Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища icon

Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища
Скачати 86.27 Kb.
НазваТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища
Дата12.09.2012
Розмір86.27 Kb.
ТипДокументи

Тести

для модульного контролю та оцінки знань студентів

з дисципліни «Стратегічне управління»


Модуль 3. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


 1. Що є головною метою стратегічного аналізу зовнішнього середовища організації:

   1. Інформація про можливості які необхідно враховувати при формуванні місії організації.

   2. Інформація про загрози, які необхідно враховувати при розробці продуктово-маркетингової стратегії організації.

   3. Інформація про загрози та можливості, які необхідно враховувати при прийнятті всіх головних стратегічних рішень.

   4. Здійснення цілеспрямованого впливу на певний об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною обставин

   5. Робота, що пов’язана з переробкою інформації

 1. Яка структура стратегічного аналізу внутрішнього середовища організації є правильною:

    1. Стратегічний аналіз у відповідності з структурою окремих бізнесів організації

    2. Стратегічний аналіз який відповідає функціональній структурі організації

    3. Ситуаційний стратегічний аналіз, який забезпечує стратегічний бізнес-успіх

    4. Визначення обсягів реалізації продукції замовникам та відповідних контрактів.

    5. Визначення обсягів виробництва продукції базових галузей.

 1. Яка із характеристик сценарного планування як елементу системи стратегічного управління є найбільш точною:

  1. Сценарне планування – це процес розробки одноваріантних прогнозів розвитку зовнішнього середовища організації на відповідну стратегічну перспективу

  2. Сценарне планування – це процес розробки багатоваріантних прогнозів розвитку зовнішнього середовища організації на відповідну стратегічну перспективу

  3. Сценарне планування – це процес розробки не більше 4 суттєво різних сценаріїв розвитку організації, в яких надається інформація, що необхідна для прийняття правильних рішень по всім головним питанням стратегії розвитку організації на відповідну перспективу

  4. Сценарне планування – це діяльність, що пов’язані з отриманням якісної інформації про можливі варіанти розвитку зовнішнього середовища організації та з прийняттям рішень по відповідним стратегічним питанням

  5. Сценарне планування здійснюється у відповідності з структурою окремих бізнесів організації

 1. Що є результатом стратегічного аналізу:
     1. Система модель об’єкта дослідження (організації) та її оточення

     2. Збирання інформації.

     3. Доставка та страхування товару.

     4. Продаж товарів.

     5. Все зазначене.


5.Що таке зовнішнє середовище організації:

 1. Сукупність факторів, що формують довгострокову прибутковість організації і на які вона не може впливати взагалі або має незначний вплив

 2. Сукупність факторів, що формують довгострокову прибутковість організації і на які вона може впливати через встановлення ефективних комунікацій

 3. Сукупність факторів, що формують довгострокову прибутковість організації і перебувають під безпосереднім контролем керівників та персоналу організації

 4. Сукупність лінійних і функціональних служб

 5. Сукупність лінійних органів управління


6. Що таке безпосереднє середовище організації:

 1. Сукупність факторів, що формують довгострокову прибутковість організації і на які вона не може впливати взагалі або має незначний вплив

 2. Сукупність факторів, що формують довгострокову прибутковість організації і на які вона може впливати через встановлення ефективних комунікацій

 3. Сукупність факторів, що формують довгострокову прибутковість організації і перебувають під безпосереднім контролем керівників та персоналу організації

 4. Сукупність лінійних і функціональних служб

 5. Сукупність лінійних органів управління


7. Що таке внутрішнє середовище організації:

 1. Сукупність факторів, що формують довгострокову прибутковість організації і на які вона не може впливати взагалі або має незначний вплив

 2. Сукупність факторів, що формують довгострокову прибутковість організації і на які вона може впливати через встановлення ефективних комунікацій

 3. Сукупність факторів, що формують довгострокову прибутковість організації і перебувають під безпосереднім контролем керівників та персоналу організації

 4. Сукупність лінійних і функціональних служб

 5. Сукупність лінійних органів управління

8. Визначіть фактори зовнішнього середовища організації:

1. Економічні, політичні, соціально-демографічні, технологічні, географічні, природні, міжнародні

2. Споживачі, конкуренти, постачальники, товари-замінники

3.Рівень організації виробництва, кадрове забезпечення, рівень виробництва та науково-технологічне забезпечення, організація маркетингу, фінанси та інвестиції.

4. Підвищення культури управління, удосконалення методів управління.

5. Удосконалення економічних методів управління, підвищення культури управління, перехід на ринкові відносини.


9. Визначіть фактори безпосереднього середовища організації:

 1. Економічні, політичні, соціально-демографічні, технологічні, географічні, природні, міжнародні

 2. Споживачі, конкуренти, постачальники, товари-замінники

 3. Рівень організації виробництва, кадрове забезпечення, рівень виробництва та науково-технологічне забезпечення, організація маркетингу, фінанси та інвестиції

 4. Підвищення культури управління, удосконалення методів управління.

 5. Удосконалення економічних методів управління, підвищення культури управління, перехід на ринкові відносини.


10. Визначіть фактори внутрішнього середовища організації:

 1. Економічні, політичні, соціально-демографічні, технологічні, географічні, природні, міжнародні

 2. Споживачі, конкуренти, постачальники, товари-замінники

 3. Рівень організації виробництва, кадрове забезпечення, рівень виробництва та науково-технологічне забезпечення, організація маркетингу, фінанси та інвестиції

 4. Підвищення культури управління, удосконалення методів управління.

 5. Удосконалення економічних методів управління, підвищення культури управління, перехід на ринкові відносини.

11. Показники, за якими визначаються економічні фактори:

  1. Система оподаткування, ставки банківського кредиту, система ціноутворення, розмір ВВП, загальний рівень економічного розвитку, продуктивність праці, темпи інфляції.

  2. Державна політика приватизації, стан державного втручання в економіку, рівень протекціонізму, рівень корупції державних структур.

  3. Питома вага науковоємких виробництв і продукції, вимоги до науково-технічного рівня виробництва та конкурентоспроможності продукції

  4. Територіальне розміщення природних копалин, природноекономічні умови, стан екологічного середовища та його вплив на виробництво

  5. Структура населення, зміна в групах населення, наявна та потенційна кількість робочої сили, кваліфікаційні характеристики робочої сили

12. Показники, за якими визначаються політичні фактори:

   1. Система оподаткування, ставки банківського кредиту, система ціноутворення, розмір ВВП, загальний рівень економічного розвитку, продуктивність праці, темпи інфляції.

   2. Державна політика приватизації, стан державного втручання в економіку, рівень протекціонізму, рівень корупції державних структур.

   3. Питома вага науковоємких виробництв і продукції, вимоги до науково-технічного рівня виробництва та конкурентоспроможності продукції

   4. Територіальне розміщення природних копалин, природноекономічні умови, стан екологічного середовища та його вплив на виробництво

   5. Структура населення, зміна в групах населення, наявна та потенційна кількість робочої сили, кваліфікаційні характеристики робочої сили

13. Показники, за якими визначаються технологічні фактори:


1. Система оподаткування, ставки банківського кредиту, система ціноутворення, розмір ВВП, загальний рівень економічного розвитку, продуктивність праці, темпи інфляції.

2. Державна політика приватизації, стан державного втручання в економіку, рівень протекціонізму, рівень корупції державних структур.

3. Питома вага науковоємких виробництв і продукції, вимоги до науково-технічного рівня виробництва та конкурентоспроможності продукції

4. Територіальне розміщення природних копалин, природноекономічні умови, стан екологічного середовища та його вплив на виробництво

5. Структура населення, зміна в групах населення, наявна та потенційна кількість робочої сили, кваліфікаційні характеристики робочої сили


14. Показники, за якими визначаються природні фактори:

1. Система оподаткування, ставки банківського кредиту, система ціноутворення, розмір ВВП, загальний рівень економічного розвитку, продуктивність праці, темпи інфляції.

2. Державна політика приватизації, стан державного втручання в економіку, рівень протекціонізму, рівень корупції державних структур.

3 .Питома вага науковоємких виробництв і продукції, вимоги до науково-технічного рівня виробництва та конкурентоспроможності продукції

4. Територіальне розміщення природних копалин, природноекономічні умови, стан екологічного середовища та його вплив на виробництво

5 .Структура населення, зміна в групах населення, наявна та потенційна кількість робочої сили, кваліфікаційні характеристики робочої сили

15. Показники, за якими визначаються соціально-демографічні фактори:

1. Система оподаткування, ставки банківського кредиту, система ціноутворення, розмір ВВП, загальний рівень економічного розвитку, продуктивність праці, темпи інфляції.

2. Державна політика приватизації, стан державного втручання в економіку, рівень протекціонізму, рівень корупції державних структур.

3 .Питома вага науковоємких виробництв і продукції, вимоги до науково-технічного рівня виробництва та конкурентоспроможності продукції

4 .Територіальне розміщення природних копалин, природноекономічні умови, стан екологічного середовища та його вплив на виробництво

5. Структура населення, зміна в групах населення, наявна та потенційна кількість робочої сили, кваліфікаційні характеристики робочої сили

16. Аналіз попиту споживачів здійснюється за сукупністю таких факторів:

    1. Кількість і концентрація споживачів, характер попиту на продукцію, еластичність попиту за ціною, рівень доходів цільових груп споживачів

    2. Ступінь спеціалізації споживача в придбанні відповідних ресурсів, рівень спеціалізації постачальника.

    3. Обмеження рівня потенційної прибутковості за рахунок перехресної цінової еластичності

    4. Частка ринку, що обслуговується, імідж, досвід, фінансовий стан, наявність передових технологій та виробничих потужностей

    5. Розвиток комунікаційних процесів

 1. Аналіз постачальників здійснюється за сукупністю таких факторів:

 1. Кількість і концентрація споживачів, характер попиту на продукцію, еластичність попиту за ціною, рівень доходів цільових груп споживачів

 2. Ступінь спеціалізації споживача в придбанні відповідних ресурсів, рівень спеціалізації постачальника.

 3. Обмеження рівня потенційної прибутковості за рахунок перехресної цінової еластичності

 4. Частка ринку, що обслуговується, імідж, досвід, фінансовий стан, наявність передових технологій та виробничих потужностей

 5. Розвиток комунікаційних процесів
 1. В чому полягає економічна суть товарів-замінників:

    1. Кількість і концентрація споживачів, характер попиту на продукцію, еластичність попиту за ціною, рівень доходів цільових груп споживачів

    2. Ступінь спеціалізації споживача в придбанні відповідних ресурсів, рівень спеціалізації постачальника.

    3. Обмеження рівня потенційної прибутковості за рахунок перехресної цінової еластичності

    4. Частка ринку, що обслуговується, імідж, досвід, фінансовий стан, наявність передових технологій та виробничих потужностей

    5. Розвиток комунікаційних процесів

 2. Аналіз конкурентів здійснюється за сукупністю таких факторів:

    1. Кількість і концентрація споживачів, характер попиту на продукцію, еластичність попиту за ціною, рівень доходів цільових груп споживачів

    2. Ступінь спеціалізації споживача в придбанні відповідних ресурсів, рівень спеціалізації постачальника.

    3. Обмеження рівня потенційної прибутковості за рахунок перехресної цінової еластичності

    4. Частка ринку, що обслуговується, імідж, досвід, фінансовий стан, наявність передових технологій та виробничих потужностей

    5. Розвиток комунікаційних процесів

20. Методи аналізу середовища:

      1. Матриця SWOT

      2. Матриця Бостонської консалтингової групи

      3. Модель життєвого циклу продукції

      4. Матриця McKincey

      5. Матриця Ансоффа

Схожі:

Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища
Здійснення цілеспрямованого впливу на певний об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною обставин
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Забезпечення раціонального розподілу ресурсів між напрямками діяльності (сзг) І їх ефективного використання для як найкращого досягнення...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Забезпечення раціонального розподілу ресурсів між напрямками діяльності (сзг) І їх ефективного використання для як найкращого досягнення...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління
В чому на Ваш погляд, полягає стратегічний аспект управління розвитком конкретної організації? Які конкретні позиції для розвитку...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Застосовується до різних видів людської діяльності: управління автомобілем, трактором, космічними апаратами, торговельно-технологічними...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Застосовується до різних видів людської діяльності: управління автомобілем, трактором, космічними апаратами, торговельно-технологічними...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Хто з істориків бізнесу досліджував найбільші корпорації США щодо питань структурного розвитку
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Хто з істориків бізнесу досліджував найбільші корпорації США щодо питань структурного розвитку
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Який вид конкурентних переваг І яка ринкова сфера відповідає глобальній диференціації, як базовій загальноконкурентній стратегії
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Який вид конкурентних переваг І яка ринкова сфера відповідає глобальній диференціації, як базовій загальноконкурентній стратегії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи