Зміст тем курсу тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу icon

Зміст тем курсу тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу
НазваЗміст тем курсу тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу
Дата12.09.2012
Розмір93.5 Kb.
ТипКонцепція

Зміст тем курсу


ТЕМА 1. Предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу

Предмет курсу, історичний розвиток міждержавних економічних зв"язків. Обсяг, географія та товарна структура сучасної міжнародної торгівлі. Зовнішньоекономічна політика країн в умовах ринкової економіки. Місце України в загальному обсязі міжнародної торгівлі. Наслідки лібералізації ЗЕД в Україні. Об"єкти та суб"єкти ЗЕД. Основи державного регулювання ЗЕД в Україні: термінологія, що використовується у ЗЕД; принципи та види ЗЕД; правові засади на здійснення ЗЕД; органи державного регулювання та місцевого управління ЗЕД та їх основні функції. Торгові представництва за кордоном, їх основні задачі та функції. Двосторонні та багатосторонні міжнародні договори щодо ЗЕД.


^ ТЕМА 2. Сучасний стан і основні напрямки розвитку ЗЕД в Україні

Концепція зовнішньоекономічної політики України. Основні показники ЗЕД України: обсяг і та динаміка зовнішньоторговельного обороту (товари та послуги). Статичний та динамічний торговельні баланси України, їх аналіз. Географічна та товарна структура експорту та імпорту України, структура експорту та імпорту послуг, їх динаміка. Недоліки національної експортної структури та перспективи розвитку ЗЕД України.


^ ТЕМА 3. Тарифні та нетарифні методи регулювання ЗЕД в Україні

Основні принципи тарифного та нетарифного методів регулювання ЗЕД. Нормативно-правові акти, що регулюють ЗЕД в Україні. Основні функції недержавних органів регулювання ЗЕД: торгово-промислові палати, фондові та валютні біржі.

Міжнародний досвід використання тарифних методів регулювання ЗЕД (в тому числі в країнах, що є членами ВТО) та особливості їх використання в Україні. Принципи оподаткування ЗЕД.

Нетарифні методи регулювання ЗЕД: міжнародний досвід і особливості їх застосування в Україні. Порядок реєстрації ЗЕД, система ліцензування та квотування. Порядок встановлення та використання технічних, фармакологічних, санітарних, фітосанітарних, ветеринарних та екологічних стандартів і вимог при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Інформаційне забезпечення суб"єктів ЗЕД.


^ ТЕМА 4. Митне регулювання ЗЕД

Митна система. Поняття митний кордон і митна територія. Митні органи, їх структура, основні задачі та обов"язки. Організація та порядок здійснення митного контролю. Міжнародне митне право та митне законодавство України. Особливості набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи. Міжнародне співробітництво з питань митної справи.

Обмеження експортно-імпортних операцій, що виникають з міжнародних зобов"язань.

Єдиний митний тариф. Види та ставки мита. Митні збори. Основні положення Митного кодексу України: огляд товарів, багажу, ручної поклажі, особистий огляд громадян; звільнення від митного огляду; процедура декларування, обов"язки декларанта; митна декларація та порядок її заповнення; порядок митного оформлення товарів, що експортуються та імпортуються; особливості митного оформлення товарів, що імпортуються з країн, з якими Україна уклала угоду про вільну торгівлю; митні процедури при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний контроль України; розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем; підприємницька діяльність із надання послуг, пов"язаних з митним оформленням товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України; митні склади; спеціальні митні зони; магазини безмитної торгівлі; митна та контрактна вартість товарів, методи їх визначення; порядок і механізм визначення країни походження товарів; митні пільги; верифікація сертифікатів про походження товарів з України; запобігання контрабанді; відповідальність за порушення митних правил; провадження у справах про порушення митних правил; порядок оскарження постанов у справах про порушення митних правил.

Порядок реєстрації суб"єктів ЗЕД у митних органах.


^ ТЕМА 5. Міжнародні правила "Інкотермс"

Основні положення Указу Президента України "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" від 4 жовтня 1994 року N 567/94. Історія запровадження, мета та сфера застосування міжнародних правил "Інкотермс". Структура "Інкотермс". Характеристика умов поставки товарів: групи E, F, C, D. Транспортні умови поставки та їх характеристика за правилами "Інкотермс".

Порядок визначення контрактної вартості товарів в залежності від умов поставки згідно з правилами "Інкотермс".


^ ТЕМА 6. Методи пошуку та проникнення вітчизняних підприємств

на зовнішні ринки товарів і послуг

Дослідження потенційних можливостей вітчизняної фірми щодо зовнішніх ринків. Маркетинг зовнішнього ринку товарів та послуг за вибраною номенклатурою. Алгоритм пошуку іноземних партнерів.

Аналіз економічного, політично-правового та культурного середовища фірми-партнера. Підготовка конкурентного листа. Способи встановлення контактів з потенційним іноземним партнером. Розрахунок експортних (імпортних) цін. Аналіз і опрацювання конкурентних матеріалів. Визначення умов платежу та поставки.

Конвенція ООН щодо договорів міжнародної купівлі-продажу товарів. Оферта, її структура, відклична та безвідклична оферта. Підготовка та відправлення відкличної оферти. Стратегія і тактика проведення переговорів з іноземним партнером. Етика переговорів. Підготовка та відправлення безвідкличної оферти. Акцепт.

Порядок відкриття валютного рахунку. Документи, які необхідні для відкриття поточного рахунку в інозем­ній валюті підприємством-резидентом, порядок їх оформлення.

Методи проникнення та завоювання зовнішніх ринків. Міжнародний досвід конкурентної боротьби.


^ ТЕМА 7. Зустрічна торгівля та її види

Особливості зовнішніх бартерних операцій, переваги та недоліки. Особливості визначення контрактної та митної вартості бартерних операцій. Комерційна компенсація, зустрічна та авансова закупівлі, угоди типу " свіч", "оффсет", рамочні угоди, угоди позитивної зустрічної торгівлі, угоди щодо зворотного експорту. Законодавство України щодо бартерних операцій. Особливості укладання та виконання бартерних угод із зарубіжним партнером.

Операції промислового співробітництва. Співробітництво на комерційній основі, виробнича кооперація. Особливості операцій з давальницькою сировиною, їх переваги та недоліки. Обсяг бартерних операцій та операцій з давальницькою сировиною в Україні, їх динаміка, позитивні та негативні наслідки від цих операцій для економіки України. Законодавство України щодо операцій з давальницькою сировиною. Особливості укладання та виконання угод з давальницькою сировиною із зарубіжним партнером.


^ ТЕМА 8. Посередницькі та орендні операції на зовнішніх ринках

Основні види посередницьких операцій у ЗЕД, їх характеристика та особливості. Особливості укладання та виконання угод комісії та консигнації із зарубіжним партнером. Договір "делькредере". Торгові агенти, представники, брокери, маклери, дистриб"ютори, дилери, особливості їх діяльності при здійснені зовнішньоекономічних операцій. Агенти з правом "першої руки", ексклюзивні агенти, їх переваги порівняно з іншими суб"єктами посередницької діяльності. Законодавство України щодо посередницьких операцій. Особливості укладання та виконання посередницьких угод із зарубіжним партнером.

Особливості лізингових операцій у ЗЕД. Оперативний та фінансовий лізинг, їх відмінності. Міжнародний досвід лізингових операцій. Законодавство України щодо лізингових операцій. Особливості укладання та виконання лізингових угод із зарубіжним партнером.


^ ТЕМА 9. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів

Міжнародне законодавство та законодавство України щодо форми та змісту зовнішньоекономічних контрактів. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (затверджено наказом Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 № 201). Структура зовнішньоекономічних контрактів, основні вимоги та умови, додаткові умови. Порядок внесення змін та доповнень до зовнішньоекономічних контрактів.


ТЕМА 10. Техніка підготовки, організація укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів

Техніка підготовки та укладання зовнішньоекономічних контрактів, їх виконання. Порушення виконання умов контракту в результаті форс-мажорних обставин, порядок їх реєстрації та підтвердження в Україні та за кордоном. Порядок вирішення спірних питань, що виникають у ЗЕД.

Особливості укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів на послуги (туристичні, ремонтні, проектні, консультативні, маркетингові, експедиційні та ін.).^ ТЕМА 11. Порядок визначення цін на товари та послуги

у зовнішньоекономічних контрактах

Особливості цінової політики у ЗЕД. Структура цін. Види цін. Методи встановлення цін на експортні (імпортні) товари та послуги. Тверда ціна, перемінна ціна з наступною фіксацією, ціна, що ковзає. Порядок розрахунків ціни за конкурентними листами. Індикативні ціни, порядок їх застосування. Контрактна та митна вартість товарів та послуг, їх особливості. Суперечності, що виникають при визначенні ціни експортних (імпортних) товарів при їх митному оформлені.


^ ТЕМА 12. Методи платежів і форми розрахунків у ЗЕД

Методи платежів: авансовий платіж; платежі за допомогою акредитивів (відзивний та безвідзивний акредитив); оплата після відвантаження; документарне інкасо; торгівля по відкритому рахунку. Алгоритм здійснення платежів за допомогою акредитивів, інкасо та по відкритому рахунку.

Методи розрахунків: чеки; перевідні векселі; банківські трати; поштові платіжні доручення; телеграфні (телексні) платіжні доручення; інструкції системи SWIFT (пріоритетні, термінові та не термінові); міжнародний грошовий переказ. Алгоритм здійснення платіжних розрахунків.


^ ТЕМА 13. Організація та управління міжнародними перевезеннями

Принципи управління комерційною діяльністю транспортних організацій в Україні. Особливості укладання міжнародних контрактів про надання транспортних послуг. Фрахт і страхування міжнародних перевезень. Види міжнародних перевезень та іх особливості: морські, автомобільні, повітряні, залізничні, змішані. Порядок оформлення транспортних документів на міжнародне перевезення. Особливості законодавства України щодо міжнародних перевезень.

Порядок надання міжнародних транспортно-експедиційних послуг в У країні. Особливості методики визначення цін на транспортні послуги.


^ ТЕМА 14. Порядок організації та функціонування підприємств

з іноземним капіталом в Україні та за кордоном

Законодавство України щодо іноземного інвестування. Двосторонні угоди про захист іноземних інвестицій. Двосторонні угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Порядок створення українських і змішаних підприємств за участю українського капіталу за кордоном, їх види, умови функціонування та ліквідації.

Порядок створення іноземних і змішаних підприємств за участю іноземних інвесторів в Україні, їх види, умови функціонування та ліквідації.

Трасфертні ціни, їх особливості та ефективність використання. Репатріація прибутків іноземних компаній, їх оподаткування. Досвід роботи спільних підприємств в Україні: позитивні та негативні наслідки.


^ ТЕМА 15. Основні положення угод ГАТТ/СОТ у міжнародній торгівлі

Угода щодо сільського господарства; Угода щодо вживання заходів з санітарії та фітосанітарії; Угода щодо текстилю та одягу; Угода щодо технічних бар"єрів у торгівлі; Угода щодо заходів інвестування стосовно торгівлі; Угода про інспекцію перед поставкою; Угода щодо правила визначення походження; Угода щодо процедури імпортного ліцензування; Угода щодо субсидій і компенсаційних заходів; Угода щодо гарантій; Угода щодо аспектів з питань права про інтелектуальну власність стосовно торгівлі; Антидемпінговий Кодекс; Митне оцінювання; Домовленість щодо правил і процедур стосовно врегулювання суперечок.


^ ТЕМА 16. Міжнародне валютне регулювання та валютне регулювання в Україні

Необхідність міжнародного валютного регулювання. Основні механізми валютного регулювання Міжнародного валютного фонду. Основні принципи державного регулювання в Україні. Державні інститути валютного регулювання. Механізми державного валютного регулювання. Суб"єкти валютного ринку. Законодавство України щодо валютного регулювання. Порядок відкриття валютних рахунків. Алгоритм здійснення розрахунків в іноземній валюті. Порядок організації торгівлі іноземною валютою. Порядок ввезення та вивезення іноземної валюти. Валютний обмінний курс, порядок відображення у бухгалтерському обліку доходів (збитків) в результаті зміни курсу національної валюти. Відповідальність за порушення валютного законодавства.


^ ТЕМА 17. Кредитування та страхування ЗЕД

Міжнародний досвід кредитування зовнішньоекономічних операцій. Система кредитних органів. Види кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, споживчий, консорціумний. Форми кредиту: за терміном надання (короткострокові, середньострокові, довгострокові); за формою забезпечення (забезпечені заставою, гарантовані банками); за ступенем ризику (стандартні та з підвищеним ризиком); за методом надання (у разовому порядку, відповідно до відкритої лінії, обумовлені); за строками погашення (водночас, у розстрочку, за вимогою кредитора, з прогресією або регресією платежів). Законодавство України щодо зовнішнього кредитування. Порядок та умови надання кредиту в Україні.

Основні валютні ризики та способи захисту від їх впливу.


ТЕМА 18. Аналіз економічної ефективності ЗЕД

Теоретичні аспекти оцінки економічної ефективності ЗЕД. Фактори, що впливають на рівень економічної ефективності ЗЕД, їх кількісна та якісна оцінка. Основні показники ефективності ЗЕД держави та підприємства. Методика оцінки ефективності ЗЕД.

Особливості оцінки ефективності діяльності підприємств з іноземним капіталом.

Схожі:

Зміст тем курсу тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу iconТема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу Предмет курсу, історичний розвиток міждержавних економічних зв язків
Основні положення Указу Президента України "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" від 4 жовтня...
Зміст тем курсу тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу iconЗміст навчальної дисципліни Лекція Загальні положення цивільного права. Основні поняття
Загальні положення цивільного права. Основні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права....
Зміст тем курсу тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу iconЗапорізький національний університет
«Історія». В даній програмі систематизовано викладені цілі, основні завдання, зміст, організація, форми й методи контролю, методичні...
Зміст тем курсу тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу iconТема Предмет, основні поняття І система курсу „Судові І правоохоронні органи України
Питання тестових завдань до іспиту з курсу „Судові та правоохоронні органи України”
Зміст тем курсу тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу iconТематичнийпла н по видах занять з курсу "Паблік рілейшнз "
Тема Менеджмент підприємства та піарна стратегія. Поняття «паблік рілейшнз» (PR). Цілі та задачі. Основні направлення роботи піар...
Зміст тем курсу тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу iconVI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема
Тема Предмет та основні поняття курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики розвитку дітей» – 6 год
Зміст тем курсу тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу iconСпеціальність Екологія та охорона навколишнього середов
Вступ. Об’єкт і предмет курсу, його зв’язок з іншими науковими дисциплінами. Основні завдання, які ставляться в процесі вивчення...
Зміст тем курсу тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу iconТематичний план лекцій з фармацевтичної опіки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “Клінічна фармація” на 2008-2009навчальний рік
Предмет, завдання та основні поняття фармацевтичної опіки. Концепція самолікування. Поняття „самолікування”, „самодопомога” та „самопрофілактика”....
Зміст тем курсу тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу iconТематичний план практичних занять з фармацевтичної опіки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності „Клінічна фармація” на 2008-2009 навчальний рік
Предмет, завдання та основні поняття фармацевтичної опіки. Концепція самолікування. Поняття „самолікування”, „самодопомога” та „самопрофілактика”....
Зміст тем курсу тема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка семестровий план
Вступ. Об’єкт і предмет курсу, його зв’язок з іншими науковими дисциплінами. Основні завдання, які ставляться в процесі вивчення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи