Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» icon

Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Скачати 154.94 Kb.
НазваТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Дата12.09.2012
Розмір154.94 Kb.
ТипДокументи

Тести

для модульного контролю та оцінки знань студентів

з дисципліни «Стратегічне управління»

Модуль 5. СИСТЕМА СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА

1. Визначіть фактор, який впливає на вибір загальної стратегії організації:

1. Рівень диверсифікації

2. Рівень оплати праці

3. Рівень рентабельності

4. Рівень диференціації

5. Рівень собівартості

2. Загально-конкурентні стратегії існують у таких видах:

 1. Лідирування у зниженні витрат (цін); диференціація; фокусування.

 2. Лідирування у зниженні витрат (цін); диверсифікація; фокусування.

 3. “Зняття вершків”.

 4. Скорочення чи ліквідації.

 5. Реструктуризації.

3. Який вид конкурентних переваг і яка ринкова сфера відповідає глобальній диференціації, як базовій загальноконкурентній стратегії:

 1. Увесь ринок

 2. Ринкова ніша

 3. Відповідний сегмент ринку

 4. Відповідний регіон

 5. Стратегічна зона господарювання

4. Який вид конкурентних переваг і яка ринкова сфера відповідає фокусованій диференціації, як базовій загальноконкурентній стратегії:

   1. Увесь ринок

   2. Ринкова ніша

   3. Відповідний сегмент ринку

   4. Відповідний регіон

   5. Стратегічна зона господарювання

5. Який вид конкурентних переваг і яка ринкова сфера відповідає глобальному лідерству за витратами, як базовій загальноконкурентній стратегії:

 1. Увесь ринок

 2. Ринкова ніша

 3. Відповідний сегмент ринку

 4. Відповідний регіон

 5. Стратегічна зона господарювання

6. Який вид конкурентних переваг і яка ринкова сфера відповідає фокусованому лідерству за витратами, як базовій загальноконкурентній стратегії:

  1. Увесь ринок

  2. Ринкова ніша

  3. Відповідний сегмент ринку

  4. Відповідний регіон

  5. Стратегічна зона господарювання

7. Чому системне уявлення розробки корпоративної стратегії доцільно починати з розробки саме продуктово-маркетингової стратегії:

1. Тому, що організація повинна володіти прогнозованою інформацією про перспективи продажу свого продукту на різних ринках.

2. Тому, що суть діяльності будь-якої організації – створення продукту і реалізація його на ринку.

3. Тому, що організація повинна враховувати тенденції зміни на ринку.

4. Тому, що організація повинна враховувати систему мотивації і контролю персоналу, необхідних для формування та досягнення мети.

5. Тому, що необхідне впровадження інновацій.

8. Яка із схем є вірною на Вашу думку:

1. Фактична продуктово-маркетингова стратегія → Майбутня продуктового-маркетингова стратегія → Стратегія організаційно-структурних змін → Корпоративна стратегія.

2. Фактична продуктово-маркетингова стратегія → Майбутня продуктового-маркетингова стратегія → Стратегії основних підсистем → Корпоративна стратегія.


9. Яку модель портфельного аналізу необхідно застосовувати, суттєвим фактором ситуації при якій, є тільки ріст ринку:

 1. ADL

 2. McKincey\GE

 3. BCG

 4. Унікальну

 5. Arthur D. Little

10. Яку модель портфельного аналізу необхідно застосовувати, суттєвими факторами ситуації при якій, є привабливість ринку та конкурентний статус на ринку:

1. ADL

2. McKincey\GE

3. BCG

4. Унікальну

5. Arthur D. Little

11. Яку модель портфельного аналізу необхідно застосовувати, суттєвими факторами ситуації при якій, є привабливість ринку, конкурентний статус та стадія життєвого циклу:

1. ADL

2. McKincey\GE

3. BCG

4. Унікальну

5. Arthur D. Little

12. Яку модель портфельного аналізу необхідно застосовувати, суттєвими факторами ситуації при якій, є привабливість ринку, конкурентний статус та стадія життєвого циклу та інші фактори:

1. ADL

2. McKincey\GE

3. BCG

4. Унікальну

5 .Arthur D. Little

13. Які із вказаних функціональних стратегій є основними для більшості українських комерційних організацій:

1. Продуктово-маркетингова, виробнича, фінансова, корпоративна стратегія та стратегія управління персоналом.

2. Продуктово-маркетингова, інвестиційна та інформаційна стратегія.

3. Продуктово-маркетингова, технологічна та інвестиційна стратегія.

4. Продуктово-маркетингова, виробнича стратегія та стратегія розвитку системи менеджменту.
^

5. Продуктово-маркетингова, виробнича, фінансова стратегія та стратегія НДПКР


14. Яке формулювання відповідає принципу “бритва Оккама”:

 1. Стратегія повинна бути максимально ефективною.

 2. Стратегія повинна бути достатньо ефективною, гнучкою і адекватною відносно змін зовнішнього середовища організації.

 3. Стратегія повинна бути достатньо ефективною і відносно простою.

 4. Стратегія базується на оптимізації всіх частин виробничо-управлінської системи.

 5. Суть стратегії полягає в отриманні (формуванні) конкурен­тних переваг і задоволенні ринкової позиції на досить вузькому сег­менті ринку.

15. Яке визначення обмеженої корпоративної стратегії є вірним:

  1. Стратегія гнучко і адекватно перетворюється під впливом змін зовнішнього середовища організації.

  2. Стратегія передбачає гармонічну внутрішню взаємодію всіх своїх підсистем, яка направлена на отримання загального кінцевого результату, а також адекватний саморозвиток з врахуванням як фактичних так і можливих змін зовнішнього середовища організації.

  3. Стратегія задає гармонічну внутрішню взаємодію для всіх своїх підсистем, яка націлена на досягнення загального кінцевого результату.

  4. Стратегія базується на оптимізації всіх частин виробничо-управлінської системи.

  5. Суть стратегії полягає в отриманні (формуванні) конкурен­тних переваг і задоволенні ринкової позиції на досить вузькому сег­менті ринку.

16. Яке визначення найбільш точно характеризує лідируючі стратегічні зміни:

 1. Лідируючі стратегічні зміни – це провідні стратегічні зміни.

 2. Лідируючі стратегічні зміни – основні зміни в системі всіх стратегічних змін.

 3. Лідируючі стратегічні зміни – головні зміни у всій системі стратегічних змін, які складаються з провідних саме першого рівня.

17. Яка характеристика підходу “Стратегічні зміни” є найбільш точною:

 1. Суть підходу полягає в управлінні стратегічними змінами через методи ефективного навчання персоналу.

 2. Виділення стратегічних змін в систему; забезпечення цієї системи необхідними ресурсами; контроль і зворотній зв’язок.

 3. Пріоритетне забезпечення стратегічних змін необхідними ресурсами; управління реалізацією стратегічних змін менеджерами організації.

18. Що таке стратегічна зона господарювання (СЗГ):

 1. Окремий сегмент ринку, на якому підприємство діє або на який бажає мати вихід.

 2. Сегмент ринку, де діє певна сукупність підприємств-постачальників, що можуть забезпечити виведення на ринок товар­ного асортименту фірми й сприяти ритмічному функціонуванню її виробничо-управлінської системи.

 3. Договірні об’єднання, які створені з метою постійної координації господарської діяльності

 4. Об’єднання, які займаються господарською (комерційною) діяльністю

 5. Підприємства, які займаються комерційною діяльністю

19. Головні чинники, що визначають СЗГ, є:

  1. Потреби та проду­кти.

  2. Рівень конкуренції.

  3. Машинно-тракторний парк.

  4. Витрати виробництва.

  5. Прибуток.

20. Що не відноситься до ринкових характеристик продуктово-товарних стратегій:

 1. Місткість ринку;

 2. Прогноз попиту (розвиток/скорочення);

 3. Рівень цін і прибутковості в галузі;

 4. Потреба в інвестиціях (обсяги та терміни);

 5. Наявні та можливі конкуренти, прогноз у розвитку конкуренції;

21. Що не відноситься до виробничих характеристик продуктово-товарних стратегій:

 1. Вплив сезонних та інших циклічних факторів на попит.

 2. Можливі обсяги виробництва.

 3. Рівень і терміни окупності проектів.

 4. Рівень патентного захисту (товару, технології, способу виробництва).

 5. Ймовірність конкурентноспроможного конструкторсько-технологічного розв'язання проблем виробництва та використання товару.

22. В чому полягають переваги стратегії концентрації:

 1. Високий ступень спеціалізації та професіоналізації діяльності.

 2. Підприємство має фінансові ресурси, які можна вкласти в інший бізнес.

 3. Наявні можливості (розробки, виробничі потужності, сировина, кваліфіковані кадри) для створення синергічного ефекту між існуючими та новими напрямками діяльності.

 4. Антимонопольне регулювання не дає змоги й надалі розвивати "виробництво в освоєній галузі.

 5. Диверсифікація дає змогу скоротити рівень сплати податків за рахунок освоєння напрямків діяльності, де існують пільги.

23. Умовою прийняття рішення щодо диверсифікації є:

 1. Створює можливості виходу на міжнародний ринок.

 2. Налагоджує використання виробничого потенціалу фірми в найбільш ефективному режимі.

 3. Використовує нагромаджений підприємством досвід щодо ви­значення та опанування найперспективніших підходів до вдоскона­лення технологій виробництва та/чи задоволення потреб спожива­чів.

 4. Перетворює конкурентні переваги, зумовлених обраною стратегі­єю, та можливості швидкого впровадження інновацій у стабільний імідж фірми-лідера, формування підприємства «кращого з найкращих» за продукцією «стратегічного фокусу».

 5. Впроваджує інновації у сам продукт (послугу) та/чи будь-яку іншу підсистему підприємства (частину «ланцюга цінностей»);

24. Види диверсифікації:

  1. Споріднена, неспоріднена, конгломеративна.

  2. Горизонтальна, вертикальна, конгломеративна.

  3. Лінійна, функціональна, лінійно-функціональна.

  4. Споріднена, неспоріднена, горизонтальна.

  5. Споріднена, неспоріднена, вертикальна.

25. Лідерство на основі зниження витрат (цін) найбільш доцільне, коли:

1. Попит не є еластичним за ціною.

2. У галузі є товарний тип виробництва, продукт відносно стандар­тизований і піддається ефективному вдосконаленню.

3. Є велика кількість способів досягнення продуктивної диферен­ціації відповідно до вимог споживачів.

4. Більшість покупців не схильні використовувати товар звичними спо­собами.

5. Покупці несуть значні додаткові витрати при зміні продавця.


26. Диференціація може проявлятися:

 1. У загальних характеристиках товару.

 2. Через надання різноманітних послуг, що надаються після продажу.

 3. У вузькому спектрі моделей, розмірів, цін.

 4. У виборі оптимальних умов роботи, що забезпечують раціональніші форми організації праці робочого місця для розміщення матеріалів, інструментів, устаткування.

 5. Через скорочення робітників, організації доцільного в умовах підрозділу режиму праці, забезпечення безпечних умов праці.

27. Виробничі характеристики стратегії лідирування на основі зниження цін (витрат):

 1. «Ніх­то не зробить це дешевше».

 2. «Виготовлене саме для тебе».

 3. «Ні­хто не зробить це краще».

 4. “Заходь і купуй”.

 5. “У нас сьогодні знижка”

28. Виробничі характеристики стратегії диференціації:

 1. «Ніх­то не зробить це дешевше».

 2. «Виготовлене саме для тебе».

 3. «Ні­хто не зробить це краще».

 4. “Заходь і купуй”.

 5. “У нас сьогодні знижка”

29. Виробничі характеристики стратегії фокусування:

    1. «Ніх­то не зробить це дешевше».

    2. «Виготовлене саме для тебе».

    3. «Ні­хто не зробить це краще».

    4. “Заходь і купуй”.

    5. “У нас сьогодні знижка”

30. Маркетингові особливості стратегії лідирування на основі зниження цін (витрат):

1. «Роз­рахунки ціни / низькі витрати»

2. «Ми задовольняємо твої потреби кра­ще за всіх».

3. «Наші продукти (послуги) — найкращі серед інших».

31. Маркетингові особливості стратегії диференціації:

1. «Роз­рахунки ціни / низькі витрати»

2. «Ми задовольняємо твої потреби кра­ще за всіх».

3. «Наші продукти (послуги) — найкращі серед інших».

32. Маркетингові особливості стратегії фокусування:

1. «Роз­рахунки ціни / низькі витрати»

2. «Ми задовольняємо твої потреби кра­ще за всіх».

3. «Наші продукти (послуги) — найкращі серед інших».

33. Головні риси стратегії лідирування на основі зниження цін (витрат):

1. Стандартизована продукція: тіль­ки кілька різновидів, обмежені­сть вибору

2. Спеціалізація на певну нішу: се­гмент покупців, географічний ре­гіон, кінцеве споживання .

3. Основа — різноманітність, вибір за моделями, партіями, дета­лями, обслуговуванням тощо. Створення більше однієї відмінної характеристики товару (послуги). Різноманітні інновації.

34. Головні риси стратегії диференціації:

1. Стандартизована продукція: тіль­ки кілька різновидів, обмежені­сть вибору

2. Спеціалізація на певну нішу: се­гмент покупців, географічний ре­гіон, кінцеве споживання .

3. Основа — різноманітність, вибір за моделями, партіями, дета­лями, обслуговуванням тощо. Створення більше однієї відмінної характеристики товару (послуги). Різноманітні інновації.

35. Головні риси стратегії фокусування:

1. Стандартизована продукція: тіль­ки кілька різновидів, обмежені­сть вибору

2. Спеціалізація на певну нішу: се­гмент покупців, географічний ре­гіон, кінцеве споживання .

3. Основа — різноманітність, вибір за моделями, партіями, дета­лями, обслуговуванням тощо. Створення більше однієї відмінної характеристики товару (послуги). Різноманітні інновації.

36. Конкурентні переваги стратегії лідирування на основі зниження витрат (цін) захищаються:

1. Лідируванням на основі зниження витрат у певному сегменті ринку або поглибленою дифе­ренціацією (виготовлення продукту або надання послуги для задоволення особливих потреб споживачів цільового сегмента).

2. Урахування особливостей «кривої досвіду»: зниження цін — додатковий доход за рахунок зростання обсягів продажу та частки ринку — зниження умовно-постійних ви­трат на одиницю продукції внаслідок ефекту масштабу. Висока продуктивність у розра­хунку на 1 робітника.

3. Створення більше однієї відмінної характеристики товару (послуги). Різноманітні інновації. Індивідуальні ціни, які переви­щують витрати на отримання рі­зноманітних ознак. Інтенсивна рекламна та збутова діяльність.

37. Конкурентні переваги стратегії диференціації захищаються:

1. Лідируванням на основі зниження витрат у певному сегменті ринку або поглибленою дифе­ренціацією (виготовлення продукту або надання послуги для задоволення особливих потреб споживачів цільового сегмента).

2. Урахування особливостей «кривої досвіду»: зниження цін — додатковий доход за рахунок зростання обсягів продажу та частки ринку — зниження умовно-постійних ви­трат на одиницю продукції внаслідок ефекту масштабу. Висока продуктивність у розра­хунку на 1 робітника.

3. Створення більше однієї відмінної характеристики товару (послуги). Різноманітні інновації. Індивідуальні ціни, які переви­щують витрати на отримання рі­зноманітних ознак. Інтенсивна рекламна та збутова діяльність

38. Конкурентні переваги стратегії фокусування захищаються:

1. Лідируванням на основі зниження витрат у певному сегменті ринку або поглибленою дифе­ренціацією (виготовлення продукту або надання послуги для задоволення особливих потреб споживачів цільового сегмента).

2. Урахування особливостей «кривої досвіду»: зниження цін — додатковий доход за рахунок зростання обсягів продажу та частки ринку — зниження умовно-постійних ви­трат на одиницю продукції внаслідок ефекту масштабу. Висока продуктивність у розра­хунку на 1 робітника.

3. Створення більше однієї відмінної характеристики товару (послуги). Різноманітні інновації. Індивідуальні ціни, які переви­щують витрати на отримання рі­зноманітних ознак. Інтенсивна рекламна та збутова діяльність

39. Можливі ризики при реалізації стратегії лідирування на основі зниження витрат (цін):

1. При технологічному прориві (винаході, створення нової тех­нології) — ризик втратити пе­ревагу. Дослідження конкурентами тих самих показників внас­лідок імітації та цілеспрямова­них заходів щодо зниження витрат. Запізнення з реакцією на зміни на ринку внаслідок зосередження на проблемах витрат.

2. Зниження ефекту диференціа­ції фокусуванням за рахунок підвищення витрат на обслу­говування вузької стратегічної цільової групи («рух ліворуч від точки беззбитковості»). Скорочення відмінностей у характеристиках потреб вузької стратегічної групи та ринку взагалі (потенційна витрата споживачів). За рахунок подальшої сегментації ринку всередині стратегічної цільової групи, що здійснює конкурент (втрата споживачів).

3. Привабливість диференціації (тобто особливість асорти­менту, додаткових послуг) може стати меншою, ніж еко­номічні мотиватори, оскільки диференціація, як правило, до­рого коштує (порівняно з се­рійним і масовим виробницт­вом аналогічної продукції).

40. Можливі ризики при реалізації стратегії диференціації:

1. При технологічному прориві (винаході, створення нової тех­нології) — ризик втратити пе­ревагу. Дослідження конкурентами тих самих показників внас­лідок імітації та цілеспрямова­них заходів щодо зниження витрат. Запізнення з реакцією на зміни на ринку внаслідок зосередження на проблемах витрат.

2. Зниження ефекту диференціа­ції фокусуванням за рахунок підвищення витрат на обслу­говування вузької стратегічної цільової групи («рух ліворуч від точки беззбитковості»). Скорочення відмінностей у характеристиках потреб вузької стратегічної групи та ринку взагалі (потенційна витрата споживачів). За рахунок подальшої сегментації ринку всередині стратегічної цільової групи, що здійснює конкурент (втрата споживачів).

3. Привабливість диференціації (тобто особливість асорти­менту, додаткових послуг) може стати меншою, ніж еко­номічні мотиватори, оскільки диференціація, як правило, до­рого коштує (порівняно з се­рійним і масовим виробницт­вом аналогічної продукції).

41. Можливі ризики при реалізації стратегії фокусування:

1. При технологічному прориві (винаході, створення нової тех­нології) — ризик втратити пе­ревагу. Дослідження конкурентами тих самих показників внас­лідок імітації та цілеспрямова­них заходів щодо зниження витрат. Запізнення з реакцією на зміни на ринку внаслідок зосередження на проблемах витрат.

2. Зниження ефекту диференціа­ції фокусуванням за рахунок підвищення витрат на обслу­говування вузької стратегічної цільової групи («рух ліворуч від точки беззбитковості»). Скорочення відмінностей у характеристиках потреб вузької стратегічної групи та ринку взагалі (потенційна витрата споживачів). За рахунок подальшої сегментації ринку всередині стратегічної цільової групи, що здійснює конкурент (втрата споживачів).

3. Привабливість диференціації (тобто особливість асорти­менту, додаткових послуг) може стати меншою, ніж еко­номічні мотиватори, оскільки диференціація, як правило, до­рого коштує (порівняно з се­рійним і масовим виробницт­вом аналогічної продукції).

42. Неспоріднена, або конгломератна, диверсифікація здійснюється, як правило, такими способами:

1. Злиття або купівля; створення нового напрямку діяльності з використанням внутрішніх можливостей підприємства; створення спільного підприємства.

2. Об’єднання стратегічних підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств

3. Об’єднання підприємств промисловості та транспорту для здійснення певної діяльності

4. Створення підприємств, що діють на базі фінансової незалежності одне від одного

5. Договірні об’єднання, що створені на базі поєднання виробництва, наукових та комерційних інтересів


43. Стратегія переорієнтації:

1. Довгостроковий процес, внаслідок якого відбуваються зміни в цільових настановах підприємства та створюються умови для його подальшого розвитку при подоланні кризової ситуації.

2. Тимчасовий відступ під впливом негативних умов, що склалися: невизначеність ситуації після прийняття нового закону; погіршення показників структури капіталу; кризова ситуація, яка сформувалася внаслідок дуже швидкого розвитку; труднощі у постачальника або споживача; форс-мажорні обставини тощо.

3. Описує загальний напрямок розвитку підприємства.

 1. Забезпечує довгострокові конкурентні переваги структурного підрозділу

5. Розробляється функціональними відділами і службами підприємства.

44. Стратегія зменшення:

1. Довгостроковий процес, внаслідок якого відбуваються зміни в цільових настановах підприємства та створюються умови для його подальшого розвитку при подоланні кризової ситуації.

2. Тимчасовий відступ під впливом негативних умов, що склалися: невизначеність ситуації після прийняття нового закону; погіршення показників структури капіталу; кризова ситуація, яка сформувалася внаслідок дуже швидкого розвитку; труднощі у постачальника або споживача; форс-мажорні обставини тощо.

3. Описує загальний напрямок розвитку підприємства.

 1. Забезпечує довгострокові конкурентні переваги структурного підрозділу

5. Розробляється функціональними відділами і службами підприємства.

45. Який з перерахованих підходів в ході розробки стратегії переорієнтації не використовується:

 1. Розробка заходів щодо відновлення необхідних рівнів рентабель­ності тих видів продуктів, які підприємство випускає.

2. Розробка та виконання в окремих напрямках діяльності стратегій «збирання врожаю» та «відсічення зайвого», а на зібрані кошти — розширення більш перспективних напрямків.

3. Економія всіх видів витрат при виробництві всього асортименту продукції, що випускається.

4. Перегляд структури «портфеля»: продажу (закриття) безперспек­тивних напрямків і розвиток (опанування) напрямків діяльності у перспективніших галузях;

5. Зумовлюється негативними обставинами, які передбачаються як варіант розвитку подій або ні (в цьому разі підприємство може опинитись у гострій кризі), а закінчення її виконання — припинення дії «несприятливих» факторів і поверненням до параметрів «нормального розвитку».

46. В чому головна мета “портфеля” стратегій організації:

1. Досягнення конкурентних переваг, які мо­жна реалізувати за наявності різних напрямків діяльності (різних бі­знесів).

2. Досягнення максимуму прибутку

3. Підвищення витрат виробництва

4. Підвищення продуктивності праці

5. Досягнення синергічного ефекту

Схожі:

Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Застосовується до різних видів людської діяльності: управління автомобілем, трактором, космічними апаратами, торговельно-технологічними...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Застосовується до різних видів людської діяльності: управління автомобілем, трактором, космічними апаратами, торговельно-технологічними...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Хто з істориків бізнесу досліджував найбільші корпорації США щодо питань структурного розвитку
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Хто з істориків бізнесу досліджував найбільші корпорації США щодо питань структурного розвитку
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Який вид конкурентних переваг І яка ринкова сфера відповідає глобальній диференціації, як базовій загальноконкурентній стратегії
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Забезпечення раціонального розподілу ресурсів між напрямками діяльності (сзг) І їх ефективного використання для як найкращого досягнення...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Забезпечення раціонального розподілу ресурсів між напрямками діяльності (сзг) І їх ефективного використання для як найкращого досягнення...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління
В чому на Ваш погляд, полягає стратегічний аспект управління розвитком конкретної організації? Які конкретні позиції для розвитку...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища
Здійснення цілеспрямованого впливу на певний об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною обставин
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища
Здійснення цілеспрямованого впливу на певний об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною обставин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи