Тести по дисциплині “дослідження операцій” icon

Тести по дисциплині “дослідження операцій”
Скачати 96.29 Kb.
НазваТести по дисциплині “дослідження операцій”
Дата20.09.2012
Розмір96.29 Kb.
ТипРішення

ТЕСТИ ПО ДИСЦИПЛИНІ “ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ”

(вірно (В) , невірно (Н))

 1. В методі вирішення транспортної задачі, фактично, використовиваються кроки сімплекс-метода.

1-В, 2-Н.

 1. Якщо до всіх коефіцієнтів cij додати одне і теж число, то оптимальне значення xij у ТЗ змінюється.

1-В, 2-Н.

 1. Збалансованна транспортна задача може не мати допустимих рішень.

1-В, 2-Н.

 1. Транспортну задачу завжди можно сбалансувати.

1-В, 2-Н.

 1. Для сбалансування однієї і тієї же транспортной задачі можуть знадобитися як фиктивні пункти відправлення, так і фиктивні пункти призначення.

1-В, 2-Н.

 1. Якщо в сімплекс-методі і методі рішення транспортної задачі використовується одне і теж початкове базісне рішення, то итераціі в обох випадках, фактично, співпадають.

1-В, 2-Н.

 1. Для кожної свободної клітини транспортної таблиці може існувати декілько ціклів, одна вершина якого лежить в данній свободній клітинці, а решта - в базісних клітинах.

1-В, 2-Н.

 1. Коефіцієнти при невідомих в рівняннях транспортної задачі дорівнюють одинице.

1-В, 2-Н.

 1. Метод південно-західного кута і метод наіменьшої вартості використовиваються тільки на першому крокі рішення транспортної задачі.

1-В, 2-Н.

 1. Метод наименьшої вартості в загальному випадку дозволяє вирішити транспортну задачу за меньшу кількість кроків, ніш метод південно-ззахідного кута.

1-В, 2-Н.

 1. Метод потенціалів дозволяє полегшити процедуру находження змінної, яка вводиться в базіс.

1-В, 2-Н.

 1. Кількість базісних змінних в транспортнії задачі дорівнює (т-1 )(п-1).

1-В, 2-Н.

 1. Кількість небазісних змінних в транспортнії задачі дорівнює m+n-1.

1-В, 2-Н.

 1. Перевірка кількості базісних змінних в початковому рішенні особливо важливо при використанні метода наіменьшої вартості.

1-В, 2-Н.

 1. Вартості перевезень із фіктивних пунктів відправлення або в фіктивні пункти призначения приймаються рівними одиниці.

1-В, 2-Н.

16.Неможна в загальному випадку отримати допустиме цілочисельне рішення шляхом округлення задачі з ослабленими обумовленнями, які отримуються шляхом відкидання потреб цілочисельності змінних.

1-В, 2-Н.

17. Відсічення, які послідовно вводяться, виключають області, яки не вміщують точек з цілими координатами, багатогранника дозволених рішень задачі з ослабленими обумовленнями до тих пір, доки деякі знову отримані оптимальні рішення не опиняться цілочисельними.

1-В, 2-Н.

18. Значення цільової функції в оптимальному рішенні цілочисельної задачі максимизації (мінімізації) може бути більше (менше) оптимального значення цільової функції відповідної задачі з ослабленими обумовленнями.

1-В, 2-Н.

19. При побудові відсічення Гоморі для повністю цілочисельної задачі на додаткову змінну також накладається умова цілочисельності.

1-В, 2-Н.

20. Відсічення може виключити деякі дозволені целочисельні рішення, які одразу не є оптимальними.

1-В, 2-Н.

21. Повністю цілочисельну задачу можна вирішити шляхом введення відсічень Гоморі для часково цілочисельної задачі.

1-В, 2-Н.

22. Основний недолік методу відсікаючих площин Гоморі у його низькій ефективності при больших розмірностях задачі, яка пов"язана з ефектом помилки округлення.

1-В, 2-Н.

23. При виришенні задачі ЦП використовивається двійний сімплекс-метод.

1-В, 2-Н.

26.Умови дозволенності та оптімальності двійного сімплекс-методу не відрізняються від умов дозволенності та оптімальності сімплекс-методу.

1-В, 2-Н.

27. Необхідною умовамю застусовання методу відсікаючих площин Гоморі є цілочисельність всіх коефіцієнтів та правих частин обумовлень вихідної задачі.

1-В, 2-Н.


28. В моделях ДП кількість кроків дорівнюється кількості підзадач.

1-В, 2-Н.

29. В моделях ДП визначення стану забезпечує можливість незалежного прийняття допустимих рішень на кожному з етапів.

1-В, 2-Н.

30. При проведенні характерних для ДП розрахунків обсяг обчислень на кожному етапі знаходиться в прямий залежності від розмірів області допустимих значень змінної стану.

1-В, 2-Н.

31. При рішенні задач ДП звичайно більш важко визначити етапи, ніж стани.

1-В, 2-Н.

32. При проведенні рекурентних обчислень на кожному етапі вимагається інформація, отримана на кожному з етапів ,що передують останньому.

1-В, 2-Н.

33. Принцип оптимальності забезпечує незалежність наступних рішень від рішень прийнятих раніше.

1-В, 2-Н.

34. Реалізація алгоритмів прямої і зворотної прогонки для однієї і тієї же задачі може призвести до отримання різних оптимальних рішень.

1-В, 2-Н.

35. Задачі динамічного програмування можуть припускати як аддитивну, так і мультипликативну декомпозицию.

1-В, 2-Н.

36. В моделях ДП відповідність між підзадачами і послідовними етапами встановлюються довільним образом за винятком тих випадків, коли підзадачі породжуються в встановленому хронологічному порядку.

1-В, 2-Н.

37. Принцип оптимальности не містить інформації про засоби рішення підзадач, що виникають на кожному етапі.

1-В, 2-Н.

 1. Всяка конфліктна ситуація є антагоністичною.

1-В, 2-Н.

 1. Всяка антагоністична ситуація є конфліктною.

1-В, 2-Н.

 1. Ціль теорії ігор - виробітку рекомендацій по розумному поводженню учасників конфлікта.

1-В, 2-Н.

 1. Хибою теорії ігор є припущення про повну розумність супротивників.

1-В, 2-Н


 1. У теорії ігор передбачається, що не всі можливі стратегії супротивника відомі.

1-В, 2-Н.

 1. Теорія ігор включає елементи ризику, що неминуче супроводжують розумні рішення в реальних конфліктах.

1-В, 2-Н.

 1. У теорії ігор перебування оптимальної стратегії здійснюється по баготьмах критеріях.

1-В, 2-Н.

 1. Стратегічні ігри складаються тільки з особистих ходів.

1-В, 2-Н.

 1. У парній грі число стратегій кожного учасника дорівнює двом.

1-В, 2-Н.

 1. Гри, у яких дії гравців спрямовані на максимізацію виграшів коаліцій без наступного їхнього поділу між гравцями, називаються коаліційними.

1-В, 2-Н.

 1. Виходом кооперативної гри є поділ виграшу коаліції, що виникає не як слідство тих або інших дій гравців, а як результат їх наперед визначених угод.

1-В, 2-Н.

 1. По виду опису гри діляться на ігри з повною інформацією або гри з неповною інформацією.

1-В, 2-Н.

 1. Кінцева множинна гра з нульовою сумою називається матричної.

1-В, 2-Н.

 1. Кінцева парна гра з нульовою сумою називається биматричной грою.

1-В, 2-Н.

 1. Якщо в грі 2хn немає оптимального рішення в чистих стратегіях, то оптимальне рішення в змішаних стратегіях містить дві активні стратегії в кожного з гравців.

1-В, 2-Н.

 1. У грі mх2 число активних стратегій в оптимальній стратегії кожного з гравців може дорівнювати або одиниці, або двом.

1-В, 2-Н.

 1. Оптимальне рішення в грі двох осіб з нульовою сумою завжди є стійким незалежно від того, змішані чи чисті стратегії використовують гравці.

1-В, 2-Н.

 1. Якщо оптимальна ціна матричної гри негативна, то кінцевий результат гри буде збитковим для гравця А.

1-В, 2-Н.

 1. Додаток того самого числа до всіх елементів платіжної матриці не впливає на ціну гри.

1-В, 2-Н.

 1. Множення всіх елементів платіжної матриці на одне і теж позитивне число не змінює оптимальних стратегій гравців.

1-В, 2-Н.

 1. Ціна матричної гри зміниться, якщо з платіжної матриці виключити рядки і стовпці, що відповідають дублюючим і домінуємим стратегіям.

1-В, 2-Н.

 1. Будь-яка матрична гра 2хn або mх2 може бути зведена до гри 2х2.

1-В, 2-Н.


 1. 1.

  2.

  3.
  Якщо всі елементи платіжної матриці в матричній грі позитивні, то і ціна гри позитивна.

1-В, 2-Н.

 1. Будь-яку матричну гру можна звести до пари двоїстих задач лінійного програмування.

1-В, 2-Н.

 1. У прямій задачі лінійного програмування, до якої зводиться матрична гра, цільова функція підлягає максимізации.

1-В, 2-Н.

 1. У зворотній задачі лінійного програмування, до якої зводиться матрична гра, обмеження виходять зі знаком “  ”.

1-В, 2-Н.

 1. Ціна матричної гри, що одержується з рішення прямої і зворотної задач може бути різна.

1-В, 2-Н.

66. Кожна матрична гра може бути подана парою прямої і двоїстої задач лінійного програмування.

1-В, 2-Н.

 1. Перевагою наближеного методу Брауна-Робинсона є те, що обсяг обчислень із збільшенням розмірності гри m*n зростає істотно повільніше, чим у методах лінійного програмування.

1-В, 2-Н.

 1. Теорія ігор не може дати результатів у тих випадках, коли елементи платіжної матриці задані неточні (наприклад, коли вони тільки упорядковані).

1-В, 2-Н.

 1. Випадкові числа що видаються датчиком випадкових чисел, використовувані для реалізації оптимальних стратегій, повинні бути розподілені за рівномірним законом.

1-В, 2-Н.

 1. Теорія ігор застосовна і для ігор, що граються тільки один разів.

1-В, 2-Н.

 1. У позиційних іграх кожний із гравців може робити по кілька ходів, причому інформація про минулий може мінятися від ходу до ходу.

1-В, 2-Н.

 1. Позиційні ігри не можуть включати випадкові ходи.

1-В, 2-Н.

 1. Дерево позиційної гри має не більш одного кореня і не менш однієї вершини.

1-В, 2-Н.

 1. З кореня дерева позиційної гри до якої-небудь його вершини можуть бути кілька шляхів.

1-В, 2-Н.

 1. Якщо всі класи інформації позиційної гри містять тільки по одній вершині, то така гра є грою з неповною інформацією.

1-В, 2-Н.

 1. Класи інформації повинні містити вершини тільки одного гравця.

1-В, 2-Н.

 1. Вершини класу інформації можуть відповідати різним тимчасовим ходам.

1-В, 2-Н.

 1. З усіх вершин, що складають клас інформації, може виходити тільки однакова кількість галузей.

1-В, 2-Н.

 1. Будь-яка позиційна гра може бути зведена до гри в нормальній формі.

1-В, 2-Н.

 1. Гри з повною інформацією мають седловую крапку і зважуються в чистих стратегіях.

1-В, 2-Н.

 1. Теорема Куна затверджує, що позиційна гра з повною інформацією розв'язна по домінуванню.

1-В, 2-Н.

 1. Для нормалізації позиційної гри необхідно перелічити всі можливі стратегії кожного з гравців і визначити всі можливі исходы гри.

1-В, 2-Н.

 1. Ігри називаються нескінченними, якщо у всіх гравців безліч чистих стратегій нескінченно.

1-В, 2-Н.

 1. Нескінченні антагоністичні ігри вирішувати сутужніше, ніж кінцеві.

1-В, 2-Н.

 1. У нескінченній антагоністичній грі принципом оптимальності є принцип максимина.

1-В, 2-Н.

 1. Нескінченні антагоністичні ігри зважуються тільки в чистих стратегіях.

1-В, 2-Н.

 1. Іграми на одиничному квадраті називаються такі нескінченні антагоністичні ігри, для яких можливі стратегії двох гравців Х і У  [0,1].

1-В, 2-Н.

87. Для антагоністичних симетричних ігор оптимальні стратегії гравців 1 і 2 збігаються.

1-В, 2-Н.

88. Для антагоністичних симетричних ігор ціна гри в>0.

1-В, 2-Н.

89. У строго опуклій грі гравець 2 має єдино оптимальну стратегію, що є чистої.

1-В, 2-Н.

90. У безкоаліційних іграх можуть розглядатися конфлікти двох й більш гравців.

1-В, 2-Н.

91. У безкоаліційних іграх можуть розглядатися конфлікти тільки з нульовою сумою.

1-В, 2-Н.

92. Кінцева безкоаліційна гра двох гравців із ненульовою сумою називається біматричною грою.

1-В, 2-Н.


93. В безкоаліційних іграх принцип максиміну не завжди є принципом, по якому знаходиться рішення гри.

1-В, 2-Н.

94. Ситуація в безкоаліційній грі, прийнятна для всіх гравців, називається ситуацією рівноваги (оптимальної по Нешу).

1-В, 2-Н.

95. В безкоаліційних іграх як оптимальне варто кваліфікувати не дії того або іншого гравця, а сукупність дій усіх гравців.

1-В, 2-Н.

96. У безкоаліційній грі рішення гри - це, частіше, перебування ситуацій рівноваги.

1-В, 2-Н.

97. Гравцю в безкоаліційній грі може бути вигідним інформувати супротивника про свою стратегію.

1-В, 2-Н.

98. В оптимальній по Парето ситуацій гравці можуть спільними зусиллями збільшити виграш якого-небудь з гравців, зберігши виграші всіх інших гравців.

1-В, 2-Н.

99. Ситуації рівноваги не відрізняються від ситуацій оптимальних по Парето.

1-В, 2-Н.

100. Ситуацій оптимальні по Парето знаходити складніше, чим ситуацій рівноваги в тієї ж безкоаліційній грі.

1-В, 2-Н.

101.У безкоаліційній грі кооперація гравців може бути їм вигідна.

1-В, 2-Н.

102. У теоремі Неша стверджується, що в кожній безкоаліційній грі існує хоча б одна ситуація рівноваги.

1-В, 2-Н.

103. Будь-яка кінцева безкоаліційна гра має кінцеве й чітке число ситуацій рівноваги.

1-В, 2-Н.

104. Метастратегія розуміється як засіб вибору гравцем j своєї стратегії в залежності від отриманої ним інформації про стратегію, обираємої гравцем k.

1-В, 2-Н.

105. Кожна кінцева безкоаліційна гра двох осіб має у своєму першому метарозширенні ситуації рівноваги.

1-В, 2-Н.

106. Кожна кінцева безкоаліційна гра двох осіб має у своєму третьому метарозширенні ситуацію, що є одночасно ситуацією рівноваги й оптимальної по Парето.

1-В, 2-Н.

Схожі:

Тести по дисциплині “дослідження операцій” iconI. Предмет І задачі дослідження операцій
Навчальний посібник являє собою конспект лекцій для студентів економічних фахів по однойменній дисципліні. У кожній главі розглядаються...
Тести по дисциплині “дослідження операцій” iconТематичнийпла н по видах занять з курсу "Дослідження операцій"
Операція, основні поняття І якості. Прямі та зворотні задачі. Управління операцією, оцінка якості. Математичні моделі операцій. Допустимі...
Тести по дисциплині “дослідження операцій” iconКонтрольні домашні завдання по дисципліні «Дослідження операцій»

Тести по дисциплині “дослідження операцій” iconКонтрольні домашні завдання по дисципліні «Дослідження операцій»

Тести по дисциплині “дослідження операцій” iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Наочне забезпечення практичного заняття: Атласи експериментально – психологічного дослідження відхилень у психічній діяльності людини,...
Тести по дисциплині “дослідження операцій” iconДокументи
1. /????? ?? ?????/2.1 ???????_?????????.???.txt
2. /?????...

Тести по дисциплині “дослідження операцій” iconЗвіт до лабораторної роботи №5 «Дослідження залежності показників діяльності людини-оператора від структур алгоритмів діяльності та способів виконання операцій»
...
Тести по дисциплині “дослідження операцій” iconЗвіт до лабораторної роботи №5 «Дослідження залежності показників діяльності людини-оператора від структур алгоритмів діяльності та способів виконання операцій»
...
Тести по дисциплині “дослідження операцій” iconПара 6/18/2013
Дослідження операцій в транспортних системах, корп. 4, ауд. 1-7А, Пристінський М. Г., Екзамен
Тести по дисциплині “дослідження операцій” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " дослідження операцій" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Дослідження операцій” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи