Ливацький олександр васильович icon

Ливацький олександр васильович
НазваЛивацький олександр васильович
Дата20.09.2012
Розмір78.1 Kb.
ТипДокументи


ЛИВАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання Старобільського факультету, 1971 року народження, На кафедрі працює з 1998 року. Займається проблемами пов'язаними з історією розвитку фізичної культури і спорту на Україні.

Навчається в аспірантурі на IV курсі за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Виконує кандидатську дисертацію за темою:" Виховання фізичних якостей учнів основної школи в умовах допрофільної підготовки ".

ЛИВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Старший преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания Старобельского факультета, 1971 года рождения, На кафедре работает с 1998 года. Занимается проблемами связанными с историей развития физической культуры и спорта на Украине.

Учится в аспирантуре на IV курсе по специальности 13.00.07 - теория и методика воспитания.

Выполняет кандидатскую диссертацию по теме: " Воспитание физических качеств учеников основной школы в условиях к допрофильной подготовки ".


Список наукових публікації:

 1. Ливацький О. В. , Гайдук Н.О., Щурова Н.В., Носаль А.Г. Регіональні особливості педагогічної спортивно-масової роботи в Старобільському районі. Сучасний стан та перспективи розвитку».// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Олімпійський спорт і культура здоров'я" - Луганськ, 2004.

 2. Ливацький О.В., Гайдук Н.О., Бурлакова Т.Л. «Влияние средств оздоровительной аэробики на показатели физического развития и двигательных качеств у студентов» // Матеріали ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Олімпійський спорт, фізична культура, здоров'я нації в сучасних умовах». Луганськ 2005. С.188 -191.

 3. Ливацький О.В., Гайдук Н.О. Бурлакова Т.Л, Щурова Н.В. «Современные фитнесс - программы и технологии повышения уровня улучшение физического состояния человека».// Матеріали IV регіональної науково-практичної конференції "Олімпізм і молода спортивна наука України".- Луганськ 2006 С. 39-45.

 4. Ливацький О.В., Гайдук Н.О., Бурлакова Т.Л. « Оздоровительная физическая культура в обеспечении здорового образа жизни женщин ».// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції 16-17 листопада 2006 року „ Культура здоров’я, реабілітація, фізичне виховання і спорт у сучасних умовах ”. Луганськ,2006 с.26-31

 5. Ливацький О.В., Гайдук Н.О., Бурлакова Т.Л. «Формирование здорового образа жизни у студентов // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції 16-17 листопада 2006 року „ Культура здоров’я, реабілітація, фізичне виховання і спорт у сучасних умовах ”. Луганськ,2006.стр. 19-23

 6. Ливацький О.В., Гайдук Н.О., Бурлакова Т.Л. «Формирование здорового образа жизни у детей школьного возраста » // Матеріали Всеукраїнської науково -практичной конференції “Культура здоров’я, реабілітація фізичне виховання і спорт в сучасних умовах". - Луганськ,2007. стр. 34-39

 7. Ливацький О.В., Гайдук Н.О., Бурлакова Т.Л. «Формирование потребности в двигательной деятельности и самостоятельных занятиях физической культурой у учащейся молодежи» // Матеріали Всеукраїнської науково -практичной конференції " Культура здоров’я, реабілітація фізичне виховання і спорт в сучасних умовах". -Луганськ,2007.стр. 39-43.

 8. Ливацький О.В., Гайдук Н.О., Бурлакова Т.Л. «Построение занятий с применением различных видов оздоровительной аэробики с девушками 15-17 лет»// Материалы IV международной научно-практической конференции «Олимпийский спорт, физическая культура, здоровье нации в современных условиях». Луганськ,2007

 9. Ливацький О.В.,. Гайдук Н.О., Бурлакова Т.Л. «Аэробика, как средство укрепления здоровья и повышения физической работоспособности студентов вуза»// Материалы IV международной научно-практической конференции «Олимпийский спорт, физическая культура, здоровье нации в современных условиях». Луганськ,2007.

 10. Ливацький О.В., Гайдук Н.О., Бурлакова Т.Л. « Формирование потребности в двигательной деятельности и самостоятельных занятиях физической культурой у учащейся молодежи»// Матеріали Всеукраїнській науково-практичной конференції "Культура здоров’я,реабілітація фізичне виховання і спорт в сучасних умовах". - Луганськ,2007. С. 39-43

 11. Ливацький О.В.,. Гайдук Н.О., Бурлакова Т.Л. «Особенности современного образа жизни студенческой молодежи»// Матеріали Всеукраїнської науково-практичной конференції «Олимпийский спорт, физическая культура, здоровье нации в современных условиях». Луганськ,2007.

 12. Ливацький О.В «Педагогічні аспекти виховання фізичних якостей школярів в умовах допрофільної підготовки» // Материалы VI международной научно-практической конференции «Спорт, духовность и гуманізм в современном мире ». – Донецк, 2008.

 13. Ливацький О.В. «Допрофільна підготовка як умова виховання фізичних якостей учнів основної школи ». //Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичного семінару для вчителів фізичної культури та керівників міських і районних методичних об’єднань."Актуальні проблеми фізичного виховання школярів: теорія і практика » Луганськ-2009

 14. Ливацький О.В. «Педагогічні аспекти виховання фізичних якостей школярів» //Колективна монографія кафедри теорії і методики фізичного виховання присвячена актуальним питанням фізичного виховання школярів та студентам .Луганськ 2008.

 15. Ливацький О.В. «Сутність та особливості виховання фізичних якостей учнів основної школи на уроках фізичної культури »// Збірник наукових праць «Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки »Випуск№54 Запоріжжя 2009 стор -266-26.,

 16. Ливацький О.В. «Аналіз особливостей виховання фізичних якостей учнів основної школи в умовах допрофільної підготовки..»// Вісник 2010 №15(202) серпень Луганськ стор -40-51

 17. Ливацький О.В., Луганська О.М. «Теоретичний аналіз основних відомостей про швидкісні здібності людини»// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції„ Перший крок у науку ” Луганськ -2009 Стор.57-60

 18. Ливацький О.В., Івченко Д. «Теоретичний аналіз особливостей виховання фізичних якостей учнів основної школи в умовах допрофільної підготовки» // Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні». Старобільськ 2010

 19. Ливацький О.В.«Теоретичний аналіз особливостей виховання фізичних якостей учнів основної школи в умовах допрофільної підготовки».// Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні». Луганськ-Ровеньки 18 березня 2010р

 20. Ливацький О.В., Івченко Д «Теоретичний аналіз особливостей виховання фізичних якостей учнів основної школи в умовах допрофільної підготовки».// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції Перший крок у науку ” Луганськ -2010 Стор.53-57

Схожі:

Ливацький олександр васильович iconМельник Олександр Васильович викладач Результати навчання: у результаті вивчення модуля студент повинен : знати : закон
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (ects – 1,5); аудиторні години 18 (лекції – 8, практичні заняття – 10)
Ливацький олександр васильович iconМельник Олександр Васильович викладач Результати навчання: у результаті вивчення модуля студент повинен: знати: закон
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (єктс – 1,5); аудиторні години 18 (лекцій 8, практичних занять 10)
Ливацький олександр васильович iconМельник Олександр Васильович викладач Результати навчання: у результаті вивчення модуля студент повинен: знати: закон
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 8, практичних занять – 10)
Ливацький олександр васильович iconКліматичні ресурси України та їх використання в лікувальній практиці Гараздюк Іван Васильович, Гараздюк Олександр Іванович Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Внаслідок прийому лікарських засобів у ХХ столітті сформувалося поняття „медикаментозної хвороби”. Це потребує нових підходів до...
Ливацький олександр васильович iconСоломенцев Олександр Васильович професор кафедри радіоелектронних комплексів Доктор технічних наук, професор
У 1990 отримав звання професора. На кафедрі радіоелектронних комплексів читає курс лекцій “Основи теорії надійності, експлуатації...
Ливацький олександр васильович iconБогів Олександр Ярославович
Богів Олександр Ярославович – кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін та української мови ЗакДУ
Ливацький олександр васильович iconБогів Олександр Ярославович
Богів Олександр Ярославович – кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін та української мови ЗакДУ
Ливацький олександр васильович iconСіончук Олександр Володимирович
Сіончук Олександр Володимирович. Народився 27. 06. 1966 р с. Прислуч,Полонського р-н,Хмельницької обл
Ливацький олександр васильович iconДокументи
1. /Товарознавство та експертиза в митн_й справ_/Маг_стри/_саєнко _нна Миколахвна маг..doc
Ливацький олександр васильович iconКорченко Олександр Григорович Національний авіаційній університет, завідуючий кафедрою безпеки інформаційних технологій кандидат технічних наук, доцент Шишкін Олександр Володимирович
Одеський національний політехнічний університет, доцент кафедри системного програмного
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи