Завдання для виконання на базах виробничої практики icon

Завдання для виконання на базах виробничої практики
Скачати 41.14 Kb.
НазваЗавдання для виконання на базах виробничої практики
Дата12.09.2012
Розмір41.14 Kb.
ТипДокументи

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Завдання 1. Дослідження стану стандартизації на підприємстві (в організації)

1. Проаналізувати організацію єдиної технічної політики на підприємстві (в організації) з виробництва продукції (надання послуг).

2. Проаналізувати проведення єдиної технічної політики на під­приємстві (в організації) з виробництва продукції (надання послуг).

3. Охарактеризувати види нормативних документів (стандар­тів, технічних умов, положень), застосовувані на підприємстві (в організації).

4. Навести окремі вимоги до груп продукції (послуг) відпові­дно до петлі якості.

5. Розглянути використання на підприємстві (в організації) основоположних стандартів.

6. Розглянути використання на підприємстві (в організації) стандартів на продукцію (послуги).

7. Розглянути використання на підприємстві (в організації) стандартів на процеси.

8. Розглянути використання на підприємстві (в організації) стан­дартів на методи контролю (вимірювань, випробовувань, аналізу).

9. Визначити рівень реалізації принципів стандартизації на підприємстві (в організації).

10. Оцінити відповідність технічної політики підприємства (організації) ринковим вимогам.

Завдання 2. Оцінювання прийнятих на підприємстві (в організації) методів стандартизації

1. Визначити напрями застосування математичних методів, пов'я­заних з роботами із стандартизації на підприємстві (в організації).

2. Розглянути конкретний приклад використання одного з ма­тематичних методів для встановлення характеристик продукції (послуг).

3. Обгрунтувати прийнятий на виробництві параметричний ряд, згідно з яким виготовляється продукція (надаються послуги).

4. Розглянути основні методи стандартизації (уніфікація, аг­регатування), застосовувані на підприємстві (в організації).

5. Визначити основні показники рівня уніфікації продукції (послуг).

6. Оцінити взаємозв'язок між основними методами стандар­тизації на підприємстві (в організації).

7. Навести переваги, які має підприємство (організація) в ре­зультаті впровадження методів стандартизації.

8. Навести приклад застосування комплексної стандартизації на виробництві.

9. Навести приклад упровадження у виробництво досягнень НТТІ

10. Оцінити ступінь застосування на підприємстві (в організа­ції) випереджувальної стандартизації.

Завдання 3. Аналіз організації робіт зі стандартизації на підприємстві (в організації)

1. Оцінити досягнення мети стандартизації на підприємстві (в організації).

2. Оцінити виконання завдань стандартизації на підприємстві (в організації).

3. Оцінити рівень реалізації принципів стандартизації на ви­робництві.

4. Розглянути використання на підприємстві (в організації) державних стандартів України.

5. Розглянути використання на підприємстві (в організації) галузевих стандартів України.

6. Розглянути використання на підприємстві (в організації) технічних умов України.

7. Розглянути використання на виробництві стандартів під­приємств.

8. Охарактеризувати об'єкти стандартизації підприємства (ор­ганізації).

9. Розглянути організацію роботи зі стандартизації на підпри­ємстві (в організації).

10. Розглянути державний нагляд за додержанням стандартів на підприємстві (в організації).

Завдання 4. Аналіз управління якістю продукції (послуг) на підприємстві (в організації)

1. Охарактеризувати роль стандартизації у забезпеченні якос­ті продукції (послуг) підприємства (організації).

2. Проаналізувати метрологічне забезпечення виробництва як засобу вирішення завдання поліпшення якості продукції (послуг).

3. Охарактеризувати засоби вимірювань на підприємстві (в організації).

4. Розглянути види контролю якості продукції (послуг) на підприємстві (в організації).

5. Навести показники якості продукції (послуг) підприємства (організації).

6. Розглянути чинну на підприємстві (організації) систему за­безпечення якості продукції (послуг).

7. Охарактеризувати управління якістю продукції (послуг) на підприємстві (в організації).

8. Розглянути інформаційне забезпечення управління якістю продукції (послуг) на підприємстві (в організації).

9. Визначити особливості сертифікації системи якості на під­приємстві (в організації).

10. Розглянути напрями підвищення конкурентоспроможності продукції (послуг) підприємства (організації).

Завдання 5. Дослідження стану сертифікації на підприємстві (в організації)

1. Оцінити досягнення мети сертифікації на підприємстві (в організації).

2. Оцінити рівень реалізації функцій державної системи сер­тифікації «УкрСЕПРО» на підприємстві (в організації).

3. Розглянути обов'язки та відповідальність виробників, посе­редників і продавців щодо сертифікації продукції (послуг).

4. Визначити роль сертифікації продукції (послуг, систем яко­сті) на підтвердження відповідності міжнародним стандартам се­рії ISO 9000 для зовнішньоекономічної діяльності підприємства (організації).

5. Охарактеризувати об'єкти сертифікації підприємства (орга­нізації).

6. Розглянути організацію роботи зі сертифікації на підприєм­стві (в організації).

7. Навести перелік організацій зі стандартизації, якості та за­хисту прав споживачів, з якими співробітничає підприємство у галузі сертифікації.

8. Навести приклади штрихового кодування товарів підпри­ємства.

9. Оцінити рівень реалізації головних прав споживачів, про­голошених Міжнародною організацією споживачів і Законом України «Про захист прав споживачів» при використанні проду­кції (послуг) підприємства (організації).

10. Оцінити стан застосування міжнародних нормативних до­кументів і рекомендацій у роботах зі стандартизації та сертифі­кації на підприємстві (в організації).

Примітка. Якщо у вибраному практичному завданні деякі з питань на даній базі практики не мають місця, то такі питання слід викласти з теоретичних по­зицій.

Схожі:

Завдання для виконання на базах виробничої практики iconМетодичні вказівки з виробничої практики для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»
Зміст та оформлення звіту з виробничої практики
Завдання для виконання на базах виробничої практики iconПрограма виробничої практики для студентів юридичного факультету
Організація виробничої практики
Завдання для виконання на базах виробничої практики iconПрограма виробничої практики для студентів заочників
Клінічна психологія”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів...
Завдання для виконання на базах виробничої практики iconПрограма виробничої практики для студентів заочників
Педагогічна психологія”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів...
Завдання для виконання на базах виробничої практики iconПрограма виробничої практики для студентів-заочників
Психологія праці та управління”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики...
Завдання для виконання на базах виробничої практики iconПоложення про проведення в рамках виробничої практики ознайомлення студентів Сумського державного університету інженерного факультету кафедри прикладної гідроаеромеханіки
Після закінчення виробничої практики та успішного виконання учбового плану студенти спеціальності 090209 “Гідравлічні та пневматичні...
Завдання для виконання на базах виробничої практики iconРівненський державний аграрний коледж методика виконання звіту – щоденника з виробничої практики студентами зі спеціальності 03050801 «фінанси І кредит»
Фінанси і кредит”. Вони пояснюють мету і завдання практики. Містять орієнтовний тематичний план проходження практики, рекомендації...
Завдання для виконання на базах виробничої практики iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання)
...
Завдання для виконання на базах виробничої практики iconМетодичні вказівки з виробничої практики
Методичні вказівки з виробничої практики для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 050104 «Фінанси» / Уклад.:...
Завдання для виконання на базах виробничої практики iconПрограма виробничої практики з дисципліни "Економічний аналіз" для студентів фаху 050100 "Облік і аудит
Програма проходження виробничої практики з економічного аналізу для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи