Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації icon

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Скачати 226.85 Kb.
НазваНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Дата22.10.2012
Розмір226.85 Kb.
ТипДокументи

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ
БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА червень 2011 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


28.8

В14

Вайнек, Ю. Спортивная анатомия : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю. Вайнек ; пер. с нем. В. А. Куземиной. – Москва : Академия, 2008. – 304 с. : ил. Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

Ж86

Жуков, С. В. Реабилитационный комплекс упражнений по системе естественного движения "Белояр" : учебное пособие / С. В. Жуков. – Днепропетровск : ООО "ЭНЭМ", 2010. – 68 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


^ СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА


63.3(4Укр)

І-90

Історія державної служби в Україні : у 5 т. / О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін [та ін.] ; Головне управління державної служби України, Інститут історії України Національної академії наук України. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – Т. 1. – 544 с.; Т. 2. – 512 с.; Т. 3. Документи і матеріали V ст. до н. е. 1774 р. – 656 с.; Т. 4. Документи і матеріали. 1775-1913. – 872 с.; Т. 5. Документи і матеріали. Кн. 1. 1914-1991. – 824 с.; Кн. 2. 1991-2009. – 636 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


74.5

В95

Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск : теоретичний та науково-методичний часопис : додаток 4. Т. 1 (13). Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі / ред. І. П. Маноха ; Інститут вищої освіти АПН України. – Київ : Гнозис, 2009. – 568 с. – (Вища освіта України).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


74.5

В95

Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск : теоретичний та науково-методичний часопис : додаток 4. Т. 2 (14). Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі. Психолого-педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні / ред. І. П. Маноха ; Інститут вищої освіти АПН України. – Київ : Гнозис, 2009. – 556 с. – (Вища освіта України).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


74.5

В95

Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск : теоретичний та науково-методичний часопис : додаток 4. Т. 3 (15). Психолого-педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні / ред. І. П. Маноха ; Інститут вищої освіти АПН України. – Київ : Гнозис, 2009. – 826 с. – (Вища освіта України).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

С81

Столяренко, Л. Д. Основы психологии : учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений / Л. Д. Столяренко. – 21-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 672 с. – (Высшее образование).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88.43

К82

Кришталь, М. А. Психологія спорту : навчально-методичний посібник / М. А. Кришталь, Т. В. Пархоменко, О. О. Свириденко ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – 56 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88.43

П86

Психологічні аспекти підготовки спортсменів високого класу : навчально-методичний посібник / уклад. Н. М. Єгорова ; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича;– Чернівці : ЧНУ, 2010. – 68 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


^ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75

В53

Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей. № 1(3). Фізичне виховання та спорт / ред. М. В. Маліков ; Запорізький національний університет. – Запоріжжя : Запорізький НУ, 2010. – 260 c.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75

Н34

Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Республики Беларусь Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь : сборник научных трудов. Вып. 9 /  гл. ред. Н. Г. Кручинский ; М-во спорта и туризма Республики Беларусь, НИИФКС Республики Беларусь. – Минск, 2010. – 376 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.07

Г47

Гилев, Г. А. Фармакологическая поддержка тренировочного процесса спортсменов : учебное пособие / Г. А. Гилев, О. С. Кулиненков, М. В. Савостьянов ; Московский государственный индустриальный университет. – Москва : МГИУ, 2007. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.07

Л38

Левченко, К. П. Восстановительная медицина. Фитнес и лечебная физкультура : [построение реабилитационных программ Anti Age – против старения] / К. П. Левченко. – Москва : РМАПО, 2009. – 272 с. : ил. – (Актуальные вопросы спортивной медицины).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)75.07

П12

Павлова, Ю. Відновлення у спорті : монографія / Ю. Павлова, Б. Виноградський. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 204 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.07

Я51

Яловик, В. Т. Медико-біологічні й педагогічні засоби відновлення та підвищення працездатності спортсменів : методична розробка / В. Т. Яловик ; Волинський НУ ім. Л. Українки, Інститут фізичної культури та здоров'я. – Луцьк : Волинський НУ ім. Лесі Українки, 2010. – 184 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.08

О-64

Организация питания спортсменов национальных команд Республики Беларусь в циклических видах спорта : методические рекомендации / сост. А. Н. Еншина, Г. П. Новосад ; Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Республики Беларусь. – 2-е изд., стер. – Минск : [б. и.], 2009. – 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.09

Д62

Дозвіл на терапевтичне використання заборонених речовин і методів. Біологічно активні добавки в спорті. / Всесвітнє антидопінгове агентство, Національний антидопінговий центр України. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.09

З-12

Заборонений список 2011 : міжнародний стандарт / Всесвітнє антидопінгове агентство, Національний антидопінговий центр України. – Київ : [б. в.], 2011. – 16 с.

Кільк. прим.: 5 (Абонемент учбової і наук. літ., Читальний зал)


75.09

З-41

Збірник статей зі спортивної медицини : огляд періодики / НОК України, Асоціація фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури України, Український центр спортивної медицини МОЗ України. – Київ : Eurolab, 2010. – Ч. 1. – 96 с.; Ч. 2. – 96 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.09

П84

Процедури допінг-контролю. – Київ : [б. в.], 2010. – 12 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.10

Ф50

Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Волинського національного університету ім. Лесі Українки. № 1(9) / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький ; Волинський НУ ім. Л. Українки. – Луцьк : Волинський НУ ім. Л. Українки, 2010. – 108 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Г24

Гаценко, В. П. Тренерська практика в вищому навчальному закладі / В. П. Гаценко, Н. В. Слаутіна ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров'я. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – 44 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Г72

Гостіщев, В. М. Оздоровчі види фізичної культури : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. М. Гостіщев, А. В. Сватьєв, Н. В. Богдановська ; Запорізький національний університет. – Запоріжжя : Запорізький НУ, 2010. – 180 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Л93

Любиев, А. И. Здоровье нации, традиции, эволюция общего и физкультурного образования в эпоху глобализации Запада и Востока : учебное пособие для студентов всех специальностей / А. И. Любиев, Т. В. Бондаренко, А. С. Горлов ; Харьковский политехнический институт. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – 268 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

О-53

Олексієнко, Я. І. Фізичне виховання студентів з послабленим станом здоров'я : навчально-методичний посібник / Я. І. Олексієнко, І. О. Дудник, І. А. Усатова ; Черкаський НУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2010. – 248 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

С41

Сичов, С. О. Прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури: теоретико-методичні засади : монографія / С. О. Сичов ; НТУУ "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2010. – 436 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф48

Физическое воспитание в специальных медицинских группах : учебное пособие / А. С. Яцунский, В. Л. Богуш, О. В. Сокол, И. Н. Веселова ; МОН Украины, Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова. – Николаев : НУК, 2010. – 112 с. – Письмо МОНУ №1.4/18 - Г2998 от 31.12.08.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф50

Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. О. С. Куц ; Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського, Інститут фізичного виховання і спорту. – Вінниця : [б. в.], 2010. – Вип. 9. – 136 с.; Вип. 10. – 144 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф50

Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві : IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція (Вінниця, 12-13 травня 2011 р.) : збірник наукових праць студентів та магістрантів / МОН України, ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : [б. в.], 2011. – 266 с. – Укр., рос. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

К78

Кравчук, Я. І. Диференційований підхід у процесі навчання учнів початкових класів фізичної культури : методичні рекомендації / Я. І. Кравчук ; Волинський національний університет ім. Л. Українки, Інститут фізичної культури та здоров'я. – Луцьк : [б. в.], 2010. – 36 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.13

М54

Методические рекомендации к изучению курса "Методы математической статистики в спорте" : в 2 ч. Ч. 1. Метод средних величин / сост. М. Е. Кудрявцева, С. В. Григорьева, В. В. Распопова ; ДГИЗФВиС. – Донецк : [б. и.], 2010. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

А43

Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму : II Міжнародна науково-практична конференція : тези доповідей (Запоріжжя, 15-16 жовтня 2010 р.) / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : [б. в.], 2010. – 142 с. – Укр., рос. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

Г95

Гурман, Л. Д. Основи теорії і методики спортивного тренування : курс лекцій / Л. Д. Гурман ; Кам`янець-Подільський НУ ім. І. Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський НУ ім. Івана Огієнка, 2010. – 368 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(0)90

Б90

Бубка, С. Н. Олімпійське сузір'я України: Атлети / С. Н. Бубка, М. М. Булатова. – Київ : Олімпійська література, 2010. – 166 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(0)90

П12

Павлюк, Є. О. Олімпійський і професійний спорт : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Є. О. Павлюк, Є. М. Свіргунець. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 254 с. – Лист МОНУ №1/11 - 471 від 4.02.2010 року.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.565

Б15

Бадминтон : правила игры и проведения соревнований / Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Федерация бадминтона Украины. – 3-е изд. – Киев : [б. и.], 2010. – 62 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.574

У48

Улізько, В. М. Настільний теніс в системі фізичного виховання : навчальний посібник / В. М. Улізько ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 215 с. – Лист МОНУ №1/11 - 2476 від 29.03.2010р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

Г55

Глухова, С. Зідан: нездоланне добро / С. Глухова. – Київ : Видавництво Жупанського, 2009. – 136 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

75.578

И73

Интервальный метод в тренировке футболистов (из опыта практической работы). – Киев : [б. и.], 1999. – 46 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

М71

Міні-футбол для студентів-початківців аграрних вищих навчальних закладів : методичний посібник / С. І. Присяжнюк, В. П. Краснов, М. М. Слободянюк, Н. Б. Федоріна ; НУБіП. – Київ : Видавничий центр НУБіП, 2009. – 168 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

Т38

Технічні рекомендації та вимоги для будівництва або модернізації футбольного стадіону : підготовлені на основі брошури УЄФА "Безпека та охорона на стадіонах в усіх матчах у рамках змагань УЄФА" (Цюріх, 1998) / Професіональна футбольна ліга України. – Київ : [б. в.], 1999. – 42 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.68

Н49

Нельсон, А. Анатомия упражнений на растяжку : иллюстрированное пособие по повышению гибкости и мышечной силы / А. Нельсон, Ю. Кокконен ; пер. с англ. С. Э. Борич. – Минск : Попурри, 2008. – 160 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

Б43

Белая, Т. Анатомия йоги / Т. Белая, П. Белый. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 160 с. : ил. – (Феникс-Фитнес).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

К89

Кузнецов, А. Ю. Анатомия фитнеса / А. Ю. Кузнецов. – 2-е изд. доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 224 с. : ил. – (Феникс-Фитнес).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

С79

Стеценко, А. І. Теорія і методика атлетизму : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А. І. Стеценко, П. М. Гунько ; Черкаський НУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 216 с. : іл. – Лист МОНУ №1/11 - 10755 від 23.11.2010р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.711.5

А64

Анализ техники и методика обучения в барьерном беге : методические рекомендации для самостоятельной работы студентов дневной и заочной формы обучения / сост. А. В. Столяренко, А. Н. Третьяк ; Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта. – Донецк : [б. и.], 2009. – 28 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.711.5

А64

Анализ техники и методика обучения в беге на средние и длинные дистанции : методические рекомендации / сост. А. Н. Третьяк ; Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта. – Донецк : [б. и.], 2008. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.711.5

К14

Казімірко, Н. К. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції : монографія / Н. К. Казімірко, В. О. Гаврилін, А. В. Ушаков ; Луганський державний медичний університет. – Луганськ : ЛДМУ, 2009. – 92 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.711.7

А64

Анализ техники и методика обучения в прыжках в длину с разбега : методические рекомендации для самостоятельной работы студентов дневной и заочной формы обучения / сост. А. Н. Третьяк ; Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта. – Донецк : [б. и.], 2010. – 28 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.711.7

А64

Анализ техники и методика обучения в прыжке с шестом : методические рекомендации для самостоятельной работы студентов дневной и заочной формы обучения / сост. А. Н. Третьяк ; Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта. – Донецк : [б. и.], 2010. – 30 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.713

В54

Вихор, В. І. Технічні й тактичні дії боксера : методичні вказівки / В. І. Вихор ; Волинський національний університет ім. Л. Українки, Інститут фізичної культури та здоров'я. – Луцьк : Волинський НУ ім. Лесі Українки, 2009. – 44 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.715

Г12

Гаврилин, В. А. Метаболические и иммунные изменения у спортсменов, занимающихся греко-римской борьбой, и их коррекция с помощью антиоксидантов и энтеросорбентов : монография / В. А. Гаврилин. – Луганск : СПД Резников В. С., 2009. – 112 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.715

Х20

Характерні особливості підготовки в спортивній боротьбі : методичні вказівки / уклад. М. А. Гончерюк, О. М. Вілігорський ; МОН України, Чернівецький НУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – 32 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.717.5

М15

Маклауд, Й. Анатомия плавания : иллюстрированное руководство по развитию силы, скорости и выносливости / Й. Маклауд ; пер. с англ С. Э. Борич. – Минск : Попурри, 2011. – 200 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.721

С56

Совндаль, Ш. Анатомия велосипедиста : иллюстрированное пособие : мышцы, связки, суставы в движении / Ш. Совндаль ; пер. с англ. С. Э. Борич. – Минск : Попурри, 2011. – 200 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


^ ДИСЕРТАЦІЇ. АВТОРЕФЕРАТИ


Д

Г65

Гончаренко, Є. В. Дидактичні особливості проведення тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Є. В. Гончаренко ; НУФВСУ. – Київ, 2011. – 204 с. – Науковий керівник - проф., канд. пед. наук С. Ф. Матвєєв.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Д14

Даджани, Д. Контроль физической подготовленности детей 7-10 лет в условиях физического воспитания в начальной школе Республики Кипр : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.02 / Джумана Даджани ; НУФВСУ. – Киев, 2011. – 208 с. – Научный руководитель - проф., д-р наук по физ. воспитанию и спорту Т. Ю. Круцевич.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Д75

Дрожжин, В. Ю. Критерії комплексного психофізіологічного контролю в системі багаторічної підготовки юних п'ятиборців : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / В. Ю. Дрожжин ; Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту. – Київ, 2010. – 194 с. – Науковий керівник - проф., д-р біол. наук Г. В. Коробейніков.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

З-26

Заморський, Т. В. Фізична реабілітація хворих на ревматоїдний артрит після ендопротезування колінного суглоба : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Тарас Володимирович Заморський ; НУФВСУ. – Київ, 2010. – 198 с. – Науковий керівник - проф., д-р мед. наук І. В. Рой.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Л93

Люгайло, С. С. Дифференцированная физическая реабилитация при стоматологических заболеваниях у спортсменов : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.03 / С. С. Люгайло ; НУФВСУ. – Киев, 2011. – 294 с. – Научный руководитель - проф., д-р наук по физ воспитанию и спорту Н. И. Соколова.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

М80

Мороз, О. О. Корекція маси та складу тіла жінок 21-35 років засобами оздоровчого фітнесу : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Олена Олександрівна Мороз ; НУФВСУ. – Київ, 2011. – 240 с. – Науковий керівник - доц., канд. пед. наук Ю.І. Беляк.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

П12

Павлова, Т. В. Комплексная оценка способностей детей при отборе в игровые виды спорта на этапе начальной подготовки : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / Т. В. Павлова ; НУФВСУ. – Киев, 2011. – 212 с. – Научный руководитель - проф., д-р пед. наук Л. В. Волков.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Р15

Радченко, Ю. А. Контроль технічної підготовленості борців греко-римського стилю з урахуванням психофізіологічних особливостей : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Ю. А. Радченко ; НУФВСУ. – Київ, 2011. – 194 с. – Науковий керівник - проф., д-р біол. наук Г. В. Коробейніков.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Ю89

Юссеф Юссеф Али. Социальные и организационно-правовые аспекты развития физической культуры и спорта в республике Ливан : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.02 / Юссеф Юссеф Али ; НУФВСУ. – Киев, 2011. – 214 с. – Научный руководитель - проф., д-р наук по физ. воспитанию и спорту Ю. П. Мичуда.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А60

Аля Омар Самара Абдуллах. Фізична реабілітація осіб з розсіяним склерозом у комплексній терапії в умовах стаціонару : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 /  Аля Омар Самара Абдуллах ; НУФВСУ. – Київ, 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б18

Байковский, Ю. В. Педагогическая система обеспечения безопасности человека в экстремальных условиях горной среды : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Ю. В. Байковский ; Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. – Москва, 2011. – 50 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б24

Барановская, И. Б. Ретикулоцитарные и эритроцитарные показатели периферической крови в системе оценки функционального состояния эритропоэза у лиц, занимающихся и не занимающихся спортом : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.03.01 / И. Б. Барановская ; Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар, 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)

А

Б82

Боржиба Али. Техническая подготовка футболистов 15-16 лет, выполняющих диспетчерские функции в игре : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Али Боржиба ; Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. – Москва, 2011. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

В93

Височіна, Н. Л. Самооцінка кваліфікованих шахістів та її вплив на результати спортивної діяльності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Н. Л. Височіна ; НУФВСУ. – Київ, 2011. –

22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

В65

Войнаровська, Н. С. Розвиток рухової активності дівчат 5-9 класів засобами ритмічної гімнастики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. С. Войнаровська ; Волинський національний університет ім.. Л. Українки. – Луцьк, 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Г19

Ганоль, А. С. Гендерные особенности и структура мотивации выбора экстремальных видов спорта : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 13.00.04 / А. С. Ганоль ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Г65

Гончаренко, Е. В. Дидактические особенности проведения тренировочных занятий со спортсменами с отклонениями умственного развития : автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / Е. В. Гончаренко ; НУФВСУ. – Киев, 2011. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Г65

Гоншовський, В. М. Технологія індивідуалізації фізичної підготовки майбутніх рятувальників у вищому військовому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / В. М. Гоншовський ; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Д14

Даджани Д. Контроль физической подготовленности детей 7-10 лет в условиях физического воспитания в начальной школе Республики Кипр : автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.02 / Д. Даджани ; НУФВСУ. – Киев, 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Д80

Дугіна, Л. В. Корекція фізичного стану дітей-сиріт 1-4 років засобами фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Л. В. Дугіна ; Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Д86

Душко, М. С. Мотивация освоения иностранного языка как компонент личностной готовности студентов к профессиональной деятельности тренера : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 13.00.04 / М. С. Душко ; Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар, 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)А

З-38

Захожий, В. В. Методика формування готовності старшокласників до самостійних занять фізичними вправами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / В. В. Захожий ; Волинський національний університет

ім.. Л. Українки. – Луцьк, 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

И20

Иванов, Л. Ю. Взаимодействие тренера-капитана и спортсменов в теннисе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. Ю. Иванов ; Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. – Москва, 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

И20

Иванова, В. А. Методика развития психофизических качеств детей 6-7 лет с детским церебральным параличом средствами спортивных игр : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. А. Иванова ; Дальневосточная государственная академия физической культуры. – Хабаровск, 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л27

Латыпов, И. К. Педагогическая система профильной подготовки школьников в области физической культуры : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / И. К. Латыпов ; Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. – Москва, 2011. – 48 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л55

Лі Бо. Підвищення спеціальної підготовленості на підставі аеробних можливостей у спортивних танцях : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Лі Бо ; НУФВСУ. – Київ, 2011. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л86

Лутковский, В. Е. Особенности управления технической подготовкой метателей молота различной квалификации : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. Е. Лутковский ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л93

Люгайло, С. С. Дифференцированная физическая реабилитация при стоматоло-гических заболеваниях у спортсменов : автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.03 / С. С. Люгайло ; НУФВСУ. – Киев, 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М59

Микаэлян, С. И. Организационно-педагогические условия развития менеджмента в профессиональном боксе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / С. И. Микаэлян ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Н16

Нагорна, О. Б. Ефективність фізичної реабілітації дітей раннього віку з синдромом розладу рухових функцій : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / О. Б. Нагорна ; Прикарпатський НУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П18

Парахин, В. А. Освоение и совершенствование сложных гимнастических упражнений типа перелетов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. А. Парахин ; Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. – Москва, 2011. – 24 с. Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)

А

П32

Пилипей, Л. П. Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Л. П. Пилипей ; НУФВСУ. – Київ, 2011. – 40 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П37

Платонова, Р. И. Формирование конкурентоспособного специалиста в системе регионального высшего педагогического образования (на примере педагогических вузов Якутии) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Р. И. Платонова ; Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. – Москва, 2011. – 40 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П44

Подоляка, А. Є. Диференціація рухливих ігор у фізичному виховання дошкільників 5-6 років засобами інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / А. Є. Подоляка ; НУФВСУ. – Харків, 2011. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Р15

Радченко, Ю. А. Контроль технической подготовленности борцов греко-римского стиля с учетом психофизиологических особенностей : автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / Ю. А. Радченко ; НУФВСУ. – Киев, 2011. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Р16

Раевский, Д. А. Формирование основ двигательной готовности для повышения эффективности обучения плаванию детей младшего школьного возраста : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Д. А. Раевский ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С17

Самокиш, І. І. Методика оцінювання навчальних досягнень дівчаток молодшого шкільного віку в процесі занять фізичною культурою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / І. І. Самокиш ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С32

Середа, А. Ю. Формирование ключевых компетентностей у спортивного менеджера в условиях социально-экономической трансформации : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / А. Ю. Середа ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья

им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2011. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С51

Смоляр, І. І. Диференціація лідерських якостей спортсменів у чоловічих і жіночих командах (на прикладі ігрових видів спорту) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / І. І. Смоляр ; НУФВСУ. – Київ, 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ф95

Фурсов, И. Б. Стимулирование совместной физкультурно-спортивной активности учащихся средних классов средствами многопрофильных боевых искусств : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / И. Б. Фурсов ; Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар, 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Х-69

Ходкевич, В. Л. Методика подготовки вратарей в хоккее с мячом на этапе начальной специализации : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. Л. Ходкевич ; Дальневосточная государственная академия физической культуры. – Хабаровск, 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)

А

Х-98

Худолій, О. М. Теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7-13 років : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / О. М. Худолій ; НУФВСУ. – Київ, 2011. – 44 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ч-48

Черкашин, Р. Є. Методика навчання силових фізичних вправ студентів вищих навчальних закладів у позааудиторній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Р. Є. Черкашин ; Волинський національний університет ім.. Л. Українки. – Луцьк, 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ш25

Шарина, Е. П. Методика прикладной психофизической подготовки курсантов морских вузов к учебной практике на парусном судне : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Е. П. Шарина ; Дальневосточная государственная академия физической культуры. – Хабаровск, 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ю89

Юссеф Юссеф Алі. Соціальні та організаційно-правові аспекти розвитку фізичної культури і спорту в Республіці Ліван : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Юссеф Юссеф Алі ; НУФВСУ. – Київ, 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)Схожі:

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585935
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585930
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585925
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585931
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585921
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585920
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585919
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585915
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585910
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Страны мира : справочник / ред. С. В. Лавров. – Москва. Республика, 2006. – 592 с ил
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Грибан В. Г. Валеологія: підручник для студентів внз / В. Г. Грибан. – К.: Центр учбової літератури, 2008. 214 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи