Лабораторна робота №1: \" Операційна система ms dos \" icon

Лабораторна робота №1: " Операційна система ms dos "
Скачати 176.38 Kb.
НазваЛабораторна робота №1: " Операційна система ms dos "
Дата12.09.2012
Розмір176.38 Kb.
ТипДокументи

Інформатика та комп’ютерна техніка MS DOS

Лабораторна робота №1: " Операційна система MS DOS "


Мета роботи: Набути навички роботи з персональним комп’ютером під управлінням операційної системи MS DOS.

1.Теоретичні відомості

  1. Терміни та визначення


 • Операційна система ( ОС ) - набір спеціальних програм, призначених для керування ресурсами обчислювальної системи. ОС є посередником ( інтерфейсом ) між ЕОМ та користувачем. Однією з найбільш розповсюджених ОС для ПЕОМ є MS DOS ( Microsoft Disk Operation System ).

 • Файл - місце постійного зберігання інформації - програм, даних, текстів і т.д. ( інакше - пойменований набір даних ). Кожний файл має ім’я, зареєстроване у каталозі - списку файлів.

З кожним файлом ДОС пов’язує:

 • складене ім’я файла;

 • атрибути файла;

 • дату та час створення файла;

 • розмір файла в байтах.

Складене ім’я -це розділені точкою ім’я файла ( не більше 8 символів ) та розширення ( тип ) файла ( не більше 3 символів ). Тип файла визначає характер інформації, що зберігається, і є необов’язковим. Ім’я і тип використовують для ідентифікації файлу.

Атрибути файла визначають способи його використання та права доступу до нього:

 • R - тільки для читання;

 • А - архівний;

 • Н - схований;

 • S - системний.

Імена пристроїв, які не можуть використовуватися в іменах файлів (зарезервовані імена):

 • prn - принтер;

 • lpt1-lptn - пристрої, які приєднуються до паралельних портів (звичайно це принтери);

 • aux - допоміжні пристрої;

 • com1-comn - пристрої, які приєднуються до послідовних портів;

 • con - при вводі - клавіатура, при виводі - екран;

 • nul - “порожній” пристрій; всі операції вводу-виводу для цього пристрою ігноруються.

 • Каталог (директорій) - група файлів, об’єднаних за певним критерієм. Каталог може мати власне ім’я та зберігатися в іншому каталозі поряд зі звичайними файлами. Так утворюються ієрархічні файлові структури.

 • Маршрут (префікс імені файлу). Для точної ідентифікації файлу необхідно крім імені вказати його розташування у складній файловій системі - ланцюжок підкаталогів або шлях по файловій системі. Маршрут починається з імені диску. Наприклад, С:\ISU\Faculty\Group\myfile.txt ( файл myfile.txt знаходиться в каталозі Group, який є підкаталогом каталогу Faculty, який знаходиться в каталозі ISU на диску С:.

 • Шаблони імен файлів вживають для позначення групи файлів або для скорочення запису імен файлів.

* - будь яка кількість будь-яких символів;

? - будь-який, але єдиний символ у даній позиції.

 • Основні команди DOS

Сервісні команди:

 • cls - очистити екран;

 • time - вивести і змінити час;

 • date - вивести і змінити дату.

Команди для роботи з дисками:

 • <ім’я логічного диску: - команда зміни поточного диску. Наприклад, А:, D:;

 • format <ім’я логічного диску:> [< параметри>] - команда форматування.

При форматуванні інформація на носієві знищується! ^ Не слід форматувати вінчестер, оскільки при цьому всі дані на ньому знищуються.

Наприклад, format a: - форматування дискети.

Команди для роботи з каталогами:

 • dir [<диск>:][<маршрут][< ім’я файлу >][/w][/p] - перегляд змісту каталогу.

Ключі:

/w - вивід імен файлів порядково (в декілька стовпчиків);

/p - посторінковий перегляд.

 • md [<диск:>][<маршрут]<ім’я каталогу> - створити новий каталог;

 • cd [<диск>:][<маршрут>]<ім’я каталогу> - зміна поточного каталогу.

cd .. - повернутися в надкаталог;

cd \ - повернутися в кореневий каталог.

Команди для роботи з файлами:

 • copy [<диск>:][<маршрут>]<ім’я початкового файлу> [<диск>:]  [<маршрут]<ім’я кінцевого файлу> - копіювання файлів.

Наприклад, copy a:\*.* c:\my - копіювати всі файли з кореневого каталогу диска а: на диск с: в каталог my.

copy con <назва> - створити з клавіатури текстовий файл з заданою назвою . Після введення тексту з клавіатури натиснути клавішу F6 (або комбінацію клавіш Ctrl+Z) та Enter.

 • type [<диск>:][<маршрут>]<ім’я файлу> - вивід на екран змісту текстового файлу.

Для одержання короткої довідки про любу команду DOS потрібно після назви команди в командному рядку набрати /?.

Наприклад, rd/? - на екрані з’явиться коротка довідка про команду знищення каталогу.

Для того, щоб необхідну інформацію запам’ятати в файлі використовується символ >.

Наприклад, rd/?>my.txt - коротка довідка про команду знищення каталогу буде виведена не на екран , а в файл my.txt.

 • Програма Norton Commander ( NC ) - це графічна оболонка, призначена для організації серфінгу (подорожування ) по файловій системі та дій з елементами файлової системи: дисками, каталогами , файлами.

Після запуску програми-оболонки командою nc або за допомогою піктограми Windows на екрані побачимо два вікна ( дві панелі ). Для переходу з однієї панелі на другу використовується клавіша Tab, а для переміщення по панелі - клавіші , Home, End. У вікнах великими буквами зазначено назви каталогів, а малими - назви файлів. Каталог, окрім назв файлів, може містити в собі інші каталоги - підкаталоги. Щоб увійти у вибраний каталог, треба натиснути на клавішу Enter , для повернення у надкаталог потрібно натиснути на клавіші Home і Enter .

Назва диска зазначена посередині верхньої рамки вікна. Окрім назви диска тут відображається повний шлях від верхнього каталогу - кореневого - до поточного. Цей шлях складається з назв підкаталогів, розмежованих символом бекслеш ( \ ).

Над файлами і каталогами визначені такі основні дії: створення, перейменування, вилучення, копіювання, переміщення. Крім того, над файлами визначені дії перегляду змісту, редагування та інші.

Для виконання дій над об’єктами (під об'єктом розуміють файл чи каталог) їх спочатку виокремлюють або ( якщо їх багато ) формують у групи. Щоб долучити об’єкт до групи, слід вибрати його назву і натиснути клавішу Insert. Повторним натисканням клавіші Insert об’єкт вилучають з групи.

Щоб об’єднати всі файли у групу по масці, потрібно натиснути на велику праву клавішу “+” . Зворотну дію - вилучення з групи - виконують, натискаючи на крайню праву клавішу “-“. Клавіша “*” використовується для інвертованого зображення.

Копіювання - це процес створення дубліката об’єкта. Переміщення - це процес зміни адреси об’єкта в межах диска або процес перенесення об’єкта на інший диск. Щоб скопіювати або перемістити об’єкт з даного каталогу заздалегідь відкрийте у другому вікні (панелі) каталог.

Основні дії над об’єктами можна виконувати за допомогою функціональних клавіш, які описані у нижньому рядку екрана. Такий рядок називається панеллю інструментів програми. Панель інструментів дублює команди меню і забезпечує зручний запуск команд.

 • Функціональні клавіші програми NC:

F1 - Help - отримати довідку ( допомогу );

F2 - Menu - викликати меню користувача;

F3 - View - викликати програму для перегляду файлів;

F4 - Edit - викликати програму-редактор;

F5 - Copy - копіювати файли ( каталоги );

^ F6 - RenMove - перейменувати або перемістити файл (каталог);

F7 - Mkdir - створити каталог;

F8 - Del - вилучити файл ( каталог );

F9 - PullDn - меню програми NC;

F10- Quit - вийти з програми.

 • Комбінації клавіш:

Alt+F7 - пошук файла;

Ctrl+L - вивід на екран інформаційної панелі;

Ctrl+O - забрати панелі з екрану/ вивести панелі на екран;

^ Ctrl+F1 - забрати/ вивести ліву панель;

Ctrl+F2 - забрати/ вивести праву панель;

Shift+F4 - редагування файлу, ім’я файла запитується;

Alt+F1 - активізувати в лівій панелі назву іншого диска;

Alt+F2 - активізувати в правій панелі назву іншого диска.

Меню користувача ( F2 ) призначене для швидкого запуску програм натисканням на окремі клавіші. Відповідність між клавішами і програмами користувач задає у текстовому файлі nc.mnu.

Меню програми NC - активізують клавішею F9, а деактивізують клавішею Esc.

Команди меню згруповані у пункти Left (Ліве вікно), Files (Файли ), Commands ( Команди ), Options ( Опції, Параметри ), Right ( Праве вікно ). Кожний пункт має підменю команд.

Режими функціонування програми NC можна задати чи відмінити, виконавши відповідну команду з підменю. Якщо режим заданий, то перед назвою відповідної команди є символ . Повторне виконання команди відміняє режим.

Вибір групи перемикачів у діалоговому вікні забезпечує клавіша Tab або клавіші зі стрілками.

Для задання (зображення у вікні [x], (*)) чи відміні ([ ], ( )) вибраного режиму (параметра) слід натиснути на клавішу пропуск.

Основні дії, які можна виконати за допомогою меню:

 1. Упорядковувати назви файлів у вікнах за алфавітом (Name), за розширеннями (Extension), за датою створення (Date) або розмірами (Size), що прискорює їхній візуальний пошук.

 2. Задавати спосіб відображення інформації у вікнах: повний (Full), короткий (Brief), у вигляді дерева (Tree).

 3. Присвоювати обраним файлам атрибути ( властивості ): тільки для читання (Read only), прихований (Hidden), системний (System), архівний (звичайний, Archive).

 4. Отримувати інформацію про комп’ютер і розподіл оперативної пам’яті.

 5. Задавати параметри функціонування та конфігурацію.

 6. Виконувати такі самі дії над об’єктами, що й за допомогою функціональних клавіш.

 7. Архівувати та розархійовувати файли.

 • Командний файл - спеціальний файл з розширенням .bat, у якому записана послідовність команд DOS. Послідовність команд, які записані в файлі, можна виконати, набравши ім’я командного файлу ( розширення .bat при цьому можна не вказувати ).

^ Командний файл - простий текстовий файл, який можна створити будь-яким текстовим редактором (наприклад, редактором Norton Editor). В командному файлі знаходяться звичайні команди DOS, тобто такі самі, які можна було б ввести з клавіатури. В файлі може бути одна або декілька команд. Кожна команда повинна знаходитися на окремому рядку. Найважливіша перевага використання командних файлів - це можливість зібрати разом під однією назвою всі окремі кроки, необхідні для виконання завдання.

 • Файл autoexec.bat.

При початковому завантаженні DOS шукає в кореневому каталозі диска, з якого вона завантажується, файл autoexec.bat. Якщо цей файл буде знайдено, то він виконується. В командний файл autoexec.bat зручно записувати команди, які повинні виконуватися при початковому завантаженні операційної системи. Ці команди встановлюють необхідне для роботи оточення:

 • path -установка списку каталогів, в яких виконується пошук програм. В списку каталогів, які задаються в команді path, треба через крапку з комою вказати каталоги, в яких знаходяться програми загального призначення та які найчастіше використовуються (path=c:\nc;c:\dos);

 • prompt - установка формату запрошення DOS. За допомогою цієї команди можна змінювати формат запрошення, яке вказує, що DOS готова до прийому команд користувача. Формат команди: prompt текст-запрошення. В тексті, яке вказується в команді prompt, можна використовувати спеціальні сполучення символів $p, $n, $d, $t, $h, $e, $g та інші. Наприклад, команда prompt $p$g встановлює запрошення DOS, яке містить інформацію про поточний каталог та символ “>”, наприклад C:\DOS>;

 • set - установка значення змінної оточення. Формат команди: set змінна - значення. (Команди path та prompt є спеціальними версіями команди set). Найчастіше змінні оточення використовуються для того, щоб вказати: де прикладні програми повинні шукати допоміжні файли та вказати програмі деякі деталі відносно комп’ютера, на якому вона виконується. Наприклад: set tmp=c:\windows\tmp; set blaster=a220 i7 d1 t2.

 • mode - установка режимів роботи пристроїв. Наприклад: mode con codepage select=866 - встановлює кодову сторінку (для підтримки роботи, крім англійської, і на інших мовах);

 • запуск необхідних програм. Наприклад, якщо ви звикли користуватися Norton Commander, то в autoexec.bat введіть рядок nc.

Деякі команди, які вбудовані в DOS, існують тільки для того, щоб покращити обробку командних файлів. До них відносяться команди:

 • rem - призначена для того, щоб вводити коментарії в командний файл;

 • pause - зупиняє виконання командного файлу до тих пір, поки ви не натиснете на клавіатурі будь-яку клавішу.

 • Файл config.sys.

У кореневому каталозі диска, з якого завантажується операційна система, може знаходитися файл config.sys - звичайний текстовий файл, в якому знаходиться послідовність команд для завдання потрібних нам параметрів операційної системи DOS. Ці команди можна розбити на дві групи: ті, які виконують визначені функції, і ті, які починаються зі слова device (пристрій), які призначені для завантаження зовнішніх програм ( драйверів пристроїв) в DOS.

Команди, які найчастіше використовуються в файлі config.sys:

 • country - встановлює код країни, яким задається форма представлення часу, дати, інші особливості даної країни ( country= номер);

 • files - визначає максимальне число одночасно відкритих файлів (files=число). Багато програм потребують для свого виконання, щоб число було не менш 20;

 • device - установка драйвера пристрою ( device=c:\windows\himem.sys).

 • Робота з DOS-програмами для стиснення інформації.

Засоби стиснення даних призначені для стиснення інформації, що знаходиться на диску, з метою економії дискового простору. Програми-архіватори дозволяють перетворити файл або групу файлів в інший файл меншої довжини. Найбільш розповсюдженими у теперішній час є програми-архіватори arj, rar. Вони виконують приблизно однакові функції: створення/додавання архіву, розархівування, перегляд списку заархівованих файлів, тестування архіву, архівування з паролем і т.,д. Rar має зручне, орієнтоване на користувача операційне середовище. Існують також вікноорієнтовані версії популярних архіваторів для роботи у середовищі Windows, наприклад, WinRar.

Спрощено формат запуску архіватора arj має вигляд:

arj <команда> [ключі] <ім’я архіву> [<список файлів>]

Якщо запустити архіватор arj з параметром ? (arj/?), на екран буде виведений повний список команд програми та її ключів. Багато з цих команд і ключів рідко використовується. Основні команди і ключі видаються при запуску програми arj без параметрів ( arj ).

Команди визначають, що треба зробити. Основні команди:

 • a - створити/ додати файли в архів;

 • m - перемістити файли в архів;

 • d - знищити файли в архіві;

 • e - розархівувати архів в один підкаталог;

 • x - розархівувати архів із збереженням системи підкаталогів;

 • t - протестувати архів;

 • l - проглянути список файлів в архіві.

Ключі визначають режим роботи архіватора. Деякі з них:

 • -g - архівувати/ розархівувати з паролем;

 • -r - архівувати з підкаталогами;

 • -n - працювати тільки з новими файлами;

 • -v - архівувати багатотомний архів.

 • Робота з антивірусними DOS-програмами.

Комп’ютерним вірусом зветься програма, яка має властивості саморозмноження, тобто здатна включати в інші програмні засоби код, що може розмножуватися і надалі. Крім інфікування комп’ютерний вірус може виконувати інші дії, від зовсім безпечних до руйнівних, наприклад, знищення або модифікація даних. Комп’ютерні віруси можуть розповсюджуватися від однієї програми до іншої, що робить їх дуже небезпечними. Заражені програми, або їх копії можуть передаватися через дискети або по комп’ютерній мережі на інші комп’ютери.

Для боротьби з комп’ютерними вірусами існує спеціальне програмне забезпечення. З антивірусних засобів широкого розповсюдження набула програма drweb. Вона тестує пам’ять комп’ютера, має евристичний аналізатор для пошуку нових вірусів, може тестувати упаковані файли.

Як об’єкт перевірки можна задавати окремі файли, підкаталог, диск або всі диски (*).

Щоб отримати інформацію про програму та допустимі ключі, потрібно запустити drweb з ключем /?: drweb/?.

З програмою drweb можна працювати в командному режимі та в режимі діалогу з користувачем. Для роботи в режимі діалогу з користувачем запишіть у командному рядку: drweb.

 • Тестування ПЕОМ. Програма PcCheck.

Діагностичні програми використовуються для тестування різних вузлів ПЕОМ з метою визначення правильності їх функціонування. З допомогою програми PcCheck можна отримати загальну інформацію про комп'ютер, протестувати процесор, сопроцесор, пам'ять, клавіатуру, гнучкий диск, вінчестер, дисплей, клавіатуру, порти, мишку, принтер, мультімедіа.

Щоб отримати інформацію про програму та допустимі ключі, потрібно запустити pccheck з ключем /?: pccheck /?.

З програмою pccheck можна працювати в командному режимі та в режимі діалогу з користувачем. Для роботи в режимі діалогу з користувачем запишіть у командному рядку: pccheck.
  1. ^

   Питання, на які треба звернути увагу при виконанні роботи


 • Яке призначення операційної системи?

 • Що таке файл, каталог?

 • Які є шаблони імен файлів?

 • Як отримати коротку довідку про команду DOS?

 • Як запустити програму Norton Commander?

 • Яке призначення функціональних клавіш?

 • Яке призначення меню програми NC?

 • Що таке командний файл?

 • Які основні можливості надають програми-архіватори?

 • Що називається комп’ютерним вірусом?

 • Яке призначення діагностичних програм?
^

2.Порядок виконання роботи


  1. Нажміть на клавішу Пуск в лівому нижньому куту екрана, потім знайдіть Программы і Сеанс MS DOS. Тепер ви знаходитесь в операційній системі MS DOS.

  2. Створіть у каталозі диска C: (D:)\student дерево каталогів виду: C:\student\”факультет”\”група”\”ваше прізвище”.

Користуйтесь при цьому командами DOS md і cd. Наприклад: C:\student>md faculty, C:\student>cd faculty і , C:\student\faculty>md grоup і т.д. Не забувайте про кількість символів в іменах, які повинні бути задані англійською мовою і не перебільшувати 8.

  1. Самостійно вивчіть коротку довідку про команду DOS rd і more: rd/?, more/?.

  2. Перегляньте порядково (в декілька стовпчиків) зміст каталогу C:\student і запам’ятайте його у файлі myfile (C:\student>dir/w>myfile). Прочитайте цей файл посторінково (C:\student>more myfile).

  3. Створіть два текстових файли myf1 і myf2 в особистому підкаталозі, в першому запишіть своє прізвище, ім’я та по батькові, а в другому факультет і групу (copy con myf1 - введіть текст, потім натисніть F6 і Enter; те саме зробіть і для другого файла).

  4. Об’єднайте ці два файла в третій файл myf3.txt (copy myf1+myf2 myf3.txt) і виведіть його на екран (type myf3.txt).

  5. Поточну дату виведіть на екран, а поточний час запишіть у файл, а потім виведіть зміст файла на екран.

  6. Створіть командний файл під своїм прізвищем в особистому каталозі, в якому продемонструйте застосування команд MS DOS md, cd, dir. Продемонструйте виконання цього файла.

Спочатку створіть текстовий файл: copy con "прізвище".bat. Потім введіть послідовність команд, кожна з яких повинна знаходитися в окремому рядку. Наприклад, cd\, dir/w, cd student, md faculty і т.д.

  1. У каталозі C:\student знищіть засобами MS DOS створені вами каталоги і всі файли: C:\student>del myfile, C:\student\”факультет”\”група”\”ваше прізвище”>del *.*, C:\student\”факультет”\”група”>rd “ваше прізвище, C:\student\”факультет”> rd “група, C:\student>rd “факультет).

  2. Запустіть програму Norton Commander: якщо на екрані є значок (піктограма програми), клацніть на ньому, а якщо його немає, увійдіть у сеанс MS DOS (як описано в п.2.1). Знайдіть каталог з програмою Norton Commander і наберіть назву nc.

  3. Увійдіть у каталог C:\student. Створіть у ньому каталоги свого факультету, в ньому каталоги своєї групи, а потім в каталозі групи створіть особисті підкаталоги, користуючись засобами програми Norton Commander (користуйтесь клавішею F7 - створення каталога).

  4. Увійдіть у свій підкаталог. Створіть засобами NC текстовий файл, в якому запишіть свої дані, а потім збережіть цей файл на диску (shift+F4введіть ім’я файлаEnterвведіть потрібний текстF2-зберегти в редакторі ). Після закриття файлу відкрийте його (F4) і відкоректуйте, внесіть зміни.

  5. Засобами NC знайдіть на диску C: 2-3 файли з розширенням .txt (користуйтеся комбінацією клавіш Alt+F7 - пошук). Скопіюйте їх у ваш особистий каталог (виділіть їх великою правою клавішею “+”, а потім натисніть клавішу F5 - копіювання), змініть розширення .txt на .isu ( користуйтесь клавішею F6- перейменування)

  6. Перенесіть 1-2 файли у каталог “група” ( користуйтесь клавішею F6 - перенос ув даному випадку). Переіменуйте ці файли.

  7. Одну панель зробіть інформаційною (користуйтесь клавішею F9- меню, потім виберіть пункт Состояние, або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+L), а в іншій панелі відсортуйте файли в каталозі Windows за розміром (користуйтесь клавішею F9- меню, потім виберіть пункт Левая (Правая), включіть Полный формат, а потім По размеру). Підключіть, відключіть годинник на екрані (клавіша F9, потім виберіть КомандыКонфигурация ЭкранЧасы).

  8. У меню користувача (клавіша F2) виконайте пункт: перегляд каталогу C:\student в декілька стовпчиків.

Натисніть клавішу ^ F2, потім натисніть клавішу F6 (Новый), в вікні Новый пункт меню виберіть перемикач Команда і натисніть ОК. У вікні, яке відкрилося, введіть (це необов’язково) в пункт Назначенная клавиша будь-яку букву (для швидкого запуску), в пункт Наименование пункта меню вашу назву (наприклад, просмотр), а в пункт Команы DOScd\ - у першому рядку, а в другому – dir student/w. Натисніть клавішу F2 для збереження. Щоб перевірити виконання, натисніть F2 і виберіть цей пункт меню, або натисніть букву (якщо вона призначена) для швидкого запуску.

  1. Отримайте коротку довідку про програму arj (запустіть програму без параметрів). У особистому каталозі створіть або скопіюйте туди кілька файлів. Створіть архів із цих файлів та знищіть оригінали (arj m <ім’я архіву> файл1 файл2).

  2. Протестуйте створений архів, а потім перегляньте його (arj t <ім’я архіву>, arj l <ім’я архіву>).

  3. Розархівуйте деякі (не всі) файли (arj e <ім’я архіву> <список файлів>, або відкрийте архів як каталог, виберіть файли і натисніть клавішу F5- копіювання).

  4. Розархівуйте решту файлів у каталог C:\student\”факультет”\”група”( arj e -n <ім’я архіву>).

  5. Знайдіть на диску файл winword.exe і скопіюйте!! його у свій особистий каталог. Створіть для цього файла багатотомний архів з одночасним знищенням оригіналу в особистому каталозі. Разархівуйте його (arj m -va <ім’я архіву> winword.exe).

  6. Запустіть програму McAfee. Перевірте на диску C: наявність вірусів.

  7. Вийдіть з програми NC.
^

3.Контрольні запитання


 1. Як переглянути зміст каталогу?

 2. Як переглянути зміст каталогу посторінково, в кілька стовпчиків?

 3. Як засобами MS DOS створити текстовий файл?

 4. Як перейти з одного каталогу в інший ?

 5. Як перейти з будь-якого каталогу в кореневий ?

 6. Чим відрізняються команди MS DOS more і type?

 7. Як засобами MS DOS об’єднати два файли у третій ?

 8. Що таке зарезервовані імена?

 9. Як вивести поточні дату і час?

 10. Як перенаправити вивід з екрану?

 11. Як активізувати систему допомоги в MS DOS?

 12. Як увійти в заданий каталог, повернутися в надкаталог ( вийти з каталогу) в NC?

 13. Яке призначення клавіш F5?

 14. Яке подвійне призначення клавіші F6?

 15. Що таке процес копіювання файлів?

 16. У каталозі знаходиться 25 файлів. Як найефективніше скопіювати 20 файлів на дискету?

 17. Як відбувається переміщення файлів?

 18. Як створити текстовий файл в умонтованому редакторі Norton?

 19. Як відшукати файли за відомою назвою?

 20. Якщо вам потрібно відсортувати файли за розміром, який спосіб відображення файлів використовується?

 21. Як долучити файл до групи?

 22. Як зробити, щоб в каталогах відображувалися тільки файли, які виконуються?

 23. Як дізнатися про обсяг вільного місця на диску?

 24. Як перейти на інший диск в NC?

 25. Ваші дії, щоб побачити повідомлення DOS при роботі з програмою Norton Commander?

 26. Що таке меню користувача?

 27. Що треба зробити, щоб у будь-якому каталозі можна було б запустити архіватор?

 28. Що таке багатотомний архів?

 29. Які основні можливості надають програми-архіватори?

 30. Яка антивірусна програма може тестувати запаковані файли і має евристичний аналізатор для пошуку нових вірусів?
^

4.Варіанти індивідуальних завдань для удоскона­лення матеріалу


Варіант 1.

 1. Створіть командний файл, у якому ваш особистий каталог, створений в підкаталозі “група” каталогу “факультет” в Student виводиться у файл і зміст цього файла потім переглядається на екрані.

 2. Знайдіть засобами NC файл powerpnt.exe і скопіюйте!! його у свій особистий каталог. Створіть для цього файлу багатотомний архів з одночасним знищенням оригіналу в особистому каталозі. Розархівуйте його.


Варіант 2.

 1. У меню користувача виконайте два пункти: перегляд посторінково кореневого каталогу; за допомогою клавіші В запуск drweb.

 2. Продемонструйте архівацію каталогу student із збереженням всіх шляхів до файлів.


Варіант 3.

 1. Створіть командний файл - посторінковий вивід змісту каталогу Tools.

 2. Перевірте на диску C: наявність вірусів у файлах, розширення яких починається на do.


Варіант 4.

 1. За допомогою клавіші А продемонструйте вивід поточної дати і поточного часу на екран.

 2. Знайдіть засобами NC файл msaccess.exe і скопіюйте!! його у свій особистий каталог. Створіть для цього файлу багатотомний архів з одночасним знищенням оригіналу в особистому каталозі. Розархівуйте його.

5.Рекомендована література


 1. Руденко В.Д. та ін. "Практичний курс інформатики". – К.: Фенікс, 1997.

 2. Информатика /Под редакцией Симоновича С.В. – СПб.: Питер, 1999.

 3. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. - М.: Юнити, 1996.

 4. Нортон П. Справочное руководство по MS DOS. – М.: Радио и связь, 1992.


МСУ, Факультет комп’ютерних наук

Схожі:

Лабораторна робота №1: \" Операційна система ms dos \" iconЛабораторна робота №1: " Операційна система ms dos "
Мета роботи: Отримати навички роботи з персональним комп’ютером під управлінням операційної системи ms dos
Лабораторна робота №1: \" Операційна система ms dos \" iconКонспект лекцій з курсу "Інформатика" тема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos
Тема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos
Лабораторна робота №1: \" Операційна система ms dos \" iconТема технічне та програмне забезпечення персонального комп'ютера. Операційна система ms dos

Лабораторна робота №1: \" Операційна система ms dos \" iconЛабораторна робота №2: " Операційна система microsoft windows "
Мета роботи: Вивчення структури операційного середовища Windows та основних елементів графічного інтерфейсу
Лабораторна робота №1: \" Операційна система ms dos \" iconЛабораторна робота №2: " Операційна система microsoft windows "
Мета роботи: Вивчення структури операційного середовища Windows, основних елементів графічного інтерфейсу
Лабораторна робота №1: \" Операційна система ms dos \" iconНазва модуля: Операційні системи
ОС; основні типи мережних ос. Сучасні концепції І технології проектування ос: вимоги до операційних систем; структурна організація...
Лабораторна робота №1: \" Операційна система ms dos \" iconДокументи
1. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь1.doc
2. /ЛАБОРАТОРНА...

Лабораторна робота №1: \" Операційна система ms dos \" iconДокументи
1. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Вх_дний контрол з ЛАБ. РОБ. Ф_ЗИКА.doc
2. /Лабораторн_...

Лабораторна робота №1: \" Операційна система ms dos \" iconДокументи
1. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Вх_дний контрол з ЛАБ. РОБ. Ф_ЗИКА.doc
2. /Лабораторн_...

Лабораторна робота №1: \" Операційна система ms dos \" iconОпераційні системи «3» Якими ключовими аспектами роботи комп'ютера управляє операційна система…
Такою операційною називають систему, в якій всі її компоненти є складовими частинами системи, використовують загальні структури даних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи