Література icon

Література
Скачати 97.87 Kb.
НазваЛітература
Дата12.09.2012
Розмір97.87 Kb.
ТипДокументи

ЛІТЕРАТУРА


 1. Абашкин Б. Отечественная война 1812 г. и укаинское казачество. - Вып.2. - К., 1993.

 2. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. - К., 1991.

 3. Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. - К., 1991.

 4. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізь­кої Січі. - К., 1993.

 5. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. - К., 1994.

 6. Аркас М. Історія України-Русі. - К., 1990; Одеса - 1994.

 7. Багалій Д. Нарис історії України. Доба натурального господарства. - К.,1994.

 8. Бантиш-Каменський Д. История Малой России. - К., 1993.

 9. Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов'ян. -К. 1991.

 10. Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985 рр. - Львів, 1992.

 11. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз у 2 кн. - К.,1994.

 12. Боплан Г. Опис України. Меріме П. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький. - Львів, 1990.

 13. Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття. - К., 1998. – 616 с..

 14. Борисенко В.Й. та ін. Україна козацька. - К., 1993.

 15. Борщак І. Мазепа, Орлик, Войнаровський - Львів, 1991.

 16. Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: Життя і пориви великого гетьмана. - К., 1991.

 17. Брайчевський М. Вступ до історичної науки. Навч. посібник. - К.,1995.

 18. Брайчевський М. Конспект історії України. - К., 1993.

 19. Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси. - К., 1989.

 20. В боротьбі за Українську державу: Ессе, спогади, свідчення, літописання, документи другої світової війни. - Львів, 1992.

 21. Величко С. Літопис. -К., 1991. - Т.1-2.

 22. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. - К., 1996.

 23. Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. - К., 1994.

 24. Волковинський В. Нестор Махно. Легенди і реальність. - К., 1994.

 25. Великий українець: матеріали з життя та діяльності М.Грушевського. - К., 1992.

 26. Верстюк В. Махновщина: селянський повстанський рух на Україні (1918-1921). - К., 1992.

 27. Верстюк В., Дзюба О., Репринцев В. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. - К., 1995.

 28. Вивід прав України. - Львів, 1991.

 29. Винниченко В. Відродження нації - К., 1990. -Ч.1,2,3.

 30. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. - К., 1996.

 31. Гарань О. Убити дракона: 3 історії Руху та нових партій Ук­раїни. - К., 1993.

 32. Геродот. Скіфія. - К., 1992.

 33. Гетьмани України. Історичні портрети. Збірник. - К., 1991.

 34. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - К., 1994.

 35. Голод 1921-1923 років в Україні. Збірн. докум. і матеріалів. - К.,1993.

 36. Голод в Україні 1946-1947: документи і матеріали. - К., Нью-Йорк, 1996.

 37. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації Х1Х-ХХ століття. - К., 1996.

 38. Грушевський М. Історія України-Руси. В II т. 12 кн. - К., 1991-1997.

 39. Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К., 1992.

 40. Грушевський М. Нариси історії Київської землі. - К., 1991.

 41. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. — К., 1991.

 42. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К., 1991.

 43. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. - К., 1993.

 44. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVIII ст.: кордони, населення, право. - К., 1996.

 45. Давня історія України. - К., 1994. - Кн.1.

 46. Давня історія України. - К., 1995. - Кн.2.

 47. Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки. - К., 1991.

 48. Дорошенко. Д. Нарис історії України. - К., 1991. - Т. 1-2.

 49. Давня історія України. - К., 1994-1995. - Кн.1,2.

 50. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. — К., 1991.

 51. Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні (20-30-гі роки) - К.; Едмонтон, 1991.

 52. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. - К., 1996.

 53. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. - Львів, 1993.

 54. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. - К., 1994.

 55. Заставний Ф. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних країнах. - Львів, 1991.

 56. Євтух В., Ковальчук О. Українці в Канаді. - К., 1993.

 57. Єфименко О. Історія України та її народу. - К., 1992.

 58. Етнографія України. - Львів, 1994.

 59. Ефименко А. История украинского народа. - К., 1990.

 60. Іванченко Р. Україна від Кия до Кравчука. Короткий нарис історії української державності. - К., 1992.

 61. Ісаєвич Я. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. - Львів, 1996.

 62. Історія України. - Львів, 1996.

 63. Історія Русів. - К., 1991.

 64. Історія січових стрільців. Воєнно-історичний нарис. - К., 1992.

 65. Історія України в особах. - ІХ-ХУІІІ ст. - К., 1993.

 66. Історія України в особах. Литовсько-польська доба. - К., 1997.

 67. Історія України в особах. - ХІХ-ХХ ст. - К., 1995.

 68. Історія України в прозових творах та документах:

 69. Витоки. Від найдавніших часів до першої половини IX ст. - К.,1995;

 70. Відома і чута у всіх кінцях землі. Друга половина IX - перша половина XII ст. - К., 1993;

 71. Великий неспокій. Друга половина ХІІ-ХІІІ ст. - К., 1992;

 72. Темні віки. XIV — перша половина XV ст. — К., 1993;

 73. На переломі. Друга половина XV - перша половина XVI ст. -К., 1994;

 74. Коли земля стогнала. Друга половина XVI - перша по­ловина XVII ст. - К., 1995;

 75. Руїна. Друга половина XVII ст. - К., 1996.

 76. Історія українського війська. Т.1. - Львів, 1992; т.2. - Львів, 1996.

 77. Історія України: нове бачення. — К., 1995-1996. Т.1-2.

 78. Історія української культури. — К., 1994.

 79. Кирило-Мефодіївське товариство: В 3-х т. - К., 1990.

 80. Коваль М. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. - К., 1995.

 81. Когут З. Російський централізм і Українська автономія. Ліквідація Гетьманщини (1760-1830). - К., 1996.

 82. Качкан В.Українське народознавство в іменах. В 2-х частинах. - К., 1994 - 1995. - Ч.1,2.

 83. Кравчук Л. Останні дні імперії. Перші роки надії. - К. 1994.

 84. Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі XIX-XX ст. Соціально-політичний портрет. - К., 1993.

 85. Касьянов Г. Українська інтелігенція 20-30-х років: соціальний портрет та історична доля. - К.; Едмонтон, 1992.

 86. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі Опору 1960-1980 років. - К., 1995.

 87. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-ті роки). - К., 1991.

 88. Колективізація і голод на Україні (1922-1933) Зб. докум. і матеріалів. - К., 1993.

 89. Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. - К.. 1996.

 90. Котляр М. Русь язичницька. Біля витоків східнослов'янсь­кої цивілізації. - К., 1995.

 91. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. - К.,1996.

 92. Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. - К., 1994.

 93. Костомаров М. Історія України в життєписах визначніших її діячів. - К., 1991.

 94. Крип'якевич І. Богдан Хмельницький. - Львів, 1990.

 95. Крип'якевич І. Історія України - Львів, 1992.

 96. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (XIX ст. - 1939). - Івано-Франківськ, 1993.

 97. Культура і побут населення України. Навчальний посібник. - К,1993.

 98. Кульчицький С. Ціна «великого перелому» - К., 1993.

 99. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928).-К., 1996.

 100. Кульчицький С. Коваль М. Курносов Ю.Історія України. Ч. 1-2. Для 10-11 кл. серед, школи. - К., 1994. Те саме рос. мо­вою. - К.,1995.

 101. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. - К. 1993.

 102. Косик В. Україна і Німеччина в другій світовій війні. - Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993.

 103. Літопис Самовидця. -К., 1971.

 104. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформа и альтернатива. - М., 1991.

 105. Лук'яненко Л. Не дам загинуть Україні! - К., 1994.

 106. Лаврів П. Історія Південно-Східної України. - Львів, 1992.

 107. Лановик Б.Д, Матейко Р.М., Матисякевич З.М. Історія України. Навчальний посібник. – К., 1998. – 574 с.

 108. Літопис Руський. - К., 1989.

 109. Липа Ю. Призначення України. - Львів, 1992.

 110. Липинський В. Релігія і церква в історії України. - К., 1995.

 111. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Київ; Філадельфія, 1995.

 112. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. - К., 1994. - Т. 1-2.

 113. Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва. - Львів, 1991.

 114. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. - Львів, 1995.

 115. Литвин В. Політична арена України: дійові особи і виконавці. - К., 1994.

 116. Мазепа І. Україна в огні і бурі революції. 1917-1921. - Мюнхен, 1950-1951. - Т.1-3.

 117. Мазепа - людина і історичний діяч. - К., 1995.

 118. Махно Н. Воспоминания. - К., 1991. - Кн. 3.

 119. Минуле України: відновлені сторінки. - К., 1991.

 120. Мицик Ю. Джерела з історії національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. - Дніпропетровськ, 1996.

 121. Мицик Ю., Плохій С., Стороженко І. Як козаки воювали. Історичні розповіді про запорізьке козацтво. - Дніпропет­ровськ, 1990.

 122. Мірчук П.Українська Повстанська Армія 1942-1945. - Львів, 1991.

 123. Мозолевський Б.М. Скіфський степ. - К., 1993.

 124. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. - К., 1996.

 125. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1918. - Львів, 1994.

 126. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. - К., 1992.

 127. Нагаєвський І. Історія української держави XX ст. - К., 1994.

 128. Нариси з історії українського національного руху. — К., 1994.

 129. Нариси історії Закарпаття - Ужгород, 1993-1995. - Т. 1-2.

 130. Національні відносини в Україні у XX ст. 36. док і матеріалів. - К.,1994.

 131. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. Запорозька Січ у західноєвропейських літературних пам'ятках. - К., 1992.

 132. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного розвитку українського народу. - К., 1991.

 133. Огієнко І. Історія українського друкарства. - К., 1994.

 134. Петлюра С. Народе український: Вибрані статті, листи, документи. - Харків, 1992.

 135. Петлюра С. Статті. - К., 1993.

 136. Петлюра С. Спомин. - К., 1993.

 137. Петров В. Походження українського народу. - К., 1992.

 138. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. - К., 1994.

 139. Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2-х томах. - К., 1992.-Т. 1-2.

 140. Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. - К., 1994.

 141. Пінчук Ю. Микола Іванович Костомаров. - К., 1992.

 142. Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД.- К.,1996.

 143. Революция на Украине (по мемуарам белых). - К., 1990.

 144. Реєнт О. Українська революція і робітництво: соціально-політичні та економічні зміни 1917-1920 рр. - К., 1996.

 145. Рибалка І. Історія України. - Ч. 1. Від найдавніших часів до кінця XVIII ст. - Харків, 1995.

 146. Рогожин А., Сташис В. Ярослав Мудрий - видатний державний діяч, великий князь Київської Русі // Право України. - 1996. - № 4.

 147. Романчук О.К. Ультиматум: Хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РРФСР і Центральною Радою. - К., 1990.

 148. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України. — Львів, 1994.

 149. «Русалка Дністрова». Документи і матеріали. - К., 1989.

 150. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХП-ХШ вв. - М., 1982.

 151. Рычка В.М. Формирование территории киевской земли. - К., 1988.

 152. Сарбей В. Історія України ХІХ-поч. XX ст. Для 9 кл. школи. Вид. 2-ге, випр. й доп. - К, 1996.

 153. Сахаров А.И. Дипломатия Древней Руси. - М., 1980.

 154. Сергієнко Г.Я. Декабристи та їх революційні традиції на Україні. - К., 1975.

 155. Сергієнко Г., Смолій В. Історія України. Для 7-8 кл. серед. школи. - К., 1995.

 156. Сергійчук В. Національна символіка України. — К., 1992.

 157. Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. - К., 1993.

 158. Січинський В.Чужинці про Україну. Вибір з описів подоро­жей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть. - К., 1992.

 159. Слюсаренко А., Томенко М.Історія української конституції. - К.,1993.

 160. Смолій В., Гуржій О. Як і коли почала формуватися українська нація. — К., 1991.

 161. Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет. - К., 1993, 1995.

 162. Субтельний О. Україна: історія. - К., 1991-1993.

 163. Терещенко Ю. Україна і європейський світ. - К., 1996.

 164. Терещенко Ю., Курило В. Історія України. Навч. посібник. -Кн.1.-К.,1995.

 165. Толочко А. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. - К., 1992.

 166. Толочко П. Київська Русь. - К., 1996.

 167. Толочко П. Літописи Київської Русі. - К., 1994.

 168. Толочко П. Історичні портрети. - К., 1990.

 169. Рибалка І. Історія України. - Ч. 1. Від найдавніших часів до кінця XVIII ст. - Харків, 1995.

 170. Турченко Ф.Новітня історія України. Для 10 кл. серед, школи. - К.,1995.

 171. Турченко Ф., Панченко П., Тимченко Е. Новітня історія України. Для 11 кл. серед. школи. - К., 1994.

 172. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. - К., 1994.

 173. Українська державність у XX ст. - К., 1996.

 174. Українська культура. Лекції за ред. Д.Антоновича. - К., 1993.

 175. Українська минувшина. Ілюстрований енциклопедичний довідник. - К., 1993.

 176. Українська народність. Нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. - К., 1990.

 177. Українські канадці в історичних зв'язках із землею батьків. Збірник. - К., 1990.

 178. Українські січові стрільці. - 1914-1920. - Львів, 1991.

 179. Ульяновський В., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні. У 3-х кн. - К., 1994. - Кн.1,2,3.

 180. Чмихов М.О. Давня культура. - К., 1994.

 181. Чоповський В. Українська інтелігенція в національно-визвольному русі на Західній Україні (1918-1939). - Львів, 1993.

 182. Чумак В. Україна: Крим: спільність історичної долі. Феномен на межі Європи та Сходу. - К., 1993.

 183. Шаповал М. Гетьманщина і Директорія: Спогади. - Нью-Йорк, 1958.

 184. Шаповал Ю. У ті трагічні роки. Сталінізм на Україні. - К., 1990.

 185. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. -К., 1993.

 186. Шаповал Ю. Людина і система (Штрихи до портрету з тоталітарної доби в Україні). - К., 1994.

 187. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. - К., 1993.

 188. Шевчук В. Козацька держава. Етюди до історії українського державотворення. - К., 1995.

 189. Шефер Ж. Літопис Малоросії або історія козаків-запорожців та козаків України або Малоросії. - К., 1994.

 190. Шип Н.А. Интеллигенция на Украине (XIX в.) Историко-социологический очерк. - К., 1991.

 191. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. У 3-х томах. - Львів, 1990-1992.-Т.1,2,3.

 192. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). - К., 1994.

Схожі:

Література iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання
Українська мова та література, додаткова спеціальність: мова І література (англійська)"; ’’Мова та література (англійська), додаткова...
Література icon"Затверджую"
...
Література iconМіністерство освіти І науки україни
Спеціальність пмсо. Мова та література (англійська, іспанська), пмсо. Мова та література (англійська, французька), пмсо. Мова та...
Література iconІсторія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури»
Античності до кінця ХХ століття І складається з чотирьох розділів: література Античності (Розділ І), література Середніх віків, доби...
Література iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Країнознавства для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська,...
Література iconЛітература література
Агеев В. С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. – М.,1990
Література iconІсторія зарубіжної літератури
Українська мова та література (5-Р)”, Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література (у –а)
Література iconРекомендована література основна література
Культурні регіони: навч, посібник / Керівник авт колективу Л. Т. Левчук. – К., 1997
Література iconРекомендована література основна література
move to 0-16380980
Література iconРекомендована література основна література
Бабич В. П., Сало И. В. Государственное управление финансами в рыночной экономике. К.: Укринтеи, 1994. 100 с
Література iconХІ. Література: Основна література
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи