Завдання для контрольних робіт icon

Завдання для контрольних робіт
Скачати 156.29 Kb.
НазваЗавдання для контрольних робіт
Дата12.09.2012
Розмір156.29 Kb.
ТипДокументи

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


з курсу “Інформаційні системи в менеджменті”


Вказівки щодо виконання контрольних робіт


Після вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу, в якій треба відповісти на питання одного із наведених нижче варіантів. Номер варіанта контрольної роботи студенти вибирають відповідно до значення останньої цифри номера залікової книжки, якщо ця цифра менше 10. В іншому випадку для визначення номера варіанта треба відняти від останньої цифри 9.

На першому аркуші контрольної студент повинен вказати своє прізвище, ім`я та по батькові, номер групи, номер залікової книжки, номер варіанта контрольної роботи.

Після запису в зошиті питання студент дає коротку відповідь по суті питання.

В кінці роботи слід навести список використаної літератури, потім поставити дату та підпис.


Варіант 1


 1. Автоматизовані робочі місця (АРМ).

 2. Основні напрямки автоматизації фінансово-економічної діяльності.

 3. Головні функції системи електронної пошти у фінансово-економічній діяльності.

 4. Як скористуватися довідковою системою програми та порядок інсталяції програми «Парус: Підприємство».

 5. Послідовність уведення малоцінних необоротних активів у програмі «Парус: Підприємство».

 6. Як проводиться відбір банківських та касових документів у програмі «Парус: Підприємство»?

 7. Що являє собою формула обчислення НДВ у програмі «Парус: Підприємство»?

 8. Як відправити листа оператору інформаційної служби банку за допомогою системи “Клієнт-Банк”?

 9. Як вивести словник плану балансових рахунків на екран, принтер?

 10. Як відкрити небалансовий рахунок, субрахунок у банку?


Варіант 2


 1. Принципи побудови фінансово-інвестиційних інформаційних систем (територіальна розподільність компонентів та інтегрованість інформаційних ресурсів, модульність та типовість проектних рішень, відкритість системи до нарощування, спадковість системи, розвиток системи, ієрархія структури, функціональність, децентралізація).

 2. Типи інформаційних структур.

 3. Як ввести нових користувачів у програмі «Парус: Підприємство»?

 4. Порядок налагоджування словника “Найменування й курси валют” .Поняття «історія» валют в програмі «Парус: Підприємство»?

 5. Які типи словників використовуються в типовій конфігурації програми «Парус: Підприємство» та Парус: Заробітна плата?

 6. Як відпрацьовуються банківські та касові документи в господарських операціях у програмі «Парус: Підприємство»?

 7. Послідовність корегування плану рахунків у програмі «Парус: Підприємство»?

 8. Як списати з особистого рахунку клієнта банку визначену суму?

 9. Як вивести словник судних рахунків на екран, принтер?

 10. Як увести, видалити інформацію в словник плану балансових рахунків банку?


Варіант 3

 1. Побудова фінансової моделі підприємства за допомогою програми Project Expert.

 2. Ідентифікація та перевірка кінцевого користувача. Наділення повноваженнями користувача.

 3. Настроювання параметрів системи ПАРУС Бухгалтерія.

 4. Порядок створення господарських операцій за зразком у програмі «Парус: Підприємство».

 5. Структура та порядок налагоджування словника “Номенклатор”у програмі «Парус: Підприємство».

 6. Послідовність створення нового документу та як перевірити можливість використання створеного документа в програмі «Парус: Підприємство»?

 7. Які дані містить оборотна відомість за грошовими засобами в програмі «Парус: Підприємство»?

 8. Як отримати динаміку оборотів за небалансовими рахунками банку?

 9. Як отримати зведену картку особистого рахунку в банку?

 10. Як роздрукувати бухгалтерський журнал банку за один день?


Варіант 4

 1. Переоцінка статей активу та пасиву, їх динаміки за допомогою програм Project Expert, Forecast Expert, Audit Expert.

 2. Послідовність бухгалтерського обліку основних засобів у програмі «Парус: Підприємство».

 3. Порядок введення облікової ціни в словнику “Номенклатор” у програмі «Парус: Підприємство».

 4. Особливості заповнення юридичних та фізичних осіб в словник “Контрагенти”” у програмі «Парус: Підприємство».

 5. Порядок створення довільних господарських операцій”” у програмі «Парус: Підприємство».

 6. Як отримати касові обороти банку за будь-який період?

 7. Як отримати динаміку оборотів за небалансовими рахунками банку?

 8. Як перевірити стан небалансових рахунків, субрахунків банку?

 9. Як отримати інформацію про курси валют за допомогою системи “Клієнт-Банк”?

 10. Як провести пошук проводки за особистим рахунком ?

 11. Як ввести, видалити інформацію в словнику рахунку касового обороту банку?


Варіант 5

 1. Отримання прогнозу фінансової звітності за допомогою програм Project Expert, Forecast Expert, Audit Expert.

 2. Основні функції інформаційних систем.

 3. Методи можливого обліку цін у програмі «Парус: Підприємство».

 4. Послідовність входу в систему та створення бази даних у програмі «Парус: Заробітна плата».

 5. Послідовність створення шаблону документу в програмі «Парус: Підприємство».

 6. В яких документах відбиваються уведені МНА в програмі «Парус: Підприємство»?

 7. Як увести, видалити інформацію в словник клієнтських рахунків банку?

 8. Як вивести словник клієнтських рахунків банку на екран, принтер?

 9. Як роздрукувати суму балансу банку за операційний день?

 10. Як провести аналіз динаміки обороту за особистими рахунками банку ?


Варіант 6

 1. Розрахунок фінансових показників та порівняння з нормативами за допомогою програм Project Expert, Forecast Expert, Audit Expert.

 2. Отримання автоматично аудиторського висновку про стан підприємств за допомогою програм Project Expert, Forecast Expert, Audit Expert.

 3. Порівняйте інформаційний та технологічні процеси.

 4. Таємниця трансакцій. Цілісність інформації. Особиста картка безпеки.

 5. Як створити типову проводку в програмі «Парус: Підприємство»?

 6. Порядок формування за даними картотеки МНА залишків матеріальних цінностей у програмі «Парус: Підприємство».

 7. В чому полягають призначення та основні можливості “типових операцій” у програмі «Парус: Підприємство».

 8. Порядок уведення в експлуатацію основних засобів у програмі «Парус: Підприємство».

 9. Як вибирається вибір методу розрахунку заробітної плати в програмі «Парус: Заробітна плата».

 10. Які основні можливості для роботи з поштою містять системи типу “Клієнт-Банк”?


Варіант 7


 1. Визначення схеми фінансування підприємства за допомогою програм Project Expert, Forecast Expert, Audit Expert.

 2. Формування висновків у вигляді таблиць та графіків за допомогою програм Project Expert, Forecast Expert, Audit Expert.

 3. Особливість створення банківських так касових документів у програмі «Парус: Підприємство».

 4. Порядок реєстрування передачі в експлуатацію МНА в програмі «Парус: Підприємство».

 5. Послідовність нарахування зносу, та порядок проведення ремонту на основного засобі в програмі «Парус: Підприємство».

 6. Як проводиться настроювання нарахувань заробітної плати в програмі «Парус: Заробітна плата».

 7. Як перевести з одного особистого рахунку банку на інший визначену суму?

 8. Як увести, видалити інформацію в словник судних рахунків банку?

 9. Як провести корегування особистого рахунку в банку?

 10. Як відкрити небалансовий рахунок, субрахунок?Варіант 8


 1. Проведення аналізу групи підприємств, розроблення критеріїв ранжування та отримання консолідованого висновку за допомогою табличного процесора Microsoft Excel.

 2. Сучасні технічні засоби автоматизації фінансово-економічної діяльності. ”.

 3. Технічні та програмні засоби системи електронної пошти.

 4. Послідовність уведення вхідних залишків по дебиторско-кредиторській заборгованості в програмі «Парус: Підприємство».

 5. Автоматичний розрахунок заробітної плати в програмі «Парус: Заробітна плата».

 6. Суть методу розрахунку «Основний оклад» у програмі «Парус: Заробітна плата».

 7. Як підготувати та відправити до банку платіжне доручення за допомогою системи “Клієнт-Банк”?

 8. Як провести розрахунок оборотів особистих рахунків банку?

 9. Як виконати витяг з особистого рахунку банку за один день?

 10. Як виконати витяг за всіма особистими рахунками банку?


Варіант 9


  1. В чому полягає особливість використання інформаційних систем у фінансово-економічних установах?

  2. Прив’язка загроз до різних типів мереж (невірний адрес мережі, “закидання” пакетами, недозволене з’єднання, недозволений протокол, підбір паролю, ІСМП атака, несанкціоноване адміністрування, зміна пароля, DNS атака, недозволений час і т.п.).

  3. Як проводиться переоцінка валютних активів/пасивів у програмі «Парус: Підприємство».

  4. Як проводиться переоцінка та переміщення основного засобу в програмі «Парус: Підприємство»?

  5. Розрахунок відрядної оплати праці в програмі «Парус: Заробітна плата».

  6. Як проводиться виписка накладних на видачу товару в програмі «Парус: Підприємство»?

  7. Які основні можливості забезпечують користувачеві системи типу “Клієнт-Банк”?

  8. Як отримати касові обороти банку за будь-який період?

  9. Що таке балансові та небалансові вихідні форми банку?

  10. Як перевірити стан небалансових рахунків, субрахунків у банку?


Варіант 10

  1. Переоцінка статей активу та пасиву, їх динаміки за допомогою програм Project Expert, Forecast Expert, Audit Expert.

  2. Суть методу розрахунку зарплати «Відсоток від суми» у програмі «Парус: Заробітна плата».

  3. Настроювання видів оплат у програмі «Парус: Заробітна плата».

  4. Ведення журналу платежів у програмі «Парус: Підприємство»?

  5. Як проводиться приходування товарів на склад у програмі «Парус: Підприємство»?

  6. Як налагоджуються словники обов'язкових виплат до заробітної плати в програмі «Парус: Заробітна плата».

  7. Як здійснити перевірку правильності вводу залишків у програмі «Парус: Підприємство»?

  8. Як відкрити особистий рахунок у банку?

  9. Як увести, видалити інформацію в словник бухгалтерських операцій банку?

  10. Назвіть технічні засоби, які використовуються для захисту інформації у мережах для фінансово-економічної діяльності.
^

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Сучасні технічні засоби автоматизації фінансово-інвестиційної діяльності .

 2. Автоматизовані робочі місця (АРМ).

 3. Основні напрямки автоматизації фінансово-інвестиційної діяльності .

 4. Охарактеризуйте фінансово- інвестиційні установи як об’єкт комп’ютеризації.

 5. Що розуміють під інформаційними технологіями.

 6. Основні функції інформаційних систем.

 7. Структурування інформації.

 8. Типи інформаційних структур.

 9. Що таке інформаційний ресурс?

 10. Порівняйте інформаційний та технологічні процеси.

 11. В чому полягає особливість використання інформаційних систем у фінансово-інвестиційних установах?

 12. Корпоративні інформаційні системи.

 13. Глобальні інформаційні системи.

 14. Що розуміють під назвою "потоки та масиви інформації"?

 15. В чому полягає суть комплексного підходу при побудові фінансово-економічних інформаційних систем?

 16. Принципи побудови фінансово-інвестиційних інформаційних систем (територіальна розподільність компонентів та інтегрованість інформаційних ресурсів, модульність та типовість проектних рішень, відкритість системи до нарощування, спадковість системи, розвиток системи, ієрархія структури, функціональність, децентралізація).

 17. Загальні принципи роботи програми “Парус: Підприємство та Парус: Заробітна плата”.

 18. Особливості цієї програми. Мережеві та сервісні можливості програми. Настроювання конфігурації програми. Як скористуватися довідковою системою програми?

 19. Порядок інсталяції програми. Основні елементи вікна програми. Створення БД програми. Уведення нових користувачів.

 20. Складові розділів меню програми Парус-адміністратор, Парус: Підприємство та Парус: Заробітна плата. Розмежування прав доступу користувачів.

 21. З якою метою налагоджуються словники? Типи словників, структура в програмі та порядок налагоджування.

 22. . Методи можливого обліку цін. Настроювання параметрів системи ПАРУС Бухгалтерія.

 23. Реорганізація словників у програмі Парус: Бухгалтерія та Парус:Персонал та Заробітна плата.

 24. Особливість створення банківських та касових документів.

 25. Послідовність уведення малоцінних необоротних активів. Порядок формування за даними картотеки МНА залишків матеріальних цінностей.

 26. Порядок реєстрування передачі в експлуатацію МНА

 27. . Послідовність уведення вхідних залишків по дебиторско-кредиторській заборгованості. Послідовність реєстрації господарських операцій у валюті.

 28. Послідовність бухгалтерського обліку основних засобів. Призначення інвентарної картки. Порядок уведення в експлуатацію, нарахування зносу, переоцінка, переміщення, списання основних засобів.

 29. Настроювання нарахувань заробітної плати та постійних виплат. Суть методу розрахунку «Основний оклад», «Відсоток від суми», «Надбавка до окладу», «Готова сума».

 30. Розрахунок відрядної оплати праці.

 31. Оприходування на склад товарів та матеріалів, складських запасів та руху товарів.

 32. Облік взаєморозрахунків із покупцями та постачальниками. Облік виданих на реалізацію товарів, їх повернення та оплати.

 33. Налагожування словників:«Одиниці виміру”, «Групи товарів”, «Номенклатор”, «Підрозділу і склади», «Види оплати”, «Види відвантаження», «Складські операції”, «Причини переміщення” .

 34. Відкриття особового рахунку, приходування товарів на склад, уведення вхідних податкових накладних на підставі прибуткового ордера, призначення цін реалізації, виписка рахунків на оплату з розділу «Рахунка на оплату”, ведення журналу платежів, відпрацьовування платежів в обліку, виписка вихідних податкових накладних на підставі рахунка на оплату.

 35. Ручний режим уводу проводок. Список валют. Курси валют. Настроювання плану рахунків на облік у валюті.

 36. Типові документи. Можливості перегляду (пошуку, сортування) та друкування. Заповнення полів. Копіювання та видалення проводок.

 37. Коректування змісту журналів. Уведення типових операцій та створення вихідних документів.

 38. Уведення документу та розрахунку

 39. Коректування, копіювання та видалення документів.

 40. Приклади використання документів: платіжне доручення, виписка банку, прибутковий та розхідний ордери, розрахунково-платіжна відомість, і т.п.

 41. Настроювання існуючих та створення нових типів документів.

 42. Перевірка коректності проводок.

 43. Амортизація малоцінних та швидкозношувальних матеріалів.

 44. Операції посередницької діяльності.

 45. Особливості врахування НДС із врахуванням налогу з продажі.

 46. Розрахунки підсумків у ручному та автоматичному режимі.

 47. Виконання та використання розрахунків підсумків.

 48. Стандартні звіти. Формування, перегляд та друкування стандартних звітів.

 49. Які основні можливості забезпечують користувачеві системи типу “Клієнт-Банк”?

 50. Які основні можливості для роботи з поштою містять системи типу “Клієнт-Банк”?

 51. Комплект робочих місць (оператор, технолог, бухгалтер, керівник), їх функціональні можливості в системі типу “Клієнт-Банк”.

 52. Як провести запит та перегляд пошти.

 53. Як зробити заяву на конверсію, на видачу валют?

 54. Як створити та відправити письмо оператору, що таке електронні підписи?

 55. Принципи організації захисту даних у банківських програмах.

 56. Як підготувати та відправити до банку платіжне доручення за допомогою розглянутої системи ?

 57. Як отримати інформацію про курси валют за допомогою розглянутої системи?

 58. Як отримати потрібну інформацію з архіву системи?

 59. Як списати з особистого рахунку клієнта визначену суму?

 60. Як перевести з одного особистого рахунку на інший визначену суму?

 61. Як відкрити особистий рахунок у банку?

 62. Типи особистих рахунків.

 63. Як провести корегування особистого рахунку?

 64. Як видалити особистий рахунок?

 65. Як увести, видалити інформацію в словник бухгалтерських операцій?

 66. Як вивести словник бухгалтерських операцій на екран, принтер?

 67. Як увести, видалити інформацію в словнику рахунку касового обороту?

 68. Як вивести словник рахунку касового обороту на екран, принтер?

 69. Як увести, видалити інформацію в словник клієнтських рахунків?

 70. Як вивести словник клієнтських рахунків на екран, принтер?

 71. Як увести, видалити інформацію в словник судних рахунків?

 72. Як вивести словник судних рахунків на екран, принтер?

 73. Як увести, видалити інформацію в словник плану балансових рахунків?

 74. Як вивести словник плану балансових рахунків на екран, принтер?

 75. Як відкрити не балансовий рахунок, субрахунок?

 76. Як роздрукувати суму балансу банку за операційний день?

 77. Як провести аналіз динаміки обороту за особистими рахунками ?

 78. Як провести пошук проводки за особистим рахунком ?

 79. Як провести розрахунок оборотів особистих рахунків ?

 80. Як виконати витяг з особистого рахунку за один день?

 81. Як виконати витяг за всіма особистими рахунками?

 82. Як отримати зведену картку особистого рахунку?

 83. Як роздрукувати бухгалтерський журнал за один день?

 84. Як отримати сальдо й обороти за балансовими рахунками?

 85. Як отримати касові обороти за будь-який період?

 86. Що таке балансові та небалансові вихідні форми?

 87. Як отримати динаміку оборотів за не балансовими рахунками?

 88. Як перевірити стан не балансових рахунків, субрахунків?

 89. Як здійснюється захист інформації у системі електронної пошти?

 90. Призначення та основні функції міжбанківських електронних платежів.

 91. Узагальнений алгоритм роботи системи міжбанківських електронних платежів.

 92. Що таке База Даних або список Excel?

 93. Які способи створення та коректування списків пропонує Excel?

 94. Які можливості “автозаповнення” надає Excel?

 95. Як можна, при перегляді великих за розміром списків, зафіксувати частину інформації (наприклад, імена полів)?

 96. Які можливості надають “форми даних”?

 97. Як можна відсортувати список за декількома полями?

 98. Як можна відсортувати список за власним порядком?

 99. Які можливості відбору даних надає “автофільтр”?

 100. Які можливості відбору даних надає “розширений фільтр”?

 101. Наведіть приклад критерію з порівняльними елементарними умовами.

 102. Наведіть приклад критерію з обчислювальними елементарними умовами.

 103. Як скопіювати відібрані данні у іншу сторінку робочої книги?

 104. Які спеціальні функції для роботи з списками містить бібліотека стандартних функцій Excel? Як організований набір аргументів цих функцій?

 105. Як скористатися можливостями відслідковування залежностей?

 106. Які можливості підведення підсумків надає Excel?

 107. Як отримати вкладене групування з підведенням проміжних підсумків?

 108. Наведіть приклад використання “консолідації даних” Excel.

 109. Продемонструйте на конкретному прикладі використання підсистеми “підбір параметра” Excel.

 110. На прикладі конкретної задачі скористайтеся “таблицею підстановки” Excel для аналізу впливу деякого параметра на результуюче значення.

 111. На прикладі конкретної задачі скористайтеся “таблицею підстановки” Excel для аналізу впливу декількох параметрів на результуюче значення.

 112. Наведіть приклад використання “сценаріїв” Excel та створення підсумкового звіту.

 113. На прикладі конкретної задачі продемонструйте створення “зведеної таблиці” Excel.

 114. Продемонструйте можливості роботи з даними у “зведеній таблиці”, редагування “зведеної таблиці”.

 115. Наведіть приклад використання підсистеми “пошук рішень” Excel.

 116. Які додаткові можливості містить “пакет аналізу”?

 117. Складові фінансової моделі підприємства.

 118. Побудова фінансової моделі підприємства за допомогою програми Project Expert.

 119. Побудова фінансової моделі підприємства за допомогою програми Forecast Expert.

 120. Побудова фінансової моделі підприємства за допомогою програми Audit Expert.

 121. Переоцінка статей активу та пасиву, їх динаміки за допомогою програм Project Expert, Forecast Expert, Audit Expert.

 122. Отримання прогнозу фінансової звітності за допомогою програм Project Expert, Forecast Expert, Audit Expert.

 123. Розрахунок фінансових показників та порівняння з нормативами за допомогою програм Project Expert, Forecast Expert, Audit Expert.

 124. Отримання автоматично аудиторського висновку про стан підприємств за допомогою програм Project Expert, Forecast Expert, Audit Expert.

 125. Проведення аналізу групи підприємств, розроблення критеріїв ранжування та отримання консолідованого висновку за допомогою програм Project Expert, Forecast Expert, Audit Expert.

 126. Визначення схеми фінансування підприємства за допомогою програм Project Expert, Forecast Expert, Audit Expert.

 127. Формування висновків у вигляді таблиць та графіків за допомогою програм Project Expert, Forecast Expert, Audit Expert.

 128. Проведення аналізу групи підприємств, розроблення критеріїв ранжування та отримання консолідованого висновку за допомогою табличного процесора Microsoft Excel.

 129. Як здійснюється захист інформації у мережах для фінансово-економічної діяльності?

 130. Назвіть технічні засоби, які використовуються для захисту інформації у мережах для фінансово-економічної діяльності.

 131. Які ви знаєте програмні засоби для захисту інформації у мережах для фінансово-економічної діяльності?

 132. Як забезпечити цілісність інформації?

 133. Що таке особиста картка безпеки?

 134. Яке призначення процесора безпеки мережі?

Схожі:

Завдання для контрольних робіт iconЗавдання для контрольних робіт
Вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Інформатика та комп*ютерна техніка”
Завдання для контрольних робіт iconМетодичні вказівки та завдання до виконання практичних І контрольних робіт з курсу «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальностей 090202, 090203, 090204 усіх форм навчання
Методичні вказівки та завдання до виконання практичних і контрольних робіт з курсу «Технологічні методи виробництва заготовок деталей...
Завдання для контрольних робіт iconМетодичні рекомендації для написання контрольних робіт із навчальної дисципліни „банківське право для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки І завдання для контрольних робіт з навчальної дисципліни „Банківське право” для студентів заочної форми навчання...
Завдання для контрольних робіт iconМетодичні вказівки містять програмні питання та практичні завдання. Практичні завдання для студентів заочного відділення можна використовувати для виконання контрольних робіт
...
Завдання для контрольних робіт iconВаріанти контрольних робіт
Контрольні завдання для студентів заочно-дистанційної форми навчання з дисципліни “Історія грошей І банківництва”
Завдання для контрольних робіт iconЗавдання для контрольних робіт
Як у редакторі Word за допомогою клавіатури швидко переміститися до початку наступної сторінки, до кінця документа?
Завдання для контрольних робіт iconКонтрольні завдання для студентів-заочників
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно дистанційної форми навчання
Завдання для контрольних робіт iconКонтрольні завдання для студентів-заочників
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт студентами заочно- дистанційної форми навчання
Завдання для контрольних робіт iconПерелік контрольних робіт з курсу “Банківські операції” для студентів заочно-дистанційної форми навчання
Необхідність та основні завдання прогнозування видач готівки з кас комерційних банків
Завдання для контрольних робіт iconГ. В. Стадник Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “Політична економія” (для студентів 2 курсу економічних спеціальностей)....
Завдання для контрольних робіт iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства завдання для самостійних та контрольних робiт з вищої математики
Завдання для самостійних та контрольних робiт з вищої математики (для студентів 2 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей)....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи