Контрольні питання з курсу «Дослідження операцій» icon

Контрольні питання з курсу «Дослідження операцій»
Скачати 132.2 Kb.
НазваКонтрольні питання з курсу «Дослідження операцій»
Дата20.09.2012
Розмір132.2 Kb.
ТипРішення

Контрольні питання з курсу «Дослідження операцій»


 1. Математична модель задачі лінійного програмування. Приклад.

 2. Графічне рішення задачі ЛП. Приклад.

 3. Визначення дифіцитних і недифіцитних ресурсів в задачі ЛП на основі її графічного рішення. Приклад.

 4. Визначення цінності ресурсів в задачі ЛП на основі її графічного рішення. Приклад.

 5. Визначення допустимого заміщення коефіцієнтів цільової функції в задачі ЛП на основі її графічного рішення. Приклад.

 6. Стандартна форма задачі ЛП. Приклад.

 7. Алгоритм рішення задачі ЛП симплекс-методом. Приклад.

 8. Рішення задачі ЛП симплекс-методом. Приклад.

 9. Знаходження початкового базисного рішення методом великих штрафів (М-метод). Приклад.

 10. Виродженність рішення задачі ЛП. Приклад.

 11. Альтернативне оптимальне рішення в задачі ЛП. Приклад.

 12. Необмежені рішення в задачі ЛП. Приклад.

 13. Відсутність допустимих рішень в задачі ЛП. Приклад.

 14. Аналіз задачі ЛП на відчутність за допомогою симплекс-таблиць.

 15. Подвійна задача ЛП. Приклад.

 16. Одержання оптимального рішення двоякої задачі ЛП за допомогою оптимальної симплекс-таблиці прямої задачі.

 17. Экономічна інтепрітація двоякості задачі ЛП.

 18. Подвійний симплекс-метод. Приклад.

 19. Рішення транспортної задачі. Приклад.

 20. Одержання початкового базисного рішення транспортної задачі методом північно-західного вузла. Приклад.

 21. Одержання початкового базисного рішення транспортної задачі методом найменшої вартості. Приклад.

 22. Рішення задачі о призначеннях. Приклад.

 23. Математична модель транспортних задач.

 24. Математична модель задачі о призначеннях.

 25. Математична модель задачі цілочисленного програмування.

 26. Метод відсікаючих площин Гомори. Графічна ілюстрація метода.

 27. Графічна ілюстрація метода.

 28. Модель динамічного програмування. Поняття стан системи. Приклад.

 29. Рекурентне співвідношення для процедури зворотньої прогонки. Приклад.

 30. Рішення задачі оптимального розподілення капіталу методом динамічного програмування.

 31. Класифікація ігор.

 32. Опис матриці ігор. Приклад.

 33. Принцип максиміна в антагоністичних іграх. Сідлова точка.

 34. Знаходження рішення матричної гри в чистих стратегіях. Приклад.

 35. Поняття змішаної стратегії.

 36. Основні теорії матричних ігор.

 37. Рішення матричної гри (2х2) графічним способом. Приклад.

 38. Рішення матричної гри (2х2) алгебраїчним способом. Приклад.

 39. Спрощення матричних ігор. Приклад.

 40. Рішення матричних ігор (2ХМ) . Приклад.

 41. Рішення матричних ігор (МХ2) . Приклад.

 42. Рішення матричної гри (МхN) методом Брауна-Робінса.

 43. Рішення матричної гри (МхN) шляхом зведення її к парі двояких задач ЛП. Приклад.

 44. Якісна оцінка елементів платіжної матриці. Приклад.

 45. Методи реалізації виподкового механізма вибору стратегії при реалізації оптимальної змішаної стратегії.

 46. Завдання позиційної гри у вигляді дерева.

 47. Рішення позиційної гри з повною інформацією. Приклад.

 48. Нормалізація позиційної гри.

 49. Приклад рішень позиційних ігор без інформаційної множини.

 50. Приклад рішення позиційної гри з інформаційноюмножиною.

 51. Безкоаліційна гра. Приклад.

 52. Ситуації оптимальні по Нэшу.

 53. Ситуації оптимальні по Парето.

 54. Опис біматричних ігор. Приклад.

 55. Рішення біматричних ігор. Загальний випадок.

 56. Рішення біматричних ігор (2х2).

 57. Приклад рішення біматричних ігор (2х2). «Боротьба за ринки».

 58. Знайти графічним методом рішення наступної задачі ЛП:

max L = 3x1+x2;

x1+2x24;

x1-x22;

x13;

x10; x20.

 1. Привести до стандартної форми наступну задачу ЛП:

min L = x1+3x2;

-2x1+5x2-5;

6x1-3x26;

x20; x1 – не обмежена в знаку.

 1. Вирішити симплекс-методом наступну задачу ЛП:

min L = x1+3x2;

x1+2x28;

x1-x26;

x14;

x10; x10.

61. Вирішити симплекс-методом наступну задачу ЛП:

max L = 3x1+x2;

3x1+x2=4;

4x1-3x26;

x1+2x24;

x10; x20.

62. Знайти двояку задачу до наступній задачі ЛП:

min L =4 x1+6x2;

2x1+3x2=6;

-2x1+8x25;

4x1+9x29;

x20; x1 – не обмежена в знаку.

63. Використовуючи двоякий симплекс-метод, знайти рішення наступної задачі ЛП:

max  = 3x1+x2;

3x1+x24;

4x1+3x28;

x10; x20.

64. Вирішити наступну збалансовану транспортную задачу:


a = |5, 3, 7, 15| : b = |2, 8, 9, 11|


c =


65. Вирішити наступну збалансовану задачу о призначеннях:


a = |1, 1, 1, 1, 1| : b = |1, 1, 1, 1, 1|


c =


66. Вирішити наступну незбалансовану транспортну задачу:


a = |5, 6, 3, 4| : b = |3, 7, 5, 6|


c =


67. Вирішити наступну збалансовану задачу о призначеннях:


a = |1, 1, 1, 1, 1| : b = |1, 1, 1, 1, 1|


c =


69. Вирішити графічним методом наступну задачу цілочисленного програмування:


max L = 5x1+8x2;

x1-x21;

7x1+5x235;

x1,x2 – невід’ємні цілі.


70. Вирішити, використовуючи дрібний алгоритм, наступну задачу цілочисленного програмування:

max  = x1+4x2;

x1+2x22;

3x1+5x26;

x1,x2 – невід’ємні цілі.


71. Використовуючи метод динамічного програмування знайти найкоротший шлях між пунктом А і В. Прокладання шляху можлива тільки на північ, захід і по діагоналі.

72. Використовуючи метод динамічного програмування розподілити оптимальним методом капітал К=6 тыс. грн. між трьома підприємствами (вкладаючи тільки цілі кількості засобів в тис. грн.). Функції прибутку fi(x) рівні.


x

F1(x)

F2(x)

F3(x)

0

0

0

0

1

0,3

0,1

0,6

2

0,6

1,2

1,2

3

1,2

2,4

2,4

4

2,0

2,8

3,0

5

3,4

3,0

3,1

6

4,0

3,6

3,273. Використовуючи метод динамічного програмування знайти оптимальний план загрузки автомобіля грузопід’ємністю 30 тонн. Вартість Сi окремих неподільних предметів і їх маса qi приведені в наступній таблиці


Номер предмету

П1

П2

П3

П4

П5

П6

П7

П8

Вага предмету, qi

4

6

8

10

12

16

18

20

Вартість предмету, тис. грн.

7

10

12

15

18

28

32

4574. Знайти рішення наступної матричної гри, що має сідлову точку.


B1

B2

B3

B4

B5

A1

4

3

9

7

5

A2

6

6

3

4

8

A3

8

7

9

10

9

A4

7

2

9

5

4

A5

3

5

2

9

775. Знайти рішення графічним методом рішення наступної матричної гри:

B1

B2

B3

B4

A1

7

5

9

6

A2

8

3

2

7


76. Знайти алгебраїчним методом рішення наступної матричної гри (2х2):


8

5

3

6


77. Знайти рішення наступної матричної гри (5х2):


8

3

7

9

4

10

9

2

6

7


78. Спростити наступну матричну гру:


3

7

1

2

3

2

5

5

7

8

2

4

1

1

7

2

6

1

2

3

2

5

5

7

8


79. Вирішити методом Брауна-Робінсон наступну матричну гру (зробити 15 ітерацій)


5

7

2

4

8

3

6

5

4

8

5

9

7

5

8

480. Привести наступну матричну гру до пари двояких задач лінійного програмування.

6

8

3

5

4

9

4

7

6

3

5

9

6

10

12

8

6

9

5

5


81. Вирішити наступну матричну гру, звести її до пари двояких задач лінійного програмування.


2

4

1

5

1

4

4

3

6


82. Знайдіть рішення матричної гри, платіжні елементи якої задані якісно (n – погано, y – задовільно, х – добре, о – дуже добре):


X

n

y

n

o

X

o

x

y

o

N

y

n

y

x

O

x

y

n

o


83. Знайти рішення позиційної гри «Вибір з правом вето» при наступних початкових даних: число гравців N=3; число претендентів на пост С=5. Виграш першого гравця U1={2, 5, -1, -4}; другого –U2 = {4, 1, 2, 3}; третього – U3 = {-2, 2, 3, 0}.


84. Нормалізувати і знайти рішення наступної позиційної гри (у кінцевих вершин стоять виграші першого ігрока, які рівні програшам другого ігрока);

85. Нормалізувати і знайти рішення наступної позиційної гри:

86. Знайти оптимальне по Парето рішення для наступної біматричної гри:

5

6

2
9

4

6

А =

7

4

8

; В =

3

5

2
2

8

3
5

8

1


87. Знайти оптимальне по Нешу рішення для наступної біматричної гри:


А =

5

6

; В =

9

4

7

4

3

5


88. Знайти ситуації оптимальні по Парето (Н1 – виграші гравця 1, Н2 – виграш гравця 2)
89. Написати вираження математичної моделі наступної транспортної задачі:


a = |5, 15, 10| : b = |4, 6, 20|


c =


90. Написати вираження математичної моделі наступної задачі о призначеннях:


a = |1, 1, 1| : b = |1, 1, 1|


c =


91. Вирішити графічним методом наступну задачу ЛП, яка має вироджене рішення:

max  = 4x1+9x2;

x1+x25;

2x1+x210;

x1,x20.


92. Вирішити попередню задачу симплекс-методом.


93. Вирішити графічним методом наступну задачу ЛП, яка має вироджене проміжне рішеня:

max  = 3x1+x2;

x1+3x212;

4x1+x28;

4x1-x28;

x10, x20.


94. Вирішити попередню задачу симплекс-методом.


95. Вирішити графічним методом наступну задачу ЛП, яка має безкінечну безліч рішень:

max  = x1+2x2;

2x1+4x28;

x1+5x25;

x10, x20.


96. Вирішити попередню задачу симплекс-методом.


97. Вирішити графічним методом задачу ЛП, яка має необмежені рішення:


max  = x1+2x2;

x15;

-x1+x23;

x10, x20.


98. Вирішити графічним методом задачу ЛП, яка не має допустимих рішень:


max  = 7x1+2x2;

2x1+3x26;

x1+2x212;

4x1-x28;

x1,x20.


99. Вирішити попередню задачу симплекс-методом.


100. Недоліки, які присутні у теорії ігор.

Схожі:

Контрольні питання з курсу «Дослідження операцій» iconКонтрольні домашні завдання по дисципліні «Дослідження операцій»

Контрольні питання з курсу «Дослідження операцій» iconКонтрольні домашні завдання по дисципліні «Дослідження операцій»

Контрольні питання з курсу «Дослідження операцій» iconКонтрольні питання з дисципліни «Підприємницьке право»
Тимчасове припинення операцій та примусове списання коштів з рахунків підприємців
Контрольні питання з курсу «Дослідження операцій» iconПопельнух в м. лугченко О.І. Контрольні питання та головні задачі курсу
Контрольні питання та головні задачі курсу “Проектування дерев’яних конструкцій” (практикум з вирішення задач для студентів 4, 5...
Контрольні питання з курсу «Дослідження операцій» iconПитання з дисциплини «дослідження операцій»
Розподіл капіталовкладень між підприємствами; постановка задачі, функціональні рівняння
Контрольні питання з курсу «Дослідження операцій» iconТематичнийпла н по видах занять з курсу "Дослідження операцій"
Операція, основні поняття І якості. Прямі та зворотні задачі. Управління операцією, оцінка якості. Математичні моделі операцій. Допустимі...
Контрольні питання з курсу «Дослідження операцій» iconПитання на іспит з дисципліни «Математичне програмування та дослідження операцій»
Загальна математична модель лінійного програмування. Форми запису задач лп. Геометрична інтерпретація злп
Контрольні питання з курсу «Дослідження операцій» iconПитання на іспит з дисципліни «Математичне програмування та дослідження операцій»
Загальна математична модель лінійного програмування. Форми запису задач лп. Геометрична інтерпретація злп
Контрольні питання з курсу «Дослідження операцій» iconДисципліна: Ортопедична стоматологія Модуль Щелепно-лицева ортопедія. Суцільнолите незнімне протезування. Контрольні питання
Роль щелепно-лицевої ортопедії в наданні медичної допомоги пацієнтам з дефектами та деформаціями щелеп та обличчя, що виникли після...
Контрольні питання з курсу «Дослідження операцій» iconЛітература до навчального плану курсу " Дослідження операцій "
Вентцель Е. С. Исследование операций: Задачи,принципы,методология. М.: Наука, 1980
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи