Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\

Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos
НазваТема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos
Сторінка3/6
Дата12.09.2012
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
^ ТЕМА 3. ІНТЕГРОВАНА ОБОЛОНКА WINDOWS


ПЛАН


1. Характеристика Windows. Запуск Windows.

2. Маніпулятор типу "миша", його функції.

3. Вікна. Піктограми.

3.1. Основні елементи вікна.

3.2. Запуск та завершення ужиткових програм.

3.3. Типи вікон та піктограм.


1. Базова ідея WIndows - природність подання інформації. Найбільш характерні риси Windows:

- Windows - замкнене робоче середовище. Майже всі доступні на рівні MS DOS операції можуть виконуватись без виходу з Windows;

- Windows - графічна оболонка;

- Windows забезпечує незалежний запуск і паралельне виконання кількох програм.

- Windows - інтегрована програма. Під її управлінням можуть працювати не тільки спеціальні програми, розроблені в середовищі Windows, але й звичайні програми, які працюють у DOS.

Для запуску Windows треба набрати на клавіатурі команду WIN і натиснути клавішу ENTER.

2. Графічний інтерфейс Windows як пристрій вказівки використовує маніпулятор типу "миша".

Функції маніпулятора:

а) Клацнути мишею - перемістити курсор миші на потрібний об'єкт та швидко натистути й відпустити ліву кнопку миші.

б) Двічі клацнути мишею - Пересунути курсор миші на потрібний об'єкт та виконати подвійне нетривале натискання лівої кнопки миші з невеликим інтервалом між натисненнями.

в) Буксирувати об'єкт - перемістити курсор мишею на потрібний об'єкт,натиснути ліву кнопку миші, потім пересунути курсор на нове місце, утримуючи кнопку натисненою. Разом із курсором переміститься і захоплений об'єкт. Після цього відпустити ліву кнопку миші.

3. Основними поняттями Windows є вікно та піктограма. Усе, що відбувається у Windows, є, у певному розумінні, операцією з вікном чи з піктограмою.

Вікно - це прямокутна частина екрана, в якій працює програма або знаходиться документ. Воно може бути нормального розміру (біля 2/3 екрану), повноекранним або піктограмою - згорнутим вікном.

3.1. Основними елементами вікна є:

Заголовок вікна Завжди знаходиться біля верхньої межі вікна і звичайно містить назву програми, що працює у вікні, та ім'я файлу, оброблюваного програмою у поточний момент. Рядок заголовка можна використати для пересування вікна на екрані монітору. Ця операція виконується за допомогою миші:

- курсор миші розташовується на заголовку;

- вікно буксується до нового місця;

- ліва кнопка миші відпускається.

Заголовок використовується також для переходу від нормального розміру до повноекранного і навпаки. Робиться це за допомогою подвійного клацання миші на заголовку.

Рамка вікна.

Визначає межі вікна. За допомогою миші змінюється розмір вікна:

- курсор миші розміщується на рамці вікна, при цьому він змінєю свій вигляд;

- натискається й утримується ліва кнопка миші;

- курсор переміщується, при цьому змінюється розмір вікна;

- ліва кнопка миші відпускається.

Поля перемикачів.

Розташовані ліворуч і праворуч від заголовку. За допомогою правил перемикачів змінюється розмір вікна. Клацнувши мишею на полі перемикача, що містить вікно, перетворити його на повноекранне, а клацнувши на полі зі стрілкою вниз, -- згорнути у піктограму.

Лівий перемикач, позначений мінусом, називається кнопкою виклику системного меню. Активізує системне меню клацання миші на данному перемикачі або комбінація клавіш ALT+Spacebar. Меню містить ряд директив, призначених переважно для зміни розмірів, положення та вигляду вікна.

Лінійки прокручування

Прокручують вміст у вікні подібно рулону. Піктограма - це згорнуте вікно. Будь-яка піктограма розгортається у вікно подвійним клацанням на ній. Одне клацання на піктограмі викликає системне меню.

3.2. Для запуску програми за допомогою миші треба виконати подвійне клацання мишею на її піктограмі.

Запуск програми завжди супроводжується відкриттям прикладного вікна, в якому вона працює. Для запуску програми за допомогою клавіутари слід:

- відкрити вікно групи, в якому знаходиться піктограма потрібної прикладної програми (від однієї групи до іншої можна перейти за допомогою клавіш CTRL+F6 або CTRL+TAB);

- перемістити курсор до тексту під піктограмою;

- натиснути ENTER.

Програма перебуває у робочому стані, незалежно від того, працює вона у вікні нормального розміру, у повноекранному вікні чи у піктограмі. Це означає, що програма використовує пам'ять. ч якщо вона більше не потрібна, краще припинити роботу програми й усунути з пам'яті, звільняючи її для потрібніших програм. Така процедура називається закриттям або завершенням програми. Закрити програму можна кількома способами:

а) Подвійним клацанням на кнопці виклику системного меню ("-").

б) Клавіатурною комбінацією ALT+F4.

в) За допомогою директиви Close (Закрити) системного меню. Ця команда та наступні подаються в двох відомих варіантах Windows: англійському і в дужках - русіфікованому).

3.3. У середовищі Windows передбачені вікна двох типів:

Вікна, в яких виконуються програми. Вони називаються прикладними або ужитковими.

Вікна, що підпорядковуються іншим. Вони використовуються або для індикації документів (вікна документів), або для індикації піктограм (групові вікна). Прикладні вікна мають такі ознаки:

- у заголовку вказується ім'я програми, якій належить це вікно;

- під заголовком розташований рядок меню. Прикладами прикладних віком є вікно годинника, калькулятора.

Групові вікна відрізняються за такими ознаками:

- у заголовку вікна стоїть не ім'я програми, а спеціальне ім'я може завдати користувач;

- групове вікно не має меню;

- групове вікно пересувається тільки усередині вікна, якому підкоряється.

Приклади групових вікон - Main (Главная), Accessories (Реквизиты). Для закриття групових вікон використовується клавіатурна комбінація CTRL+F4. Закрити групове вікно можна також подвійним клацанням на клавіші виклику системного меню або за допомогою директиви Close (Закрыть) системного меню.

Як вікна згортаються у піктограми, так і піктограми можуть бути кількох видів:

Групові піктограми. Вид групових вікон. чснують у межах вікна-хазяїна.

Програмні піктограми. Відкривають вікна програм та запускають їх.

Прикладні піктограми. Відкривають вікна вже працюючих програм.


^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


1. Які характерні риси має оболонка Windows?

2. Функції маніпулятора типу "миша".

3. Що таке вікно? Піктограма? Які основні елементи вікна?

4. Як запустити та завершити програму?

5. Типи вікон та піктограм.


ЛІТЕРАТУРА


1. Б.Ливингсток. Секреты Windows 3.1., -К.:"Диалектика", 1994.

2. Р.Хаселир, К.Фаненистихт Windows for Workgroups ver.3.11, -М.1 "Еком", 1994.

3. Дорг Миб Windows. Секреты и советы, - М.:"Бикон", 1995.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ N1


Тема: Знайомство з графіфчною оболонкою "Windows". Робота з вікнами. Запуск програм.


1. Запустити Windows.

2. Робота з вікнами.

2.1. Пересунути в нове місце екрану вікно Main (Главная) і вікно Accessories (Реквизиты).

2.2. Удвічі зменшити розміри вікна Accessories (Реквизиты). Повернути вікну старі розміри.

2.3. Розгорнути вікно Asseccories (Реквизиты) в піктограму. Повернути вікну Accessories (Реквизиты) попередній стан.

3. Запуск та завершення програм.

3.1. Знайти у вікні Asseccories (Реквизиты) піктограму Clock (часы) у правому верхньому кутку екрану, змінити розміри цього вікна.

3.2. Запустити програму Calculator (Калькулятор) за допомогою клавіатури. Познайомитися з роботою калькулятора.

3.3. Для переходу від однієї працюючої програми до іншої скористатися списком задач.

Вивести його на екран можна трьома способами:

а) двічі клацнути у вільній частині екрана (де нема програм та піктограм);

б) викликати системне меню і виконати директиву Switch To...(Перейти к...);

в) натиснути CTRL+ESC (цей спосіб можна використати тільки тоді, коли жодне меню не активізоване).

Викликати список задач одним з трьох способів. Зробити активною програму годинника, потім - калькулятора. Для перемикання з однієї поточної програми на іншу можна:

а) Двічі клацнути у імені програми, яку треба зробити активною.

б) Виділити ім'я потрібної програми у списку задач та клацнути кнопкою Switch To... (Перейти к...). Кнопки Cascade (Каскад), Tile (Мозаика) та Arrange Icons (Упорядочить программы) встановлюють режим розміщення вікон на екрані. Команди End Task (Конец задачи) завершує виділену програму, а Cancel (отмена) завершує роботу списку задач.

3.4. Запустити програму Paintbrush та познайомитися з її роботою.

3.5. Завершити роботу годинника за допомогою системного меню, роботу калькулятора за допомогою клавіатури, а для завершення Paitbrush використати список задач.

3.6. Закінчити роботу з Windows.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ N2


Тема: Диспетчер програм. Диспетчер файлів


1. Запустити Windows.

2. Запуск програм за допомогою "гарячих"(швидких) клавіш.

2.1. Для програми Notepad (Блокнот) задати "гарячу" клавішу Е і запустити за її допомогою програму блокнот.

2.2. Для програми Calculator (калькулятор) задати "гарачу" клавішу G і запустити за її допомогою програму калькулятор.

3. Вмикення прикладних програм до вже існуючої групи.

3.1. Залучити в групу Main(Главная) програму Notepad(блокнот). Вибрати для неї іншу піктограму. Запустити програму блокнот.

3.2. Пересунути піктограми калькулятора та годинника з вікна Accessories (Реквизиты) до вікна Main (Главная).

4. Створення нових груп.

4.1. Створити нову групу "Work group".

4.2. Внести до групи програми Lexicon та клавіатурний тренажер.

5. Вилучення піктограм та груп.

5.1. Вилучення з групи Main (Главная) пыктограми блокнота, калькулятора та годинника.

5.2. Вилучити піктограми Lexicon та тренажера з групи Work group.

6. Запустити Диспетчер файлів.

7. Виділення файлів.

7.1. На G: виділити каталог NC.

7.2. У каталозі NC виділити всі файли. Зняти виділення.

7.3. В каталозі Windows виділити кожний парний файл в групі файлів з першого по десятий. Зняти виділення.

8. Робота з файлами і каталогами.

8.1. У кореневому каталозі диску G: створити каталог WORK.

8.2. У каталозі WORK створити підкатлог WORK1.

8.3. До каталогу WORK1 скопіювати всі файли з розширенням INI з каталогу Windows.

8.4. У каталозі Work1 перейменувати файл WIN.INI на WORK1.INI.

8.5. Вилучити каталог WORK.

8.6. Знайти файл LEX.EXE.


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА


Варіант 1

Описати ваші дії при виконанні таких завдань:

1. Створити нову групу GROUP1.

2. До GROUP1 включити програми годинника і калькулятора.

3. Вилучити групу GROUP!.

4. У каталозі першого рівня GR1 диску G: створити серію підкатлогів GR2-GR3.

5. До каталогу GR2 скопіювати всі файли з каталога першого рівня NC диску С:.

6. Що і як треба зробити, щоб при запуску Windows автоматично завантажувалась програма годинника?


Варіант 2

Описати Ваші дії при виконанні таких завдань :

1.Створити нову групу WORK.

2. В групу WORK включити програми Paintbrush та картотеки.

3. Вилучити групу WORK.

4. В кореневому каталозі диску D: створити серію підкатлогів WORK1-WORK2.

5. До каталогу WORK2 перемістити всі файли з розширенням .TXT з каталогу першого рівня TEXT диску G:.

6. Що і як треба зробити, щоб при запуску Windows автоматично завантажувалась програма калькулятора.


Варіант 3

Описати Ваші дії при виконанні таких завдань:

1. Створити нову групу TEXT.

2. Пересунути піктограму редактора WRITE з групи Accessories (Реквизиты) в группу TEXT.

3. Вмикити в групу текст програму блокнот.

4. Вилучити програми блокнота і редактора WRITE з групи TEXT.

5. У кореневому каталозі диску D: створити каталог Z1.

6. До каталогу Z1 перемістити всі файли з розширенням .DOC з каталогу першого рівня DOCUM диску С:


Варіант 4

Описати Ваші дії при виконанні таких завдань:

1. Створити нову групу NEW1.

2. Піктограми програм годинника і блокнота перемістити з групи Accessories до групи NEW1.

3. В групу NEW1 включити програму Norton Commander. Каталог NC знаходиться у кореневому каталозі диску G:.

4. У кореневому каталозі диску G: створити каталог N1.

5. До каталогу N1 скопіювати всі файли каталогу першого рівня LEXICON диску Е:.

6. Перейменувати усі файли з розширенням .DAT каталога DATA диску D: у файли з розширенням .TXT.


Варіант 5

Описати Ваші дії при виконанні таких завдань:

1. Що і як треба зробити, щоб при запуску Windows автоматично завантажувались програми годинника і редактора WRITE.

2. Створити нову групу EDITGR1.

3. Пересунути з групи Microsoft Application піктограму WinWord в групу EDITGR1. Повернути її назад.

4. Включити в групу EDITGR1 програму Lexicon (каталог LEXICON знаходиться на диску Е:) та запустити її за допомогою "гарячої" клавіші D:.

5. Перейменувати усі файли з розширенням іTXT каталогу першого рівня TEXT диску Е: у файли з розширенням .DOC.

6. Вилучити кожний парний файл з каталога DOCUM диску D:.


Варіант 6

Описати Ваші дії при виконанні таких завдань:

1. Запустити програму редактора WRITE за допомогою гарячої клавіші Е:

2. Скопіювати піктограми Paintbrush і редактора WRITE з групи Accessories (Реквизиты) в групу Main (Главная).

3. Що треба зробити, щоб у файловій області були відображені імена файлів, їхній розмір і дата останньої зміни файлу.

4. Створити нову групу STAT.

5. Включити в групу STAT програму блокнота.

6. Скопіювати всі файли каталогу LEX диску Х: до каталогу LEX диску D:


Варіант 7

Описати Ваші дії при виконанні таких завдань:

1. Перейменувати каталог DOCUM диску G: у каталог TEXT.

2. У кореневому каталозі диску E: cтворити каталог LIN.

3. До каталогу LIN скопіювати кожний непарний файл каталога NC диску G:

4. Створити нову групу PROR.

5. Включити в групу PROR програму PAINTBRUSH і запустити її за допомогою "гарячої" клавіші Е.

6. Вилучити усі файли каталогу TEXT.


Варіант 8

Описати Ваші дії при виконанні таких завдань:

1. Що і як треба зробити, щоб при запуску Windows автоматично завантажувалась програма Paintbrush?

2. Створити нову групу WORK.

3. Включити в групу WORK програму "Фінанси без проблем" (виконуваний модуль FIN.EXE розташований у каталозі FIN диску D:)

4. Скопіювати в групу WORK піктограми програм годинника і калькулятора з групи Accessories (Реквизиты).

5. Вилучити кожний третій файл каталогу TEXT диску С:.

6. Скопіювати до каталогу TEXT усі файли з розширенням .TXT з каталогу T1 диску G:.


Варіант 9

Описати Ваші дії при виконанні таких завдань:

1. Запустити програму блокнота трьома способами: а) за допомогою клавіатури; б) За допомогою миші; в) за допомогою "гарячої" клавіші D.

2. Створити нову групу LEX.

3. Включити в групу LEX програму LEХICON (Каталог LEXICON знаходиться на диску D:).

4. Створити каталог NC1 в кореневому каталозі джиска D:.

5. Скопіюватит всі файли каталога NC диску G:.

6. Вилучити каталог NC.


Варіант 10

Описати Ваші дії при виконанні таких завдань:

1. Створити нову групу DAT.

2. Включити в групу DAT програму LEXICON (Каталог LEXICON розташований на диску Х:).

3. Запустити LEXICON двома способами: а) за допомогою "горячої" клавіші G; б) за допомогою клавіатури.

4. Вилучити групу DAT.

5. Пересунути файли з каталога LEX диску D: до каталогу UKRLEX диску E:.

6. Вилучити каталог LEX.


^ МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ ДО САМОСТIЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ

"Інтегрована оболонка Windows"


1. Диспетчер програм. При вивченні можливостей цієї програми важливо зрозуміти, що серед вікон Windows Диспетчер програм займає провідне місце. Він має дві особливості:

Диспетчер програм є центром управління оболонкою Windows. З нього запускаються програми. Коли Windows працює, він активний. Завершення Диспетчера програм закінчує і саме роботи з Windows.

Диспетчер програм являє собою звичайну програму, яка схожа на інші Windows - програми, його вікно можна переміщати, зменшувати, збільшувати. Природа Диспетчера програм суперечлива: він є кервіником всіх інших Windows-програм і в той же час рівноправний з ними. Диспетчер програм автоматично завантажується при запуску Windows. Він доступний завжди. Але в процесі роботи з Windows Диспетчер програм може бути згорнутий у піктограму або екран може бути заповнений вікнами поточних програм. У такому разі Диспетчер програм можна викликати кількома способами:

клацнути мишею у вікні Диспетчера програм, якщо він є на екрані;

двічі клацнути на піктограмі Диспетчера програм, якщо він згорнутий у піктограму та її видно на екрані;

викликати список задач і двічі клацнути на імені програми Program Manager. Треба знати основні завдання Диспетчера програм. Головним завданням Диспетчера програм є запуск програм. Програму можна запустити:

а) За допомогою миші (двічі клацнути на піктограмі).

б) За допомогою клавіатури (встановити курсор на піктограму і натиснути ENTER).

в) За допомогою "гарячої" клавіші. Для цього треба:

Активізувати Диспетчер програм.

Викликати команду Properties (свойства) мишею з меню File (Файл) або натиснути ALT+Enter.

Активізувати поле Shortcut Key (быстрая клавиша) за допомогою клавіші TAB або ALT+S.

Ввести у це поле будь-яку літеру, наприклад, G.

Натиснути ОК або ENTER.

Викликати програму за допомогою комбінації клавіш CTRL+ALT+"гаряча" клавіша, наприклад, CTRL+ALT+G. Всі програми, які можна запустити за допомогою Диспетчера програм, мають вигляд піктограм. Важливо знати, що у вікні Диспетчера програм не може бути двадцяти піктограм. Двадцять перша піктограма стає невидимою. Тому наступним важливим завданням Диспетчера програм є створення нових груп та включення до них прикладних програм. Щоб за допомогою Диспетчера програм включити прикладну програму до вже існуючої групи, треба використати такі дії:

Активізувати Диспетчер програм.

Відкрити вікно групи (виділити рядок заголовка), в яку треба включити нову піктограму.

Виконати команду New (Создать) з меню File (Файл).

В діалоговому вікні New Program Object (Новый программный объект) виділити поле Program Item (программный элемент) і клацнути ОК або натиснути ENTER.

У новому діалоговому вікні Program Item Properties (свойства программного элемента) ввести інформацію про програму:

У полі Desription (описание) ввести текст, який буде видаватися у вікні групи під піктограмою програми; у полі Commander Line (командная строка) вказати ім'я виконуваного модуля і, коли треба, шлях до нього; в полі Working Directory (робочий каталог) можна завдати каталог , в який увійде Windows після запуску прикладної програми; у полі Shortcut Rey (быстрая клавиша) можна встановити комбінацію "гарячих" клавіш для швидкого запуску програми; опція Run Minimized (выполнить свернув) вмикається тоді, коли після запуску треба згорнути рпограму до піктограми. При введенні інформації в командний рядок можна скористатись кнопкою Browse (пролистать).

Піктограму з одного групового вікна в інше можна перемістити за допомогою миші. Для цього треба відбуксувати котрібну піктограму з одного вікна до іншого.

Для створення нової групи треба:

Активізувати Диспетчер програм.

Виконати команду New (создать) з меню File (файл).

В діалоговому вікні New Program Object (новый программный объект) вмикнути поле Program Grup (группа программ) і клацнути ОК.

В діалоговому вікні Program Grup Properties (свойства группы программ) в полі Desription (описание) ввести ім'я нової групи та клацнути ОК.

Важливими завданнями Диспетчера програм є також вилучення піктограм з групи та вилучення груп. Щоб вилучити піктограму з групи треба:

Активізувати Диспетчер програм.

Відкрити вікно потрібної групи.

Натиснути Delete і в діалоговому вікні плацнути Yes.

Для вилучення групи треба:

Активізувати Диспетчер програм.

Відмінити групу.

Натиснути Delete і підтвердити Yes.

Для того, щоб Диспетчер програм автоматично завантажував програму на початку кожного сеансу роботи з Windows, необхідно включити цю програму в групу Start Up (Группа автозапуска).

2. Диспетчер файлів. При знайомстві з роботою Диспетчера файлів особливу увагу треба приділити роботі з файлами та каталогами. Піктограма Диспетчер файлів (каталожна скриня) знаходиться в групі Main (Главная). Запускається Диспетчер файлів подвійним клацанням миші на піктограмі.

Прикладне вікно Диспетчера файлів вміщує рядок заголовку, рядок меню, панель пристроїв та рядок стану, в якому знаходиться інформація про поточний накопичувач та каталог.

Щоб змінити накопичувач, треба:

а) Клацнути мишею біля потрібного символу пристрою на панелі пристроїв або натиснути і не відпускати клавішу CTRL і ввести літеру імені пристрою.

Новий накопичувач з'явиться в тому ж вікні.

б) Двічі клацнути мишею біля символу накопичувача. Накопичувач з'явиться в новому вікні.

Щоб змінити каталог, треба клацнути на потрібному символі каталогу. За допомогою Диспетчера файлів можна запустити прикладну програму. Для цього треба двічі клацнути на символі програмного файлу. Треба пам'ятати, що основні операції з файлами та каталогами виконуються за однаковою схемою:

Позначити файли (каталоги).

Вибрати потрібну команду меню або виконати необхідні дії за допомогою миші. Щоб виділити файл (каталог) треба клацнути мишею на імені файла (каталога).

Щоб виділити кілька файлів, які розташовані послідовно, треба виконати такі дії:

Клацнути на імені першого файлу.

Натиснути клавішу SHIFT і, не відпускаючи її, клацнути на імені останнього файла. Щоб виділити файли, що розташовуються непослідовно, необхідно:

Натиснути і не відпускати клавішу CTRL.

Послідовно клацнути біля імен файлів, які треба виділити.

Відпустити CTRL.

Для відміни виділення файлу, треба натиснути CTRL і клацнути мишею біля його імені.

Щоб створити новий каталог, треба:

Виділити каталог, в якому створюється новий підкаталог.

Виконати команду Create Directory (создать каталог) з меню File (Файл).

У діалоговому вікні в поле Name (имя) ввести ім'я нового каталогу.

Клацнути ОК.

Щоб скопіювати файли з одного каталога в інший, можна використати такі дії:

Виділити потрібні файли.

Натиснути клавішу CTRL і не відпускати її.

Встановити курсор миші на виділені файли і відбуксувати їх до каталогу, в який треба скопіювати файли. Переміщення файлів робиться аналогічно,- лише замість CTRL слід натискати SHIFT. Щоб перейменувати файл або каталог, треба:

Виділити потрібний файл (каталог).

Виконати команду RENAME (перейменувати) з меню File (Файл).

В полі From (из) буде відображено поточне ім'я. Нове ім'я задати в полі То (в).

Натиснути ENTER або клацнути ОК.

Для вилучення файлів (каталогів) треба:

Натиснути клавішу Delete або ввести команду Delete (Видалити) з меню File (Файл).

Клацнути ОК.

Функції Диспетчера друку і прикладних Windows-програм докладно висвітлені у такому посібнику: Файнер Хасемір, Клаус Фаненштихт Windows for Workgroups 3.11. - М.: Изд-во "ЕКОМ", 1994.


ЛІТЕРАТУРА


1. Р.Хасемер, К.Фаненштихт. Windows for Workgroups ver. 3.11. -М: "ЕКОМ", 1994.

2. Фигурнов В.Э. IBM РС для пользователя. -М.; 1995.

3. Йоре Шиб. Windows Секреты и советы. -М."Биком", 1995.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СПІВБЕСІДИ

за темою "Інтегрована оболонка Windows"


1. Windows. Характерні риси Windows.

2. Вікна. Основні елементи вікон.

3. Пересування вікна, зміна його розмірів, згортання і розгортання вікна.

4. Типи вікон. Типи піктограм.

5. Закриття прикладних та групових вікон.

6. Запуск та завершення програм.

7. Включення прикладної програми до групи.

8. Створення нових груп.

9. Група автозапуску.

10.Використання списка задач.

11.Вилучення піктограм та груп.

12.Робоче поле Диспетчера файлів.

13.Вибір інформації про файли.

14.Визначення послідовності сортування.

15.Зміна накопичувача й каталогу.

16.Виділення файлів.

17.Копіювання, переміщення,вилучення файлів.

18.Створення та вилучення каталогів.

19.Друк інформації.


^ РОЗДIЛ 2. АВТОМАТИЗОВАНА ОБРОБКА ТЕКСТIВ


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Конспект лекцій з курсу "Інформатика" тема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Тип модуля: обов’язковий Семестр: 1 Обсяг модуля
Системне програмне забезпечення персональних комп’ютерів. Операційна система Windows: графічний інтерфейс користувача та консоль....
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Лабораторна робота №1: " Операційна система ms dos "
Мета роботи: Набути навички роботи з персональним комп’ютером під управлінням операційної системи ms dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Лабораторна робота №1: " Операційна система ms dos "
Мета роботи: Отримати навички роботи з персональним комп’ютером під управлінням операційної системи ms dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Багатоканальна система виміру температури за допомогою засобів персонального комп’ютера
Київський національний університет технологій та дизайну Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Формат опису модуля
Зміст І призначення основних комп’ютерних дисциплін, історія виникнення І розвитку програмної інженерії, апаратне та програмне забезпечення...
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Тема Архітектура комп'ютера
Об'єкт інформатики. Інформаційні технології. Предмет інформатики. Галузі застосування комп'ютера. Склад пеом. Технічні засоби (Hardware)....
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\За напрямом «Комп’ютерна інженерія»
Завдання: Зібрати комп’ютер заданої конфігурації, сконфігурувати дискову систему комп’ютера, встановити підтримку мережі pc dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Операційні системи «3» Якими ключовими аспектами роботи комп'ютера управляє операційна система…
Такою операційною називають систему, в якій всі її компоненти є складовими частинами системи, використовують загальні структури даних...
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом «Комп’ютерна інженерія»
Завдання: Зібрати комп’ютер заданої конфігурації, сконфігурувати дискову систему комп’ютера, встановити підтримку мережі pc dos
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи