Методика моніторингу ефективності дії тимчасових податкових пільг icon

Методика моніторингу ефективності дії тимчасових податкових пільг
Скачати 66.28 Kb.
НазваМетодика моніторингу ефективності дії тимчасових податкових пільг
Дата12.09.2012
Розмір66.28 Kb.
ТипДокументи

МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ

ТИМЧАСОВИХ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ

Оскільки оподаткування в сучасних умовах є одним з базових інструментів державного управління, котрий використовується в регулюванні господарської діяльності підприємств з метою забезпечення розвитку пріоритетних напрямків й підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, а функціональні особливості його дозволяють застосовувати не тільки за фіскальним призначенням, але й для впливу на макро- та мезорівнях на умови виробництва товарів і послуг і формування його інноваційного вектору, актуалізується проблематика моніторингу цих процесів.

Норми податкового регулювання господарської діяльності, які визначені в Податковому кодексі, потребують, зокрема, моніторингу, спрямованого на знаходження оптимальної конструкції, яка відповідала б сучасним особливостям ринкових відносин, а проблема раціоналізації стає особливо гострою через тимчасовість їх дії.

Податковим кодексом України передбачено ряд новацій, які передбачають активізацію підприємницької діяльності через покращення інвестиційного клімату, збільшення власних інвестиційних ресурсів суб’єктів господарювання, зменшення відволікання їхніх обігових коштів. Однак дані норми мають обмежений у часі термін дії (Додаток 1), тому особливої гостроти набуває потреба побудови системи моніторингу ефективності їх використання.

До системи моніторингу ефективності дії тимчасових податкових пільг доцільно включити наступні її складові:

 1. Карти тимчасових податкових пільг.

 2. Оперативне супроводження діяльності платників, до яких застосовуються тимчасові податкові пільги.

 3. Формування «Податкового резюме платника, який застосовує тимчасові податкові пільги».

Основна мета побудови «Карти тимчасових податкових пільг» - це регіональне відслідковування обсягу наданих тимчасових податкових пільг та визначення результатів комплексного супроводження платників пільговиків, що дасть можливість визначати найменш активних суб’єктів господарювання щодо використання пільг задля активізації інноваційно-інвестиційного характеру розвитку.

Карта тимчасових податкових пільг формується по категоріях пільговиків в розрізі регіонів, районів і міст та містить інформацію про кількість суб’єктів господарювання, які використовують тимчасові податкові пільги та обсяг новоствореної ними доданої вартості.

Побудова «Карти тимчасових податкових пільг» передбачає поділ адміністративно-територіальних одиниць на групи:

 1. З великою кількістю платників, що використовують тимчасові податкові пільги, та значною сумою сформованої ними доданої вартості.

 2. З середньою кількістю платників, що використовують тимчасові податкові пільги, та сумою сформованої ними доданої вартості.

 3. З незначною кількістю платників, що використовують тимчасові податкові пільги, та сумою сформованої ними доданої вартості.

Система оперативного супроводження діяльності платників, які застосовують тимчасові податкові пільги, повинна містити щомісячний аналіз результатів їх фінансово-господарської діяльності, а також аналіз показників ефективності застосування податкових пільг, зокрема:

 1. Обсягу залученого інвестиційного ресурсу.

 2. Кількості новостворених робочих місць.

 3. Обсягу середньої заробітної плати на підприємстві.

 4. Динаміки обсягу створеної доданої вартості.

 5. Динаміки обсягу податкового зобов’язання з ПДВ.

 6. Динаміки суми сплачених податків.

Важливо відслідковувати тенденції динаміки даних показників. Відтак виникає необхідність у складанні та веденні «Податкового резюме платника, який застосовує тимчасові податкові пільги», де кожен з показників засвідчує різні аспекти ефективності застосування згаданих пільг.

Даний документ повинен містити інформацію про платника, а саме:

 1. Назву платника.

 2. Податкову адреса.

 3. Вид діяльності.

 4. Кількість працюючих та суму середньомісячної заробітної плати на 1 працівника.

 5. Розмір статутного фонду та основних фондів.

 6. Обсяг виробленої продукції із зазначенням обсягу новоствореної доданої вартості.

 7. Обсяг доходів за звітний період та суму нарахованого податку на прибуток.

 8. Рівень податкового навантаження по нарахованих податкових зобов’язаннях з податку на прибутку.

 9. Обсяг продажу продукції з урахуванням експортних операцій.

 10. Обсяг податкового зобов’язання та податкового кредиту за звітний період.

 11. Рівень податкового навантаження по нарахованих податкових зобов’язаннях з ПДВ.

 12. Обсяг залучених інвестиційних ресурсів.

Такий спосіб моніторингу ефективності дії податкових пільг дозволить проводити поглиблений аналіз практики їх застосування, визначати необхідність і можливість продовження їх дії, а також своєчасно виявляти вади у системі територіального управління, визначаючи при цьому рейтинг територіальної одиниці в практиці спонукання суб’єктів господарювання до ділової активності та переходу на інноваційний вектор розвитку.


Додаток 1

^ Таблиця 1

Податкові пільги з податку на прибуток підприємств,

що мають тимчасовий характерп\п

Назва податкової пільги

Термін дії

1

2

3

1

Звільняється від оподаткування прибуток виробників біопалива, отриманий від продажу біопалива

До 1 січня 2020 року

2

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий ними від діяльності з одночасного виробництва електричної і теплової енергії та/або виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива

До 1 січня 2020 року

3

Звільняється від оподаткування прибуток виробників техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива" для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин та енергетичних установок, які споживають біологічні види палива, одержаний від продажу зазначеної техніки, обладнання та устаткування, що були вироблені на території України

До 1 січня 2020 року

4

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий ними від господарської діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ"

До 1 січня 2020 року

5

Звільняється від оподаткування прибуток суб’єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг у готелях категорій "п’ять зірок", "чотири зірки" і "три зірки", у тому числі новозбудованих чи реконструйованих або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд

Тимчасово, строком на

10 років, починаючи з 1 січня

2011 року

6

Звільняється від оподаткування прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств легкої промисловості, крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині

Тимчасово, строком на

10 років, починаючи з 1 січня

2011 року


Продовження табл. 1

1

2

3

7

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств галузі електроенергетики від продажу електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії

Тимчасово, строком на

10 років, починаючи з

1 січня

2011 року

8

Звільняється від оподаткування прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств суднобудівної промисловості

Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня
2011 року

9

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств літакобудівної промисловості, отриманий від основної діяльності, а також від проведення такими підприємствами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості

Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня
2011 року

10

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств машинобудування для агропромислового комплексу

Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня
2011 року

11

Застосування ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати

На період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року

Схожі:

Методика моніторингу ефективності дії тимчасових податкових пільг iconІ. В. Сердюкова правовий аналіз впровадження податкових пільг енергозберігаючим підприємствам
При реалізації права на отримання пільг у господарюючих суб’єктів виникає ряд правових та організаційних проблем
Методика моніторингу ефективності дії тимчасових податкових пільг iconТема 13. Економічний механізм забезпечення охорони
В багатьох випадках більш ефективним є застосування економічних методів та інструментів – плати за використання ресурсів, податкових...
Методика моніторингу ефективності дії тимчасових податкових пільг iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи на тему " методика розрахунку ефективності роботи котлоагрегату "
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи на тему "Методика розрахунку ефективності роботи котлоагрегату" з курсу...
Методика моніторингу ефективності дії тимчасових податкових пільг iconПерелік публікацій кафедри "Фінанси" за 2008 рік
Модель моніторингу ефективності управління грошовими потоками з позицій платоспроможності
Методика моніторингу ефективності дії тимчасових податкових пільг iconПерелік публікацій кафедри "Фінанси" за 2008 рік
Модель моніторингу ефективності управління грошовими потоками з позицій платоспроможності
Методика моніторингу ефективності дії тимчасових податкових пільг iconНаказ моз україни №226 від 27. 07
Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому...
Методика моніторингу ефективності дії тимчасових податкових пільг iconПро затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень,
Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому...
Методика моніторингу ефективності дії тимчасових податкових пільг iconПротокол № від 20 р
Україні. Основні етапи розвитку тимчасових і постійних зубів. Терміни та ознаки фізіологічного прорізування зубів. Зубо-щелепні аномалії...
Методика моніторингу ефективності дії тимчасових податкових пільг iconІнститут педагогіки І психології
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
Методика моніторингу ефективності дії тимчасових податкових пільг iconМетодичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету
Основні етапи розвитку тимчасових і постійних зубів. Терміни та ознаки фізіологічного прорізування зубів. Зубощелепні аномалії та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи