Бібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка Дата відбору матеріалу: 28. 09. 2012 Укладач: ©А. І. Мартинюк Кількість відібраних джерел: 39 Житомир 2012 icon

Бібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка Дата відбору матеріалу: 28. 09. 2012 Укладач: ©А. І. Мартинюк Кількість відібраних джерел: 39 Житомир 2012
Скачати 63.92 Kb.
НазваБібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка Дата відбору матеріалу: 28. 09. 2012 Укладач: ©А. І. Мартинюк Кількість відібраних джерел: 39 Житомир 2012
Дата19.11.2012
Розмір63.92 Kb.
ТипДокументи

Бібліотека Житомирського державного університету ім. І. ФранкаДата відбору матеріалу: 28.09.2012

Укладач: ©А. І. Мартинюк

Кількість відібраних джерел: 39


Житомир 2012

Для будь-якого суспільства характерною є така закономірність, що із зниженням потенціалу загальнолюдських і духовних цінностей, в ньому активно проявляється феномен розвитку сирітства – зростає кількість дітей, які залишилися без батьківського піклування. Ця риса не оминула і нашу країну. Становище дітей, що втратили опіку батьків, нині дуже складне. Як проблема національного значення, що потребує першочергового розв’язання, має розглядатись питання покращення умов розвитку дітей, які вже опинились в скрутному становищі, а також питання запобігання поширенню цього явища в суспільстві.

Сьогодні для допомоги сиротам та дітям з кризових сімей на всеукраїнському рівні працює понад 20 громадських організацій з-закордону та значна кількість українських громадських організацій в регіонах.

Проте проблема дітей-сиріт набуває ще більшої гостроти і актуальності, оскільки число їх не зменшується, а безперервно росте. І те, чи це число в майбутньому зменшуватиметься, залежить від кожного з нас.

Ці діти є також частиною нашого майбутнього, і ми від них також залежимо!

Чи ми хочемо жити у жорстокому, лицемірному майбутньому, де панує хаос, паніка, страх і егоїзм? Даймо цим дітям шанс, покажімо, що вони не самі, що вони нам також потрібні. Зруйнуймо стереотип , що вони лише здатні на погані вчинки і справи. Повірмо в них і тоді нам відкриються такі беззахисні, боязкі і такі потребуючі любові, доброти і спілкування діти!

Список складено на основі перегляду каталогів та картотек бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка. Він містить 39 джерел інформації (книги, статті з періодичних видань і збірників). 1. Алєксєєнко Т. Ф. Феномен соціального сирітства і соціальної безпорадності / Т. Ф. Алєксєєнко // Соціалізація особистості: можливості й ризики (соціально-педагогічний аспект) / Т. Ф. Алєксєєнко. – К. : Пед. думка, 2007. – С. 93-101. – ISBN 978-966-644-053-5.

 2. Антоняк Н. Зовнішня трудова міграція батьків як причина соціального сирітства дітей / Н. Антоняк // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 2. – С. 105-110. – Бібліогр.: с. 110.

 3. Бабенко І. Г. Соціально-педагогічна реабілітація бездоглядних дітей / І. Г. Бабенко, В. М. Мишківська, Н. П. Павлик. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – 199 с.

 4. Бадер С. О. Соціально-психологічні особливості дітей-сиріт дошкільного віку в умовах дитячих будинків / Бадер С. О. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 1. – С. 10-15. – Бібліогр.: с. 15.

 5. Безпалько О. В. Сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / О. В. Безпалько // Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. / О. В. Безпалько. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – С. 110-118. – Бібліогр.: с. 117-118. – ISBN 978-966-364-837-8.

 6. Діти вулиці: хто вони і як їм допомогти / [упоряд.: О. Главник, Н. Комарова]. – К. : Главник, 2006. – 111 с. – (Бібліотечка соціального працівника). – ISBN 966-8774-18-3.

 7. Гончаренко С. Дитячі будинки сімейного типу – нова форма подолання сирітства / Світлана Гончаренко // Рідна школа. – 2009. – № 1. – С. 12-16. – Бібліогр.: с. 16.

 8. Дитячий будинок сімейного типу в системі захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки / за ред. А. Й. Капської // Соціальна педагогіка / за ред. А. Й. Капської. – Вид.3-тє, переробл. і доповн. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – С. 310-328. – -Бібліогр. с. 327-328. – ISBN 966-364-215-7.

 9. Ігнатенко К. В. Особливості соціально-педагогічної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомній сім'ї та школі / Ігнатенко К. В. // Соціальна педагогіка: теорія та практика – 2010. – № 4. – С. 62-68. – Бібліогр.: с. 68 (7 назв).

 10. Калашник Н. С. Психолого-педагогічна робота з соціальними сиротами у місцях позбавлення волі / Калашник Н. С. // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2007. – № 2. – С. 95-102. – Бібліогр.: с. 102.

 11. Калиниченко В. Дети без родителей... : соц.-пед. работа с опекун. семьями / Валентина Калиниченко // Социальная педагогика. – 2006. – № 3. – С. 99-101.

 12. Капська А. Й. Технологія роботи з дітьми-сиротами у прийомних сім’ях / А. Й. Капська // Соціальна робота : навч. посіб. / А. Й. Капська. – К. : Слово, 2011. – С. 101-111. – ISBN 978-966-194-072-6.

 13. Кириченко О.В. Національно-патріотичне виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, на традиціях українського козацтва у процесі підготовки до захисту Вітчизни / О. В. Кириченко // Управління школою. – 2007. – № 27. – С. 17-21. – Бібліогр.: с. 21.

 14. Косова Н. М. Модель профилактики социального сиротства / Косова Н. М., Гурина И. Н. // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2007. – № 2. – С. 103-113.

 15. Лохвицька Л. В. Теоретичні аспекти раннього соціального сирітства / Лохвицька Л. В., Кузнецова Н. В. // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2007. – № 1. – С. 49-58. – Бібліогр.: с. 57-58.

 16. Лукашевич М. П. Соціальна робота з дітьми, що залишилися без піклування батьків / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна // Соціальна робота (теорія і практика) / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К. : Каравела, 2009. – С. 298-318. – Бібліогр.: с. 317-318. – ISBN 978-966-8019-89-0.

 17. Макаренкова И. Взаимодействие социального педагога, психолога и заместителя директора по социальной защите в условиях учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей / Ирина Макаренкова, Анастасия Мисько // Социальная педагогика. – 2007. – № 4. – С. 59-63.

 18. Овчиннікова М. М. Загальна характеристика результатів впливу фізичного виховання на рівень соціальної адаптації дітей-сиріт в умовах шкіл інтернатного типу / Овчиннікова М. М. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 3. – С. 4-14.

 19. Овчиннікова М. М. Концепція соціальної адаптації дітей-сиріт в умовах школи-інтернату / Овчиннікова М. М. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 3. – С. 33-38 – Бібліогр.: с. 38.

 20. Павлик Н. П. Історико-педагогічний аналіз проблеми соціального сирітства в Україні / Н. П. Павлик // Вісник Житомирського педагогічного університету. Вип. 13 / [редкол.: П. Ю. Саух, П. В. Білоус, О. А. Дубасенюк]. – Житомир : ЖДПУ ім. І. Франка, 2003. –- С. 158-161. – Бібліогр.: с. 161.

 21. Павлик Н. Соціальне сирітство в законодавчому полі Україні / Н. Павлик // Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні : зб. наук. пр. / [за заг. ред. Н. А. Сейко]. – Житомир : ЖДПУ ім. І. Франка, 2002. – С. 11-14. – Бібліогр.: с. 14. – ISBN 966-7603-78-4.

 22. Пєша І. В. Прийомна сім’я як соціальний інститут виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Пєша І. В. // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2006. – № 2. – С. 85-102. – Бібліогр.: с. 101-102.

 23. Поляновська О. Р. Рання профілактика правопорушень дітей-сиріт молодшого шкільного віку в інтернатних закладах / Поляновська О. Р. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 1. – С. 44-51.

 24. Семья Г. Подготовка семей к приёму детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание / Галина Семья, Лариса Вильясте // Социальная педагогика. – 2006. – № 4. – С. 67-74.

 25. Семья Г. Семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей / Галина Семья, Лариса Вильясте // Социальная педагогика. – 2007. – № 1. – С. 32-40.

 26. Смагін І. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / І. Смагін, В. Арешонков, Т. Смагіна // Соціально-правовий захист дитинства / І. Смагін, В. Арешонков, Т. Смагіна. – Житомир : ОІППО, 2006. – С. 129-147. – ISBN 966-655-224-8.

 27. Соломатина Г. Н. Адаптация детей-сирот к условиям приёмной семьи / Г. Н. Соломатина // Вопросы психологи. – 2008. – № 6. – С. 76-82.

 28. Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування / за ред. А. Й. Капської // Соціальна педагогіка / за ред. А. Й. Капської. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – С. 219-224. – Бібліогр.: с. 224. – ISBN 966-8253-38-8.

 29. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід реформування / [редкол.: Ю. О. Павленко та ін.]. – К.: Держ. ін-т розвитку сім’ї та молоді, 2006. – 143 с. – ISBN 966-9674-1-8.

 30. Хархан Г. Д. Деякі аспекти морального виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомних сім’ях / Хархан Г. Д. // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2007. – № 1. – С. 70-80. – Бібліогр.: с. 80.

 31. Хархан Г. Д. Деякі аспекти реформування державної системи опіки над дітьми-сиротами / Хархан Г. Д. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 3. – С. 51-60. – Бібліогр.: с. 59-60.

 32. Цибулько Л. Г. Організація виховної роботи з безпритульними дітьми та дітьми-сиротами в історії й теорії педагогіки / Цибулько Л.  Г. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 4. – С. 26-30.

 33. Цибулько Л. Г. Соціальна адаптація дітей-сиріт молодшого шкільного віку засобами гри / Цибулько Л. Г. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 3. – С. 107-110. – Бібліогр.: с. 110 (4 назви).

 34. Ченбай І. В. Виховання дітей-сиріт у народній педагогіці / Ченбай І. В. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 1. – С. 85-91. – Бібліогр.: с. 90-91.

 35. Ченбай І. В. Питання сирітства в народній педагогіці / Ченбай І. В. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 3. – С. 65-70. – Бібліогр.: с. 70.

 36. Ченбай І. В. Сучасний зміст понять «сирота», «сирітство» / Ченбай І. В. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 3. – С. 4-10. – Бібліогр.: с. 9-10.

 37. Чумак Л. Становлення та розвиток вітчизняної системи соціального виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Людмила Чумак // Рідна школа. – 2008. – № 6. – С. 68-70. – Бібліогр.: с. 70.

 38. Шилова М. И. Многофакторный анализ деформаций характера детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения / М. И. Шилова, Н. Ф. Яковлева // Педагогика. – 2010. – № 2. – С. 25-32. – Библиогр.: 31-32.

 39. Шкуркіна В. Формування здорового способу життя дітей-сиріт (соціально-педагогічний аспект) / Вікторія Шкуркіна // Рідна школа. – 2002. – № 10. – С. – 55-57. – Бібліогр.: с. 57.

Схожі:

Бібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка Дата відбору матеріалу: 28. 09. 2012 Укладач: ©А. І. Мартинюк Кількість відібраних джерел: 39 Житомир 2012 iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 21. 03. 2013 Кількість відібраних джерел: 36 Житомир 2013
У всьому світі майже кожна десята людина зазнає тих чи інших обмежень, з них майже 470 млн людей працездатного віку. Ці дані засвідчують...
Бібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка Дата відбору матеріалу: 28. 09. 2012 Укладач: ©А. І. Мартинюк Кількість відібраних джерел: 39 Житомир 2012 iconБібліотека житомирського державного університету імені івана франка укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 01. 2013 Кількість відібраних джерел: 29 Житомир 2013
Це: Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (2000 р.), Брюссельська декларація (2002 р.), Конвенція Ради...
Бібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка Дата відбору матеріалу: 28. 09. 2012 Укладач: ©А. І. Мартинюк Кількість відібраних джерел: 39 Житомир 2012 iconДата відбору матеріалу: 29. 10. 2012 Кількість відібраних джерел: 69 Укладач: Колодюк С. В
Абдуллаев, Ч. Покушение на власть. Атрибут власти : [роман] / Чингиз Абдуллаев. – М. Астрель: аст, 2008. – 315 с
Бібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка Дата відбору матеріалу: 28. 09. 2012 Укладач: ©А. І. Мартинюк Кількість відібраних джерел: 39 Житомир 2012 iconДата відбору матеріалу: 29. 03. 12 Кількість відібраних джерел: 21
Це фототрофні хлорофілоносні нижчі рослини. Тіло представлене таломом (сланню), тобто не розчленоване на корінь, стебло І листок....
Бібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка Дата відбору матеріалу: 28. 09. 2012 Укладач: ©А. І. Мартинюк Кількість відібраних джерел: 39 Житомир 2012 iconПодарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка
Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості [Текст] : лекції / Петро Білоус; м-во освіти І...
Бібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка Дата відбору матеріалу: 28. 09. 2012 Укладач: ©А. І. Мартинюк Кількість відібраних джерел: 39 Житомир 2012 iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Ліна Костенко Біобібліографічний покажчик укладач А. І. Мартинюк відповідальна за випуск Т. Є. Клименко за редакцією Т. Є. Клименко Житомир
Башманівський В. І., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри новітньої української літератури та соціальних комунікацій жду...
Бібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка Дата відбору матеріалу: 28. 09. 2012 Укладач: ©А. І. Мартинюк Кількість відібраних джерел: 39 Житомир 2012 iconЖитомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Довідник автори-укладачі: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк Житомир
К49 Клименко Т. Є. Періодичні видання – 2012 : довідник / авт укл.: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк. – Житомир, 2012. – 63 с
Бібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка Дата відбору матеріалу: 28. 09. 2012 Укладач: ©А. І. Мартинюк Кількість відібраних джерел: 39 Житомир 2012 iconЖитомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка
Сейко Н. А., доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи жду ім. І. Франка
Бібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка Дата відбору матеріалу: 28. 09. 2012 Укладач: ©А. І. Мартинюк Кількість відібраних джерел: 39 Житомир 2012 iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка укладач
Очевидно, що навчання на базі комп’ютерних технологій – це динамічний процес, основні тенденції розвитку якого пов’язані з розширенням...
Бібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка Дата відбору матеріалу: 28. 09. 2012 Укладач: ©А. І. Мартинюк Кількість відібраних джерел: 39 Житомир 2012 iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка укладач
Спорт – величезна індустрія, яка охоплює всі країни і континенти. Різного роду змагання давно стали чи не головними в телевізійних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи