Задача 1 icon

Задача 1
Скачати 304.47 Kb.
НазваЗадача 1
Дата12.09.2012
Розмір304.47 Kb.
ТипЗадача


З А Д А Ч І


ЗАДАЧА 1.


Визначите ступінь узгодженості думок експертів по параметрах зразків нової техніки. Різноманітним параметрам привласнені такі ранги:


R 1 R 2 R 3 R4 Сума рядків Квадрат

суми


1 2 3 2 8 64


3 2 2 5 12 144


1 2 1 3 7 49


1 5 3 4 13 169


2 1 4 1 8 64

Разом 48 490


Ступінь узгодженості думок експертів оціните за допомогою коефіцієнта конкордації / W /:

12 S


W = -------------------------------

2 3

m / N - N/


де:

m - кількість оцінюваних варіантів,

N - число експертів,

S - різниця між сумою квадратів сум рангів і середнього квадрата суми, для чого сума рядків зводиться в квадрат і ділитися на число рядків


ЗАДАЧА 2.

Оціните тенденції зміни попиту за допомогою критеріїв: “пряма”, “обернена”, “специфічна”. Виставте їх у графі таблиці.

Таблиця
Вплив чинників на зміну попиту на нову продукцію


Детермінанти попиту Тенденції зміни попиту зміни попиту

1 ВНУТРІШНІ


 1. Відповідність галузевим стандартам

 2. Відповідність тенденціям моди

 3. Висока якість нової продукції

Забезпечення гарантійного обслуговування і сервісу нової продукції

 1. Розмір витрат на наукові дослідження

 2. Швидкість освоєння

 3. Транснаціональний рівень продукції

 4. Ціна

 5. Авторитет покупця

 6. Сегмент ринку

 7. Комунікація

 8. Витрати на рекламу

 9. Рівень підготовки кадрів
 1. ЗОВНІШНІ
 1. Стан економіки

 2. Політична обстановка

 3. Правова база

 4. Екологічна обстановка

 5. Технічний прогрес

 6. Співвідношення на ринку старої і нової продукції

 7. Дієвість реклами

 8. Прибутки споживачів

 9. Наявність замінників

 10. НепевністьЗАДАЧА 3.


Дайте відповідь, будь ласка, на питання про причини покупки Вами нового телевізора:

а/ Ви купуєте тому, що:

 • у Вас немає телевізора -

 • Ви заміняєте старий на новий -

 • Вам потрібний ще один /який по рахунку/ -

 • б/ які якості в обраному телевізорі Вас приваблюють. Розставте преваги один по одному

 • розмір екрана

 • система управління

 • якість зображення

 • дизайн

 • можливість комплектації

 • габарити

в/ чи є у Вас телевізор даного виготовлювача і

Поставте в потрібному місці «+»


ЗАДАЧА 4.

Розроблено три варіанти винаходу на технологію виробництва виробу. За даними таблиці розрахуйте найбільше ефективний варіант


Показники Варіанти

--------------------------------

1 2 3


Інвестиції, гр.од.. 22500 27600 19700

Витрати виробництва

на один виріб, гр.од. 13600 14700 13700

Річний обсяг

виробництва, гр.од 700 1100 2500


Використайте метод приведених витрат:

З + Ен К,

де С - річні витрати виробництва виробу,

К - інвестиції,

Ен - коефіцієнт економічної ефективності /приймаємо рівним 0,1/


ЗАДАЧА 5.

Запропоновані до впровадження три винаходи. Визначите, який з них найбільш рентабельний

Інвестиції /К/, гр.од. Очікуваний прибуток, гр.од.

1. 446,5 640,2

2. 750,6 977,5

3. 1250,0 1475,5


У розрахунках використайте індекс прибутковості:

Д

Jдох = ----------100%

К

Індекс прибутковості розрахуйте по трьох винаходах. Обгрунтуйте.

ЗАДАЧА 6.

Сучасний менеджер, що займається інноваційною діяльністю, повинен мати раціональність мислення. Діалектику розумового процесу сучасного українського менеджера можна охарактеризувати такими рисами:

 • панорамність мислення і фахової предметності/знання деталей і тонкощів управління/;

 • уміння розуміти, приймати і використовувати точки зору, позиції, думки, протилежні власним, і одночасне проведення своєї принципової лінії;

 • протидія неділовому натиску зверху без влучення в опозицію до керівництва;

 • уміння не погоджуватися, не стаючи при цьому неприємним;

 • схильність до нових ідей і досягнень, спроможність відрізнити їх від прожектерства;

 • спроможність ризикувати, рідко помилятися з істотною шкодою для бізнесу;

 • гранична тактовність і ввічливість в відносинах з людьми і жорсткою вимогливістю до будь-яких відхилень від правил роботи;

 • демократичність 1. Чи згодні Ви з викладеними положеннями або у Вас є аргументовані заперечення. Підготуйте систему своїх доказів.

 2. Чим відрізняється від ідеалу Ваша власна організація мислення. Які риси сучасного мислення Ви вважаєте необхідними активно в собі розвивати.


ЗАДАЧА 7.

  В рамках управління інноваціями особливе місце займає менеджмент за допомогою постановки цілей. Тут мова йде про процес, при якому керівник і співробітник разом:

 • визначають задачі фірми;

 • уточнюють відповідальність, тобто очікувані результати;

 • використовують результати для керівництва компанією

  Спочатку керівництво фірми формулює стратегічні цілі. Далі, на кожному більш низькому рівні, ці цілі наповняються піділями і встановленими термінами виконання. Періодично обговорюється: чи потрібно коригування курсу; чи реалістично сформульовані цілі Найбільше продуктивний метод, коли співробітники:

 • знають, що від них очікують;

 • згодні взяти на себе зобов'язання по досягненню поставлених цілей

Цілі покликані задовольняти таким вимогам:

 • бути коректними;

 • бути доступними для огляду;

 • бути реалістичними

 1. Сформулюйте свою думку про метод менеджменту «постановка цілей». У чому його сильні і слабкі сторони

 2. Які особливості застосування менеджменту за допомогою постановки цілей у сучасних українських умовах Ви могли б їх назвати


ЗАДАЧА 8.

Постійні нововведення в різноманітних сферах управління є основою процвітання будь-якої компанії. Водночас нерідко менеджеру припадає зштовхуватися з опором перемінам.

Які, на Вашу думку, дії може почати менеджер, щоб перебороти таку протидію інноваціям.

Яку програму інновацій Ви запропонуєте, якщо Вас призначать менеджером фірми?

ЗАДАЧА 9.

  Ще в 1912 році російськими підприємцями /купцями/ були вироблені принципи ведення справ у Росії:

 • шануй владу ;

 • будь чесний і правдивий;

 • шануй право приватної власності;

 • люби і шануй людину;

 • будь вірний своєму слову;

  * живи по коштахх;

 • будь цілеспрямований.

  Дайте відповідь, будь ласка, на такі питання:

1.Що з наведених вище принципів повною мірою зберегло свою актуальність і в даний час?

2. Які нові принципи бізнесу повинні бути, на Вашу думку, впроваджені в практику підприємницької діяльності України сьогодні?

3. Які принципи бізнесу Ви вважаєте для себе пріоритетними?


ЗАДАЧА 10.

Менеджмент має два головних напрямки - маркетинг і інновації. Дайте відповідь на такі питання:

. а/ який напрямок у діяльності комерційної інноваційної фірми Ви вважаєте найважливішим і чому?

  б/ із яких елементів стосовно до сучасних українських умов складається: система маркетингу інноваційної фірми; система її інновацій.


ЗАДАЧА 11.

Якщо у Вас немає стопроцентної впевненості в слушності вибору своєї професії менеджера, то доцільно себе зайвим разом перевірити. Дайте відповісти на такі питання:

а/ чи є у Вас бажання почати власну справу, замість того щоб працювати на інших, але «вколювати», не рахуючись з часом і т.д.?

б/ чи розташовуєте Ви необхідною енергією для самих рішучих дій

в/ чи згодні Ви взяти участь в угоді, коли немає ясності, що виграш буде великий?

г/ чи відмовитеся Ви від гарантованої роботи із середнім заробітком, віддаючи перевагу їй менше надійну, але більш дохідну?

д/ чи любите Ви нові ідеї і концепції, причому самі несподівані?

е/ чи спроможні Ви постійно генерувати оригінальні ідеї?

ж/ чи бажаєте Ви випробувати себе в самих ризикованих ситуаціях?

з/ чи спроможні Ви прийняти парі на суму, якою в даний момент не розташовуєте?

і/ чи незалежний у Вас характер?

к/ чи любите Ви гострі відчуття?

л/ якби вам довелося грати в азартні ігри, то чи віддали б перевагу самим значним ставками?

Порахуйте, скільки у Вас утворилося позитивних відповідей і при числі 8 і більш можете спробувати сили в підприємництві

ЗАДАЧА 12.

У чотирьох інноваційних проектах на титульних листах подана така інформація:

ПРОЕКТ 1. а) назва й адреса підприємства

б) імена й адреси фундаторів

в) сутність проекту

г) потенційні конкуренти

д) директор: ім'я і телефон

е) вартість проекту і джерела коштів

ж) опис продукту

ПРОЕКТ 2. а) торговий знак

б)назва й адреса підприємства

в) суть проекту

г) директор: ім'я і телефон

д) ризик проекту

ПРОЕКТ 3. а) назва й адреса підприємства

б) імена й адреси фундаторів

в) директор: ім'я і телефон

г) суть проекту

д)сукупна вартість проекту і джерела коштів

е)заява про комерційну таємницю

ПРОЕКТ 4. а) товарний знак

б) назва й адреса підприємства

в) директор: ім'я і телефон

г) опис товару

д) суть проекту

е) вартість проекту і джерела коштів

ж)ризик проекту

з) баланс прибутків і витрат

Який із проектів був обраний для розробки?


ЗАДАЧА 13.

Фірма має такі особливості:

1.контроль у фірмі належить робітникам

2.робітники мають право на участь у прийнятті критичних рішень, призначень і відкликання керівників

3. об'єктом присвоєння виступає не прибуток, а чиста продукція

4. керівник фірми або обирається з числа робітників, або запрошується в якості найманого менеджера з боку

Дайте відповідь на питання:

а) як називаються фірми подібного типу

б) чи можна їх вважати підприємницькими фірмами?


ЗАДАЧА 14.

Які розділи інвестиційного бізнес-плану необхідно вважати основними? Яка логіка побудови цих розділів?


ЗАДАЧА 15.

Є підсумкові показники інвестиційного проекту /тис.грн./:

а) прибуток від операцій – 21103

б) амортизаційні відрахування - 4647

в) інвестиційні витрати - 9390

г) податкові виплати - 8105

Визначьте чистий прибуток інвестиційного проекту й оцініть його ефективність, якщо норма рентабельності інвестиційних витрат повинна бути не менше 80%.


ЗАДАЧА 16.

Які чинники визначають зовнішнє /зн/, а які внутрішнє /вну/ середовище функціонування інноваційного підприємства:

1.Кадри

2.Конкуренція

3.Ризик

4.Кон'юнктура

5.Можливість випуску продукції

6.Ступінь свободи підприємства

7.Ринок

8.Конкурентноздатність продукції

9.Екологія

10.Науково-технічний рівень продукції

11.Джерела ресурсів

12.Внутрішня кооперація


ЗАДАЧА 17.

Ваш конкурент рік тому тому заснував мале підприємство «Руслан». Незважаючи на перспективне поле діяльності /розробка і виготовлення дельтапланів усіх видів/ і допомогу із боку концерна, справи «Руслана» йдуть не кращою чином. Яке рішення, на Ваш погляд, є оптимальним:

а) замінити директора малого підприємства «Руслан», порадившись із головними спеціалістами, хто з колективу має необхідні якості

б) пошукати підхдящого лідера «на стороні»

в) забезпечити перепідготовку і відповідне навчання директора «Руслана»

г) дати можливість ще рік «побарахтатися» сьогоднішньому директору, а поки нічого не змінювати


ЗАДАЧА 18.

Уявіть собі, що професор інноваційного менеджменту Джон Менеджмайстер /США/ погодився проконсультувати керівництво одного з універсамів у м. Києві. Універсамам ледве зводить кінці з кінцями, прибуток невеликий, але в той же час велика упущена вигода. Які рекомендації, на Вашу думку, дав би професор Джон Менеджмайстер?

а) перейти на відрядні відносини

б) стати акціонерним підприємством і поширити акції серед робітників універсаму

в) реорганізувати структуру управлі універсама в напрямку її горизонтування

г) збільшити зацікавленість робітників універсаму в результатах праці, наприклад, преміями, що залежать від отриманого прибутку


ЗАДАЧА 19.

Допустимо, Ви генеральний директор НВО «Аналітикконтроль» і розглядаєте програму освоєння нового цифрового приладу. Які пропозиції Ви включили б в інноваційну політику? Які аспекти інноваційної політики, на Ваш погляд, є найбільше важливими?


ЗАДАЧА 20.

Ви працюєте у відділі головного технолога. Перебуваючи у відрядженні на родинному підприємстві, Ви виявили, що Ваші колеги модернізували технологічний процес / витрати на модернізацію - 650 тис.грн., модернізація виконана за 8 місяців, економічний ефект - 925 тис.грн./. До кого Ви звернетеся після прибуття на рідне підприємство з ідеєю провести подібну модернізацію?

а) до начальника свого відділу

б) до головного технолога

в) до головного інженера

г) до співробітників свого відділу


ЗАДАЧА 21.

Перед Вами, старшим інженером бюро по новій техніка крупного машинобудівного підприємства винахідник, що пропонує абсолютно новий кривошипно-шпіндельний верстат із дистанційним управління. Як Ви поступите?

а) чітко і безапеляційно не приймете цю «дику» і зовсім нереальну пропозицію

б) запропонуєте винахіднику розробити необхідну документацію і зробити чинний макет, тому що інакше неможливо оцінити подану ідею

в) сформулюєте питання, на який повинен буде відповісти винахідник при другій зустрічі

г) Вас зацікавила новизна ідеї винахідника. Ви приймаєте рішення активно йому допомагати і разом йдете до свого начальника


ЗАДАЧА 22.

Що таке «якість продукції» більш-менш зрозуміло. А що таке «якість управління»? Сформулюйте, будь ласка, не менше 4-х характеристик поняття «якість управління». Чи можна вимірювати якість управління для кожного конкретного підприємства? Якщо так, то охарактеризуйте відповідні процедури.


ЗАДАЧА 23.

У конструкторському відділі, що розробляє прилади технічного контролю, почата дослідницька робота, що повинна призвести до появи нового сімейства приладів. Керує роботою кандидат наук - ентузіаст нового напрямку. У групі проектантів головний конструктор і молодий інженер. Поточна тематика відділу потребує час від часу підключення кожного з трьох проектантів, але половину робочого дня /або більше/ вони можуть працювати на "свою тему" .

Чим, на Ваш погляд, закінчиться розробка? Як Ви організували б роботи зі створення нової розробки?


ЗАДАЧА 24.

Група співробітників неспеціалізованого малого підприємства «Інженерна ідея» винайшла нову коптильну установку, у якій м'ясо, птиця і риба коптяться за 10 хвилин. Експериментальний зразок установки виправдав чекання винахідників. Установка виявилася компактною, дим не виділяється, копчені продукти високої якості.

Якби Ви були директором малого підприємства «Інженерна ідея», то який варіант діяльності Ви б вибрали:

а) організація спільної розробки і випуску коптильні з яким-небудь крупним підприємством або науково-виробничим об'єднанням

б) складання ліцензійного договору з яким-небудь підприємством або науково-виробничим об'єднанням на право розробки і випуску коптильні

в) самостійна розробка документації, випуск зразків коптильні і наступне її серійне виробництво по кооперації

г) патентування установки від імені малого підприємства «Інженерна ідея» і наступний продаж патенту без проведення спеціальних розробок.


ЗАДАЧА 25.

Один із головних інженерів-електронщиків США у свій час організував власну фірму «Інтел». Остання одержала фінансову підтримку в розмірі декількох мільйонів доларів і на початку 70-х років на ринку з'явилася новинка.

Дайте відповідь:

 1. Що це за новинка

 2. Що обумовило цю подію


ЗАДАЧА 26.

Якось до Р. Нойса звернулася за порадою його дружина, що мала свій бізнес.

До неї зайшли двоє юнаків із проханням про фінансову підтримку. Вони створили малу фірму і мали мету запропонувати оригінальну новинку. Р.Нойс сказав, що новинка юнаків не буде мати попиту на ринку і тому не варто витрачати свої гроші.

Проте дружина поступила інакше - вклала декілька десятків тисяч доларів у нову фірму «Епл». Саме цій фірмі, що одержала від інвесторів декілька мільйонів доларів на реалізацію свого інноваційного проекту, вдалося випустити на ринок другу /після мікропроцесора/ революційну новинку в цій галузі.

Що це за новинка?


ЗАДАЧА 27.

Постійні нововведення в різноманітних сферах управління є основою процвітання будь-якої компанії. Водночас нерідко менеджеру припадає зштовхуватися з опором перемінам.

Які, на Вашу думку, дії може започаткувати менеджер, щоб перебороти таку протидію інноваціям? Яку інноваційну програму Ви запропонуєте, якщо Вас призначать інноваційним менеджером?


ЗАДАЧА 28.

Поясніть, як інвестиції в людський капітал збільшують продуктивність праці, рівень заробітної плати, прибуток робітників.

Поясніть, чому так, або чому інакше.


ЗАДАЧА 29.

Чому витрати на наукові дослідження і розробки рівнозначні інвестиціям в основний капітал? Як Ви вважаєте, чи відіграють винаходи і нововведення в економічному зростанні зараз таку ж важливу роль, як і колись? Поясніть.


ЗАДАЧА 30.

У США залежність між витратами часу на освітк і тим прибутком, що у майбутньому буде одержувати ця людина, виглядає в такий спосіб: двухразове збільшення часу на освіту, у порівнянні із середнім прибутком може призвести по закінченні навчання до збільшення прибутків у 5 разів.

Проаналізуйте цю думку і сформулюйте відповіді на такі питання:

а) що таке людський капітал

б) що Ви розумієте під інвестиціями в людський капітал


ЗАДАЧА 31.

До якої школи теорії управління належать імена:

- Е. МАЙО

- А. ФАЙОЛЬ

- Ф.ТЕЙЛОР


ЗАДАЧА 32.

Як співвідносяться поняття «управління» і «менеджмент»? Аргументи.


ЗАДАЧА 33.

Розкрийте сутність і специфіку лізингу в інноваційному менеджменті


ЗАДАЧА 34.

Як на одну путівку в будинок відпочинку відпочити менеджеру і чотирьом його помічникам?


ЗАДАЧА 35.

Що робити, якщо куплена Вами книга по «Інноваційному менеджменту» виявиться Вам занадто важкою для читання?


ЗАДАЧА 36.

Що означає, якщо в тексті, запропонованому Вам викладачем з «Інноваційного менеджменту» увесь текст зрозумілий, але не зрозуміло якесь слово в цьому тексті?


ЗАДАЧА 37.

На що варто звертати увагу при покупці книг /підручників/ з «Інноваційного менеджменту»?


ЗАДАЧА 38.

Запропонуйте своєму колезі три простих правила, які допоможуть йому вибрати гарний підручник з «Інноваційного менеджмента»


ЗАДАЧА 39.

У чому полягає прогрес усього технологічного засобу виробництва?


ЗАДАЧА 40.

У чому полягає комплексна характеристика прогресу продуктивних сил?


ЗАДАЧА 41.

У чому полягає сутність закону прискореного розвитку людської цивілізації?


ЗАДАЧА 42.

Що є найбільше загальним критерієм економічного прогресу?


ЗАДАЧА 43.

У чому сутність вихідного принципу функціонування і розвитки системи управління?


ЗАДАЧА 44.

Що, на думку вчених, насамперед повинно бути об'єктом управління?


ЗАДАЧА 45.

Що не характеризує лінійну форму управління?


ЗАДАЧА 46.

У чому переваги функціональної структури управління? Наведіть цю структуру /схему/ і дайте комментарий


ЗАДАЧА 47.

Які посади займають вищі менеджери? Наведіть конкретні структури і дайте комментарий


ЗАДАЧА 48.

Якими фаховими знаннями повинні володіти менеджери середньої ланки?


ЗАДАЧА 49.

Коли почався науково-технічний прогрес? Назвіть часові параметри й ознаки прогресу


ЗАДАЧА 50.

Чому наука й інформація не відтискують людину на задній план у системі продуктивних сил? Коментар


ЗАДАЧА 51.

Хто передбачав неминучість появи інформаційного суспільства?


ЗАДАЧА 52.

Які елементи економічної системи характеризують інформаційне суспільствоо?


ЗАДАЧА 53.

Які зміни, обумовлені розвитком інформаційного суспільства, є базисними?


ЗАДАЧА 54.

У чому полягає практичне значення сутності процесу перетворення науки в безпосередню продуктивну силу для проведення обгрунтувань економічної політики уряду?


ЗАДАЧА 55.

Яка з особливостей сучасного етапу науково-технічної революції має найважливіше значення для народного господарства України, з огляду на природні багатства країни? Коментар


ЗАДАЧА 56.

Є такі інноваційні проекти:

а) пропонується добувати прісну воду, розтоплюючи під сонячними променями айсберги, прибуксовані до берега жаркої країни з Антарктиди або Гренландії;

б) пропонується використовувати в якості холодильника звичайний ящик, піднятий на аеростаті на висоту, де температура навколишнього повітря нижче нуля;

в) пропонується саджати картоплю на занурену в землю металеву стрічку з отворами. При збиранні врожаю достатньо буде намотати цю стрічку на барабан: усі бульби будуть зібрані швидко і без втрат.

Чи реальні проекти? Який із них, на Вашу думку, міг би бути реалізований вже в наші дні?


ЗАДАЧА 57.

Які фірми першими беруть на себе освоєння нової техніки і технології? Назвіть фірми і дайте комментарий


ЗАДАЧА 58.

Скільки відсотків свого товарообігу витрачає середня фірма на наукові дослідження і розробки?


ЗАДАЧА 59.

У чому сутність нового етапу науково-технічної революції? Докладний коментар


ЗАДАЧА 60.

Який вплив нового етапу науково-технічної революції на економічний ріст? Докладний коментар


ЗАДАЧА 61.

Прокоментуйте: «Інтеграція науки і техніки, в остаточному підсумку, означає науково-технічний прогрес». Докладний коментар


ЗАДАЧА 62.

Поясните розходження індустріальної й інформаційної ери.


ЗАДАЧА 63.

Виберіть із перерахованих нижче положень зовнішні /1/ мотиви для інноваційних розробок і внутрішні /11/:

 1. Насичення ринку існуючими товарами

 2. Прискорення науково-технічного прогресу

 3. Прагнення збільшити зростання продажів

 4. Необхідність пристосувань і структурних змін у галузях промисловості

 5. Прагнення збільшити ринкову частку і кінцеву прибутковість

 6. Прагнення збільшити конкурентноздатність на ринку

 7. Необхідність сгладжування кон'юнктурних коливань

 8. Поліпшення конкурентноздатності на ринку

 9. Зменшення ризику, пов'язаного з обмеженим товарним асортиментом

 10. Зміна преваг споживачів

 11. Вихід на нові для фірми ринки


ЗАДАЧА 64.

Вам пропонується інвестувати два інноваційних проекти на вибір. При цьому варто враховувати, що:

- перша інвестиція припускає втрату Вами 1 млн. грн. із імовірністю 0,5

- друга - утрату 2 млн. грн. із імовірністю 0,3

Яке рішення сполучене з меншим ризиком


ЗАДАЧА 65.

Як називається ідея, пропозиція або проект, який після вивчення і розробки перетворюються в інновацію. Ваші обгрунтування


ЗАДАЧА 66.

Зобразіть й опишіть специфіку життєвого циклу інновацій


ЗАДАЧА 67.

Назвіть показники, що характеризують рівень прогресивності технологій, і методи їхнього розрахунку


ЗАДАЧА 68.

Використовуйте відповіді - так/ні при виборі показників, що характеризують технічний рівень устаткування:

а) коефіцієнт змінності роботи устаткування - так/ні

б) продуктивність устаткування - так/ні

в) коефіцієнт інтенсивного завантаження

устаткування - так/ні

г) середній термін експлуатації - так/ні


ЗАДАЧА 69.

Який технологічний принцип використовується в процесі адаптації до зміни організаційно-технічних умов, пов'язаних із переходом на випуск інноваційної продукції? Чи можлива така адаптація?


ЗАДАЧА 70.

Назвіть методи портфельного аналізу при виборі інноваційної стратегії.


ЗАДАЧА 71.

Чим визначається система стратегічних цілей інноваційного підприємства?

Наведіть коментар на прикладі конкретного підприємства


ЗАДАЧА 72.

Нематеріальні активи: зміст і специфіка оцінки при приватизації


ЗАДАЧА 73.

У порівняльній характеристиці інноваційних підприємств сказано, що підприємство «А» - по своїх показниках одне з перших, а підприємство «Б» - предостанє.

Яке підприємство має більш високі показники?


ЗАДАЧА 74.

УВАГА - НОВИНКА! У військове міністерство однієї з воюючих сторін надійшла така записка: « Я живу на залізничній станції, через яку йдуть військові ешелони: в одну сторону везуть гусар у синіх галіфе, а в протилежну - гренадерів у малинових шароварах. У мене народилася ідея як значно скоротити військові перевезення».

Як Ви думаєте, у чому зміст цієї ідеї? Ваші догадки!


ЗАДАЧА 75.

Постарайтеся коротко визначити /обгрунтувати/, чим відрізняється мистецтво від науки


ЗАДАЧА 76.

Чому, знаючи, що комп'ютери й інші автомати бувають ненадійні, люди продовжують ними користуватися?


ЗАДАЧА 77.

Скільки може бути розумних пояснень наукової ідеї?


ЗАДАЧА 78.

Є точка зору, що сума розуму на планеті - величина постійна. Чому ж тоді в нашому житті так багато маревних, порожніх наукових ідей?


ЗАДАЧА 79.

У паспорті нового товару зазначена: «гарантія на три роки». Що це значить в Японії й в Україні?


ЗАДАЧА 80.

Що значить поява на товарі етикеток «новинка» або «поліпшена модель»?


ЗАДАЧА 81.

Один досвідчений менеджер рекомендував доручати вирішення самої складної задачі самому ледачому співробітнику. Чим Ви це можете пояснити?


ЗАДАЧА 82.

Яка головна відмінність науки від лженауки /наприклад, астрономії від астрології/?


ЗАДАЧА 83.

Який зв'язок між менеджером, його помилками і дипломом про освіту?


ЗАДАПЧА 84.

Назвіть показники технічного рівня інтелектуального продукту


ЗАДАЧА 85.

Які чинники враховуються при визначенні розрахункової ціни ліцензії?


ЗАДАЧА 86.

Як правильно оцінити вартість інтелектуальної власності?


ЗАДАЧА 87.

Призведіть цілі, задача, структуру й зміст бізнес-плану інноваційного проекту


ЗАДАЧА 88.

Наведіть джерела фінансування інноваційних проектів і дайте їхнє обгрунтування


ЗАДАЧА 89.

Припустимо, що фірма вважає свій прибуток максимальним, коли вона вироблює продукт «А» на суму 40 млн. грн. Припустимо, що при кожній із показаних нижче технологій фірма випускає бажаний объем продукції


Ресурс Ціна за одиницю Т е х н о л о г и я

ресурсу, тис.грн.

№ 1 № 2 № 3


Праця 3 5 2 3

Земля 4 2 4 2

Підприємн.здібн. 2 2 4 5

Капітал 2 4 2 4

Яку технологію і чому вибере фірма при даних цінах на ресурси.

Припустимо, що створена нова технологія, №4. Вона потребує використання 2 од. праці, 2 од. землі, 6 од. капіталу і 3 од. підприємницьких здібностей. При даних вище цінах на ресурси чи застосує фірма технологію № 4?


ЗАДАЧА 90.

Нижче приведена структура основних фондів галузей України, що виробляють товари, % до результату:

1970 1980 1990 1999

Промисловість 71,2 68,5 68,6 66,1

Сільське господарство 21,1 23,9 23,3 26,0

Будівництво 7,7 7,6 8,1 7,9

Визначьте індекс інтенсивності структурних змін за період із 1970 по 1999 роки


ЗАДАЧА 91.

Визначьте середній вік устаткування на підприємстві, якщо відомо, що:

а) 8 вакуум-апаратів функціонують 12 років

б) 4 вакуум-апарати встановлені і функціонують із початку поточного року в) 20 вакуум-апаратів функціонують 10 років


ЗАДАЧА 92.

Як розраховується термін окупності капітальних вкладень у будівництво відповідно до інноваційного проекту?


ЗАДАЧА 93.

Розкрийте економічну сутність подій:

німецький концерн придбав в одній з країн, що розвиваються , ділянку землі і будує там комбінат по видобутку і збагаченню марганцевої руди


ЗАДАЧА 94.

Розкрийте економічну сутність подій:

громадянин України перетворив своє майно в іноземну валюту, переказав її в Канаду, а потім виїхав туди із сім'єю на постійне місце проживання


ЗАДАЧА 95.

Конкуренція...…....Ні одна інша риса ринкової економіки не викликає стільки похвал. Чому? Ваш коментар


ЗАДАЧА 96.

Поясніть процес створення нового продукту. Розкрийте суть кожної стадії створення нового продукту


ЗАДАЧА 97.

По американській статистика, лише 5 із 10 нових компаній успішно проходять весь цикл і демонструють реальні результати. Інші 5 терплять крах.

Що лежить в основі успішного здійснення процесу створення нового бізнесу?


ЗАДАЧА 98.

У якому році був утворений перший банк і як він називався? Що означає слово «банк»?


ЗАДАЧА 99

У якому сторіччі з'явилися перші акціонерні банки, у яких країнах?


ЗАДАЧА 100.

Електроніка перетворюється в одне з основних джерел економічного зростання в капіталістичних країнах. Якою була питома вага у ВВП капіталістичних країн у 1970 р –

у 2000 р. -

Хто є найбільшим виробником електронного устаткування?


5. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


 1. Мета і напрямки інноваційної діяльності в сучасних умовах

 2. Інноваційні процеси в ринковій економіці

 3. Інформаційне забезпечення вибору пріоритетних напрямків інноваційної діяльності

 4. Інноваційна політика фірми і наукові принципи її формування

 5. Економічний механізм функціонування і реалізації інноваційної політики в умовах ринку

 6. Формування ефективного інноваційної політики в різноманітних організаційних формах

 7. Застосування сценарійних підходів при плануванні інноваційної діяльності підприємства

 8. Маркетинг в інноваційній сфері

 9. Управління інноваціями в ринковому середовищі й інноваційні стратегії підприємства

 10. Організація управління дослідженнями, розробками й інноваційними процесами

 11. Ключові аспекти оперативного менеджменту інновацій

 12. Некомерційне управління інноваціями і науково-технічною діяльністю підприємства

 13. Управління в сфері інжиніринга /інженерно-консультаційних послуг/

 14. Організація інновацій

 15. Специфіка інформаційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні

 16. Міжнародна статистика інновацій

 17. У чому особливості венчурного бізнесу

 18. Від яких чинників залежить структура інноваційної організації

 19. Яку структуру Ви можете запропонувати Вашії /інший/ фірмі

 20. Особливості технологічних парків Японії

 21. Досвід функціонування науково-технічних парків у країнах Європи

 22. Перспективи формування науково-технічних парків в Україні

 23. Державне регулювання інноваційних процесів

 24. Інструменти державного регулювання, характерні для української економіки

 25. Основні позабюджетні форми підтримки інноваційної діяльності в Україні

 26. Складові інноваційних процесів

 27. Планування інноваційних процесів

 28. Планування і прогнозування техніко-технологічних змін на підприємстві

 29. Теорія технологічних змін і реформи в Україні

 30. Тенденції інноваційної активності в Україні

 31. Фінансування інноваційної діяльності

 32. Види фінансування інноваційної діяльності фірми /підприємства/

 33. Класифікація інноваційних організацій

 34. Особливості малих інноваційних фірм

 35. Ознаки прогресивних спеціалізованих і комплексних інноваційних організацій

 36. Інноваційна політика на порозі нового тисячоріччя: основні ознаки

 37. Інновації і бізнес

 38. Сутність ризикового фінансування науково-технічних розробок на базі венчурного капіталу

 39. Лізингове фінансування і його особливості

 40. Зміст інноваційного проекту

 41. Правове регулювання інноваційної діяльності

 42. Поняття про авторське право

 43. Правові аспекти інноваційної діяльності

 44. Внутрішнє регулювання інноваційними процесами

 45. Система патентування, її особливості в різних країнах

 46. Підтримка розвитку нововведень у США і Японії

 47. Ризики патентування

 48. Інформаційне забезпечення інноваційних процесів

 49. Мета і задачі інформаційного забезпечення інновацій

 50. Кодування інновацій

 51. Носії інноваційної інформації

 52. Міжнародне зіставлення показників інноваційної діяльності

 53. Визначення попиту на науково-технічну продукцію

 54. Види попиту на нову продукцію

 55. Промислова власність

 56. Сутність і структура промислової власності

 57. Класифікація видів інноваційної діяльності

 58. Показники оцінки інноваційної діяльності

 59. Види інтелектуальних продуктів

 60. Інноваційна спроможність: людини, фірми, національної економіки. Загальне й особливе

 61. Специфіка планування створення інновацій

 62. Головні критерії визначення оригінальності інноваційних продуктів

 63. Міжнародний досвід інформаційного забезпечення створення нової наукомісткої і високотехнологічної продукції

 64. Генерація ідей нової продукції

 65. Попередній аналіз можливостей виробництва і збуту інновацій

 66. Оцінка економічної доцільності виробництва інноваційної продукції в тимчасовому аспекті

 67. Зміст і процедури участі маркетингових служб у розробці інноваційної продукції

 68. Специфіка й основні етапи творчої діяльності

 69. Загальна класифікація методів науково-технічного пошуку

 70. Фактографічні методи генерації ідей

 71. Експертні методи генерування ідей

 72. Сутність і призначення використання «дельфійського методу»

 73. Методи інверсії і комбінування

 74. Головні критерії економічної раціональності інноваційних рішень

 75. Сутність і специфіка технологічної і продуктової інновації

 76. Передумови аналізу попиту на інноваційний продукт

 77. Види попиту в залежності від інноваційного продукту

 78. Матеріальні і нематеріальні результати інноваційного процесу

 79. Інструменти сучасної інноваційної політики

 80. Основні параметри інноваційної політики України

 81. Основні напрямки взаємодії національної інноваційної політики зі світовими тенденціями

 82. Що таке «інноваційний менеджмент», чому він необхідний

 83. Основні ознаки понять «товар», «новий товар», «інноваційний товар»

 84. Місце «Інноваційного менеджменту» у системі економічних наук

 85. Необхідність і передумови виникнення інноваційного продукту

 86. Результати інноваційного прогресу

 87. Організаційні структури інноваційних організацій

 88. Роль венчурних фірм в інноваційному бізнесі

 89. Специфіка інноваційного бізнесу

 90. Вплив інноваційного продукту на співвідношення пропорцій між попитом і пропозицією на товарному ринку

 91. Патент - ліцензія: сутність і співвідношення

 92. Специфіка витрат по виготовленню інноваційного продукту

 93. Основні інноваційні стратегії: сутність і зміст

 94. Основні принципи зародження нового економічного укладу - інноваційної економіки

 95. Методи і специфіка оцінки ефективності інновацій

 96. Поняття інноваційного проекту: сутність і зміст

 97. Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні

 98. Специфіка бізнес-плану інноваційного проекту

 99. Особливості оцінки ефективності інтелектуального продукту

 100. Економічна оцінка інтелектуального продукту

 101. Зміст і структура інноваційного проекту

 102. Процедура оформлення інноваційного проекту6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ

І ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З КУРСУ


Написання реферату студентами дистантноъ форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студента.

Мета написання реферату полягає в закріпленні і поглибленні теоретичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення курсу, придбанні уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою і статистичними матеріалами, робити узагальнення і висновки.

Під час написання реферату студенти повинні вивчити законодавчі акти, літературні джерела, у яких розглядаються питання обраної теми.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ.

У рефераті студент зобов'язаний всебічно і глибоко розкрити зміст обраної теми, показати гарні знання літературних джерел і нормативних актів.

Зміст реферату повинен відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. У тексті висвітлюються всі питання, передбачені планом теми реферату. Особлива увагу рекомендую звернути на використання матеріалу, що характеризує роботу конкретної інноваційної структури. Необхідно показати уміння зіставляти різні підходи до рішення тих або інших проблем, самостійно робити висновки на основі досліджуваної літератури, зібраного опрацьованого й узагальненого матеріалу.

Обсяг реферату - 20-25 сторінок /у тому числі схеми, діаграми, графіки/.

------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

Тему реферату студент вибирає самостійно з урахуванням своєї практичної діяльності і можливостей використання матеріалів підприємства, галузі, сфери, у яких вони працюють, але строго притримуючись рекомендованої тематики.


Т Е М И Р Е Ф Е Р А Т І В


 1. Інноваційна діяльність і її види

 2. Принципи класифікації інновацій, приклади класифікацій

 3. Поняття «інноваційної технології», «інноваційного процесу», «інноваційного продукту»

 4. Сутність інноваційного процесу

 5. Основні поняття, використовувані в інноваційному менеджменті

 6. Специфіка функцій інноваційного менеджменту, делегування, мотивації

 7. Зміст державної інноваційної політики

 8. Основні функції держави по регулюванню інновацій

 9. Особливості державного інноваційної політики в Україні

 10. Основні цілі стандартизації і сертифікації продукції

 11. Пріоритетні напрямки науки і техніки на початку нового сторіччя

 12. Критерії вибору пріоритетів в інноваційній сфері

 13. Методи, використовувані державними структурами для стимулювання інноваційних процесів

 14. Державне регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва

 15. Сутність стратегічного управління інноваціями

 16. Інноваційні стратегії: мета і задачі

 17. Типи інноваційних стратегій

 18. Методи обгрунтування інноваційної стратегії

 19. Вплив зовнішнього і внутрішнього середовища інноваційного підприємства на стратегічне управління інноваціями

 20. Значення альтернатив при виборі інноваційних стратегій

 21. Роль стилю керівництва в стратегічному управлінні інноваціями

 22. Роль маркетингу в розробці і реалізації інноваційного продукту

 23. Специфіка стадій життєвого циклу інноваційного продукту

 24. Сутність організації інновацій

 25. Організаційні форми інновацій і їхні види

 26. Моделі інноваційного процесу

 27. Особливості малих інноваційних підприємств

 28. Структура творчого процесу при створенні інноваційного продукту

 29. Принципи організації і структура творчого наукового колективу

 30. Особливості основних і допоміжних робіт при створенні інновації

 31. Принципи і задачі організації впровадження інновацій

 32. Сучасні форми організації впровадження інновацій

 33. Задачі і принципи планування інновацій

 34. Види планових розрахунків в інноваційній сфері

 35. Значення прогнозування для управління інноваціями

 36. Методи, використовувані при розробці науково-технічних прогнозів

 37. Зміст продуктового-тематичного планування інновацій

 38. Особливості виробничого планування інновацій

 39. Функціональні особливості науково-технічних кадрів

 40. Особливості нормування праці дослідника

 41. Структура й особливості інноваційних витрат

 42. Ціноутворення на інноваційну продукцію

 43. Види цін на інноваційну продукцію й особливості їх формування

 44. Функції фінансування в економіці ринкового типу

 45. Принципи організація фінансування інновацій

 46. Задача фінансування інновацій

 47. Джерела коштів для фінансування інновацій

 48. Специфіка позабюджетних фондів і інших джерел недержавного фінансування

 49. Позабюджетні форми підтримки інноваційної діяльності в Україні

 50. Сутність і призначення фінансового лізингу

 51. Мета створення і принципи діяльності Інноваційного фонду України

 52. Сутність і зміст інноваційного проекту

 53. Технологія формування портфеля інноваційних проектів

 54. Показники оцінки фінансового стану інноваційного проекту

 55. Засоби оцінки прибутковості акцій інноваційного проекту

 56. Методи оцінки фінансової стабільності інноваційного підприємства

 57. Прості й інтегральні показники фінансової оцінки інноваційного підприємства

 58. Принципи оцінки інноваційного проекту

 59. Показники науково-технічної і соціальної ефективності інноваційного проекту

 60. Зміст і структура конкретного інноваційного проекту /на вибір студента/

 61. Методи урахування ризиків при оцінці інноваційних проектів

 62. Основні учасники інноваційного проекту і відносини між ними

 63. Етапи розробки інноваційного проекту

 64. Планування витрат при розробці інноваційного проекту

 65. Значення і роль експертизи інноваційних проектів

 66. Показники оцінки конкретного інноваційного проекту /на вибір студента/

 67. Сутність і зміст інноваційного підприємництва

 68. Переваги і хиби інноваційного підприємництва

 69. Організаційні форми інноваційного підприємництва в Україні

 70. Ознаки малого інноваційного підприємства

 71. Сфери поширення малих інноваційних підприємств в Україні

 72. Сутність правового регулювання інноваційної діяльності

 73. Нормативно-правові акти, що регулюють інноваційну діяльність

 74. Специфіка і взаємозв'язок понять: «інтелектуальна власність», «промислова власність», «винахід»

 75. Функції патенту в правовому регулюванні інноваційної діяльності

 76. Система патентування і її особливості в різних країнах

 77. Закони і нормативно-правові акти України, що регулюють інноваційну діяльність

 78. Ліцензування і його роль у торгівлі інноваціями

 79. Сутність і види ліцензійної торгівлі

 80. Сутність і призначення авторського права

 81. Промислова власність: поняття, сфери поширення

 82. Основні матеріальні і нематеріальні результати інноваційної діяльності

 83. Поняття «ноу-хау» і задачі, розв'язувані товарним знаком

 84. Значення експортної конкурентноздатності інноваційного продукту

 85. Попит на інноваційну продукцію

 86. Види і методи формування попиту на інноваційну продукцію

 87. Основні напрямки і види аналізу попиту на інноваційну продукцію

 88. Чинники, що визначають попит на інноваційну продукцію

 89. Міжнародні зіставлення показників інноваційної діяльності

 90. Специфіка інноваційної інформації і її значення в інноваційній діяльності

 91. Сучасні носії інноваційної інформації

 92. Інформаційні системи і їхнє значення для інноваційної діяльності

 93. Комунікації в інноваційному менеджменті

 94. Тенденції інноваційної активності в Україні

 95. Особливості венчурного інноваційного бізнесу

 96. Особливості технологічних парків Японії

 97. Досвід функціонування науково-технологічних парків у країнах Європи

 98. Перспективи формування науково-технологічних парків в Україні

 99. Інструменти регулювання інноваційної діяльності, характерні для української економіки

 100. Технологічні особливості створення інноваційних продуктівРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Схожі:

Задача 1 iconЗадача прогноз задача ефект ставка -1 задача ефект ставка -2 задача опт портфель графіки
По акціях корпорацій виплачується дивіденд 5 г о на одну акцію. Продажна ціна акцій на фондовій біржі становила 100 г о
Задача 1 iconПлоская задача теории упругости
Плоская задача включает в себя плоскую деформацию и обобщенное плоское напряженное состояние
Задача 1 iconЗадача №2, 11 клас
Задача №2, 11 клас. Нехай маса мавпи m, а момент інерції барабана I. Коли мавпа рухається разом з барабаном, механічну енергію системи...
Задача 1 icon2 Двойственная задача линейного программирования Двойственная задача
Между прямой и двойственной задачами существуют тесная взаимосвязь. Фактически оптимальное решение одной из задач непосредственно...
Задача 1 icon2 Двойственная задача линейного программирования Двойственная задача
Между прямой и двойственной задачами существует тесная взаимосвязь. Фактически оптимальное решение одной из задач непосредственно...
Задача 1 icon3. Транспортна задача лінійного програмування Формулювання задачі
Транспортна задача представляє собою задачу лп, котру можно вирішувати симплекс-методом. Але специфічна структура умов задачі дозволяє...
Задача 1 icon3. Транспортна задача лінійного програмування Формолювання задачі
Транспортна задача представляє собою задачу лп, котру можно вирішувати симплекс-методом. Але специфічна структура умов задачі дозволяє...
Задача 1 icon2. Двоїста задача лінійного програмування Тема Транспортна задача
Операція, основні поняття І якості. Прямі та зворотні задачі. Управління операцією, оцінка якості. Математичні моделі операцій. Допустимі...
Задача 1 icon7. Стаціонарний розподіл тепла у платівці. (Задача Діріхлє у прямокутнику для рівняння Лапласа)
Задача. Встановити стаціонарний розподіл температури у квадратній платівці, якщо дві бічні сторони платівки теплоізольовані, на третій...
Задача 1 iconТема Поняття, предмет, принципи трудового права України Задача 1
Задача Фірма «Орізон» уклала договір з будівельним кооперативом «Фасад» на будівництво складських приміщень. У складі будівельної...
Задача 1 iconДокументи
1. /doc/Exp/Solutions/10 клас/Розвязок експеремент 10кл - 2.doc
2. /doc/Exp/Solutions/10...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи