Конспект лекцій з курсу \"Інформатика\" тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\

Конспект лекцій з курсу "Інформатика" тема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos
НазваКонспект лекцій з курсу "Інформатика" тема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos
Сторінка1/6
Дата12.09.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з курсу “Інформатика”

ТЕМА 1. Технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система MS DOS.


ПЛАН.

1. Персональний комп'ютер (ПК). Технічне забезпечення.

2. Програмне забезпечення.

3. Операційна система. Її різновиди.

4. Операційна система MS DOS.

4.1. Визначення операційної системи.

4.2. Файлова система. Каталоги.

4.3. Драйвери зовнішніх пристроїв.

4.4. Процесор комп'ютерної мови.

4.5. Основні поняття та позначки.


1. Слово комп'ютер у перекладі з англійської мови означає "обчислювач".

У ширшому розумінні комп'ютер - це пристрій для обробки інформації. Персональний комп'ютер оцінюється за двома головними показниками: технічним забезпеченням та програмним забезпеченням. Технічним забезпеченням називають сукупність всіх технічних пристроїв, які відносяться до комп'ютера.

Технічні засоби поділяються на:

- пристрої вводу інформації (клавіатура, миша, трекбол, сканер, графічний планшет);

- пристрої виводу інформації (монітор, принтер, плотер);

- пристрій для запам'ятовування та обробки інформації (центральний процесор);

- пристрої збереження інформації (накопичувачі на гнучких та жорстких магнітних дисках, касетні накопичувачі, оптичні компакт-диски).

2. Програмне забезпечення - це сукупність усіх даних, які містять керівні команди та інформацію для комп'ютера.

Програмне забезпечення поділяється на :

- операційні системи (ОС);

- інструментальні системи (мови або системи програмування);

- прикладні або ужиткові системи (функціонально-орієнтовані, загального призначення, проблемно-орієнтовані, інтегровані пакети).

3. Операційна система - це базовий набір програм для управління всіма системами та ресурсами комп'ютера. Вона забезпечує виконання двох головних завдань:

а) підтримання роботи усіх програм, забезпечення її взаємодії з апаратурою;

б) надання користувачеві можливості загального управління машиною.

Однією з перших вдалих операційних систем для 8-розрядних ПК була система СР/М, розроблена в середині 70-х років співробітником фірми Digital Research Г.Кілдалом. Базові ідеї СР/М були настільки фундаментальними, що стали основою розвитку всіх подальших операційних систем для ПК.

Фактичним стандартом для більш потужних 16-розрядних ПК є операційна система MS DOS фірми Microsoft, що почала розповсюджуватися з 1981 року.

Дуже добре, багате та результативне операційне середовище, особливо для програмістів, має операційна система UNIX, більшість модулів якої написані мовою CI. На 16-розрядних ПК вона не мала комерційного успіху, але прогнозують, що рідним для UNIX стане клас 32-розрядних комп'ютерів.

4.1. Операційна система MS DOS (Microsoft System Disk Operation System) - це комплекс програм, що завантажується при вмиканні комп'ютера та організовує діалог з користувачем.

MS DOS вимагає:

- файлову систему;

- драйвери зовнішніх пристроїв;

- процесор командної мови.

4.2. Файл - це місце постійного збереження інформації, програм, даних, текстів, закодованих зображень. Файли реалізуються як зони пам'яті на зовнішніх магнітних носіях.

Кожний файл має ім'я, яке складається з 2-х частин: власне імені та розширення, що розділяються крапкою. В імені файла може бути від 1 до 8 символів, а в розширенні - до 3-х. Повний набір знаків, які можна використовувати в імені та розширеннях файлів, включає:

- зміни файлів повинні починатися з букви чи цифри.

- зміни файлів реєструються на магнітних носіях у каталогах чи директоріях. Каталоги - спеціальне місце на диску, в якому зберігаються імена файлів, відомості про їх розмір і дату останньої зміни. Кожний каталог має ім'я, яке складається так само, як ім'я файлу, але без розширення.

На кожному диску завжди є кореневий каталог. Він створюється автоматично, коли користувач форматує диск і починає заповнювати його файлами. В кореневому каталозі реєструються файли і підкаталоги 2-го рівня тощо. Таким чином, створюється файлова структура, яка зветься багаторівневою чи ієрархічною системою каталогів.

Якщо каталог Х зареєстрований у каталозі У, то Х називається підкаталогом, а У - батьківським каталогом.

Каталог, у якому знаходиться користувач, називається поточним каталогом.

Коли реєструється новий каталог, MS DOS автоматично створює два спеціальні скорочені записи для поточного і відповідного йому батьківського каталогів. Для поточного - ".", а для батьківського - "..".

4.3. Окрім стандартних зовнішніх пристроїв (монітора, клавіатури, гнучких та жорстких дисків, принтера) до комп'ютера можуть підключатися по послідовних та паралельних комунікаційних каталогах додаткові пристрої вводу-виводу, градобудівник, миша, сканер тощо. Підтримка широкого набору зовнішніх пристроїв здійснюється за допомогою драйверів - програм спеціального типу, зорієнтованих на управління зовнішніми пристроями. Драйвери стандартних пристроїв утворюють у сукупності базову систему вводу-виводу (BIOS), яка заноситься до постійної пам'яті ПК. Драйвери додаткових пристроїв підключаються до операційної системи динамічно при запуску машини.

4.4. Звернення до каталогів, форматування зовнішніх носіїв, запуск програм та інші дозволяє виконати командна мова. Аналіз та використання команд користувача здійснюється командним процесором.

4.5. Накопичувачі. Магнітні диски позначаються латинськими літерами А, B, С, D, ..., після яких пишуть двокрапку. Наприклад, А:, В:, С: тощо.

Шлях до файлу. Для точної ідентифікації файлу крім імені вказують його місце розташування - ланцюжок підлеглих каталогів, у якому кожний наступний каталог є підкаталогом попереднього. Така послідовність імен каталогів, які розділяються символом "\" (лівий "слеш"), називається шляхом до файлу. Якщо шлях починається знаком "\", то місце розташування файлу - від його поточного каталогу.

Запрошення VS DOS MS DOS видає запрошення до введення команд, коли вона знаходиться у стані очікування на якісь дії користувача. Стандартне запрошення DOS вказує ім'я поточного накопичувача.

Наприклад: А> C> Користувач може включати в запрошення вказівку на поточний каталог, час, дату. Шаблон імені файлу. Шаблон імені файлу часто використовується для позначки одразу кількох файлів чи для скорочення запису імен файлів. У шаблонах використовуються знак "*", що позначає довільне число будь-яких символів, і знак "?", що дозволяє замаскувати будь-який один символ в імені або розширенні файлу.

Наприклад:

*.bat - всі файли з розширенням bat

??.doc - всі файли з розширенням doc, що мають не більше 2-х символів в імені файлу.

Команди MS DOS. Команди вводяться користувачем з клавіатури у відповідь на запрошення DOS. Кожна команда має ім'я і ,можливо, параметри, які відокремлюються від імені команди та один від одного пропусками. Команди, поділяються на внутрішні та зовнішні. Внутрішні команди виконуються командним процесором. Зовнішні команди - це виконувати файли, що запускаються за звичними правилами DOS. Ымена таких програм співпадають з іменами команд.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.


1. Яку будову має комп'ютер?

2. Якими показниками характеризується персональний комп'ютер?

3. Що таке операційна система? Для чого вона потрібна?

4. Що таке файл? Як складаються імена файлів?

5. Для чого потрібні каталоги? Які види каталогів ви знаєте?

6. Що таке шлях до файлу?


ЛІТЕРАТУРА.


1. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ,-М:"Наука", 1990.

2. Клюев А.В. Пользователю MS DOS. Справочное руководство,-МП"Контакт", 1992.

3. Мячев А.А., Степанов В.Н. Персональные ЭВМ и микроЭВМ, основы организации, - М.:"Радио и связь", 1991.

4. П.Кортон, Р.Джорден Работа с жестким даском IBM PC, -М.:"Мир", 1992.

5. Смирнов Н.Н. Программные средства персональных ЭВМ, -Лен.:"Машиностроение", 1990.

6. Герхард Франкен MS DOS 5.0 для пользователя. -К.: "Торгово-издательское бюро BHV", 1992.

7. Гильберт Хелд IBM PS/2. Справочник пользователя, - М.:"Радио и связь", 1993.

8. Финогенов К., Черных В. MS DOS 6. - М., 1993.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ.


ТЕМА: Вивчення команд операційної системи MS DOS.


1. Зробити поточним накопичувач:

1.1. F.

1.2. X.

1.3. G.

2. Переглянути кореневий каталог диску G:.

3. Зробити поточним каталог Windows. Вивести його зміст. Вивести інформацію про всі файли каталогу, що мають розширення INI.

4. Зробити поточним дисковод X:. Переглянути каталог LEXICON. Переглянути каталог LEXICON поекранно. Вивести інформацію тільки про імена файлів цього каталогу. Вивести інформацію та вміст файлу LEXICON.DOC.

5. В кореневому каталозі диску G: створити серію підкаталогів:

R1 - R2 - R3 - R4 (R1 - підкаталог 1-го рівня, R2 - 2-го рівня, ..., R4 - 4-го рівня).

6. До каталогу R3 ввести з клавіатури 2 текстових файли з іменами A.TXT і B.TXT - своє ім'я та прізвище.

7. Файли з каталогу R3 скопіювати до каталогу R2 з такими ж самими іменами.

8. Файли з каталогу R3 скопіювати до каталогу R1 так, щоб розширення файлів змінилось на DOC.

9. Вилучити каталог R1. Виконати всі завдання на комп'ютері і записати команди, які потрібні для їхнього виконання, в зошит.


КОНТРОЛЬНА РОБОТА. Методичні вказівки.

1. Контрольна робота виконується в окремому зошиті. На обкладинці зошита пишеться, з якого предмета написана контрольна робота, прізвище, ім'я, по батькові.

2. За змістом контрольна робота охоплює всі основні розділи програми, тому її виконанню передує глибоке вивчення та узагальнення всього теоретичного матеріалу. При підготовці до виконання контрольної роботи треба скористатися методичними вказівками до самостійного вивчення кожної теми та рекомендованою літературою.

3. Контрольна робота повинна бути бездоганно грамотною, викладеною ясно, у певній логічній послідовності.

4. Контрольна робота подається студентом у терміни, визначені навчальним планом.


^ ВАРІАНТ №1.

1. Файл. Види файлів. Імена файлів.

2. Із запропонованого переліку файлів вибрати файли з правильними іменами:

11 $ A.B AS:1.COM 123 B\22.EXE Ф11.EXE ADR.COS1 A.T.TXT 111.2 STORNET11.TXTFLP. Описати кожну помилку.

3. Вивести інформацію про всі файли поточного каталогу, що мають в імені не більше 2-х символів і розширення яких починається літерою "Р".

4. В кореневому каталозі дисководу D: створити 2 серії підкаталогів:

Z1 - Z2 - Z3 N1 - N2 - N3 - N4 Поточним є кореневий каталог диску D: .

5. До каталогу N 2 записати 2 файли з клавіатури з іменами N21.TXT та N22.TXT. В N21.TXT внести перелік команд, що використовуються для роботи з файлами, а в N22.TXT - перелік команд, що використовуються для роботи з каталогами.

6. Вивести вміст файлу N22.TXT.

7. Скопіювати файли N21.TXT та N22.TXT з каталогу N2 до каталогу Z3.

8. Скопіювати файли N21.TXT та N22.TXT з каталогу N2 до каталогу N4 так, щоб в імені файлів другим символом стала цифра "4", а розширення файлів змінилось на DAT.

9. Перейменувати файл N41.DAT на файл P41.DAT.

10.Вилучити каталог Z1 та N1.

11.На накопичувачі В: створити системну дискету.


^ ВАРІАНТ №2.

1. Каталоги. Види каталогів.

2. Із запропонованого переліку файлів вибрати файли с правильними іменами: MFS.$$$ FERRUM11.DOC DOC.DOC1 OS=77.B DECOR.S 7% 18 TEN_A.A_A MOФ.TXT ASSEMBLER.TXT. Описати кожну помилку.

3. Вивести інформацію про всі файли поточного каталогу, що мають розширення "EXE" і "N" як третій символ в імені.

4. В кореневому каталозі диску Е: створити серію підкаталогів R1 - R2 - R3 - R4. Поточним є кореневий каталог диску A:.

5. До каталогу R2 записати з клавіатури файл з іменем R2.TXT. В R2.TXT внести команди вилучення.

6. До каталогу R3 скопіювати всі файли, що мають розширення DOC і містяться у кореневому каталозі диску A:.

7. Вивести інформацію про файл R2.TXT

8. Перейменувати усі файли каталогу R3 так, щоб першим символом в імені кожного була літера "R".

9. Файл R2.TXT скопіювати до каталогу R4.

10.Вилучити каталог R1.

11.Отформатировать диск D:.


^ ВАРІАНТ №3.

1. Накопичувачі. Їхні імена. Зміна поточного накопичувача.

2. Із запропонованого переліку файлів вибрати файли з правильними іменами: 13718 ПОRT.DOC S.S ABC.T.T STORY.EXE ASS\N.TXT 2A%_1.T 1$.$ FIN.EXCP AN-1. Описати кожну помилку.

3. Вивести інформацію про усі файли поточного каталогу, що мають в імені не більше 4-х символів, починаються літерою "М" та мають розширення "EXE".

4. У кореневому каталозі диску G: створити серію підкаталогів:

Р1 - Р2 - Р3 - Р4 - Р5. Поточним є кореневий каталог диску С:.

5. До каталогу Р1 скопіювати всі файли, що починаються сполученням літер "FIN" і містяться в каталозі першого рівня FINEX диску В:

6. В каталогах Р5 записати з клавіатури файл з іменами Р5.ТХТ. Внести в нього команди роботи з каталогами.

7. Скопіювати Р5.ТХТ в Р3.

8. В Р3 перейменувати файл Р5.ТХТ в Р3.DAT.

9. Вивести вміст файлу Р3.DAT.

10.Вилучити каталог Р2.

11. ПК має один накопичувач на гнучких дисках. Підготувати на ньому системну дискету.


^ ВАРІАНТ №4.

1. Файл. Шлях до файлу.

2. Із запропонованого переліку файлів вибрати файли з правильними іменами: SEND GR\11.COM 171.11 A_B.A_B FIN1.$$.1 GROSSBOOK1.DAT ПUSK.EXE GRE1.& SOLUTION.11 EN_F.ABC. Описати кожну помилку.

3. Вивести інформацію про усі файли поточного каталогу, імена яких починаються літерою "R", а розширення - літерою "К".

4. В кореневому каталозі диску F: створити 2 серії підкаталогів:

Z1 - Z2 - Z3 M1 - M2 - M3 Поточним є кореневий каталог диску A:.

5. До каталогу М1 записати з клавіатури 2 файли з іменами М11.DAT та М12.DAT. До М11.DAT занести команди роботи з файлами, а в М12.DAT - команди роботи з каталогами.

6. Файли М11.DAT та М12.DAT скопіювати до каталогу Z3 так, щоб їх імена змінилися на Z11.ТХТ та Z12.TXT відповідно.

7. Перейменувати файли М11.ТХТ та М12.DAT на М111.DOC та М121.DOC відповідно.

8. Вивести вміст файлу Z12.ТХТ.

9. Переглянути каталоги М2 та М3.

10.Вилучити каталоги Z1 та M1.

11.Відформатувати диск D:.


^ ВАРІАНТ №5.

1. Операційна система. Визначення, склад.

2. Із запропонованого переліку файлів вибрати файли з правильними іменами: TRN.DAT1 P.EXE 1$.$ TR N11 ASS.COM STORYF111.TXT FR1.F ENГOB1.111 S:1\2.TXT. Описати кожну помилку.

3. Вивести інформацію про всі файли поточного каталогу, в імені яких не більше 3-х символів, а розширення закінчується літерою "F".

4. У кореневому каталозі диску Е: створити серію підкаталогів S1 - S2 - S3 - S4 - S5 Поточним є кореневий каталог диску В:.

5. До каталогу S3 скопіювати файли, що починаються літерою "А", мають розширення ТХТ і містяться в каталозі 1-го рівня R1 диску Х:.

6. В S5 записати з клавіатури файл з іменами S51.TXT. Внести до нього команди вилучення файлів і каталогів.

7. Файли з каталогу S3 скопіювати до каталогу S1.

8. Вивести інформацію про всі файли каталогу S1.

9. Вилучити каталог S4.

10.Перейменувати файли каталогу S1 так, щоб вони мали розширення DAT.

11.Зробити системну дискету. Використати дисковод В:.


^ ВАРІАНТ №6.

1. Накопичувачі. Їхні імена. Зміна поточного накопичувача.

2. Із запропонованого переліку файлів вибрати файли з правильними іменами: 1.1 AS1.COM1 FR.WR1 ПR.TXT D1\T3.EXE G1.$$ GROSSBOOR1.EXE TR1_1.111 A_B.B_A PERL.DAT. Описати кожну помилку.

3. Вивести інформацію про всі файли поточного каталогу, що мають в імені не більше 2-х символів, а в розширенні - не більше 1-го символу.

4. У кореневому каталозі диску G: створити 2 серії підкаталогів:

R1 - R2 F1 - F2 - F3 - F4. Поточним є каталог диску G:.

5. До каталогу F2 з клавіатури записати файл з іменем A.DAT. Внести до нього команди роботи з каталогами.

6. Файл A.DAT скопіювати до каталогу F4.

7. У каталозі F4 файл A.DAT перейменувати на файл A1.TXT.

8. До каталогу R2 скопіювати файли з розширенням TXT, які містяться в кореневому каталозі диску A:

9. Вилучити каталог F1.

10.Переглянути каталог R2.

11.Створити системну дискету. Використати накопичувач А:.


^ ВАРІАНТ №7.

1. Файлова система. Імена файлів.

2. Із запропонованого переліку файлів вибрати файли з правильними іменами: P_D-1.$% PENTIИМPR.TXT 315 MOR:S Z.Z111 T\T1.EXE N.N.EXE MIC.FRI ФОN.COM N.N. Описати кожну помилку.

3. Вивести інформацію про всі файли поточного каталогу, що починаються літерою "В", а закінчуються літерою "R".

4. У кореневому каталозі диску Е: створити серію підкаталогів M1 - M2 - M3 - M4. Поточним є кореневий каталог диску A:.

5. До каталогу М3 скопіювати всі файли з розширенням DOC з каталогу 1-го рівня LEX диску F:

6. Файли в каталозі M3 перейменувати так, щоб вони мали нове розширення TXT.

7. До каталогу М1 записати з клавіатури файл з іменем M1.TXT. Записати в нього команди роботи з каталогами.

8. Вивести вміст файлу М12.ТХТ

9. Переглянути каталог М1.

10.Вилучити каталог М1.

11.Відформатувати дискету. Використати накопичувач В:


^ ВАРІАНТ №8.

1. Пристрої збереження інформації. Накопичувачі. Їхні імена.

2. Із запропонованого переліку файлів вибрати файли з правильними іменами: ST1_111.1 1%_1.A PRIMUS M.M 11_11 FTRRUM111.EXE ЦО1.111 MONO.TXT GR\1.EXE FRAMEW.P. Описати кожну помилку.

3. У кореневому каталозі диску D: створити серію підкаталогів F1 - F2 - F3 - F4 - F5. Поточним є каталог C:. 4. До каталогу F2 з клавіатури записати файл з іменем F11.TXT Записати в нього команди вилучення і створення каталогів.

5. До каталогу F4 скопіювати файли, що мають в імені не більше 2-х символів, починаються літерою "А", мають розширення EXE і містяться в каталозі 1-го рівня LEX диску A:

6. Переглянути інформацію тільки про імена файлів каталогу F4.

7. Файл F11.TXT перейменувати на файл P1.DOC.

8. Вивести вміст файлу P1.DOC.

9. В каталозі F4 переглянути каталог F1.

10.Вилучити каталог F1.

11.Зробити системну дискету. Використати накопичувач А:.


^ ВАРІАНТ №9.

1. Центральний процесор.

2. Із запропонованого переліку файлів вибрати файли з правильними іменами: T.T TRENT111.COM1 1$ PNT Ф11.TXT 1%_1.$ N32_72_5.7 TOBAR.BR P35:1.EXE FR\1.TXT. Описати кожну помилку.

3. Вивести інформацію про всі файли каталогу 1-го рівня R1 диску A:, що мають розширення COM і починаються літерою "Р".

4. В кореневому каталозі диску F: створити серію підкаталогів F1 - F2 - F3 - F4. Поточним є кореневий каталог диску С:.

5. До каталогу F1 записати з клавіатури файл з іменем B.TXT. Вивести в нього команди роботи з файлами.

6. Скопіювати B.TXT до каталогу F4. Дати йому нове ім'я F4.FAT.

7. До каталогу F3 скопіювати всі файли, що починаються літерою "F", мають розширення TXT і містяться в кореневому каталозі диску B:

8. Переглянути поекранно каталог F3.

9. Вивести вміст файла F4.DAT

10.Вилучити каталог F1.

11.Відформатувати диск D:.


^ ВАРІАНТ №10.

1. Батьківській та поточний каталоги. Імена каталогів.

2. Із запропонованого переліку файлів вибрати файли з правильними іменами: TNR.T M.M11 P_P_P T\F11.EXE 1%$.1 FERBOOK11.TXT ПЕ1.TXT DR.COM FR.EXE1 58ANK.A_A. Описати кожну помилку.

3. Вивести інформацію про всі файли поточного каталогу, імена яких закінчуються літерою "S", а розширення починається літерою "F".

4. У кореневому каталозі диску D: створити серію підкаталогів R1 - R2 - R3 - R4 Поточним є каталог 1-го рівня F1 диску F:.

5. До каталогу R3 записати з клавіатури файл з іменами R.TXT. Записати в нього всі команди роботи з каталогами.

6. У каталозі R2 створити серію підкаталогів S1 - S2.

7. Файл R.TXT скопіювати до каталогу S2 з новим іменем S.FAT.

8. Вивести вміст файлу S.DAT.

9. До каталогу R4 скопіювати файл з розширенням COM з кореневого каталогу диску B:.

10.Вилучити каталог R1.

11.Відформатувати диск E:.


^ МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ ДО САМОСТIЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ "ТЕХНІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПК. ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА MS DOS"


I. Технічне забезпечення персонального комп'ютера.


При вивченні цього питання слід враховувати, що більшість відомих моделей ПК складається з окремих функціонально завершених модулів, які не об'єднуються загальною конструкцією. Склад модулів практично стандартний. Він вимагає системний блок та комплект периферійних пристроїв (ПП). Системний блок містить процесор, плати сполуки з ПП та силовий блок. В більшості моделей ПК системний блок має також умонтований дисковод для гнучких магнітних дисків та накопичувач для жорсткого диску. Базову конфігурацію ПК складає системний блок, монітор та клавіатура. Набір додаткових апаратних засобів, якими може бути доповнено комп'ютер, дуже різноманітний і може бути поділений на такі функціональні групи:

- Пристрої вводу. Пристрій типу "миша", сканер, світлове перо, дигитайзер, трекбол.

- Пристрої виводу. Принтером (матричні, лазерні, струменеві, термопринтери тощо), графобудівники.

- Пристрої комунікації. Інтерфейсні плати, модеми тощо.

- Пристрої збереження інформації. Касетні накопичувачі, або стрімери, що записують інформацію на касету з магнітною стрічкою (картридж), дисководи для оптичних компакт-дисків, які можна поділити на три групи:

1. Тільки для читання - CD-ROM, O-ROM, з частковою можливістю перезапису P-ROM.

2. Тільки для одного запису - WORM.

3. Магнітооптичні (можуть перезаписуватись) - ROD. У сучасний процесор звичайно вмонтовують блок математичного співпроцесора, який швидко і точно виконує операції над числами з плаваючою комою. Якщо оперативний запам'ятовуючий пристрій не забезпечує достатньої швидкості виконання операцій, додатково ставлять найбільш швидкодіючу кеш-пам'ять.

При вивченні базових пристроїв ПК особливу увагу треба звернути на будову клавіатури. Клавіші розташовані блоками. Вони поділяються на алфавітно-цифрові та спеціальні.

Спеціальні:

1. Клавішні редагування:

- BS - вилучає символ, що знаходиться зліва від курсору, DELETE - вилучає символ, що знаходиться над курсором, INSERT - вмикає/вимикає режим встановлення символів.

2. Клавіші модифікації кодів: CAPS LOCK - фіксує режим верхнього регістру, SHIFT - викликає перемикання на верхній регістр, CTRL, ALT - працюють у сполученні з іншими клавішами.

3. Клавіші управління курсором - переміщують курсор на одну позицію у відповідному напрямку. HOME - переміщує курсор на початок рядка, END - переміщує курсор на кінець рядка, Page Up - переміщує курсор на сторінку вгору, Page DOWN - переміщує курсор на сторінку вниз.

4. Функціональні клавіші F1...F12, що використовуються прикладними або ужитковими програмами.

5. Клавіші для вводу "гарячих" команд. Break (Pause) - припиняє виведення інформації на екран (для продовження треба натиснути на будь-яку клавішу). CTRL+Break - перериває виконання програми чи команди, PRINT SCREEN - друкує образ екрану на принтері, SCROLL LOCK - використовується прикладними або ужитковими системами.

6. Клавіша Enter означає кінець введення рядка, клавіша ESC - скасовує команди і клавіша Num Lock вмикає цифровий блок. Інформація про структуру персонального комп'ютера докладніше викладена у посібниках:

1. Ключев А.В. Пользователю MS DOS. Справочное руководство. - К.:М"Контакт", 1992.

2. Мячев А.А. Степанов В.Н. Персональные ЭВМ и микроЭВМ. Основы организации. - М.:"Радио и связь", 1991.

3. Герхард Франкен. MS DOS 5.0 для пользователя. - К.: "Торгово-издательское бюро BHV", 1992.

4. Гилберт Хелд. IBM PS/2. Справочник пользователя. М.:"Радио и связь", 1993.

5. Справочник пользователя IBM PC. - К.:"ТЕХНИКОМ",МИП "Арфа", 1991.


II. Операційна система MS DOS.


Треба усвідомити, що операційна система є невід'ємною частиною персонального комп'ютера, що вона забезпечує управління пам'яттю, операціями вводу/виводу, файловою системою, взаємодією процесів, диспетчеризацією процесів, захистом, обліком використання ресурсів, обробкою команд, роботою комп'ютера в мережі.

Важливо враховувати, що однією з найважливіших функцій ОС є організація файлової системи. Файл - це область пам'яті на фізичному носієві, що має ім'я. Файли поділяються на текстові та двійкові. Ім'я файлу складається з власне імені та розширення, між якими ставиться крапка. Розширення файлу є необов'язковим. Воно описує вміст файлу, тому багато програм створює розширення імені файлу автоматично. Файли з розширенням COM, EXE, BAT означають готові до виконання програми. Команди MS DOS.

Існують два типи команд MS DOS: внутрішні та зовнішні. Внутрішні команди є частиною командного процесора. Вони завантажуються в пам'ять комп'ютера і тому виконуються негайно. Щоб запустити зовнішню команду, треба мати відповідний файл на одному з носіїв інформації.

Основні команди:

1. Зміна поточного дисководу (накопичувача). Формат команди: ім'я дисководу:.

Щоб змінити поточний дисковод, треба вказати ім'я цього дисководу зі знаком "двокрапка".

Наприклад, C:; D:; E:.

2. Зміна поточного каталогу CD(CHANGE DIRECTORY) - змінити каталог. Формат команди: cd /дисковод:/ шлях "//" означає необов'язковість параметру. Наприклад 1. З поточного каталогу перейти до каталогу NC cd R1\R2\R3.

3. Виведення змісту каталогу DIR(DIRECTORY) - каталог. Формат команди:

DIR /дисковод://шлях//\//ім'я файлу// /Р// /W/. Якщо шляху нема, виводиться інформація про всі файли і підкаталоги поточного каталогу. Якщо дисководу нема, виводиться інформація про каталог поточного дисководу. Якщо у команді задане ім'я про цей файл, ім'я файлу може бути груповим. Параметр /Р задає виведення змісту каталогу поекранно. Параметр /W задає виведення інформації тільки про імена файлів в каталозі (по 5 у кожному рядку).

Наприклад:

1. Переглянути поточний каталог DIR.

2. Поточний дисковод G:, поточний каталог - кореневий. Переглянути каталог TRK, що розташовується у кореневому каталозі диску В: DIR B:\TRK

3. Переглянути всі файли цього каталогу з розширенням DOC DIR B:\TRK\*.DOC .

4. Виведення вмісту файлу TYPE. Формат команди: TYPE /дисковод://шлях\/ім'я файлу. До імені файлу не можуть входити символи "*" та "?"

Наприклад: Вивести вміст файлу TRK.DOC TYPE B:\TRK\TRK.DOC.

5. Створення нового каталогу md(make directory) - створення каталогу.

Формат команди: md /дисковод:/шлях. Наприклад: У кореневому каталозі диску G: створити серію підкаталогів Z1 - Z2 - Z3.

I варіант:

md Z1 md Z1\Z2 md Z1\Z2\Z3;

II варіант:

md Z1 cd Z1 md Z2 cd Z2 md Z3.

6. Введення файлу з клавіатури COPY CON. Треба:

1. Вивести команду COPY CON ім'я файлу.

2. Натиснути ENTER.

3. Ввести потрібну інформацію.

4. Задати кінець файлу за допомогою комбінації клавіш CTRL + Z.

5. Натиснути ENTER.

6. Вилучення файлів: DELETE (DEL) - вилучення. Формат команди:

DEL_/дисковод://шлях\/ім'я файлу. До імені файлу можуть входити символи "*" та "?". Наприклад: DEL *.* - вилучає всі файли с поточного каталогу DEL A:\LEX - вилучає всі файли каталогу LEX. DEL A:\LEX\LEX.DOC - вилучає файл LEX.DOC з каталогу LEX.

7. Вилучення каталогів RD (remove directory) - вилучення каталогу. Формат команди: RD /дисковод:/шлях.


ЗАУВАЖЕННЯ.

1. Вилучити можна тільки порожній каталог.

2. Каталог можна вилучити з батьківського каталогу чи з будь-якого каталогу на рівень вище.

8. Копіювання файлів COPY. Формат команди:

I COPY /дисковод://шлях\/ім'я файлу /дисковод://шлях\/ім'я файлу;

II СOPY /дисковод://щлях\/ім'я файлу /дисковод://шлях/.

Коментар:

Другий формат команди використовується тоді, коли треба скопіювати файли з тими самими іменами, а перший формат команди використовується тоді, коли треба при копіюванні змінити імена файлів. В імені файлу можна використовувати символи "*" та "?". Символи "*" та "?" в імені файлу в другому параметрі команди вказують, що відповідні символи в іменах копійованих файлів при копіюванні не змінюються. Наприклад: COPY A.TXT B:\TXT - файл A.TXT з поточного каталогу копіюється до каталогу TXT диску В:. СOPY D:\LEX\*.DOC E:\DOCUM\*.TXT - файли, що мають розширення DOC, копіюються з каталогу LEX диску D: -- до каталогу DOCUM диску Е:. При цьому кожний з них змінює своє розширення на TXT.

9. Перейменування файлів REN(RENAME): - перейменувати REN /дисковод://шлях// старе ім'я файлу нове ім'я файлу.

10.Копіювання одного гнучкого диску на інший DISK COPY (зовнішня). Формат команди: DISK COPY вхідний дисковод: вихідний дисковод:.

11.Встановлення маршруту пошуку команд PATH. Формат команди:

PATH /дисковод://шлях//;/дисковод://шлях/.../. Коментар:

Команда PATH вказує системі, в яких каталогах треба здійснювати пошук зовнішніх команд чи готових до виконання програм після пошуку їх у поточному каталозі.

12. Виведення дерева каталогів TREE (дерево (зовнішня). Формат команди:

TREE /дисковод:// /F/. Якщо задано ключ /F, на екран, крім переліку каталогів, додатково виводиться перелік файлів у кожному каталозі.

13. Форматування дисків FORMAT (зовнішня). Формат команди: FORMAT дисковод: FORMAT дисковод:/S.

Форматування диску - це перевірка на наявність дефектних доріжок, підготовка диску до запису файлів шляхом ініціалізації каталогу, таблиці розподілення диску. Якщо заданий параметр /S , на диск копіюються системні файли DOS.

14. Переміщення системних файлів операційної системи. SYS (зовнішня).

Формат команди: SYS дисковод:.


ЛІТЕРАТУРА.

Відомості про операційну систему розкриваються у посібниках:

1. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. -М.: "Наука", 1990.

2. Клюев А.В. Пользователю MS DOS. Справочное руководство. -К.: МП"Контакт", 1992.

3. Смирнов Н.Н. Программные средства персональных ЭВМ. -Мн.: "Машиностроение", 1990.

4. Финагенов К., Черных В MS DOS6. -М.S, 1993.


^ ПИТАННЯ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СПІВБЕСІДИ.


1. Архітектура комп'ютера. Параметри, що визначають якість комп'ютера.

2. Пристрої введення інформації. Стандартні та додаткові пристрої.

3. Пристрої виведення інформації. Стандартні та додаткові.

4. Пристрої збереження інформації.

5. Процесор. Його будова.

6. Принтер. Види принтерів.

7. Пристрої введення інформації. Клавіатура.

8. Файлова система. Імена файлів. Шаблони групових імен.

9. Каталоги. Їх види. Дерево каталогів.

10.Шлях до файлу.

11.Накопичувачі на магнітних дисках. Їхні імена. Перехід на інший дисковод.

12.Операційна система MS DOS. Визначення. Склад.

13.Команди роботи з файлами: створення, копіювання, вилучення, перейменування, виведення вмісту файла.

14.Команди роботи з каталогами: створення, вилучення.

15.Форматування дисків.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Конспект лекцій з курсу \"Інформатика\" тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos

Конспект лекцій з курсу \"Інформатика\" тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Тип модуля: обов’язковий Семестр: 1 Обсяг модуля
Системне програмне забезпечення персональних комп’ютерів. Операційна система Windows: графічний інтерфейс користувача та консоль....
Конспект лекцій з курсу \"Інформатика\" тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Лабораторна робота №1: " Операційна система ms dos "
Мета роботи: Набути навички роботи з персональним комп’ютером під управлінням операційної системи ms dos
Конспект лекцій з курсу \"Інформатика\" тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Лабораторна робота №1: " Операційна система ms dos "
Мета роботи: Отримати навички роботи з персональним комп’ютером під управлінням операційної системи ms dos
Конспект лекцій з курсу \"Інформатика\" тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Багатоканальна система виміру температури за допомогою засобів персонального комп’ютера
Київський національний університет технологій та дизайну Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем
Конспект лекцій з курсу \"Інформатика\" тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Формат опису модуля
Зміст І призначення основних комп’ютерних дисциплін, історія виникнення І розвитку програмної інженерії, апаратне та програмне забезпечення...
Конспект лекцій з курсу \"Інформатика\" тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Тема Архітектура комп'ютера
Об'єкт інформатики. Інформаційні технології. Предмет інформатики. Галузі застосування комп'ютера. Склад пеом. Технічні засоби (Hardware)....
Конспект лекцій з курсу \"Інформатика\" тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Лекція 4 "Інформатика та комп'ютерна техніка" Тема Системне програмне забезпечення пеом класифікація програмного забезпечення
Программное обеспечение классифицируется по назначению. Дополнительными характеристиками программ являются платформа, на которой...
Конспект лекцій з курсу \"Інформатика\" тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Лекція 4 "Інформатика та комп'ютерна техніка" Тема Системне програмне забезпечення пеом класифікація програмного забезпечення
Программное обеспечение классифицируется по назначению. Дополнительными характеристиками программ являются платформа, на которой...
Конспект лекцій з курсу \"Інформатика\" тема технічне та програмне забезпечення персонального комп\Лекція 4 "Інформатика та комп'ютерна техніка" Тема Системне програмне забезпечення пеом класифікація програмного забезпечення
Программное обеспечение классифицируется по назначению. Дополнительными характеристиками программ являются платформа, на которой...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи