Щурова Наталія Василівна Асистент кафедри фізичної реабілітації І валеології Рік вступу до аспірантури: 2008 Тема кандидатської дисертації : «Формування фізичного здоров’я старшокласників в процесі профільного навчання за спортивним напрямом» icon

Щурова Наталія Василівна Асистент кафедри фізичної реабілітації І валеології Рік вступу до аспірантури: 2008 Тема кандидатської дисертації : «Формування фізичного здоров’я старшокласників в процесі профільного навчання за спортивним напрямом»
Скачати 56.48 Kb.
НазваЩурова Наталія Василівна Асистент кафедри фізичної реабілітації І валеології Рік вступу до аспірантури: 2008 Тема кандидатської дисертації : «Формування фізичного здоров’я старшокласників в процесі профільного навчання за спортивним напрямом»
Дата20.09.2012
Розмір56.48 Kb.
ТипДокументи

Щурова Наталія Василівна

Асистент кафедри фізичної реабілітації і валеології

Рік вступу до аспірантури: 2008

Тема кандидатської дисертації : «Формування фізичного здоров’я старшокласників в процесі профільного навчання за спортивним напрямом». Науковий керівник: професор, канд. пед. наук Ротерс Т.Т.

Коло наукових інтересів: методика викладання спортивних ігор (волейбол), актуальні проблеми фізичного виховання школярів.

Список публікацій:

1.«Регіональні особливості педагогічної спортивно-масової роботи в Старобільському районі. Сучасний стан та перспективи розвитку».Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Олімпійський спорт і культура здоров’я» – Луганськ, 2004.

2.«Роль «опережающего» обучения волейболу в школе». Матеріали науково-практичної конференції з «Олімпійський спорт, фізична культура, здоров’я нації в сучасних умовах». – Луганськ, 2005. – с. 138-140.

3. «Особенности физического воспитания ребенка в семье».Матеріали IV регіональної науково-практичної конференції «Олімпізм і молода спортивна наука України». - Луганськ, 2006.-

с.80-88.

4. «Современные фитнесс-программы и технологии повышения уровня физического состояния человека». Матеріали IV регіональної науково-практичної конференції «Олімпізм і молода спортивна наука України». - Луганськ, 2006.-

с. 39-45.

5. «Средства повышения результативности подач в тренировочном процессе юных волейболистов». Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Олімпійський спорт, фізична культура, здоров’я нації в сучасних умовах». - Луганськ, 2006.- с.198-202.

6. « Волейбол как средство физической и психологической реабилитации людей,имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура здоров’я, реабілітація фізичне виховання і спорт в сучасних умовах».-Луганськ, 2006.-

с.110-114.

7. «Психологическая и интеллектуальная подготовка в тренировочном процессе волейболистов». Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Олімпійський спорт, фізична культура, здоров’я нації в сучасних умовах». - Луганськ, 2007.- с.142-145.

8. «Особливості формування фізичного здоров’я студентів вищих навчальних закладів в системі фізичного виховання». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура здоровья, реабілітація фізичне виховання і спорт в сучасних умовах».-Луганськ, 2007.- с.92-98.

9. «Теоретико-методичні аспекти формування фізичного здоров’я в умовах профільного навчання».Матеріали Регіональної науково-практичної конференції « Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні».-Стаханов, 2008.- с.105-109.

10. «Основы формирования скоростно-силовых качеств в процессе подготовки юных волейболистов». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». - Луганськ, 2008.- с.41- 45.

11. «Сущность интеллектуально-психологической подготовки в волейболе». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». - Луганськ, 2008.- с.82-86.

12. « Основи формування фізичного здоров’я старшокласників сільської місцевості». Матеріали ІІІ Міжнародної

науково-практичної конференції « Наукова молодь: досягнення та перспективи». - Луганськ, 2008.- с.283-285.

13. « Сутність формування фізичного здоров’я школярів». Матеріали VІ Регіональної науково-практичної конференції « Олімпізм та молода спортивна наука».-Луганськ, 2008.

14. «Фізичне здоров’я як фактор якості профільної підготовки старшокласників». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт, реабілітація та культура здоров’я у 21 столітті ”.-Луганськ, 2008.

15. «Сучасні тенденції формування фізичного здоров’я старшокласників в умовах профільного навчання». Материалы VI международной научно-практической конференции «Спорт, духовность и гуманізм в современном мире». – Донецк, 2008.

16. «Профільне навчання як виховний потенціал сучасної освіти». Матеріали колективної монографії «Актуальні питання фізичного виховання учнівської молоді: теорія та практика». – Луганськ, 2008.

17. «Формування фізичного здоров’я старшокласників в умовах профільного навчання як педагогічна проблема». Фахове видання «Вісник Луганського національного університету», 2008 р.

18. «Проблема збереження фізичного здоров’я старшокласників як необхідна умова профілізації школи». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». Т.4.- Луганськ, 2009.-67с.

19. « Теоретическая и психологическая подготовка в волейболе». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». Т.7.- Луганськ, 2009. – 142 с.

20. «Совершенствование техники подачи в процессе обучения волейболистов». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». Т.7.- Луганськ, 2009. – 142 с.

21. «Аналіз проблеми формування здоров’я старшокласників у педагогічній теорії та прктиці». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції « Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки». -м. Запоріжжя. – 2009. –Вип. 53. – 436 с.

22. «Стан здоров’я школярів як проблема сучасної педагогічної науки». Збірник статей за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного семінару « Актуальні проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика». – Луганськ, 2009. – 230 с.

23. «Здоров’я як складова особистості учнів сучасної старшої школи». Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні». – Старобельск, 2009.

24. «Профільне навчання за спортивним напрямом як сучасна технологія покращення здоров’я старшокласників». Матеріали науково-практичної конференції за темою: «Ціннісні пріоритети освіти XXI століття: Європейський вектор розвитку вищої школи», 3-5 листопада 2009 р., м.Луганськ.

25. «Теоретичний аналіз сутності фізичного здоров’я старшокласників сучасної загальноосвітньої школи ». Матеріали колективної монографії «Актуальні питання фізичного виховання учнівської молоді: теорія та практика». – Луганськ, 2009.

26. «Вікові особливості фізичного розвитку старшокласників». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здоров’я та його сучасні детермінанти: культура здоров’я, фізичне виховання, фізична реабілітація, спорт».-Луганськ, 2009.

27. «Профільне навчання за спортивним напрямом як сучасна технологія покращення здоров’я старшокласників». Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції за темою: «Ціннісні пріоритети освіти XXI століття: Європейський вектор розвитку вищої школи», 3-5 листопада 2009 р., м. Луганськ. – с. 127– 131.

28. «Теоретичний аналіз сутності фізичного здоров’я старшокласників сучасної загальноосвітньої школи ». Матеріали колективної монографії «Актуальні питання фізичного виховання учнівської молоді: теорія та практика». – Луганськ, 2009. –с. 301–324.

29. «ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТАШОКЛАСНИКІВ». Фахове видання «Вісник Луганського національного університету», 2010 р.

30. «Зміцнення здоров’я – необхідна умова виховання особистості учнів сучасної старшої школи ». Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні». – Ровеньки, 2010.

31. «Особливості будови та функцій організму старшокласників сучасної школи». Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні».- Ровеньки, 2010.

32. «Формування здоров’я старшокласників засобами фізичного виховання в умовах профільної школи». Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні».- Ровеньки, 2010.

33. «Проблема самовиховання здорового способу життя студентської молоді». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку», 2010, м. Луганськ.

34. «Розвиток рухових здібностей дітей шкільного віку». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку», 2010, м. Луганськ.

35. «РОЛЬ І МІСЦЕ ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЗА СПОРТИВНИМ НАПРЯМОМ». Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару « Актуальні проблеми фізичного виховання школярів: теорія та практика». – Луганськ, 2010.

36. «ПРОБЛЕМА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здоров’я та його сучасні детермінанти: культура здоров’я, фізичне виховання, фізична реабілітація, спорт».-Луганськ, 2010.

Схожі:

Щурова Наталія Василівна Асистент кафедри фізичної реабілітації І валеології Рік вступу до аспірантури: 2008 Тема кандидатської дисертації : «Формування фізичного здоров’я старшокласників в процесі профільного навчання за спортивним напрямом» iconЩурова Н. В. Усвідомлення потреби бути здоровими у старшокласників за спортивним профілем навчання
Усвідомлення потреби бути здоровими у старшокласників за спортивним профілем навчання / Н. В. Щурова // Вісн. Луган нац ун-ту імені...
Щурова Наталія Василівна Асистент кафедри фізичної реабілітації І валеології Рік вступу до аспірантури: 2008 Тема кандидатської дисертації : «Формування фізичного здоров’я старшокласників в процесі профільного навчання за спортивним напрямом» iconІнформація кафедри фізичної реабілітації та валеології щодо підготовки фахівців за напрямом „Здоров’я людини”
Фізична реабілітація” І передбачає її подальший розвиток для здійснення професійної підготовки фахівців зі здоров’я людини та фізичної...
Щурова Наталія Василівна Асистент кафедри фізичної реабілітації І валеології Рік вступу до аспірантури: 2008 Тема кандидатської дисертації : «Формування фізичного здоров’я старшокласників в процесі профільного навчання за спортивним напрямом» iconІнститут фізичної культури та здоров’я
Альошина Алла Іванівна координатор ects від інституту фізичної культури та здоров’я, кандидат наук з фізичного виховання І спорту,...
Щурова Наталія Василівна Асистент кафедри фізичної реабілітації І валеології Рік вступу до аспірантури: 2008 Тема кандидатської дисертації : «Формування фізичного здоров’я старшокласників в процесі профільного навчання за спортивним напрямом» iconФізичного виховання І спорту україни коваленко Тамара Миколаївна
...
Щурова Наталія Василівна Асистент кафедри фізичної реабілітації І валеології Рік вступу до аспірантури: 2008 Тема кандидатської дисертації : «Формування фізичного здоров’я старшокласників в процесі профільного навчання за спортивним напрямом» iconПовідомлення шановні колеги! Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет факультет фізичного виховання та спорту Херсонський обласний центр здоров’я та спортивної медицини
Вас прийняти участь в проведенні VІI всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми сучасної валеології, фізичної культури...
Щурова Наталія Василівна Асистент кафедри фізичної реабілітації І валеології Рік вступу до аспірантури: 2008 Тема кандидатської дисертації : «Формування фізичного здоров’я старшокласників в процесі профільного навчання за спортивним напрямом» iconШевченко Наталія Василівна Народилася 10 березня 1969 року на Рівненщині
...
Щурова Наталія Василівна Асистент кафедри фізичної реабілітації І валеології Рік вступу до аспірантури: 2008 Тема кандидатської дисертації : «Формування фізичного здоров’я старшокласників в процесі профільного навчання за спортивним напрямом» iconКандидатської дисертації
Атестований за рік навчання рішенням Вченої ради
Щурова Наталія Василівна Асистент кафедри фізичної реабілітації І валеології Рік вступу до аспірантури: 2008 Тема кандидатської дисертації : «Формування фізичного здоров’я старшокласників в процесі профільного навчання за спортивним напрямом» iconСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Розробка №23 Назва розробки: Моноласт для реабілітації гомілковостопного суглоба: рухи у сагітальній площині
Тори: Звіряка Олександр Миколайович – канд фіз вих., старший викладач кафедри фізичної реабілітації Інституту фізичної культури Сумдпу...
Щурова Наталія Василівна Асистент кафедри фізичної реабілітації І валеології Рік вступу до аспірантури: 2008 Тема кандидатської дисертації : «Формування фізичного здоров’я старшокласників в процесі профільного навчання за спортивним напрямом» iconЖитомирський державний університет імені івана франка гуцан Тетяна Григорівна
Формування готовності майбутнього вчителя економіки до профільного навчання старшокласників
Щурова Наталія Василівна Асистент кафедри фізичної реабілітації І валеології Рік вступу до аспірантури: 2008 Тема кандидатської дисертації : «Формування фізичного здоров’я старшокласників в процесі профільного навчання за спортивним напрямом» iconЧумак Михайло Михайлович кандидат історичних наук асистент кафедри педагогіки захист дисертації відбувся 29 червня 2009 року тема дисертації
Купецтво як фактор розвитку промисловості лівобережної україни (60-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи