О. М. Головко. Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі \"yuppie\" icon

О. М. Головко. Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі "yuppie"
Скачати 148.4 Kb.
НазваО. М. Головко. Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі "yuppie"
Дата11.09.2012
Розмір148.4 Kb.
ТипДокументи
1. /07gomiuo.rtfО. М. Головко. Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі "yuppie"

О.М. Головко. Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі "yuppie"

УДК 811.111:81’37:81’367.63

О.М. Головко,

аспірант

(Запорізький національний університет)

Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі "yuppie"

Стаття присвячена дослідженню лінгвальних та екстралінгвальних параметрів, що сприяють узуалізації одиниць, утворених на основі "yuppie". Серед лінгвальних факторів велика увага приділяється як плану вираження, так і плану змісту. У дослідженні розроблено формулу творення інновацій на основі "yuppie".

Сучасний світ зазнає значних змін, техносферичні, економічні, соціальні модифікації впливають і на суспільство, що їх генерує. Особливістю сучасного англомовного суспільства є значний розвиток абсолютно всіх сфер: онтологічної (включаючи віртуальне буття) та екзистенційної. Нашу увагу привернула соціальна група, яка вийшла на перший план у 80-х роках і отримала десигнацію "япі" (yuppie).

Таким чином, об’єктом нашого дослідження буде процес розвитку лексичного рівня мови, а предметом є соціальні параметри, що зумовлюють виникнення новітніх номінацій соціальних груп на основі япі (yuppie). Матеріалом будуть слугувати інновації останніх 20-ти років, щоб представити повну картину цього процесу. Метою нашої роботи є репрезентація як лінгвальних, так і екстралінгвальних факторів, що впливають на соціосферичну сегментацію інновацій сучасної англійської мови. Одиницям, що базуються на основі япі (yuppie), були присвячені роботи Ю.А. Зац­ного та І.В. Андрусяк [1; 2]. Оскільки збагачення лексичного рівня англійської мови відбувається досить швидко та у зв’язку з відсутністю в науковій літературі комплексного аналізу інновацій на основі "yuppie" наше дослідження набуває актуальності.

Перед дослідженням лінгвальних факторів, пов’язаних із розповсюдженням та узуалізацією цих мовних одиниць, ми вважаємо доцільним приділити увагу дослідженню екстралінгвальних параметрів, що також сприяють швидшій акцептації інновацій соціумом.

Уперше інновацію "yuppie" в пресі використав Б. Грін (журналіст газети Chicago Tribune) у 1983 р., а вже наступного року під час президентських перегонів вона набула значного поширення, та навіть журнал Newsweek визнав 1984 рік "роком япі" (Year of the Yuppie) [3: 139]. У зв’язку з цим "yuppie" стає синекдохою США за правління президента Рейгана. На екран виходять шоу L.A. Law та Thirtysomething – найулюбленіші шоу представників групи "yuppie", друкуються книжки "Diary of a yuppie" (L. Auchincloss), "From Rockaway" (J. Eisenstadt) та "Less Then Zero" (B.E. Ellis), в останній автор називає цю нову соціальну групу "New Lost Generation" – "Новим загубленим поколінням" [4].

Поширеною соціальною групою в 70-х рр. були хіпі "hippies", за ними слідують "preppies" (особи з вищого класу суспільства, які турбуються про свій статус, про матеріальні блага та вважають, що всі отримані при народженні привілеї були лише завдяки їм). Япі (yuppie) увібрали в себе положення, на яких базувалися ідеї цих двох груп – матеріалізм соціальної групи "preppies" та егоцентричну доктрину самовдосконалення представників "hippies" [5], що підтверджує й абревіація yuppie (Young Urban Professional) чи yumpie (Young Upwardly Mobile Professional), тобто молоді люди, які хочуть швидко піднятися кар’єрними сходами (егоцентризм), завдяки чому заробляти велику зарплату (матеріалізм). Саме тому можна вважати, що рух хіпі (зі значними модифікаціями) поступово переріс у рух япі.

У зв’язку з такими соціальними та індивідуальними преференціями одиниця "yuppie" швидко стає принизливим терміном, а в 1987 році після краху на ринку цінних паперів навіть пророкують смерть япі, що представлено в концерті групи U2 "Save the Yuppie". Незважаючи на зменшення кількості представників япі, вони все ж таки привертають увагу суспільства, що підтверджує постійна поява новітніх лінгвальних одиниць на основі одиниці "yuppie" та включення її до словотворчих процесів.

Отже, у результаті нашого дослідження були виявлені такі одиниці, утворені на основі одиниці "yuppie", що, у свою чергу, розгортають структурну та семантичну парадигму: buppie (black – япі-афро-американець), chuppie (Chinese – япі-китаєць), gruppie (green – япі, який цікавиться питаннями екології), huppie (hippy – япі-хіпі), juppie (Japanese – япі-японець), puppie (pretentious – надмінний япі), rumpie (rural – япі-житель міста), scuppie (sensitive to social issues – япі, який цікавиться соціальними питаннями), suppie (Southern – япі з південних районів США), yappie (young arctic professional – япі з північних районів США), nuppie (nonworking – безробітні япі), luppie (latino – япі-латино-американець, lesbian – япі-жінка гомосексуальної орієнтації) та guppie (gay – япі-гей), indie yuppie (yindie – япі, які слухають музику "інді" (альтернативна джаз та рок-музика), wuppie (white – япі-представник кавказької раси), yeppie (Young Experimenting Perfection Seekers – япі, які знаходяться в пошуку бездоганності), guppie (generation X yuppie – япі-представник покоління Х), zippie (Zen-Inspired Professional Pagans – япі, які сповідують релігію будистської секти "дзен"), yuppie hipster (yupster – япі, які слухають джаз), duppie (depressed – япі в стадії депресії, які вимушені перейти на менш оплачувану роботу), huppie (hispanic – япі-латиноамериканець).

За аналогією з "yuppie" були утворені інновації, які також характеризуються наявністю семи віку, але особи, яких номінують ці десигнації, уже/ще не належать до молоді: zuppie (zestful upscale people in their prime – енергійні посадові особи середнього віку), dumpie (downwardly mobile middle-aged professional – професіонали середнього віку, які вже не підіймаються в кар’єрі), woopie (well-off older person – досить багата людина старшого віку), yeepie (youthful energetic elderly person – енергійна людина старшого віку), skippie (school kid with income and purchasing power – дитина шкільного віку, на яку націлені рекламні кампанії у зв’язку з її купівельною спроможністю).

Основуючись на вищевикладеному, можна розробити семантичну типологію інновацій, утворених за аналогією з "yuppie".


Семантична типологія інновацій, утворених на основі "yuppie"

вік
підлітковий

молодий


середній


похилийпоходження чи проживання

соціальна спрямованість

особисті преференції

поведінка


skippie

buppie

chuppie

juppie

suppie

yappie

luppie

rumpie

wuppie

huppie

gruppie

scuppie

nuppie

duppie

luppie

guppie

huppie

indie yuppie

guppie

zippie

yuppie hipster


puppie yeppie


dumpie zuppie

yeepie woopie


Із представленої таблиці випливає, що референція до молодого віку є провідною при творенні інновацій за аналогією з yuppie в порівнянні з іншими (підлітковий, середній чи похилий). Як доводить таблиця, значна увага приділяється походженню та особистим преференціям япі, що верифікує твердження "егоцентричної спрямованості" представників цієї соціальної групи. У будь-якому випадку сема віку є провідною при творенні інновацій на основі "yuppie", причому семантика молодого віку значно домінує.

"J. Patrick Lincoln can relate to such work woes. In recent months, the founder and director of Life Transitions career counseling and life coaching in San Antonio has seen plenty of duppies struggle with escalating debts and depression" [6].

Під час аналізу інновацій помічено, що деякі одиниці утворюють лексико-семантичні парадигми. Це дало змогу нам організувати новотвори з антонімічною семантикою в матриці, відповідно до критерію протиставлення:

(расова належність та колір шкіри): {buppie} vs {wuppie};

(місце проживання – північ / південь): {suppie} vs {yappie};

(наявність/відсутність роботи): {yuppie} vs {nuppie};

(рух угору / вниз у кар’єрі): {yumpie} vs {dumpie}.

Було також виявлено синонімічні пари інновацій:

(япі латиноамериканського походження): {huppie} ↔ {luppie};

(япі, які слухають джаз, рок та джаз, відповідно): {indie yuppie} ↔ {yuppie hipster}.

Ще одна пара, виявлена нами, може характеризуватися наявністю як антонімічної, так і синонімічної семантики, залежно від того, яку сему визначати провідною:

(стать: жіноча та чоловіча): {luppie} vs {guppie};

(сексуальна орієнтація: гомосексуальна): {luppie} ↔ {guppie}.

Якщо ж глянути на співвідношення форми та змісту інновацій, які виникли першими – "yuppie" та "yumpie", – то помітимо, що одиниця "yuppie" набула значно більшого поширення, хоча зараз їх семантика вже не диференціюється (лінгвальні одиниці стали повними синонімами і десигнують молоду особу, яка живе в місті й намагається піднятися по кар’єрних сходах, тобто значення обох одиниць були модифіковані, а план вираження змін не зазнав). Більша частка новоутворень має форму, подібну до yuppie (skippie, buppie, chuppie, juppie, suppie, yappie, luppie, gruppie, scuppie, luppie, guppie, huppie, puppie, nuppie, zuppie) , але є кілька утворених за аналогією з yumpie (rumpie, dumpie).

Базуючись на цьому, можна зробити висновок, що при творенні інновацій працює такий механізм: *(*)+ ^ + p(m) + pie (де * – ініціальна приголосна атрибутива, ^ – ініціальна голосна атрибутива), таким чином, одна чи дві приголосні, за якими слідує голосна, і цей склад закінчується на p (від yuppie) чи m (від yumpie), причому другим складом обов’язково є pie, що також є скороченням, але від "person" чи "professional", проте в обох випадках семантика "person" завжди є обов’язковою, адже кожен професіонал, перш за все, є людиною. Оскільки першою літерою цих лінгвальних одиниць є "p", яка вимовляється як [pı:], план вираження отримав вищезазначену форму pie.

Були помічені також дві одиниці, які не наслідують жодну з вищепредставлених форм: yeepie та woopie, які містять (замість однієї) дві голосні, але які вимовляються як один звук, причому компонент p(m) відсутній, тому формулу можна записати таким чином: * + ^ ^ + pie.

"It has become almost compulsory, in media and marketing and indeed politics, to categorise your fellow humans into “tribes” – dinkies, woopies, cocooners etc " [7].

Отже, розписавши всі формули, ми отримуємо такі формули:

1) * + *+ ^ + p(m) + pie


4 атрибутиви, що детермінують особистість (Person) чи професіонала (Professional),

2) * + ^ + p(m) + pie


3 атрибутиви, що детермінують особистість (Person) чи професіонала (Professional),

3) * + ^ + ^ + pie


3 атрибутиви, що детермінують особистість (Person) чи професіонала (Professional),

що у більш загальному вигляді формула створених інновацій матиме такий вид: Attr4pie, Attr3pie та Attr3pie, відповідно, де Attr – атрибутив, тобто три чи чотири атрибутиви, що детермінують особистість (pie).

Одиниці yupster та yindie є результатами дії процесу зрощення yupster = yuppie + hipster та indie yuppie, причому, у процесі зрощення останньої послідовність формантів була змінена: yindie = indie yuppie = yuppie + indie.

Слід зазначити, що одиниця "yuppie" в сучасній англійській мові вже не сприймається як акронім (через її широку узуалізацію), а функціонує як повнозначна (і, можливо, навіть отримує мотивацію). Це також підтверджує її залучення до процесу деривації, наприклад: yuppie culture, yupster, anti-yuppie, yuppie eugenics, mission yuppie, yuppie biker, yuppie flu (yuppie disease), dot-com yuppie, yuppie wagon, yuppie slum, yuppie scum, yuppie tastic, yuppie meal, yuppify, yuppification, yuppiedom, yuppette, yuppie puppie та ін.

Особливої уваги потребує одиниця yuppie tastic, яка характеризується наявністю народної етимології – помилкового тлумачення слова [1: 44]. У цьому процесі одиницю fantastic було розчленовано на fan та tastic, тобто "щось надзвичайно приємне – те, що подобається фанатам, щось настільки ж чудове, як і предмет порівняння", потім, за допомогою другого осколка tastic, утворено інновацію yuppie tastic – те, що є прийнятним для япі, те, що їм подобається. Осколок tastic також використовується для творення таких оказіоналізмів rap-tastic, Jordan-tastic, bag-tastic, makeover-tastic, CGI-tastic, tie-tastic, що підтверджує широке залучення цього осколка до словотворчих процесів. Функціонування осколка tastic схоже за своїми рисами з -something, який виник як оказіональний, але зазнав значного поширення [8: 13]. Слід наголосити, що осколок tastic вступає в парадигматичні зв’язки не лише із загальними назвами, такими як stadium (stadium-tastic) чи babe (babe-tastic), власними – Gwen (Gwen-tastic), Boris (Boris-tastic), але з абревіатурами CVC (CVC-tastic) та акронімами yuppie (yuppie tastic).

"Can you give me some advice on how to look Gwen-tastic? " [9]

Отже, у результаті нашого дослідження були проаналізовані як екстралінгвальні, так і лінгвальні фактори, що впливають на творення інновацій на основі "yuppie". У процесі дослідження власне лінгвальних факторів велика увага приділена як плану змісту, так і плану вираження. Розроблено семантичну типологію інновацій, основними семантичними компонентами котрих є вік (парадигма розширюється, включаючи не лише молодий, але й підлітковий, середній та похилий вік), матеріальне становище (чи ставлення до матеріальних благ), походження та особисті преференції. Помічено, що деякі пари інновацій, утворені на основі "yuppie", характеризуються наявністю синонімічних чи антонімічних значень.

Стосовно форми було розроблено формулу творення інновацій на основі "yuppie" та "yumpie", що може варіюватися: Attr4pie чи Attr3pie. Як доводить дослідження, деякі одиниці характеризуються наявністю форми дещо видозміненої формули, що, на нашу думку, розширює майбутній словотворчий потенціал одиниці з подальшою анігіляцією компонента p у складі pie і функціонуватиме лише компонент -ie. Було представлено, що лінгвальна одиниця "yuppie" вже не сприймається англомовним суспільством як акронім (а як повнозначна одиниця зі своєю власною мотивацією), що підтверджує її широке залучення до словотворчих процесів та творення новітніх лінгвальних одиниць. Дослідження не є вичерпним і потребує подальшої розробки мовних та екстралінгвальних факторів десигнацій інших соціальних груп.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  1. Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 1998. – 431 с.

  2. Андрусяк І.В. Людина й суспільство: фрагмент концептуального аналізу англійських неологізмів кінця ХХ століття // Проблеми романо-германської філології. Зб. наук. пр. – Ужгород: Видавництво "Мистецька лінія", 2004. – С. 9-22.

  3. Shapiro F.D. Yuppies, yumpies, yups, and computer assisted lexicology //American Speech. – Durham: Duke University Press, 1986. – Vol. 61 – № 2. – P. 139-146.

  4. Ellis B.E. Less Then Zero. – NY: Random House, Inc., 1998. – 210 р.

  5. Manning J. The Eighties Club. The Politics and Pop Culture of the 1980s // http://eightiesclub.tripod.com/id295.htm, 2000.

  6. San Antonio Express-News. – 2003. – July 18.

  7. The Times. – 2007. – Jan. 23.

  8. Гармаш О.Л. Реалізація закону збалансованості енергії у системі словникового складу сучасної англійської мови // Вісник Сумського державного університету. Серія: Філологічні науки. – Суми: СумДУ, 2006. – № 11 (95)’2006. – Т: 1. – С.10-17.

  9. The Sunday Times. – 2006. – Apr. 2.


Матеріал надійшов до редакції 21.04. 2007 р.

Головко А.Н. Лингвальный и экстралингвальный анализ английских инноваций, образованных на основе "yuppie".

Статья посвящена исследованию лингвальных и экстралингвальных параметров, которые способствуют узуализации единиц, образованных на основе "yuppie". Среди лингвальных факторов большое внимание уделяется как плану выражения, так и плану содержания. В исследовании разработана формулу образования инноваций на основе “yuppie”.

Holovko O.M. Lingual and extralingual analysis of English innovations coined on the "yuppie" basis.

The article is devoted to the investigation of lingual and extralingual parameters that promote use of units formed on the "yuppie" basis. Among lingual factors attention is paid to the form and semantics. In present research we have developed the formula of innovations creation coined on the “yuppie” basis.

Схожі:

О. М. Головко. Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі \"yuppie\" iconРозділ 1 Маркетинг інновацій
В статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти прогнозування життєвого циклу інновацій. Визначено мету, завдання, основні напрямки...
О. М. Головко. Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі \"yuppie\" iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою)
Робоча програма складена на основі Підручника: Лагутін В. Д., Головко В. С. Антимонопольна діяльність. – К.: Кнтеу, 2005. – 580с
О. М. Головко. Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі \"yuppie\" iconАнтикризове управління підприємством на основі інновацій
Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”
О. М. Головко. Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі \"yuppie\" iconТема 15. Аналіз як функція менеджменту місце аналізу в управлінському циклі
Аналіз стану І можливостей включає в себе аналіз внутрішнього середовища, аналіз зовнішнього середовища, аналіз можливостей, що є...
О. М. Головко. Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі \"yuppie\" iconБілет №10 Активні середовища
Моделювання авто хвильових процесів в активних середовищах, утворених клітинними автоматами
О. М. Головко. Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі \"yuppie\" iconБілет №10 Активні середовища
Моделювання авто хвильових процесів в активних середовищах, утворених клітинними автоматами
О. М. Головко. Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі \"yuppie\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням (проміжний) Етап 1
Аналіз сучасної концепції управління інноваційним розвитком та особливостей відтворення інновацій в умовах трансформації економіки...
О. М. Головко. Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі \"yuppie\" iconСписок результатов работы за 2002-2006г
Порівнювальний аналіз операційних числень на основі інтегральних перетворень. Розвиток s операційних числень на основі апроксимаційного...
О. М. Головко. Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі \"yuppie\" iconПроблеми комерціалізації інновацій в Україні
За оцінками фахівців, у розвинених країнах від 75 до 85% промислового виробництва забезпечується за рахунок активної інноваційної...
О. М. Головко. Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі \"yuppie\" iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 1 квартал Суми
Андрушкевич, Ф. Компаративний аналіз особливостей освітніх інновацій у системах освіти [Текст] : зарубіжний досвід / Ф. Андрушкевич...
О. М. Головко. Лінгвальний та екстралінгвальний аналіз англійських інновацій, утворених на основі \"yuppie\" iconН. С. Ілляшенко Провайдинг інновацій Конспект
Провайдинг інновацій : конспект лекцій / укладач Н. С. Ілляшенко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 125 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи