Інформація про науково-дослідну роботу кафедри спеціальної психології та медицини за 2011 рік icon

Інформація про науково-дослідну роботу кафедри спеціальної психології та медицини за 2011 рік
Скачати 128.09 Kb.
НазваІнформація про науково-дослідну роботу кафедри спеціальної психології та медицини за 2011 рік
Дата11.09.2012
Розмір128.09 Kb.
ТипДокументи


ІНФОРМАЦІЯ

про науково-дослідну роботу

кафедри спеціальної психології та медицини

за 2011 рік.

І. Основні показники НДР.

1. Станом на 01 грудня в штаті кафедри нараховується 12 осіб. В тому числі на повну ставку і більше працюють 10 осіб. Серед них викладачів пенсійного віку 3 особи.

При цьому в складі кафедри (штатних): академіків – 0;

член-кореспондентів – 0 ; докторів наук, професорів – 0; кандидатів наук, професорів – 1; кандидатів наук, доцентів – 5; кандидатів наук, ст. викладачів – 3; викладачів – 3; асистентів – 0.

У звітному році проводилась підготовка докторів і кандидатів наук за спеціальністю 13.00.03; 19.00.08 (чисельник – план, знаменник – фактично виконано):

а) направлено до докторантури – 0/0

б) направлено на посади наукових співробітників – 0/0

в) надано 6-ти місячних творчих відпусток – 0/0

г) направлено до цільової аспірантури – 0/0

д) захищено докторських дисертацій – 0/0

е) захищено кандидатських дисертацій - 0/0

ж) переведено на посади стажистів дослідників – 0/0

з) надано 3-х місячних творчих відпусток – 0/0


Планується захист дисертації старшого викладача кафедри Олефір В.П. у травні 2012 року на тему: „Психологічні умови формування індивідуальності молодшого школяра в процесі навчання музики” науковий керівник – д.психол.н. академік І.Д. Бех.

Планується захист дисертації викладача кафедри Резвіної Л.І. у грудні 2012 році на тему: „Інтеграція психолого-педагогічних та медико-біологічних дисциплін у процесі підготовки логопедів”, науковий керівник – доц. Л.М. Руденко.

Науково-дослідну роботу в звітному році виконували 10 осіб, не виконала 1 особа. (Це пов'язано з тим, що к.біол.н. доцент Флоренсова К.М. вийшла на пенсію з 29.09.2011 року).


2. Друкована продукція в 2011 році.

(чисельник – число найменувань видань,

знаменник – обсяг в друкованих аркушах).


Загальний обсяг видань за рік – 17/9,7

Монографії – 0/0

Автореферати- 0/0

Підручники (всього) 0/0

в т.ч. для середньої школи – 0/0

для вищої школи – 0/0

Навчально-методичні посібники (всього) 2/5,2

в т.ч. для середньої школи – 0/0

для вищої школи - 2/5,2

Збірники наукових праць – 0/0

Методичні розробки – 0/0

Статті в журналах і наукових збірниках – 15/4,5

в українських – 15/4,5

в зарубіжних – 0/0

Тези – 0/0


^ Список публікацій викладачів

кафедри спеціальної психології та медицини за 2011 р.
^ ПІБ викладача

Назва публікацій

Видавництво

Обсяг у д/а


Навчально-методичні посібники

1.

Руденко Л.М.

Кротенко В. І.

Афузова Г.В.

Дефектологічний словник:

навчальний посіб / За редакцією В.І. Бондаря, В.М. Синьова. – К.: «МП Леся», 2011.- 528

2 д.а.

2.

Руденко Л.М.

Кротенко В. І.

Огороднійчук З. В.

Олефір В.П.

Збірник наскрізних програм практик студентів за спеціальностями університету

редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Г.І. Волинка (та ін.); Мін-во освіти інауки, молоді та спорту України, нац.пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. –К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011.-489с.

3,2 д.а.


Статі

1.

Руденко Л.М.


Теорія агресивної поведінки

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. - №18

0,3 д.а.

2.

Синьов В.М.

Руденко Л.М.


Виховання дітей з порушеннями поведінки як предмет психокорекційної педагогіки

Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць.- К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 20121. – випуск 4(12). – 390 с.

0,4 д.а.

3.

Огороднійчук З. В.

Специфіка професійної діяльності спеціального психолога в роботі з дітьми

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 12 К-2011 – психологічні Зб. наукових праць. № 35 (59)

0,3

д.а.

4.

Огороднійчук З.В.

Психологічні особливості тривожності у дітей з ДЦП

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. - №18.

0,3

д.а.

5.

Афузова Г.В.

Психологічні особливості формування професійної спрямованості розумово відсталих школярів

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 17. – С. 311 – 313.

0,3 д.а.

6.

Афузова Г. В.

Федорова І. В.

Театралізована гра як засіб корекції емоційної сфери дошкільників із затримкою психічного розвитку

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 17. – С. 316 – 318.

0,2 д.а.

7.

Афузова Г. В. Марченко К. В.

Проблема формування самооцінки розумово відсталих дітей та підлітків.


Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 17. – С. 313 – 315.

0,2 д.а.

8.

Афузова Г. В.

Етапи розвитку професійної спрямованості майбутніх психологів на корекційну підтримку дітей з психофізичними вадами.


Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2010 рік, 9-10 лютого 2011 року / Укл. Г.І. Волинка, О.В. Уваркіна, О.П. Симоненко, О.П. Ємельянова. – К.: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 6 – 8.

0,3 д.а.

9.

Афузова Г.В.

Психологічна дапомога дітям з психофізичними вадами в закладах інклюзивної освіти.


Инклюзивное образование на современном этапе становления школ инновационного типа: Мат-лы Всеукраинской науч.- практ. конференции (с участием зарубежных ученых) / под общ. ред. Ляшенко А.Н. – Симферополь, 2011. – С. 10 – 14.

0,3 д.а.

10.

Кротенко В. І., Левадна Г.В.

Підходи до розуміння навчальної мотивації у сучасній психології

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. - №17.

0,3 д.а.

11.

Кротенко В.І., Поліщук А.С.

Емоційний розвиток дітей підліткового віку з обмеженими можливостями опорно-рухового апарату

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. - №17

0,3 д.а.

12.

Найдьонова Г. О.

До питання усвідомлення різних аспектів власного тіла людиною

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. - №18

0,2 д.а.

13.

Резвіна Л.І.

Структурна інтеграція – як засіб формування знань та вмінь майбутніх логопедів

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. - №18

0,2

д.а.

14.

Дем´яненко Б.Т.

Психологічна корекція та психотерапія психічних порушень у дітей та підлітків

Журнал «Архів психіатрії» серія 11 випуск №20

0,3 д.а.

15.

Дем´яненко Б.Т.

Теорія розвитку особистості і корекційна та психотерапевтична допомога.

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. - №18

0,6 д.а.


Отримано патентів: 0

Отримано премій: 0

міжнародних – 0

державних – 0

академічних – 0

Відрецензовано: - 3

кандидатських дисертацій зі своєї спеціальності – 0

із суміжних спеціальностей – 1

докторських дисертацій зі своєї спеціальності – 0

із суміжних спеціальностей – 0

^ Відрецензовано кандидатських дисертацій із суміжних спеціальностей:

  1. Рецензовано автореферат дисертаційного дослідження Бардашевського Юрія Валерійовича «Корекція рухової функції учнів з наслідками дитячого церебрального паралічу засобами фізичної реабілітації», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту 24.00.03 – Фізична реабілітація.


Відрецензовано навчально-методичні посібники із суміжних спеціальностей:

1. Рецензовано навчальний посібник «Психологічна служба в системі освіти» (автори: О.В. Строяновська).

2. Рецензовано навчальний посібник «Тренінг особистісно-професійної зрілості» (автори: Л.В. Долинська, О.В. Тимрук).


Підготовлено:

кандидатів наук – 0

докторів наук – 0


^ Дані про співробітництво з АПН та НАН України

(конкретні результати: напрям роботи, спільні проекти, програми):

Кафедрою розроблений перспективний план підготовки науково-педагогічних кадрів з числа викладачів.

Викладачі кафедри періодично проходять підвищення кваліфікації на базі Інституту спеціальної педагогіки АПН України, на фахових кафедрах Інституту корекційної педагогіки та психології імені М.П. Драгоманова та НМАПО ім. П.Л. Шупика.

^

ІІ. Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри

(згідно тематичного плану)


Науковий напрям: Зміст освіти, форми і засоби фахової підготовки вчителів.

Проблема: Клініко-психологічні аспекти девіантної поведінки у дітей та підлітків.

Замовник: ініціативна робота.

^

Згідно плану виконано:


Тема І. Клінічні аспекти девіантної поведінки у дітей та підлітків. (Руденко Л.М.)

Протягом звітного періоду проаналізовано та узагальнено літературу з даної теми. Актуальність проблеми визначається високою частотою синдрому гіперактивності з дефіцитом уваги в дитячій популяції та його великим соціальним значенням. Це неврологічно-поведінкове порушення розвитку, що починається в дитячому віці. Діти даної групи не мають грубих ушкоджень головного мозку. Надзвичайно гостро стоїть питання відмежування синдрому гіперактивності з дефіцитом уваги від інших розладів, оскільки багато спеціалістів не можуть належним чином поставити діагноз та плутають його з розладами поведінки, розумовою відсталістю та ін. Складність полягає в тому, що ця проблема є комплексною: психологічною, медичною, педагогічною. В свою чергу правильна постановка діагнозу дає можливість підібрати правильні корекційні програми, щоб виправити даний синдром та не допустити його перехід в дорослий вік.

За даною темою видано статті. Протягом звітного періоду керувала науковим студентським гуртком з цієї проблеми.


^ Тема ІІ. Дезадаптивні реакції в дитячому і підлітковому віці. (Афузова Г. В.)

За звітній період проведено критичний аналіз медичної та психолого-педагогічної літератури з питання сутності та видів адаптації і дезадаптації; розглянуто явище шкільної дезадаптації у світлі медико-біологічного, соціально-дезадаптивного, соціально-педагогічного та соціально-психологічного підходів; визначено провідні діагностичні критерії шкільної дезадаптації у дітей і підлітків (когнітивний, емоційно-особистісний, поведінковий); з’ясовано причини і чинники, які провокують явище шкільної дезадаптації в умовах інклюзивної освіти. Надавалася консультаційна допомога в експериментальній загальноосвітній школі 3231 Оболонського району міста Києва з питань адаптації дітей з ЗПР до умов інклюзивного навчання. Результати висвітлено у вигляді статей у фахових виданнях.


^ Тема ІІІ. Функціональна діагностика психічних порушень у дітей та підлітків та їх комплексна медико-психолого-педагогічна корекція. (Дем’яненко Б. Т.)

Розроблена шкала психодіагностичних і психокорекційних заходів для багатоосевої діагностики психічних порушень у дітей та підлітків (МАS). Виявлена схожість механізмів корекції психічної дезадаптації при різних педагогічних, психологічних та медичних заходах. Сучасна модель комплексної медико-психолого-педагогічної допомоги викладається студентам Інституту корекційної педагогіки та психології.


^ Тема ІV. Формування ціннісних орієнтацій у дітей з дизфункціональних сімей як фактор запобігання проявам девіантної поведінки. (Кротенко В.І.)

В роботі висвітлюються основні положення проведення поглибленої оцінки психічного розвитку дитини як поетапної технології діяльності психолога.

Встановлено, що технологія діагностичної діяльності базується на тому, що весь процес психологічної оцінки раціонально розподілений на окремі чітко виражені етапи, на кожному з яких з метою підвищення ефективності діяльності спеціаліста та мінімізації затрат часу оптимально використовуються відповідні методичні засоби. При цьому всі етапи роботи з дитиною повинні бути взаємопов’язані і змінюватись в залежності від результатів попереднього етапу. Це стосується також і зміни діагностичної гіпотези, відомої як правило Байеса. Головним системо-утворюючим елементом усієї діагностичної діяльності психолога є встановлення психологічного діагнозу і визначення у відповідності з ним вірогідного прогнозу подальшого розвитку дитини.

^ Тема V. Анатомо-фізіологічна та біохімічна характеристика субстрату емоцій. (Чорненька В.Д.)

Аналізуючи джерела світової літератури проведена характеристика мозкових структур (лімбічна система, гіпоталамо-гіпофізарний рівень, область третього шлуночка та ін.), що відповідають за виникнення та перебіг девіантної поведінки; молекулярних механізмів, що беруть участь у прояві емоцій. Опрацьовано 21 джерело. Підготовлено 2 доповіді на студентську конференцію; 3 статті для друку.


^ Тема VІ. Психологічні особливості роботи з наркозалежними в ранньому юнацькому віці. (Огороднійчук З.В.)

Тема поглиблено вивчена, проаналізована література з проблеми девіантної поведінки, виділені основні критерії та рівні їх прояву в ранньому юнацькому віці, підготовлено виступ на звітну конференцію.

^ Тема VIІ. Психологічні умови формування індивідуальності молодшого школяра в процесі навчання музики. (Олефір В.П.)

В результаті даного дисертаційного дослідження здійснювалася перевірка наступної гіпотези : існують взаємозв’язки між індивідуальними та загальнопсихологічними характерами (тип мислення, ведуча модальність уявлень у свідомості, тип темпераменту) і спеціальними характеристиками (музичні здібності, музичне мислення) молодших школярів. Гіпотеза підтвердилася і мета формуючого експерименту було досягнута.


^ Тема VІІІ. Інтеграція психолого-педагогічних та медико-біологічних дисциплін у процесі підготовки логопедів. (Резвіна Л.І.)

Розкрито закономірності інтеграції навчання, як фактора єдності загальної та спеціальної підготовки вчителя – логопеда; визначені принципи та умови інтеграції психологічних, педагогічних та медико-біологічних у ВНЗ; виділені основні критерії і показників сформованості інтегративних знань; наведено статистичні та аналітичні дані про сформованість професійної готовності студентів – логопедів на основі педагогічної інтеграції загальних та спеціальних знань майбутнього логопеда в системі професійної підготовки.


Завідувач кафедри

спеціальної психології та медицини доц. Л.М.Руденко


Схожі:

Інформація про науково-дослідну роботу кафедри спеціальної психології та медицини за 2011 рік iconІнформація про науково-дослідну роботу кафедри спеціальної психології та медицини за 20 1 1 рік. І. Основні показники ндр. Станом на 01 грудня в штаті кафедри нараховується 12
Станом на 01 грудня в штаті кафедри нараховується 12 осіб. В тому числі на повну ставку І більше працюють 10 осіб. Серед них викладачів...
Інформація про науково-дослідну роботу кафедри спеціальної психології та медицини за 2011 рік iconФорма звіту про науково-дослідну роботу за 2011 рік (відповідно до вимог Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України) Інформація розміщена на сайті
Працівники професорсько-викладацького складу кафедри та наукові співробітники науково-дослідних підрозділів
Інформація про науково-дослідну роботу кафедри спеціальної психології та медицини за 2011 рік iconЗвіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік
Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених
Інформація про науково-дослідну роботу кафедри спеціальної психології та медицини за 2011 рік iconФорма звіту про науково-дослідну роботу за 2010 рік ( відповідно до вимог Міністерства освіти І науки України) Інформація розміщена на сайті
Працівники професорсько-викладацького складу кафедри та наукові співробітники науково-дослідних підрозділів
Інформація про науково-дослідну роботу кафедри спеціальної психології та медицини за 2011 рік iconСхема звіту про науково-дослідну роботу за 2009 рік ( відповідно до вимог Міністерства освіти І науки України) Інформація розміщена на сайті
Працівники професорсько-викладацького складу кафедри та наукові співробітники науково-дослідних підрозділів
Інформація про науково-дослідну роботу кафедри спеціальної психології та медицини за 2011 рік iconДо звіту про науково-дослідну роботу кафедри входить
Витяг з протоколу засідання кафедри про показники науково-дослідної роботи за 2011 р
Інформація про науково-дослідну роботу кафедри спеціальної психології та медицини за 2011 рік iconЗвіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік
...
Інформація про науково-дослідну роботу кафедри спеціальної психології та медицини за 2011 рік iconПоложення про науково-дослідну роботу студентів (ндрс)» та «Положення про студентське наукове об’єднання»
Загородньому А. Г. та директору інституту імфн проф. Каленюку П.І. до 1 червня 2011 року розробити та подати на розгляд Вченої ради...
Інформація про науково-дослідну роботу кафедри спеціальної психології та медицини за 2011 рік iconНаказ №897/06 Про нагородження підрозділів Донну за вагомий внесок у науково-дослідну роботу за 2009-2010 роки
За підсумками наукової роботи за 2009-2010 рр окремі підрозділи (факультети, кафедри, відділи) зробили значний внесок у науково-дослідну...
Інформація про науково-дослідну роботу кафедри спеціальної психології та медицини за 2011 рік iconНаказ №897/06 Про нагородження підрозділів Донну за вагомий внесок у науково-дослідну роботу за 2009-2010 роки
За підсумками наукової роботи за 2009-2010 рр окремі підрозділи (факультети, кафедри, відділи) зробили значний внесок у науково-дослідну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи