Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 icon

Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000
НазваМетодичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000
Сторінка1/7
Дата12.09.2012
Розмір1.63 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО

МЕНЕДЖМЕНТУ
УЧБОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


для САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ курсу

«ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»


Упорядник д.э.н., проф.

Н.П.ГОНЧАРОВА
КИЇВ - 2000


Учбово-методичне забезпечення курсу «Інвестиційний менеджмент» для бакалаврів і магістрів усіх форм навчання - програма, конспект лекцій , тести, задачі, питання до іспиту й ін. / Упорядник: д.э.н., проф. Гончарова Н.П.. К.: КІІМ. - с.


Затверджена на засіданні...…………………………… ...................................... ...протокол №...…......................від...……..........................................000


З М І С Т1. Програма курсу

2. Конспект лекцій

3. Тести

4. Задачі

5. Питання до іспиту

6. Методичні рекомендації до написання і тематика рефератів

7. Список літератури


^ С. КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. 2000
В С Т У П

Ситуація, що склалася в українській економіці, надає нові можливості для розвитку насамперед у сферах, що пов'язані з інноваційною діяльністю. Фірми / підприємства/ проводять наукові дослідження і розробку нової продукції з метою диверсифікації виробництва, модернізації, створення високих технологій і сучасного виробничого потенціалу шляхом заміни машин

і устаткування. Під впливом зростаючої внутрішньої і зовнішньої конкуренції інновації стають найважливішим елементом менеджменту на фірмі /підприємстві/. Нові ідеї і продукти, прогресивні технології й організаційні рішення все в більшій мірі визначають успіх підприємницької діяльності, забезпечують виживання і фінансову стабілізацію фірми /підприємства/. У свою чергу, інноваційна спрямованість стратегії і тактики розвитку виробництва пред'являє нові вимоги до змісту, організації і методики управлінської діяльності, викликаючи необхідність формування й удосконалення специфічних форм інноваційного менеджменту.

Поняття «інноваційний менеджмент» досить швидко і надійно увійшло в сучасний вітчизняний економічний лексикон, що означає самостійний вид фахової діяльності, пов'язаний з управлінням, процесами відновлення усіх об'єктів господарювання в ринковій економіці.

Курс «Інноваційний менеджмент» є одним із найбільше складних, тому що його положення і методи грунтуються на курсах «Економіка підприємства», «Економіко-математичні методи», «Економічний аналіз», «Основи технології», «Теорія організації», «Маркетинг», «Фінансовий менеджмент», «Управління персоналом» і ін. Результати застосування на практиці знань, отриманих при вивченні зазначених курсів, реалізуються в «Інноваційному менеджменті», що у свою чергу є єдиним інструментом економії ресурсів, поліпшення якості товарів і підвищення добробуту народу.

Відповідно до теорії М. Портера конкурентний розвиток країни відбувається на основі чинників виробництва, інвестицій, інновацій або добробуту / вищий рівень розвитку/. Країни, що входять у світове технологічне ядро /США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція/, в даний час розвиваються переважно на основі активізації інноваційної діяльності.

Укладач даного курсу подає комплексну концепцію інноваційного менеджменту, що здійснюється в різноманітних фірмах /підприємствах/, у різних галузях промисловості й охоплює всі стадії інноваційного процесу, починаючи з зародження інноваційної ідеї, маркетингового дослідження інновації до її масштабного поширення в народному господарстві.

Структура курсу передбачає детальне вивчення змісту інноваційних процесів, методологічних основ побудови системи менеджменту в інноваціях, принципів державного регулювання і розробки інноваційної політики. Значне місце відведене вивченню практичних методів стратегічного управління інноваціями, методам маркетингу, організації, планування і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах різних форм власності і масштабу.

Особливо детально розглядаються в курсі питання економічного, інформаційного і правового забезпечення інноваційної діяльності й окремих інноваційних проектів, оцінка ефективності інновацій.

Дисципліна «Інноваційний менеджмент « вивчається студентами протягом одного семестру. Метою даної дисципліни є формування в студентів розуміння інноваційної політики фірми, принципів і чинників їхнього розвитку; знання форм інновацій, методів основного інструментарію їх створення й шляхів реалізації.

З метою більш цілеспрямованого і поглибленого вивчення дисципліни відповідно до навчального плану студенти відпрацьовують окремі теми у формі тестів, практичних занять /рішення задач/, написання реферату по проблематиці курсу.


^

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

№ п/п

^

Найменування тами


Кількість годин

ВВсього


В тому числі

Л


1.
^

Тема1.Інновації в ринковій економіці


4

4

-

-

-

2.

Тема 2. Концепція інноваційного менеджменту

2

2

-

-

-

3.

Тема 3. Мета і напрямки інноваційної діяльності фірм


4

2

2

-

-

4

Тема4.Стратегічне управління інноваціями

2

2

-

-

-

5.

Тема 5.Інноваційна политика фірми і наукові принципи її формування

4

2

-

2

-

6.6.

Тема 6. Маркетинг в інноваційній сфері

4

2

2

-

-

7.

Тема 7. Организація інновацій

4

2

-

-

2

8.

Тема 8 Державне регулювання інноваційних процесів

4

2

2

-

-

9.

Тема 9. Планування інноваційних процесів

4

2

-

2

-

10.

Тема 10. Управлінння витратами і ціноутворення в інноваційній сфері


2

2

-

-

-

11.

Тема 11. Фінансування

інноваціоної діяльності

4

2

2

-

-

12.

Тема 12. Правове

регулювання

інноваційної діяльности

4

2

-

-

-

13.

Тема 13.Інформаційне забезпечення інноваційних процесів

6

2

2

2

-

14.

Тема 14. Оцінка еффективності інновацій

2

2

-

-

-
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconМетодичні вказівки з філософії для аспірантів та
Петрушенко Віктор Леонтійович (загальна редакція, тематика лекційного курсу, плани семінарських занять, рекомендації до написання...
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconМетодичні рекомендації до написання курсових робіт із зарубіжної літератури попередні зауваги
Цьому сприяє праця студентів у спеціальних семінарах, їхня активна участь у наукових студентських конференціях, написання рефератів,...
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconМетодичні рекомендації до написання рефератів
До реферату обов'язково додається список використаної літератури, який повинен містити не менше як п'ять джерел. Реферат може бути...
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconРегіональна економіка
Значну допомогу в отриманні цих знань покликані надати методичні рекомендації, які містять індивідуальні контрольні завдання, методичні...
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту
Використання Української системи Internet-комерції sic (System for Internet Commerce)
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconМіністерство освіти І науки україни київський інститут інвестиційного менеджменту
Концентрація капіталів підприємств. Утворення об'єднань підприємств як форми галузевої, регіональної, міжгалузевої реструктуризації...
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Контрольне завдання складається з двох частин: теоретичної І практичної. Завдання виконується відповідно до наступної схеми
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Контрольне завдання складається з двох частин: теоретичної І практичної. Завдання виконується відповідно до наступної схеми
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту
Вивчення дисципліни “Інформаційні системи в менеджменті” направлене на удосконалення та розвиток фахових знань та вмінь у галузі...
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів та студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт / укладач А. М. Куліш – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 75 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи