Слухачі); за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (кандидати на навчання – студенти icon

Слухачі); за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (кандидати на навчання – студенти
НазваСлухачі); за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (кандидати на навчання – студенти
Сторінка1/4
Дата11.09.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


програма вступних випробувань

до Національної академії Державної прикордонної служби України

імені Б. Хмельницького

освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

напрям підготовки «Автомобільний транспорт», спеціальність 7.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство»;

напрям підготовки «Право», спеціальність 7.03040102 «Правоохоронна діяльність»;

напрям підготовки «Філологія», спеціальність 7.02030304 «Переклад».


Хмельницький -2011

Загальні положення


Національна академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького здійснює набір:

за державним замовленням (кандидати на навчання – слухачі);

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (кандидати на навчання – студенти).

Заходи професійного відбору з кандидатами на навчання в академії проводяться відповідно до наказів та розпорядження Голови Державної прикордонної служби України. Кандидати на навчання проходять професійний відбір за такими критеріями:

медичний огляд (кандидати на навчання – слухачі);

професійно - психологічне обстеження (кандидати на навчання – слухачі);

оцінка рівня фізичної підготовки (кандидати на навчання – слухачі);

фахове вступне випробування;

вступне випробування з іноземної мови.


^ Медичний огляд

Кандидати на навчання проходять первинний та остаточний медичні огляди, порядок проходження яких визначено Положенням про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України, затвердженим наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 333 від 6 травня 2009 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2009 року № 570/16586, доповненим наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 225 від 27 березня 2010 року зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 року № 297/17592.

Остаточний медичний огляд вступників усіх категорій проводиться військово-лікарською комісією академії, за результатами якого виноситься об’єктивна та обґрунтована постанова про придатність або непридатність вступника на навчання в академії, що доводиться до кожного вступника.

^ Професійно – психологічне обстеження

Професійно-психологічне обстеження проводиться з метою виявлення у вступників конкретних особистих якостей та індивідуальних особливостей, необхідних для успішного навчання в академії за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем та оволодіння обраною спеціальністю на посадах керівної ланки органів охорони державного кордону; містить оцінку розвитку основних пізнавальних процесів, оцінку рівня професійного вигорання.

Професійно-психологічне обстеження вступників проводиться із суворим дотриманням єдиних умов для всіх кандидатів на навчання, включаючи стандартність обстановки, інструкцій, процедури обстеження з використанням методів (методик), що затверджені Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи - Сертифікат СЕ № 2640113, протокол від 25.06.2009 р. № 6, підґрунтя - Положення про експертизу психологічного і соціального інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 р. № 330).

Професійно-психологічне обстеження вступників проводиться з використанням програмного забезпечення на ПЕОМ.

Програмне забезпечення для проведення професійно-психологічного обстеження кандидатів для вступу до академії сертифіковане відповідно до вимог чинного законодавства (свідоцтво - серія ВР, № 00759).

^ Оцінка рівня фізичної підготовки

Порядок оцінки рівня фізичної підготовки кандидатів на навчання курсантами визначений Настановою з фізичної підготовки в прикордонних військах України, затвердженою наказом Голови Держкомітету – Командувача Прикордонних військ України № 538 від 27 листопада 1999 року (зі змінами та доповненнями, які внесені наказом Голови Держкомітету № 695 від 8 грудня 2000 року). Оцінка рівня фізичної підготовки вступників обов’язкова.

Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів визначається за результатами практичного виконання трьох вправ:

для осіб чоловічої статі:

біг на100 м -№ 10;

підтягування на перекладині - № 6;

біг на 3000 м - № 2 (біг на 1000 м - № 1);

біг на 1 000 м - № 1 (для кандидатів за відповідними віковими групами).

для осіб жіночої статі:

біг на 100 м - № 10;

комплексна силова вправа - № 7;

біг на 1000 м - № 1.

Усі вправи приймаються протягом одного дня. Форма одягу для виконання фізичних вправ: для осіб чоловічої статі - польова; для осіб жіночої статі - спортивна. Для виконання вправ надається одна спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не дозволяється.


Вступники на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста складають фахове випробування за відповідною спеціальністю та іноземну мову.


^ Спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»:

«Будова та експлуатація транспортних засобів і спеціальної техніки*» – профільний предмет;

* для кандидатів на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб – Будова та експлуатація транспортних засобів.

«Іноземна мова».

^ Спеціальність «Правоохоронна діяльність»:

«Теорія держави та права» – профільний предмет;

«Іноземна мова».


Спеціальність «Переклад»:

«Основна іноземна мова» (англійська, німецька) – профільний предмет.


Перескладання вступних випробувань не дозволяється.


^ ПРОГРАМА З БУДОВИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ


1. Загальні вимоги


За змістом у фахове вступне випробування включено основний програмний матеріал з дисциплін «Автомобільні двигуни», «Автомобілі», «Електронне та електричне обладнання автомобілів», «Експлуатація і обслуговування техніки», «Основи технічної діагностики», «Експлуатація транспортних засобів», «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів», «Основи технології виробництва і ремонту автомобілів», «Автотехнічне забезпечення», метою яких є підготовка офіцерів Державної прикордонної служби України (ДПСУ), що мають знання основ конструкцій сучасних транспортних засобів і спеціальної техніки, організації експлуатації колісних машин, основ технології виробництва та ремонту автомобільних транспортних засобів, змісту і організації автотехнічного забезпечення органу охорони державного кордону, а також що мають практичні навички в проведенні аналізу конструктивних і експлуатаційних властивостей транспортних засобів і спеціальної техніки, технічного обслуговування їх основних зразків з використанням засобів технічної діагностики, організації поточного і середнього ремонту автомобілів, у виконанні обов’язків офіцера автомобільної служби, керівника структурного підрозділу органу охорони кордону щодо автотехнічного забезпечення, офіцера підрозділу логістики.


^ 2. Вимоги до теоретичних знань

Кандидати повинні знати:

основи теорії, розрахунку, ескізного проектування та аналізу тягово-швидкісних властивостей транспортних засобів і спеціальної техніки;

конструкцію та роботу основних зразків транспортних засобів і спеціальної техніки органів охорони Державного кордону;

теоретичні основи системи експлуатації техніки, організації експлуатації транспортних засобів і спеціальної техніки в Державній прикордонній службі України, зберігання і економного використання паливно-мастильних матеріалів, технічного діагностування автомобільних транспортних засобів, що знаходяться на оснащенні ДПСУ;

зміст і порядок виконання робіт по технічному обслуговуванню автомобільних транспортних засобів та спеціальної техніки, правила застосування паливо-мастильних матеріалів і технічних рідин, порядок користування основними засобами діагностики;

технологію поточного і середнього ремонту автомобілів в Державній прикордонній службі України, методи відновлення деталей, вузлів і агрегатів;

основні завдання автотехнічного забезпечення, методику роботи посадових осіб щодо організації їх виконання в підрозділах і органах охорони державного кордону.


^ 3. Вимоги до практичних навичок

Кандидати повинні вміти:

аналізувати конструкції, основні експлуатаційні та тягово-швидкісні властивості колісних транспортних засобів та спеціальної техніки;

організовувати експлуатацію транспортних засобів і спеціальної техніки в підрозділах, внутрішню службу в автомобільному парку органу охорони державного кордону, оцінювати стан зразків транспортних засобів та спеціальної техніки;

приймати і обґрунтовувати інженерні рішення щодо проектування і вдосконалення елементів парку органу охорони кордону (гаража прикордонного підрозділу);

проводити технічне діагностування основних зразків транспортних засобів, що застосовуються в ДПСУ;

виконувати роботи по технічному обслуговуванню транспортних засобів і спеціальної техніки з використанням інструменту, діагностичного та іншого обладнання;

розраховувати потребу в необхідних паливно-мастильних матеріалах, вести облік і звітність по ним;

організовувати всі види ремонтів, що застосовуються в ДПСУ;

розробляти пропозиції та відпрацьовувати основні документи по автотехнічному забезпеченню органу охорони державного кордону (річний та місячний плани експлуатації та виходу в ремонт техніки);

виконувати необхідні розрахунки щодо потреби у використанні моторесурсів техніки підрозділу;

вести облік автомобільних транспортних засобів та відпрацьовувати технічну документацію стосовно обліку їх використання в органі ДПСУ та відділі прикордонної служби.


^ Теоретична частина


Автомобільні двигуни

 1. Призначення, класифікація автомобільних двигунів внутрішнього згорання, їх загальна характеристика та принцип дії. Характеристика робочих циклів бензинового та дизельного двигунів за індикаторними діаграмами. [1], стор. 3-22.

 2. Сутність процесів газообміну в поршневих двигунах. Фактори, що впливають на процеси газообміну. Сутність коефіцієнта наповнення циліндрів, його вплив на параметри автомобільного двигуна. Фактори, які впливають на величину коефіцієнта наповнення, їх характеристика. Фази газорозподілу поршневих чотиритактних двигунів. [1], стор. 23-36.

 3. Сутність процесів і способів сумішоутворення в бензинових і дизельних двигунах. Фактори, що впливають на процеси сумішоутворення. Характеристика складу робочої суміші. [1], стор. 49-92.

 4. Сутність та фази процесів згорання в бензинових і дизельних двигунах. Фактори, що впливають на процеси згорання робочої суміші в циліндрах двигунів. Основні порушення процесів згорання детонаційне згорання, передчасне жарове запалювання, подальше жарове згорання. Динаміка зміни кута випередження запалювання (впорскування палива) в автомобільних двигунах, шляхи реалізації його автоматичного регулювання. [1], стор. 93-123.

 5. Сутність швидкісних, навантажувальних регулювальних та спеціальних характеристик двигуна. [1], стор. 136-146; [2], стор. 31-34.

 6. Призначення, характеристика, будова і робота кривошипно-шатунного механізму та його складових елементів двигуна ЗМЗ-66, УМЗ-4218, ЗМЗ-511.10,
  КамАЗ-740, КамАЗ-7403, двигуна мотоцикла ММВЗ-3.11215 „Пионер”, двигуна
  ЗМЗ-4025.10 автомобіля ГАЗ-33021, двигуна ЗМЗ-4063.10 автомобіля ГАЗ-32212, двигуна ВАЗ-2123 автомобіля Chevrolet-Niva, двигуна ВАЗ-2106. [3], с. 4-11, 79-80,
  92-99, [4], с. 33-35, [5], с. 12-14, [6], с. 12-18, [7], с. 46-52, [8], с. 15-20, [9], с. 87-91,
  [10], с. 11-12, [11], с. 17-44.

 7. Призначення, характеристика, будова і робота газорозподільного механізму та його складових елементів двигуна ЗМЗ-66, УМЗ-4218, ЗМЗ-511.10, КамАЗ-740, КамАЗ-7403, двигуна мотоцикла ММВЗ-3.11215 „Пионер”, двигуна ЗМЗ-4025.10 автомобіля ГАЗ-33021, двигуна ЗМЗ-4063.10 автомобіля ГАЗ-32212, двигуна ВАЗ-2123 автомобіля Chevrolet-Niva, двигуна ВАЗ-2106. [3], с. 11-17, 80-82, 99-102, [4], с. 35-38, [5], с. 14-15, [6], с. 18-21, [7], с. 52, [8], с. 20-22, [9], с. 91-95, [10], с. 11-12, [11], с. 17-44.

 8. Призначення, характеристика, будова і робота системи охолодження та її складових елементів двигуна ЗМЗ-66, УМЗ-4218, ЗМЗ-511.10, КамАЗ-740, КамАЗ-7403, двигуна ЗМЗ-4025.10 автомобіля ГАЗ-33021, двигуна ЗМЗ-4063.10 автомобіля ГАЗ-32212, двигуна
  ВАЗ-2123 автомобіля Chevrolet-Niva, двигуна ВАЗ-2106. [3], с. 17-27, 82-83, 102-108,
  [4], с. 59-70, [5], с. 18-19, [6], с. 38-44, [8], с. 26-28, [9], с. 98-99, [10], с. 13, [11], с. 44-48.

 9. Призначення, характеристика, будова і робота мастильної системи та її складових елементів двигуна ЗМЗ-66, УМЗ-4218, ЗМЗ-511.10, КамАЗ-740, КамАЗ-7403, двигуна мотоцикла ММВЗ-3.11215 „Пионер”, двигуна ЗМЗ-4025.10 автомобіля ГАЗ-33021, двигуна ЗМЗ-4063.10 автомобіля ГАЗ-32212, двигуна ВАЗ-2123 автомобіля Chevrolet-Niva, двигуна ВАЗ-2106. [3], с. 27-41, 83-86, 109-116, [4], с. 38-45, [5], с. 15-18, [6], с. 35-38, [7], с. 54-56, [8], с. 22-26, [9], с. 95-98, [10], с. 11, [11], с. 48-52.

 10. Призначення, характеристика, загальна будова і робота системи живлення та її складових елементів двигуна ЗМЗ-66, УМЗ-4218, ЗМЗ-511.10, КамАЗ-740, КамАЗ-7403, двигуна мотоцикла ММВЗ-3.11215 „Пионер”, двигуна ЗМЗ-4025.10 автомобіля ГАЗ-33021, двигуна ЗМЗ-4063.10 автомобіля ГАЗ-32212, двигуна ВАЗ-2123 автомобіля Chevrolet-Niva, двигуна ВАЗ-2106. [3], с. 42-59, 86-90, 116-139, [4], с. 45-58, [5], с. 19-26, [6], с. 23-35, [7], с. 56-60, [8], с. 28-36, [9], с. 98-100, [10], с. 13-15, [11], с. 52-63.


Автомобілі

 1. Сутність сил, що діють на автомобіль під час його руху. Рівняння руху автомобіля. [12], с. 31-40.

 2. Сутність та процедура виконання проектувального і повірочного тягового розрахунку автомобіля. Тягова характеристика, силовий баланс та динамічний паспорт автомобіля, їх використання для оцінки тягово-швидкісних властивостей автомобіля. [12], с. 40-66.

 3. Призначення, класифікація та загальна характеристика автомобільних зчеплень, вимоги до них. Характеристика, загальна будова і робота зчеплення автомобілів ГАЗ-66, УАЗ-31519, ГАЗ-3307, Урал-4320, бронетранспортера БТР-80, мотоцикла ММВЗ-3.11215 „Пионер”, автомобіля ГАЗ-33021, автомобіля Chevrolet-Niva, автомобіля ВАЗ-2106. [13], с. 17-63, [6], с. 45-49, [7], с. 60, [10], с. 15-16, [11], с. 93-98.

 4. Призначення, класифікація та загальна характеристика автомобільних коробок передач, вимоги до них. Характеристика, загальна будова і робота коробок передач автомобілів ГАЗ-66, УАЗ-31519, ГАЗ-3307, Урал-4320,бронетранспортера БТР-80, мотоцикла ММВЗ-3.11215 „Пионер”, автомобіля ГАЗ-33021, автомобіля Chevrolet-Niva, автомобіля ВАЗ-2106. [13], с. 67-117, [6], с. 50-53, [7], с. 60-66, [10], с. 17-18, [11], с. 98-105.

 5. Призначення, класифікація та загальна характеристика автомобільних роздавальних коробок, вимоги до них. Характеристика, загальна будова і робота роздавальних коробок автомобілів ГАЗ-66, УАЗ-31519, Урал-4320, бронетранспортера БТР-80, автомобіля Chevrolet-Niva. [13], с. 124-144, [6], с. 53-59, [10], с. 19-20.

 6. Призначення, класифікація та загальна характеристика автомобільних карданних передач, вимоги до них. Характеристика, загальна будова і робота карданних передач автомобілів ГАЗ-66, УАЗ-31519, ГАЗ-3307, Урал-4320, бронетранспортера БТР-80, автомобілів ГАЗ-33021, ВАЗ-2106. [13], с. 147-160.

 7. Призначення, класифікація та загальна характеристика автомобільних головних передач та диференціалів, вимоги до них. Характеристика, загальна будова і робота ведучих мостів та їх складових елементів (головної передачі і міжколісного диференціалу) автомобілів ГАЗ-66, УАЗ-31519, ГАЗ-3307, Урал-4320, бронетранспортера БТР-80, автомобілів ГАЗ-33021, Chevrolet-Niva, ВАЗ-2106. [13], с. 161-204, [6], с. 60-66, [10], с. 20-21.

 8. Призначення, класифікація та загальна характеристика систем рульового керування, вимоги до них. Характеристика, загальна будова і робота рульового керування та його складових елементів автомобілів ГАЗ-66, УАЗ-31519, ГАЗ-3307, Урал-4320, бронетранспортера БТР-80, автомобіля ГАЗ-33021, автомобіля Chevrolet-Niva, автомобіля ВАЗ-2106. [14], с. 6-54, [6], с. 67-78, [10], с. 23.

 9. Призначення, класифікація та загальна характеристика гальмівних систем та їх складових елементів, вимоги до них. Характеристика, загальна будова і робота гальмових систем (робочої, стоянкової, допоміжної) та їх складових елементів автомобілів ГАЗ-66, УАЗ-31519, ГАЗ-3307, Урал-4320, бронетранспортера БТР-80, мотоцикла ММВЗ-3.11215 „Пионер”, автомобіля ГАЗ-33021, автомобіля Chevrolet-Niva, автомобіля ВАЗ-2106.
  [14], с. 57-131, [6], с. 78-83, [7], с. 71-73, [10], с. 6.

 10. Призначення, класифікація та загальна характеристика елементів ходової частини (несучої частини, підвіски, колісних рушіїв) автомобілів, вимоги до них. Характеристика, загальна будова і робота ходової частини та її складових елементів автомобілів ГАЗ-66,
  УАЗ-31519, ГАЗ-3307, Урал-4320,бронетранспортера БТР-80, мотоцикла ММВЗ-3.11215 „Пионер”, автомобіля ГАЗ-33021, автомобіля Chevrolet-Niva, автомобіля ВАЗ-2106.
  [14], с. 134-170, [6], с. 84-95, [7], с. 68-71, [10], с. 22.

 11. Призначення, та загальна характеристика спеціального обладнання (лебідки, системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах, системи герметизації) автомобілів, вимоги до них. Характеристика, загальна будова і робота лебідки та системи централізованого регулювання тиску повітря в шинах автомобілів ГАЗ-66, Урал-4320, бронетранспортера БТР-80. [14], с. 172-187, [6], с. 88-95, 133-135.

 12. Призначення та принцип дії антиблокувальних та протибуксовочних систем автомобілів, перспективи їх застосування на автомобілях, якими оснащуються органи охорони Державного кордону. [15], с. 133-134, [16], с. 266-269.


^ Електронне та електричне обладнання автомобілів

 1. Призначення, основні характеристики та принцип дії свинцево-кислотних акумуляторних батарей. Характеристика, будова та робота акумуляторної батареї
  6СТ-75ЭМС, 6СТ-190ТР, 6СТ-60ЕМ. [15], с. 12-22, 67-69, 101-102,111-112.

 2. Призначення, класифікація, конструктивні схеми, принцип дії автомобільних генераторів, принцип регулювання напруги в них. Будова та робота генераторних установок (генераторів і реле-регуляторів) автомобілів ГАЗ-66, Урал-4320, УАЗ-31519. [15], с. 23-34, 69-76, 102-103, 112-113.

 3. Призначення, класифікація, конструктивні схеми, принцип дії систем електричного пуску двигунів. Призначення, характеристика, загальна будова і робота системи пуску двигунів автомобілів ГАЗ-66, Урал-4320, УАЗ-31519, бронетранспортера БТР-80, двигунів автомобіля ГАЗ-33021, автомобіля Chevrolet-Niva, автомобіля ВАЗ-2106. [15], с. 35-45, 76-82, 103-104, 113, [6], с. 12-18, [8], с. 185-191, [10], с. 6, [11], с. 158-163.

 4. Призначення, класифікація, конструктивні схеми, принцип дії електричних систем запалювання. Будова та робота контактної, контактно-транзисторної та безконтактної систем запалювання і їх складових елементів. Характеристика, загальна будова і робота системи запалювання двигуна мотоцикла ММВЗ-3.11215 „Пионер”, двигуна ЗМЗ-4025.10 автомобіля ГАЗ-33021, двигуна ЗМЗ-4063.10 автомобіля ГАЗ-32212, двигуна ВАЗ-2123 автомобіля Chevrolet-Niva, двигуна ВАЗ-2106. [15], с. 46-60, [3], с. 60-78, [7], с. 76-79, [8], с. 191-198, [9], с. 213-218, [10], с. 5, 14, [11], с. 163-168.

 5. Призначення, основні конструктивні схеми, принцип дії контрольно-вимірювальних приладів автомобілів. Будова та робота контрольно-вимірювальних приладів автомобіля ГАЗ-66, УАЗ-31519, Урал-4320, бронетранспортера БТР-80, двигунів автомобіля ГАЗ-33021, автомобіля Chevrolet-Niva, автомобіля ВАЗ-2106. [15], с. 91-100, 107,113-114, [6], с. 115-118, [7], с. 73-74, [8], с. 209-213, [10], с. 7-9, [11], с. 177-181.

 6. Призначення і принцип дії електронних систем керування двигуном, трансмісією та елементами підвіски автомобілів. Перспективи їх застосування на автомобілях ДПСУ. [15], с. 126-136, [16], с. 247-274.


Експлуатація та обслуговування техніки

 1. Структура системи експлуатації техніки, її характеристика. [25], с. 164-172.

 2. Класифікація автомобільних транспортних засобів і спеціальної техніки, як елемента системи їх експлуатації. [40], с. 7-10.

 3. Якість техніки, її рівень і показники. [28], с. 11-14.

 4. Надійність техніки, її визначення. Показники безвідмовності, довговічності, зберігаємості та ремонтопридатності. [40], с. 54-67.

 5. Комплексні показники надійності техніки, їх характеристика. [40], с. 68-69.

 6. Основні поняття та визначення ергономіки. [29], с. 158-168.

 7. Характеристика ергономічних факторів, що впливають на експлуатацію техніки. [29], с. 158-168.

 8. Сутність єдиної системи комплексного технічного обслуговування і ремонту, її характеристика. [30], с. 41-43.

 9. Особливості експлуатації техніки в умовах низьких температур, гірських та пустельних районах. [25], с. 203-228, [66], с. 110-115.

 10. Способи підвищення прохідності транспортних засобів. [25], с. 228-250,
  [66], с. 115-135.

 11. Класифікація ЗІП техніки. Порядок використання та поповнення ЗІП техніки. [25], с. 294-298.

 12. Зберігання техніки. Організація постановки і порядок утримання техніки на короткочасному та тривалому зберіганні. [66], с. 69-75.

 13. Технічне обслуговування та контроль стану техніки, що знаходиться на зберіганні. [25], с. 384-389, [66], с. 74.

 14. Транспортування техніки. Порядок транспортування техніки автомобільним та залізничним транспортом. [62], с. 7-14, 97-109, [66], с. 75-83.

 15. Порядок підготовки автомобільних транспортних засобів та спеціальної техніки до використання. [63], с. Розділ 4, [66], с. 42-52.

 16. Пред'явлення та задоволення рекламацій. [29], с. 188-192, [66], с. 152-155.

 17. Загальні положення керівних документів АДПСУ щодо категорування автомобільних транспортних засобів та спеціальної техніки і майна. [33], с. 22-24.

 18. Документальне оформлення зміни категорії автомобільних транспортних засобів та спеціальної техніки. [33], с. 25.

 19. Організація та види контролю за технічним станом та експлуатацією машин.
  [40], с. 530-531, [66], с.83-85.

 20. Вимоги керівних документів АДПСУ щодо огляду машин посадовими особами. Особливості огляду машин начальником підрозділу охорони кордону. [40], с. 531-541,
  [66], с. 85-92.

 21. Види інструктажів з техніки безпеки, їх характеристика. [14], с. 419-422.

 22. Заходи безпеки при використанні, обслуговуванні та зберіганні автомобільних транспортних засобів та спеціальної техніки. [40], с. 141-151, [66], с. 185-187.

 23. Система контролю стану техніки в ДПСУ. Порядок оцінки стану техніки органу ДПСУ. [24], с. 21-30, 33-38.

 24. Критерії оцінки зразка техніки на „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”. [64], п. 10.

 25. Використання та зберігання автомобільних шин в різних умовах експлуатації.
  [66], с. 349-359.

 26. Норми напрацювання автомобільних шин. Порядок визначення пробігу комплекту шин. [33], с. 18-19.

 27. Приведення акумуляторних батарей у робочий стан та контроль стану батарей в експлуатації. [65], с. 50-63, [66], с. 304-331.

 28. Норми напрацювання акумуляторних батарей. Порядок обліку та списання акумуляторних батарей. [33], с. 20-22.

  1   2   3   4

Схожі:

Слухачі); за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (кандидати на навчання – студенти iconДенну форму навчання за окр «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб
За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб факультету Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
Слухачі); за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (кандидати на навчання – студенти iconПерелік необхідних документів
Фінансування підготовки фахівців Інституту фізичної культури та спорту на денній та заочній формі навчання проводиться за рахунок...
Слухачі); за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (кандидати на навчання – студенти iconСписок осіб, зарахованих на денну форму навчання за окр «магістр» за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб факультету Економіки І менеджменту за напрямом підготовки 03060101

Слухачі); за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (кандидати на навчання – студенти iconСписок осіб, зарахованих на денну форму навчання за окр «магістр» за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб факультету Економіки І менеджменту за напрямом підготовки 03060104

Слухачі); за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (кандидати на навчання – студенти iconСписок осіб, зарахованих на денну форму навчання за окр «магістр» за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб факультету Економіки І менеджменту за напрямом підготовки 03050401

Слухачі); за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (кандидати на навчання – студенти iconСписок осіб, зарахованих на денну форму навчання за окр «спеціаліст» за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб факультету Економіки І менеджменту за напрямом підготовки 03060101

Слухачі); за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (кандидати на навчання – студенти iconСписок осіб, зарахованих на денну форму навчання за окр «спеціаліст» за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб факультету Економіки І менеджменту за напрямом підготовки 03060104

Слухачі); за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (кандидати на навчання – студенти iconСписок осіб, зарахованих на денну форму навчання за окр «спеціаліст» за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб факультету Економіки І менеджменту за напрямом підготовки 03050401

Слухачі); за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (кандидати на навчання – студенти iconСписок осіб, зарахованих на заочна форму навчання за окр «бакалавр» за скороченим терміном навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб факультету Економіки І менеджменту за напрямом підготовки 030504

Слухачі); за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (кандидати на навчання – студенти iconСписок осіб, зарахованих на заочна форму навчання за окр «бакалавр» за скороченим терміном навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб факультету Економіки І менеджменту за напрямом підготовки 030601

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи