Комплексна контрольна робота icon

Комплексна контрольна робота
Скачати 307.55 Kb.
НазваКомплексна контрольна робота
Дата12.09.2012
Розмір307.55 Kb.
ТипДокументи

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 1


1. Характеристика логістики.

2. Що таке електронна комерція?

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Які властивості притаманні логістичній системі?

а) Прямі, ешелоніровані, гнучкі;

б) Цілісність, зв’язки, організація та інтегративні якості;

в)Спеціалізовані, змішані, універсальні.

1.2. Який вид транспорту є переважною сферою застосування при перевезені крупних партій масових вантажів?

а) Авіаційний транспорт;

б) Залізничний транспорт;

в) Трубопровідний транспорт.


2. Завдання


Розрахувати тривалість виробничого циклу при обробці партії деталей (7 деталей). Тривалість операції t1 = 3 хв; t2 = 4 хв; t3 = 8 хв; t4 = 9 хв. (при послідовному русі).


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 2


1. Штрих-кодування товару.

2. Сфери макрологістики.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Що таке логістика?

а) Мистецтво перевезення;

б) Мистецтво управління матеріальним потоком;

в) Комерційна діяльність.

1.2. Складську форму товаропросування найбільш доцільно застосовувати для:

а) доставки в дрібні та середні магазини товарів складського асортименту;

б) завезення в магазини товарів з тривалими термінами реалізації;

в) доставка продуктів у великі магазини.


2. Завдання


Розрахувати тривалість виробничого циклу при обробці партії деталей (8 деталей). Тривалість операції t1 = 4 хв; t2 = 2 хв; t3 = 6 хв; t4 = 8 хв. (при паралельному русі).


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 3


1. Сфери мікро логістики.

2. Сучасні інформаційні технології в логістиці.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. У чому полягає головне завдання управління логістикою?

а) У розробці транспортного обслуговування споживачів;

б) В управлінні запасами;

в) Розробка завдання та стратегії у галузі управління товарорухом.

1.2. Транзитну форму товаропросування доцільно застосовувати для товарів:

а) місцевого виробництва;

б) складського асортименту;

в) простого асортименту;

г) усі відповіді правильні.


2. Завдання


Розрахувати тривалість виробничого циклу при обробці партії деталей (6 деталей). Тривалість операції t1 = 3 хв; t2 = 2 хв; t3 = 6 хв; t4 = 7 хв. (при послідовно-паралельному русі).


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 4


1. Електронний обмін даними (ЕДІ).

2. Функції виробничої логістики.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Для чого служать запаси в логістичній системі?

а) Для компенсації затримок, пов’язаних з товарорухом;

б) Для виготовлення продукції;

в) Як буфер між транспортом, виробництвом та збутом.

1.2. Вибір форми товаропросування відбувається на етапі:

а) вибору каналів розподілу;

б) вибору логістичного ланцюга;

в) вибору розподільчих центрів.


2. Завдання


Перерахувати логістичних посередників і провести їх класифікацію:

№ п/п

Ознаки класифікації

Класифікаційні групи

Виконуюча робота^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 5


1. Концепція логістики.

2. Внутрішня структура каналів розподілу.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Які фактори впливають на логістичну систему?

а) Науково-технічний прогрес;

б) Ціни на сировину;

в) Структурні зміни в управлінні.

1.2. Використання автоматичних ідентифікаційних систем забезпечує:

а) кількісний вимір маси товару;

б) використання касових машин та швидке пакування товару;

в) автоматизацію замовлення та інвентаризацію товарів, єдину систему обліку товарів та скорочення часу обслуговування.


2. Завдання


Визначити сутність транспортного обслуговування логістичних операцій:

№ п/п

Вид транспорту

Особливості

Роль в логістиці^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 6


1. Концепція інформаційної системи в логістиці.

2. Завдання і цілі логістики.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Який показник є основою щодо аналізу логістики:

а) найбільші витрати;

б) постійні витрати;

в) змінні витрати.

1.2. У чому полягає процес автоматизації обліку зберігання товарів?

а) Впровадження систем кодування місць зберігання товарів;

б) Застосування ПЕОМ при виписці рахунків-фактур;

в) ведення документації в друкованому вигляді та електронних носіях.


2. Завдання


Визначити специфіку вхідного матеріального потоку для підприємства:

№ п/п

Найменування вхідного потоку

Параметри вхідного потоку

Призначення^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 7


1. Функції розподільчої логістики.

2. Логістичне планування.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Що охоплює системне адміністрування логістики?

а) Управління інформаційним потоком;

б) Транспорт, контроль та планування процесу виробництва;

в) Усі зазначені аспекти.

1.2. Проектування системи комплексної механізації технологічного процесу здійснюється на основі розробки і впровадження:

а) схеми механізації технологічному процесу;

б) технологічної картки;

в) схеми механізації вантажно-розвантажувальних робіт.


2. Завдання


Розкрити зміст вихідного матеріального (товарного) потоку підприємства

№ п/п

Найменування вихідного потоку

Параметри вихідного потоку

Призначення^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 8


1. Поняття про логістичні системи.

2. Вибір логістичних посередників.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Що таке фізичний розподіл?

а) Доставка продукції від виробника до споживача;

б) Розподіл різних видів продукції;

в) Формування товарного асортименту.

1.2. Як визначається потреба в окремих видах машин і механізмів?

а) На основі обсягу робіт та продуктивності машини;

б) Залежно від площі приміщення;

в) Залежно від кількості робітників.


2. Завдання


Побудувати графік руху виробничого запасу. На умовному цифровому прикладі.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 9


1. Види логістичних систем.

2. Логістична оцінка видів транспорту.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Для маркування і кодування товарів, запакованих у тару найчастіше застосовується код:

а) EAN – 8;

б) ITF – 14;

в) EAN – 13.

1.2. Що таке гарантований запас?

а) Запас, пов’язаний з розподілом матеріальних ресурсів;

б) Запас, який компенсує відхилення фактичного попиту від прогнозу;

в) Запас, яки задовольняє виробничий процес в матеріальних ресурсах.


2. Завдання


Як визначити норматив запасу сировини для виробництва? Навести приклад.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 10


1. Проектування дистрибутивних систем.

2. Логістичні ланцюги.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Для чого створюються запаси готової продукції?

а) Для випуску продукції;

б) Для транспортування продукції;

в) Для забезпечення торгівлі партіями продукції оптимального розміру.

1.2. Для автоматизації збирання інформації штрихового кодування товарів застосовується:

а) персональні комп’ютери;

б) портативні сканери;

в) ручні термінали збирання інформації.


2. Завдання


Як визначити норматив запасу основних матеріалів для виробництва? Навести приклад.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 11


1. Основні інструменти управління логістикою.

2. Оптимальний спосіб транспортування.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. За рахунок чого досягається цілісність вантажної одиниці у процесі виконання логістичних операцій?

а) Пакетування;

б) Механізації;

в) Транспортування.

1.2. Технологія автоматизованого сканування штрихових кодів дозволяє:

а) Оперативно збирати та обробляти інформацію про загальні обсяги попиту;

б) Оперативно збирати та обробляти інформацію про обсяги продажу кожного з реалізованих товарів;

в) Механізувати процес продажу.


2. Завдання


Які операції (роботи) включає підготовка матеріалів до виробничої переробки?


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 12


1. Вибір оптимального перевізника.

2. Логістична система розподілу.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Як підрозділяються логістичні інформаційні системи?

а) Технологічні, математичні;

б) Ізоморфні, абстрактні;

в) Планові, диспетчерські, оперативні.

1.2. Для ідентифікації товарів, які мають невеликі габарити доцільно застосування маркування кодом:

а) EAN – 13;

б) EAN – 8;

в) EAN – 14;


2. Завдання


Визначити потребу в бензині для парку грузових автомобілів в умовах лімітування паливно-мастильних матеріалів. Навести приклад.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 13


1. Загальні відомості про систему „КАНБАН”

2. Принципи доставки „від дверей до дверей” та „точно в термін”.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Автоматизоване збирання інформації базується на використанні:

а) елементів логістичної системи;

б) макрологістичної системи;

в) штрихових кодів.

1.2. Як класифікуються склади в логістиці?

а) Торгівельно-закупівельні, виробничо-збутові;

б) Транзитно-розподільчі, нагромаджувальні;

в) сортувально-розподільчі, транзитно перевалочні, накопичу вальні.

2. Завдання


Охарактеризувати блок-схему системи MRP 1.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 14


1. Система контролю складських запасів.

2. Види логістичних ланцюгів розподілу.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Логістичний сервіс це:

а) транспортування товарів;

б) розміщення товарів на збереження;

в) комплекс послуг, наданих у процесі поставки товарів.

1.2. Найбільш прогресивними варіантами доставки товарів в пакетах є їх транспортування і зберігання:

а) у груповій упаковці;

б) безтарним способом;

в) на піддонах.


2. Завдання


Для виконання програми виробництва із алюмінієвого сплаву необхідно приготувати 5000 кг даного сплаву, в склад якого входять компоненти: кремній – 5%, мідь – 2%, марганець – 0,8%, алюміній – 91,7%. Величина угару – 3% від загальної за.грузки .. шахти:


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 15


1. Основні положення комерційної логістики.

2. Оцінка надійності способу доставки.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Який склад називається статичним?

а) Склад, який знаходиться на місці зосередження виробництва;

б) Склад, розташований на місці споживача;

в) Склад, де відбірник переміщується уздовж стелажа.

1.2. Для продажу товарів щоденного попиту оптимальною є структура збутової мережі, яка базується на:

а) селективному розвитку;

б) прямому збуті;

в) інтенсивному розвитку.


2. Завдання


Розрахувати адміністративно-управлінські витрати для складського комплексу за статтями витрат. Навести приклад.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 16


1. Логістичні системи в заготівлях.

2. Функції транспортної логістики.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Який склад називається динамічним?

а) Склад, який знаходиться на місці зосередження виробництва;

б) Склад, де вантажний пакет транспортується до робочого місця виробника;

в) Склад, розташований на місці споживача.

1.2. Які товари не відповідають якісним параметрам споживчого попиту?

а) Товари неходові;

б) Товари залежані;

в) товари з браком.


2. Завдання


На протязі місяця компанії необхідно два види побутової техніки для організації продаж:

 • Потреба в техніці – 1) 9; 2) 82 (шт.);

 • Вартість заказу партії – 1) 19 грн; 2) 11 грн;

 • Витрати зберігання одиниці товару на протязі місяця– 1) 13 грн; 2) 8 грн;

На протязі даного періоду часу по кожному виду визначити:

 1. оптимальну кількість закупки побутової техніки;

 2. оптимальне число заказів;

 3. оптимальні змінні витрати на зберігання запасів.^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 17


1. Стратегічне планування.

2. Роль тари та пакування в зменшенні логістичних витрат.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Який розмір піддона використовується як основа для формування вантажної одиниці?

а) 800 х 1000 мм;

б) 600 х 1200 мм;

в) 800 х 12000 мм.

1.2. Визначте правильно зазначені групи запасів залежно від моменту і характеру оцінки:

а) запаси в межах нормативу;

б) запаси в дорозі;

в) запаси вхідні, вихідні, середні, планові.


2. Завдання


Якими техніко-економічними показниками оцінюється ефективність роботи складського комплексу? Навести приклад:


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 18


1. Принципи зберігання матеріальних цінностей.

2. Функції управління запасами.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Визначте витрати збереження:

а) витрати на складське збереження;

б) витрати на утримання складів;

в) усі зазначені витрати.

1.2. Що розуміють під транспортною характеристикою вантажу?

а) Способи пакування, режим зберігання вантажу;

б) Кількість транспортних місць вантажу;

в) Фізико-хімічні властивості вантажу.


2. Завдання


В складському комплексі які використовуються види тари?


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 19


1. Оптимізація логістичних рішень.

2. Особливості розміщення складської мережі.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Які фактори беруться до уваги при виборі транспорту?

а) Час доставки;

б) Вартість перевезення;

в) Усі зазначені фактори.

1.2. Що в логістиці розуміють під розподілом?

а) Організація складського господарства;

б) Пакування продукції, експедіювання та управління збутом;

в) Організація транспортних засобів та транспортування продукції.


2. Завдання


Розрахувати потреби в горфратор1 для упаковки консервів. Навести приклад.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 20


1. Кібернетичний підхід в логістиці.

2. Координація та інтеграція логістичних посередників.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Які види матеріальних потоків опрацьовує будь-який склад?

а) Спеціалізований, змішаний, універсальний;

б) Транзитний, складський;

в) Вхідний, вихідний, внутрішній.

1.2. Якими причинами обумовлюється необхідність утворення товарних запасів?

а) Нерівномірністю розміщення виробництва і районів споживання товарів;

б) Невідповідністю ритму споживання й виробництва товарів;

в) Необхідністю утворення страхових резервів;

г) Усі відповіді доповнюють одна одну.


2. Завдання


По якому критерію необхідно класифікувати товарні запаси, щоб забезпечити за ними контроль?


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 21


1. Вибір системи складування.

2. Проблеми створення ланцюгів постачання.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Що таке резервний запас?

а) Запас, пов’язаний з просуванням матеріальних ресурсів;

б) Запас для складського збереження готової продукції;

в) Рівень, при досягненні якого необхідно відновити запас на складі.

1.2. Що контролюється при виконанні технологічного процесу?

а) Дотримання норм розподілу та технологічного режиму;

б) Розподіл обов’язків між працівниками та виконання ними робіт;

в) Усі відповіді правильні.


2. Завдання


Яким чином можна класифікувати товарні запаси, щоб вибрати раціональні технологічні рішення на складі?


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 22

1. Організація логістичного процесу на складі.

2. Система „точно в термін”.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Визначте фактор, який має найбільш сильний вплив на розвиток логістики:

а) комп’ютеризація управління процесами у сфері виробництва і обертання;

б) удосконалення виробництва окремих видів товарів;

в) удосконалення податкової системи.

1.2. Який основний принцип оперативно-виробничого планування технологічного процесу?

а) Зниження витрат при збільшенні розмірів матеріальних та інформаційних потоків;

б) Зменшення витрат при зменшенні розмірів матеріальних та інформаційних потоків;

в) Зменшення обсягів виробництва.

2. Завдання


Охарактеризувати основні елементи системи складування при будівництві нового складу і основні вимоги до складської споруди.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 23


1. Види та функції складів.

2. Планування потреб у ресурсах.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Яка одиниця виміру реєструється для виміру матеріального потоку?

а) грн.;

б) т / кв. м;

в) т / рік.

1.2. Які потоки циркулюють в логістичній системі при здійсненні функції обліку технологічного процесу?

а) Матеріальні;

б) Інформаційні;

в) Фінансові.

2. Завдання


Для виконання програми виробництва із алюмінієвого сплаву необхідно приготувати 7000 кг даного сплаву, в склад якого входять компоненти: кремній – 5%, мідь – 2%, марганець – 0,8%, алюміній – 91,7%. Величина угару – 3% від загальної загрузки шахти:


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 24


1. Логістика технологічних процесів.

2. Ризики утримання запасів.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Інформаційний потік вимірюється?

а) Кількість одиниць продукції;

б) Кількість інформації;

в) Кількість інформації в одиницю часу.

1.2. Які дані містять технологічні карти?

а) Опис послідовності виконання технологічних операцій;

б) Напрямки переміщення матеріальних потоків;

в) Характеристика технологічного обладнання;

2. Завдання


На протязі місяця компанії необхідно два види побутової техніки для організації продаж:

 • Потреба в техніці – 1) 7; 2) 84 (шт.);

 • Вартість заказу партії – 1) 19 грн; 2) 13 грн;

 • Витрати зберігання одиниці товару на протязі місяця– 1) 15 грн; 2) 9 грн;

На протязі даного періоду часу по кожному виду визначити:

а) оптимальну кількість закупки побутової техніки;

б) оптимальне число заказів;

в) оптимальні змінні витрати на зберігання запасів.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 25


1. Оцінка функціонування логістичних систем.

2. Класифікація та функції логістичних посередників.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Які функції здійснюються в логістиці при управлінні технічними процесами?

а) Планування, комбінування, облік та регулювання процесів;

б) Планування, оптимізація, реалізація, аналіз процесів;

в) Планування, оперативне регулювання, облік, контроль, аналіз.

1.2. Які критерії використовуються для оцінки оптимального постачальника товару?

а) Ціна товару;

б) Якість товару;

в) Надійність поставки;

г) Всі наведені критерії разом.


2. Завдання


На двох складах А і В є відповідно 50 і 40 тонн вантажу. Необхідно спланувати перевози до трьох споживачів С, Д і Е так, щоб споживач С отримав 30 т, Д – 20 т, Е – 40 т. Витрати на перевозу були мінімальними. Вартість перевози від складів до споживачів – 370 грн.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 26


1. Характеристика товароруху.

2. АВС – аналіз та його використання для визначення стратегії управління запасами.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Який вид транспорту має найбільш високу здатність доставки товару в певну точку за принципом „від дверей до дверей”?

а) Автомобільний;

б) Залізничний;

в) Водний.

1.2. Вибір форми товаропросування відбувається на етапі:

а) вибору каналів розподілу;

б) вибору логістичного ланцюга;

в) у процесі виробництва товару.


2. Завдання


Розрахувати тривалість виробничого циклу при обробці партії деталей (5 деталей). Тривалість операції t1 = 5 хв; t2 = 6 хв; t3 = 8 хв; t4 = 9 хв. (при послідовному русі).


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 27


1. Економічна ефективність та види витрат у логістиці.

2. Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Який з перерахованих видів запасів належить до категорії „виробничий запас”?

а) Товари на шляху від постачальника до споживача;

б) Товари на розподільчих складах;

в) Товари на складах сировини виробника.

1.2. Що являє собою технологічний процес з точки зору логістики?

а) Сукупність послідовних операцій;

б) Сукупність методів, які забезпечують процес;

в) Сукупність послідовно виконаних робіт та методів і умов їх виконання.


2. Завдання


Розрахувати тривалість виробничого циклу при обробці партії деталей (8 деталей). Тривалість операції t1 = 2 хв; t2 = 4 хв; t3 = 6 хв; t4 = 8 хв. (при паралельному русі).


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 28


1. Принципи утворення логістичних систем.

2. Перспективи використання логістики в управлінні.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Якими вимогами визначається єдиний технологічний процес у логістиці?

а) Техніко-організаційними, транспортними, складськими;

б) Функціональними, економічними, технічними;

в) Вимогами щодо кількості товару;

г) Усі відповіді правильні.

1.2. Які види запасів належать до категорії „товарні запаси”?

а) Запаси сировини на складах;

б) Запаси на складах готової продукції;

в) буферні запаси.


2. Завдання


Для виконання програми виробництва із алюмінієвого сплаву необхідно приготувати 4000 кг даного сплаву, в склад якого входять компоненти: кремній – 5%, мідь – 2%, марганець – 0,8%, алюміній – 91,7%. Величина угару – 3% від загальної завалки шахти.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 29


1. Особливості виштовхуючих та тягнучих систем управління матеріальними потоками.

2. Загальне управління якістю.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Мета логістичної діяльності вважається досягнутою, якщо:

а) оптимально необхідний товар;

б) виконані правила логістики;

в)здійснено транспортування товарів.

1.2. В якому визначенні правильно характеризується маятниковий маршрут?

а) Рух від авто господарника до замовника і в зворотному напрямку;

б) Рух автотранспорту по замкнутому контурі;

в) Рух автомобіля між двома пунктами повторюється неодноразово.


2. Завдання


Розрахувати тривалість виробничого циклу при обробці партії деталей (10 деталей). Тривалість операції t1 = 7 хв; t2 = 4 хв; t3 = 6 хв; t4 = 9 хв. (при послідовно-паралельному русі).


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни Логістика

спеціальність Менеджмент організацій

кваліфікація Бакалавр з менеджменту


Варіант 30


1. Локальне завдання логістики.

2. Системи доставки товарів.

ІІ – Практичне завдання.


1. Тести.


1.1. Що таке маршрутизація перевезень?

а) Перевезення продукції автомобілем;

б) Раціональне використання рухомого складу;

в) Досконалий спосіб організації матеріалопотоків вантажів.

1.2. Яка основна мета логістичної системи розподілу?

а) Доставка товарів у потрібне місце та в необхідний час;

б) Транспортування товарів;

в) Вибір виду транспортних засобів.


2. Завдання


На протязі місяця компанії необхідно два види побутової техніки для організації продаж:

 • Потреба в техніці – 1) 9; 2) 82 (шт.);

 • Вартість заказу партії – 1) 19 грн; 2) 11 грн;

 • Витрати зберігання одиниці товару на протязі місяця– 1) 13 грн; 2) 8 грн;

На протязі даного періоду часу по кожному виду визначити:

а) оптимальну кількість закупки побутової техніки;

б) оптимальне число заказів;

в) оптимальні змінні витрати на зберігання запасів.

Схожі:

Комплексна контрольна робота iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства чеканова л. Г., Тараруєв ю. О., Жван в. В. Методичні вказівки
Комплексна контрольна робота з дисципліни «Ціноутворення в будівнцтві» (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності...
Комплексна контрольна робота iconГ. В. Стадник Програма дисципліни І комплексна контрольна робота з курсу "Вентиляція та кондиціювання повітря"
Завданнями вивчення дисципліни є одержання студентами знань про системи вентиляції та кондиціювання, про прилади І устаткування вентиляційних...
Комплексна контрольна робота iconГ. В. Стадник Програма дисципліни І комплексна контрольна робота з курсу "Вентиляція та кондиціювання повітря"
Завданнями вивчення дисципліни є одержання студентами знань про системи вентиляції та кондиціювання, про прилади І устаткування вентиляційних...
Комплексна контрольна робота iconМіського господарства центр довузівської підготовки Контрольна робота №1 з української літератури для слухачів заочних підготовчих курсів
Навчальне видання «Контрольна робота №1 з української літератури» (для слухачів заочних підготовчих курсів) Укл.: Лемента Н. В. –...
Комплексна контрольна робота iconС. 3 1 Загальні вказівки 4
Контрольна робота виконується за варіантом, наданим викладачем. Робота над помилками виконується у кінці контрольної роботи
Комплексна контрольна робота iconМетоди контролю Оцінка конспекту тем, винесених на самостійне опанування, контрольна робота, оцінка усних відповідей. Розподіл балів, які отримують студенти
Оцінка конспекту тем, винесених на самостійне опанування, контрольна робота, оцінка усних відповідей
Комплексна контрольна робота iconКонтрольна робота

Комплексна контрольна робота iconКонтрольна робота №2

Комплексна контрольна робота iconКонтрольна робота І

Комплексна контрольна робота iconКонтрольна робота №2 (варіант 1)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи