Критерії оцінювання отриманих студентами знань icon

Критерії оцінювання отриманих студентами знань
Скачати 33.94 Kb.
НазваКритерії оцінювання отриманих студентами знань
Дата19.09.2012
Розмір33.94 Kb.
ТипДокументи

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ОТРИМАНИХ СТУДЕНТАМИ ЗНАНЬ
В структуру курсу окрім лекцій входять семінарські заняття, консультації, самостійна та індивідуальна робота, які є важливими в оволодінні не лише теоретичними знаннями, а і практичними навичками їх застосування.

Самостійна робота студентів передбачає цілеспрямований пошук ефективних способів вивчення курсу, свідоме ставлення та послідовність в роботі, вміння використовувати наявну літературу і нормативну базу, планувати власну роботу.

Формами самостійної роботи можуть бути: аналіз нормативних джерел (законів та підзаконних актів) і написання рефератів. Аудиторна робота студентів визначається лекційними та семінарськими заняттями, груповими та індивідуальними консультаціями. Це основні форми роботи. Поряд з ними використовуються тестові завдання, колоквіуми, захист рефератів, заліки і екзамени, а також рубіжний контроль (атестація студентів).

І. Основною формою роботи студентів в навчальному процесі є лекція. Вона розкриває перед студентами суть основних положень курсу, що вивчається. Значне змістовне навантаження лекції поєднується з методичними вказівками та літературою, необхідними для підготовки до семінарських занять. Вміння вести конспекти лекцій студентами – одне з базових умінь, яке виробляється студентами при цій формі роботи.

ІІ. Семінар слугує не тільки закріпленню і поглибленню знань студентів з курсу, що вивчається, а сприяє активізації їх пізнавальної активності. Участь у обговоренні основних питань, винесених на семінарське заняття, дозволяє набути навички ведення дискусії та практичного застосування положень трудового права. Підготовка до семінару передбачає наступну послідовність навчальних дій студентів:

1. Вивчення плану семінарського заняття: а) плану питань семінару; б) плану відповіді на запропоновані питання; в) підбір літератури із запропонованого списку.

2. Повторення конспекту лекції теми.

3. Опрацювання рекомендованої літератури (підручників, посібників, монографій, публікацій в періодиці тощо).

4. Вивчення основних нормативних документів.

5. Виконання тестових завдань.

ІІІ. Важливою формою самостійної роботи студентів є підготовка реферату. Вона вимагає проходження таких етапів:

  • Вивчення методичних рекомендацій щодо написання рефератів;

  • Вибір теми із запропонованого переліку;

  • Підбір літератури і нормативно-правових документів;

  • Консультування у викладача по написанню реферату;

  • Безпосереднє опрацювання літератури та написання роботи.

ІV. Ще однією формою самостійної роботи студентів є виконання завдань рубіжного контролю. Вони носять контролюючий характер і покликані не тільки перевірити знання студента, а і розвивати самостійне логічне мислення.

^ V. Видом роботи студента, що завершує вивчення курсу є залік. Для підготовки до нього необхідно:

а) опрацювати програму курсу та методичні рекомендації щодо його вивчення;

б) користуючись конспектами лекцій та навчальною та спеціальною літературою, засвоїти навчальний матеріал;

в) незрозумілі питання з’ясувати на консультаціях перед заліком.

Рівень засвоєння навчального матеріалу, вивченого студентами з курсу та навички самостійної роботи повинні бути відображені в оцінках, що виставляються на екзамені. Згадане оцінювання здійснюється згідно з наступними загальними критеріями:

1. Повнота та глибина засвоєння програмового матеріалу з курсу.

2. Логічність і грамотність викладу матеріалу.

3. Правильність відповідей на поставлені запитання.

4. Обґрунтованість висновків та уміння їх аргументувати.

5. Уміння володіти правничою термінологією.

Оцінка “відмінно” ставиться, якщо студент глибоко і твердо засвоїв програмовий матеріал, системно, послідовно та логічно його висвітлює, вільно володіє основними термінами курсу та розуміє взаємозв’язок матеріалу дисципліни та професії, що набувається студентом, чітко і лаконічно відповідає на поставлені питання, самостійно узагальнює навчальний матеріал, показує творчі здібності в самостійному засвоєнні матеріалу курсу.

Оцінки “добре” заслуговує студент, який твердо знає програмовий матеріал, грамотно і по суті його викладає, відповіді достатньо повні, але деякі питання викладає не зовсім повно чи чітко і уточнив їх після додаткових запитань, володіє основними правничими термінами, здатний самостійно вивчати матеріал за вказаною літературою з предмету.

Оцінку “задовільно” отримує студент, який зміг засвоїти лише основний матеріал курсу, але не знає окремих деталей, та він достатній для подальшого навчання та набуття професії, допускає неточні і не повні відповіді, не чітко їх формулює, робить окремі помилки у відповіді, але може їх усунути під керівництвом викладача, недостатньо володіє правничою термінологією.

Оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який не знає значної частини матеріалу курсу, допускає суттєві помилки при його викладі, помиляється у визначенні правничих термінів. Суттєвим є те, що студент не може продовжити навчання та працювати за обраною спеціальністю без додаткового вивчення матеріалу курсу.

Схожі:

Критерії оцінювання отриманих студентами знань iconКритерії оцінювання отриманих студентами знань
У структуру курсу, окрім лекцій, входять семінарські заняття, консультації, самостійна та індивідуальна робота, які є важливими в...
Критерії оцінювання отриманих студентами знань iconМетодичні рекомендації щодо розробки критеріїв оцінювання знань та вмінь студентів
Критерії оцінювання знань та вмінь студентів є необхідною умовою перевірки результатів навчання. Вірно сформульовані критерії оцінювання...
Критерії оцінювання отриманих студентами знань iconІспит з Конституційного права зарубіжних країн (форма проведення, критерії оцінювання знань студентів)
Навчальна дисципліна Конституційне право зарубіжних країн передбачає отримання студентами комплексу знань з теорії конституційного...
Критерії оцінювання отриманих студентами знань iconШкала оцінювання: національна та ects
Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критерії оцінювання
Критерії оцінювання отриманих студентами знань iconМенеджмент зед карта самостійної роботи та критерії оцінки знань студента
Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань
Критерії оцінювання отриманих студентами знань iconМенеджмент зед карта самостійної роботи та критерії оцінки знань студента
Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного І підсумкового контролю знань
Критерії оцінювання отриманих студентами знань iconСистема оцінювання знань з курсу „Релігієзнавство”
Критерії оцінювання знань та умінь студентів під час вивчення курсу „Релігієзнавство”
Критерії оцінювання отриманих студентами знань iconКритерії оцінювання якості виконання курсової роботи
У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати...
Критерії оцінювання отриманих студентами знань iconНаскільки обсяг та рівень знань, отриманих студентами у середній школі, є достатніми для успішного навчання в університеті
Наскільки обсяг та рівень знань, отриманих студентами у середній школі, є достатніми для успішного навчання в університеті?
Критерії оцінювання отриманих студентами знань iconНаскільки обсяг та рівень знань, отриманих студентами у середній школі, є достатніми для успішного навчання в університеті
Наскільки обсяг та рівень знань, отриманих студентами у середній школі, є достатніми для успішного навчання в університеті?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи