Список опублікованих праць вихватенко м. Т. Вихватенко М. Чинники зародження та розвитку вчення про систему землеробства в Україні // Історія української науки на межі тисячоліть. 2002 icon

Список опублікованих праць вихватенко м. Т. Вихватенко М. Чинники зародження та розвитку вчення про систему землеробства в Україні // Історія української науки на межі тисячоліть. 2002
Скачати 50.12 Kb.
НазваСписок опублікованих праць вихватенко м. Т. Вихватенко М. Чинники зародження та розвитку вчення про систему землеробства в Україні // Історія української науки на межі тисячоліть. 2002
Дата20.09.2012
Розмір50.12 Kb.
ТипДокументи

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ВИХВАТЕНКО М.Т.


 1. Вихватенко М. Чинники зародження та розвитку вчення про систему землеробства в Україні // Історія української науки на межі тисячоліть.-2002.-Вип.8.-С.48-52.

 2. Вихватенко М. До історії підсічно-вогневої ( вирубної) і лісопильної системи землеробства // Історія освіти, науки і техніки в Україні / Перша конференція молодих вчених та спеціалістів ( 30 травня 2002 р.): Тези доповідей та повідомлень . – К., 2002.-С.30-31.

 3. Вихватенко М. До питання про формування вітчизняної науки про землеробство у ХVIII – на початку ХХ століть: Постаті і події // Історія української науки на межі тисячоліть.-2002.- Вип.9.-С.60-64.

 4. Вихватенко М. Розвиток наукових знань про системи землеробства в Південній Росії в першій половині ХІХ століття // Історія української науки на межі тисячоліть.–2001.-Вип.6.-С.200-203.

 5. Вихватенко М.Т. Виникнення наукового землеробства та розвиток його систем до початку ХХ століття //Актуальні проблеми історії аграрної науки Півдня України (матеріали науково-практичного семінару).- К.,2000.- С.7-8.

 6. Вихватенко М.Т. Передумови формування агрономічної науки // Перший регіональний науково-практичний семінар молодих вчених :Матеріали, Ч.2.-24-25 серпня 2002 року. - Луганськ, 2002.-С.5-8.

 7. Вихватенко М.Т. Початок формування знань про землеробство та їх науковий розвиток в Україні (найдавніші часи – початок ХХ століття) // Вісник СНУ ім. В. Даля. Історичні науки.-2002.-№9.-С.62-65.

 8. Вихватенко М.Т. Виникнення та розвиток науково-практичних знань про системи землеробства в Україні: Історіографічний аспект // Вісник СНУ ім. В.Даля.-2003.-№5.-С.27-31.

 9. Вихватенко М.Т. Соціально-економічні передумови розвитку науково-практичних знань з агрономії. – Історія української науки на межі тисячоліть.–2003.-Вип.13.-С.28-32.

 10. Вихватенко М.Т. Академік Іван Григорович Підопличко як зоолог і палеонтолог. (До 100-річчя від дня народження).//Історія української науки на межі тисячоліть.–2004.-Вип.17.-С.3-10.

 11. Вергунов В.А., Вихватенко М.Т., Михайлюк В.П. Системи землеробства в Україні на зламі ХІХ-ХХ ст.: Від науково-дослідного обґрунтування до сільськогосподарської практики.//Вісник СНУ ім. В. Даля. Історичні науки.-2004.-№7(79).-С.40-44.

 12. Вихватенко М.Т. (монографія). Історія зародження та розвитку науково-практичних знань про системи землеробства в Україні (кінець ХVІІІ- початок ХХ ст.) //Відп. ред. О.Я.Пилипчук. – К.: АН. ВШ України. – 2005. – 219 с.: іл.

 13. Вихватенко М.Т. До питання про періодичні зледеніння величезних просторів земної кулі.//Історія української науки на межі тисячоліть.–2005.-Вип.18.-С.34-44.

 14. Вихватенко М.Т. Фрагменти історії розвитку землеробського знаряддя. // Історія української науки на межі тисячоліть.–2005.-Вип.20.-С.56-61.

 15. Вихватенко М.Т. Роль земства в розвитку професійної освіти на Старобільщині в пореформений період (1861-1916 р.р.).//Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 6. –Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля,2005 –с.20-26.

 16. Вихватенко М.Т. Народна агрономія як підґрунтя для зародження та розвитку вітчизняних практичних і наукових землеробських знань.// Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 7. –Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля,2005 –с.226-230.

 17. Наукові здобутки про системи землеробства в дослідній справі та практиці на Україні (кінець ХIХ –початок ХХ ст.)// Історія науки і техніки. Матеріали методологічного семінару 5 червня 2005р. –Луганськ: СНУ ім. В. Даля. – с.3-8.
 1. Історія розвитку виробничих сил та виробничих відносин на Старобільщині у пореформений період (1861- 1916рр.).// Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 9. –Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля,2005 –с.39-43.

 2. Вплив іноземних інвестицій на розвиток гірничо - вибодувної та металургійної промисловості Донбасу (60-90-ті рр. ХIХ ст.) // Матеріали Міжнародної наукової конференції. -Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005.- 224с.

 3. Передумови формування пролетаріату в Україні у дореформений період.// Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 10. –Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля,2006 –с.51-59.

 4. Передумови формування пролетаріату в Україні у дореформений період.// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. „Україна на межі тисячоліть: Історія і сучасність”. 24-25 травня 2006 року. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006.- 80с.

 5. Методичні вказівки з дисципліни «Історія Греції та Риму» для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю «Історія», «Архівознавство». – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 36с.

 6. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія середніх віків» для студентів спеціальності «Історія». – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 32с.

 7. Зародження промисловості на Україні у дореформений період як підгрунтя для формування та зародження пролетаріату (кінецьХVІІІст.- початок ХIХ ст.). // Матеріали міжнародної наукової конференції викладачів «Проблеми світового розвитку в історичному контексті».27 листопада 2006року.-Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006.-11с.

25. Передумови формування пролетаріату на Україні (кінець XVII – початок XIX століття).// Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 13. –Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля,2007 –с.21-29.

26.Релігійні погляди селян Старобільського уїзду Харківської губернії у ХIХ ст. Філософські дослідження. Вип.8. -Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007.- 19-22с.

27. Шаталов Віктор Федорович - учений, педагог новатор (до 80-річчя з дня народження).Освіта Донбасу науково –методичне видання № 3 (122) 2007-

С. 80-86 Луганськ: вид- во ЛНПУ імені Тараса Шевченка.

28.Методичні вказівки до написання курсової роботи з психолого- педагогічних дисциплін длястудентів педагогічнихспеціальностей Луганськ:, «Альма-матер».-2008р.

28. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в організації самостійної роботи студентів. Освіта Донбасу №1 (126) - 2008 Луганськ: вид- во ЛНУ імені Тараса Шевченка.

29.Інформаційні технології в системі управління вищим навчальним закладом.// Матеріали регіональної науково-практичної конференції з докуменьознавства « Актуальні питання документознавства :історія та сьогодення.» - Луганськ – Старобільськ, -«Альма-матер» 2008 -с.160-163.

30. Полвека отданных служению нуки (К годовщине со дня смерти И. И. Ковтуновой Освіта Донбасу №3 (129)- 2008, с.62- 67. Луганськ: вид- во ЛНУ імені Тараса Шевченка.

З1. Старобільський період в житті та творчості Я. Б.Рєзника. Освіта Донбасу № -, 2009 Луганськ: вид- во ЛНУ імені Тараса Шевченка.

32.Інформаційні технології в системі управління вищим навчальним закладом.// Матеріали регіональної науково-практичної конференції з докуменьознавства « Актуальні питання документознавства :історія та сьогодення.» - Луганськ – Старобільськ, -«Альма-матер»0-с.160-163.

33.З життєдайного народного слова: наукова спадщина Б. А.Шарпила. Освіта Донбасу №2-3 (127-128) - 2008 Луганськ: вид- во ЛНУ імені Тараса Шевченка

34.Гужва Ф. К. (До (95-річчя з дня народження) Освіта Донбасу № 5-6 – 2008, с.114- 117, Луганськ: вид- во ЛНУ імені Тараса Шевченка.

35.Через Інтинські тернії у безсмертя (До дня народження відомого поета, педагога Івана Савича Лук’яненка) Освіта Донбасу № 1(132), С 72-76, - 2009 Луганськ: вид- во ЛНУ імені Тараса Шевченка.

36. Славетні земляки-луганці Іван та Надія Світличні- національні герої України- Луганськ:Освіта Донбасу - науково–методичне видання № (137) 2009-С 98-105.

37.Ідеологічна складова у навчально- виховному процесі Старобільського

вчительського інституту у 40-50 роки 20 століття Історія української науки на межі тисячоліть Вип.5.-2009.-С.200-205.

38.Проблеми розвитку морально-духовного виховання в сучасних умовах.

- Луганськ:Освіта Донбасу - науково–методичне видання № () 2010

39. Слово про вчителя ( До 50- річчя з дня народження Вергунова Віктора. Анатолійвича) Науково-популярне видання./уклад.: А.С. Білоцерківська, О. А. Пашківська, С.Д. Коваленко. К., 2010, -32с.; порт. . Вихватенко М.Т. Життя присвячине служінню науці.С14-15.

40.Славетні земляки-луганщини Іван і Надія Світличні-національні герої України Науковий збірник. Луганск. Глобус.2010.С.17-27.

Схожі:

Список опублікованих праць вихватенко м. Т. Вихватенко М. Чинники зародження та розвитку вчення про систему землеробства в Україні // Історія української науки на межі тисячоліть. 2002 iconДиссертация на соискание \ченои степени кандидата исторических наук по специальности 07. 00. 07 история науки и техники. Центр украиноведения Киевского национального университета имени Тараса Шевченка, Киев, 2004
Вихватенко М. Т. Історія зародження та розвитку систем землеробства в Україні (кінець XVIII- початок XX столітгя)
Список опублікованих праць вихватенко м. Т. Вихватенко М. Чинники зародження та розвитку вчення про систему землеробства в Україні // Історія української науки на межі тисячоліть. 2002 iconВихватенко М. Науково-педагогічна діяльність та педагогічна спадщина Я. Б. Рєзника / М. Вихватенко
Вихватенко М. Науково-педагогічна діяльність та педагогічна спадщина Я. Б. Рєзника / М. Вихватенко // Освіта Донбасу – Науково–методичне...
Список опублікованих праць вихватенко м. Т. Вихватенко М. Чинники зародження та розвитку вчення про систему землеробства в Україні // Історія української науки на межі тисячоліть. 2002 iconС. 30-36 Вихватенко М. Т. Проблеми розвитку морально-духовного виховання в сучас- них умовах
Вихватенко М. Т. Проблеми розвитку морально-духовного виховання в сучасних умовах // Освіта Донбасу. 2010. №6. С. 30-36
Список опублікованих праць вихватенко м. Т. Вихватенко М. Чинники зародження та розвитку вчення про систему землеробства в Україні // Історія української науки на межі тисячоліть. 2002 iconСписок публікацій Статті Бублик О.І. Передумови посилення протистояння держави І віруючого селянства України у період «великого перелому»
Бублик О.І. Передумови посилення протистояння держави І віруючого селянства України у період «великого перелому» / О.І. Бублик //...
Список опублікованих праць вихватенко м. Т. Вихватенко М. Чинники зародження та розвитку вчення про систему землеробства в Україні // Історія української науки на межі тисячоліть. 2002 iconВихватенко М. Ідеологічна складова в навчально-виховному процесі Старобільського вчительського інституту (40-50 роки XX ст.) / М. Вихватенко //«Бахмутський шлях», Луганськ. – 2011. – №1 – С. 56-65. Анотація
...
Список опублікованих праць вихватенко м. Т. Вихватенко М. Чинники зародження та розвитку вчення про систему землеробства в Україні // Історія української науки на межі тисячоліть. 2002 iconВступники до аспірантури подають
Список опублікованих наукових праць. Аспіранти, які не мають опублікованих праць, подають наукові реферати з обраної ними наукової...
Список опублікованих праць вихватенко м. Т. Вихватенко М. Чинники зародження та розвитку вчення про систему землеробства в Україні // Історія української науки на межі тисячоліть. 2002 iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п
Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році
Список опублікованих праць вихватенко м. Т. Вихватенко М. Чинники зародження та розвитку вчення про систему землеробства в Україні // Історія української науки на межі тисячоліть. 2002 iconПлан роботи проблемної групи «Історія становлення української преси»
Обґрунтування: проблемна група “Історія становлення української преси” покликана досліджувати особливості розвитку української преси,...
Список опублікованих праць вихватенко м. Т. Вихватенко М. Чинники зародження та розвитку вчення про систему землеробства в Україні // Історія української науки на межі тисячоліть. 2002 iconС. 153-158. Вихватенко М. Т. Науково-педагогіч- на діяльність та педагогічна спадщи- на Я. Б. Рєзника
Вихватенко М. Т. Науково-педагогічна діяльність та педагогічна спадщина Я. Б. Рєзника// Освіта Донбасу. 2011. №1. С. 153-158
Список опублікованих праць вихватенко м. Т. Вихватенко М. Чинники зародження та розвитку вчення про систему землеробства в Україні // Історія української науки на межі тисячоліть. 2002 iconДоц. М. Т. Вихватенко

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи