1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика icon

1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика
Назва1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика
Дата12.09.2012
Розмір64 Kb.
ТипДокументи

Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н

по видах занять з курсу "Менеджмент"


Найменування розділів і темЛекції


Практичні


Самостійна

робота


1

2

3

4


Тема 1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика.

Тема 2. Менеджмент та суспільство: відповідальність та етика.

Тема 3. Еволюція менеджменту.

Тема 4. Планування у системі менеджменту.

Тема 5. Цілі управлінського планування.

Тема 6. Стратегія, політика та передумови управлінського планування.

Тема 7. Планування та прийняття управлінських рішень.

Тема 8. Природа, сутність та цілі організації.

Тема 9. Організаційне розділення (департаменталізація).

Тема 10. Лінійні, штабні організаційні структури. Децентралізація управління.

Тема 11. Ефективність організації та корпоративна культура.

Тема 12. Управління людськими ресурсами.

Тема 13. Оцінка діяльності та кар`єрна стратегія менеджерів.

Тема 14. Менеджер та організаційний розвиток.

Тема 15. Менеджер та людський фактор.

Тема 16. Мотивація у системі менеджменту.

Тема 17. Лідерство в управлінні.

Тема 18 Комунікації в системі управління.

Тема 19 Система у процесі контролю в управлінні.

Тема 20 Техніка контролю та інформаційні технології.0.5


0.5

0.5

0.5

0.5


0.5

0.5

0.5

0.5


0.5


0.5

0.5


0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5
1


1


1


1


1

1

1


1
2


2


4


2Разом: 28

10

8

10^ ПРОГРАМА К У Р С У


Тема 1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика.

Визначення сутності менеджменту. Основні аспекти менеджменту. Системний підхід до менеджменту. Взаємозв`язок науки, практики та мистецтва менеджменту.


Тема 2. Менеджмент та суспільство: відповідальність та етика.

Роль менеджменту у суспільстві. Відповідальність менеджменту та її форми. Соціальна та юридична відповідальність. “Залізний” закон відповідальності. Етика менеджменту.


Тема 3. Еволюція менеджменту.

Особливості взаємозв`язку практики, мистецтва та науки менеджменту. Основні етапи розвитку менеджменту.


Тема 4. Планування у системі менеджменту.

Природа планування. Основні види планів та методи їх розробки. Процес планування.


Тема 5. Цілі управлінського планування.

Природа та ієрархія цілей. Характеристики цілей. Основні ланки стратегії фірми. Основні етапи формування та реалізації стратегії. Природа управлінських цілей. Концепція управління цілями. Переваги та недоліки в управлінні цілями.


Тема 6. Стратегія, політика та передумови управлінського планування.

Природа та цілі стратегії і політики. Розвиток стратегічного планування. Піраміда стратегічного планування. Процес стратегічного планування. Основні види стратегій. Матричний менеджмент.


Тема 7. Планування та прийняття управлінських рішень.

Природа процесу прийняття управлінських рішень та технологія менеджменту. Класифікація управлінських рішень та її значення. Основні етапи прийняття управлінських рішень. Селекція альтернатив та методи прийняття управлінських рішень.


Тема 8. Природа, сутність та цілі організації.

Поняття, сутність та життєвий цикл організації. Формальні та неформальні організації. Організаційні рівні та зв`язки: широкі та вузькі структури. Зовнішнє та внутрішнє оточення організації. Організаційний процес.


Тема 9. Організаційне розділення (департаменталізація).

Сутність та значення організаційного розділення у менеджменті. Функціональне розділення. Територіальне розділення. Виробниче розділення. Розділення по кількості зайнятих.


Тема 10. Лінійні, штабні організаційні структури. Децентралізація управління.

Влада та повноваження в управлінні. Основні типи організаційних структур управління. Централізація та децентралізація. Делегування повноважень.


Тема 11. Ефективність організації та корпоративна культура.

Запобігання помилок у організаційному плануванні. Організація ефективної роботи персоналу та запобігання конфліктів, з`ясування стосунків. Корпоративна культура та організаційна цивілізація. Визначення ефективності організаційних структур управління.


Тема 12. Управління людськими ресурсами.

Сутність управління людськими ресурсами, його цілі та основні інструменти. Ситуаційні фактори комплектування кадрами. Основні ланки кадрового відбору. Управління розвитком людських ресурсів. Оцінка професійної діяльності та навчання кадрів.


Тема 13. Оцінка діяльності та кар`єрна стратегія менеджерів.

Стратегічні і тактичні цілі та проблеми оцінки діяльності менеджерів. Адміністративні, інформаційні та мотиваційні функції оцінки результатів діяльності менеджерів. Ефективність оцінки діяльності менеджерів. Проблеми атестації менеджерів. Винагорода та стреси у менеджменті. Розробка та реалізація кар`єрної стратегії.


Тема 14. Менеджер та організаційний розвиток.

Системний підхід до організаційного розвитку. Управління організаційними конфліктами. Управління організаційним розвитком та навчанням.


Тема 15. Менеджер та людський фактор.

Людський фактор в управлінні. Природа та значення. Моделі людської поведінки в системі управління. Управлінська творчість менеджера. Підприємництво та інновації. Гармонійність цілей. Координація та інтеграція в управлінні.


Тема 16. Мотивація у системі менеджменту.

Поняття та модель мотивації поведінки через потреби. Еволюція мотивації. Змістовні теорії мотивації. Процесуальні теорії мотивації. Мотивація та винагорода.


Тема 17. Лідерство в управлінні.

Поняття лідерства в управлінні. Влада та вплив в управлінні. Характеристика керівника. Стилі керівництва. Ситуаційне керівництво.


Тема 18 Комунікації в системі управління.

Природа комунікацій та їх функції в системі управління. Процес комунікацій. Бар`єри та руйнування комунікацій. Підвищення ефективності комунікацій. Сучасні інформаційні технології.


Тема 19 Система у процесі контролю в управлінні.

Сутність процесу контролю. Критичні контрольні точки та стандарти. Контроль, як зворотний зв`язок системи. Організація ефективного контролю.


Тема 20 Техніка контролю та інформаційні технології.

Бюджетний контроль та бюджетні діаграми. Традиційні небюджетні механізми контролю. Часо-подійна мережа аналізу. Інформаційні технології.


Література

до навчального плану курсу "Менеджмент"


1.Ансофф И. Стратегическое управление. - М., 1989.

2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992.

3. Морита А. Сделано в Японии. - М., 1990.

4. Попов. Теория и организация американского менеджмента.

5. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения.

6. Якокка Ли. Карьера менеджера.

Схожі:

1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика iconПрограма фахових вступних випробувань з напряму “менеджмент” для кваліфікаційних рівнів “магістр”, “спеціаліст”
Управління І менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво І практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика iconПротокол №1 від «13» лютого 2013 р
Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика iconПротокол №1 від «8» лютого 2012 р
Управління і менеджмент. Менеджмент як сучасна наука, мистецтво і практика управління. Поняття та значення менеджменту в умовах функціонування...
1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
Менеджмент як наука, мистецтво і практика. Визначення менеджменту. Підходи до розуміння управління та управлінської праці. Розвиток...
1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика iconДисципліни
Менеджмент як певна категорія людей, соціальних шар тих, хто здійснює роботу по управлінню. Менеджмент як специфічна область знань...
1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика iconНавчально -тематичний план
Менеджмент як певна категорія людей, соціальних шар тих, хто здійснює роботу по управлінню. Менеджмент як специфічна область знань...
1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика iconМіжнародна науковО-практична конференція «Медична наука та практика ХХІ століття»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика ХХІ століття», яка відбудеться...
1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика iconОраторське мистецтво заговори, щоб
Риторика це наука й мистецтво усної переконувальної комунікації, що становить основу професіоналізму педагога, політика, менеджера,...
1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика iconВступ Навчальна практика з фаху
Навчальна практика з фаху проводиться для студентів галузь знань 0202 Мистецтво, напрям підготовки 020202. Хореографія*
1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика iconТема передумови виникнення І етапи розвитку теорії І практики менеджменту
Сьогодні навряд чи хто скаже, як І коли зародилося мистецтво І наука управління. Менеджмент в тій або іншій формі існував завжди...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи