Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 icon

Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000
НазваМетодичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000
Сторінка7/7
Дата12.09.2012
Розмір1.63 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

ЗАДАЧА 50.

Чому наука й інформація не відтискують людину на задній план у системі продуктивних сил? Коментар


ЗАДАЧА 51.

Хто передбачав неминучість появи інформаційного суспільства?


ЗАДАЧА 52.

Які елементи економічної системи характеризують інформаційне суспільствоо?


ЗАДАЧА 53.

Які зміни, обумовлені розвитком інформаційного суспільства, є базисними?


ЗАДАЧА 54.

У чому полягає практичне значення сутності процесу перетворення науки в безпосередню продуктивну силу для проведення обгрунтувань економічної політики уряду?


ЗАДАЧА 55.

Яка з особливостей сучасного етапу науково-технічної революції має найважливіше значення для народного господарства України, з огляду на природні багатства країни? Коментар


ЗАДАЧА 56.

Є такі інноваційні проекти:

а) пропонується добувати прісну воду, розтоплюючи під сонячними променями айсберги, прибуксовані до берега жаркої країни з Антарктиди або Гренландії;

б) пропонується використовувати в якості холодильника звичайний ящик, піднятий на аеростаті на висоту, де температура навколишнього повітря нижче нуля;

в) пропонується саджати картоплю на занурену в землю металеву стрічку з отворами. При збиранні врожаю достатньо буде намотати цю стрічку на барабан: усі бульби будуть зібрані швидко і без втрат.

Чи реальні проекти? Який із них, на Вашу думку, міг би бути реалізований вже в наші дні?


ЗАДАЧА 57.

Які фірми першими беруть на себе освоєння нової техніки і технології? Назвіть фірми і дайте комментарий


ЗАДАЧА 58.

Скільки відсотків свого товарообігу витрачає середня фірма на наукові дослідження і розробки?


ЗАДАЧА 59.

У чому сутність нового етапу науково-технічної революції? Докладний коментар


ЗАДАЧА 60.

Який вплив нового етапу науково-технічної революції на економічний ріст? Докладний коментар


ЗАДАЧА 61.

Прокоментуйте: «Інтеграція науки і техніки, в остаточному підсумку, означає науково-технічний прогрес». Докладний коментар


ЗАДАЧА 62.

Поясните розходження індустріальної й інформаційної ери.


ЗАДАЧА 63.

Виберіть із перерахованих нижче положень зовнішні /1/ мотиви для інноваційних розробок і внутрішні /11/:

 1. Насичення ринку існуючими товарами

 2. Прискорення науково-технічного прогресу

 3. Прагнення збільшити зростання продажів

 4. Необхідність пристосувань і структурних змін у галузях промисловості

 5. Прагнення збільшити ринкову частку і кінцеву прибутковість

 6. Прагнення збільшити конкурентноздатність на ринку

 7. Необхідність сгладжування кон'юнктурних коливань

 8. Поліпшення конкурентноздатності на ринку

 9. Зменшення ризику, пов'язаного з обмеженим товарним асортиментом

 10. Зміна преваг споживачів

 11. Вихід на нові для фірми ринки


ЗАДАЧА 64.

Вам пропонується інвестувати два інноваційних проекти на вибір. При цьому варто враховувати, що:

- перша інвестиція припускає втрату Вами 1 млн. грн. із імовірністю 0,5

- друга - утрату 2 млн. грн. із імовірністю 0,3

Яке рішення сполучене з меншим ризиком


ЗАДАЧА 65.

Як називається ідея, пропозиція або проект, який після вивчення і розробки перетворюються в інновацію. Ваші обгрунтування


ЗАДАЧА 66.

Зобразіть й опишіть специфіку життєвого циклу інновацій


ЗАДАЧА 67.

Назвіть показники, що характеризують рівень прогресивності технологій, і методи їхнього розрахунку


ЗАДАЧА 68.

Використовуйте відповіді - так/ні при виборі показників, що характеризують технічний рівень устаткування:

а) коефіцієнт змінності роботи устаткування - так/ні

б) продуктивність устаткування - так/ні

в) коефіцієнт інтенсивного завантаження

устаткування - так/ні

г) середній термін експлуатації - так/ні


ЗАДАЧА 69.

Який технологічний принцип використовується в процесі адаптації до зміни організаційно-технічних умов, пов'язаних із переходом на випуск інноваційної продукції? Чи можлива така адаптація?


ЗАДАЧА 70.

Назвіть методи портфельного аналізу при виборі інноваційної стратегії.


ЗАДАЧА 71.

Чим визначається система стратегічних цілей інноваційного підприємства?

Наведіть коментар на прикладі конкретного підприємства


ЗАДАЧА 72.

Нематеріальні активи: зміст і специфіка оцінки при приватизації


ЗАДАЧА 73.

У порівняльній характеристиці інноваційних підприємств сказано, що підприємство «А» - по своїх показниках одне з перших, а підприємство «Б» - предостанє.

Яке підприємство має більш високі показники?


ЗАДАЧА 74.

УВАГА - НОВИНКА! У військове міністерство однієї з воюючих сторін надійшла така записка: « Я живу на залізничній станції, через яку йдуть військові ешелони: в одну сторону везуть гусар у синіх галіфе, а в протилежну - гренадерів у малинових шароварах. У мене народилася ідея як значно скоротити військові перевезення».

Як Ви думаєте, у чому зміст цієї ідеї? Ваші догадки!


ЗАДАЧА 75.

Постарайтеся коротко визначити /обгрунтувати/, чим відрізняється мистецтво від науки


ЗАДАЧА 76.

Чому, знаючи, що комп'ютери й інші автомати бувають ненадійні, люди продовжують ними користуватися?


ЗАДАЧА 77.

Скільки може бути розумних пояснень наукової ідеї?


ЗАДАЧА 78.

Є точка зору, що сума розуму на планеті - величина постійна. Чому ж тоді в нашому житті так багато маревних, порожніх наукових ідей?


ЗАДАЧА 79.

У паспорті нового товару зазначена: «гарантія на три роки». Що це значить в Японії й в Україні?


ЗАДАЧА 80.

Що значить поява на товарі етикеток «новинка» або «поліпшена модель»?


ЗАДАЧА 81.

Один досвідчений менеджер рекомендував доручати вирішення самої складної задачі самому ледачому співробітнику. Чим Ви це можете пояснити?


ЗАДАЧА 82.

Яка головна відмінність науки від лженауки /наприклад, астрономії від астрології/?


ЗАДАЧА 83.

Який зв'язок між менеджером, його помилками і дипломом про освіту?


ЗАДАПЧА 84.

Назвіть показники технічного рівня інтелектуального продукту


ЗАДАЧА 85.

Які чинники враховуються при визначенні розрахункової ціни ліцензії?


ЗАДАЧА 86.

Як правильно оцінити вартість інтелектуальної власності?


ЗАДАЧА 87.

Призведіть цілі, задача, структуру й зміст бізнес-плану інноваційного проекту


ЗАДАЧА 88.

Наведіть джерела фінансування інноваційних проектів і дайте їхнє обгрунтування


ЗАДАЧА 89.

Припустимо, що фірма вважає свій прибуток максимальним, коли вона вироблює продукт «А» на суму 40 млн. грн. Припустимо, що при кожній із показаних нижче технологій фірма випускає бажаний объем продукції


Ресурс Ціна за одиницю Т е х н о л о г и я

ресурсу, тис.грн.

№ 1 № 2 № 3


Праця 3 5 2 3

Земля 4 2 4 2

Підприємн.здібн. 2 2 4 5

Капітал 2 4 2 4

Яку технологію і чому вибере фірма при даних цінах на ресурси.

Припустимо, що створена нова технологія, №4. Вона потребує використання 2 од. праці, 2 од. землі, 6 од. капіталу і 3 од. підприємницьких здібностей. При даних вище цінах на ресурси чи застосує фірма технологію № 4?


ЗАДАЧА 90.

Нижче приведена структура основних фондів галузей України, що виробляють товари, % до результату:

1970 1980 1990 1999

Промисловість 71,2 68,5 68,6 66,1

Сільське господарство 21,1 23,9 23,3 26,0

Будівництво 7,7 7,6 8,1 7,9

Визначьте індекс інтенсивності структурних змін за період із 1970 по 1999 роки


ЗАДАЧА 91.

Визначьте середній вік устаткування на підприємстві, якщо відомо, що:

а) 8 вакуум-апаратів функціонують 12 років

б) 4 вакуум-апарати встановлені і функціонують із початку поточного року в) 20 вакуум-апаратів функціонують 10 років


ЗАДАЧА 92.

Як розраховується термін окупності капітальних вкладень у будівництво відповідно до інноваційного проекту?


ЗАДАЧА 93.

Розкрийте економічну сутність подій:

німецький концерн придбав в одній з країн, що розвиваються , ділянку землі і будує там комбінат по видобутку і збагаченню марганцевої руди


ЗАДАЧА 94.

Розкрийте економічну сутність подій:

громадянин України перетворив своє майно в іноземну валюту, переказав її в Канаду, а потім виїхав туди із сім'єю на постійне місце проживання


ЗАДАЧА 95.

Конкуренція...…....Ні одна інша риса ринкової економіки не викликає стільки похвал. Чому? Ваш коментар


ЗАДАЧА 96.

Поясніть процес створення нового продукту. Розкрийте суть кожної стадії створення нового продукту


ЗАДАЧА 97.

По американській статистика, лише 5 із 10 нових компаній успішно проходять весь цикл і демонструють реальні результати. Інші 5 терплять крах.

Що лежить в основі успішного здійснення процесу створення нового бізнесу?


ЗАДАЧА 98.

У якому році був утворений перший банк і як він називався? Що означає слово «банк»?


ЗАДАЧА 99

У якому сторіччі з'явилися перші акціонерні банки, у яких країнах?


ЗАДАЧА 100.

Електроніка перетворюється в одне з основних джерел економічного зростання в капіталістичних країнах. Якою була питома вага у ВВП капіталістичних країн у 1970 р –

у 2000 р. -

Хто є найбільшим виробником електронного устаткування?


5. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


 1. Мета і напрямки інноваційної діяльності в сучасних умовах

 2. Інноваційні процеси в ринковій економіці

 3. Інформаційне забезпечення вибору пріоритетних напрямків інноваційної діяльності

 4. Інноваційна політика фірми і наукові принципи її формування

 5. Економічний механізм функціонування і реалізації інноваційної політики в умовах ринку

 6. Формування ефективного інноваційної політики в різноманітних організаційних формах

 7. Застосування сценарійних підходів при плануванні інноваційної діяльності підприємства

 8. Маркетинг в інноваційній сфері

 9. Управління інноваціями в ринковому середовищі й інноваційні стратегії підприємства

 10. Організація управління дослідженнями, розробками й інноваційними процесами

 11. Ключові аспекти оперативного менеджменту інновацій

 12. Некомерційне управління інноваціями і науково-технічною діяльністю підприємства

 13. Управління в сфері інжиніринга /інженерно-консультаційних послуг/

 14. Організація інновацій

 15. Специфіка інформаційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні

 16. Міжнародна статистика інновацій

 17. У чому особливості венчурного бізнесу

 18. Від яких чинників залежить структура інноваційної організації

 19. Яку структуру Ви можете запропонувати Вашії /інший/ фірмі

 20. Особливості технологічних парків Японії

 21. Досвід функціонування науково-технічних парків у країнах Європи

 22. Перспективи формування науково-технічних парків в Україні

 23. Державне регулювання інноваційних процесів

 24. Інструменти державного регулювання, характерні для української економіки

 25. Основні позабюджетні форми підтримки інноваційної діяльності в Україні

 26. Складові інноваційних процесів

 27. Планування інноваційних процесів

 28. Планування і прогнозування техніко-технологічних змін на підприємстві

 29. Теорія технологічних змін і реформи в Україні

 30. Тенденції інноваційної активності в Україні

 31. Фінансування інноваційної діяльності

 32. Види фінансування інноваційної діяльності фірми /підприємства/

 33. Класифікація інноваційних організацій

 34. Особливості малих інноваційних фірм

 35. Ознаки прогресивних спеціалізованих і комплексних інноваційних організацій

 36. Інноваційна політика на порозі нового тисячоріччя: основні ознаки

 37. Інновації і бізнес

 38. Сутність ризикового фінансування науково-технічних розробок на базі венчурного капіталу

 39. Лізингове фінансування і його особливості

 40. Зміст інноваційного проекту

 41. Правове регулювання інноваційної діяльності

 42. Поняття про авторське право

 43. Правові аспекти інноваційної діяльності

 44. Внутрішнє регулювання інноваційними процесами

 45. Система патентування, її особливості в різних країнах

 46. Підтримка розвитку нововведень у США і Японії

 47. Ризики патентування

 48. Інформаційне забезпечення інноваційних процесів

 49. Мета і задачі інформаційного забезпечення інновацій

 50. Кодування інновацій

 51. Носії інноваційної інформації

 52. Міжнародне зіставлення показників інноваційної діяльності

 53. Визначення попиту на науково-технічну продукцію

 54. Види попиту на нову продукцію

 55. Промислова власність

 56. Сутність і структура промислової власності

 57. Класифікація видів інноваційної діяльності

 58. Показники оцінки інноваційної діяльності

 59. Види інтелектуальних продуктів

 60. Інноваційна спроможність: людини, фірми, національної економіки. Загальне й особливе

 61. Специфіка планування створення інновацій

 62. Головні критерії визначення оригінальності інноваційних продуктів

 63. Міжнародний досвід інформаційного забезпечення створення нової наукомісткої і високотехнологічної продукції

 64. Генерація ідей нової продукції

 65. Попередній аналіз можливостей виробництва і збуту інновацій

 66. Оцінка економічної доцільності виробництва інноваційної продукції в тимчасовому аспекті

 67. Зміст і процедури участі маркетингових служб у розробці інноваційної продукції

 68. Специфіка й основні етапи творчої діяльності

 69. Загальна класифікація методів науково-технічного пошуку

 70. Фактографічні методи генерації ідей

 71. Експертні методи генерування ідей

 72. Сутність і призначення використання «дельфійського методу»

 73. Методи інверсії і комбінування

 74. Головні критерії економічної раціональності інноваційних рішень

 75. Сутність і специфіка технологічної і продуктової інновації

 76. Передумови аналізу попиту на інноваційний продукт

 77. Види попиту в залежності від інноваційного продукту

 78. Матеріальні і нематеріальні результати інноваційного процесу

 79. Інструменти сучасної інноваційної політики

 80. Основні параметри інноваційної політики України

 81. Основні напрямки взаємодії національної інноваційної політики зі світовими тенденціями

 82. Що таке «інноваційний менеджмент», чому він необхідний

 83. Основні ознаки понять «товар», «новий товар», «інноваційний товар»

 84. Місце «Інноваційного менеджменту» у системі економічних наук

 85. Необхідність і передумови виникнення інноваційного продукту

 86. Результати інноваційного прогресу

 87. Організаційні структури інноваційних організацій

 88. Роль венчурних фірм в інноваційному бізнесі

 89. Специфіка інноваційного бізнесу

 90. Вплив інноваційного продукту на співвідношення пропорцій між попитом і пропозицією на товарному ринку

 91. Патент - ліцензія: сутність і співвідношення

 92. Специфіка витрат по виготовленню інноваційного продукту

 93. Основні інноваційні стратегії: сутність і зміст

 94. Основні принципи зародження нового економічного укладу - інноваційної економіки

 95. Методи і специфіка оцінки ефективності інновацій

 96. Поняття інноваційного проекту: сутність і зміст

 97. Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні

 98. Специфіка бізнес-плану інноваційного проекту

 99. Особливості оцінки ефективності інтелектуального продукту

 100. Економічна оцінка інтелектуального продукту

 101. Зміст і структура інноваційного проекту

 102. Процедура оформлення інноваційного проекту6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ

І ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З КУРСУ


Написання реферату студентами дистантноъ форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студента.

Мета написання реферату полягає в закріпленні і поглибленні теоретичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення курсу, придбанні уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою і статистичними матеріалами, робити узагальнення і висновки.

Під час написання реферату студенти повинні вивчити законодавчі акти, літературні джерела, у яких розглядаються питання обраної теми.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ.

У рефераті студент зобов'язаний всебычно і глибоко розкрити змыст обраної теми, показати гарні знання літературних джерел і нормативних актів.

Змыст реферату повинен відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. У тексті висвітлюються всі питання, передбачені планом теми реферату. Особлива увагу рекомендую звернути на використання матеріалу, що характеризує роботу конкретної інноваційної структури. Необхідно показати уміння зіставляти різні підходи до рішення тих або інших проблем, самостійно робити висновки на основі досліджуваної літератури, зібраного опрацьованого й узагальненого матеріалу.

Обсяг реферату - 20-25 сторінок /у тому числі схеми, діаграми, графіки/.

Кожний студент вибирає одну з запропонованих тем відповідно до рекомендованї схеми:


Студенти, А Г Ж Й М П Т Х Ш Ю

прізвища

котрих Б Д З К Н Р У Ц Щ Я

починаються

з букв В Е И Л О С Ф Ч Э


Номер 1 9 17 25 33 41 49 57 65 73

2 10 18 26 34 42 50 58 66 74

рефе- 3 11 19 27 35 43 51 59 67 75

4 12 20 28 36 44 52 60 68 76

рата 5 13 21 29 37 45 53 61 69 77

6 14 22 30 38 46 54 62 70 78

7 15 23 31 39 47 55 63 71 79

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

Тему реферату студент вибирає самостійно з урахуванням своєї практичної діяльності і можливостей використання матеріалів підприємства, галузі, сфери, у яких вони працюють, але строго притримуючись рекомендованої тематики.


Т Е М И Р Е Ф Е Р А Т І В


 1. Інноваційна діяльність і її види

 2. Принципи класифікації інновацій, приклади класифікацій

 3. Поняття «інноваційної технології», «інноваційного процесу», «інноваційного продукту»

 4. Сутність інноваційного процесу

 5. Основні поняття, використовувані в інноваційному менеджменті

 6. Специфіка функцій інноваційного менеджменту, делегування, мотивації

 7. Зміст державної інноваційної політики

 8. Основні функції держави по регулюванню інновацій

 9. Особливості державного інноваційної політики в Україні

 10. Основні цілі стандартизації і сертифікації продукції

 11. Пріоритетні напрямки науки і техніки на початку нового сторіччя

 12. Критерії вибору пріоритетів в інноваційній сфері

 13. Методи, використовувані державними структурами для стимулювання інноваційних процесів

 14. Державне регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва

 15. Сутність стратегічного управління інноваціями

 16. Інноваційні стратегії: мета і задачі

 17. Типи інноваційних стратегій

 18. Методи обгрунтування інноваційної стратегії

 19. Вплив зовнішнього і внутрішнього середовища інноваційного підприємства на стратегічне управління інноваціями

 20. Значення альтернатив при виборі інноваційних стратегій

 21. Роль стилю керівництва в стратегічному управлінні інноваціями

 22. Роль маркетингу в розробці і реалізації інноваційного продукту

 23. Специфіка стадій життєвого циклу інноваційного продукту

 24. Сутність організації інновацій

 25. Організаційні форми інновацій і їхні види

 26. Моделі інноваційного процесу

 27. Особливості малих інноваційних підприємств

 28. Структура творчого процесу при створенні інноваційного продукту

 29. Принципи організації і структура творчого наукового колективу

 30. Особливості основних і допоміжних робіт при створенні інновації

 31. Принципи і задачі організації впровадження інновацій

 32. Сучасні форми організації впровадження інновацій

 33. Задачі і принципи планування інновацій

 34. Види планових розрахунків в інноваційній сфері

 35. Значення прогнозування для управління інноваціями

 36. Методи, використовувані при розробці науково-технічних прогнозів

 37. Зміст продуктового-тематичного планування інновацій

 38. Особливості виробничого планування інновацій

 39. Функціональні особливості науково-технічних кадрів

 40. Особливості нормування праці дослідника

 41. Структура й особливості інноваційних витрат

 42. Ціноутворення на інноваційну продукцію

 43. Види цін на інноваційну продукцію й особливості їх формування

 44. Функції фінансування в економіці ринкового типу

 45. Принципи організація фінансування інновацій

 46. Задача фінансування інновацій

 47. Джерела коштів для фінансування інновацій

 48. Специфіка позабюджетних фондів і інших джерел недержавного фінансування

 49. Позабюджетні форми підтримки інноваційної діяльності в Україні

 50. Сутність і призначення фінансового лізингу

 51. Мета створення і принципи діяльності Інноваційного фонду України

 52. Сутність і зміст інноваційного проекту

 53. Технологія формування портфеля інноваційних проектів

 54. Показники оцінки фінансового стану інноваційного проекту

 55. Засоби оцінки прибутковості акцій інноваційного проекту

 56. Методи оцінки фінансової стабільності інноваційного підприємства

 57. Прості й інтегральні показники фінансової оцінки інноваційного підприємства

 58. Принципи оцінки інноваційного проекту

 59. Показники науково-технічної і соціальної ефективності інноваційного проекту

 60. Зміст і структура конкретного інноваційного проекту /на вибір студента/

 61. Методи урахування ризиків при оцінці інноваційних проектів

 62. Основні учасники інноваційного проекту і відносини між ними

 63. Етапи розробки інноваційного проекту

 64. Планування витрат при розробці інноваційного проекту

 65. Значення і роль експертизи інноваційних проектів

 66. Показники оцінки конкретного інноваційного проекту /на вибір студента/

 67. Сутність і зміст інноваційного підприємництва

 68. Переваги і хиби інноваційного підприємництва

 69. Організаційні форми інноваційного підприємництва в Україні

 70. Ознаки малого інноваційного підприємства

 71. Сфери поширення малих інноваційних підприємств в Україні

 72. Сутність правового регулювання інноваційної діяльності

 73. Нормативно-правові акти, що регулюють інноваційну діяльність

 74. Специфіка і взаємозв'язок понять: «інтелектуальна власність», «промислова власність», «винахід»

 75. Функції патенту в правовому регулюванні інноваційної діяльності

 76. Система патентування і її особливості в різних країнах

 77. Закони і нормативно-правові акти України, що регулюють інноваційну діяльність

 78. Ліцензування і його роль у торгівлі інноваціями

 79. Сутність і види ліцензійної торгівлі

 80. Сутність і призначення авторського права

 81. Промислова власність: поняття, сфери поширення

 82. Основні матеріальні і нематеріальні результати інноваційної діяльності

 83. Поняття «ноу-хау» і задачі, розв'язувані товарним знаком

 84. Значення експортної конкурентноздатності інноваційного продукту

 85. Попит на інноваційну продукцію

 86. Види і методи формування попиту на інноваційну продукцію

 87. Основні напрямки і види аналізу попиту на інноваційну продукцію

 88. Чинники, що визначають попит на інноваційну продукцію

 89. Міжнародні зіставлення показників інноваційної діяльності

 90. Специфіка інноваційної інформації і її значення в інноваційній діяльності

 91. Сучасні носії інноваційної інформації

 92. Інформаційні системи і їхнє значення для інноваційної діяльності

 93. Комунікації в інноваційному менеджменті

 94. Тенденції інноваційної активності в Україні

 95. Особливості венчурного інноваційного бізнесу

 96. Особливості технологічних парків Японії

 97. Досвід функціонування науково-технологічних парків у країнах Європи

 98. Перспективи формування науково-технологічних парків в Україні

 99. Інструменти регулювання інноваційної діяльності, характерні для української економіки

 100. Технологічні особливості створення інноваційних продуктівРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconМетодичні вказівки з філософії для аспірантів та
Петрушенко Віктор Леонтійович (загальна редакція, тематика лекційного курсу, плани семінарських занять, рекомендації до написання...
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconМетодичні рекомендації до написання курсових робіт із зарубіжної літератури попередні зауваги
Цьому сприяє праця студентів у спеціальних семінарах, їхня активна участь у наукових студентських конференціях, написання рефератів,...
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconМетодичні рекомендації до написання рефератів
До реферату обов'язково додається список використаної літератури, який повинен містити не менше як п'ять джерел. Реферат може бути...
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconРегіональна економіка
Значну допомогу в отриманні цих знань покликані надати методичні рекомендації, які містять індивідуальні контрольні завдання, методичні...
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту
Використання Української системи Internet-комерції sic (System for Internet Commerce)
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconМіністерство освіти І науки україни київський інститут інвестиційного менеджменту
Концентрація капіталів підприємств. Утворення об'єднань підприємств як форми галузевої, регіональної, міжгалузевої реструктуризації...
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Контрольне завдання складається з двох частин: теоретичної І практичної. Завдання виконується відповідно до наступної схеми
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Контрольне завдання складається з двох частин: теоретичної І практичної. Завдання виконується відповідно до наступної схеми
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту
Вивчення дисципліни “Інформаційні системи в менеджменті” направлене на удосконалення та розвиток фахових знань та вмінь у галузі...
Методичні рекомендації до написання І тематика рефератів Список літератури С. Київський інститут інвестиційного менеджменту. 2000 iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів та студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт / укладач А. М. Куліш – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 75 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи