Щурова наталья васильевна ассистент кафедры физической реабилитации и валеологии Год вступления в аспирантуру icon

Щурова наталья васильевна ассистент кафедры физической реабилитации и валеологии Год вступления в аспирантуру
Скачати 59.74 Kb.
НазваЩурова наталья васильевна ассистент кафедры физической реабилитации и валеологии Год вступления в аспирантуру
Дата20.09.2012
Розмір59.74 Kb.
ТипДокументи

ЩУРОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА


Ассистент кафедры физической реабилитации и валеологии


Год вступления в аспирантуру: 2008


Тема кандидатской диссертации: «Формирование физического здоровья старшеклассников в процессе профильного обучения по спортивному направлению». Науч. руководитель: профессор, канд.пед.наук Ротерс Т. Т.

Круг научних интересов: методика преподавания спортивных игр (волейбол); актуальные проблемы физического воспитания школьников.

Список публикаций:

1.«Регіональні особливості педагогічної спортивно-масової роботи в Старобільському районі. Сучасний стан та перспективи розвитку».Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Олімпійський спорт і культура здоров’я» – Луганськ, 2004.

2.«Роль «опережающего» обучения волейболу в школе». Матеріали науково-практичної конференції з «Олімпійський спорт, фізична культура, здоров’я нації в сучасних умовах». – Луганськ, 2005. – с. 138-140.

3. «Особенности физического воспитания ребенка в семье».Матеріали IV регіональної науково-практичної конференції «Олімпізм і молода спортивна наука України». - Луганськ, 2006.-

с.80-88.

4. «Современные фитнесс-программы и технологии повышения уровня физического состояния человека». Матеріали IV регіональної науково-практичної конференції «Олімпізм і молода спортивна наука України». - Луганськ, 2006.-

с. 39-45.

5. «Средства повышения результативности подач в тренировочном процессе юных волейболистов». Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Олімпійський спорт, фізична культура, здоров’я нації в сучасних умовах». - Луганськ, 2006.- с.198-202.

6. « Волейбол как средство физической и психологической реабилитации людей,имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура здоров’я, реабілітація фізичне виховання і спорт в сучасних умовах».-Луганськ, 2006.-

с.110-114.

7. «Психологическая и интеллектуальная подготовка в тренировочном процессе волейболистов». Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Олімпійський спорт, фізична культура, здоров’я нації в сучасних умовах». - Луганськ, 2007.- с.142-145.

8. «Особливості формування фізичного здоров’я студентів вищих навчальних закладів в системі фізичного виховання». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура здоровья, реабілітація фізичне виховання і спорт в сучасних умовах».-Луганськ, 2007.- с.92-98.

9. «Теоретико-методичні аспекти формування фізичного здоров’я в умовах профільного навчання».Матеріали Регіональної науково-практичної конференції « Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні».-Стаханов, 2008.- с.105-109.

10. «Основы формирования скоростно-силовых качеств в процессе подготовки юных волейболистов». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». - Луганськ, 2008.- с.41- 45.

11. «Сущность интеллектуально-психологической подготовки в волейболе». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». - Луганськ, 2008.- с.82-86.

12. « Основи формування фізичного здоров’я старшокласників сільської місцевості». Матеріали ІІІ Міжнародної

науково-практичної конференції « Наукова молодь: досягнення та перспективи». - Луганськ, 2008.- с.283-285.

13. « Сутність формування фізичного здоров’я школярів». Матеріали VІ Регіональної науково-практичної конференції « Олімпізм та молода спортивна наука».-Луганськ, 2008.

14. «Фізичне здоров’я як фактор якості профільної підготовки старшокласників». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт, реабілітація та культура здоров’я у 21 столітті ”.-Луганськ, 2008.

15. «Сучасні тенденції формування фізичного здоров’я старшокласників в умовах профільного навчання». Материалы VI международной научно-практической конференции «Спорт, духовность и гуманізм в современном мире». – Донецк, 2008.

16. «Профільне навчання як виховний потенціал сучасної освіти». Матеріали колективної монографії «Актуальні питання фізичного виховання учнівської молоді: теорія та практика». – Луганськ, 2008.

17. «Формування фізичного здоров’я старшокласників в умовах профільного навчання як педагогічна проблема». Фахове видання «Вісник Луганського національного університету», 2008 р.

18. «Проблема збереження фізичного здоров’я старшокласників як необхідна умова профілізації школи». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». Т.4.- Луганськ, 2009.-67с.

19. « Теоретическая и психологическая подготовка в волейболе». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». Т.7.- Луганськ, 2009. – 142 с.

20. «Совершенствование техники подачи в процессе обучения волейболистов». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». Т.7.- Луганськ, 2009. – 142 с.

21. «Аналіз проблеми формування здоров’я старшокласників у педагогічній теорії та прктиці». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції « Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки». -м. Запоріжжя. – 2009. –Вип. 53. – 436 с.

22. «Стан здоров’я школярів як проблема сучасної педагогічної науки». Збірник статей за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного семінару « Актуальні проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика». – Луганськ, 2009. – 230 с.

23. «Здоров’я як складова особистості учнів сучасної старшої школи». Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні». – Старобельск, 2009.

24. «Профільне навчання за спортивним напрямом як сучасна технологія покращення здоров’я старшокласників». Матеріали науково-практичної конференції за темою: «Ціннісні пріоритети освіти XXI століття: Європейський вектор розвитку вищої школи», 3-5 листопада 2009 р., м.Луганськ.

25. «Теоретичний аналіз сутності фізичного здоров’я старшокласників сучасної загальноосвітньої школи ». Матеріали колективної монографії «Актуальні питання фізичного виховання учнівської молоді: теорія та практика». – Луганськ, 2009.

26. «Вікові особливості фізичного розвитку старшокласників». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здоров’я та його сучасні детермінанти: культура здоров’я, фізичне виховання, фізична реабілітація, спорт».-Луганськ, 2009.

27. «Профільне навчання за спортивним напрямом як сучасна технологія покращення здоров’я старшокласників». Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції за темою: «Ціннісні пріоритети освіти XXI століття: Європейський вектор розвитку вищої школи», 3-5 листопада 2009 р., м. Луганськ. – с. 127– 131.

28. «Теоретичний аналіз сутності фізичного здоров’я старшокласників сучасної загальноосвітньої школи ». Матеріали колективної монографії «Актуальні питання фізичного виховання учнівської молоді: теорія та практика». – Луганськ, 2009. –с. 301–324.

29. «ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТАШОКЛАСНИКІВ». Фахове видання «Вісник Луганського національного університету», 2010 р.

30. «Зміцнення здоров’я – необхідна умова виховання особистості учнів сучасної старшої школи ». Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні». – Ровеньки, 2010.

31. «Особливості будови та функцій організму старшокласників сучасної школи». Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні».- Ровеньки, 2010.

32. «Формування здоров’я старшокласників засобами фізичного виховання в умовах профільної школи». Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні».- Ровеньки, 2010.

33. «Проблема самовиховання здорового способу життя студентської молоді». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку», 2010, м. Луганськ.

34. «Розвиток рухових здібностей дітей шкільного віку». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку», 2010, м. Луганськ.

35. «РОЛЬ І МІСЦЕ ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЗА СПОРТИВНИМ НАПРЯМОМ». Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару « Актуальні проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика». – Луганськ, 2010.

36. «ПРОБЛЕМА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здоров’я та його сучасні детермінанти: культура здоров’я, фізичне виховання, фізична реабілітація, спорт».-Луганськ, 2010.

Схожі:

Щурова наталья васильевна ассистент кафедры физической реабилитации и валеологии Год вступления в аспирантуру iconМетодичні рекомендації до проведення лабораторних занять. Херсон: хнту, 2006. 54 с
Бевзюк В. В. Методические разработки к лабораторным занятиям по физической реабилитации: Херсон, 2002. С. 31
Щурова наталья васильевна ассистент кафедры физической реабилитации и валеологии Год вступления в аспирантуру iconНациональный университет физического воспитания и спорта украины рашед cауд куфтан аладван
Профилактика нарушений структурно-функционального состояния костной ткани у студентов средствами физической реабилитации
Щурова наталья васильевна ассистент кафедры физической реабилитации и валеологии Год вступления в аспирантуру iconБеловодский Валерий Николаевич
Института искусственного интеллекта. В 1982 г закончил аспирантуру при Рижском техническом университете по специальности «Динамика...
Щурова наталья васильевна ассистент кафедры физической реабилитации и валеологии Год вступления в аспирантуру icon8 апреля 2013 г. – Всемирный день здоровья 2-ая поликлиника г. Симферополя
Белоглазов В. А., доцент кафедры, врач-эндокринолог высшей категории Глушкова О. В., ассистент кафедры Репинская И. Н., доцент Заикин...
Щурова наталья васильевна ассистент кафедры физической реабилитации и валеологии Год вступления в аспирантуру iconМетоды и средства терапии и реабилитации
Методы и средства терапии и реабилитации: Конспект лекций / Составитель С. В. Соколов. Сумы: Изд-во СумГУ, 2007. – 117 с
Щурова наталья васильевна ассистент кафедры физической реабилитации и валеологии Год вступления в аспирантуру iconЩурова Н. В. Усвідомлення потреби бути здоровими у старшокласників за спортивним профілем навчання
Усвідомлення потреби бути здоровими у старшокласників за спортивним профілем навчання / Н. В. Щурова // Вісн. Луган нац ун-ту імені...
Щурова наталья васильевна ассистент кафедры физической реабилитации и валеологии Год вступления в аспирантуру iconІV. Навчально-методична карта дисципліни «Методика навчання української мови в дошкільних навчальних закладах з російськомовним режимом» Разом
Разом: 54 год., лекції – 8 год., семінар зан. – 4 год., практ зан. – 6 год., лабор. – 8 год.; інд роб. – 6 год., самост роб. – 16...
Щурова наталья васильевна ассистент кафедры физической реабилитации и валеологии Год вступления в аспирантуру iconМетодические указания по плаванию для студентов групп отделений общей физической подготовки и спортивного совершенствования
Рецензент: доц., канд пед наук В. В. Шадрина (Харьковская государственная академия физической культуры и спорта)
Щурова наталья васильевна ассистент кафедры физической реабилитации и валеологии Год вступления в аспирантуру iconІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу)
Год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 16 год., практичні заняття – 16 год., лабораторні заняття – 12 год., індивідуальна...
Щурова наталья васильевна ассистент кафедры физической реабилитации и валеологии Год вступления в аспирантуру iconІV. Навчально-методична карта дисципліни „Психологія дитяча” Разом: 108
Разом: 108 год., лекції – 18 год., семінарські – 6 год., практичні заняття – 18 год., Індз – 12 год., консультації – 16 0год., Пмк...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи