2. Двоїста задача лінійного програмування Тема Транспортна задача icon

2. Двоїста задача лінійного програмування Тема Транспортна задача
Скачати 54.66 Kb.
Назва2. Двоїста задача лінійного програмування Тема Транспортна задача
Дата20.09.2012
Розмір54.66 Kb.
ТипЗадача

Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н

по видах занять з курсу "Дослідження операцій"Найменування розділів і темЛекції


Практичні


Самостійна

робота


1

2

3

4

Вступ


Розділ 1. Дослідження операцій


Тема 1. Лінійне програмування

Тема 2. Двоїста задача лінійного програмування

Тема 3. Транспортна задача

Тема 4.Задача про призначення

Тема 5.Цілочисельне програмування

Тема 6. Динамічне програмування

Тема 7. Імітаційне модулювання

Контрольна робота


Розділ 2. Теорія ігор


Тема 8. Основні поняття теорії ігор

Тема 9. Матричні ігри

Тема 10. Позиційні ігри

Тема 11.Безкінцеві антагоністичні ігри

Тема 12. Безкоаліційні ігри

Контрольна робота


Висновок


Екзамен


1


18


4

4

2

2

2

2

2


10


2

2

2

2

2


1
20


4

4

2

2

2

2

2

2


12


2

2

2

2

2

214


2

2

2

1

2

2

1

2


6


2

1

1

1

1

Разом: 82

30

32

20


^ ПРОГРАМА К У Р С У


Вступ

Зміст і порядок проходження дисципліни. Основна і додаткова література.

Моделі і критерії ефективності управління

Операція, основні поняття і якості. Прямі та зворотні задачі. Управління операцією, оцінка якості. Математичні моделі операцій. Допустимі та оптимальні рішення. Класифікація задач прийняття рішення. Критерії ефективності .Багатокритериальні задачі.

Тема 1. Лінійне програмування

Задача лінійного програмування. Основні означення. Математичне формулювання основної задачі лінійного програмування. Геометрична інтерпретація задачі ЛП. Графічний метод рішення задач лінейного програмування.Стандартна форма задачі лінейного програмування. Симплексний метод рішення. М-метод. Аналіз моделей на чутлівість. Застосування методів лінійного програмування в задачах розподілу ресурсів.

Тема 2. Двоїста задача лінійного програмування

Визначення двоїстої задачі лінійного програмування. Зв'язок між прямою та двоїстою задачами лінійного програмування. Економічна інтерпретація двоїстості. Двоїстій симплекс-метод. Аналіз моделей на чутливість.

Тема 3. Транспортна задача лінійного програмування

Постановка задачі. Математична модель. Розподільний метод рішення. Пошук початкового опорного плану методом північно-західного кута. Пошук оптимального плану методом потенціалів. Пошук початкового опорного плану методом мінімальної вартості. Збалансована модель транспортної задачі. Приклади задач.

Тема 4. Задача про призначення

Постановка задачі. Математична модель. Пошук оптимального плану.

Збалансована модель задачі про призначення. Приклади задач.

Тема 5. Цілочисельне програмування

Постановка задач дискретного та цілочисленого програмування та їх особливості. Приклади задач. Метод відсікаючих площин Гоморі. Умови

дозвоеності та оптимальності.

Тема 6. Динамічне програмування

Постановка задачі динамічного програмування.Математична модель. Основні означення. Приклади задач. Принцип та рівняння Беллмана. Задача розподілу капіталу. Метод зворотної прогонкі.

Тема 7. Імітаційне моделюванне

Загальна характеристика методів випадкового пошуку. Метод Монте-Карло.

Приклади рішення задач методамі імітаційного моделювання та Монте-Карло.


Розділ 2. Теорія ігор


Тема 8. Основні поняття теорії ігор

Предмет і задачі теорії ігор. Основні поняття. Термінологія та класифікація ігор. Приклади ігор.

Тема 9. Матричні ігри

Опис матричної гри. Принцип максиміна в антагоністичних іграх. Седлова точка. Чисті та змішані стратегії. Основні теореми матричних ігор. Спрощення матричних ігор. Рішення ігор 2*2, 2*N, M*2. Алгоритм розв`язування гри M*N. Еквівалентні задачі лінійного програмування. Метод Брауна-Робінсон. Якісна оцінка елементів платіжної матриці.

Тема 10. Позиційні ігри

Основні визначення та засоби представлення. Дерево гри. Інформаційна множина. Теорема Куна. Нормалізація позиційної гри. Приклади рішення.

Тема 11. Безкінцеві антагоністичні ігри

Загальні зведення. Рішення ігр на единичному квадраті. Приклади рішення ігор.

Тема 12. Безкоаліційні ігри

Загальні зведення. Ситуації, яки оптимальні по Парето. Ситуація рівноваги по Нешу. Теорема Неша. Опис біматричних ігор. Рішення біматричних ігор. Приклади рішення.


Висновок

^ ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА


Метою дисципліни ї надання студентам знань в області формалізації задач менеджменту і застосування математичних методів їх рішення з орієнтацією на машинні методи отримання рішень.

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні

ЗНАТИ:

1. Методи формалізації задач управління та прийняття рішень;

2. Основні оптимізаційні методи рішення формалізованих задач управління і оцінки якості їх рішення;

3. Типові алгоритми рішення таких задач.

УМІТИ:

1. Формалізувати поставлену у змістовному вигляді задачу управління та прийняття рішень з урахуванням можливості рішення на персональному комп'ютеру;

2. Правильно застосовувати основні математичні методи і алгоритми для рішення задач управління.

3.Рішати задачі математичного програмування, антагоністичних та безкоаліційних ігор.


ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Вивчення дисципліни "Дослідження операцій " базується на знаннях, які отримані внаслідок вивчення дисциплін "Вища математика", "Теорія імовірностей та математична статистика". Дана дисципліна забезпечує вивчення спеціальних дисциплін.

Після вивчення розділів 1 та 2 проводяться контрольні роботи.

Після кожної теми студенти повинни використовувать відкрити тести, для того щоб перевірити свої знання материалу.

Схожі:

2. Двоїста задача лінійного програмування Тема Транспортна задача icon3. Транспортна задача лінійного програмування Формолювання задачі
Транспортна задача представляє собою задачу лп, котру можно вирішувати симплекс-методом. Але специфічна структура умов задачі дозволяє...
2. Двоїста задача лінійного програмування Тема Транспортна задача icon3. Транспортна задача лінійного програмування Формулювання задачі
Транспортна задача представляє собою задачу лп, котру можно вирішувати симплекс-методом. Але специфічна структура умов задачі дозволяє...
2. Двоїста задача лінійного програмування Тема Транспортна задача iconСіра О. В. Національний технічний університет «хпі» (м. Харків)
Вступ. Транспортна задача лінійного програмування в традиційній постановці формулюється наступним чином. Маємо постачальників однорідного...
2. Двоїста задача лінійного програмування Тема Транспортна задача iconПитання на екзамен з дисципліни «Економіко математичне моделювання». Модуль «Математичне програмування»
Перша стандартна форма задачі лп. (Основна задача лінійного програмування з обмеженнями-рівностями)
2. Двоїста задача лінійного програмування Тема Транспортна задача iconЗадача динамічного програмування. Загальний випадок
Але у відмінності від лінійного програмування динамічне програмування не зводиться до якийсь стандартної обчислювальної процедури;...
2. Двоїста задача лінійного програмування Тема Транспортна задача iconЗадача динамічного програмування. Загальний випадок Загальна ідея динамічного програмування: пошагова оптимізація, що проходить в одному напрямі,"умовно", в іншому- "безумовно".
Але на відміну від лінійного програмування, динамічне програмування не зводиться до будь-якої стандартної обчислювальної процедури;...
2. Двоїста задача лінійного програмування Тема Транспортна задача iconЗадача прогноз задача ефект ставка -1 задача ефект ставка -2 задача опт портфель графіки
По акціях корпорацій виплачується дивіденд 5 г о на одну акцію. Продажна ціна акцій на фондовій біржі становила 100 г о
2. Двоїста задача лінійного програмування Тема Транспортна задача iconФормат опису модуля
Лп симплекс-методом, транспортна задача лп, задачі оптимізації на мережах, задачі з цілочисельними змінними, ігрові задачі до, моделі...
2. Двоїста задача лінійного програмування Тема Транспортна задача iconЗведення матричної гри до задачі лінійного програмування
Актуальність теми дослідження. У статті обґрунтовується можливість застосування математичного апарату теорії ігор для задач лінійного...
2. Двоїста задача лінійного програмування Тема Транспортна задача iconПлоская задача теории упругости
Плоская задача включает в себя плоскую деформацию и обобщенное плоское напряженное состояние
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи