Обов’язкове авіаційне страхування в Україні icon

Обов’язкове авіаційне страхування в Україні
Скачати 101.5 Kb.
НазваОбов’язкове авіаційне страхування в Україні
Дата12.09.2012
Розмір101.5 Kb.
ТипДокументи

Обов’язкове авіаційне страхування в Україні.


У прив’язці до розвитку технічного прогресу в авіаційній індустрії розвивалось авіаційне страхування. Cьогодні в міжнародній практиці існують тенденції по вдосконаленню цього виду страхування з урахуванням змін міжнародного та національного законодавства та з прив’язкою до розвитку авіаційних технологій.


Міжнародна практика до галузі авіаційного страхування крім страхування авіа-каско відносить багато інших видів страхування, в тому числі страхування авіазапчастин та двигунів, пасажирів від нещасних випадків, членів екіпажів, авіадиспетчерів та інших спеціалістів, страхування відповідальності аеропортів та власників (операторів) ангарів, відповідальність виробників повітряних суден та іншої продукції авіаційно - промислового комплексу і пов’язаних із авіацією галузей.


Перше законодавче запровадження в Україні авіаційного страхування було здійснено Повітряним кодексом в главі ХVІІ “Авіаційне страхування”. Стаття 103 поділяла загальний термін “авіаційне страхування” на більш деталізовані і конкретні види, що мали здійснюватись в обов’язковому порядку.

Слід зазначити, що в Україні з прийняттям першого акту страхового законодавства - Декрету Кабінету Міністрів України “Про страхування” Укрстрахнагляд видав ліцензії на авіаційне страхування без конкретизації в межах цього виду майнового, відповідальності та особистого від нещасного випадків, оскільки не було відповідних законодавчих актів, що визначали умови проведення цих видів страхування. Не зважаючи на обов’язкову форму цього виду страхування, договори страхування укладались на підставі правил страхування, що розроблялись страховиками самостійно і використовувались при укладанні аналогічних за ризиками договорів добровільного страхування.

З прийняттям Закону України “Про страхування” ситуація щодо класифікації видів дещо змінилась і Укрстрахнагляд нові ліцензії на узагальнений вид “авіаційне страхування” перестав видавати. Натомість з’явився ряд інших видів. В межах добровільних видів видавалась ліцензія на майнове страхування засобів повітряного транспорту і страхування відповідальності власників повітряних суден, включаючи відповідальність вантажоперевізника. А в межах обов’язкового страхування Закон “Про страхування” визначив наступні види:

страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу;

страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов`язаних із забезпеченням технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою без придбання квитків;

страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу;

страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які можуть бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт;

страхування авіаційних суден;

що співпадало з вимогами Повітряного кодексу України.


^ Всі ці види обов'язкового авіаційного страхування на сьогодні врегульовані постановою Кабінет Міністрів України від 13 липня 1998 р №1083


Положення про порядок і умови проведення обов`язкового страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу


Об’єктом страхування є життя та здоров’я членів екіпажу повітряного судна та авіаційного персоналу, що перебуває на борту повітряного судна

Страхова сума визначена на рівні не меншому 50 тис грн.

Зазначені особи вважаються застрахованими з моменту вступу на борт повітряного судна з метою виконання польоту до моменту покидання повітряного судна.

Страхувальником з цього виду страхування є повітряний перевізник, в сертифікаті експлуатанта якого внесені зазначені особи.

Договір з цього виду обов'язкового страхування укладається, як правило на один рік і діє на території усіх країн, де виконуються повітряні роботи.

У разі настання страхового випадку при виконання службових обов’язків членом екіпажу у іншого повітряного перевізника, страховик виплачує потерпілому страхову суму на умовах цього положення і має право пред’явити регресний позов до цього іншого повітряного перевізника або до його страховика.

Страховим випадком вважається пригода, яка пов’язана с експлуатацією повітряного судна, в разі якої сталося:

загибель чи отримання застрахованою особою тілесного пошкодження із смертельним наслідком в разі авіаційної події.

отримання застрахованою особою травм, які призвели її до інвалідності.

отримання застрахованою особою травм, що призвело до тимчасової втрати її працездатності і вимагає госпіталізації на строк більше як 48 годин протягом 7 діб з моменту авіаційної чи наземної події.

За шкоду, заподіяну здоров’ю застрахованої особи внаслідок авіаційної події, страховик здійснює виплату страхового відшкодування в межах страхової суми, у разі:

загибелі під час авіаційної події або смерті внаслідок цієї події спадкоємцю застрахованої - в розмірі страхової суми;

встановлення застрахованій особі інвалідності І групи - в розмірі 100, ІІ групи - 80, ІІІ групи - 60 відсотків страхової суми;

тимчасової втрати застрахованою особою працездатності за кожну добу - в розмірі 0,2 відсотка, але не більше як 50 відсотків страхової суми.

Страховий тариф з цього виду страхування не повинен перевищувати 2 відсотків установленої мінімальної страхової суми.


Положення про порядок і умови проведення обов`язкового страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов`язаних із забезпеченням технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою без придбання квитків


Об’єктом страхування є життя та здоров’я осіб, при виконанні ними повітряних робіт, що визначені в заявці Страхувальника, до яких належать працівники замовника авіаційних робіт, особи, які пов'язані із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт, пасажири, які перевозяться за заявкою замовника авіаційних робіт без придбання квитків. Вищезазначені особи вважаються застрахованими з моменту вступу на борт повітряного судна з метою виконання польоту до моменту виходу з повітряного судна.

Страхувальник з цього виду страхування є фізична або юридична особа, яка є замовником авіаційних робіт і уклала відповідну угоду з авіаційним перевізником.

Договір страхування укладається на термін виконання повітряних робіт.

Страхові випадки, страховий тариф і нормативи виплат аналогічні попереднім умовам. Але страхова сума дещо менша і становить 40 тис грн.


Положення про порядок і умови проведення обов`язкового страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу прийнятим до перевезення, іншим користувачем повітряного транспорту та третім особам.


Об’єктом страхування є майнові інтереси cтрахувальника, які виникають внаслідок зобов’язання останнього в порядку, встановленому цивільним законодавством, відшкодувати третім особам - пасажирам та вантажовласникам збитки, пов’язані з експлуатацією повітряного судна.

Страховими випадками вважається:

авіаційна подія за участю повітряного судна страхувальника і внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за заподіяну шкоду життю та здоров’ю пасажирів, їхньому майну (багажу) ;

факт пошкодження, псування або заподіяння іншої шкоди багажу, пошті, вантажу, за які cтрахувальник (повітряний перевізник чи виконавець повітряних робіт) несе відповідальність за контрактом на перевезення /за багажною квитанцією або за пасажирським квитком).

Відповідальність за майнові збитки вважається застрахованою на час офіційного перебування пошти, вантажу та багажу на повітряному судні чи під час завантаження (розвантаження) на повітряне судно.

Страхувальником з цього виду страхування є повітряний перевізник, що має право здійснювати пасажирські та вантажні перевезення.

Страхувальники зобов’язані застрахувати цивільну відповідальність:

перед пасажирами із розрахунку кількості всіх пасажирських крісел, передбачених сертифікатом цього повітряного судна;

перед власниками вантажу із розрахунку максимальної вантажопід¢ємності

Страхова сума (ліміт відповідальності страховика) встановлений договором страхування з цього виду страхування не повинен бути меншим наступних розмірів:

за шкоду заподіяну життю та здоров’ю пасажирів:

при виконанні польотів - в межах України із розрахунку еквіваленту 20 000 доларів США за кожне пасажирське крісло;

за шкоду заподіяну пошті, багажу або вантажу із розрахунку еквіваленту 20 доларів США за 1 кілограм; за усі речі (ручна кладь), що знаходяться у пасажира у розмірі еквіваленту 400 доларів США.

Страховик (страхова організація) сплачує зазначені страхові суми кожній потерпілій третій особі, але в цілому не більше заявленої кількості пасажирських крісел. У разі, коли загальний розмір шкоди за одним страховим випадком перевищує зазначений розмір страхової суми, відшкодування кожній потерпілій третій особі пропорційно зменшується.

Страховик несе відповідальність в заявлених обсягах розмірів, якщо раніше не було заявлено про більшу вартість багажу. Підвищена вартість багажу не може бути заявлена на окремі види предметів.

Такі ліміти встановлені за шкоду заподіяну користувачам повітряного транспорту, що знаходяться в середині літака.

Страховий тариф за цими ризиками не повинен перевищувати 2 відсотка.

Щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам на землі, встановлені наступні ліміти:

Для ПС з максимальною злітною вагою до 2 тонн - 200 тис грн.

2 - 6 тонн - 500 тис грн.

6 - 25 тонн -1 млн грн.

25 - 50 тонн - 5 млн грн.

50 - 100 тонн - 15 млн грн.

понад 100 тон - 20 млн грн.

За цих умов, страховий тариф не повинен перевищувати 1 відсотка.


Страхове відшкодування не виплачується:

за збитки, які виникли внаслідок природної втрати вантажу в межах, встановлених нормами при його перевезенні, а також впливу температури, вологості чи особливих властивостей, які можуть призвести до загибелі чи псування вантажу (усушка, утруска, загнивання, займання і т. ін.).

за недостачу вантажу, якщо ціла зовнішня упаковка;

за пошкодження вантажу черв’яками, гризунами, комахами;

за збитки, заподіяні при доставці вантажу до місця навантаження в повітряне судно і після вивантаження його з повітряного судна;

за збитки внаслідок зниження ціни на вантаж, що перевозиться повітряним судном.


Положення про порядок і умови проведення обов`язкового страхування відповідальності експлуатанта повітряного суднна за збитки, які можуть бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт


Принциповою відзнакою цього виду страхування від попереднього є страхувальник - виконавець авіаційних робіт, що експлуатує повітряне судно на законних підставах.

Об’єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, які виникають внаслідок зобов’язання відшкодувати в порядку, встановленому законодавством, завдані третім збитки під час виконання авіаційних робіт.

Страховим випадком вважається авіаційна пригода за участю повітряного судна страхувальника і внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за заподіяну шкоду життю та здоров’ю третіх осіб, їхньому майну, майну юридичних осіб.

Страхова сума (ліміт відповідальності страховика), що встановлюється договором страхування з цього виду страхування при виконанні польотів в межах України не повинен бути меншим наступних розмірів:

для повітряного судна із максимальною зльотною вагою до 2000 кілограмів - 200000 гривень;

для повітряного судна із максимальною зльотною вагою від 2001 кілограму до 6000 кілограмів - 500 000 гривень;

для повітряного судна із максимальною зльотною вагою понад 6000 кілограмів 1 000 000 гривень.

При виконанні міжнародних польотів в межах передбачених міжнародними угодами або законодавством країни на території якої виконуються повітряні роботи.


^ Положення про порядок і умови проведення обов`язкового страхування авіаційних суден


Страхувальником з цього виду страхування є юридична або фізична особа - власник повітряного судна або повітряний перевізник, що експлуатує це повітряне судно на законних підставах.

Об’єктом страхування є майнові інтереси cтрахувальника, пов’язані з володінням та використанням повітряного судна.

Мінімальна страхова сума встановлюється в розмірі залишкової балансової вартості. При укладанні договору страхування страхова сума повинна бути узгоджена з власником повітряного судна.

Повітряне судно, що є об’єктом страхування повинно мати:

реєстраційне посвідчення про державну реєстрацію цивільного повітря­ного судна;

посвідчення (сертифікат) про придатність до польотів;

документи, що підтверджують право власності (оренди) на повітряне судно;

інші документи, яких вимагають державні і відомчі органи регулювання діяльності повітряного транспорту.

Якщо договором про страхування передбачено страхування двох чи більше повітряних суден, то вимоги даного Положення застосовуються окремо для кожного повітряного судна

Згідно цього положення страховим випадком є повна загибель повітряного судна, що може виникнути з моменту запуску двигунів з метою виконання польоту до вимкнення двигунів після завершення польоту внаслідок авіаційної події. Під повною загибеллю розуміється:

повна втрата повітряним судном здатності здійснювати політ у зв’язку з руйнуванням основних несучих елементів конструкції (планера) або, коли компетентною комісією встановлено, що аварійний ремонт цього повітряного судна технічно неможливий або економічно недоцільний;

пропажа повітряного судна без вісті, коли повітряне судно після планового польоту, здійсненого в період дії договору страхування, не прибуло в пункт призначення, і заходи по його розшуку протягом 60 діб не дали результатів або його розшук офіційно припинено до закінчення вказаного строку;

втрата повітряного судна у зв’язку з вимушеною посадкою на важко доступну та непридатну для евакуації цього повітряного судна місцевість.

цілковите руйнування повітряного судна в результаті авіаційної події, враховуючи пропажу безвісті.

Тариф для літаків з максимальною злітною вагою понад 15 тон - до 6 відсотків, для літаків з максимальною злітною вагою до 15 тон - до 8 відсотків, для вертольотів - до 10 відсотків страхової суми.

Схожі:

Обов’язкове авіаційне страхування в Україні iconСтаття Законодавство України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та його завдання
Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі Основи) відповідно до Конституції України...
Обов’язкове авіаційне страхування в Україні iconПостанова від 14 серпня 1996 р. N 959 Київ Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, що додається
Обов’язкове авіаційне страхування в Україні icon«Про зага­льнообов'язкове пенсійне страхування»
Розрахунок зобов'язання зі сплати збору на обов'я­зкове державне пенсійне страхування
Обов’язкове авіаційне страхування в Україні iconСтрахування від нещасних випадків на транспорті
Указу Президії Верховної Ради СРСР від 04. 06. 1982 "Про державне обов`язкове страхування пасажирів повітряного, залізничного, морського,...
Обов’язкове авіаційне страхування в Україні iconУдк: 368. 911. 5: 364. 69 Аналіз законодавчих ініціатив щодо обов’язкового медичного страхування в україні
Україні, та розглядалися у Верховній Раді України протягом останніх 10-ти років. Основну увагу приділено пропозиціям щодо фінансового...
Обов’язкове авіаційне страхування в Україні iconПостанова від 30 жовтня 2013 р. №795 Київ Деякі питання реалізації частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"
Затвердити Порядок перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне...
Обов’язкове авіаційне страхування в Україні icon2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні
Соціальне страхування як основний напрям соціальної політики сучасних держав. Вплив типу соціальної політики на види І роль соціального...
Обов’язкове авіаційне страхування в Україні iconПоложення з охорони праці закріплені в чинній Конституції, в Законі України «Про охорону праці», «Кодексі законів про працю України» (КЗпП), Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
Конституції, в Законі України «Про охорону праці», «Кодексі законів про працю України» (КЗпП), Законі України «Про загальнообов’язкове...
Обов’язкове авіаційне страхування в Україні iconПоложення з охорони праці закріплені в чинній Конституції, в Законі України «Про охорону праці», «Кодексі законів про працю України» (КЗпП), Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
Конституції, в Законі України «Про охорону праці», «Кодексі законів про працю України» (КЗпП), Законі України «Про загальнообов’язкове...
Обов’язкове авіаційне страхування в Україні iconЛелюхіна А. С., магістр Житомирський державний технологічний університет страхові послуги в туристичній галузі в україні
Страхування невідкладної допомоги (assіstance insurance) – специфічний вид страхування, об’єктом якого є негайне надання допомоги...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи