Тематика курсових робіт з курсу “Політекономія” icon

Тематика курсових робіт з курсу “Політекономія”
Скачати 60.69 Kb.
НазваТематика курсових робіт з курсу “Політекономія”
Дата12.09.2012
Розмір60.69 Kb.
ТипДокументи

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з курсу “Політекономія”

 1. Податково-бюджетна політика держави – головний інструмент регулювання економічних відносин.

 2. Державне регулювання ринкової економіки.

 3. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України.

 4. Сучасні доктрини та принципи державного фінансового регулювання.

 5. Система регулювання грошового обігу.

 6. Товарна форма організації виробництва.

 7. Розвиток податкової системи України.

 8. Сутність та основні форми процесу роздержавлення в Україні.

 9. Власність у системі виробничих відносин.

 10. Грошово-кредитна політика держави та інвестиційна діяльність банків.

 11. Монетарна політика в системі економічної політики держави.

 12. Економічна система і спосіб виробництва: порівняльний аналіз.

 13. Економічний зміст суспільних відносин в Україні: перехідна економіка.

 14. Розвиток України в умовах глобалізації.

 15. Механізм і форми реалізації акціонерної власності.

 16. Капітал, кредит, процент. Їх сутність і роль в економіці.

 17. Циклічний характер суспільного відтворення.

 18. Еволюційний розвиток світової економіки та інтеграції України.

 19. Гроші: виникнення, сутність, функції та агрегати.

 20. Проблеми людини в економічній теорії.

 21. Ринкова економіка України: сучасний стан та перспективи.

 22. Теоретичні концепції стабілізації національної економіки.

 23. Фінансова система України: сутність і структура.

 24. Перехідна економіка, її зміст і особливості.

 25. Еволюція економічної теорії та сучасне парадигмальне зрушення.

 26. До питання про предмет політичної економії.

 27. Методи регулювання платіжного балансу України.

 28. Про зовнішньоторговельну політику України.

 29. Агропромислова політика у макроструктурних пріоритетах.

 30. Безробіття: сутність і причина.

 31. Підприємство: суть, суб’єкти і форми.

 32. Формування відкритої економіки України: геоекономічні орієнтири.

 33. До концепції соціально-економічного розвитку України.

 34. Маржиналізм і трудова теорія вартості: їх синтез.

 35. Економічне зростання: заощадження, мультиплікатор.

 36. Валовий внутрішній продукт України та його вартісна структура.

 37. Основні чинники інфляції в Україні.

 38. Питання макроекономічної стабілізації в Україні.

 39. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки.

 40. Національне виробництво, його результати та основні макроекономічні показники.

 41. Національний доход: сутність, розподіл і перерозподіл.

 42. Конкуренція і монополія в ринковій економіці.

 43. Приватизація: цілі, напрями, проблеми.

 44. Попит, пропозиція і ціна рівноваги: механізм функціонування.

 45. Земельна рента: суть, причини виникнення та види.

 46. Економічні категорії та економічні закони.

 47. Акціонерні товариства як результат розвитку продуктивних сил.

 48. Ринок робочої сили: попит на працю.

 49. Економічний закон конкуренції.

 50. Продуктивні сили та виробничі відносини.

 51. Теоретичні аспекти проблеми монопольної ціни.

 52. Міжнародний економічний взаємозв’язок: проблеми, тенденції.

 53. Інфраструктура ринкового господарства.

 54. Соціальне ринкове господарство і змішана економіка як пріоритети моделі українського ринку.

 55. Виробництво додаткової вартості. Постійний і змінний капітал.

 56. Сутність і механізм розподілу доходів: заробітна плата.

 57. Витрати і доходи підприємства.

 58. Виробництво та його роль у житті суспільства.

 59. Механізм господарювання суспільства: суть, структура.

 60. Підприємство у сфері обігу: торговельний капітал і торговельний прибуток.

 61. Про взаємозв’язок потреб, виробництва і попиту.

 62. Ціновий механізм ринкової економіки.

 63. Товар і його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товар.

 64. Кругооборот капіталу та його функціональні форми. Основний і оборотний капітал.

 65. Об’єктивні основи і етапи цивілізаційного процесу та суспільно-економічні формації.
^

Література

Підручники


 1. Башняник Т.І., Лазур П.Ю. Політична економія. -К.:, 2000. – 527с.

 2. Гальчинський А.С. Основи економічної теорії. – К., 1995. – 471с.

 3. Дзюбик С., Ривак О. Основи еоконмічної теорії. – К., 1994. 336с.

 4. Мочерний С.В. Економічна теорія.- К., 1999. – 592с.

 5. Макконенк К.Р., Брю С.П. Економика: принципы, проблемы и политка. В 2-т.- М., 1992. – 399с.

 6. Основи економічної теорії і політичний аспект. //Климко Г.Н.. – К., 1997. – 74с.

 7. Основи економічної теорії. // За ред. Мочерного С.В,- К., 1997. – 464с.

 8. Основи економічної теорії // За ред.Ніколенка Ю.В. У двох книгах. – К., 1998. – 272с.

 9. Курс економической теории. // Под общ.ред. Чепурина М.Н.- Киров, 1997. – 624с.
^

Періодичні видання


 1. Економічна енциклопедія. У трьох томах Відпов. ред. С.Мочерний.- К., 2000-2001, т.І, ІІ.

 2. Хохлов М. Про економічний зміст категорії власності в транзитивній економіці. // Економіка України. – 2002. - №1. – С.36-43.

 3. Дем‘яненко М. Кредитна політика держави щодо аграрного сектора економіки в ринкових умовах. // Економіка України. – 2002. - №1. – С.51-59.

 4. Заікіна О. Міжнародне співробітництво та внутрішні резерви інвестування в економіку України. // Економіка України. – 2002. - №1. – С.70-78.

 5. Стоян В.І. Удосконалення податкової системи України. // Фінанси України.- 2001. - №7. - С.115-118.

 6. Білорус О. Інтеративи стратегії розвитку України в умовах глобалізації. // Економічна України.- 2001.- №11. - С.4-13.

 7. Напивайченко С. Економічні підойми вдосконалення державного регулювання. // Економічна України.- 2001.- №11. - С.35-41.

 8. Чухно А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. // Економічна України. - 2001.- №11.- С.42-49.

 9. Покритан А. Про еволюцію товарної форми продукту. // Економічна України. - 2001.- №11.- С.57-64.

 10. Поддєрьогін А.М. Податкова система України на шляху розвитку. // Економічна України.- 2001.- №11.- С.3-11.

 11. Чегетов М. Державне регулювання та державне підприємство: міфи і реальність // Економічна України. - 2001.- №12.- С.10-18.

 12. Нікіфоров П.О. Система регулювання грошового обігу // Фінанси України. - 2001.- №12.- С.28-37.

 13. Сатановська О. Роль держави в регулюванні економічних відносин. // Економічна України.- 1999.- №11.- С.36-44.

 14. Тош О. Роль і особливості товарних відносин постсоціалістичних перехідних суспільств. // Економічна України. - 1999.- №12.- С.55-61.

 15. Павлишенко М. Економічна система чи спосіб виробництва? // Економічна України. - 2000.- №3.- С.64-72.

 16. Мельник О. Основні параметри грошово-кредитної політики в Україні. // Економічна України.- 2000.- №7.- С.35-41.

 17. Покритам А. Про економічний зміст сучасних суспільних відносин в Україні. // Економічна України. - 2000.- №10.- С.46-53.

 18. Ларцев В. Сутність та основні форми процесу роздержавлення в Україні. // Економіка України. – 2001.- №9.- С.17-23.

 19. Лазня І., Рибанкін В. Загальний закон. // Економіка України. - 2001. - №9. - С.43-50.

 20. Луців Б. Грошово-кредитна політика держави та інвестиційна діяльність банків // Економіка України. – 2001. - №10. – С.20-24.

 21. Нікіфоров П. Монетарна політика в системі економічної політики держави: теоретичні підходи та прикладні аспекти. // Економіка України. – 2001. - №10. – С.25-31.

 22. Рибанкін В. Механізм і форми реалізації акціонерної властивості // Економіка України. – 1999. - №4. – С.67-74.

 23. Теєць В. Ще раз про складові економічного піднесення в Україні. // Економіка України. – 1998. - №11. – С.17-26; №12. – С.4-15.

 24. Гладких Д. Бюджетний дефіцит як фактор інфляції. // Економіка України. – 1998. - №11. – С.37-41.

 25. Суржик В.Г. Акціонування й управління акціонерним капіталом. // Фінанси України. – 1999. - №1. С.82-82.

 26. Збаразька Л.О. Удосконалення економічного механізму активізації інвестиційних процесів. // Фінанси України. – 1997. - №11. - С.92-98.

 27. Мочерний С. Проблеми людини в економічній теорії. // Економіка України. – 1999. - №1. – С.72-79.

 28. Чистінін Д. Еволюційний розвиток світової економіки та інтеграції України. //Економіка України. – 1999. - №1. – С.80-87.

 29. Чухно А.А. Капітал, кредит, процент. Їх сутність і роль в економіці. // Фінанси України. – 1997. - №9. – С.5-18.

 30. Кліміна Г. До розробки теорії ділових коливань у світовій економічній літературі першої третини ХХ ст. // Економіка України. – 1997. - №10. – С.70-76.

 31. Шевченко А. Альтернативні теоретичні концепції стабілізації національної економіки. // Економіка України. – 1997. - №4. – С.75-84.

 32. Прісняков В.Ф. Про зв’язок інфляції і монетарної маси. // Фінанси України. – 1997. - №4. С.20-35.

 33. Шевчук В.О. Фісканська політика і необхідність збалансованого бюджету. // Фінанси України. – 1997. - №5. С.94-100.

 34. Семенов А. Вплив міжнародного руху капіталу на систему зайнятості. // Економіка України. – 1997. - №9. – С.83-88.

Схожі:

Тематика курсових робіт з курсу “Політекономія” iconМетодичні рекомендації для написання курсових робіт Курсова робота є одним з перших самостійних наукових досліджень, які виконують студенти. Тематика курсових робіт
Курсова робота є одним з перших самостійних наукових досліджень, які виконують студенти. Тематика курсових робіт відповідає напрямам...
Тематика курсових робіт з курсу “Політекономія” iconМетодичні вказівки для написання курсових робіт
Методичні вказівки І тематика курсових робіт з дисципліни “Фінансовий облік” для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання...
Тематика курсових робіт з курсу “Політекономія” iconМетодичні рекомендації для написання курсових робіт Підготувала Тетяна Борис
Тематика курсових робіт відповідає напрямам досліджень, науковим зацікавленням кафедри відповідного спрямування. Тему дослідження...
Тематика курсових робіт з курсу “Політекономія” iconТематика курсових робіт для студентів стаціонару 2 курсу з Трудового права України на 2012 2013 н р
Колективно договірне регулювання умов праці на підприємствах, установах, організаціях
Тематика курсових робіт з курсу “Політекономія” iconВажливе значення у розвитку навичок самостійної й творчої роботи студентів належить курсовим роботам
Х навчальними планами передбачені курсові роботи. Тематика курсових робіт, як правило, повинна відбивати зміст науково-дослідної...
Тематика курсових робіт з курсу “Політекономія” iconТематика курсових робіт з криміналістики для студентів 4-го курсу денної форми навчання на 2013-2014 н р. Криміналістика
Методи пізнання, що використовуються у «криміналістичній» практичній діяльності із розкриття та розслідування злочинів
Тематика курсових робіт з курсу “Політекономія” iconТематика курсових робіт з дисципліни "Наноматеріали і нанотехнології в приладобудуванні" 2012 р

Тематика курсових робіт з курсу “Політекономія” iconТематика курсових робіт (заочна форма) ІІ курс Галузь знань

Тематика курсових робіт з курсу “Політекономія” iconТематика курсових робіт з історії держави І права україни для студентів 1 курсу Правничого коледжу лну ім. Ів. Франка на 2009/2010 навч рік
Органи влади І право у Галичині в складі Польського Королівства ( 1349-1569 рр.)
Тематика курсових робіт з курсу “Політекономія” iconТематика курсових робіт
Теоретичні та психолого-педагогічні основи формування національної свідомості учнівської молоді
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи