Тести до теми 1 Основною причиною погіршення екологічного стану довкілля є icon

Тести до теми 1 Основною причиною погіршення екологічного стану довкілля є
Скачати 329.05 Kb.
НазваТести до теми 1 Основною причиною погіршення екологічного стану довкілля є
Сторінка1/3
Дата12.09.2012
Розмір329.05 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Тести до теми 1

1. Основною причиною погіршення екологічного стану довкілля є:

1) зміна клімату на планеті;

2) збільшення кількості будівель, споруд (будинки, дороги, гідротехнічні споруди тощо);

3) активізація геотектонічної діяльності на Земній кулі;

4) збільшення чисельності населення та його потреб;

5) вплив космічних сил (сонячна активність, падіння метеоритів тощо)

2. Чисельність населення на Земній кулі у XX столітті збільшилась:

1) у 1,5 – 2,0 рази

2) у 2,0 - 2,5 рази

3) у 2,5 – 3,0 рази

4) у 3,0 - 3,5 рази

5) у 3,5 – 4,0 рази

3. В економічно розвинених країнах жителів у містах у відсотках до всього населення в середньому проживає:

1) 60 - 65 %;

2) 65 - 70 %;

3) 70 - 75 %;

4) 75 - 80 %;

5) 80 – 85 %

4. В Україні жителів у містах, у відсотках до всього населення, проживає:

  1. 65 %;

  2. 68%;

  3. 71 %;

  4. 74%;

  5. 78%

5. Найбільш урбанізованим регіоном України є область:

1) Дніпропетровська;

2) Донецька;

3) Львівська;

4) Київська;

5) Харківська

6. В результаті життєдіяльності на міського жителя в рік в середньому утворюється побутових відходів:

1) 180 – 210 кг;

2) 210 – 230 кг;

3) 230 – 250 кг;

4) 250 – 270 кг;

5) 270 – 290 кг

7. Концепція сталого розвитку була оприлюднена:

  1. у 1985 р.;

  2. у 1987 р.;

  3. у 1989 р.;

  4. у 1991 р.;

  5. всі відповіді невірні

8. Концепція сталого розвитку:

  1. віддає перевагу захисту екологічного стану довкілля;

  2. віддає перевагу необхідності підвищення темпів економічного росту;

  3. передбачає різке зниження тепів економічного росту;

  4. передбачає гармонізацію екологічного стану довкілля і економічного розвитку;

  5. всі відповіді невірні

Тести до теми 2

9. Щороку в біосферу нашої планети викидається в середньому твердих відходів:

  1. 1 млрд. т;

  2. 3.млрд. т;

  3. 5 млрд. т;

  4. 7 млрд. т;

  5. всі відповіді невірні

10. Щороку до Світового океану потрапляє ртуті в середньому:

  1. 1 тис. т;

  2. 3 тис. т;

  3. 5 тис. т;

  4. 7 тис. т;

  5. всі відповіді невірні

11. Прізвище ученого, який започаткував термін “екологія”:

1) Дарвін Ч.;

2) Геккель Е.;

3) Тенслі А.;

4) Вернадський В.;

5) всі відповіді невірні

12. Межі (діапазон) пристосованості біологічного виду до умов середовища називається:

1) екологічна адаптація;

2) екологічна валентність;

3) екологічний оптимум;

4) екологічний ресурс;

5) екологічний рівень

13. Вологість повітря як чинник середовища є чинником:

1) абіотичним;

2) антропогенним;

3) біотичним;

4) неантропогенним;

5) всі відповіді невірні.

14. Організми з великою пристосованістю до змін середовища - це:

1) мезобіонти;

2) стенобіонти;

3) стенотерми;

4) термофіли;

5) еврибіонти

15. Поняття "екосистема" ввів у науковий обіг:

1) Елтон Ч.;

2) Одум Ю.;

3) Тенслi А.;

4) Беклемішев В.;

5) Кашкаров Д.

16. Тварини приймають участь у біотичному кругообігу речовин в якості:

1) автотрофів;

2) хемотрофів;

3) консументів;

4) редуцентів;

5) деструкторів

17. Організми, які під час своєї життєдіяльності мінералізують органічну речовину, називаються:

1) автотрофи;

2) хемотрофи;

3) хемосинтетики;

4) консументи;

5) редуценти

18. Рослиноїдні тварини займають у ланцюгу живлення трофічний рівень:

1) перший;

2) другий;

3) третій;

4) четвертий;

5) п'ятий

19. Продукція організмів кожного наступного трофічного рівня менша такої продукції попереднього рівня в середньому:

1) в 5 разів;

2) в 7 разів;

3) в 10 разів;

4) в 12 разів;

5) в 15 разів

20. Взята без живих компонентів однорідна за своїми абіотичними умовами (приземний шар атмосфери, грунт, вода тощо) ділянка біосфери називається:

1) біогеоценозом;

2) біоценозом;

3) біотопом;

4) екосистемою;

5) всі відповіді невірні.

21. Поняття "біогеоценоз" ввів у науковий обіг:

1) Беклемішев В.;

2) Вернадський В.;

3) Кашкаров Д.;

4) Морозов Г.;

5) Сукачов В.

Тести до теми 3

22. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" прийнято:

1) в травні 1991 р.;

2) в червні 1991 р.;

3) в травні 1992 р.;

4) в червні 1992 р.;

5) в травні 1993 р.

23. Закон України “Про екологічну експертизу” прийнято:

  1. у 1993 р.;

  2. у 1994 р.;

  3. у 1995 р.;

  4. у 1996 р.;

  5. всі відповіді невірні

24. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” прийнят:

  1. у 1994 р.;

  2. у 1995 р.;

  3. у 1996 р.;

  4. у 1997 р.;

  5. всі відповіді невірні

25. Закон України “Про відходи” прийнято:

  1. у 1995 р.;

  2. у 1996 р.;

  3. у 1997 р.;

  4. у 1998 р.;

  5. всі відповіді невірні

26. Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” прийнято:

  1. у 1996 р.;

  2. у 1997 р.;

  3. у 1998 р.;

  4. у 1999 р.;

  5. всі відповіді невірні

27. Найбільше кодексів і законів, дія яких спрямована на регулювання питань використання природних ресурсів та їх охорону, було прийнято:

  1. у 1992 р.;

  2. у 1993 р.;

  3. у 1994 р.;

  4. у 1995 р.;

  5. у 1996 р.

28. В цілому відповідає назві одного з розділів Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” назва Закону України:

  1. Про природно-заповідний фонд України;

  2. Про плату за землю;

  3. Про охорону атмосферного повітря;

  4. Про тваринний світ;

  5. Про екологічну експертизу

29. В цілому відповідає назві одного з розділів Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” назва Закону України:

  1. Про енергозбереження;

  2. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку;

  3. Про відходи;

  4. Про захист рослин;

  5. Про зону надзвичайної екологічної ситуації

30. Представлена в Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" класифікація природних ресурсів загальнодержавного значення міститься в розділі за назвою:

  1. Загальні положення (Розд. 1);

  2. Екологічна експертиза (Розд. 6);

  3. Регулювання використання природних ресурсів (Розд. 9);

  4. Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки (Розд. 11);

  5. всі відповіді невірні

31. Представлені в Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" положення про контроль і нагляд у сфері екології містяться в розділі закону:

  1. Загальні положення (Розд. 1);

  2. Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки (Розд. 11);

  3. Надзвичайні екологічні ситуації(Розд. 13);

  4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища (Розд. 15);

  5. всі відповіді невірні

32. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища” передбачає, що у випадку, коли існують розбіжності між положеннями міжнародного договору з участю України стосовно охорони природи і аналогічними положеннями власного законодавства, то:

  1. пріоритет надається положенням власного законодавства;

  2. пріоритет в цілому надається положенням власного законодавства, а в окремих випадках, передбачених відповідними правовими нормами, положенням міжнародного законодавства;

  3. пріоритет надається положенням міжнародного законодавства;

  4. з приводу визначення пріоритету Верховна Рада України у кожному випадку приймає спеціальну постанову;

  5. всі відповіді невірні

Тести до теми 4

33. Державні екологічні програми затверджує:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.

34. Правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуації встановлює:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.

35. Статус потерпілих громадян в зонах надзвичайної екологічної ситуації встановлює:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.

36. Розробку державних екологічних програм забезпечує:

а) Верховна Рада України;

б) Президент України;

в) Кабмін України;

г) Мінекології України;

д) всі відповіді невірні.

37. Порядок утворення і використання Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі Державного бюджету України встановлює:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.

38. Порядок розробки та затвердження екологічних нормативів, лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів встановлює:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.

39. Порядок визначення збору та його граничних розмірів за користування природними ресурсами встановлює:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.

40. Порядок визначення збору та його граничних розмірів за забруднення навколишнього природного середовища і розміщення відходів встановлює:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.

41. Рішення про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення приймає:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.

42. Рішення про зупинення (тимчасово) або припинення діяльності підприємств в разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища приймає:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.

43. Зовнішніми зв'язками України в галузі охорони навколишнього природного середовища керує:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.

44. Державний контроль за використанням і охороною природних ресурсів здійснює:

1) місцева Рада;

2) виконавчий (розпорядчий) орган місцевої Ради;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України (його уповноважений орган);

5) всі відповіді невірні

45. Державний контроль за додержанням норм екологічної безпеки здійснює:

1) місцева Рада;

2) виконавчий (розпорядчий) орган місцевої Ради;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України (його уповноважений орган);

5) всі відповіді невірні

46. Моніторинг навколишнього природного середовища організовує:

1) місцева Рада;

2) виконавчий (розпорядчий) орган місцевої Ради;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України (його уповноважений орган);

5) всі відповіді невірні

47. Державну екологічну експертизу здійснює:

1) місцева Рада;

2) виконавчий (розпорядчий) орган місцевої Ради;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України (його уповноважений орган);

5) всі відповіді невірні

48. Дозволи на захоронення (складування) відходів і викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище видає:

1) місцева Рада;

2) виконавчий (розпорядчий) орган місцевої Ради;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України (його уповноважений орган);

5) всі відповіді невірні

49. Позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, подає:

1) місцева Рада;

2) виконавчий (розпорядчий) орган місцевої Ради;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України (його уповноважений орган);

5). всі відповіді невірні

50. Протоколи про адміністративні правопорушення в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів складає і справи про названі правопорушення розглядає:

1) місцева Рада;

2) виконавчий (розпорядчий) орган місцевої Ради;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України (його уповноважений орган);

5) всі відповіді невірні

51. Заповідною справою керує:

1) місцева Рада;

2) виконавчий (розпорядчий) орган місцевої Ради;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України (його уповноважений орган);

5) всі відповіді невірні

52. Червону книгу веде:

1) місцева Рада;

2) виконавчий (розпорядчий) орган місцевої Ради;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України (його уповноважений орган);

5) всі відповіді невірні

Тести до теми 5

53. Екологічний моніторинг включає:

1) встановлення відповідності проектних рішень вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

2) оцінку обґрунтованості заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

3) розробку рекомендацій для прийняття рішень щодо охорони навколишнього природного середовища;

4) контроль використання природних ресурсів;

5) всі відповіді невірні

54. Державний облік у галузі охорони навколишнього природного середовища не здійснюється по відношенню до:

1) об’єктів, що можуть шкідливо вплинути на стан навколишнього природного середовища;

2) об’єктів, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища;

3) види та кількість шкідливих речовин, що потрапляють у навколишнє природне середовище;

4) види й розміри шкідливих фізичних впливів на навколишнє природне середовище;

5) всі відповіді невірні

55. Міністерство охорони здоров’я України веде спостереження і здійснює контроль за:

1) радіологічним і гідрохімічним станом вод;

2) станом поверхневих вод суходолу в місцях використання їх населенням;

3) якістю питної води централізованих систем водопостачання міст і селищ міського типу;

4) станом підземних вод;

5) всі відповіді невірні

56. Міністерство охорони здоров’я України веде спостереження і здійснює контроль за:

1) станом і складом звалищ промислових і побутових відходів;

2) хімічним і біологічним забрудненням грунтів на території населених пунктів;

3) скидами і викидами з об’єктів, на яких використовуються небезпечні радіоактивні технології;

4) джерелами скидів стічних вод і дотриманням норм тимчасово узгоджених і гранично допустимих скидів;

5) всі відповіді невірні

57. Мінекології України веде спостереження і здійснює контроль за:

1) радіологічним, агрохімічним і токсикологічним станом грунтів і рослин;

2) хімічним і біологічним забрудненням грунтів на території населених пунктів;

3) концентрацією радіонуклідів і токсичних речових у грунті та в різних ярусах лісових насаджень;

4) скидами і викидами з об’єктів, на яких використовуються небезпечні радіоактивні технології;

5) всі відповіді невірні

58. Мінекології України веде спостереження і здійснює контроль за:

1) станом поверхневих вод суходолу;

2) станом підземних вод;

3) станом і режимом морських вод;

4) скидами стічних вод у Чорне та Азовське моря;

5) всі відповіді невірні

59. За станом морських вод у рекреаційних зонах веде спостереження і здійснює контроль:

1) Мінекології України;

2) Міністерство охорони здоров’я України;

3) Держкомітет з гідрометеорології України;

4) Держкомітет з водного господарства України;

5) всі відповіді невірні

60. Екологічна експертиза не здійснюється по відношенню до:

1) документації по створенню нової техніки і технології;

2) генеральних планів населених пунктів;

3) документації по створенню нових матеріалів і речовин;

4) проектів схем розміщення продуктивних сил;

5) всі відповіді невірні

61. Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку і підлягають державній екологічній експертизі, встановлює:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабмін України;

4) Мінекології України;

5) всі відповіді невірні.

62. Державні екологічні стандарти в галузі охорони навколишнього природного середовища визначають:

1) гранично допустимі викиди у навколишнє природне середовище забруднюючих речовин;

2) режим використання й охорони природних ресурсів;

3) нормативи використання природних ресурсів;

4) гранично допустимі скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих речовин;

5) всі відповіді невірні

63. Екологічні нормативи встановлюють:

1) режим використання й охорони природних ресурсів;

2) вимоги щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища;

3) гранично допустимі скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин;

4) методи контролю за станом навколишнього природного середовища;

5) всі відповіді невірні

64. Нагляд за дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного середовища здійснюється посадовими особами:

1) суду загальної юрисдикції;

2) арбітражного суду;

3) екологічної інспекції;

4) прокуратури;

5) всі відповіді невірні

Тести до теми 6

65. Частка забруднених і дуже забруднених територій в загальній площі України становить:

1) 40%;

2) 50%;

3) 60%;

4) 70%;

5) всі відповіді невірні

66. Частка території, забрудненої в результаті аварії на Чорнобильській АЕС, в загальній площі України становить:

1) 5%;

2) 7%;

3) 9%;

4) 11%;

5) всі відповіді невірні

67. У 90-і роки обсяги викидів забруднюючих речовин у водні об’єкти України:

1) зменшились;

2) не змінились;

3) зросли у 2 рази;

4) зросли у 4 рази і більше;

5) всі відповіді невірні

68. Найбільшим забруднювачем довкілля в промислово розвинутих країнах є:

1) автотранспорт;

2) металургія;

3) хімічна промисловість;

4) целюлозно-паперова промисловість;

5) всі відповіді невірні

69. Серед промислових галузей найбільшим забруднювачем атмосфери в Україні є:

1) металургія;

2) хімічна промисловість;

3) електроенергетика;

4) целюлозно-паперова промисловість;

5) всі відповіді невірні

70. Поділ забруднень на механічні, фізичні, хімічні та біологічні – це їх поділ за ознакою:

1) об’єкту забруднення;

2) часу дії забруднювача;

3) способу впливу забруднювача;

4) джерела забруднення;

5) всі відповіді невірні

71. Проникнення в середовище речовин, яких в ньому не було або були в менших концентраціях – це забруднення:

1) механічні;

2) фізичні;

3) хімічні;

4) біологічні;

5) всі відповіді невірні

72. Найбільш масштабними і суттєвими за своїми наслідками є забруднення:

1) механічні;

2) фізичні;

3) хімічні;

4) біологічні;

5) всі відповіді невірні

73. Максимальна разова гранично допустима концентрація шкідливої речовини – це такий вміст шкідливої речовини в одиниці обсягу або маси середовища, при якому рефлекторні реакції у людини внаслідок дії шкідливої речовини виникають на протязі:

1) 10 хвилин;

2) 20 хвилин;

3) 30 хвилин;

4) 40 хвилин;

5) всі відповіді невірні

74. Кількість нормативів гранично допустимої концентрації речовин, які встановлюються для забруднюючої речовини, становить:

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 5;

5) всі відповіді невірні

  1   2   3

Схожі:

Тести до теми 1 Основною причиною погіршення екологічного стану довкілля є iconТема Історія взаємовідносин суспільства І природи
Зростання населення І його матеріальних потреб як основна причина погіршення стану довкілля
Тести до теми 1 Основною причиною погіршення екологічного стану довкілля є iconТема Історія взаємовідносин суспільства І природи. План
Зростання населення І його матеріальних потреб як основна причина погіршення стану довкілля
Тести до теми 1 Основною причиною погіршення екологічного стану довкілля є iconІІ. Роздроблення систем екологічного моніторингу й техногенно-екологічної безпеки регіонів, окремих екосистем. Заходи стабілізації та поліпшення стану довкілля
Екційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів "Екоінспектор" : метод посіб для студ. Ч. 1 :...
Тести до теми 1 Основною причиною погіршення екологічного стану довкілля є iconТема Історія взаємовідносин суспільства І природи
Зростання населення І його матеріальних потреб як основна причина погіршення стану довкілля. Урбанізація І її вплив на стан навколишнього...
Тести до теми 1 Основною причиною погіршення екологічного стану довкілля є iconЕкологічне ландшафтознавство: об’єкт, предмет І завдання
Завдання екологічного ландшафтознавства вбачається у пізнанні ландшафтної організації території, вивченні антропогенних навантажень...
Тести до теми 1 Основною причиною погіршення екологічного стану довкілля є iconКонтрольні дати конференції До 25. 03. 2011
Секція Екологічний моніторинг та менеджмент, моделювання та прогнозування стану довкілля, методи індикації та захисту довкілля як...
Тести до теми 1 Основною причиною погіршення екологічного стану довкілля є iconМетодичнi вказiвки до курсового проекту з дисципліни: «Моделювання та прогнозування стану довкілля»
Методичнi вказiвки до курсового проекту з дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» (для студентiв спецiальностi 0708...
Тести до теми 1 Основною причиною погіршення екологічного стану довкілля є iconУдк 338. 48 Методика комплексної оцінки екологічного стану водних рекреаційних ресурсів
Андрусяк Н. С. Методика комплексної оцінки екологічного стану водних рекреаційних ресурсів // Ученые записки Таврического национального...
Тести до теми 1 Основною причиною погіршення екологічного стану довкілля є iconУдк 338. 48 Методика комплексної оцінки екологічного стану водних рекреаційних ресурсів
Андрусяк Н. С. Методика комплексної оцінки екологічного стану водних рекреаційних ресурсів // Ученые записки Таврического национального...
Тести до теми 1 Основною причиною погіршення екологічного стану довкілля є icon«Інформаційні технології» Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, магістр Спеціальність
Матеріал базується на знанні курсів: моделювання і прогнозування стану довкілля, інформаційні технології та основи програмування,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи