2. Порядок виконання роботи icon

2. Порядок виконання роботи
Скачати 347.34 Kb.
Назва2. Порядок виконання роботи
Дата12.09.2012
Розмір347.34 Kb.
ТипДокументи

Інформатика та комп’ютерна техніка MS Access

2. Порядок виконання роботи


  1. Запустіть програму опрацювання бази даних.

  1. Створіть форму для таблиці ПРЕДМЕТИ,СТУДЕНТИ,ВИКЛАДАЧІ:

ФормаАвтоформа: в столбецСтуденти

ФормаАвтоформа: ленточнаяВикладачі

ФормаАвтоформа: ленточнаяПредмети

  1. Приведіть форми до належного вигляду

Переконайтеся, що на екрані є панель елементів керування. Якщо її

немає, то виконайте команди Вигляд Панель елементів.

Розташуйте на формі кнопки з назвами Назад, Створити новий запис і кнопку Закрити форму з категорії Робота з формою.

Перейдіть у режим форм і погортайте записи форми, користуючись своїми кнопками.

Уведіть два нові записи у режимі форм.

Форми ПРЕДМЕТИ,ВИКЛАДАЧІ та СТУДЕНТИ готові

  1. Розробіть підлеглу форму ОЦІНКИ

Почніть з розробки головної форми:СоздатьКонструктор. Вводимо три поля: поле “студент” як “поле із списком” на базі таблиці Студенти(позначка у конструкторі). Запам”ятайте ім”я цього поля(воно дається кожний раз нове).Також розробіть поля Семестр(поле чи поле із списком) та Зачет/Экзам(логічне поле)

Рис.3

Розробіть підлеглу форму ОЦІНКИ на базі таблиці ОЦІНКИ

Рис.4

  1. Перейдіть у режимі конструктора до першої форми та підключіть підлеглу форму ОЦІНКИ (Рис.3) – піктограма , зв’язавши у ній поля Студент (ПолеСоСписком0 Головної форми СТУДЕНТИ) та НЗК (Підлегла форма ОЦІНКИ), Семестр(вільне поле Поле2 головної форми ) та Семестр (ОЦІНКИ), логічне поле Флажок (Екз/Залік Головної форми) та Вид (підлегла форма ОЦІНКИ).


Рис.5

  1. Скорегуйте підлеглу форму, вилучивши поля-дублі (які є у головній формі: Прізвище, Семестр, Вид).

  2. По закінченні роботи у вашої форми повинен бути приблизно такий вигляд:

Рис.6

  1. Покажіть результати роботи викладачу. Закрийте базу даних, зберігаючи форми.

  2. Закінчіть роботу. Здайте звіти.
 1. ^

  Контрольні запитання


 1. Який вигляд має форма?

 2. Яке призначення форм?

 3. Які є способи відображення даних з БД для візуального огляду?

 4. З чого складається форма?

 5. Що таке обчислювальний елемент керування?

 6. Які е способи створення форми?

 7. Форма — це файл з даними чи спосіб відображення даних?

 8. Яке призначення конструктора форм?

 9. Що таке елемент керування?

 10. Які дані наводять у вигляді форми?

 11. Які переваги форми над таблицями?

 12. Які дані можна розмістити у формі?

 13. Які переваги використання майстра форм над конструктором?

 14. Як вставити заголовок у форму?

 15. Як виконати обчислення в формах?

 16. Як нарисувати у формі прямокутник?

 17. Як підписати форму деяким текстом?

 18. Які є стилі форм?

 19. Що таке комбінований спосіб створення форми?

 20. Які переваги форм над таблицями?

 21. Як переміщати об'єкти по полю конструктора форми?

 22. Як вставити кнопку у форму?

 23. Як створити форму?

 24. Як змінити розміри складових форми?

 25. Як можна гортати форми?

 26. Для чого у форму вставляють кнопки та інші елементи керування?

 27. Як ввести будь-який текст у форму?

 28. Як вилучити запис у формі? Чи буде він вилучений з бази даних?

 29. Як приписати створюваній кнопці конкретну дію?

 30. Як створити форму з закладками?

 31. Як у форму вставити свою фотографію?

 32. Що спільного між таблицями і формами?

 33. Як видрукувати форму? Як вставити новий запис у форму?

 34. Як ввести дані у форму?

 35. Як редагувати дані у формі?

 36. Варіанти індивідуальних завдань для удоскона­лення матеріалу
 1. ^

  Варіанти індивідуальних завдань для удоскона­лення матеріалу


Варіант 1. Варіанти завдань будуються за рахунок різного змісту БД – даних залікових книжок тих студентів, що працюють за одним комп”ютером одночасно. Розробляється одна база даних на один комп”ютер (одну групу студентів).


 1. ^

  Рекомендована література


 1. Дейт К. Введение в системы баз данных,6-е издание.-СПб.:Издательский дом “Вильямс”,2000.

 1. Карпова Т. Базы данных: модели, разработка, реализация.-СПб.:Питер,2001.

 1. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика.-Спб:Питер,1997.

 2. В.В.Кирилов Основы проектирования реляционных баз данных. WWW.CITFORUM.RU/DATABASE/^

Лабораторна робота № 14 : “MS Ассеss. Робота з фільтрами і запитами”.


Мета роботи: Навчитися конструювати фільтри і запити для відшукання даних у базі даних. Знати різницю між запитами: на вибірку, пара­метричними, на внесення змін у БД, на доповнення, вилучення, копіювання, створення, обчислення.
 1. ^

  Теоретичні відомості

  1. Терміни та визначення


Бази даних можуть містити тисячі і десятки тисяч записів. Типову задачу опрацювання даних формулюють так: серед записів відшукати в БД ті, які задовольняють деякий критерій (умову) і вивести їх на екран, папір чи створити з них іншу таблицю.

Для відшукання потрібних даних використовують фільтри і запити. Фільтри застосовують у випадку нескладних умов пошуку і виведення даних на екран чи папір.

Доступ до команд роботи з фільтрами можна отримати одним із трьох способів:

1) виконати команду основного меню Запит Фільтр;

2) виконати команду з контекстного меню;

3) (найліпший) скористатися кнопками команд на панелі інстру­ментів:

 • Фільтр за вибраним;

 • Змінити фільтр;

 • Розширений фільтр;

 • Застосувати/Вилучити фільтр.

Як користуватися кнопками, ви дізнаєтеся, виконуючи роботу. Під час експериментів застосовуйте команду Відмінити фільтр, щоб повернути початкове відображення таблиці.

Для шукання даних користувач будує умови: прості і складені.

 • Прості умови — це числа, тексти, вирази» математичні спів­відношення, наприклад: 5; «Фізика»; >3; =4; <>3;< date() — усі дати до вчора включно; Like[А-Г] — прізвища, які починаються на А, Б, В, Г; Like «Ар*» — слова, які починаються на Ар; 69???? — шестизначні номери телефонів, які починаються на 69, тощо. Умови записують відповідно до правил мови SQL(Structured Query Language).

 • Складені умови — це умови, побудовані з простих за допомогою логічних операцій not (ні), and(і), оr (або). Наприклад, not 2; between З апd. 4;

between date()-30 and date() — дати за минулі ЗО днів від сьогоднішньої;

between 21/4/99 and 21/5/99 — між двома датами.

У конструкторах фільтрів і запитів умови вводять у рядок умов. Умови, які стосуються різних полів і мають сполучник (логічну операцію) «і», записують в одному рядку конструктора умов. Умови, які стосуються одного поля і мають сполучник «або», розташовують одну під одною.

 • Запит — це засіб відшукання записів, перетворення таблиць і створення на їхній основі нових.

Розрізняють декілька типів запитів. Найпростішим є звичайний запит (інша назва запит на вибірку), який, відображає на екрані вибрані з БД записи. Ці запити не змінюють таблиці БД.

Для створення нової таблиці, що міститиме вибрані записи, внесення змін у таблиці (доповнення, оновлення, вилучення чи архівування записів, створення обчислювального поля тощо) використовують запити на перетворення (на внесення змін, на виконання дії з таблицею, асtion quiries).

Тип запиту можна змінювати командами Запит Тип запиту. Загальна схема роботи з запитами на внесення змін така:

1) виконують звичайний запит на вибірку записів;

2) змінюють тип запиту, наприклад, на створення нової таблиці;

3) запускають запит на виконання — буде створена нова таблиця з відібраними записами.

Запит створюють вручну в режимі конструктора або за допомогою майстра запиту на базі деякої таблиці чи декількох таблиць, яку/які додають до запиту.

Щоб створити запит вручну, треба виконати таку послідовність команд, стартуючи з головного вікна бази даних:

Вікно БД Запити Створити Конструктор ОК Додають таблицю, наприклад, ЗАЛІКОВА КНИЖКА Закривають вікно Додати таблицю.

Отримують вікно конструктора запитів.

 • Конструювання запиту складається з декількох етапів.

 • У вікні таблиці ВІДМІТКИ вибирають усі чи потрібні поля і перетягують їх у рядок Поле таблиці конструктора (Рис.1). Інший спосіб: рядок Поле заповнюють, клацнувшу у ньому і вибравши назви полів з запропонованого списку.

 • Задають, якщо потрібно, режим упорядкування (методом вибору режиму зі списку) і режим відображення полів на екрані.

 • Вводять умови в рядок умов.

 • Щоб запустити запит на виконання, виконують команди Запит Запуск чи натискають на кнопку запуску, на якій намальовано знак оклику (!).Рис.1. Вікно конструктора запиту.

 • Для редагування запиту треба повернутися у режим конструк­тора.

 • У разі потреби змінюють тип запиту.

 • Коли запит готовий, закривають конструктор зі збереженням запиту з деякою назвою у файлі БД.
  1. ^

   Питання, на які треба звернути увагу при виконанні роботи


 • Яка різниці між запитами та таблицями?

 • Які бувають запити?

 • Чи можна використовувати запити при розробці форм?

 • Що таке груповий запит ?
 1. ^

  Порядок виконання роботи


  1. Запустіть програму MSАссеss та відкрийте БД.

  2. Виведіть на екран (відфільтруйте) записи про екзамени, які складалися на оцінку «5»(запит1).

  3. Відфільтруйте записи про студентів, які мають з математики і фізики «4».

  4. Створіть Запит1 з параметром для шукання записів про студентів, які мають деяку, задану параметром, оцінку з математики.

  5. Значення параметра повинен вводити користувач в окремому діалоговому вікні після запуску запиту. Виконайте цей пункт методом модифікації Запиту1. У полі Оцінка задайте параметричну умову — введіть у ньому такий вираз: [оцінка].

  6. Створіть Запит2 – “Eкзаменаційна відомість” з дисципліни: номер зал.книжки, прізвище, оцінка, викладач, дата здачі екзамену(з параметром чи фіксованим фільтром): ОЦІНКИ, СТУДЕНТИ, ПРЕДМЕТИ.

  7. Створіть таблицю СерБал(Запит3) – середній бал по студентах вашої групи по усім предметам. Треба згрупувати дані таблиці СТУДЕНТИ по полю НЗК, для чого останнє поле Оцінка змінимо на Avg(Оцінка)- тільки по екзаменам (Вид =0).


Рис.2

  1. Упорядкуйте список студентів за рейтингом. Збережіть отримані результати в таблиці Рейтинг( по середньому балу).

Додаткові питання(для студентів ФКН):

  1. Усі заліки студента за вказаний семестр

  2. Усі екзаменаційні оцінки студента за курс

  3. Перелік усіх предметів з оцінками для одного студента

(увод параметру “номер зал.кн.”) .

Увага! По деяким предметам є декілька оцінок, тому треба виводити середній бал, округляючи до цілого. Таким чином ми одержуємо додаток до диплому.

  1. Кількість оцінок “відмінно”, “добре”, “задов.”, “незадов.” для кожного студента – перехресний запит.

  2. Перелік викладачів з указаною кількістю предметів та середнього балу, який він виставляє .

  3. Список предметів, які читались більше одного семестру

  4. Формування таблиці

   Предмет

   Викладач

   Сер.бал

  5. Усі оцінки та заліки студента за період з (дата) по (дата) 1. ^

  Контрольні запитання


 1. Яке призначення фільтрів?

 2. Для чого призначена команда Застосувати фільтр?

 3. Що таке запит?

 4. Яка різниця між використанням фільтра і запиту?

 5. Яке призначення команди ВІДМІНИТИ фільтр?

 6. Що таке простий запит на вибірку?

 7. Яке призначення конструктора запитів?

 8. Як створити нову Таблицю за допомогою запитів?

 9. Як побудувати умову зі сполучником «або» у запиті?

 10. Що таке запит на доповнення?

 11. Як додати таблицю у вікно конструктора запитів?

 12. Як перемістити поля, з таблиці в запит?

 13. Як упорядкувати записи, використовуючи запит?

 14. Як змінити тип запиту?

 15. Як побудувати умову зі Сполучником «і» у запиті?

 16. Що таке запит з параметром?

 17. Як скопіювати частину структури таблиці у нову таблицю?

 18. Як створити таблицю з обчислювальним полем?

 19. Як відшукати і вилучити з таблиці записи, що повторюються?

 20. Опишіть умову вибірки записів про студентів, прізвища яких починаються на букву «С».

 21. Опишіть умову вибірки записів про студентів, які вчаться тільки на відмінно.

 22. Опишіть умову вибірки записів про студентів, які мають з усіх предметів «4» або «5».

 23. Як обчислити середню оцінку з математики всієї групи?

 24. Як обчислити середні оцінки з усіх предметів усієї групи?

 25. Як модифікувати запит?

 1. Варіанти індивідуальних завдань для удоскона­лення матеріалу

Варіант 1. Варіанти завдань будуються за рахунок різного змісту БД – даних залікових книжок тих студентів, що працюють за одним комп”ютером одночасно. Розробляється одна база даних на один комп”ютер (одну групу студентів).
 1. ^

  Рекомендована література


 1. Дейт К. Введение в системы баз данных,6-е издание:СПб.:Издательский дом “Вильямс”,2000.

 1. Карпова Т. Базы данных: модели, разработка, реализация.-СПб.:Питер,2001.

 1. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика.-Спб:Питер,1997.

 2. В.В.Кирилов Основы проектирования реляционных баз данных. WWW.CITFORUM.RU/DATABASE/^

Лабораторні роботи № 15: “ MS Ассеss. Оформлення звітів. Розробка меню користувача”.


Мета роботи: Навчитися створювати звіти, налагоджувати меню користувача.
 1. ^

  Теоретичні відомості


  1. Терміни та визначення

 • Звіти призначені для оформлення потрібних даних з БД згідно з вимогами стандартів замовника та виведення їх на папір .

Є такі засоби створення звітів: 1) конструктор (не для початківців); 2) майстер звітів; 3) автозвіти.

Як і у випадку форм оптимальним є комбінований спосіб: звіт створюють за допомогою майстра звіту, а пізніше дооформлюють його вручну за допомогою конструктора.

Звіт складається з декількох частин (елементів- не всі вони є обов'язковими), які створює конструктор, а саме:

• заголовок звіту;

• верхній колонтитул (повторюється на усіх сторінках);

• заголовок групи (якщо записи групуються);

• область даних;

• нижній колонтитул;

• примітки.

За допомогою елементів керування у звіт можна додавати рисунки, діаграми, інші об'єкти. Дані редагувати у звіті не можна.

Користувач має можливість за допомогою кнопкових форм кнопкові форми стандартного вигляду.

 • Розробимо головну кнопкову форму, яка буде використовуватися як панель керування додатку Залікова книжка;

 • Вибираємо команду СервисНадстройкиДиспетчер кнопочных форм;

 • У вікні Диспетчер кнопочных форм підтверджуємо розробку кнопкової форми;

 • У наступному вікні Диспетчер кнопкових форм з’явиться вікно з строкою ^ Главная кнопочная форма. У цьому вікні диспетчера кнопкових форм формується список кнопкових форм різних рівнів;

Для розробки кнопкових форм через кнопку Создать розробимо потрібні кнопкові форми:


Рис.1

 • Усі елементи кнопкової форми є двох типів:

 • елементи виклику інших кнопкових форм;

 • елементи для відкриття форм, звітів, макросів, програм, виходу з додатків із закриттям бази даних;

 • Розробивши кнопкові форми другого рівня перейдемо до формування елементів відкриття об”єктів додатку, для цього треба вибрати одну з команд у строчці Команда;

 • Структура меню – це справа розробника (у нашому випадку найпростіше згрупувати у меню усі компоненти кожного типу(СТУДЕНТИ, ПРЕДМЕТИ, ВИКЛАДАЧІ, ОЦІНКИ).
  1. Питання, на які треба звернути увагу при виконанні роботи

Для чого використовуються звіти?

Від чого залежить вибір форми звіту?

Які є засоби розробки меню користувача?
  1. ^

   Порядок виконання роботи


2.1. Розробіть чотири звіти :

 • Усі ваші оцінки (Рис.1)-одного студенту з упорядкуванням по датам.


Рис.2

 • Екзаменаційна відомість по предмету(прізвище, номер залікової книжки, викладач, дата екзамену)(Рис.3):

Рис.3

Запустіть програму Ассеss і відкрийте БД, що містить запит СерБал та на його основі розробіть звіт Рейтінг студентів групи(Рис.4).


Рис.4

2.3. Макет задайте ступінчастий, орієнтацію книжкову, увімкніть режим налаштовування ширини полів для розміщення звіту на одній сторінці (за замовчуванням усе це вже повинно бути задано) Далі.

Виберіть стиль, який вам більше до вподоби (Далі)


Додаткові звіти:
 1. ^

  Розробіть звіт(Рис.4) ПРЕДМЕТИ у довільній формі

Міжнародний Соломонів університет


Факультет комп”ютерних наук

Студент Іванов О.М.
^

Перелік предметів за увесь період навчання
з/п

Назва предмету

Кіл. годин

Оцінка


ЛК

ПР


Рис.4

 1. ^

  Розробіть звіт(Рис.5) ВИКЛАДАЧІ


Робота викладачів

Факультет комп”ютерних наукз/п

Прізвище

Посада

^ Кіл.

предм

Сер.бал


Рис.5

2.5. Розробимо меню користувача за допомогою диспетчера кнопкових форм, куди включимо усі форми та звіти з кожного розділу СТУДЕНТИ, ПРЕДМЕТИ, ВІДМІТКИ, ВИКЛАДАЧІ(один з варіантів приводимо нижче)

Додаткові форми:
^

Розробіть довільну форму меню користувача (варіант приведено нижче)
Закінчіть роботу. Покажіть викладачеві результати роботи.

 1. Контрольні запитання


 1. Яке призначення звітів?

 2. Які є способи утворення звітів?

 3. З яких частин складається звіт?

 4. Для чого призначений верхній колонтитул?

 5. Як вибрати об'єкт у полі конструктора звіту?

 6. Як змінити шрифт тексту всередині об'єкта?

 7. Що таке групування записів у звіті?

 8. У чому полягає комбінований спосіб створення звіту?

 9. Як перемістити об'єкт на сторінці в режимі конструктора звіту?

 10. Як розмалювати частини звіту різними кольорами?

 11. Для чого записи у звіті групують?

 12. Наведіть ознаки, за якими можна групувати записи у звітах.

 13. Як перемкнути режим конструктора і перегляду взірця звіту?

 14. Для чого призначений Попередній огляд?

 15. Що таке книжкова й альбомна орієнтація сторінки звіту?

 16. Чи знаєте ви, що в нижньому колонтитулі можна помістити будь-яку обчислювальну функцію бази даних? Яка різниця між таблицею і звітом?

 17. Яка різниця між об'єктом Прізвище у верхньому колонтитулі та об'єктом Прізвище в області даних?

 18. Чи можна редагувати дані у звіті?

 19. Чи можна редагувати підписи полів у звіті?

 20. У якій частині звіту можна поставити свій підпис як виконавця звіту?

 21. Як змінити структуру звіту?

 22. Конструктор звіту має панель елементів майже таку, як і конструктор форм, Як нарисувати прямокутник навколо рейтингової суми?

 23. Яка різниця між формою і звітом?
 1. ^

  Варіанти індивідуальних завдань для удоскона­лення матеріалу

Варіант 1. Варіанти завдань будуються за рахунок різного змісту БД – даних залікових книжок тих студентів, що працюють за одним комп”ютером одночасно. Розробляється одна база даних на один комп”ютер (одну групу студентів).

 1. ^

  Рекомендована література


 1. Дейт К. Введение в системы баз данных,6-е издание:СПб.:Издательский дом “Вильямс”,2000.

 1. Карпова Т. Базы данных: модели, разработка, реализация.-СПб.:Питер,2001.

 1. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика.-Спб:Питер,1997.

 2. В.В.Кирилов Основы проектирования реляционных баз данных. WWW.CITFORUM.RU/DATABASE/^

Лабораторні роботи № 16: “Мова SQL. Розробка таблиць та увід даних”.


Мета роботи: Навчитися створювати таблиці мовою SQL, налагоджувати зв’язки між ними, уводити данні.
 1. ^

  Теоретичні відомості

  1. Терміни та визначення


 • Structured Query Language (Мова структурованих запитів чи SQL) є загальновизнаною мовою запитів реляційних баз даних. Вона розроблялась у лабораторіях IBM на початку 70-х років для реалізації реляційної моделі, яку запропонував Едгар Ф. Кодд у 1970 році. Для реалізації цієї моделі фірма IBM розробила серію дослідних систем управління базами даних під ім’ям “System R” чи мова Structured English Query Language(SEQUEL) управління доступом даних. SQL – це не тільки мова запитів, але і , зважаючи на великі потенційні можливості у визначенні даних та доступу до них, є мовою, орієнтованою на перетворення.

^ Для виконання лабораторної роботи використовується діалект мови SQL, реалізований у MS Access 97 чи більш пізніші.

Мова Access 97 SQL вміщує елементи стандартних мов ANSI SQL-89 та SQL-92, але не повторює повністю жодний з них. Крім того, Access 97 SQL доповнює ANSI SQL додатковими командами, відсутніми у стандарті ANSI SQL. Для сполученнями з різними “діалектами” SQL(Oracle, SQL/DS, DB2 та ін.) Microsoft розробила програмний інтерфейс ODBC.

Головні інструкції та твердження, які потрібні для виконання цієї лабораторної роботи:

 • CRERATE TABLE – використовується для розробки нової таблиці, її полів та індексів;

 • CONTRAINT – це твердження використовується у CRERATE TABLE для надання різних обмежень на поля та визначення ключів;

 • CREATE INDEX – інструкція, яка розробляє індекси для існуючої таблиці;
 • ALTER TABLE – інструкція, яка змінює структуру таблиці, розробленої за інструкцією CRERATE TABLE(додає чи вилучає поля, додає чи вилучає індекси за допомогою твердження CONTRAINT;
 • INSERT INTO – інструкція, додає запис чи записи у таблицю. Ця інструкція формує запит на додаток записів.
 • DROP – інструкція, яка вилучає існуючу таблицю із бази даних чи вилучає існуючий індекс із таблиці;
 • Головні типи даних, які використовуються у лабораторній роботі при розробці таблиць засобами SQL:
 • BIT– значення “Так”(“Ні”) чи “Yes”(“No”) а також поля, які мають одне з двох значень(1 байт);

 • BYTE– ціле із значенням від 0 до 255(1байт);

 • COUNTER– число, яке автоматично збільшується при додатку у таблицю нового запису(4 байта);

 • DATETIME – дата чи час(8байт);

 • SHORT – коротке ціле від –32768 до 32767;

 • TEXT – текст від 0 до 255 символів(1 байт на символ).  1. ^

   Питання, на які треба звернути увагу при виконанні роботи


Як описується структура таблиць засобами мови SQL?

Як корегувати розроблену таблицю?

Як розробляти зв”язки між таблицями?
 1. ^

  Порядок виконання роботи


  1. Розробіть чотири таблиці ОЦІНКИ, СТУДЕНТИ, ПРЕДМЕТИ, ВИКЛАДАЧІ, структура яких повністю повинна співпадати із розробленим у попередніх роботах ;

  1. Розробіть запит на додаткове текстове поле у таблиці студенти ФІО, де вводять прізвище та ім’я по батькові;

  2. Розробіть запити на розробку усіх зв”язків у таблицях, як це було у попередніх роботах;

  3. Розробіть запити на заповнення декільками записами усіх таблиць;

  4. Розробіть запит на копіювання даних з таблиць попередніх робот у ваші таблиці; 1. ^

  Контрольні запитання


 1. Що таке SQL ?

 2. Місце SQL у проектуванні баз даних?

 3. Які є діалекти SQL?

 4. Особливості діалекту SQL у MS Access?

 5. Які головні погоджування синтаксису SQL?

 6. Як розробляється запит на SQL у MS Access?

 7. Який синтаксис та призначення інструкції CRERATE TABLE?

 8. Яке використання твердження CONTRAINT у інструкції CRERATE TABLE?

 9. Як застосувати інструкцію ALTER TABLE для додання чи вилучення полів?

 10. Як додаються чи вилучаються зв’язки таблиць засобами SQL?

 11. Як задати ключ у таблиці засобами SQL?

 12. Як зв’язати ключові поля у таблицях?

 13. Що таке індекс і як він розроблюється засобами SQL?

 14. Як додати запис у таблицю засобами SQL?

 15. Як перенести зміст таблиці з іншої бази даних засобами SQL?

 16. Як запобігти дублюванню даних у таблицях засобами SQL?
 1. ^

  Варіанти індивідуальних завдань для удоскона­лення матеріалу

Варіант 1. Варіанти завдань будуються за рахунок різного змісту БД – даних залікових книжок тих студентів, що працюють за одним комп”ютером одночасно. Розробляється одна база даних на один комп”ютер (одну групу студентів).

 1. ^

  Рекомендована література


 1. Дейт К. Введение в системы баз данных,6-е издание:СПб.:Издательский дом “Вильямс”,2000.

 1. Карпова Т. Базы данных: модели, разработка, реализация.-СПб.:Питер,2001.

 1. Гиффорд Д. Access 97.Энциклопедия пользователя.-К.:Издательство «Диасофт»,1997.

 2. Боуман Дж. и др. Практическое руководство по SQL.-М.: «Вильямс»,2001.^

Лабораторні роботи № 17: “Мова SQL. Запити вибірки та переробки даних”.


Мета роботи: Навчитися створювати запити вибірки та переробки даних засобами мови SQL.
 1. ^

  Теоретичні відомості

  1. Терміни та визначення


 1. Інструкція SELECT

SELECT [предикат] { * | таблиця.* | [таблиця.]поле_1

[AS псевдонім_2] [, [таблиця.]поле_2 [AS псевдонім_2] [, ...]]}

FROM вираз [, ...] [IN зовнішняБазаДаних]

^ [WHERE... ]

[GROUP BY... ]

[HAVING... ]

[ORDER BY... ]

[WITH OWNERACCESS OPTION]

предикат – один із наступних предикатів відбору: ALL, DISTINCT, DISTINCTROW чи TOP. Предикати використовуються для обмеження числа повертаємих записів. Якщо вони відсутні, використовується предикат ALL.

* -вказує, що вибрані усі поля заданої таблиці чи таблиць.

таблиця -ім’я таблиці, із котрої вибираються записи.

поле_1, поле_2 - імена полів, із котрих вибираються данні. Якщо включити декілька полів, вони будуть вибиратися у вказаному порядку.

псевдонім_2, псевдонім_2 – імена, які стануть заголовками стовпців замість діючих назв стовпців у таблиці.

вираз - імена однієї чи декількох таблиць, котрі вміщують відбираємі данні.

ЗовнішняБазаДаних – ім’я бази даних, котра вміщує таблиці, вказані за допомогою аргументу виразів, якщо вони не знаходяться у існуючій базі даних.

 1. Предикати ALL, DISTINCT, DISTINCTROW, TOP – Дозволяють відбирати записи серед вибраних за допомогою запита на мові SQL.

SELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW | [TOP n [PERCENT]]]

FROM таблиця

ALL - якщо інструкція SQL не має ні жодного предикату, то береться до уваги предикат ALL. Ядро бази даних Microsoft Jet відбирає усі записи, які задані у інструкції SQL. Приведене нижче інструкції SQL еквівалентні; вони повертають усі записи із таблиці:

SELECT ALL * DISTINCT -не беруться до уваги записи, котрі вміщують дубльовані значення у вибраних полях. Щоб запис була включена у результат виконання запиту, значення у кожному полі, вміщеному у інструкцію SELECT, повинно бути унікальним.

DISTINCTROW -не вміщує данні, на повністю дубльованих записах, а не окремих полів

TOP n [PERCENT] – повертає необхідне число записів на початку чи на кінці діапазону, описаного за допомогою твердження ORDER BY PERCENT для повернення необхідного проценту записів, на початку чи у кінці діапазону, описаного за допомогою твердження ORDER BY .

 1. ^ Твердження GROUP BY – Об’єднує записи з однаковими значеннями у вказаному списку полів у один запис. Якщо інструкція SELECT має статистичну функцію SQL, наприклад, Sum чи Count, то для кожного запису буде розраховане загальне значення.

SELECT списокПолів

FROM таблиця

WHERE умоваВідбору

[GROUP BY групованіПоля]

списокПолів -назва одного чи декількох полів, із котрих відбираються данні разом з псевдонімами, статистичними функціями SQL, предикатами відбору (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW чи TOP) та іншими елементами інструкції SELECT.

таблиця -ім’я таблиці, з котрої відбираються записи.

умоваВідбору -умови відбору записів. Якщо інструкція включає твердження WHERE, то ядро бази даних Microsoft Jet виконує групування значень після використання до записів умов відбору WHERE.

групованіПоля -імена полів (до 10), котрі використовуються для групування записів. Порядок імен полів у аргументі групованіПоля визначає рівень групування для кожного з цих полів.

 1. Твердження HAVING – Визначає, які згруповані записи відображаються при використанні інструкції SELECT із твердженням GROUP BY. Після того як записи будуть згруповані за допомогою твердження GROUP BY, Твердження HAVING відбирає ті з одержаних записів, котрі відповідають вимогам відбору, вказаному у твердженні HAVING.

SELECT списокПолів

FROM таблиця

WHERE умоваВідбору

GROUP BY згрупованіПоля

[HAVING умоваГрупування]

списокПолів -імена одного чи декількох полів, з котрих відбираються данні разом з псевдонімами, статистичними функціями SQL, предикатами відбору (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW чи TOP) та іншими елементами інструкції SELECT.

таблиця - ім’я таблиці, з котрої відбираються записи.

умоваВідбору -умова відбору записів. Якщо інструкція має твердження WHERE, то ядро бази даних Microsoft Jet виконує групування значень після застосування до записів вимог відбору WHERE.

групованіПоля -імена полів (до 10), котрі використовуються для групування записів. Порядок імен полів у аргументі групованніПоля визначає рівень групування для кожного з цих полів.

умоваГрупування -вираз, визначаючий, які згруповані записи треба відображати.

Твердження HAVING схоже на Твердження WHERE, яке визначає, які записи повинні бути відібрані. Після того як записи будуть згруповані за допомогою твердження GROUP BY, твердження HAVING вказує, які з одержаних записів повинні бути відібрані:

 1. ^ Оператор Between...And – Визначає приналежність значення виразу вказаного діапазону.

вираз [Not] Between значення_1 And значення_2

Цей оператор можна використовувати у інструкціях SQL.

вираз -вираз, визначає поле, значення якого перевіряється на приналежність до діапазону.

значення_1, значення_2 -вираз, який задає діапазон.

Якщо значення поля, заданого у аргументі вираз, попадає у діапазон, який задається аргументами значення_1 та значення_2 (разом), оператор Between...And повертає значення True (у протилежному випадку повертається значення False). Логічний оператор Not дозволяє перевіряти протилежну умову (що вираз знаходиться за діапазоном, заданим за допомогою аргументів значення_1 та значення_2).

Оператор Between...And часто використовують для перевірки, чи попадає значення поля у вказаний діапазон чисел.

 1. Інструкція UPDATE – Створює Запит на оновлення, який змінює значення полів вказаної таблиці на основі заданої умови відбору.

UPDATE таблиця

SET новеЗначення

WHERE умоваВідбору;

таблиця -ім’я таблиці, данні у якій треба змінити.

новеЗначення -вираз, який задає значення, яке повинно бути додано у вказане поле оновлених записів.

умоваВідбору -вираз, який відбирає записи, які повинні бути змінені. При використанні цієї інструкції будуть змінені тільки записи, які удовольняє вказаним вимогам.

Інструкцію UPDATE особливо зручно використовувати для зміни одноразово багато записів чи в у тому випадку, якщо записи, підлягають заміні, знаходяться у різних таблицях.

Одночасно можна змінити значення декількох полів.

 1. Інструкція DELETE – Створює запит на вилучення записів, призначених для вилучення записів із однієї чи декількох таблиць, зазначених у твердження FROM, яке задовольняє твердженню WHERE.

DELETE [таблиця.*]

FROM таблиця

WHERE умоваВідбору

Таблиця -необов’язкове ім’я таблиці, із якій вилучають записи.

Умова-Відбору -Вираз, позначаючий вилучені записи.

Інструкцію DELETE можна використати для вилучення записів із таблиць, зв’язаних відношенням «один-до-багато» з іншими таблицями. Операції каскадного вилучення приводять до вилучення записів із таблиць, які знаходяться на боці відношення «багато», коли Запит вилучає необхідну їм запис на боці «один». Запит на вилучення вилучає записи загалом, а не тільки склад вказаних полів.

 1. Операція INNER JOIN – Об’єднує записи з двох таблиць, якщо поля цих таблиць вміщують однакові значення.

FROM таблиця_1 INNER JOIN таблиця_2 ON таблиця_1.поле_1 оператор таблиця_2.поле_2

Нижче приведені аргументи операції INNER JOIN:

таблиця_1, таблиця_2 -Імена таблиць, записи котрих підлягають об’єднанню.

поле_1, поле_2 - імена об’єднаних полів. Якщо ці поля не являються числовими, то повинні мати однаковий тип даних та включати данні одного роду, однак, поля можуть мати різні імена.

оператор - будь який оператор порівняння: «=,» «<,» «>,» «<=,» «>=,» чи «<>«.

Операцію INNER JOIN можна використовувати у будь якому твердженні FROM. Це самі звичайні зв’язування. Вони об’єднують записи двох таблиць, якщо поля обох таблиць вміщують однакові значення.

Операції LEFT JOIN чи RIGHT JOIN можуть бути вкладені у операцію INNER JOIN, але операція INNER JOIN не може бути вкладена у LEFT JOIN чи RIGHT JOIN.

 1. Операція LEFT JOIN, RIGHT JOIN – Об’єднує записи початкових таблиць при використанні у будь якому твердженні FROM.

FROM таблиця_1 [ LEFT | RIGHT ] JOIN таблиця_2

ON таблиця_1.поле_1 оператор таблиця_2.поле_2

таблиця_1, таблиця_2 імена таблиць, записи котрих підлягають об’єднанню.

поле_1, поле_2 - імена об’єднаних полів. Поля повинні мати однаковий тип даних та вміщувати данні одного роду, однак, можуть мати різні імена.

оператор - будь який оператор порівняння: «=,» «<,» «>,» «<=,» «>=,» чи «<>«.

Використовуйте операцію LEFT JOIN для розробки лівого зовнішнього об’єднання, при якому усі записи із першої (лівої) таблиці включаються у динамічний набір, навіть якщо у другій (правій) таблиці немає відповідних їм записів.

Використовуйте операцію RIGHT JOIN для розробки правого зовнішнього об’єднання, при якому усі записи із другої (правої) таблиці включаються у динамічний набір, навіть якщо у першій (лівій) таблиці немає відповідних їм записів.

 1. ^ Описувач PARAMETERS – Описує ім’я та тип даних кожного параметру у Запиті з параметрами.

PARAMETERS -ім’я типДаних [, ім’я типДаних [, ...]]

Ім’я -ім’я параметру. Задається у властивості Name об’єкту Parameter та використовується для звернення до цього параметру у сім’ю Parameters. Значення аргументу ім’я може бути рядком, котрий відображається у вікні діалогу при виконуванні Запиту. Строку, яка містить пропуски та роздільні знаки ,треба заключати у квадратні скобки ([ ]) .

ТипДаних -один із первинних типів даних SQL ядра Microsoft Jet чи їх синонімів.

Для регулярного виконування Запитів можна використовувати описувач PARAMETERS, щоб створювати Запит із параметрами. Запит із параметрами допомагає автоматизувати процес зміни умов відбору Запита. При Запиті з параметрами програма повинна поставляти параметри при кожному запуску Запиту.

Описувач PARAMETERS є обов’язковим, однак, якщо він присутній, то повинен знаходитися перед усіма іншими Інструкціями, у том числі, перед інструкцією SELECT.

Для розподілу параметрів в описувача треба використовувати коми.

 1. Інструкція TRANSFORM – Створює перехресний Запит.

TRANSFORM статФункція

Інструкція PIVOT поле [IN (значення_1[, значення_2[, ...]])]

статФункція -статистична функція SQL, обробляюча вказані данні.

Інструкція -інструкція SELECT.

поле -поле чи вираз, котре вміщує заголовки стовпців для вихідного набору.

значення_1, значення_2 Фіксоване значення, використовуємо при створенні заголовків стовпців.

Коли данні згруповані за допомогою перехресного Запиту, можна відбирати значення з заданих стовпців чи виразу як заголовку стовпців. Це дозволяє переглядати данні у більш компактній формі, чим при роботі з Запитом на вибірку.

Інструкція TRANSFORM є необов’язковою, однак, якщо вона присутня, то повинна бути першою інструкцією у строчці SQL. Вона повинна знаходитися попереду інструкції SELECT, котра вказує поля, включаючих заголовки строк, та твердження GROUP BY, котрі задають групування по строках. При бажанні можна включати і інші твердження, наприклад, WHERE, для опису додаткових умов відбору та сортування. Крім того, можна використовувати підлеглі Запити як предикати у перехресному Запиті, особливо у твердженні WHERE.

Значення, повертаємі аргументом поля, використовуються у якості заголовків стовпців у вихідному наборі Запиту. Аргумент поле можна обмежити, щоб створити заголовки з фіксованих значень (значення_1, значення_2 ), перераховані у необов’язковому твердженні IN. Крім того, фіксовані заголовки, котрі не відповідають реальним даним, можна використовувати для розробки додаткових стовпців.
  1. ^

   Питання, на які треба звернути увагу при виконанні роботи


Як вибирати данні із таблиць засобами мови SQL?

Як розробляти груповий запит засобами мови SQL?

Як розробляти перехресний запит засобами мови SQL?
 1. ^

  Порядок виконання роботи


  1. Розробити запит на одержання такої строки:

Номер зал.кн.:<НЗК>;ФІО:<Прізвище Ім”я По батькові>

  1. Кількість студентів у базі даних:

Кільк.ст.у БД:<кількість>;

  1. Список предметів із таблиці ОЦІНКИ, яки проходили студенти;

  2. Кількість оцінок та середній бал по екзамену;

  3. Кількість оцінок та середній бал по екзамену, вищий за 4,88;

  4. Середній бал студента, номер якого уводиться через параметр.

  5. Список викладачів, які виставляли оцінки.

  6. Зкорегувати запит 2.7 так, щоб була різниця між LEFT JOIN та RIGHT JOIN.

  7. Список професорів, які читали лекції.

  8. Замінити простий залік на діферецований.

  9. Кількість оцінок по кожній оцінці студента у заліковій книжці.

  10. Об”єднати таблиці СТУДЕНТИ із різних баз даних. 1. ^

  Контрольні запитання


 1. Як вибрати данні із таблиці засобами SQL ?

 2. Як вставити коментар у запит?

 3. Як ввести параметр у запит на мові SQL?

 4. Що таке агрегативні функції у SQL?

 5. Які є агрегативні функції у SQL?

 6. Які задачі вирішує інструкція INNER JOIN?

 7. Яка різниця між LEFT JOIN та RIGHT JOIN?

 8. Що таке операція UNION?

 9. Як вилучити запис із таблиці?

 10. Як обновити запис у таблиці?

 11. Яка різниця між DISTINCT, DISTINCTROW та ALL?

 12. Як зв”язати кнопку форми з запитом?

 13. Які призначення та можливості інструкції TRANSFORM?

 14. Яка різниця між HAVING та WHERE?

 15. Що таке груповий запит і як він утворюється?

 16. Яка різниця між GROUP BY та ORDER BY?
 1. ^

  Варіанти індивідуальних завдань для удоскона­лення матеріалу

Варіант 1. Варіанти завдань будуються за рахунок різного змісту БД – даних залікових книжок тих студентів, що працюють за одним комп”ютером одночасно. Розробляється одна база даних на один комп”ютер (одну групу студентів).

 1. Рекомендована література


 1. Дейт К. Введение в системы баз данных,6-е издание:СПб.:Издательский дом “Вильямс”,2000.

 2. Гиффорд Д. Access 97.Энциклопедия пользователя.-К.:Издательство «Диасофт»,1997.

 3. Боуман Дж. и др. Практическое руководство по SQL.-М.: «Вильямс»,2001.


МСУ, Факультет комп’ютерних наук

Схожі:

2. Порядок виконання роботи iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Прочитайте лекцію 13. Порядок виконання роботи
Створити директорію Lab8, в якій будуть розміщуватися проекти цієї лабораторної роботи
2. Порядок виконання роботи iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторної роботи Прочитайте лекцію 12. Порядок виконання роботи
Створити директорію Lab7, в якій будуть розміщуватися проекти цієї лабораторної роботи
2. Порядок виконання роботи iconЛабораторна робота 19 Спектральна густина випромінювальної здатності чорного тіла 1 Порядок виконання лабораторної роботи
Після виконання лабораторної роботи, потрібно виконати теоретичне завдання з теми роботи
2. Порядок виконання роботи iconПорядок виконання лабораторних робіт
Лабораторні роботи студенти виконують побригадно (у кожній бригаді – 2-3 студентів)
2. Порядок виконання роботи iconПорядок організації прийому іноземних гостей в Одеському Національному Університеті ім. І.І. Мечникова Загальні положення Цей документ (далі Порядок) виданий на виконання наказу мон україни №681 від 22.
Порядок виданий на виконання наказу мон україни №681 від 22. 07. 2009 «Про затвердження Порядку організації прийому іноземних гостей...
2. Порядок виконання роботи iconПорядок організації прийому іноземних гостей в Одеському Національному Університеті ім. І.І. Мечникова Загальні положення Цей документ (далі Порядок) виданий на виконання наказу мон україни №681 від 22.
move to 0-16282086
2. Порядок виконання роботи icon«Про освіту»
Про порядок виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються за господарчими договорами, залучення...
2. Порядок виконання роботи iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
2. Порядок виконання роботи iconМетодичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога,...
2. Порядок виконання роботи iconПпп matlab. Порядок виконання роботи
Мета. Набути навичок у дослідженні системи автоматичного керування на стійкість та якість в ппп matlab
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи