Гайдук наталія олексіївна icon

Гайдук наталія олексіївна
Скачати 145.79 Kb.
НазваГайдук наталія олексіївна
Дата20.09.2012
Розмір145.79 Kb.
ТипДокументиГАЙДУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА - викладач кафедри, магістр фізичного виховання і спорту Старобільського факультету, 1976 року народження. На кафедрі працює з 1998 року. Займається проблемами: „ Формування культури здоров'я студентської молоді ”, “ Організаційно-методичні основи, структури, зміст, форми та методи підготовки студентів ”.

Навчається в аспірантурі на IV курсі за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Виконує кандидатську дисертацію за темою: «Формування професійного іміджу майбутніх вчителів фізичної культури у процесі фахової підготовки»

^ ГАЙДУК НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА - преподаватель кафедры, магистр физического воспитания и спорта, 1976 года рождения. На кафедре работает с 1998 года. Занимается проблемами: „Формирование культуры здоровья студенческой молодежи”, «Организационно-методические основы, структуры, содержание, формы и методы подготовки студентов».

Учиться в аспирантуре на 4 курсе по специальности 13.00.04. - теория и методика профессионального образования. Выполняет кандидатскую диссертацию по теме: " Формирование профессионального имиджа будущих учителей физической культуры в процессе профессиональной подготовки".

Список наукових публікації:

1. Гайдук Н.О., Щурова Н.В., Носаль А.Г., Ливацький О. В. «Регіональні особливості педагогічної спортивно-масової роботи в Старобільському районі. Сучасний стан та перспективи розвитку». // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „ Олімпійський спорт і культура здоров'я " - Луганськ, 2004.

2. Гайдук Н.О., Ливацький О.В., Бурлакова Т.Л. «Влияние средств оздоровительной аэробики на показатели физического развития и двигательных качеств у студентов» // Матеріали ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Олімпійський спорт, фізична культура, здоров'я нації в сучасних умовах». Луганськ 2005. С.188 -191.

3. Гайдук Н.О. Ливацький О.В., Бурлакова Т.Л, Щурова Н.В. «Современные фитнесс - программы и технологии повышения уровня улучшение физического состояния человека».// Матеріали IV регіональної науково-практичної конференції "Олімпізм і молода спортивна наука України".- Луганськ 2006 С. 39-45.

4. Гайдук Н.О., Ливацький О.В., Бурлакова Т.Л. « Оздоровительная физическая культура в обеспечении здорового образа жизни женщин ».// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції 16-17 листопада 2006 року „ Культура здоров’я, реабілітація, фізичне виховання і спорт у сучасних умовах ”. Луганськ,2006 с.26-31

5. Гайдук Н.О., Ливацький О.В., Бурлакова Т.Л. «Формирование здорового образа жизни у студентов // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції 16-17 листопада 2006 року „ Культура здоров’я, реабілітація, фізичне виховання і спорт у сучасних умовах ”. Луганськ,2006.стр. 19-23

6. Гайдук Н.О., Ливацький О.В., Бурлакова Т.Л. «Формирование здорового образа жизни у детей школьного возраста » // Матеріали Всеукраїнської науково -практичной конференції “Культура здоров’я, реабілітація фізичне виховання і спорт в сучасних умовах". - Луганськ,2007. стр. 34-39

7. Гайдук Н.О., Ливацький О.В., Бурлакова Т.Л. «Формирование потребности в двигательной деятельности и самостоятельных занятиях физической культурой у учащейся молодежи» // Матеріали Всеукраїнської науково -практичной конференції " Культура здоров’я, реабілітація фізичне виховання і спорт в сучасних умовах". -Луганськ,2007.стр. 39-43.

8. Гайдук Н.О., Ливацький О.В., Бурлакова Т.Л. «Построение занятий с применением различных видов оздоровительной аэробики с девушками 15-17 лет»// Материалы IV международной научно-практической конференции «Олимпийский спорт, физическая культура, здоровье нации в современных условиях». Луганськ,2007

9. Гайдук Н.О., Ливацький О.В., Бурлакова Т.Л. «Аэробика, как средство укрепления здоровья и повышения физической работоспособности студентов вуза»// Материалы IV международной научно-практической конференции «Олимпийский спорт, физическая культура, здоровье нации в современных условиях». Луганськ,2007.

10. Гайдук Н.О., Ливацький О.В., Бурлакова Т.Л. « Формирование потребности в двигательной деятельности и самостоятельных занятиях физической культурой у учащейся молодежи»// Матеріали Всеукраїнській науково-практичной конференції "Культура здоров’я,реабілітація фізичне виховання і спорт в сучасних умовах". - Луганськ,2007. С. 39-43

11. Гайдук Н.О., Ливацький О.В., Бурлакова Т.Л. «Особенности современного образа жизни студенческой молодежи»// Матеріали Всеукраїнської науково-практичной конференції «Олимпийский спорт, физическая культура, здоровье нации в современных условиях». Луганськ,2007.

12.Гайдук Н.О. «Формирование положительного отношения студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями ».// Збірник матеріалів Регіональної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні". - Луганськ,2008 С.26-29

13. Гайдук Н.О., Бурлакова Т.Л. « Подвижные игры в младшем школьном »// Збірник матеріалів Регіональної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні". -Луганськ,2008. С.131-133

14. Гайдук Н.О., Ярошенко П.В. «Поняття та сутність професійного іміджу майбутніх вчителів фізичної культури».// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції „ Перший крок у науку ” Том3.Луганск-2008 С.3- 7

15. Гайдук Н.О., Заіка І. «Формирование здорового образа жизни у студентов педагогического вуза». // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції „ Перший крок у науку ” Том3.Луганск-2008. С.78-82

16. Гайдук Н.О., Зверіва Я «Физическая культура, один из основных факторов здорового образа жизни».// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції „ Перший крок у науку ” Том3.Луганск-2008стр. 85-89

17. Гайдук Н.О.«Педагогічні аспекти формування професійного іміджу майбутніх вчителів фізичної культури»// Материалы VI международной научно-практической конференции «Спорт, духовность и гуманизм в современном мире». – Донецк, 2008. С.79-81

18. Гайдук Н.О., «Теоретичні аспекти формування професійного іміджу майбутніх вчителів фізичної культури»// Матеріали Всеукраїнської науково - практичной конференції "Фізичне виховання , спорт ,реабілітація,культура здоров’я,у 21 столітті". - Луганськ, 2008. С. 19-25

19. Гайдук Н.О. «Поняття та сутність іміджу людини» Колективна монографія кафедри теорії і методики фізичного виховання присвячена актуальним питанням фізичного виховання школярів та студентам . Луганськ 2008. С. 32- 50

20. Гайдук Н.О. «Теоретичні аспекти поняття та сутності формування професійного іміджу майбутніх вчителів фізичної культури» // Вісник ЛНУ №6 (169 ) березень 2009р.Луганськ Стор.51- 61.

21. Гайдук Н.О. « Потребности в двигательной деятельности и в самостоятельных занятиях физической культурой студенческой молодежи»// Матеріали Регіональної науково-практичної конференції « Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні » .- Стаханов, 2008.

22. Гайдук Н.О., Ярошенко П.В «Особенности современного образа жизни студенческой молодежи»// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції „ Перший крок у науку ” Луганськ-2009

23. Гайдук Н.О., Пойдіна М.Ю.«Основы здорового образа жизни студентов»// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції„ Перший крок у науку ” Луганськ -2009 С..81-84

24. Гайдук Н.О., Какаций А.Ю. «Фитнесс - программы и технологии для улучшения физического состояния человека»// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції „ Перший крок у науку”.Луганськ-2009. Стор. 24-27. Співавтори

25. Гайдук Н.О., Ярошенко П.В «Повышение оздоровительной направленности физического воспитания со студентами с применением нових форм двигательной активности».// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції Перший крок у науку ” Луганськ -2009 Стор.137-140

26. Гайдук Н.О., Бурлакова Т.Л. «Теоретичний аналіз проблеми формування у школярів культури здоров’я »// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичного семінару для вчителів фізичної культури та керівників міських і районних методичних об’єднань. «Актуальні проблеми фізичного виховання школярів: теорія і практика » Луганськ-2009.с.61-68

27. Гайдук Н.О. «Проблеми професійного іміджу майбутніх вчителів фізичної культури в процесі фахової підготовки» // Збірник наукових праць «Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки »Випуск№55 Запоріжжя 2009 стор -85-90

28. Гайдук Н.О. «Теоретичний аналіз проблеми професійного іміджу майбутніх вчителів у процесі фахової підготовки » //Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичного семінару для вчителів фізичної культури та керівників міських і районних методичних об’єднань. «Актуальні проблеми фізичного виховання школярів: теорія і практика » Луганськ-2009// стор – 72-80

29. Гайдук Н.О., Бурлакова Т.Л « Формирование здоровья школьников младшего возраста » // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичного семінару для вчителів фізичної культури та керівників міських і районних методичних об’єднань."Актуальні проблеми фізичного виховання школярів: теорія і практика » Луганськ-2009 стор – 47 -55

30. Гайдук Н.О., Колесник Т.А «Физические упражнения в режиме дня учащихся высших учебных заведений»// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції Перший крок у науку ” Луганськ -2009 Стор.31-34

31. Гайдук Н.О., Полонський А. «Психологическая модель имиджа тренера как фактор результативности соревновательной деятельности»// Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні». Старобільськ 2009 Стор.193-198 32. Гайдук Н.О., Колесник Т.«Повышение двигательной активности студентов физической культуры и спорта»// Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні». Старобільськ 2009 Стор.124-132.

33. Гайдук Н.О. «Теоретичні аспекти вирішення проблеми формування професійного іміджу майбутнього педагога фізичної культури» // Колективна монографія кафедри теорії і методики фізичного виховання присвячена актуальним питанням фізичного виховання школярів та студентам . Луганськ 2009. Сто –  32 - 50

34. Гайдук Н.О. «Формування професійного іміджу майбутніх вчителів фізичної культури в сучасних умовах навчання»// Вісник ЛНУ №23 (186 ) грудень частина 4 2009р.Луганськ Стор.27-34

35. Гайдук Н.О., Ярошенко П.В«Особенности современного образа жизни студенческой молодежи»// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції „ Перший крок у науку ” Луганськ-2009.с.133-137

36. Гайдук Н.О., Пойдіна М. Ю. «Теоретичний аналіз проблеми формування здоров’я дітей та учнівської молоді»// Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні». Старобільськ 2009 Стор.198-193

37.Гайдук Н.О., Ярошенко П.В «Поняття та сутність професійного іміджу майбутніх вчителів фізичної культури»// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції Перший крок у науку ” Луганськ -2009. Стор.3-7

38. Гайдук Н.О « Имидж тренера как фактор результативности соревновательной деятельности » // матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції "Фізичне виховання , спорт,реабілітація,культура здоров’я,у ХХІ столітті". Луганськ2009.стр.67-70

39. Гайдук Н.О., Бурлакова Т.Л. «Формування професійних якостей особистості учителів фізичного виховання»// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичного семінару для вчителів фізичної культури та керівників міських і районних методичних об’єднань."Актуальні проблеми фізичного виховання школярів: теорія і практика » Луганськ-2009 Стор.47-55

40. Гайдук Н.О « Іміджмейкінг педагога фізичної культури як об'єкт педагогічного аналізу».// Вісник 2010 №15(202) серпень Луганськ стор -5-16

41. Гайдук Н.О «Теоретичні передумови формування професійного іміджу майбутніх учителів фізичної культури»// Вісник 2010 №17(204) вересень Луганськ стор -22-30

42. Гайдук Н.О«Теоретичний аналіз проблеми іміджмейкінгу педагога фізичної культури». // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні». Луганськ-Ровеньки 18 березня 2010р стор -123-131

43. Гайдук Н.О., Бурлакова Т.Л «Современные проблемы физического воспитания студенческой молодежи в высших учебных заведениях».// Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні». Луганськ-Ровеньки 18 березня 2010р стор -87-93

44. Гайдук Н.О., Колесник Т.А. «Физические упражнения как средство повышения работоспособности студентов» // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні». Луганськ-Ровеньки 18 березня 2010р стор -169-174

45. Гайдук Н.О., Луганская Е. Н. «Теоретический анализ спортивно-оздоровительной работы среди женщин в зарубежных странах». // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні». Луганськ-Ровеньки 18 березня 2010р

46.Дятлова Т. В.,Гайдук Н.О. «Анализ проблемы формирования здорового образа жизни студентов средствами оздоровительной аэробики»// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції Перший крок у науку ” Луганськ -2010

Стор.33-37

47. Гайдук Н.О., Онищенко О.С. «Особенности спортивно-оздоровительной работы среди женщин в зарубежных странах»// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції Перший крок у науку ” Луганськ -2010 Стор.99-103

48. Гайдук Н.О., Колесник Т.А «Повышение работоспособности студентов на занятиях физического воспитания нетрадиционными средствами физических упражнений»// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції Перший крок у науку ” Луганськ -2010 Стор.68-72

49. Коржов С.Ю., Гайдук Н.А. «Теоретический анализ физического воспитания студенческой молодежи в высших учебных заведениях».// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції Перший крок у науку ” Луганськ -2010 Стор.72-76

50. Кипа Є.О. Гайдук Н. О«Педагогічні аспекти проблеми іміджмейкінгу педагога фізичної культури» .// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції Перший крок у науку ” Луганськ -2010 Стор.52-60

51. Гайдук Н.О.,"Проблема формування професійного іміджу майбутніх вчителів фізичної культури у сучасній педагогіці вищої школи"// Матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції "Фізичне виховання , спорт ,реабілітація,культура здоров’я,у ХХІ столітті". Луганськ, 2010.

Схожі:

Гайдук наталія олексіївна iconН. М. Гайдук, Л. Є. Клос, С. Г. Ставкова, С. Я. Бєляєва
Соціальна робота: Практична підготовка студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» / Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, С. Г....
Гайдук наталія олексіївна iconОстровська катерина Олексіївна
Островська катерина Олексіївна V. 1965, Львів) – психолог, канд психол наук (Взаємозв’язок образу Я, самооцінки та ціннісних орієнтацій...
Гайдук наталія олексіївна iconОстровська катерина Олексіївна
Островська катерина Олексіївна V. 1965, Львів) – психолог, канд психол наук (Взаємозв’язок образу Я, самооцінки та ціннісних орієнтацій...
Гайдук наталія олексіївна iconСвітлана Олексіївна Швачко
Світлана Олексіївна Швачко: до 75-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик.–Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Гайдук наталія олексіївна iconСвітлана Олексіївна Швачко
Світлана Олексіївна Швачко: до 75-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик.–Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Гайдук наталія олексіївна iconПротокол засідання №4 Ради молодих учених Інституту інформаційних технологій
Олександрівна, Тітаков Сергій Олександрович, Цодікова Наталія Олександрівна, Швиров Вячеслав Володимирович,, Хаддад Аля,Мамедов Анар...
Гайдук наталія олексіївна iconПротокол засідання №3 Ради молодих учених Інституту інформаційних технологій
Сафонов Єгор Олександрович, Семенков Віталій Васильович, Скачко Валерій Валеріойвич, Смагіна Ольга Олександрівна, Тітаков Сергій...
Гайдук наталія олексіївна iconГайдук Ніна Михайлівна
Посередництво як сфера наукового пошуку
Гайдук наталія олексіївна iconПилат наталія Іванівна
Пилат наталія Іванівна (14. IV. 1976, Городок Львів обл.) – психолог, канд психол наук (Соціальна ідентичність як чинник вибору стилю...
Гайдук наталія олексіївна iconПилат наталія Іванівна
Пилат наталія Іванівна (14. IV. 1976, Городок Львів обл.) – психолог, канд психол наук (Соціальна ідентичність як чинник вибору стилю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи