Тема інформація І комунікація в управлінні поняття І значення інформації І комунікації icon

Тема інформація І комунікація в управлінні поняття І значення інформації І комунікації
Скачати 69.23 Kb.
НазваТема інформація І комунікація в управлінні поняття І значення інформації І комунікації
Дата20.09.2012
Розмір69.23 Kb.
ТипРішення
Тема 8. ІНФОРМАЦІЯ І КОМУНІКАЦІЯ В УПРАВЛІННІ


Поняття і значення інформації і комунікації

Інформація має велике значення для внутрішнього управління фірмою і її зовнішніх контактів, і особливо для прийняття рішень вона є обмеженим і дорогим ресурсом виробничої активності фірми.

Зв'язок інформації з цілями і рішеннями показаний в табл. 8.1.

Таблиця 8.1

Зв'язок характеру інформації з повнотою рішення

Стан інформації

Повна

Неповна

Рішення

з визначеністю

з ризиком

з невизначеністю

Об'єктивні очікування

однозначні

квазіоднозначні

неоднозначні

Суб'єктивні відчуття

упевненість

невпевненість


У системах з розподілом праці індивіди не володіють однаковою інформацією і тому необхідний її обмін або комунікації. Ідеалізований інформаційний процес може бути представлений схемою мал. 8.1.Запам’ятовування

Сигнал


Носій

Захист

Видача

Перевірка

Перетво-рення

Декодува-ння

Прийняття

Запам’ятовування


Використання

Перешкоди


Зовнішні

Зовнішні Канал


Внутрішні


Канал

Захист


Джерела інформації

Захист

^

Сбір

ПеретворенняПередача

Первинна обробка

Відображення

Кодування

МАЛ. 8.1.. Схема інформаційного процесу


Критерії проектування інформаційних і комунікаційних систем

Центральна задача - поліпшення інформованості ОПР. Міра інформованості - відношення фактичного рівня інформації до необхідного. Потреба в інформації - різниця між ними. Допоміжними критеріями забезпеченості інформацією є:

 • кількість інформації (повнота);

 • її значущість;

 • точність;

 • надійність;

 • зрозумілість (наприклад, відсутність семантичних помилок);

 • актуальність;

 • гнучкість;

 • економічна ефективність інформаційного процесу (співвідношення прибутку від інформації і витрат на неї);

 • облік захищеності інформації.

Інформаційні технології досить різноманітні. При їх виборі потрібно врахувати:

 • коли, як часто, як довго здійснюється зв'язок;

 • хто з ким зв'язується;

 • як пов'язані учасники ( "зірка", "коло", "колесо", "ланцюг", "селектор");

 • що є предметом і чим вона здійснюється.

Інформаційні технології в інтересах прийняття управлінських рішень

Класифікація інформаційних технологій представлена на мал. 8.2.

З всієї великої кількості комп'ютерних інформаційних систем далі розглядаються два типи:
- управлінські інформаційні системи (MIS - management information system),
- системи забезпечення прийняття рішення (DSS - decision support system).

У MIS дані збираються, обробляються і представляються менеджеру таким чином, щоб забезпечити оперативне управління. Основні компоненти MIS - база даних, комп'ютерна система і форма, в якій дані розподіляються.Інформаційні технології

Звичайні засоби

Комп'ютери
^

Методи зв'язку


Особисте спілкування

Групова бесіда

Конференція


Електронна пошта

Аудіовізуальна техніка

Акустична передача


Печать

Телекомунікації

МАЛ. 8.2. Класифікація інформаційних технологій


Приклади інформації, яка формується в базах даних, - ціни, вихід продукції, швидкість, число розпоряджень, наявність ресурсів і потоки робочої сили. Для MIS істотно, щоб бази даних містили потрібну кількість і необхідний тип правильної високоякісної інформації. Ця інформація повинна бути ретельно організована.

Комп'ютер в MIS обробляє дані і генерує інформацію для різних підрозділів фірми. Вона є основою формування моделей управлінських рішень і самих рішень. Побудова моделі залишається творчим процесом.

DSS відрізняються від MIS тим, що менеджер звичайно є внутрішнім компонентом DSS, а не зовнішнім, як в MIS. Іншими словами, менеджер взаємодіє з комп'ютерною інформаційною системою так, щоб отримати рішення в ітеративному процесі. Отже, DSS часто інтегрує економіко-математичні моделі як первинні елементи системи, з якої ОПР взаємодіє (табл. 7.2).

На схемі мал. 30 показані інформаційні потоки взаємодії менеджера і комп'ютерної системи DSS, що звичайно називається аналізом "що, якщо. ...? " Комп'ютер генерує результати на економіко-математичній моделі, а менеджер його питає: "Що станеться, якщо що-небудь зміниться в моделі?" (наприклад, мети, витрати, їх структура і т.д.). Менеджер може також промоделювати можливі рішення і оцінити потенційні результати.


Таблиця 8.2

Відмінність MIS і DSS

MIS

DSS

Акцент робиться на структурування задач при заздалегідь певних стандартних процедурах, правил їх рішення і інформаційних потоках

Акцент робиться на рішеннях.
Структура комп'ютера і аналітична допомога важливі, але оцінки менеджера більш істотні

Виграш складається в зниженні витрат, необхідного часу, кількості обслуговуючого персоналу і т.д.

Виграш складається в розширенні діапазону і можливості комп'ютеризації процесів рішення з метою допомогти менеджеру збільшити свою ефективність

Вплив на прийняття менеджером рішення посередній, так як забезпечується доступ до необхідних даних

Вплив на менеджера складається в створенні необхідного інструментарію під його безпосереднім контролем, що не є спробою автоматизувати процес рішення, зумовити цілі і вчинити тиск на рішення


База знань включає в себе велику суму знань відносно проблем, запам'ятовуваних в системі. Дослідники знаходять, що використання цієї маси знань більш ефективне, ніж використання спеціальних вирішальних процедур. Експертні системи є консультантами в прийнятті рішень, так як містять факти, знання і правила, які взаємодіють в проблемній області.

Приклад загальної структури експертної системи класифікації на основі правил приведений на мал. 8.3.


БАЗА ЗНАНЬ

Основні правила класифікації, отримані від класифікації
^

МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ


Визначає, які правила і в якій послідовності використати в області, що досліджується

БАЗА ДАНИХ


Специфічні факти або спостереження, що описують стан області в даний момент

КОРИСТУВАЧ


Пошук відповідей і тлумачень
МАЛ. 8.3. Структура інформації в експертній системі класифікації


Вигоди оперування реальним знанням і здібності експертних систем ведуть далі до створення і використання систем з штучним інтелектом.

Центральним моментом штучного інтелекту є використання більше евристики (або правил перебору), ніж алгоритмів обробки інформації. Евристика включає інструкції, правдоподібні аргументи або правила перебору для прийняття рішень і, таким чином, відображає людську поведінку точніше, ніж алгоритми.

Іншою важливою характеристикою систем з штучним інтелектом є те, що вони оперують символами так само добре, як числами.

Експертні системи з штучним інтелектом знаходять застосування в плануванні, управлінні виробництвом, обслуговуванні обладнання, т. е. в областях, де рішення в області управління не можуть повністю засновуватися на алгоритмах.

Схожі:

Тема інформація І комунікація в управлінні поняття І значення інформації І комунікації iconНМетау гуманітарний факультет Кафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до іспиту з документознавства І частина
Поняття “інформація“ з погляду теорії інформаційної комунікації. Структура процесу соціальної комунікації. Поняття “соціальна інформація“....
Тема інформація І комунікація в управлінні поняття І значення інформації І комунікації iconКурс Лекційні
Теорія масової комунікації”, „Теорія І практика журналістики”, «Міжнародна комунікація» та ін., адже аудівізуальні засоби масової...
Тема інформація І комунікація в управлінні поняття І значення інформації І комунікації iconРобоча навчальна програма
Теорія масової комунікації”, „Теорія І практика журналістики”, «Міжнародна комунікація» та ін., адже крім друкованих та аудівізуальних...
Тема інформація І комунікація в управлінні поняття І значення інформації І комунікації iconПолітична комунікація
Курс послідовно розглядає теоретичні основи процесу комунікації, види комунікації, особливості вербальної та невербальної, перформансної...
Тема інформація І комунікація в управлінні поняття І значення інформації І комунікації iconНазва курсу Політична комунікація
Курс послідовно розглядає теоретичні основи процесу комунікації, види комунікації, особливості вербальної та невербальної, перформансної...
Тема інформація І комунікація в управлінні поняття І значення інформації І комунікації iconНазва курсу Політична комунікація
Курс послідовно розглядає теоретичні основи процесу комунікації, види комунікації, особливості вербальної та невербальної, перформансної...
Тема інформація І комунікація в управлінні поняття І значення інформації І комунікації iconІнформація І повідомлення. Властивості інформації. Види інформації. Інформація І шум та їх взаємоперетворення. Зберігання інформації. Одиниці вимірювання обсягів інформації на носіях. Кодування інформації в комп’ютері. Формула Хартлі
Програма базується на знаннях, здобутих учнями середніх шкіл на курсах інформатики, алгебри та геометрії
Тема інформація І комунікація в управлінні поняття І значення інформації І комунікації iconІнформації про школу. Для заповнення Загальної інформації про школу скористайтеся пунктом в Меню користувача Загальна інформація, клацнувши по ньому лівою клавішею миші. Заповніть всі значення форми. Щоб заповнити значення
Для початку роботи з системою запустіть будь-який інтернет-браузер І завантажте сторінку
Тема інформація І комунікація в управлінні поняття І значення інформації І комунікації icon«затверджую» Декан факультету журналістики 200 р. Робоча навчальна програма предмет «Зарубіжні теорії та моделі масової інформації»
Лекція Вступ. Масова інформація в системах засобів масової інформації І засобів масової комунікації
Тема інформація І комунікація в управлінні поняття І значення інформації І комунікації iconШутяк Лілія м. Чернівці політичні ток-шоу на українських телеканалах у результаті співіснування соціальних І політичних наук у середині 50-х років ХХ століття виокремилось поняття „політичної комунікації”
У результаті співіснування соціальних І політичних наук у середині 50-х років ХХ століття виокремилось поняття „політичної комунікації”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи