Тема Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства icon

Тема Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства
Скачати 60.59 Kb.
НазваТема Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства
Дата12.09.2012
Розмір60.59 Kb.
ТипДокументи

РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИТема 1. Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства.


Загальні відомості про стандартизацію. Історичний огляд розвитку стандартизації. _Значення стандартизації у прискоренні науково-технічного прогресу, вдосконаленні управління народним господарством, проведенні єдиної технічної політики, підвищенні якості продукції та послуг.

Мета, завдання та функції стандартизації. Стандартизація фактична та офіційна.


Органи стандартизації в Україні. Органи державної служби стандартизації. Органи галузевої служби стандартизації.

Основні положення державної системи стандартизації в Україні. Визначення основних понять стандартизації: стандартизація, її об єкт, галузь, нормативний документ, стандарт, технічні умови, безпека, охорона здоров я людей, охорона навколишнього середовища.

^ Категорії нормативних документів з стандартизації, види стандартів.

Основні принципи, завдання, та напрями розвитку стандартизації.


Тема 2. Методологія та організація робіт з стандартизації. Порядок, розробка, впровадження та додержання стандартів.

Загальні принципи і процедури стандартизації. Порядок розроблення державних стандартів, ТУ та стандартів підприємства. Державний нагляд за впровадженням і додержанням стандартів. Інформаційне забезпечення в сфері стандартизації.

Національний автоматизований інформаційний фонд стандартів, його завдання, організаційно – технічна політика, напрямки розвитку його діяльності. Загальна класифікація стандартів: залежно від рівня затведження та загалу, на який вони поширюються, а також від специфіки об єкта та аспектів.

Законодавчо – нормативна база державної системи стандартизації; законодавчі акти прямої дії, як форма державного регулювання безпеки і якості продукції та послуг.


Тема 3. Вітчизняні системи стандартів.


Сутність державної системи стандартизації( ДСС), її призначення. Національний орган із стандартизації. Принципи ДСС. Об єкти стандартизації. Організація робіт зі стандартизації.


Категорії нормативних документів зі стандартизації: державні стандарти України, галузеві стандарти, стандарти науково – технічних та інженерних товариств і спілок, технічні умови, стандарти підприємств.

Обов язкові та рекомендовані вимоги, які містяться в державних стандартах України. Порядок розроблення, затвердження та регістрації категорій стандартів.


Єдина система конструкторської документації(ЄСКД), її призначення. Єдина ситема технологічної документації(ЄСТД), її структура та застосування. Державна система забезпечення єдності вимірювань(ДСВ), ї роль в забезпеченні якості продукції. Система стандартів безпеки праці(ССБП). Єдина система технологічної підготовки виробництва(ЄСТПВ). Система розробки і постановки продукції на виробництво(СРПВ). Стандарти на штрихове кодування.

Стимулювання застосування державних стандартів. Державний нагляд за додержанням стандартів.


Тема 4. Категорія якості в системі стандартизації і сертифікації.


Економічне та соціальне значення підвищення якості продукцівї. Фактори, що обумовлюють якість продукції. Роль стандартизації у підвищенні якості продукції та послуг.

Показники якості продукції. Визначення основних понять якості: якість, рівень якості, система якості, петля якості,комплексна система управління якістю. Прості та складні властивості продукції. Одиничні та комплексні показники якості продукції.

Методи визначення показників якості продукції, їх класифікація за способами одержання інформації ( вимірювальний, реєстраційний, органолептичний, розрахунковий ) і за джерелами одержання інформації ( традиційний, експертний, соціологічний ).

Методи оцінки і контролю рівня якості продукції: диференційний, комплексний, змішаний. Експертні методи оцінювання рівня якості продукції.

Роль уніфікації в промисловому виробництві. Уніфікація, як метод стандартизації. Види уніфікації продукції ( модифікаційна, внутрітипова, міжтипова, загальна ). Повна і неповна уніфікація, її застосування. Призначення конструкторсько–уніфікованих рядів.

Основні терміни і визначення методів і засобів контролю якості продукції: контроль якості, технічний контроль, вхідний контроль, приймальний контроль, суцільний і вибірковий контроль.Методи контролю, класифікація засобів контролю за типом контрольованих величин і конструктивними особливостями. Значення метрологічного забезпечення виробництва.


Тема 5. Техніко – економічна ефективність стандартизації та концепція поліпшення якості продукції в Україні.


Завдання стандартизації в галузі створення нової техніки, техніко – економічна ефективність стандартизації. Визначення величини економічного ефекту від розробки та впровадження стандарту. Стимулювання працівників підприємств, проектно – конструкторських і науково – дослідних організацій, міністнрств і відомств за своєчасну та якісну розробку і впровадження стандартів. Основні напрямки єдиної технічної політики Держстандарту України. Підсумки міжнародної діяльності Держстандарту України.

Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості. Мета європейської політики в галузі якості. Європейська програма з якості у межах Європейського союзу. Діяльність Комісії Європейського співробітництва та Європейської асоціації вільної торгівлі, участь в них України.

Зарубіжний досвід управління якістю продукції (УЯП). Система УЯП в Україні, тенденції її розвитку.


Тема 6. Державна система сертифікації продукції і систем якості.


Загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації. Сутність державної системи сертифікації, її призначення. Визначення основних понять сертифікації : відповідність, третя сторона, сертифікація відповідності, система сертифікації, орган з сертифікації, експерт – аудитор, сертифікат відповідності, знак відповідності, акредитація. Види сертифікації – обов язкова і добровільна сертифікація. Національний орган з сертифікації.

Загальні відомості про систему сертифікації УкрСЕПРО, її структурна схема. Основні принципи системи сертифікації УкрСЕПРО. Функції державної системи сертифікації та відповідальність її органів. Обов язки та відповідальність виробників, посередників і продавців при сертифікації. Вимоги до органів з сертифікації продукції.

Мета, форми та способи підтвердження відповідності. Суть та значення оцінки відповідності.

Організація та порядок проведення робіт з оцінки відповідності.Порядок проведення робіт з сертифікації продукції. Сертифікат і знак відповідності державної системи сертифікації.

Вимоги до стандартів, використовуваних при сертифікації виробів. Вимоги до упаковки, маркування та етикетування, комплектування партій

Нормативно – правові основи системи сертифікації. Перелік нормативних документів України в галузі сертифікації.


Тема 7. Міжнародні системи стандартизації і сертифікації. Міжнародні стандарти ISO серії 9000, 10000 та SA8000.


Загальні відомості про діяльність міжнародного технічнного комітету ISO\ ТК 176, що розробляв стандарти ISO серії 9000, 10000, та впроважує системи якості.

Склад, вибір та застосування міжнародних стандартів ISO серії 9000, 10000 та14000.

Загальні критерії для оцінки відповідності систем управління навколишнім середовищем (EMS). Перелік основних стандартів ISO серії 14000.

Удосконалення системи управління якістю продукції (УЯП ) на підприємствах і упорядкування їх у відповідності з міжнародними стандартами ISO серії 9000 та 10000, рекоменд

ISO 9001- 95, ДСТУ ISO 9004 – 95 та інших, що розробляються.

Шляхи удосконалення вітчизняних систем управління якістю продукції.


Тема 8. Міжнародні системи стандартизації і сертифікації. Міжнародне співробітництво України в галузі стандартизації і сертифікації.


Значення міжнародних систем стандартизації і сертифікації продукції у підвищенні її якості, конкурентоспроможності, розвитку економічного та науково – технічного співробітництва між країнами та у зовнішній торгівлі.

Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та сертифікації і участь в ній України.

Міжнародні організації зі стандартизації та сертифікації:

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO), Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК), Міжнародний союз телекомунікацій (МСТ), Європейська організація з якості (ЄОЯ), Європейська організація з випробувань і сертифікації (ЄОВС), Міждержавна рада з стандартизації, метрології та сертифікації (МРСМС), міжнародна асоціація якості (МО “СовАсК” ), Український міжнародний фонд якості (УМФЯ).

Вимоги до стандартів, застосовуваних при сертифікації продукції.

Комітет ISO з оцінки відповідності (ISO\ КАСКО). Шляхи усунення технічних бар єрів у торгівлі, пов язаних з розбіжностями у національних правилах сертифікації. Інфраструктура стандартизації.

Міжнародна асоціація товарної нумерації(EAN), застосування системи (EAN) в Україні.

Участь України в міжнародній і європейській діяльності зі стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів та послуг.

Схожі:

Тема Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства iconТема Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури

Тема Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства iconСтандартизація І сертифікація продукції та послуг тема1: сутність стандартизації та її роль у розвитку національної економіки
Стандартизація в техніці є своєрідним відображенням об’єктивних законів еволюції технічних засобів І матеріалів. Вона випливає як...
Тема Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства iconМіністерство освіти І науки україни тернопільська академія народного господарства хавтур Ольга Володимирівна удк 658. 14: 368. 032.
К 58. 082. 03 Тернопільської академії народного господарства за адресою: 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, ауд. 10219
Тема Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства iconМетодичні вказівки та індівідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни “Бухгалтесрький облік в галузях народного господарства”
...
Тема Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства iconМетодичні вказівки до тем дисципліни 6 тем сутність, функції І роль дисципліни 8 тема теоретичні засади оцінки ефективності використання іс 9
Тема методи визначення початкової інформації для розрахунків економічної ефективності іс 11
Тема Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства iconМіського господарства І. А. Краївська Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства Навчальний посібник
Навчальний посібник з дисципліни «Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства»: (для студентів спеціальності...
Тема Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства icon1. сутність І функції грошей походження грошей. Роль товарного виробництва І розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей
Програма вступного іспиту зі спеціальності 030508 «Фінанси І кредит» на базі вищої освіти – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 14с
Тема Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства iconТема 13 глобалізація економічного розвитку
Сутність процесів глобалізації світової економіки, їх суперечливість та основні наслідки
Тема Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства iconУдк 331. 101. 6 Внутрішній маркетинг: сутність, значення І роль в підвищенні продуктивності праці
Ченні у підвищенні продуктивності праці, визначенню особливостей застосування інструментів внутрішнього маркетингу на підприємстві....
Тема Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства iconAbstract Seregin A. Organization structure management of an enterprise. Problems and possibilities to solutions
Виробничі підприємства визначають промисловий потенціал народного господарства І безупинно змінюються в міру розвитку продуктивних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи