Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 icon

Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000
НазваМетодичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000
Сторінка6/7
Дата12.09.2012
Розмір1.63 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7
4. З А Д А Ч І


ЗАДАЧА 1.


Визначите ступінь узгодженості думок експертів по параметрах зразків нової техніки. Різноманітним параметрам привласнені такі ранги:


R 1 R 2 R 3 R4 Сума рядків Квадрат

суми


1 2 3 2 8 64


3 2 2 5 12 144


1 2 1 3 7 49


1 5 3 4 13 169


2 1 4 1 8 64

Разом 48 490


Ступінь узгодженості думок експертів оціните за допомогою коефіцієнта конкордації / W /:

12 S


W = -------------------------------

2 3

m / N - N/


де:

m - кількість оцінюваних варіантів,

N - число експертів,

S - різниця між сумою квадратів сум рангів і середнього квадрата суми, для чого сума рядків зводиться в квадрат і ділитися на число рядків


ЗАДАЧА 2.

Оціните тенденції зміни попиту за допомогою критеріїв: “пряма”, “обернена”, “специфічна”. Виставте їх у графі таблиці.

Таблиця
Вплив чинників на зміну попиту на нову продукцію


Детермінанти попиту Тенденції зміни попиту зміни попиту

1 ВНУТРІШНІ


 1. Відповідність галузевим стандартам

 2. Відповідність тенденціям моди

 3. Висока якість нової продукції

Забезпечення гарантійного обслуговування і сервісу нової продукції

 1. Розмір витрат на наукові дослідження

 2. Швидкість освоєння

 3. Транснаціональний рівень продукції

 4. Ціна

 5. Авторитет покупця

 6. Сегмент ринку

 7. Комунікація

 8. Витрати на рекламу

 9. Рівень підготовки кадрів
 1. ЗОВНІШНІ
 1. Стан економіки

 2. Політична обстановка

 3. Правова база

 4. Екологічна обстановка

 5. Технічний прогрес

 6. Співвідношення на ринку старої і нової продукції

 7. Дієвість реклами

 8. Прибутки споживачів

 9. Наявність замінників

 10. НепевністьЗАДАЧА 3.


Дайте відповідь, будь ласка, на питання про причини покупки Вами нового телевізора:

а/ Ви купуєте тому, що:

 • у Вас немає телевізора -

 • Ви заміняєте старий на новий -

 • Вам потрібний ще один /який по рахунку/ -

 • б/ які якості в обраному телевізорі Вас приваблюють. Розставте преваги один по одному

 • розмір екрана

 • система управління

 • якість зображення

 • дизайн

 • можливість комплектації

 • габарити

в/ чи є у Вас телевізор даного виготовлювача і

Поставте в потрібному місці «+»


ЗАДАЧА 4.

Розроблено три варіанти винаходу на технологію виробництва виробу. За даними таблиці розрахуйте найбільше ефективний варіант


Показники Варіанти

--------------------------------

1 2 3


Інвестиції, гр.од.. 22500 27600 19700

Витрати виробництва

на один виріб, гр.од. 13600 14700 13700

Річний обсяг

виробництва, гр.од 700 1100 2500


Використайте метод приведених витрат:

З + Ен К,

де С - річні витрати виробництва виробу,

К - інвестиції,

Ен - коефіцієнт економічної ефективності /приймаємо рівним 0,1/


ЗАДАЧА 5.

Запропоновані до впровадження три винаходи. Визначите, який з них найбільш рентабельний

Інвестиції /К/, гр.од. Очікуваний прибуток, гр.од.

1. 446,5 640,2

2. 750,6 977,5

3. 1250,0 1475,5


У розрахунках використайте індекс прибутковості:

Д

Jдох = ----------100%

К

Індекс прибутковості розрахуйте по трьох винаходах. Обгрунтуйте.

ЗАДАЧА 6.

Сучасний менеджер, що займається інноваційною діяльністю, повинен мати раціональність мислення. Діалектику розумового процесу сучасного українського менеджера можна охарактеризувати такими рисами:

 • панорамність мислення і фахової предметності/знання деталей і тонкощів управління/;

 • уміння розуміти, приймати і використовувати точки зору, позиції, думки, протилежні власним, і одночасне проведення своєї принципової лінії;

 • протидія неділовому натиску зверху без влучення в опозицію до керівництва;

 • уміння не погоджуватися, не стаючи при цьому неприємним;

 • схильність до нових ідей і досягнень, спроможність відрізнити їх від прожектерства;

 • спроможність ризикувати, рідко помилятися з істотною шкодою для бізнесу;

 • гранична тактовність і ввічливість в відносинах з людьми і жорсткою вимогливістю до будь-яких відхилень від правил роботи;

 • демократичність 1. Чи згодні Ви з викладеними положеннями або у Вас є аргументовані заперечення. Підготуйте систему своїх доказів.

 2. Чим відрізняється від ідеалу Ваша власна організація мислення. Які риси сучасного мислення Ви вважаєте необхідними активно в собі розвивати.


ЗАДАЧА 7.

  В рамках управління інноваціями особливе місце займає менеджмент за допомогою постановки цілей. Тут мова йде про процес, при якому керівник і співробітник разом:

 • визначають задачі фірми;

 • уточнюють відповідальність, тобто очікувані результати;

 • використовують результати для керівництва компанією

  Спочатку керівництво фірми формулює стратегічні цілі. Далі, на кожному більш низькому рівні, ці цілі наповняються піділями і встановленими термінами виконання. Періодично обговорюється: чи потрібно коригування курсу; чи реалістично сформульовані цілі Найбільше продуктивний метод, коли співробітники:

 • знають, що від них очікують;

 • згодні взяти на себе зобов'язання по досягненню поставлених цілей

Цілі покликані задовольняти таким вимогам:

 • бути коректними;

 • бути доступними для огляду;

 • бути реалістичними

 1. Сформулюйте свою думку про метод менеджменту «постановка цілей». У чому його сильні і слабкі сторони

 2. Які особливості застосування менеджменту за допомогою постановки цілей у сучасних українських умовах Ви могли б їх назвати


ЗАДАЧА 8.

Постійні нововведення в різноманітних сферах управління є основою процвітання будь-якої компанії. Водночас нерідко менеджеру припадає зштовхуватися з опором перемінам.

Які, на Вашу думку, дії може почати менеджер, щоб перебороти таку протидію інноваціям.

Яку програму інновацій Ви запропонуєте, якщо Вас призначать менеджером фірми?

ЗАДАЧА 9.

  Ще в 1912 році російськими підприємцями /купцями/ були вироблені принципи ведення справ у Росії:

 • шануй владу ;

 • будь чесний і правдивий;

 • шануй право приватної власності;

 • люби і шануй людину;

 • будь вірний своєму слову;

  * живи по коштахх;

 • будь цілеспрямований.

  Дайте відповідь, будь ласка, на такі питання:

1.Що з наведених вище принципів повною мірою зберегло свою актуальність і в даний час?

2. Які нові принципи бізнесу повинні бути, на Вашу думку, впроваджені в практику підприємницької діяльності України сьогодні?

3. Які принципи бізнесу Ви вважаєте для себе пріоритетними?


ЗАДАЧА 10.

Менеджмент має два головних напрямки - маркетинг і інновації. Дайте відповідь на такі питання:

. а/ який напрямок у діяльності комерційної інноваційної фірми Ви вважаєте найважливішим і чому?

  б/ із яких елементів стосовно до сучасних українських умов складається: система маркетингу інноваційної фірми; система її інновацій.


ЗАДАЧА 11.

Якщо у Вас немає стопроцентної впевненості в слушності вибору своєї професії менеджера, то доцільно себе зайвим разом перевірити. Дайте відповісти на такі питання:

а/ чи є у Вас бажання почати власну справу, замість того щоб працювати на інших, але «вколювати», не рахуючись з часом і т.д.?

б/ чи розташовуєте Ви необхідною енергією для самих рішучих дій

в/ чи згодні Ви взяти участь в угоді, коли немає ясності, що виграш буде великий?

г/ чи відмовитеся Ви від гарантованої роботи із середнім заробітком, віддаючи перевагу їй менше надійну, але більш дохідну?

д/ чи любите Ви нові ідеї і концепції, причому самі несподівані?

е/ чи спроможні Ви постійно генерувати оригінальні ідеї?

ж/ чи бажаєте Ви випробувати себе в самих ризикованих ситуаціях?

з/ чи спроможні Ви прийняти парі на суму, якою в даний момент не розташовуєте?

і/ чи незалежний у Вас характер?

к/ чи любите Ви гострі відчуття?

л/ якби вам довелося грати в азартні ігри, то чи віддали б перевагу самим значним ставками?

Порахуйте, скільки у Вас утворилося позитивних відповідей і при числі 8 і більш можете спробувати сили в підприємництві

ЗАДАЧА 12.

У чотирьох інноваційних проектах на титульних листах подана така інформація:

ПРОЕКТ 1. а) назва й адреса підприємства

б) імена й адреси фундаторів

в) сутність проекту

г) потенційні конкуренти

д) директор: ім'я і телефон

е) вартість проекту і джерела коштів

ж) опис продукту

ПРОЕКТ 2. а) торговий знак

б)назва й адреса підприємства

в) суть проекту

г) директор: ім'я і телефон

д) ризик проекту

ПРОЕКТ 3. а) назва й адреса підприємства

б) імена й адреси фундаторів

в) директор: ім'я і телефон

г) суть проекту

д)сукупна вартість проекту і джерела коштів

е)заява про комерційну таємницю

ПРОЕКТ 4. а) товарний знак

б) назва й адреса підприємства

в) директор: ім'я і телефон

г) опис товару

д) суть проекту

е) вартість проекту і джерела коштів

ж)ризик проекту

з) баланс прибутків і витрат

Який із проектів був обраний для розробки?


ЗАДАЧА 13.

Фірма має такі особливості:

1.контроль у фірмі належить робітникам

2.робітники мають право на участь у прийнятті критичних рішень, призначень і відкликання керівників

3. об'єктом присвоєння виступає не прибуток, а чиста продукція

4. керівник фірми або обирається з числа робітників, або запрошується в якості найманого менеджера з боку

Дайте відповідь на питання:

а) як називаються фірми подібного типу

б) чи можна їх вважати підприємницькими фірмами?


ЗАДАЧА 14.

Які розділи інвестиційного бізнес-плану необхідно вважати основними? Яка логіка побудови цих розділів?


ЗАДАЧА 15.

Є підсумкові показники інвестиційного проекту /тис.грн./:

а) прибуток від операцій – 21103

б) амортизаційні відрахування - 4647

в) інвестиційні витрати - 9390

г) податкові виплати - 8105

Визначьте чистий прибуток інвестиційного проекту й оцініть його ефективність, якщо норма рентабельності інвестиційних витрат повинна бути не менше 80%.


ЗАДАЧА 16.

Які чинники визначають зовнішнє /зн/, а які внутрішнє /вну/ середовище функціонування інноваційного підприємства:

1.Кадри

2.Конкуренція

3.Ризик

4.Кон'юнктура

5.Можливість випуску продукції

6.Ступінь свободи підприємства

7.Ринок

8.Конкурентноздатність продукції

9.Екологія

10.Науково-технічний рівень продукції

11.Джерела ресурсів

12.Внутрішня кооперація


ЗАДАЧА 17.

Ваш конкурент рік тому тому заснував мале підприємство «Руслан». Незважаючи на перспективне поле діяльності /розробка і виготовлення дельтапланів усіх видів/ і допомогу із боку концерна, справи «Руслана» йдуть не кращою чином. Яке рішення, на Ваш погляд, є оптимальним:

а) замінити директора малого підприємства «Руслан», порадившись із головними спеціалістами, хто з колективу має необхідні якості

б) пошукати підхдящого лідера «на стороні»

в) забезпечити перепідготовку і відповідне навчання директора «Руслана»

г) дати можливість ще рік «побарахтатися» сьогоднішньому директору, а поки нічого не змінювати


ЗАДАЧА 18.

Уявіть собі, що професор інноваційного менеджменту Джон Менеджмайстер /США/ погодився проконсультувати керівництво одного з універсамів у м. Києві. Універсамам ледве зводить кінці з кінцями, прибуток невеликий, але в той же час велика упущена вигода. Які рекомендації, на Вашу думку, дав би професор Джон Менеджмайстер?

а) перейти на відрядні відносини

б) стати акціонерним підприємством і поширити акції серед робітників універсаму

в) реорганізувати структуру управлі універсама в напрямку її горизонтування

г) збільшити зацікавленість робітників універсаму в результатах праці, наприклад, преміями, що залежать від отриманого прибутку


ЗАДАЧА 19.

Допустимо, Ви генеральний директор НВО «Аналітикконтроль» і розглядаєте програму освоєння нового цифрового приладу. Які пропозиції Ви включили б в інноваційну політику? Які аспекти інноваційної політики, на Ваш погляд, є найбільше важливими?


ЗАДАЧА 20.

Ви працюєте у відділі головного технолога. Перебуваючи у відрядженні на родинному підприємстві, Ви виявили, що Ваші колеги модернізували технологічний процес / витрати на модернізацію - 650 тис.грн., модернізація виконана за 8 місяців, економічний ефект - 925 тис.грн./. До кого Ви звернетеся після прибуття на рідне підприємство з ідеєю провести подібну модернізацію?

а) до начальника свого відділу

б) до головного технолога

в) до головного інженера

г) до співробітників свого відділу


ЗАДАЧА 21.

Перед Вами, старшим інженером бюро по новій техніка крупного машинобудівного підприємства винахідник, що пропонує абсолютно новий кривошипно-шпіндельний верстат із дистанційним управління. Як Ви поступите?

а) чітко і безапеляційно не приймете цю «дику» і зовсім нереальну пропозицію

б) запропонуєте винахіднику розробити необхідну документацію і зробити чинний макет, тому що інакше неможливо оцінити подану ідею

в) сформулюєте питання, на який повинен буде відповісти винахідник при другій зустрічі

г) Вас зацікавила новизна ідеї винахідника. Ви приймаєте рішення активно йому допомагати і разом йдете до свого начальника


ЗАДАЧА 22.

Що таке «якість продукції» більш-менш зрозуміло. А що таке «якість управління»? Сформулюйте, будь ласка, не менше 4-х характеристик поняття «якість управління». Чи можна вимірювати якість управління для кожного конкретного підприємства? Якщо так, то охарактеризуйте відповідні процедури.


ЗАДАЧА 23.

У конструкторському відділі, що розробляє прилади технічного контролю, почата дослідницька робота, що повинна призвести до появи нового сімейства приладів. Керує роботою кандидат наук - ентузіаст нового напрямку. У групі проектантів головний конструктор і молодий інженер. Поточна тематика відділу потребує час від часу підключення кожного з трьох проектантів, але половину робочого дня /або більше/ вони можуть працювати на "свою тему" .

Чим, на Ваш погляд, закінчиться розробка? Як Ви організували б роботи зі створення нової розробки?


ЗАДАЧА 24.

Група співробітників неспеціалізованого малого підприємства «Інженерна ідея» винайшла нову коптильну установку, у якій м'ясо, птиця і риба коптяться за 10 хвилин. Експериментальний зразок установки виправдав чекання винахідників. Установка виявилася компактною, дим не виділяється, копчені продукти високої якості.

Якби Ви були директором малого підприємства «Інженерна ідея», то який варіант діяльності Ви б вибрали:

а) організація спільної розробки і випуску коптильні з яким-небудь крупним підприємством або науково-виробничим об'єднанням

б) складання ліцензійного договору з яким-небудь підприємством або науково-виробничим об'єднанням на право розробки і випуску коптильні

в) самостійна розробка документації, випуск зразків коптильні і наступне її серійне виробництво по кооперації

г) патентування установки від імені малого підприємства «Інженерна ідея» і наступний продаж патенту без проведення спеціальних розробок.


ЗАДАЧА 25.

Один із головних інженерів-електронщиків США у свій час організував власну фірму «Інтел». Остання одержала фінансову підтримку в розмірі декількох мільйонів доларів і на початку 70-х років на ринку з'явилася новинка.

Дайте відповідь:

 1. Що це за новинка

 2. Що обумовило цю подію


ЗАДАЧА 26.

Якось до Р. Нойса звернулася за порадою його дружина, що мала свій бізнес.

До неї зайшли двоє юнаків із проханням про фінансову підтримку. Вони створили малу фірму і мали мету запропонувати оригінальну новинку. Р.Нойс сказав, що новинка юнаків не буде мати попиту на ринку і тому не варто витрачати свої гроші.

Проте дружина поступила інакше - вклала декілька десятків тисяч доларів у нову фірму «Епл». Саме цій фірмі, що одержала від інвесторів декілька мільйонів доларів на реалізацію свого інноваційного проекту, вдалося випустити на ринок другу /після мікропроцесора/ революційну новинку в цій галузі.

Що це за новинка?


ЗАДАЧА 27.

Постійні нововведення в різноманітних сферах управління є основою процвітання будь-якої компанії. Водночас нерідко менеджеру припадає зштовхуватися з опором перемінам.

Які, на Вашу думку, дії може започаткувати менеджер, щоб перебороти таку протидію інноваціям? Яку інноваційну програму Ви запропонуєте, якщо Вас призначать інноваційним менеджером?


ЗАДАЧА 28.

Поясніть, як інвестиції в людський капітал збільшують продуктивність праці, рівень заробітної плати, прибуток робітників.

Поясніть, чому так, або чому інакше.


ЗАДАЧА 29.

Чому витрати на наукові дослідження і розробки рівнозначні інвестиціям в основний капітал? Як Ви вважаєте, чи відіграють винаходи і нововведення в економічному зростанні зараз таку ж важливу роль, як і колись? Поясніть.


ЗАДАЧА 30.

У США залежність між витратами часу на освітк і тим прибутком, що у майбутньому буде одержувати ця людина, виглядає в такий спосіб: двухразове збільшення часу на освіту, у порівнянні із середнім прибутком може призвести по закінченні навчання до збільшення прибутків у 5 разів.

Проаналізуйте цю думку і сформулюйте відповіді на такі питання:

а) що таке людський капітал

б) що Ви розумієте під інвестиціями в людський капітал


ЗАДАЧА 31.

До якої школи теорії управління належать імена:

- Е. МАЙО

- А. ФАЙОЛЬ

- Ф.ТЕЙЛОР


ЗАДАЧА 32.

Як співвідносяться поняття «управління» і «менеджмент»? Аргументи.


ЗАДАЧА 33.

Розкрийте сутність і специфіку лізингу в інноваційному менеджменті


ЗАДАЧА 34.

Як на одну путівку в будинок відпочинку відпочити менеджеру і чотирьом його помічникам?


ЗАДАЧА 35.

Що робити, якщо куплена Вами книга по «Інноваційному менеджменту» виявиться Вам занадто важкою для читання?


ЗАДАЧА 36.

Що означає, якщо в тексті, запропонованому Вам викладачем з «Інноваційного менеджменту» увесь текст зрозумілий, але не зрозуміло якесь слово в цьому тексті?


ЗАДАЧА 37.

На що варто звертати увагу при покупці книг /підручників/ з «Інноваційного менеджменту»?


ЗАДАЧА 38.

Запропонуйте своєму колезі три простих правила, які допоможуть йому вибрати гарний підручник з «Інноваційного менеджмента»


ЗАДАЧА 39.

У чому полягає прогрес усього технологічного засобу виробництва?


ЗАДАЧА 40.

У чому полягає комплексна характеристика прогресу продуктивних сил?


ЗАДАЧА 41.

У чому полягає сутність закону прискореного розвитку людської цивілізації?


ЗАДАЧА 42.

Що є найбільше загальним критерієм економічного прогресу?


ЗАДАЧА 43.

У чому сутність вихідного принципу функціонування і розвитки системи управління?


ЗАДАЧА 44.

Що, на думку вчених, насамперед повинно бути об'єктом управління?


ЗАДАЧА 45.

Що не характеризує лінійну форму управління?


ЗАДАЧА 46.

У чому переваги функціональної структури управління? Наведіть цю структуру /схему/ і дайте комментарий


ЗАДАЧА 47.

Які посади займають вищі менеджери? Наведіть конкретні структури і дайте комментарий


ЗАДАЧА 48.

Якими фаховими знаннями повинні володіти менеджери середньої ланки?


ЗАДАЧА 49.

Коли почався науково-технічний прогрес? Назвіть часові параметри й ознаки прогресу

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconМетодичні вказівки з філософії для аспірантів та
Петрушенко Віктор Леонтійович (загальна редакція, тематика лекційного курсу, плани семінарських занять, рекомендації до написання...
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconМетодичні рекомендації до написання курсових робіт із зарубіжної літератури попередні зауваги
Цьому сприяє праця студентів у спеціальних семінарах, їхня активна участь у наукових студентських конференціях, написання рефератів,...
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconМетодичні рекомендації до написання рефератів
До реферату обов'язково додається список використаної літератури, який повинен містити не менше як п'ять джерел. Реферат може бути...
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconРегіональна економіка
Значну допомогу в отриманні цих знань покликані надати методичні рекомендації, які містять індивідуальні контрольні завдання, методичні...
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту
Використання Української системи Internet-комерції sic (System for Internet Commerce)
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconМіністерство освіти І науки україни київський інститут інвестиційного менеджменту
Концентрація капіталів підприємств. Утворення об'єднань підприємств як форми галузевої, регіональної, міжгалузевої реструктуризації...
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Контрольне завдання складається з двох частин: теоретичної І практичної. Завдання виконується відповідно до наступної схеми
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Контрольне завдання складається з двох частин: теоретичної І практичної. Завдання виконується відповідно до наступної схеми
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту
Вивчення дисципліни “Інформаційні системи в менеджменті” направлене на удосконалення та розвиток фахових знань та вмінь у галузі...
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів та студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт / укладач А. М. Куліш – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 75 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи