Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\

Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos
НазваТема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos
Сторінка2/6
Дата12.09.2012
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
^ ТЕМА 2. РОБОЧА ОБОЛОНКА NORTON COMMANDER 4.0


Робота з DOS у режимі діалогу з використанням командного рядка є досить незручною та ненаочною. Для більшої зручності використовують робочі оболонки, серед яких є QDOS, PathMinder, XTree, Shell та інші. Найбільш зручною і поширеною вважають програму Norton Comander. Ім'я файлу , що запускає програму Norton Commander, - nc.exe. Якщо у файлі autoexec.bat є рядок з NС, то при перезапуску його Norton Commander запускається автоматично. Якщо в файл autoexec.bat після команди PATH записаний маршрут до каталогу, що містить файл nc.exe (наприклад, C:\NC), то можна запустити Norton Commander, якщо набрати NC у відповідь на запрошення DOS.


^ ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ У NORTON COMMANDER


Після запуску Norton Commander, на екрані з'являються дві панелі - ліва та права. Перехід з однієї панелі в іншу здійснює клавіша TAB. Перехід в інший каталог можна здійснити, якщо вибрати курсором ім'я каталогу і натиснути клавішу /Enter/. У кожному підкаталозі є рядок з "..". Це - посилання на батьківський каталог (надкаталог). Для того, щоб перейти в батьківський каталог, слід встановити курсор на рядок з ".." і натиснути /Enter/. Для включення файлу в групу використовується клавіша /Ins/ (за умови, що курсор стоїть на імені файлу). Якщо треба вибрати групу файлів за маскою, використовують клавішу /+/ на арифметичному блоці для виклику діалогового вікна з маскою (шаблон). При необхідності маску змінюють на потрібну, натискають /Enter/. Вилучити файли з групи за маскою можна за допомогою клавіші /-/ на арифметичному блоці та дій, що повторюють дії при виборі групи за маскою. Вибрані файли відображуються на екрані контрасним кольором (жовтим, зеленим тощо) і можуть використовуватись в операціях копіювання, перейменування та переміщення в інший каталог, вилучення. Якщо треба запустити команду операційної системи, треба у командному рядку ввести цю команду з клавіатури й натиснути /Enter/. Результат виконання команди буде закритий панелями Norton Commander. Вилучити панелі, а потім знову повернути можна почерговим натисканням клавіш /Ctrl-0/. Перехід на інший дисковод можна виконати окремо на лівій або правій панелі відповідною комбінацією клавіш: /Alt-F1/ - для лівої, /Alt-F2/ для правої панелі. У переліку дисководів, що з'явиться на панелі за допомогою курсору, треба вибрати ім'я дисководу і натиснути /Enter/.

Norton Commander дає можливість швидко перейти в інший каталог за деревом каталоів, що з'явиться на екрані після натискання комбінації клавіш /Alt-F10/. А швидкий пошук файла на диску здійснюється за допомогою клавіш /Alt-F7/, вводу імені файла в рядок редагування і натискання клавіші /Enter/ після того, як курсор стоятиме на режимі ОК. Результатом пошуку буде ім'я файлу, або група імен файлів, в залежності від інформації, введеної в рядку редагування, з вказівкою на імена каталогів, які містять розшукувані файли. Швидко перейти до вказаного каталогу можна, якщо вибрати режим ChDir і натиснути на клавішу /Enter/.

Створення нового файлу в Norton Commander виконується за допомогою комбінації клавіш /Shift-F4/ . У відповідь на їх натискання з'явиться рядок редагування, де треба записати ім'я створюваного файлу, надрукувати інформацію, що буде зберігатися в файлі,і завершити роботу з новим файлом у такий спосіб:

1) натиснути /F2/, щоб записати файл на диск, потім натиснути на /Esc/, щоб повернутись до Norton Commander;

2) натиснути на /Esc/ , вибрати курсором один із запропонованих режимів: Save - записати, Don't Save - не записувати, Continue - продовжити редагування. Натиснути на /Enter/.

Якщо треба створити архівну копію файлу або файлів, досить помістити їх у групу, а потім натиснути на клавіші /Alt-F5/. В діалоговому вікні надрукувати повне ім'я файлу-архіву, вибрати архіватор за допомогою режиму Select Method, а потім за допомогою режиму Compress виконати стискання файлів та поміщення їх до файл-архіву.


^ ПРИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КЛАВІШ


F1 - Help - одержання довідки (допомоги); F2 - User menu - виведення меню команд користувача; F3 - View - перегляд файлу; F4 - Edit - редагування файлу; F5 - Copy - копіювання файлу або групи файлів; F6 - Remove - перейменування файлу (файлів) або каталогу, пересилання файлу (файлів) в інший каталог; F7 - Mx Dir - створення каталогу; F8 - Delete - вилучення файлу, групи файлів або каталогу; F9 - PullDn - меню Norton Commander; F10- Quit - Вихід із Norton Commander.


^ МЕНЮ NORTON COMMANDER


За допомогою меню Norton Commander можна встановити найбільш зручний спосіб представляення інформації на екрані, змінити режими роботи оболонки, а також виконати деякі операції, що їх неможливо виконати за допомогою функціональних клавіш. Вхід у меню здійснюється клавішею /F9/. Вихід - за /Esc/. Переміщення по пунктах меню виконується за допомогою клавіш /_/, /_/. Переміщення усередині пункту меню по його режимах - за допомогою клавіш /_/, /_/. Вибір режиму здійснюється у такий спосіб: курсор встановлюється на потрібний режим і натискається клавіша /Enter/. Відміна режиму виконується аналогічно. Пункти меню "Left" і "Right" завдають режими виведення інформації відповідно у лівій та правій панелі. Поточні режими позначені "V". Пункт меню "Files" дає можливість виконувати операції з файлами. Пункт меню "Commander" дозволяє виконувати різні службові команди Norton Commander.

Пункт меню "Options" дозволяє змінювати конфігурацію та встановлювати деякі режими Norton Commander, що змінюють вигляд інформації за межами панелі.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ N1


ТЕМА: Оболонки операційної системи MS DOS.

Робоча оболонка Norton Commander 4.0


1. На диску G: створити каталог TRK1.

2. Скопіювати до каталогу TRK1 всі файли, що містяться в каталозі TRK на диску Х:.

3. Переглянути всі файли в кореневому каталозі диску G: та дати характеристику їхнім типам.

4. Запустити програму TRK з диску G:, а потім вийти з неї.

5. Створити каталог EXERCISE на диску G:.

6. Перейти до каталогу EXERCISE.

7. Створити файл ask.txt в каталозі EXERCISE і записати до нього поточну дату.

8. Переглянути каталог TRK1.

9. Переглянути зміст файлу ask.txt.

10.Перейменувати файл ask.txt у файл answer.txt.

11.Вилучити усі файли з каталогу TRK1.

12.Вилучити усі файли з каталогу EXERCISE.

13.Вилучити каталог TRK1.

14.Вилучити каталог EXERCISE.

15.Створити каталог M1 на диску G.

16.Перейти до каталогу M1.

17.Створити підкаталог M2 у каталозі M1.

18.У каталозі М2 створити файл t.txt і записати до нього поточний час.

19.Пересунути файл t.txt до каталогу М1.

20.Вилучити каталог М1.

21.Знайти файл rk1.com.


Методичні вказівки до самостійної роботи за темою

"Оболонки операційної системи MS DOS. Робоча оболонка Norton Commander 4.0"


На самостійне опрацювання виносяться деякі основні операції Norton Commander та меню Norton Commander.


^ ЗАНЯТТЯ 1. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ NORTON COMMANDER


До основних операцій в Norton Commander можна віднести перегляд введених раніше команд з можливістю повторного виконання їх без змін в тексті. Для цього використовується комбінація клавіш /Alt-F8/-/History/. В переліку команд що э'явиться після натискання вказаних клавіш, треба курсором вибрати необхідну і натиснути клавішу /Enter/. Вибір команди в переліку можна зробити за допомогою клавіш /I/, /I/.

Якщо необхіджно відредагувати виконану раніше команду, її вводять в командний рядок за допомогою клавіш /Ctrl-E/. Повторне натискання зазначених клавіш дозволяє помістити в командний рядок по черзі всі раніше виконані команди, але у зворотньому порядку. Щоб повернутися до останньої виконаної команди, треба використати комбінацію клавіш /Ctrl-X/. Повторне натискання цих клавіш викликає одну за одною раніше виконані команди в тому порядку, в якому вони вводились в комп'ютер. Щоб полегшити ввдедення команди до командного рядка з клавіатури, використовують можливість швидкого введення імені файлу з панелі в командний рядок. Спочатку ім'я файлу треба вибрати курсором, а потім натиснути на клавіші /Ctrl-Enter/. чм'я файлу буде занесено в командний рядок, починаючи з позиції, де містився курсор редагування. Очистити командний рядок можна за допомогою клавіші /Esc/.


^ ВПРАВИ ДО ЗАНЯТТЯ N1


1. Відформатувати дискету 3,5'' - в форматі 1.44Мб, 5,25'' - в форматі 720Кб як системну.

2. Відредагувати поточну дату.

3. Відредагувати поточний час.

4. Скопіювати на дискету всі текстові файли з каталогу LEXICON, що міститься на диску Х:

5. Скопіювати на дискету всі командні файли з каталогу NC, користуючись маскою для включення файлів у групу .

6. Вивести в командний рядок команду форматування.

7. Вивести в командний рядок останню виконану команду.

8. Створити на дискеті файл з іменем t.txt і записати в нього свою адресу.

9. Відредагувати файл t.txt , замінивши перший рядок на рядок "Виконати вправи".

10.Виконати пошук файлу mod.txt по всіх дисках.

11.Відредагувати поточний час.


^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ N1


1. Потрібно завантажити текстовий процесор LEXICON і під час завантаження викликати файл data.txt в друге вікно. Вибрати правильний спосіб:

а) в панелі NC вибрати курсором файл lexicon.exe і натиснути клавішу /Enter/;

б) перенести файл lexicon.exe і натиснути /Enter/; в) перенести файл lexicon.exe в командний рядок і записати команду: lexicon_W2_data.txt Потім натиснути /Enter/.

2. Викликати на екран перелік всіх виконаних в операційній системі команд.

3. Викликати раніше виконану команду в командний рядок.

4. Знайти файл mod.doc, якщо невідомі ні каталог, ні диск, на якому він знаходиться.

5. Швидкий перехід до іншого каталогу.

6. Швидкий перехід на інший дисковод у лівій панелі.

7. Швидкий перехід на інший дисковод у правій панелі.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ N2.


ПУНКТИ МЕНЮ NORTON COMMANDER


Пункт меню "Left" містить наступні режими:

Brief - виведення в панелі тільки імені та розширення файлу;

Full - виведення в панелі повної інформації про файл;

Info - виведення інформації про диск, зміст каталогу якого виведено на протилежній панелі;

Tree - у панелі відображується дерево каталоів на диску;

Quick View - у панелі відображується коротка інформація про каталог, що виділений курсором на протилежній панелі;

Compress Files - перегляд змісту стисненого файлу;

link - встановлюється режим обміну даними між комп'ютерами, що зв'язані через нуль-модем (кабель, що зв'язує COM порти двох ПК);

On/Off - вмикнення/вимкнення виводу на екран даної панелі;

Name - виведення файлів з упорядкуванням їхніх імен за абеткою;

extension - виведення файлів з упорядкуванням за абеткою їх розширень;

time - виведення файлів з упорядкуванням їх за часом їхнього створення або модифікації (новіші файли виводяться першими);

Size - виведення файлів з упорядкуванням їх за розміром (від більшого до меншого);

Unsortef - файли і катлоги виводяться в тому порядку, в якому вони записані в каталозі;

Reread - повторне зчитування змісту каталогу;

filter - виведення тільки частки каталогу згідно з запропонованим правилом;

у лівій частині діалогового вікна знаходиться перелік фільтрів, які можна встановити в одному з вікон (лівому чи правому):

All files - показати тільки файли з розширенням .com, .exe, .bat;

database files - показати тільки файли баз даних bdf, .db тощо;

Spreadsheet files - показати тільки файли електронних таблиць (Excel, Lotus і т.ін.);

Word processor files - показати тільки файли текстових процесорів (Word, Write, Lexicon і т.ін.);

Graphics files - файли з розширеннями .bmp, .pic, wmf та ін);

Customised files - показати тільки файли згідно з шаблоном,що завданий користувачем (наприклад, *.bat, *.*, trk.*, *.ba?? тощо);

Compessed files - файли з розширеннями .zip, .arj, .ark, .pak, .lzh, .zoo).

Drive - виведення на екран переліку дисководів.

Пункт меню "Files"

Режими Help-Delete повністю відповідають призначенню функціональних клавіш /F1/-/F8/.

file Attributes - встановлення атрибутів файлів. Файл може мати чотири атрибути: .read only - файл тільки для читання;

.archive - файл не архівований;

.hidden - "схований" файл;

.sistem - системний файл.

Атрибут вважається встановленим, якщо зліва стоїть знак /Х/. Атрибут змінюється за допомогою клавіші "пропуск", виділення курсором напису "Set" і написання /Enter/.

select Group - вибір групи за маскою (те саме, що "+" на арифметичному блоці);

Deselect group - відміна вибору групи за маскою (те саме, що "-" на арифметичному блоці);

Invert selection - інвертувати вибір файлів (в групу вибираються файли, що раніше не вибирались. Вибрані раніше вилучаються з групи);

Restore selection - повторити попередній вибір (використовується під час багаторазових операцій з однією й тією ж групою файлів);

Quit - вихід з Norton Commander (відповідає /F10/).


Пункт меню "Commands" містить команди:

NCD tree - виведення на екран дерева каталогів на диску для швидкого переходу в інший каталог (відповідає комбінації /Alt-F10/);

Find File - пошук файла на диску (відповідає /Alt-F7/). В рядку File name вводиться ім'я файлу або шаблон імен файлів, в рядку contents може вводитись контекст для пошуку, що складається з слова, словосполучення, яке міститься у файлі;

History - перегляд раніше введених команд з можливістю повторного виконання (відповідає /Alt-F8/);

EGA lines - перемикення в режим виведення на екран 43 (для EGA) або 50 (для VGA) рядків і навпаки (25 рядків);

System information - виведення на екран інформації про комп'ютер. Вихід /Esc/;

Swap panels - поміняти місцями (відповідає /Ctrl-U/) панелі;

Panels on/off - вилучити панелі з екрану (по- вернути панелі на екран (відповідає /Ctrl-0/;

Compare directories - порівняння каталогів, що виведені на ліву та праву панель. Виділяються файли, що відсутні на протилежній панелі, або відрізняються від них за часом створення або за розміром.

Terminal - запуск програми TERM90 (для обміну файлами через Modem, локальну мережу або нуль-модем);

Menu file edit - редагування меню користувача. В вікні діалогу треба вибрати один з видів меню: main - головне, що міститься в каталозі NC, або local, що міститься в каталозі користувача. Після цього на екрані з'явиться вікно редагування, де може бути три формати запису:

а) текст - запис коментаря. Символ " ' " записується у першій позиції рядка;

б) m:текст - запис тексту пункту меню, що буде відображено на екрані. Символ "m:" - це запис "гарячої клавіші, тобто такої, що її натискання викликає виконання команди, що підтримує даний пункт меню, з першої позиції рядка.

в) команда DOS - запис команди DOS , що виконує дію, записану в додатковій команді пункту меню, обов'язково з другої позиції рядка extension file - редагування файлу NC.TXT, що визначає реакцію Norton Commander на натискання /Enter/, залежно від розширення імені вибраного файлу.

Формат nc.ext - файлу: txt:type_!.!, де txt - розширення файлу, type_!.! - команда DOS, !.! - ім'я файлу з розширенням, !: - ім'я дисководу, !\ - шлях до файлу, !! - введення символу "!", ! - ім'я файлу без розширення.

Після режиму extension file на екран виводиться перелік відповідностей (associations) між розширеннями імен файлів та виконуваними командами, який можна редагувати залежно від вимог користувача та правил оформлення файлу NC.EXT;


Пункт меню "Options"

Configuration - встановлення конфігурації Norton Commander. В панелі діалогу, що з'являється на екрані після вибору цієї команди треба за допомогою клавіші "пропуск" позначити потрібні режими (опції) символом "х", а непотрібні - символом / /, потім вибрати /ОК/ і натиснути /Enter/. Панель діалогу має наступні режими:

Screen Colors - встановлення кольору екрану: B&W - чорно-білий екран; Laptop - рідинно-кристалічний екран переносних комп'ютерів; Color 1 та Color 2 - різні варіанти кольорового екрану;

Screen blank - час затримки перед переходом екрану в режим "зоряного неба", що встановлюється у хвилинах;

Printer port - встановлення порту принтера, через який треба виводити дані під час друку із вмонтованого редактора Norton Commander (як правило, через LPT1).

Panel options - встановлює параметри виводу інформації в панелі:

Show hidden files - виводити "сховані" файли. Такі файли помічаються символом "::" між ім'ям та розширенням файлу;

Ins moves down - при натисканні клавіші /Ins/ курсор зміщується вниз;

Select directory - при натисканні клавіші /Ins/ відмічаються каталоги;

Auto change directory - при переміщенні курсора по дереві каталогів в іншій панелі виводиться зміст вказаного курсором каталога;

Other options - встановлює інші параметри Norton Commander:

Menu bar always visible - меню режимів Norton Commander завжди видиме на екрані;

Auto save setup - якщо цей режим увімкнений,то встановлені режими будуть автоматично збережені для наступних запусків Norton Commander, а якщо ні - то треба натиснути /Shift-F9/ nf /Enter/;

Left-hand mouse - функції правої клавіші замінюються на функції лівої;

Fast mouse rеset - цей режим використовується на деяких комп'ютерах (наприклад, IBM PS/2) для того, щоб зменшити затримку між завершенням запущеної з Norton Commander програми та появою панелі Norton Commander на екрані;

Editor - встановлення редактора, що викликається при натисканні /F4/: Build-in - вбудований редактор Norton Commander; External - альтернативний. У випадку альтернативного редактора в рядку редагування треба записати команду, що викликає цей редактор.

Confirmation - встановлення або відміна виведення запитів при виконанні команд Copy, Move, Delete, Delete Subdirecories, Exit;

Compression - встановлення параметрів програми,що виконує стискання файлів або каталогів:

Automatically select best method - автоматичний вибір найкращого методу стискання;

Create smallest file - метод з максимальним стисканням;

Use fastest method - використання найшвидшого методу стискання;

Auto menus - встановлення автоматичного виклику меню користувача після виконання однієї з команд цього меню;

Path prompt - вмикнення/вимкнення виводу інформації про поточний каталог в командному рядку;

Key bar - вмикнення/вимкнення виведення підказки про призначення функціональних клавіш;

Mini status - вмикнення/виключення виведення інформації в нижній частині кожної панелі про поточний файл або про групу файлів (рядок статусу);

Full screen - виведення панелей на повний екран або на половину екрану;

Сlock - вмикнення/вимкнення виведення поточного часу у правому верхньому куті екрану;

Save setup - збереження поточних режимів Norton Commander.


^ ВПРАВИ ДО ЗАНЯТТЯ N2


1. На диску A: створити каталог TRK1;

2. Скопіювати всі файли з каталогу TRK, що на диску Х:, до каталогу TRK1, спочатку упорядкувавши їх в абетковому порядку розширень та вибравши в групу за допомогою клавіші /Ins/;

3. Скопіювати до кореневого каталогу диску A: всі командні файли з каталогу LEXICON диску Х:, включаючи їх в групу за допомогою маски;

4. Вилучити з кореневого каталогу диску A: найбільший за розміром файл;

5. Вилучити з кореневого каталогу диску A: два найбільш "старих" за часом створення файли;

6. Створити на диску A: каталог REX та перемістити в нього всі файли з каталогу REX так, щоб їхні імена починалися на Z;

7. Перейменувати усі файли з каталогу REZ так, щоб їхні імена починались на Z;

8. Надати файлами, що мають розширення .bat, .exe або .com, атрибут "Hidden" ("схований");

9. Надати командним файлам атрибут "тільки для читання";

10. Заархівувати всі файли з каталогу TRK1 і архівний файл trk.arj;

11. Показати на екрані тільки файли з розширенням .arj;

12. Показати на екрані всі файли.


^ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ N2


1. Знайти з допомогою меню Norton Commander файл автозапуску.

2. Перевести праву панель Norton Commander в режим виводу на екран тільки файлів, що готові до запуску.

3. Вивести в обох панелях перелік файлів та директорій кореневого каталогу диску A:.

4. Визначити обсяг вільного дискового простору на вінчестері.

5. Порівняти каталоги на лівій та правій панелі.

6. Встановити атрибут "системний" для файлу command.com. Відмінити цей артибут.

7. Відмінити режим, за яким курсор при натисканні "Ins" автоматично переміщується вниз.

8. Створити меню користувача в поточному каталозі за зразком:

A: Введення поточної дати. В: Введення поточного часу.

9. Для файлів з розширенням .doc задати команду запуску текстового редактора LEXICON.

10. Вивести панелі Norton Commander завбільшки з половину екрану.


ЛІТЕРАТУРА


1. В.Е.Фигурнов. IBN PC для пользователя. М.: ИНФРА-М, 1995.

2. Н.С.Акиньшин, М.А.Андросов, К.Ю.Россинский. Освоение персонального компьютера. М: "Радио и связь", 1995.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СПІВБЕСІДИ


1. У якому випадку Norton Commander завантажується за допомогою NC незалежно від того, який каталог є поточним?

2. Дати пояснення інформації, що виводиться за командою Info.

3. Знайти найменший файл серед файлів з розширенням .exe в каталозі Windows.

4. Помістити в архів два найбільших файли з каталогу Windows, використовуючи архіватор ARJ.

5. Вилучити три найстаріших файли, що мають розширення .com, з каталогу Windows.

6. Встановити текстовий процесор Лексикон зовнішнім редактором Norton Commander.

7. Вибрати найшвидший метод стискання файлів під час архівації.

8. Пов'язати з розширенням файлу .txt команду операційної системи lexicon.

9. Відмінити появу запитань під час копіювання.

10. Виконати редагування файлу за допомогою альтернативного редактора Norton Commander.

11. Виконати розархівацію файлів.

12. Створення меню користувача.


^ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

до теми: "Оболонки операційної системи MS DOS. Оболонка Norton Commander"


Варіант 1.

1. Створення файлу. Створити файл mod.txt і записати до нього адресу.

2. Перейти до каталогу D15 п'ятнадцятого рівня вкладеності.

3. Знайти файл у поточному каталозі великих розмірів.


Варіант 2.

1. Скопіювати групу файлів, імена яких починаються на t в кореневий каталог диску С:. Місцеположення групи файлів невідоме.

2. Вилучити каталог другого рівня М2, якщо відомо, що він містить каталоги М21 та М22 з файлами.

3. Перейменувати файли з розширенням .bat, що мають найменші розміри в каталозі WinWord.


Варіант 3.

1. Скопіювати файли, що мають розширення .fon та є найстарішими в каталозі Windows, до каталогу М1 диску С:.

2. Сховати системні файли autoexec.bat та config.sys від перегляду та від запису.

3. Доповнити каталог ТЕМР найновішими файлами з каталогу MOD диску С:.


Варіант 4.

1. Заархівувати файли, що мають розширення .com і є найбільшими в каталозі Windows серед файлів з розширенням .com, до файлу EXAM.LXH;

2. Переглянути інформацію про розподіл оперативної пам'яті та диску G:.

3. Перейменувати файли в каталозі DATA, що мають атрибути Read only, System, у файли з розширенням, що починається на "К".


Варіант 5.

1. Вилучити файли з каталогу Windows, що мають атрибут Archive і імена яких починаються на символ "d".

2. Вивести на екран тільки файли з розширенням .txt.

3. Доповнити каталоги READ та WRITE файлами, яких нема у кожному з них.


Варіант 6.

1. Вилучити з архіву файли з розширенням .exe.

2. Знайти файли, що мають розширення .lst, і скопіювати їх до кореневого каталогу диску G:.

3. Встановити режим копіювання новіших файлів.


Варіант 7.

1. Заархівувати всі файли з каталогу NC методом найбільшого стискання в файл з іменем archive до каталогу другого рівня D2 диску G:.

2. Відмінити запити під час копіювання, вилучення та перейменування файлів.

3. Призначити зовнішнім редактором LEXICON.


Варіант 8.

1. Створити меню користувача з такими пунктами: F1: Редагування дати. F2: Редагуваняя часу.

2. Вивести на екран тільки файли з розширенням .com, .bat, .exe.

3. Вилучити каталог, де міститься найбільша кількість файлів з розширенням .com.


Варіант 9.

1. Пов'язати з файлами, що мають розширення .doc, команду операційної системи type.

2. Знайти файл у поточному каталозі, що має в імені символ code.

3. Передбачити вимкнення годинника в панелях Norton Commander.


Варіант 10.

1. Скопіювати файли найбільших розмірів та помічених атрибутом System з каталогу Wimdows до каталогу New диску G:.

2. Перейменувати каталог New до каталогу Old.

3. Вилучити з каталогу Windows всі файли, імена яких починаються на символ "а" і розміри яких є найменшими серед файлів з такими іменами.


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Конспект лекцій з курсу "Інформатика" тема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Тип модуля: обов’язковий Семестр: 1 Обсяг модуля
Системне програмне забезпечення персональних комп’ютерів. Операційна система Windows: графічний інтерфейс користувача та консоль....
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Лабораторна робота №1: " Операційна система ms dos "
Мета роботи: Набути навички роботи з персональним комп’ютером під управлінням операційної системи ms dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Лабораторна робота №1: " Операційна система ms dos "
Мета роботи: Отримати навички роботи з персональним комп’ютером під управлінням операційної системи ms dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Багатоканальна система виміру температури за допомогою засобів персонального комп’ютера
Київський національний університет технологій та дизайну Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Формат опису модуля
Зміст І призначення основних комп’ютерних дисциплін, історія виникнення І розвитку програмної інженерії, апаратне та програмне забезпечення...
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Тема Архітектура комп'ютера
Об'єкт інформатики. Інформаційні технології. Предмет інформатики. Галузі застосування комп'ютера. Склад пеом. Технічні засоби (Hardware)....
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\За напрямом «Комп’ютерна інженерія»
Завдання: Зібрати комп’ютер заданої конфігурації, сконфігурувати дискову систему комп’ютера, встановити підтримку мережі pc dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Операційні системи «3» Якими ключовими аспектами роботи комп'ютера управляє операційна система…
Такою операційною називають систему, в якій всі її компоненти є складовими частинами системи, використовують загальні структури даних...
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом «Комп’ютерна інженерія»
Завдання: Зібрати комп’ютер заданої конфігурації, сконфігурувати дискову систему комп’ютера, встановити підтримку мережі pc dos
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи