенню Державного Казначейства у Печерському р-ні на оплату рахунків


50000

30000


50000

30000

30000

30000

40000


40000


5000

Скласти бухгалтерські записи по операціях.


Варіант 17

 1. Бюджетна класифікація та її структура.

 2. Функції Рахункової палати України.

 3. По відділенню Державного Казначейства у Печерському р-ні м. Києва були проведені наступні операції.

№ п/п
^

Зміст операції


Сума(грн.)

1.


2.


3.

4.

5.

6.


7.

Надійшли кошти до Державного бюджету:

- податкові надходження

- неподаткові надходження

Перераховано управлінню Державного Казначейства в м. Києві

- податкові надходження

- неподаткові надходження

Здійснено оплату рахунків

Списані кошти, які були перераховані на оплату рахунків

Перераховано розпорядникам коштів

Списані кошти, що були перераховані на рахунки розпорядникам коштів

Перераховано відділенню Державного Казначейства у Печерському р-ні на оплату рахунків


50000

30000


50000

30000

30000

30000

40000


40000


5000

Вказати, які первинні документи є основою для обліку по кожній операції.


Варіант 18

 1. Суть, учасники та випадки проведення взаємозаліку між бюджетами.

 2. Оформлення результатів ревізій.

 3. Вказати основні законодавчі акти, які регламентують організацію бюджетного процесу в Україні.Варіант 19

 1. Бюджетна система України.

 2. Зміст Закону “Про Державний бюджет України”.

 3. Описати документообіг, пов’язаний з видачею та поверненням бюджетної позички.


Варіант 20

 1. Методи планування показників бюджету. Бюджетний дефіцит.

 2. Класифікація актів ревізій та їх структура.

 3. Описати документообіг, пов’язаний з мобілізацією доходів до Державного і місцевого бюджетів.Варіант 21

 1. Податкова служба України, її функції та принципи побудови.

 2. Застосування штрафних санкцій за результатами ревізій.

 3. Охарактеризувати план рахунків з обліку виконання бюджету.


Варіант 22

 1. Національний банк України: функції, структура, взаємовідносини з фінансовими органами.

 2. Основні завдання ревізій та перевірок.

 3. Описати порядок і терміни, складання розгляду та затвердження місцевих бюджетів.


Варіант 23

 1. Фінансові служби в міністерствах, відомствах на підприємствах і в установах: їх функції, права та обов’язки.

 2. Порядок проведення вексельних взаєморозрахунків.

 3. Описати документообіг, пов’язаний з видачею готівки.


Варіант 24

 1. Напрямки і принципи фінансування видатків.

 2. Внутрішній контроль за використанням бюджетних асигнувань.

 3. Запишіть бухгалтерські проводки з обліку доходів бюджету.


Варіант 25

 1. Джерела і методи формування доходів бюджету.

 2. Види бюджетної звітності.

 3. Описати документообіг, пов’язаний з оплатою рахунків.

Схожі:

9. контрольні роботи для студентів заочної форми навчання iconФізика методичні вказівки І контрольні роботи
Фізика. Методичні вказівки І контрольні роботи (для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання). Укл.: Аксьонова К. Ю., Оксюк Ю....
9. контрольні роботи для студентів заочної форми навчання iconЛ. Б. Коваленко, С. М. Мордовцев, Є. С. Пахомова методичні вказівки та контрольні роботи з вищої математики для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 030601 – „Менеджмент”
Методичні вказівки та контрольні роботи з вищої математики (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки...
9. контрольні роботи для студентів заочної форми навчання iconХарківська національна академія міського господарства д. О. Юрченко контрольні роботи з дисциплини “іноземна мова”
Контрольні роботи з дисципліни “Іноземна мова” (німецька мова) (для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки...
9. контрольні роботи для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «експериментальні дослідження ливарних процесів» для студентів заочної форми навчання
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Експериментальні дослідження ливарних процесів» для студентів заочної...
9. контрольні роботи для студентів заочної форми навчання iconВ. Б. Юскаєв Контрольні роботи з курсу
Контрольні роботи з курсу ”Теорія ймовірностей” для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання./Укладачі: Ю. П. Бородай,...
9. контрольні роботи для студентів заочної форми навчання iconВ. Б. Юскаєв Контрольні роботи з курсу
Контрольні роботи з курсу ”Теорія ймовірностей” для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання./Укладачі: Ю. П. Бородай,...
9. контрольні роботи для студентів заочної форми навчання iconКонтрольні завдання для студентів заочної форми навчання методичні вказівки з виконання контрольних робіт
Контрольна робота з дисципліни “Міжнародні ринки грошей І капіталів” виконується студентами заочної форми навчання самостійно у період...
9. контрольні роботи для студентів заочної форми навчання iconКонтрольні завдання для студентів ІV курсу заочної форми навчання

9. контрольні роботи для студентів заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки та контрольні роботи з вищої математики (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей). Частина друга....
9. контрольні роботи для студентів заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки та контрольні роботи з вищої математики (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей). Частина перша....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи