Страхування від нещасних випадків на транспорті icon

Страхування від нещасних випадків на транспорті
Скачати 105.84 Kb.
НазваСтрахування від нещасних випадків на транспорті
Дата12.09.2012
Розмір105.84 Kb.
ТипДокументи

Страхування від нещасних випадків на транспорті

Обов`язкове страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків на транспорті було запроваджене на виконання Указу Президії Верховної Ради СРСР від 04.06.1982 "Про державне обов`язкове страхування пасажирів повітряного, залізничного, морського, внутрішнього водного і автомобільного транспорту" і здійснювалося органами Держстраху.

З метою поліпшення умов цього виду страхування Кабінет Міністрів України 2 березня 1993 року прийняв постанову №155, основною відзнакою якої було можливість залучення до цього виду страхування також і інших страхових організацій. Була встановлена нова страхова сума у розмірі 100 тис. крб. і визначені конкретні страхові премії для водіїв і пасажирів в залежності від вартості квитка. Порядок страхування в цілому не був змінений.

В подальшому, постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року №194, була зроблена прив`язка розміру страхової суми та страхового платежу при страхуванні водіїв до рівня мінімальної заробітної плати; розмір страхового внеску для пасажирів було визначено у розмірі 2 % від вартості квитка.

За останні п'ять років з цього приводу було прийнято п'ять урядових рішення. Коротка характеристика їх наведена в таблиці 1.

^ Таблиця 1

№ Постанови КМУ та її дата № 155

від 02.03.93 р. № 194


від 30.03.94р № 469

від 28.06.95 р № 959

від 14.08.96 р. №2011

від 18.12.98 р.


Найменування

Про обов'язкове особисте страхування на повітряному, залізничному, морському, внутрішньому водному і автомобільному транспорті Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. № 155 Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. № 155 Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті Про внесення змін і доповнень до Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті


Страхова сума


100 тис. крб.

100мін. Зарплат

(6 000 000 крб) 50, 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85 млн. крб та

1,7 млрд.крб) 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян

(340 млн.крб або

3 400 грв) 500 неоподаткованих мінімумів доходів


Страховий платіж

за пасажира


за водія

1 - 5 крб


50 - 100 крб

2% вартості квитка

5 - 10 % мін.зарплати

0,01 - 0,04 %

страх.суми

1 - 2 %

страх.суми

до 2 - 5 % вартості квитка

до 1 % страх.суми

до 2 - 5 % вартості квитка

до 1 % страх.суми

Ким сплачувався страховий платіж за пасажирів пасажиром, включався у вартість квитка пасажиром, включався у вартість квитка транспортною організацією пасажиром, включався у вартість квитка пасажиром,

включається у вартість квитка

До червня 1995 року застосовувалась практика, коли розмір страхового платежу був прив'язаний до вартості квитка, і сплачувався пасажиром. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.95 р № 469 принципово змінила підхід до здійснення цього виду обов`язкового страхування і визначила страхувальниками "транспортні організації". Ця постанова визначила об'єктом страхування відповідальність пасажироперевізника, який і мав сплачувати відповідні страхові платежі.

В 1996 році була прийнята урядова постанова з цього питання, яка знову запровадила попередній механізм розрахунку і сплати страхових внесків.

Механізм стягнення страхових платежів з пасажирів, не застосовується у більшості країн світу. Однак, наприклад, російським законодавством передбачено, що 90 відсотків від страхових платежів, отриманих з пасажирів, перераховуються страховиками на фінансування транспортних підприємств. У цьому випадку страхування носить характер податку на транспортну послугу.

На неоднозначність підходів до застосування страхування відповідальності чи особистого страхування впливає також і ряд інших факторів, законодавчого характеру.

Так, згідно статі 191 Кодексу торговельного мореплавства України, пасажир за договором морського перевезення підлягає обов'язковому страхуванню від нещасного випадку відповідно до законодавства України. Сплачувана пасажиром страхова премія входить у вартість квитка.

Забезпечення пасажирів страховим захистом на авіаційному транспорті здійснюється із застосуванням механізму страхування відповідальності перевізника. Така норма передбачена статтею 103 Повітряного кодексу України, а умови здійснення такого страхування визначені постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 року №1083 "Про порядок і умови проведення обов'язкового авіаційного страхування"


На автомобільному транспорті можливість застосування механізму страхування відповідальності передбачена Положенням про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 року №1175, що співпадає з вимогами Третьої директиви Ради ЄЕС 90/232 від 14 травня 1990 р. про зближення законодавств держав - членів Співдружності з питань страхування на випадок цивільної відповідальності при користуванні автомобільними транспортними засобами. Але з урахуванням того, що на сьогодні діють норми постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.96 р. № 959, така норма не застосовується, а її запровадження передбачено як можливе в майбутньому частиною четвертою пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.96 №1175.


Питання щодо кардинальної зміни принципу страхування на транспорті, а саме переходу від особистого страхування пасажирів до страхування відповідальності транспортних організацій щодо нанесення шкоди життю та здоров`ю пасажирів, неодноразово обговорювалось на урядовому рівні протягом 1994-98 років.

Практика розвинутих країн свідчить про застосування саме принципу страхування відповідальності. Практика ж ряду країн СНД навпаки свідчить про те, що законодавча база ще недостатньо підготовлена до переходу від страхування особисто пасажирів до страхування відповідальності.


Міністерство транспорту України протягом зазначеного періоду часу аргументувало складність переходу до страхування відповідальності збитковістю транспортних організацій, недосконалістю тарифікації пасажирських перевезень, а також рядом інших причин економічного характеру.

Оскільки тільки Міністерство транспорту України досконало володіє ситуацією в економічній системі транспорту, тому і виступає головним "законодавцем моди" в цьому питанні і наполягає на неможливості на сьогоднішній день зміни системи страхування від нещасних випадків на транспорті.


Яким же чином діє страховий захист з цього виду страхування.

Всі ці питання визначені постановами Кабінету Міністрів України від 14.08.96 № 959 та від 18.12.98 №2011, а саме:

Розмір страхової суми для кожного застрахованого становить 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Страховими випадками є:

а) загибель або смерть застрахованого внаслідок нещасного випадку на транспорті;

б) одержання застрахованим травми внаслідок нещасного випадку на транспорті при встановлені йому інвалідності;

в) тимчасова втрата застрахованим працездатності внаслідок нещасного випадку на транспорті.

Страховими випадками не є і страхова сума не виплачується, якщо неправомірні дії застрахованої особи призвели до страхового випадку, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством .

Страховики виплачують страхові суми:

а) у разі загибелі або смерті застрахованого внаслідок нещасного випадку на транспорті його спадкоємцями у розмірі 100 відсотків страхової суми;

б) у разі одержання застрахованим травми внаслідок нещасного випадку на транспорті при встановленні інвалідності:

1 групи -90 відсотків страхової суми;

2 групи -75 відсотків страхової суми;

3 групи -50 відсотків страхової суми;

в) у разі тимчасової втрати працездатності за кожну добу - 02 відсотка страхової суми, але не більше максимальної страхової суми .

У разі смерті або встановлення інвалідності після тимчасової втрати працездатності та отримання застрахованим страхового відшкодування потерпілий або його спадкоємець можуть отримати різницю між максимальною страховою сумою, передбаченою п.п. а); б), та вже отриманим відшкодуванням.


Транспортна організація про кожний випадок, що стався із застрахованим на транспорті, повинна:

- скласти акт про нещасний випадок із застрахованим водієм (форма Н-1);

- скласти акт про нещасний випадок із пасажирами галузевого зразка ;

- видати довідку потерпілому із зазначенням відомостей про страховика (найменування, адреса, телефон );

- сповістити страховика протягом трьох днів про страховий випадок .

Виплата страхової суми застрахованому здійснюється страховиком на підставі заяви застрахованого (його спадкоємця) про виплату, акта про нещасний випадок, листа непрацездатності про термін тимчасової непрацездатності або довідки спеціалізованих установ про встановлення інвалідності, у разі загибелі чи смерті застрахованого внаслідок страхового випадку - копії свідоцтва про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців, а також квитка та страхового полісу або документу, що його замінює (для пільгових категорій пасажирів - документа, що його підтверджує право на пільги).

____________________________________________________________


^ Питання щодо

обов'язкового страхування від нещасних випадків на транспорті

(для відповіді на поставлені питання необхідно ознайомитись також із постановами Кабінету Міністрів України від 14.08.96 р. № 959 та від 18.12.98 №2011, та Законом України "Про страхування" )


Яким нормативно-правовим актом регулюється цей вид страхування?

Відповідь. Протягом всього часу цей вид страхування регулювався відповідними постановами Кабінету Міністрів України. Сьогодні діє постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р №959 "Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті" із змінами і доповненнями від 18.12.98 №2011.

Чому саме постановою Кабінету Міністрів України регулюються правовідносини, де зачіпаються інтереси громадян?


Відповідь. Врегулювання обов'язкових видів страхування постановами Кабінету Міністрів України - законодавчо закріплена практика. Так, Кабінет Міністрів України відповідно до частини п'ятої статті 5 Закону України "Про страхування" визначає форми типового договору, порядок проведення і особливі умови ліцензування обов`язкового страхування. Це стосується всіх видів обов'язкового страхування, що наведені в статті 6 Закону.

Частина п'ята статті 9 Закону визначає, що при здійсненні обов'язкового страхування, Кабінетом Міністрів України встановлюються максимальнi розмiри страхових тарифiв або методика їх розрахункiв та мiнiмальнi розмiри страхових сум. Пунктом 4 положення встановлено максимальний тариф, а пунктом 6 положення визначено мінімальний розмір страхової суми.


^ Чи потрібно видавати поліси застрахованим?

Відповідь. Згідно абзацу другого пункту 3 положення передбачено, що поліс має видавати транспортна організація, що є агентом страховика.

Згідно частини другої статті 17 Закону України "Про страхування" факт укладання договору страхування може посвiдчуватись страховим свiдоцтвом (полiсом, сертифiкатом), що є формою договору страхування. Форма поліса також визначена частиною другою пункту 3 Положення.


^ У яких випадках буде здійснюватись виплата страхових сум і що для цього необхідно?

Відповідь. Розмір страхової суми для кожного застрахованого становить 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Страховими випадками є:

а) загибель або смерть застрахованого внаслідок нещасного випадку на транспорті;

б) одержання застрахованим травми внаслідок нещасного випадку на транспорті при встановлені йому інвалідності;

в) тимчасова втрата застрахованим працездатності внаслідок нещасного випадку на транспорті.

Страховими випадками не є і страхова сума не виплачується, якщо неправомірні дії застрахованої особи призвели до страхового випадку, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством .

Страховики виплачують страхові суми:

а) у разі загибелі або смерті застрахованого внаслідок нещасного випадку на транспорті його спадкоємцями у розмірі 100 відсотків страхової суми;

б) у разі одержання застрахованим травми внаслідок нещасного випадку на транспорті при встановленні інвалідності:

1 групи -90 відсотків страхової суми;

2 групи -75 відсотків страхової суми;

3 групи -50 відсотків страхової суми;

в) у разі тимчасової втрати працездатності за кожну добу - 02 відсотка страхової суми, але не більше максимальної страхової суми .

Уразі смерті або встановлення інвалідності після тимчасової втрати працездатності та отримання застрахованим страхового відшкодування потерпілий або його спадокоємець можуть отримати різницю між максимальною страховою сумою, передбаченою п.п. а); б), та вже отриманим відшкодуванням.

Розмір страхової суми встановлено

Транспортна організація про кожний випадок, що стався із застрахованим на транспорті, повинна:

- скласти акт про нещасний випадок із застрахованим водієм (форма Н-1);

- скласти акт про нещасний випадок із пасажирами галузевого зразка ;

- видати довідку потерпілому із зазначенням відомостей про страховика (найменування, адреса, телефон );

- сповістити страховика протягом трьох днів про страховий випадок .

Виплата страхової суми застрахованому здійснюється страховиком на підставі заяви застрахованого (його спадкоємця) про виплату, акта про нещасний випадок, листа непрацездатності про термін тимчасової непрацездатності або довідки спеціалізованих установ про встановлення інвалідності, у разі загибелі чи смерті застрахованого внаслідок страхового випадку - копії свідоцтва про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців , а також квитка та страхового полісу або документу, що його замінює (для пільгових категорій пасажирів - документа, що його підтверджує право на пільги).


Схожі:

Страхування від нещасних випадків на транспорті iconПостанова від 14 серпня 1996 р. N 959 Київ Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, що додається
Страхування від нещасних випадків на транспорті iconІнформаційний лист шановні колеги!
Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків
Страхування від нещасних випадків на транспорті iconПостанова від 30 листопада 2011 р. №1232 Київ Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві
Затвердити Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,...
Страхування від нещасних випадків на транспорті iconКабінет міністрів україни постанова від 25 серпня 2004 р. N 1112
Затвердити такі, що додаються: Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків
Страхування від нещасних випадків на транспорті iconЗакон україни про оздоровлення та відпочинок дітей ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2008, n 45, ст. 313 )
Чорнобильської катастрофи; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків;...
Страхування від нещасних випадків на транспорті iconЗакон україни про оздоровлення та відпочинок дітей ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2008, n 45, ст. 313 )
Чорнобильської катастрофи; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків;...
Страхування від нещасних випадків на транспорті iconПаспорт 05. 26. 01 Охорона праці
Дослідження небезпечних І шкідливих виробничих чинників, які виявляються при технологічних процесах І експлуатації машин, механізмів,...
Страхування від нещасних випадків на транспорті iconПаспорт 05. 26. 01 Охорона праці
Дослідження небезпечних І шкідливих виробничих чинників, які виявляються при технологічних процесах І експлуатації машин, механізмів,...
Страхування від нещасних випадків на транспорті iconМ (медичне страхування)
«Договір») є невід’ємним додатком до Генерального договору добровільного медичного страхування № М/28/8/13 від 28. 08. 2013 (надалі...
Страхування від нещасних випадків на транспорті iconДобровільного медичного страхування м. Київ “28” серпня 201 3 р
Петра Мусійовича, з третього боку, керуючись Законом України від 07. 03. 96р. №85/96-вр “Про Страхування”, іншими законодавчими І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи