Лабораторна робота №19 ”Internet” icon

Лабораторна робота №19 ”Internet”
Скачати 102.72 Kb.
НазваЛабораторна робота №19 ”Internet”
Дата12.09.2012
Розмір102.72 Kb.
ТипДокументи

Інформатика та комп’ютерна техніка Internet

Лабораторна робота №19 ”Internet”


Мета роботи: Навчитися налагоджувати доступ до мережі Internet, працювати з браузером Internet Explorer

Теоретичні відомості

  1. Терміни та визначення


 • Browser (браузер) -засіб для перегляду Web-сторінок: програмне забезпечення, яке надає графічний інтерфейс для інтерактивного пошуку, навігації, перегляду й обробки даних у мережі. Дозволяє переходити від одних сторінок до інших за допомогою гіперпосилань.

 • Dial-Up – з'єднання за допомогою телефонної лінії.

 • DNS (Domain Name System - доменна система імен) - засіб перетворення 12-символьного імені комп'ютера з формату nnn.nnn.nnn.nnn у легке і зрозуміле ім'я. Наприклад, який-небудь сервер може мати мережеву адресу 199.234.118.2, тоді як його доменне ім'я буде city.net.com. Таке перетворення виробляється автоматично спеціальними серверами DNS.

 • Domain (домен) - ім'я комп'ютера чи мережі в Internet.

 • Download (завантаження) - процес копіювання файлу з віддаленого комп'ютера (хоста) з наступним записом на комп'ютер користувача. По дії - зворотний Upload.

 • E-mail (електронна пошта) - стандартний сервіс Internet, який дозволяє передавати і приймати адресовані повідомлення; електронні листи, складені на комп'ютері і потім передані по мережі іншому користувачу.

 • File server (файловий сервер) - мережевий комп'ютер, який забезпечує централізоване збереження файлів користувачів мережі і файлів для спільного використання.

 • FTP-client (FTP-клієнт) - сервісна програма, за допомогою якої можна встановити з'єднання з FTP-сервером.

 • FTP-mail (FTP-пошта) - служба доставки файлів із FTP-серверів по електронній пошті.

 • FTP-server (FTP-сервер) -сервер, настроєний на підтримку протоколу FTP. З'єднання із сервером виконується за допомогою FTP-клієнта.

 • FTP (File Transfer Protocol) - протокол передачі файлів, який регламентує процедуру обміну файлами між комп'ютерами в мережі; сервіс Internet для обміну файлами в мережі. Префікс URL для гіперпосилання на FTP-сервер має вид "ftp://".

 • Нотe page (початкова сторінка) - відправна сторінка Web-сайту. По початковій сторінці (її іноді називають головним обличчям Web-сайту) відвідувач одержує представлення про Web-сайт у цілому.

 • HTML-page (HTML-сторінка, HTML-документ) - документ у форматі HTML, який може містити текст, малюнки й інші елементи конструкції.

 • HTML (HyperText Markup Language - мова гіпертекстової розмітки) - мова програмування, за допомогою якої конструюється зовнішний вигляд Web-сторінок і задаються функції елементам керування сторінки.

 • HTTP (HyperText Transfer Protocol - протокол передачі гіпертексту) – протокол, призначений для спілкування клієнта й сервера в WWW. Забезпечує передачу Web-сторінок по Internet.

 • Hyperlink (гіперзв'язок - зсипання) – гіперпосилання, покажчик, який міститься в гіпертексті і відсилає користувача до ділянки чи тексту зв'язаного документа, фізично розташованому на іншому комп'ютері в іншій папці. В мережі Internet клацнув по посиланню (звичайно, він виділений в тексті окремим кольором і підкреслений) приводить до завантаження з мережі нової сторінки файлу.

 • Hypertext (гіпертекст) - документи, які містять зв'язки з іншими документами (внутрішні зв'язки). Гіпертекстовий документ являє собою спеціальним образом розмічену текстову інформацію. При відображенні гіпертекстових документів окремі елементи тексту можуть служити посиланнями на інші документи. Механізм посилань, який доповнює текстову інформацію, є невід'ємною частиною гіпертексту. Web-сторінки, як правило, являють собою гіпертекстові документи, написані з використанням мови гіпертекстової розмітки HTML.

 • ICQ - технологія і програмне забезпечення для інтерактивного спілкування в Internet.

 • Internet – всесвітня мережа, яка складається з мільйонів комп'ютерів і серверів, зв'язаних один з одним за допомогою телефонних ліній для обміну інформації.

  Internet об'єднує декілька інформаційних технологій, серед яких найважливіші такі:

 • електронна пошта E-mail;

 • універсальна система доступу до гіпертекстової інформації на Web-серверах у системі World Wide Web (WWW);

 • система передавання текстових і програмних файлів FTP;

 • система підтримки груп новин UseNet newsgroups та організації телеконференцій;

 • система передавання текстових файлів Gopher.

 • Internet Explorer - Web-браузер компанії Microsoft.

 • IP address (IP-адреса) - стандартний спосіб ідентифікації комп'ютера в Internet. Являє собою 32-бітне двоїчне число, яке привласнюється кожному комп'ютеру в Мережі та однозначно ідентифікує його. Звичайно IP-адресу записують у виді послідовності чотирьох десяткових чисел, розділених крапками, причому ці десяткові числа можуть бути тільки з діапазону від 0 до 255 включно.

 • IР (Internet Protokol) (Протокол Internet) - міжгалузевий протокол, на якому заснована робота Internet. Забезпечує проходження пакета даних від відправника до адресата, проходячи при цьому через безліч мереж.

 • Java - мова програмування високого рівня, розроблена Sun Microsystems. Підтримує Internet-протоколи і використовується для програмування Java-апплетів. Програми мовою Java завантажуються з Web-сервера, інтерпретуються спеціальною програмою (як правило, Web-браузером) і виконуються на комп'ютері користувача.

 • Java applet (Java-апплет) - програмний код мовою Java, приєднаний до Web-сторінки і виконуваний на комп'ютері зі стандартним Web-браузером.

 • JavaScript (Java-скрипт) - мова опису сценаріїв, розроблена Netscape Communications. Являє собою скрипт-мову для WWW, засновану на Java. Код JavaScript може бути впроваджений прямо в сторінки HTML, однак щоб бути пізнаним, він повинний підтримуватися Web-браузером.

 • Modem (модем) - пристрій, призначений для перетворення цифрових даних в аналогову форму і назад з метою організації обміну даними між двома комп'ютерами (чи іншим устаткуванням) через канал зв'язку. Каналом зв'язку, як правило, виступає телефонна мережа загального користування або виділена лінія.

 • Netscape Navigator - Web-браузер компанії Netscape Communication Corporation.

 • News (новини) - протокол Internet для одержання файлів від інформаційної служби новин у Internet. Гіперпосилання протоколу мають префікс "news://".

 • Newsgroup (телеконференція, група новин) - технологія проведення дискусій у Internet.

 • On-line - вид доступу в Internet, при якому обробка запитів користувача виробляється в режимі реального часу. Надає доступ до усіх сервісів Internet: електронній пошті, WWW, FTP і ін. Працюючи в цьому режимі, користувач запускає на своєму комп'ютері і на вузлах Internet програми для взаємодії з мережевими сервісами.

 • Proxy server (проксі-сервер) - програмне забезпечення, що виконує роль проміжної ланки при інформаційному обміні між захищеною мережею і Internet.

 • TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - Протокол керування передачею/Протокол Internet) – група стандартних протоколів для обміну даними між комп'ютерами в Інтернеті.

 • Web - походить від англійського Web — "павутина", вживається як синонім WWW.

 • Web-page (Web-сторінка, Web-документ) - складова частина Web-сайту. Звичайно, Web-сторінка — це електронний документ, оформлений у відповідності зі стандартом HTML. Може містити текст, зображення, Java-апплети й інші Web-элементи. Web-сторінка може бути статичною чи динамічно сгенерованою.

 • Web-Site (Web-сайт) - походить від англійського "site" (ділянка), визначається сукупністю Web-сторінок. Доступ до Web-сайту забезпечується протоколом HTTP.

 • URL (Uniform Resource Locator – універсальний локатор мережевих ресурсів) – уніфікована адреса Web-сторінки, чи вузла іншого пристрою в Web чи Internet.

 • WWW (World Wide Web)складена мультимедійна частина Internet, що складається з мільйонів Web-сторінок на серверах, розкиданих по усьому світі. Кожна сторінка має свою адресу, яка називається URL, і містить гіперпосилання на інші Web-сторінки в Internet.

Організація доступу до Internet через провайдера заснована на створенні та настройці спеціального з'єднання засобами віддаленого доступу. Допоможе у створеннітакого з'єднання майстер Подключение к Интернету (Internet Connection Wizard).

Документи в WWW однозначно відшукують за уніфікованою адресою документа (URL), яка має такий вигляд:

<тип інформаційного простору>://<назва серверу>/<назва каталогу>/<назва підкаталогу>/<назва файлу>

Типи основних інформаційних просторів:

 • http – WWW-простір;

 • ftp – FTP-простір;

 • gopher – Gopher-простір;

 • news – UseNet-простір;

 • mailt – простір адресів e-mail;

 • file – простір файлів.
  1. ^

   Питання, на які треба звернути увагу при виконанні роботи


 • У чому різниця між Web-сторінкою та Web-вузлом?

 • Яка мова програмування використовується для розробки Web-сторінок?

 • На чому заснована можливість однозначного пощуку потрібної Web-сторінки серед десятків мільйонів Web-сторінок усього інформаційного простору Интернет?

 • Що таке DNS?

 • Яке призначення браузерів?
^

Порядок виконання роботи


  1. Запустіть програму Internet Explorer. Ознайомтеся з настроюванням її за допомогою команди Сервис Свойства обозревателя.

  2. Прискоріть завантаження Web-сторінок, відключив загрузку малюнків та мульти-медіа файлів за допомогою команди ^ Сервис Свойства обозревателя  Дополнительно та зніміть прапорці в групі Мультимедиа: Вывод рисунков, Анимация, Воспроизведение видео, Воспроизведение звуков. Для того, щоб завантажити та показати малюнок або мульти-медіа-файл, треба видати з контекстного меню відведеного для нього поля на Web-сторінці команду Показать рисунок.

  3. Замініть початкову сторінку на іншу.

   Виконайте такі дії:

 1. Відкрийте потрібну Web-сторінку по її URL-адресі.

 2. Виконайте команду Сервис Свойства обозревателя Общие Домашняя страница с текущей.

  1. Настройте кеш оглядача.

   Internet Explorer зберігає всі завантажені Web-сторінки в папці ^ Temporary Internet Files, яка відіграє роль кеша. Якщо сторінка в кеші знаходиться , то вона може бути переглянута без повторного завантаження з Web-вузла (сайта). При відкритті сторінки Web-вузла Internet Explorer завжди перевіряє чи знаходиться вона в кеші. Якщо там знаходиться ”свіжа” версія сторінки реальне завантаження не провадиться.

   Виконайте такі дії:

 1. Запустіть оглядач Internet Explorer.

 2. Видайте команду Сервис Свойства обозревателя Общие.

 3. Нтисніть кнопку Настройка. Відкриється діалогове вікно Настройка.

 4. Якщо потрібно переглянути кеш, натисніть кнопку Просмотроеть файлы. Відкриється вікно папки Temporary Internet Files. Краще переглядати її в режимі таблиці.

 5. Якщо потрібно перемістити кеш на нове місце, натисніть кнопку Переместить папку, потім задайте для неї нове місце.

 6. задайте умови, при яких оглядач буде перевіряти, чи поновлена сторінка, яка знаходиться в кеші. Ця умова визначає частоту перевірок.

 7. Якщо потрібно очистити кеш для звільнення простору на вінчестері, натисніть кнопку Удалить файлы на вкладці Общие.

   Web-cnjhіyre vj;yf dіlrhbnb ghzvj p gfgrb Temporary Internet Files.

  1. Настройте папку Журнал.

   Виконайте такі дії:

 1. Запустіть оглядач Internet Explorer.

 2. Видайте команду Сервис Свойства обозревателя Общие.

 3. Задайте за допомогою лічільника Сколько дней хранить ссылки кількість днів, скільки ярлики для сторінок зберігаються в папціЖурнал, а після цього видаляються.

 4. Якщо потрібно звільнити місце на диску, натисніть кнопку Стереть, щоб видалити усі ярлики, які зберігаються.  1. Ознайомтеся з можливістю друку Web-сторінки (^ Файл Параметры страницы, Файл Печать); збереженням сторінки (Файл Сохранить как); збереженням малюнка з Web-сторінки (із контекстного меню малюнка виберіть команду Сохранить рисунок как). Якщо ви хочете зберегти малюнок та зразу використати його як фон робочого столу, видайте з контекстного меню малюнка на Web-сторінці команду Сделать рисунком рабочего стола.

  2. Додавання посилання в папку Избранное.

   Виконайте такі дії:

 1. Відкрийте Web-сторінку, посилання на яку треба помістити в папку Избранное.

 2. Видайте команду Избранное Добавить в избранное або з контекстного меню фона сторінки.

 3. Наберіть в полі Имя те ім'я, яке треба для ярлика. Воно буде фігурувати в меню Избранное.

 4. Якщо ярлик требе помістити в підпапку папки Избранное, натисніть кнопку Добавит в.

  1. Створення профілю користувача (запис користувача в адресній книзі).

   Оглядач Internet Explorer зберігає ваші дані (прізвище, ім'я, адресу електронної пошти и т.д.) та відправляти їх у відповідь на запроси Web-вузлів (сайтів), які потрбують регістрації. Це позбавляє від необхідності вводу особистих даних під час регістрації на кожному новому вузлі.

   Виконайте такі дії:

 1. Запустіть оглядач Internet Explorer.

 2. Виконайте команду Сервис Свойства обозревателя Содержание Профиль.

 3. Відкриється діалогове вікно Свойства (ваше пользовательское имя).

 4. Переходячи від вкладки довкладки, заповніть поля анкетними даними, якіпотрібні.

  1. Для цього Познайомтеся з пошуковими ситемами: www.altavista.com, www.yahoo.com, www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.aport.ru, www.meta-ukraine.com. Знайдіть потрібну для вас інформацію, застосовуючи пошук по ключовим словам.
^

Контрольні запитання


 1. Що таке Інтернет?

 2. Що входить до Інтернету?

 3. Як розшифровуються FTP, HTTP, WWW?

 4. Що таке гіпертекстове посилання?

 5. Що таке URL-адреса?

 6. Які є типи інформаційних просторів?

 7. Що таке ICQ?

 8. Яка відправна точка Web-сайту?

 9. Який пристрій забезпечує обмін даними між двома комп'ютерами через канал зв'язку?

 10. При якому виді доступу в Internet обробка запросів користувача виконується в режимі реального часу?.

 11. Яка группа стандартних протоколів забезпечує обмін даними між комп'ютерами в Інтернеті?

 12. Від чого походить слово Web?

 13. Що використовується для швидкого переходу до другого документу World Wide Web?

 14. Що таке IP-адреса?
^

Варіанти індивідуальних завдань для удосконалення матеріалу


Знайдіть потрібну для вашої роботи інформацію, використовуючи пошукові системи з пошуком по ключовим словам.

Рекомендована література


 1. С.Симонович, Г.Евсеев, В. Мураховский Internet: Лаборатория мастера: практическое руководство по эффективным приемам работы в интернете. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 2000.

 2. Б. Богумирский Энциклопедия Windows 98. – СПб.: Питер, 1998.

 3. В. Леонтьев Персональный компьютер. Универсальный справочник пользователя 2000. – М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2000.

 4. А. Денисов Internet Explorer 5.5: справочник. – СПб: Питер, 2001.МСУ, Факультет комп’ютерних наук

Схожі:

Лабораторна робота №19 ”Internet” iconЛабораторна робота № ”Internet”
Мета роботи: Навчитися налагоджувати доступ до мережі Internet, працювати з браузером Internet Explorer
Лабораторна робота №19 ”Internet” iconФормат опису модуля
Підготовка до роботи в Internet. Робота з Microsoft Internet Explorer. Електронна пошта І новини. Програма проведення телеконференцій...
Лабораторна робота №19 ”Internet” iconДокументи
1. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь1.doc
2. /ЛАБОРАТОРНА...

Лабораторна робота №19 ”Internet” iconДокументи
1. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Вх_дний контрол з ЛАБ. РОБ. Ф_ЗИКА.doc
2. /Лабораторн_...

Лабораторна робота №19 ”Internet” iconДокументи
1. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Вх_дний контрол з ЛАБ. РОБ. Ф_ЗИКА.doc
2. /Лабораторн_...

Лабораторна робота №19 ”Internet” iconЛекция Интернет Вопросы лекции: Общие сведения История сети Общая характеристика сети Протоколы сети Услуги сети
Охватывает целое семейство протоколов, прикладные программы, и даже саму сеть. Tcp/ip — это технология межсетевого взаимодействия,...
Лабораторна робота №19 ”Internet” iconДокументи
1. /Internet Kafedra/_нтерпретац_я тексту _ переклад.doc
2. /Internet...

Лабораторна робота №19 ”Internet” iconЛабораторна робота №15: ”ms ассеss. Робота з формами”
Мета роботи: Уміти виводити на екран дані зі створеної раніше таблиці у вигляді форми, вставляти у форми елементи керування
Лабораторна робота №19 ”Internet” iconЛабораторна робота з англійської мови для студентів IV курсу історичного факультету. Спецкурс «Сучасна Європа»
Лабораторна робота з англійської мови для студентів IV курсу історичного факультету
Лабораторна робота №19 ”Internet” iconЛабораторна робота 61

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи