Лекція 4 \" вікна додатків І діалогу \" icon

Лекція 4 " вікна додатків І діалогу "
Скачати 88.95 Kb.
НазваЛекція 4 " вікна додатків І діалогу "
Дата12.09.2012
Розмір88.95 Kb.
ТипЛекція
ЛЕКЦІЯ 1.4

" ВІКНА ДОДАТКІВ І ДІАЛОГУ"


Розглянуті питання:

ВІКНА ДОДАТКІВ

СКЛАД ВІКНА

МЕНЮ

ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ.

ДІАЛОГОВЕ ВІКНО

ПРИЗНАЧЕННЯ ДІАЛОГОВИХ ВІКОН

ДІАЛОГИ З ОБОВ'ЯЗКОВОЮ ВІДПОВІДДЮ

ФОКУС ДІАЛОГОВОЇ ПАНЕЛІ

СТАНДАРТНІ ДІАЛОГОВІ ПАНЕЛІ WINDOWS

БАГАТОСТОРІНКОВІ ВІКНА


ВІКНА ДОДАТКІВ

СКЛАД ВІКНА

Більшість додатків, призначених для створення й опрацювання даних, має однакову структуру, що значно спрощує роботу з ними. Роздивимося призначення елементів вікна на прикладі графічного редактора Paint.

Рядок заголовка, робочій підлозі і межа вікна були розглянуті на попередній лекції. Зупинимося більш докладно на меню, панелі інструментів і рядку стана.

^ Рядок меню. Містить меню з відповідними командами, що дозволяють управляти вікном і його вмістом.

Панель інструментів. Містить кнопки з графічним зображенням інструментів, що дублюють найбільше часто використовувані в процесі роботи команди меню. Розташування панелей і їхня кількість залежить від того додатка, із яких ви працюєте, і може модифікуватися за бажанням користувача.

Рядок стана (Status Bar). Смуга в нижній частині вікна, використовувана для відображення різноманітної інформації, що характеризує поточний стан процесу. Рядок стана аналогічний приладовій дошці автомобіля. У залежності від змісту робочої області, вона може відображати: ім'я відкритого файла, розмір вільної пам'яті, числі об'єктів або файлів у вікні і т.д.

Якщо документ містить таку кількість тексту, графічних зображень або піктограм, що усі вони не можуть бути відображені у вікні одночасно, уздовж нижнього або правого краю вікна з'являються так називані смуги прокрутки.

^ Смуга прокрутки. Вертикальна або горизонтальна смуга, що дозволяє переглядати сховані області вікна. Користуючи вертикальною смугою прокрутки, можна прокручувати уміст вікна нагору або униз, горизонтальної - вправо або вліво.

Вправи.

Наслідуючи описаним нижче діям, ви навчитеся користуватися смугами прокрутки для перегляду об'єктів, яких у вікні не очевидно. Відчиніть вікно "Мій комп'ютер", клацніть по піктограмі "Диск С". З'являться піктограми файлів і папок, розміщених на цьому диску.

1. Щоб побачити об'єкт, що знаходиться нижче і праворуч області видимості вікна, установите покажчик миші на спрямовану униз стрілку, розташованої в нижній частині вертикальної смуги прокрутки.

2. Клацніть на стрілку, і уміст вікна переміститься нагору.

3. Клацніть на стрілку прокрутки з правої сторони горизонтальної смуги прокрутки, і уміст вікна зрушиться вліво.

4. Встановите покажчик миші на бігунку смуги прокрутки, і утримуйте ліву кнопку миші. Перетягнете бігунок у нову позицію. Відпустите кнопку миші.

5. Для плавного переміщення вікна уздовж документа ви можете прокручувати уміст вікна рівно на один екран за раз, клацаючи мишею усередині смуги прокрутки з тієї або іншої сторони бігунка (у залежності від вибраного напрямку прямування).


МЕНЮ

Найбільше інтенсивно у вікні використовуються меню й інструментальні панелі. Перейдемо до їхнього розгляду.

Меню являє собою список взаємозалежних команд, використовуваних для виконання задач при роботі з Windows або додатками Windows. Розрізняють головне меню і контекстне меню. Головне меню завжди є присутнім у верхній частині вікна. Контекстне меню з'являється тільки при натисканні правої кнопки миші і містить перелік функцій, застосовних до об'єкта, на якому знаходився курсор миші.


^ Головне меню (Main Menu) містить усі функції додатка, тому являється багаторівневим. Самий верхній рівень містить імена груп операцій і розташований горизонтально. При виборі пункту меню випадає вертикальне підміню (Popup Menu). Воно, у свою чергу, може містити інші підміню. Структура вертикального меню однакова, незалежно від рівня вкладеності, і має наступні елементи:

 • пункти меню, що містять назву функції і додаткові дані зліва і справа від назви

 • ; розділювальні смуги для логічного угруповання пунктів меню.

Зліва від пункту меню можуть розташовуватися піктограми або прапорці. Наявність піктограми вказує, що даний пункт меню дублюється кнопкою інструментальної панелі з зображенням тієї ж піктограми. Прапорець із "галочкою" усередині сигналізує про те, що дана властивість включена (виключене, при відсутність галочки).


^ Підкреслена буква в назві пункту вказує, що користувач може вибрати даний пункт за допомогою клавіш швидкого доступу.

Клавіши швидкого доступу (Accelerator keys Hot keys - гарячі клавіші) забезпечують користувачу доступ до пунктів меню шляхом використання клавіші Alt у сполученні з буквою, виділеної в назві пункту меню символом підкреслення або цвітом. Наприклад, для доступу до меню "Файл" користувач може застосувати комбінацію клавіш "Alt+Ф".


^ Функціональні клавіші (Shotcut - клавіши) забезпечують доступ до команд меню з клавіатури без використання самого меню. Якщо за пунктом меню закріплена функціональна клавіша, те, справа від назви пункту меню, міститься її код. Звичайно це клавіши від F1 до F12 або їхній сполучення з клавішами Alt, Shift, Ctrl.


^ Стрілка справа від пункту меню означає, що даний пункт містить підміню.

Крапка справа від пункту меню означає, що буде викликана панель діалогу, за допомогою якої можна задати необхідні параметри.


Якщо пункт меню має блідо-сірий вид, то це означає, що дана операція в даний момент недоступна. Наприклад, якщо ви не вибрали у вікні діалогу відкриття файлів файл, то відчиняти його безтямно.


^ Контекстне меню

Контекстне меню має точно таку структуру, що й усе підміню, описані вище. Вони можуть вкладеними, викликати вікна діалогу, мають розділові лінії.

^ ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ.

До складу більшості вікон і додатків входять панелі інструментів, що містять різноманітні кнопки, що можна застосовувати для швидкого виклику необхідної функції. Кнопки панелей інструментів подають стандартні команди, що найбільше часто використовуються при роботі в Windows, на зразок команд "Вирізувати", "Копіювати", "Скасувати" і т.п. У залежності від того, яке вікно або додаток у даний момент відкрито, вам доступний ті або інші інструменти. На малюнку, що представляє вікно графічного редактора Paint, знаходяться дві панелі інструментів

 • : набір інструментів для малювання (пензель, олівець, фарби, резинка і т.п.

 • ) палітра для вибору цвіту ліній, заливання, фона).

Для активізації кнопки інструмента клацніть на ній мишею. Якщо встановити покажчик миші над однієї з кнопок інструментів і почекати, то через пару секунд з'явиться маленький прямокутник, або спливаючий підказ, що містить ім'я інструмента або опис його функції.


^ Склад інструментальної панелі "Стандартна"

Більшість додатків, що входять до складу пакета "Офіс" має стандартизовану інструментальну панель "Стандартна", що містить наступні кнопки (зазначені назва і малюнок):

 1. Створити (чистий лист паперу) - створення нового документа.

 2. Відчинити ( документ, щорозкривається,) - відкриття існуючого документа.

 3. Зберегти (дискета 3.5") - зберігання створеного документа на магнітному носії.

 4. Друк (принтер) - вивід створеного документа на принтер.

 5. Попередній перегляд (збільшувальне скло на фоні листа паперу) - перегляд загального виду документа в різних масштабах перед виводом на друк.

 6. Знайти (бінокль) - пошук заданих слів у текстовому документі.

 7. Вирізувати (ножниці) - пересилка виділеного фрагмента в буфер.

 8. Копіювати (два листи - оригінал і копія) - копіювання виділеного фрагмента в буфер.

 9. Вставити (лист на фоні документа) - вставка копії з буфера в зазначене місце документа.

 10. Скасувати (поворот проти годинної стрілки) - скасування останньої операції

 11. Повернути (поворот по годинній стрілка) - відновити скасовану операцію.

 12. Помічник (знак питання) - виклик контекстно-залежної довідки.


^ ДІАЛОГОВЕ ВІКНО

ПРИЗНАЧЕННЯ ДІАЛОГОВИХ ВІКОН

Як слідує з назви, діалогове вікно - це засіб ведення діалогу. Ініціатором діалогу в цьому випадку являє Windows і її додатки. Діалогове вікно запитує додаткову інформацію, необхідну програмі для виконання певної операції. Роздивимося декілька типових випадків.

Користувач вибирає пункт меню "Файл - Відчинити …"... Для відкриття документа операційній системі необхідно знати ім'я документа і його месцезнаходження. Для одержання цієї інформації відчиняється діалогове вікно "Відкриття документа". Користувачу пропонується або вибрати ім'я файла в запропонованому списку існуючих файлів, або набрати ім'я файла у вікні редагування.

Користувач вибирає пункт меню "Файл - Зберегти як …"... Для запису документа системі необхідно знати - яке ім'я бажає дати йому користувач, і в яку папку помістити? Виводиться діалогове вікно "Зберігання документа". Користувач повинний задати ім'я файла і зазначити папку, у котру треба записати файл.

Ви вже знаєте, що крапка (...), що слідує за ім'ям команди, указує на те, що після її активізації з'явиться діалогове вікно.


Друга причина виводу діалогових вікон - попередження користувача про можливі негативні наслідки його дій - видалення файла, закриття вікна без зберігання внесених змін.

Призведемо приклади попереджуючих повідомлень.

 1. Видалення файла - "Ви дійсно хочете відправити <ім'я файла> у кошик? ТАК? НІ?

 2. Ви випадково дали файлу ім'я, що збігається з існуючим - "Папка вже містить файл. Замінити наявний файл новим файлом? "

 3. Ви закриваєте вікно додатка для розпізнавання текстів -"Зберегти пакет для подальшої роботи? Якщо Ви не збережете пакет, те всі результати Вашої роботи з даним пакетом будуть віддалені і Ви не зможете їх відновити".^ ДІАЛОГИ З ОБОВ'ЯЗКОВОЮ ВІДПОВІДДЮ

Існують два типи діалогових панелей - проста і з обов'язковою відповіддю.

Проста діалогова панель - це діалогова панель, що користувач може не закривати при переключенні на інше вікно цього ж додатка.

^ Діалогова панель з обов'язковою відповіддю, на відміну від простої, не дозволить користувачу переключиться на інше вікно, поки він не закриє її.

Основне призначення таких панелей - запитати користувача про те, як додатку діяти в критичних ситуаціях.

Критичні ситуації виникають, якщо не залучений принтер, мало пам'яті для запису файла і т.п. Запропоновані системою відповіді: Так, НІ, Скасувати. Без відповіді на запит подальший хід процесу неможливий.

Панелі діалогу з обов'язковою відповіддю мають, як правило, спрощену форму - відсутні кнопка мінімізації і максимізації, рамка вікна не дозволяє змінювати його розміри.


^ ФОКУС ДІАЛОГОВОЇ ПАНЕЛІ

У діалоговій панелі тільки один елемент може бути активним, готовим до негайної дії. Такий елемент якимось способом виділяється - цвітом, пунктирною лінією на кнопці. Говорять, що елемент знаходитися у фокусі. Для того, щоб редагувати поле, воно повиннео одержати фокус.

Установка і переключення фокуса здійснюється двома засобами - мишею і клавішею табуляції. У першому випадку треба підвести курсор миші на елемент управління і клацнути правою кнопкою. В другому випадку натискання клавіші "TAB" призводить до переключення фокуса на інший елемент. Послідовність проходження компонентів задається розроблювачем додатка. Натискання комбінації клавіш "Shift+Tab" задає обернену послідовність проходження.

Другий засіб використовують, якщо немає мишки або руки зайняті клавіатурою. Нагадаємо, що натискання кнопки миші еквівалентно натисканню клавіші "Enter" .

Примітка. Деякі компоненти не можуть одержати фокус. До них ставляться кнопки інструментальної панелі - SpeedButton. Доступ до них можливий тільки за допомогою миші.


^ СТАНДАРТНІ ДІАЛОГОВІ ПАНЕЛІ WINDOWS

 1. Font Dialog - панель вибору шрифту (шрифт, начертання, розмір, атрибути (підкреслений, закреслений), цвіт, набір символів (кирилиця). Містить зразок вибираємого шрифту.

 2. Color Dialog - панель вибору цвіту

 3. Print Dialog - панель для установки параметрів виводу файла або звіту - кількість копій, номера сторінок.

 4. Printer Setup Dialog - установка параметрів друку і вибору принтера

 5. Find Dialog - пошук ланцюжка символів. Застосовується в більшості текстових редакторів. Містить поле завдання образка рядка і засіб пошуку (з урахуванням регістра, як частина слова або цілком), напрямок пошуку (нагору, униз).

 6. Replace Dialog - Контекстна заміна. Подібна попередньої панелі. Дозволяє не тільки знайти ланцюжок символів, але і замінити її. Заміняти можна послідовно - по однієї під контролем користувача, що дає дозвіл на заміну й автоматично - усе відразу.


^ БАГАТОСТОРІНКОВІ ВІКНА

Багатосторінкове вікно є графічним аналогом блокнота, службовця для запису телефонів. Усередині блокнота на краях листів нанесені букви алфавіту так, щоб вони не перекривали один одного. Це дозволяє відчинити блокнот відразу ж на заданій букві алфавіту, не листая підряд усі сторінки. Таким же способом роблять закладання в книзі для швидкого доступу до потрібної цитати. Закладки так розміщають відносно один одного, щоб були помітні заголовки кожної.

^ Багатосторінкове вікно (Page Control) використовують для розміщення великої кількості керуючої інформації - звичайно панелей настроювань. Вони надають додаткам приємний зовнішній вигляд і дуже зручні у використанні. Для виділення потрібної сторінки достатньо клацнути мишкою по заголовку потрібної вкладки.

На малюнку приведені два вікна, що містить вкладки. Перше вікно СУБД Access містить 6 вкладок - Таблиці, Запити, Форми, Звіти, Макроси, Модулі. Друге вікно належить програмі розпізнавання текстів FineReader. На 6 вкладках приміщені опції (параметри), що задають режим роботи додатка на різних кроках опрацювання документа - сканування, сегментування і т.д.

Схожі:

Лекція 4 \" вікна додатків І діалогу \" iconЛекція 5 "Інформатика та комп'ютерна техніка" Тема Операційна система microsoft windows 95/98 Застосування робочого столу, піктограм та меню для запуску додатків ms windows 95. Зв’язування додатків з типами даних
Рабочий стол – область экрана, на котором расположены актуальные инструменты (объекты) – папки (каталоги), файлы и ярлыки
Лекція 4 \" вікна додатків І діалогу \" iconЛекція 5 "Інформатика та комп'ютерна техніка" Тема Операційна система microsoft windows 95/98 Застосування робочого столу, піктограм та меню для запуску додатків ms windows 95. Зв’язування додатків з типами даних
Рабочий стол – область экрана, на котором расположены актуальные инструменты (объекты) – папки (каталоги), файлы и ярлыки
Лекція 4 \" вікна додатків І діалогу \" iconЛекція 5 "Інформатика та комп'ютерна техніка" Тема Операційна система microsoft windows 95/98 Застосування робочого столу, піктограм та меню для запуску додатків ms windows 95. Зв’язування додатків з типами даних
Рабочий стол – область экрана, на котором расположены актуальные инструменты (объекты) – папки (каталоги), файлы и ярлыки
Лекція 4 \" вікна додатків І діалогу \" iconЛекція 5 "Інформатика та комп'ютерна техніка" Тема Операційна система microsoft windows 95/98 Застосування робочого столу, піктограм та меню для запуску додатків ms windows 95. Зв’язування додатків з типами даних
Рабочий стол – область экрана, на котором расположены актуальные инструменты (объекты) – папки (каталоги), файлы и ярлыки
Лекція 4 \" вікна додатків І діалогу \" iconЛекція 5 "Інформатика та комп'ютерна техніка" Тема Операційна система microsoft windows 95/98 Застосування робочого столу, піктограм та меню для запуску додатків ms windows 95. Зв’язування додатків з типами даних
Рабочий стол – область экрана, на котором расположены актуальные инструменты (объекты) – папки (каталоги), файлы и ярлыки
Лекція 4 \" вікна додатків І діалогу \" iconЛекція 5 "Інформатика та комп'ютерна техніка" Тема Операційна система microsoft windows 95/98 Застосування робочого столу, піктограм та меню для запуску додатків ms windows 95. Зв’язування додатків з типами даних
Рабочий стол – область экрана, на котором расположены актуальные инструменты (объекты) – папки (каталоги), файлы и ярлыки
Лекція 4 \" вікна додатків І діалогу \" iconЛекція 5 "Інформатика та комп'ютерна техніка" Тема Операційна система microsoft windows 95/98 Застосування робочого столу, піктограм та меню для запуску додатків ms windows 95. Зв’язування додатків з типами даних
Рабочий стол – область экрана, на котором расположены актуальные инструменты (объекты) – папки (каталоги), файлы и ярлыки
Лекція 4 \" вікна додатків І діалогу \" iconЛекція 5 "Інформатика та комп'ютерна техніка" Тема Операційна система microsoft windows 95/98 Застосування робочого столу, піктограм та меню для запуску додатків ms windows 95. Зв’язування додатків з типами даних
Рабочий стол – область экрана, на котором расположены актуальные инструменты (объекты) – папки (каталоги), файлы и ярлыки
Лекція 4 \" вікна додатків І діалогу \" iconПрограма курсу " Етика та філософія діалогу" (для студентів магістерського рівня навчання)
Окреслюються можливості формування етичної теорії на базі філософії діалогу, прослідковується етичний зміст діалогічних ідей в комунікативній...
Лекція 4 \" вікна додатків І діалогу \" iconНавчальної дисципліни етика та філософія діалогу для студентів магістерського рівня навчання
Окреслюються можливості формування етичної теорії на базі філософії діалогу, прослідковується етичний зміст діалогічних ідей в комунікативній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи