1. анотація дисципліни мета вивчення курсу icon

1. анотація дисципліни мета вивчення курсу
Скачати 386.46 Kb.
Назва1. анотація дисципліни мета вивчення курсу
Сторінка5/5
Дата12.09.2012
Розмір386.46 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

Варіант 9


 1. Облік видатків бюджету.

 2. Основні функції фінансового управління обласної адміністрації.

 3. По відділенню Державного Казначейства в Голосіївському р-ні м. Києва були проведені наступні операції щодо зарахування коштів до Державного бюджету.

№ п/п

Зміст операції

Сума (грн)

1.

Надійшли кошти до Державного бюджету

 • податкові надходження

 • податкові надходження (взаємозалік)

 • неподаткові надходження

 • неподаткові надходження (взаємозалік)

 • доходи від операцій з капіталом


60000

10000

20000

5000

10000

2.

Перераховано управлінню Державного Казначейства в м. Києві

- податкові надходження

 • податкові надходження (взаємозалік)

 • неподаткові надходження

 • неподаткові надходження (взаємозалік)

- доходи від операцій з капіталом
60000

10000

20000

5000

10000

Вказати: які первинні документи є основою для обліку

Варіант 10


 1. Регулювання міжбюджетних потоків.

 2. Рахункова палата України, її завдання та функції.

 3. По управлінню Державного Казначейства в м. Києві були проведені наступні операції щодо перерахування коштів з казначейського рахунку на видатки, затверджені в Державного бюджеті.
№ п/п
^

Зміст операції


Сума(грн.)

1.


2.

3.

4.


5.


6.

Надійшли кошти від Головного управління Державного Казначейства

Здійснено оплату рахунків

Списані кошти, які були перераховані на оплату рахунків

Перераховано розпорядникам коштів

 • на поточні видатки

 • на капітальні видатки

Списані кошти, які були перераховані на рахунки розпорядників

 • на поточні видатки

 • на капітальні видатки

Перераховано відділенню Державного Казначейства у Голосіївському р-ні на оплату рахунків


500000

250000

250000

100000

70000

30000

100000


70000

30000


150000Скласти бухгалтерські записи по операціях.

Варіант 11


 1. Державна Контрольно-ревізійна служба України її завдання та складові.

 2. Види бюджетного контролю.

 3. По відділенню Державного Казначейства в Голосіївському р-ні м. Києва були проведені наступні операції щодо зарахування коштів до Державного бюджету.

№ п/п

Зміст операції

Сума (грн)

1.

Надійшли кошти до Державного бюджету

 • податкові надходження

 • податкові надходження (взаємозалік)

 • неподаткові надходження

 • неподаткові надходження (взаємозалік)

 • доходи від операцій з капіталом


60000

10000

20000

5000

10000

2.

Перераховано управлінню Державного Казначейства в м. Києві

- податкові надходження

 • податкові надходження (взаємозалік)

 • неподаткові надходження

 • неподаткові надходження (взаємозалік)

- доходи від операцій з капіталом (
60000

10000

20000

5000

10000

Вказати, які первинні документи є основою для обліку по кожній операції.


Варіант 12

 1. Функції базової ланки Державного Казначейства України.

 2. Система бюджетного контролю та її завдання.

 3. Вказати, які документи належать до квартальної звітності розпорядників коштів, що фінансуються з Державного або місцевих бюджетів та порядок їх заповнення і строки подання до відповідних органів.


Варіант 13

 1. Бюджетний процес та бюджетний регламент в Україні.

 2. Функції Державної Контрольно-ревізійної служби України.

 3. Вказати, які документи належать до річної звітності розпорядників коштів, що фінансуються з Державного або місцевих бюджетів та порядок їх заповнення і терміни подання до відповідних органів.


Варіант 14

 1. Бюджетне прогнозування в Україні. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України.

 2. Методи бюджетного контролю.

 3. Вказати, які документи належать до місячної звітності розпорядників коштів, які фінансуються з Державного або місцевих бюджетів та порядок їх заповнення і терміни подання до відповідних органів.


Варіант 15

 1. Взаєморозрахунки між бюджетами їх принципи та причини виникнення.

 2. Класифікація ревізій.

 3. Побудувати схему структури управління Державного Казначейства України та визначити функції (обов’язки) кожного структурного підрозділу (відділу) ДКУ.Варіант 16

 1. Функції Державного Казначейства України.

 2. Контрольно-ревізійний процес його етапи та характеристика.

 3. По відділенню Державного Казначейства у Печерському р-ні м. Києва були проведені наступні операції.

№ п/п
^

Зміст операції


Сума(грн.)

1.


2.


3.

4.

5.

6.


7.

Надійшли кошти до Державного бюджету:

- податкові надходження

- неподаткові надходження

Перераховано управлінню Державного Казначейства в м. Києві

- податкові надходження

- неподаткові надходження

Здійснено оплату рахунків

Списані кошти, які були перераховані на оплату рахунків

Перераховано розпорядникам коштів

Списані кошти, що були перераховані на рахунки розпорядникам коштів

Перераховано відділенню Державного Казначейства у Печерському р-ні на оплату рахунків


50000

30000


50000

30000

30000

30000

40000


40000


5000

Скласти бухгалтерські записи по операціях.


Варіант 17

 1. Бюджетна класифікація та її структура.

 2. Функції Рахункової палати України.

 3. По відділенню Державного Казначейства у Печерському р-ні м. Києва були проведені наступні операції.

№ п/п
^

Зміст операції


Сума(грн.)

1.


2.


3.

4.

5.

6.


7.

Надійшли кошти до Державного бюджету:

- податкові надходження

- неподаткові надходження

Перераховано управлінню Державного Казначейства в м. Києві

- податкові надходження

- неподаткові надходження

Здійснено оплату рахунків

Списані кошти, які були перераховані на оплату рахунків

Перераховано розпорядникам коштів

Списані кошти, що були перераховані на рахунки розпорядникам коштів

Перераховано відділенню Державного Казначейства у Печерському р-ні на оплату рахунків


50000

30000


50000

30000

30000

30000

40000


40000


5000

Вказати, які первинні документи є основою для обліку по кожній операції.


Варіант 18

 1. Суть, учасники та випадки проведення взаємозаліку між бюджетами.

 2. Оформлення результатів ревізій.

 3. Вказати основні законодавчі акти, які регламентують організацію бюджетного процесу в Україні.Варіант 19

 1. Бюджетна система України.

 2. Зміст Закону “Про Державний бюджет України”.

 3. Описати документообіг, пов’язаний з видачею та поверненням бюджетної позички.


Варіант 20

 1. Методи планування показників бюджету. Бюджетний дефіцит.

 2. Класифікація актів ревізій та їх структура.

 3. Описати документообіг, пов’язаний з мобілізацією доходів до Державного і місцевого бюджетів.Варіант 21

 1. Податкова служба України, її функції та принципи побудови.

 2. Застосування штрафних санкцій за результатами ревізій.

 3. Охарактеризувати план рахунків з обліку виконання бюджету.


Варіант 22

 1. Національний банк України: функції, структура, взаємовідносини з фінансовими органами.

 2. Основні завдання ревізій та перевірок.

 3. Описати порядок і терміни, складання розгляду та затвердження місцевих бюджетів.


Варіант 23

 1. Фінансові служби в міністерствах, відомствах на підприємствах і в установах: їх функції, права та обов’язки.

 2. Порядок проведення вексельних взаєморозрахунків.

 3. Описати документообіг, пов’язаний з видачею готівки.


Варіант 24

 1. Напрямки і принципи фінансування видатків.

 2. Внутрішній контроль за використанням бюджетних асигнувань.

 3. Запишіть бухгалтерські проводки з обліку доходів бюджету.


Варіант 25

 1. Джерела і методи формування доходів бюджету.

 2. Види бюджетної звітності.

 3. Описати документообіг, пов’язаний з оплатою рахунків.^

10. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮПоточний контроль знань студентів є органічною частиною всього навчального процесу і засобом виявлення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу і проводиться шляхом опитування студентів на практичних заняттях, перевірки виконанням ними контрольних робіт в аудиторії та оцінювання їх рефератів.

Підсумковий контроль являє собою завершальну перевірку якості засвоєння знань студентів з дисципліни. Він здійснюється у формі іспиту, який передбачає підготовку письмових відповідей на два теоретичних питання й одне практичне завдання.


Для підготовки до іспиту пропонуються такі питання:


 1. Поняття та значення бюджетного менеджменту.

 2. Функції та складові бюджетного менеджменту.

 3. Поняття та призначення державного бюджету.

 4. Бюджетний устрій та основні його засади.

 5. Бюджетна система України та її складові.

 6. Принципи побудови бюджетної системи України

 7. Поняття та види бюджетного дефіциту. Бюджетний профіцит.

 8. Методи покриття бюджетного дефіциту.

 9. Способи покриття державного боргу.

 10. Структура доходної частини бюджету та особливості її формування.

 11. Структура видаткової частини бюджету та особливості її формування.

 12. Бюджетна класифікація доходів

 13. Бюджетна класифікація видатків.

 14. Бюджетний процес в Україні.

 15. Методи формування доходів бюджету.

 16. Методи бюджетного регулювання.

 17. Бюджетне планування в Україні.

 18. Бюджетне прогнозування в Україні

 19. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України.

 20. Завдання та принципи бюджетного планування

 21. Методи бюджетного планування.

 22. Форми бюджетного планування.

 23. Порядок складання і затвердження державного бюджету України.

 24. Місцеві бюджети та їх призначення.

 25. Порядок складання і затвердження місцевих бюджетів.

 26. Система управління державним бюджетом.

 27. Система управління місцевими бюджетами.

 28. Офіційні трансферти та їх характеристика.

 29. Міністерство фінансів України – центральний орган державної виконавчої влади в здійсненні бюджетної політики країни.

 30. Бюджетне фінансування видатків.

 31. Методи бюджетного фінансування.

 32. Форми бюджетного фінансування

 33. Особливості фінансування науки.

 34. Особливості фінансування агропромислового комплексу.

 35. Видатки бюджету на економічну діяльність держави.

 36. Бюджетні кредити: порядок їх видачі та покриття. Бюджетні інвестиції та їх види.

 37. Організація виконання державного бюджету.

 38. Організація виконання місцевих бюджетів.

 39. Виконання доходної частини бюджету.

 40. Виконання видаткової частини бюджету

 41. Організація касового виконання бюджету.

 42. Міжбюджетні відносини в Україні.

 43. Бюджетна звітність: організація і види.

 44. Склад звітних документів, терміни і порядок їх подання.

 45. Місячна звітність розпорядників коштів, які фінансуються з місцевих бюджетів.

 46. Квартальна, річна звітність розпорядників коштів, які фінансуються з місцевих бюджетів.

 47. Місячна звітність органів казначейства про виконання державного бюджету.

 48. Квартальна звітність органів казначейства про виконання державного бюджету.

 49. Річна звітність органів казначейства про виконання державного бюджету.

 50. Квартальна, річна звітність фінансових управлінь про виконання місцевих бюджетів.

 51. Порядок і терміни розгляду і затвердження звіту про виконання державного бюджету України.

 52. Структура та функції Державного казначейства України.

 53. Складові та функції Контрольно-ревізійної служби України.

 54. Державна Податкова Адміністрація України та її місце у системі оперативного управління бюджетним процесом України.

 55. Рахункова палата України як основний котролюючий орган.

 56. Поняття, суть, значення фінансового контролю в системі управління бюджетом.

 57. Види, форми і методи бюджетного контролю.

 58. Етапи контрольно-ревізійного процесу та їх характеристика.

 59. Характеристика ревізій залежно від їх організації та від джерел даних, які є базою для проведення ревізій.

 60. Організація і основні завдання ревізії виконання бюджетів.^

11. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗАНЬ СТУДЕНТІВСкладання іспиту з дисципліни “Бюджетний менеджмент” оцінюється за чотирьох бальною системою.


Оцінку відмінно (5) заслуговує студент який:

 1. показав розгорнутий, вичерпний виклад змісту наведеної у питаннях проблеми;

 2. повний перелік економічних категорій та законів, необхідних для розкриття змісту питання;

 3. проявив творчі здібності в розумінні, висвітленні програмного матеріалу.


Оцінку добре (4) заслуговує студент який:

 1. показав повне знання програмного матеріалу з питань “Бюджетний менеджмент”;

 2. в основному виконав завдання, запропоновані у білеті до іспиту;

 3. засвоїв програмний матеріал з питань бюджетного менеджменту.


Оцінку задовільно (3) заслуговує студент, який:

 1. показав знання програмного матеріалу з курсу “Бюджетний менеджмент”;

 2. виконав завдання екзаменаційного білету;

 3. допустив помилки при складанні іспиту, але в основному взмозі вирішувати питання стосовно бюджетного менеджменту та його ролі у бюджетному процесі.


Оцінку незадовільно (2) заслуговує студент, який:

 1. показав низький рівень необхідних теоретичних знань з курсу “Бюджетний менеджмент”;

 2. допускав принципові помилки при складанні іспиту;

 3. недостатньо засвоїв мету дисципліни "Бюджетний менеджмент”.
 1. ^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Бюджетне законодавство України. Шеф-редактор В.С. Ковальський. – К: Інтер, 2002. – 416 с.

 2. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України. Указ Президента України від 26 серпня 1999 р. №1081/99

 3. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” // ВВР України, - 1994, - №15

 4. Закон України “Про Рахункову палату Верховної Ради України” // Голос України, 1996, - №196

 5. Про затвердження Положення про Державне казначейство: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р. №590 // Зібрання постанов Уряду України, - 1995, - №11, - С.262

 6. Закон України “Про Національний банк України / Урядовий кур`єр, - 1999, - 1 липня

 7. Про впровадження казначейської системи виконання Державного бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 14 січня 1997 р., 313 // Зібрання законодавства України, - 1997, - №1, -с.10.

 8. Про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ і організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000 р. №17 // Зібрання законодавства України, - 2000.

 9. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Ураїні” // ВВР України, - 1993 р. - №29

 10. Закон України “Про Державний бюджет України на… (на відповідний рік) // Відомості Верховної Ради України

 11. Єпіфанов А.О. та ін. Бюджет і фінансова політика України.- К, 1997. – 362 с.

 12. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України. – К: НОС, 2000 . – 384 с.

 13. Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент. – К: КНЕУ, 2001. – 186 с.

 14. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України.- К: НОС, 2000. – 400 с.^

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник, - К,: Вища школа, - 1997, - 383 с.

 2. Балабанов И.Т. Основи финансового менеджмента. Как управлять капиталом?: - М: Фынансы и статистика, 1995, - 384 с.

 3. Глухов В.В. Бахрамов Ю.М. Фынансовый менеджмент: Учебное пособие, - СПБ, 1995 – 285 с.

 4. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. – К: ЦУЛ, 2002. – 432 с.

 5. Опарін В.М. та ін. Бюджетна система. – К: КНЕУ, 2002. – 336 с.

 6. Палічник Ю.В. Бюджетна система: Навчальний посібник. - Черкаси: Відлуння, - 1999. - 376 с.

 7. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн Навчальний посібник – К: Знання-Прес”, 2002. – 496 с.

 8. Фінансове право: Підручник // Анісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та інші / : - Видання друге, виправлене та доповнене –Х,: Фірма “Консул”, - 1999. - 496 с.


1   2   3   4   5

Схожі:

1. анотація дисципліни мета вивчення курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знання основних положень теорії вивчення релігій та специфіки релігієзнавчих...
1. анотація дисципліни мета вивчення курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знання основних положень теорії вивчення релігій та специфіки релігієзнавчих...
1. анотація дисципліни мета вивчення курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знання основних положень теорії вивчення релігій та специфіки релігієзнавчих...
1. анотація дисципліни мета вивчення курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Релігієзнавство»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знання основних положень теорії вивчення релігій та специфіки релігієзнавчих...
1. анотація дисципліни мета вивчення курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Етика» 6 семестр Кількість кредитів єктс – 2 кредити І. Основна мета засвоєння курсу
Основна мета засвоєння курсу: є теоретико-методологічне забезпечення розуміння проблем моралі та етики, спрямоване на розвиток моральної...
1. анотація дисципліни мета вивчення курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
1. анотація дисципліни мета вивчення курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
1. анотація дисципліни мета вивчення курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
1. анотація дисципліни мета вивчення курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
1. анотація дисципліни мета вивчення курсу iconРобоча програма дисципліни "Релігієзнавство" Укладач Балашенко І. В. Зміст Мета І завдання вивчення курсу. Міждисциплінарні зв'язки
Майбутній фахівець повинен мати уявлення про духовну спадщину людства, загальнолюдські цінності, зосереджені у вченнях світових релігій....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи