Перелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні icon

Перелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні
НазваПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні
Сторінка3/14
Дата17.04.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
^

Sheet 3: І атест.тиж.

ПОГОДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-методичної та навчальної роботи
Директор Гуманітарного інституту
_____________________ О.Б. Жильцов
____________________ О.В.Бондарева
Графік проведення заліків та екзаменів
І семестр 2012-2013 навчального року
І атестаційний тиждень
Дисципліна П.І.Б. викладача Форма контролю Дата Час
6.020302 Філологія (українська мова і література) І курс
Вікова фізіологія і шкільна гігієна к.б.н.,доц. Неведомська Є.О. ПМК (залік) 29.10.2012
1 п/гр.
13.40
31.10.2012
2 п/гр.
08.30
Вступ до спеціальності к.п.н., проф. Караман С.О. ПМК (залік) 08.11.2012
1 п/гр.
10.00
08.11.2012
2 п/гр.
11.50
6.020302 Філологія (українська мова і література) ІІ курс
Історія редагування ВС(РВ) к.ф.н., доц. Александрович М.В. ПМК (залік) 11/6/2012 11.50
Теорія і практика літературної творчості ВС(ЛТ) к.ф.н., доц. Башкірова О.М. ПМК (залік) 10/30/2012 13.40
6.020302 Філологія (українська мова і література) ІV курс
Стилістика української мови к.ф.н., доц. Видайчук Т.Л. ПМК (залік) 06.11.2012
1 п/гр.
15.20
06.11.2012
2 п/гр.
16.50
Явище синкретизму в літературі ВС (РВ, ЗЛ) к.ф.н., доц.Волошук Л.В. ПМК (залік) 11/6/2012 16.50
Редагування освітніх видань ВС(РВ) к.ф.н., доц.Александрович М.В. ПМК (залік) 10/31/2012 15.20
6.030301 Журналістика І курс
Історія України ст. викл. Іванюк О.Л. екзамен 11/6/2012 10.00
Теорія масової комунікації к.ф.н.,доц. Віннікова Н.М. екзамен 11/9/2012 10.00
6.030301 Журналістика ІІ курс
Екологія викл. Кобеньок Г.В. екзамен 11/8/2012 08.30
Агенційна журналістика к.п.н., доц. Чамара В.П. екзамен 11/6/2012 08.30
6.030301 Журналістика ІІІ курс
Українська мова у професійному спілкуванні к.п.н., доц. Доценко О.Л. екзамен 11/7/2012 10.00
6.030303 Видавнича справа та редагування І курс
Фольклор к.ф.н., доц.Кудряшова О.В. ПМК (залік) 10/31/2012 11.50
6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліог. І курс
Українська мова (за професійним спрямуванням) викл. Захарчук-Дуке О.О. екзамен 11/8/2012 10.00
6.030302 Реклама та зв'язки з громадкістю І курс
Теорія масової комунікації к.н.із с.к., доц. Масімова Л.Г. екзамен 11/6/2012 10.00
Основи реклами та PR:^ Вступ до спеціальності к.п.н., доц.Горбенко Г.В. екзамен 11/9/2012 10.00
Комп'ютерно-технічні засоби у рекламі і PR к.н.із с.к., доц.Курбан О.В..
6.030302 Реклама та зв'язки з громадськістю ІІ курс
Право в галузі реклами та зв'язків з громадськістю к.н.із с.к., доц.Курбан О.В.. екзамен 11/8/2012 10.00
6.020302 Філологія (англійська) І курс
Вікова фізіологія і шкільна гігієна к.б.н.,доц. Неведомська Є.О. ПМК (залік) 29.10.2012
1п/гр.
08.30
29.10.2012
2п/гр.
10.00
6.020302 Філологія (англійська) ІІ курс
Історія української культури к.і.н, доц. Ковальов Є.А. ПМК(залік) 09.11.2012
1п/гр.
08.30
09.11.2012
2п/гр.
11.50
6.020302 Філологія (англійська) ІV курс
Історія англійської мови к.ф.н., доц. Троць О.В. ПМК(залік) 08.11.2012
ФАФб-1-09-4.0 д
15.20
06.11.2012
ФСхб-1-09-4.0 д
16.50
06.11.2012
ФІСб-1-09-4.0 д
18.20
08.11.2012
ФАІтб-1-09-4.0 д
13.40
08.11.2012
ФАНб-1-09-4.0 д
16.50
6.020302 Філологія (переклад) І курс
Історія зарубіжної літератури викл. Анісімова Л.В. ПМК(залік) 11/9/2012 08.30
6.020302 Філологія (переклад) ІІ курс
Історія зарубіжної літератури к.п.н., доц.Бітківська Г.В. екзамен 11/6/2012 10.00
Сучасна українська літературна мова викл. Захарчук-Дуке О.О. ПМК(залік) 11/8/2012 13.40
6.020302 Філологія (переклад) ІІІ курс
Історія зарубіжної літератури к.ф.н., доц.Тверітінова Т.І. екзамен 11/7/2012 10.00
6.020302 Філологія (іноземна) (німецька, іспанська, італійська, французька, японська, китайська) І курс
Практична фонетика (італійська мова) викл. Козько Г.С. ПМК(залік) 11/5/2012 10.00
7.02030302 Мова і література (англійська) СПЕЦІАЛІСТИ V курс
Соціологія освіти к.с.п., доц. Купрій Т.Г. ПМК (залік) 11/1/2012 16.50
Загальне мовознавство к.ф.н., доц. Саєвич І.Г. екзамен 11/5/2012 15.20
Теорія мовної комунікації к.ф.н., проф. Якуба В.В. екзамен 11/8/2012 15.20
8.020301 Філологія (укр. мова і література) МАГІСТРИ (1 рік навчаня)
Сучасні наукові аспекти вивчення філологічних дисциплін:^ Системна організація української мови к.ф.н., доц.Грипас О.Ю. екзамен 11/9/2012 15.20
Актуальні питання навчання літературознавчих дисциплін д.ф.н., проф.Кузьменко В.І.
Філологічний аналіз тексту^ Лінгвістичний аналіз тексту к.ф.н., доц.Дружененко Р.С. екзамен 11/6/2012 13.40
Літературознавчий аналіз художнього тексту к.ф.н.,доц.Сінченко О.Д.
8.020301 Філологія (укр. мова і література) МАГІСТРИ (2 рік навчаня)
Методологія і методи філологічних досліджень^ Методологія і методи мовознавчих досліджень^ Методологія і методи літературознавчих досліджень к.ф.н.,доц.Сінченко О.Д. ПМК (залік) 11/3/2012 08.30
Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі к.п.н., доц. Удовиченко Л.М. екзамен 11/7/2012 16.50
Методика викладання мовознавчих дисциплін у вищій школі д.ф.н., проф.Караман С.О. екзамен 11/9/2012 15.20
Охорона праці в галузі к.б.н., доц. Полковенко О.В. ПМК (залік) 10/30/2012 15.20
Лінгвокультурологія к.п.н., доц.Дика Н.М. ПМК (залік) 11/1/2012 15.20
Прикладна лінгвістика к.ф.н., доц.Доценко О.Л. ПМК (залік) 10/30/2012 13.40
8.02030305 Літературна творчість МАГІСТРИ (1 рік навчання)
Теорія і практика літературної творчості к.ф.н., доц.Башкірова О.М. ПМК (залік) 11/6/2012 15.20
Художня майстерність письменника :^ Психологія художньої творчості к.ф.н., доц.Борисюк І.В. екзамен 11/9/2012 15.20
Інтертекстуальність в художній словесності
8.02030305 Літературна творчість МАГІСТРИ (2 рік навчання)
Інтелектуальна власність к.с.н., доц. Стороженко О.М. ПМК (залік) 11/2/2012 18.20
Теорія віршування к.ф.н., доц.Кудряшова О.В. екзамен 11/8/2012 15.20
Теорія і практика літературної творчості к.ф.н., доц.Башкірова О.М. ПМК (залік) 11/6/2012 16.50
8.18010019 Медіа-комунікації МАГІСТРИ (1 рік навчання)
Теорія та історія соціальних комунікацій к.н.із с.к., доц.Курбан О.В.. екзамен 11/9/2012 15.20
Глобалізація культури д.ф.н., проф.Стадник М.М. ПМК (залік) 10/30/2012 18.20
8.18010021 Педагогіка вищої школи МАГІСТРИ (1 рік навчання)
Моделювання діяльності фахівця к.п.н., доц.Терентьєва Н.О. ПМК (залік) 11/8/2012 16.50
Вступ до університетських студій к.п.н., доц.Терентьєва Н.О. ПМК (залік) 10/30/2012 18.20
8.18010021 Педагогіка вищої школи МАГІСТРИ (2 рік навчання)
Охорона праці в галузі к.б.н., доц. Полковенко О.В. ПМК (залік) 10/30/2012 16.50
Цивільний захист к.б.н., доц. Полковенко О.В. ПМК (залік) 10/30/2012 18.20
8.02030302 Мова і література (англійська) МАГІСТРИ (1 рік навчаня)
Загальне мовознавство к.ф.н., доц. Саєвич І.Г. екзамен 11/6/2012 15.20
Теорія мовної комунікації к.ф.н., проф. Якуба В.В. екзамен 11/9/2012 15.20
8.02030302 Мова і література (англійська) МАГІСТРИ (2 рік навчаня)
Методологія і методи мовознавчих досліджень к.ф.н., проф. Кшановський О.Ч. ПМК (залік) 11/1/2012 15.20
Охорона праці в галузі к.б.н., доц. Полковенко О.В. ПМК (залік) 10/30/2012 13.40
Методика викладання філологічних дисциплін у вищій школі:Методика викладання мовознавчих дисциплін у вищій школі к.ф.н., доц. Мосьпан Н.В. екзамен 11/8/2012 15.20
Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі к.п.н., доц. Удовиченко Л.М.
8.02030302 Мова і література (англ.) МАГІСТРИ (на базі "спеціаліста")
Методологія і методи мовознавчих досліджень к.ф.н., проф. Кшановський О.Ч. ПМК (залік) 11/1/2012 15.20
Охорона праці в галузі к.б.н., доц. Полковенко О.В. ПМК (залік) 10/30/2012 13.40
Методика викладання філологічних дисциплін у вищій школі:Методика викладання мовознавчих дисциплін у вищій школі к.ф.н., доц. Мосьпан Н.В. екзамен 11/8/2012 15.20
Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі к.п.н., доц. Удовиченко Л.М.
6.010201 Фізичне виховання І курс
Історія України к.і.н., доц.Бонь О.І. екзамен 05.11.2012
1 п/гр.
10.00
06.11.2012
2 п/гр.
10.00
Професійна майстерність к.п.н., доц.Нестерова Т.В. екзамен 09.11.2012
1 п/гр.
08.30
09.11.2012
2 п/гр.
11.50
Оздоровчий танцювальний фітнес викл. Слюсар К.Ю. ПМК (залік) 08.11.2012
1 п/гр.
13.40
08.11.2012
2 п/гр.
15.20
Легка атлетика і методика її викладання ст.викл.Гнутова Н.П. ПМК (залік) 02.11.2012
1 п/гр.
11.50
02.11.2012
2 п/гр.
13.40
6.010201 Фізичне виховання ІІ курс
Спортивні ігри і методика їх викладання доц.Косік М.С. ПМК (залік) 10/29/2012 13.40
Психологія педагогічна викл. Приміська Л.М. екзамен 11/8/2012 10.00
Легка атлетика і методика її викладання ст.викл.Гнутова Н.П. екзамен 11/5/2012 11.50
6.010201 Фізичне виховання ІІІ курс
Футбол, міні-футбол та методика їх викладання доц.Косік М.С. екзамен 09.11.2012
1 п/гр.
08.30
09.11.2012
2 п/гр.
11.50
6.010201 Фізичне виховання ІІІ курс (молод. спеціаліст)
Українська мова (за професійним спрямуванням) ст.викл. Александрова В.Ф. екзамен 11/7/2012 10.00
Біохімія викл. Яценко С.П. ПМК (залік) 11/2/2012 15.20
6.010201 Фізичне виховання ІV курс
Математична статистика к.ф-м.н., доц. Юртин І.І. ПМК (залік) 02.11.2012
1 п/гр.
08.30
02.11.2012
2 п/гр.
10.00
8.01020101 Фізичне виховання МАГІСТРИ (1 рік навчання)
Педагогіка вищої школи д.і.н., проф. Гамалія В.М. екзамен 11/6/2012 16.40
Методичні основи екологічного та спортивного туризму ст.викл. Гнутов Є.І. ПМК (залік) 11/2/2012 15.20
8.01020101 Фізичне виховання МАГІСТРИ (2 рік навчання)
Філософія освіти к.ф.н., доц. Лисенко А.С. екзамен 11/5/2012 15.20
Функціональні можливості організму людини д.п.н., проф. Медвєдєва І.М. екзамен 11/8/2012 15.20

Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи ___________________ О.В.Єременко

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Перелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Перелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Перелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Перелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Перелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Перелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Перелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Перелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Перелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи