Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі наукових праць icon

Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі наукових праць
Скачати 53.35 Kb.
НазваШановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі наукових праць
Дата10.09.2012
Розмір53.35 Kb.
ТипКонкурс

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас узяти участь у

II Всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі наукових праць

"Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України очима майбутніх правоохоронців",

який буде проходити з 18-29 квітня 2011 року на базі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького


Конкурс проводиться за такими напрямками досліджень

військовий;

військово-технічний;

загальнонауковий та інженерний;

гуманітарний;

юридичний;

філологічний;

а також

навчальні відеофільми;

винаходи, корисні моделі та раціоналізаторські пропозиції.


Термін подання робіт на участь у конкурсі приймаються до ^ 9 квітня 2011 року на адресу:
29003, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, науково-дослідний відділ.  


Вимоги до оформлення матеріалів


На конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів і курсантів або студентських та курсантських колективів (не більше 3 осіб) з актуальних проблем у галузі військових, технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове і прикладне значення, упроваджені у виробництво або застосовані в навчальному процесі. На конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

Наукові праці, що подаються на конкурс, повинні бути оформлені згідно з вимогами державних стандартів.

Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок.


^ Стандарти набору:

кегль (розмір шрифту) –14;

міжрядковий інтервал – 1,5;

шрифт – Times New Roman;формат сторінки – А4;

параметри сторінки  – усі поля по 2 см;

мова публікації – українська.


Наукова робота обов’язково повинна мати назву, зміст і список використаної літератури.

До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів тощо.

Подання макетів та натурних зразків не допускається.

Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

На конкурс може бути подано відповідно переоформлені курсові, дипломні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”, якщо вони містять наукову новизну або передбачається впровадження їх результатів у виробництво, навчальний процес.


^ Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог, то конкурсна комісія її не реєструє та не розглядає.


Наукова праця, що подається на конкурс, не повинна містити відомостей про місце виконання й автора (авторів).

Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр – не більше двох слів).


^ Автор (автори) додатково до наукової праці подають у закритому конверті:

стислу анотацію на наукову працю (додаток 1);

інформацію про автора (авторів) і наукового керівника роботи за формою, наведеною у додатку 2;

витяг з протоколу засідання вченої ради (кафедри) вищого навчального закладу, вищого військового навчального закладу про висунення роботи на конкурс;

довідки, акти (реалізації, упровадження, використання), дипломи, свідоцтва та інші документи, які підтверджують науковий рівень роботи й її практичне значення.

Наукові праці і додаткові матеріали мають бути подані своєчасно (з урахуванням терміну пересилки).

Наукові роботи, подані на конкурс, не повертаються.


^ ЗА НАУКОВИЙ ЗМІСТ І ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСЕ АВТОР


Додаток 1

АНОТАЦІЯ

В анотації наукової праці під шифром “_________________” зазначаються:

актуальність, мета, завдання наукової праці, використана методика дослідження;
загальна характеристика наукової праці (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).

Наприкінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних словосполучень), що вживаються у науковій праці та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох і не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок через кому.
Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.

 

Додаток 2

 

ВІДОМОСТІ
про автора та наукового керівника конкурсної роботи
під шифром ______________________________________
(шифр конкурсної роботи)

 

АВТОР

^ НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

1. Прізвище

1. Прізвище

2. Ім’я (повністю)

2. Ім’я (повністю) 

3. По батькові (повністю) 

3. По батькові (повністю)

4. Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається автор

4. Місце роботи, тел.

5. Факультет

5. Посада

6. Курс (рік навчання)

6. Науковий ступінь

7. Результати роботи опубліковано (рік, місце, назва видання)

7. Вчене звання

8. Результати роботи впроваджено (рік, місце, форма впровадження)

8. Домашня адреса, тел.

9. Домашня адреса, тел.

 

Автор роботи____________
                               (підпис)

Науковий керівник____________
                                         (підпис)

 

 

Рішенням конкурсної комісії ___________________________________________________
                                                                 (назва вищого навчального закладу)

робота рекомендується для участі у Всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі наукових праць з_________________________________________

(назва галузі науки)


Голова конкурсної комісії вищого навчального закладу

______________________

(посада, прізвище, ініціали) (підпис)


М.П.

“___”____________________20__ р.


Контактна інформація

Відповідальний секретар організаційного комітету:
кандидат військових наук, старший науковий співробітник
КОРЧЕВ Володимир Борисович

Контакти: тел. (0382) 65-05-93, комутатор (0382) 79-59-11 (додатковий 84-72),

моб. 096-439-69-50, е-mail: nadpsu_konf@ukr.net

Схожі:

Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі наукових праць iconШановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнському семінарі з міжнародною участю «Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління»
Запорізький Класичний приватний університет Інститут інформаціних і соціальних технологій
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі наукових праць iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науковій конференції
Загальнолюдські цінності та національний менталітет у дзеркалі художньої літератури
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі наукових праць icon15 березня 2011 р. Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії»
Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії», яка відбудеться 15 березня 2011 р на...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі наукових праць icon15 березня 2011 р. Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії»
Вас узяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії», яка відбудеться 15 березня 2011 р на...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі наукових праць iconШановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІV всеукраїнської науково-практичної конференції Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення І перспективи
Методологічні та науково-методичні засади творення і функціонування систем навчання математики і особистість
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі наукових праць iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов'янських: етнологічні та граматичні параметри»
Міністерство освіти І науки україни криворізький державний педагогічний університе; факультет української філології кафедра української...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі наукових праць iconШановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у роботі V всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю
Метою семінару є розгляд проблем моделювання когнітивних процесів, концептуалізації, категоризації, моделювання вербалізованих ментальних...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі наукових праць iconШановні колеги! Кафедра обліку і аудиту Донецького державного університету управління веде підготовку збірника наукових праць студентів Запрошуємо студентів Вашої спеціальності до участі в збірнику наукових праць
Стаття не була раніше опублікована, а також не надана в інші видання для розгляду та публікації
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі наукових праць iconШановні колеги! Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичній конференції
Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичній конференції "Сучасні аспекти діяльності бібліотеки вишу на новому етапі розвитку...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі наукових праць iconШановні колеги! Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичній конференції
Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичній конференції "Сучасні аспекти діяльності бібліотеки вишу на новому етапі розвитку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи