Словник архiтектурних термiнiв icon

Словник архiтектурних термiнiв
Скачати 40.25 Kb.
НазваСловник архiтектурних термiнiв
Дата12.09.2012
Розмір40.25 Kb.
ТипДокументи


СЛОВНИК

архiтектурних термiнiв


 1. Ансамбль - оформлена як цiла група будинкiв, споруд.

 2. Арка - дугообразне перекриття пройомiв у стiнi (вiкон, дверей, ворiт), мал. 1.

 3. Аркада - ряд дугообразних пройомiв у стiнi, що спираються на колони чи стовпцi, мал.2.

 4. Аркбутан - арка мiж зовнiшньою стiною головного нефу i контросом у готичнiй церквi призначена для укрiплення будiвлi, мал. 3.

 5. Атрiй - головне примiщення древньоримського жилого будинку, яке освiтлюється через отвiр у стелi.

 6. База - розширена нижня частина колони, стовпа або пiлястра, мал.4.

 7. Базиліка - продовжена будiвля, яка складається з 3-х чи бiльше нефiв, середнiй неф вище за останнi i має окрещений дах. У верхнiй частинi середнього нефу над дахами бокових нефiв розмiщуються вiкна. В античну епоху будiвлi були ринковими, судовими будинками, пiзнiше так будували церкви, мал. 5.

 8. Вимперг - гостроконечний плоский фронтон над дверима i вiкнами готичних будiвель, мал. 6.

 9. Вiтраж - декоративна площина зроблена iз шматочкiв скла, що закриває вiкна, частково дверi. Широко використовувалася у романськiй та готичнiй архiтектурi.

 10. Волюта - прикраса у виглядi спiралi, частина капiтелi іонічної колони, використовувалася в пiзнiших архiтектурних стилях, мал. 7.

 11. Галерея - довгий урочистий перехiд, що єднає дворцовi примiщення, якої одна iз стiн була перерiзана частини вiкнами i завдяки чому в них розмiщували твори мистецтва - звiдти пiзнiша назва художнiх зiбрань картинна галерея.

 12. Готичний - вiд назви племен готичного походження, якi приймали участь у Великому переселеннi народiв у 1 т. до н.е.

 13. Грецький хрест - рiвнокiнечний хрест, мал. 8.

 14. Гриф - казкова iстота з тулубом, орлиною головою i крилами, улюблений мотив схiдного мистецтва.

 15. Дольмен - складена з великих камiнних блокiв поховальна споруда у камiнному вiцi, мал.9.

 16. Доричний ордер - стародавнiй старогрецькiй архiтектурний стиль, який склався у племен дорiйцiв бiля 600 р. до н.е. На мал. 10 дорична колона.

 17. Драпiровка - тканина, художньо укладена в складину.

 18. Зоряне склепiння - склепiння, нервюри якого розходяться як зорi, мал. 11.

 19. Зiкхурат - ступiнчата башта у месопотамському храмовому будiвництвi, мал. 12.

 20. Iнтарсiя - мозаїка, орнамент чи картина з дерев'яних платiвок рiзного кольору, використовується для прикрашення меблiв.

 21. Iонiчний ордер - древньогрецький архiтектурний стиль. На мал. 13 колона iонiчного ордеру.

 22. Капелла - невелика будiвля для молитви, окрема або сполучена iз церковною будiвлею, мал. 14.

 23. Вiнок капел - розташованi півколом навколо хора капели, вiдкритi у простiр хору. Частiше всього зустрiчалися у французьких середньовiчних соборах.

 24. Карiатiда - архiтектурна опора у вигляді статуї жiнки у довгому одязi. В античнiй архiтектурi вживалася замiсть колони, мал. 15.

 25. Карниз - виступ, що iде полосою вздовж будiвлi зверху будинку або над вiкнами i дверима.

 26. Контрфорс - характерний для готичної архiтектури опорний стовп, що ставився з зовнiшнього боку будинку, мал. 16.

 27. Коринфський ордер - вiдносно новий i багатий архiтектурний стиль, отримав свою назву від Коринфа, на мал. 17.

 28. Краб - рiзна камiнна прикраса у виглядi листа або пуп'янка на баштах, шпилях, вимпергах готичних будiвель, мал. 18.

 29. Крестове склепiння - чотирьох складове склепiння, мал. 19.

 30. Крестоцвiт - рiзна камiнна прикраса на вiстряку готичних шпилiв, вимпергiв фiалiв, нагадує квiтку з чотирма пелюстками, мал. 20.

 31. Лабiринт - будiвля iз складними, заплутаними ходами, назва висходить вiд палацу легендарного царя Мiноса на о.Крiт.

 32. Латiнський хрест - хрест iз подовженою вертикальною перекладкою, мал. 21.

 33. Ложна ниша - плоска нiша, що нагадує вiкно, дверi, арку, часто використовувалася у середньовiчнiй архiтектурi, мал. 22.

 34. Луковiчний купол - нагадує по формi луковицю, використовувався у давньоруськiй архiтектурi, мал. 23.

 35. Мавзолей - вiд iменi гробницi царя Мавсола (Мала Азiя, 4 ст. до н.е.), велика надгробна споруда.

 36. Мансардний дах - дах з ламаним силуетом, назву дав французький архiтектор Жюль Мансар, мал. 24.

 37. Мастаба - надгробна споруда з плоскою кровлею у стародавньому Єгиптi, мал. 25.

 38. Меандр - старогрецький орнамент (вiд звивистої рiки Меандр у М.Азiї), мал. 26.

 39. Менгiр - поставленi в епоху бронзи з культовою метою вертикальнi камiннi стовпи, мал. 26.

 40. Мiнарет - башта мусульманського храму, мал. 28.

 41. Нервюра - складена з рiзаного камiння або цегли, вузька арка, що пiдтримує склепiння, вживається у готичнiй архiтектурi, мал. 29.

 42. Пiлони - могутнi стовпи, що пiдтримують перекриття башти бiля ворiт, мал. 30.

 43. Пiлястра - виступаючий iз стiни чотирьох вугільний стовп, який подiляє поверхню, мал. 31.

 44. Полуколона - колона, яка тiльки наполовину виступає iз стiни.

 45. Портик - галерея на колонах, або перед входом до будинку, особливо в архiтектурi античностi i класицизму, мал. 32.

 46. Путтi - зображення оголених ( в бiльшостi з крильцями) хлопчикiв у мистецтвi.

 47. Рельєф - вид скульптури, в якому зображення i узори частково виступають з площини.

 48. Розетка - кругла прикраса, яка нагадує квiтку.

 49. Рокайль - мотив орнаменту у виглядi раковини з вигнутими краями.

 50. Трилисник (трифолiй) - готичний орнамент з 3-х пелюсток, мал. 35.

 51. Чотирьохлисник (квадрiфолiй) - готичний орнамент з 4-х пелюсток, мал. 35.

 52. Тріумфальна арка - почеснi ворота на честь отримання важливих перемог у Давньому Римi, будувалися також в архiтектурi класицизму, мал. 36.

 53. Фасад - передня, парадна сторона будинку.

 54. Фiал - маленька башта на вершинi башт, котрфорств, вимпергiв у готичних будiвлях, мал. 37.

 55. Фреска - стiнний розпис по вологiй штукатурцi.

 56. Фриз - стрiчка прикрас з фiгур або орнаменту на античних храмах, застосовувалася i в бiльш пiзнiй перiод, мал. 38.

 57. Фронтон - виступаючий вперед трьохвугiльна частина на фасадi будiвлi, трьох вугiльна прикраса над вiкном або дверима, мал. 39.

 58. Хор - простiр у схiднiй частинi церкви, де знаходиться вiвтар.Схожі:

Словник архiтектурних термiнiв iconАрхiтектурних термiнiв
Аркада ряд дугообразних пройомiв у стiнi, що спираються на колони чи стовпцi, мал. 2
Словник архiтектурних термiнiв iconАрхiтектурних термiнiв
Аркада ряд дугообразних пройомiв у стiнi, що спираються на колони чи стовпцi, мал. 2
Словник архiтектурних термiнiв iconСловник
Словник термінів І визначень «Очистка природних вод» (для студентів усіх форм навчання напряму 060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)...
Словник архiтектурних термiнiв icon3131 Українсько-англійський словник
Українсько-англійський словник до елементарного курсу української мови / укладачі: Т. О. Дегтярьова, Ю. Г. Косенко, І. М. Шевченко....
Словник архiтектурних термiнiв iconДокументи
1. /Дегтярьова Словник украхн.-анг до вступ курсу/~$овник укр. уроки 1-20.doc
2....

Словник архiтектурних термiнiв iconС. М. Крівіч Словник-довідник з дзюдо
Словник-довідник з дзюдо. Мр до практичних занять з дисциплін «Фізичне виховання» І «Фізична культура» (для студентів усіх спеціальностей...
Словник архiтектурних термiнiв iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет українсько-англійський словник
Українсько-англійський словник до вступного фонетико-граматичного курсу української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення...
Словник архiтектурних термiнiв icon3483 тематичний словник з клінічної термінології з дисципліни «Латинська мова»
Тематичний словник з клінічної термінології з дисципліни «Латинська мова» / укладачі: Г. С. Ільїна, Н. О. Симоненко – Суми : Сумський...
Словник архiтектурних термiнiв iconХарківська національна академія міського господарства словник спеціальних фехтувальних термінів Методичні вказівки
Словник спеціальних фехтувальних термінів: Методичні вказівки для проведення практичних І самостійних занять з дисциплін «Фізичне...
Словник архiтектурних термiнiв iconМіністерство освіти І науки україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка кафедра українознавства та гуманітарної підготовки словник іншомовних слів для студентів економічного факультету полтав а
Підготовлений викладачами кафедри українознавства та гуманітарної підготовки спільно із студентами, словник допоможе вам при вивченні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи