Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2006р icon

Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2006р
Скачати 177.89 Kb.
НазваСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2006р
Дата10.11.2012
Розмір177.89 Kb.
ТипДокументи
С П И С О К

праць, що опубліковані співробітниками кафедри ГЕА ім. Р.М. Лейбова

факультета енергомеханіки і автоматизації за 2006р.

п/п

Автори

Назва статті, книги

Вихідні дані

Кільк. стор.

Назва

конференції,

дата і місце

1

2

3

4

5

6

Публікації ВАК

1

укр

Маренич К.М.,

Бурлака О.М.,

Василець С.В.

Аналіз параметрів системи «Тиристорний регулятор напруги – асинхронний генератор» як елемента навантаження приводного блока під час випробувань

Вісник ВПІ,

Вінниця, ВНТУ, 2005 р. №6

(не враховано в рейтингу 2005 р.)

С. 110 – 116

0.438 др. арк.
2

Гавриленко Б.В.,

Неежмаков С.В.

Совершенствование системы автоматизированного управления топкой низкотемпературного кипящего слоя

Наукові праці ДонНТУ. Серія гірничо-електромеханічна. Вип. 104, Донецьк, ДонНТУ, 2005 р.

С. 36- 41

0.313 др. арк.

3

укр

Гавриленко Б.В.,

Ткаченко Г.Є.

Постановка задачі керування комплексом теплопостачання шахти з топками КШ


----«----

С.42-46

0.313 др. арк.

4

укр

Маренич К.М., Василець С.В.

Математична модель електротехнічного комплексу дільниці шахти після захисного відключення напруги


----«----

С.121 – 128

0.5 др. арк.

5

Маренич К.Н., Дубинин С.В., Дубинин М.С.

Применение конвертора отрицательного сопротивления для компенсации ёмкостной составляющей тока утечки на землю в шахтной комбинированной электросети


----«----

С.129 – 134

0.375 др. арк.

6

Маренич К.Н., Руссиян С.А.

Процесс отключения ответвления электросети участка шахты при неодновременности пофазной коммутации контактора


----«----

С.135 – 139

0.313 др. арк.

7

укр

Маренич К.М., Василець С.В.

Математичне моделювання
струму витоку на землю після захисного відключеня напруги живлення електроспоживачів дільниці шахти


Наукові праці ДонНТУ. Серія гірничо-електроме-ханічна. Вип. 12 (113), Донецьк, ДонНТУ, 2005 р.

С.171-178

0.5 др. арк.

8

Маренич К.Н., Ковалёва И.В.

Обоснование структуры моде-ли процесса короткого замыкания в электротехничес-ком комплексе участка шахты


----«----

С.179-185

0.438 др. арк.
9

Маренич К.Н., Руссиян С.А.

Исследование влияния регулируемой коммутации ответвления шахтной участковой сети на устойчивость работы аппарата защитного отключения


----«----

С.186-191

0.375 др. арк.

10

Гавриленко Б.В.,^ Новикова К.Е.

Математическая модель
распространения метана в тупиковой выработке шахты


----«----

С.42-46

0.313 др. арк.
11

укр

ГавриленкоБ.В.,

Ткаченко Г.Є.

Вибір критеріїв ефективного управління системой теплопостачання шахти


----«----

С.47-52

0.375 др. арк.
12


Гавриленко Б.В. ^ Неежмаков С.В.

Математическая модель топки кипящего слоя шахтного автономного воздухоподогревателя в нестационарных условиях

(статья не учтена в перечне публикаций 2005 г.)

Проблеми експлуатації обладнання шахтних стаціонарних установок Зб. наук. праць.- Донецьк: ВАТ „НДІГМ ім. М.М. Федорова”, 2005.

С. 297-304

0.5 др. арк.
Міжнародні конференції в Росії

13

Дубинин М.С.

Применение конвертора отрицательного сопротивления как базового элемента автокомпенсатора токов утечки.

Ухта: УГТУ, 2006

С.13-17

0.313 др. арк.


VII международная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех-2006»: материалы конференции (22-24 марта 2006 г., Ухта): в 3 ч.; ч. 1

Міжнародні конференції в Україні

14

Дубинин М.С.

Экспериментальные исследования емкостных токов утечки на землю в комбинированных сетях участка шахты

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 53-54

0.125 др. арк.


Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук молодих. Збірник наукових праць VI МНТК аспірантів та студентів в м. Донецьку 24-27 квітня 2006 р.

15

Жовтобрух С.А.

Блок контроля усилия пресс-сования электромеханичес-кого пресса СМ 1085

Донецьк, ДонНТУ-2006

С.55-56

0.125 др. арк.


----«----

16

Жовтобрух С.А.

Моделирование параметров функционирования электромеханического пресса СМ 1085

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 59-61

0.187 др. арк.


----«----
^

Праці, що опубліковані студентами кафедри ГЕА, або разом із студентами

на студентських міжнародних конференціях


17

Кулеш Г.Л.,

Гавриленко Б.В.

Моделирование работы системы управления разгазированием тупиковой выработки (статья не учтена в перечне публикаций 2005 г.)

Донецьк, ДонНТУ, 2005

С. 112-115

0,25 др. арк

Материалы IV международной научно-техн. студ конф. «Механика жидкости и газа»

Донецк, ДонНТУ,

6 - 8 . 12. 2005 г.

18

Буряк А.Д.,

Ставицкий В.Н.

Особенности построениЯ автоматизированного электропривода шахтного электровоза на основе вентильного двигателя

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 25-28

0.25 др. арк.

Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук моло-дих. Зб. наукових праць VI МНТК аспірантів та студентів в м. Донецьку 24-27 квітня 2006 р.

19

Буряк А.Д.,

Ставицкий В.Н.

Использование математического моделирования для исследования процессов в вентильном электроприводе шахтного электровоза

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 29-32

0.25 др. арк.


Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук моло-дих. Зб. наукових праць VI МНТК аспірантів та студентів в м. Донецьку 24-27 квітня 2006 р.

20

укр

Василець С.В., Маренич К.М.

^ ОБГРУНТУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДІЛЬНИЦІ ШАХТИ В РЕЖИМІ ВИБІГУ ДВИГУНІВ СПОЖИВАЧІВ

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 33-36

0.25 др. арк.


Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук моло-дих. Зб. наукових праць VI МНТК аспірантів та студентів в м. Донецьку 24-27 квітня 2006 р.

21

Войтенко В.В., Рак А.Н., Саулин В.К.

источники получения информации в автоматизированной системе контроля и учета электропотребления угольной шахты

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 37-38

0.125 др. арк.


Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук моло-дих. Зб. наукових праць VI МНТК аспірантів та студентів в м. Донецьку 24-27 квітня 2006 р.

22

Захаров С.В., Дубинин С.В.

применение электромагнитных муфт скольжения для регулируемого электропривода скребкового конвейера

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 62-63

0.125 др. арк.


Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук моло-дих. Зб. наукових праць VI МНТК аспірантів та студентів в м. Донецьку 24-27 квітня 2006 р.

23

Ковалёва И.В., Маренич К.Н.
^

использование роторных колец двигателя в качестве датчика параметров электропривода горной машины


Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 71-73

0.187 др. арк.


----«----

24

Кондрашов Я.М.,

Никулин Э.К.

разработка алгоритма работы блока сигнализации и защиты насосной установки при аварийных режимах

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 79-81

0.187 др. арк.


----«----

25

Костенко Т.В., Гавриленко Б.В.

моделирование режима автоматической подачи азота в зону подземного пожара

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 82-85

0.25 др. арк.


----«----

26

Лукьяненко С.А., Гавриленко Б.В.

алгоритм эффективного управления транспортным комплексом шахты

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 106-108

0.187 др. арк


----«----

27

Маер А.А.,

Никулин Э.К.

аналитические исследования эксплуатационных параметровподводящего трубопровода водоотливной установки

Донецьк, ДонНТУ-2006

С.109-111

0.187 др. арк.

Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук моло-дих. Зб. наукових праць VI МНТК аспірантів та студентів в м. Донецьку 24-27 квітня 2006 р.

28

Маренич М.К.

аппаратура apd-1 - альтернативное решение в области автоматизации конвейерного транспорта шахты

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 115-116

0.125 др. арк.


Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук моло-дих. Зб. наукових праць VI МНТК аспірантів та студентів в м. Донецьку 24-27 квітня 2006 р.

29

Науменко Д.И., Неежмаков С.В.

управление процессом розжига топки низкотемпературного кипящего слоя

Донецьк, ДонНТУ-2006

С.126-128

0.187 др. арк.


----«----

30

Новиков К.Е., Гавриленко Б.В.
^
Динамика распространения метана в выработке шахты

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 131-133

0.187 др. арк.

Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук моло-дих. Зб. наукових праць VI МНТК аспірантів та студентів в м. Донецьку 24-27 квітня 2006 р.

31

Оверко М.В., Оголобченко А.С.

К вопросу определения параметров управления блока автоматической защиты водоотливной установки шахты

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 136-138

0.187 др. арк.


----«----

32

Орлянский А.А.,

Оголобченко А.С.

автоматическое регулирование гидравлических параметров насосных установок городского водоснабжения

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 139-141

0.187 др. арк.


----«----

33

Павина Н.В., Никулин Э.К.

разработка матиматической модели управления насосом в зоне его промышленного использования

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 145-147

0.25 др. арк.


----«----

34

Руденко Т.В.,

Маренич К.Н.

Обоснование схемы устройства автоматической расштыбовки скребкового конвейера

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 170-171

0.125 др. арк.


Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук моло-дих. Зб. наукових праць VI МНТК аспірантів та студентів в м. Донецьку 24-27 квітня 2006 р.

35

Синегуб П.С., Гавриленко Б.В.

автоматизированный комплекс погрузки угля в железнодорожные вагоны

Донецьк, ДонНТУ-2006

С.172-174

0.187 др. арк


Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук моло-дих. Зб. наукових праць VI МНТК аспірантів та студентів в м. Донецьку 24-27 квітня 2006 р.

36

Сопильняк И.В.,

Кривич Е.А.

устройство для индукционного нагревания и плавления проводников квазилинейным магнитным полем при изготовлении роторов асинхронных двигателей

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 175-177

0.187 др. арк.

Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук моло-дих. Зб. наукових праць VI МНТК аспірантів та студентів в м. Донецьку 24-27 квітня 2006 р.

37

Удовик О.В., Гавриленко Б.В.

разработка алгоритма контроля местоположения комбайна в очистном забое

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 183-185

0.187 др. арк.


----«----

38

Стефановская Н. Л.,

Маренич К.Н.

результаты моделирования электромеханических процессов при параметрическом управлении асинхронным электроприводом

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 178-182

0.313 др. арк.

Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук моло-дих. Зб. наукових праць VI МНТК аспірантів та студентів в м. Донецьку 24-27 квітня 2006 р.

39

Чорновол Е.П., Маренич К.Н.

схемная реализация устройства максимальной токовой защиты низковольтной комбинированной электросети участка шахты

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 189-190

0.125 др. арк.


----«----

40

укр

Шевельський О.Ю.,

Ткаченко А.Е.

Розробка пристрою контролю пробуксовки стрічки на приводному барабані стрічкового конвеєру

Донецьк, ДонНТУ-2006

С. 191-193

0.187 др. арк.


----«----

Студентські конференції в Росії

41

Чебарев Д. В.

Блок автоматизированного управления погрузкой угля в железнодорожные вагоны

Ухта: УГТУ, 2006.

С. 84-86

0.187 др. арк.

VII международная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех-2006»: материалы конференции (22-24 марта 2006 г., Ухта): в 3 ч.; ч. 1

42

Белинская Ю. П.

Разработка системы вибродиагностики насосного агрегата шахтной водоотливной установки

Ухта: УГТУ, 2006.

С. 8-10.

0.187 др. арк.


-------- « --------

43

Ковалева И. В.

К обоснованию параметров автоматической защиты привода скребкового конвейера при стопорении

Ухта: УГТУ, 2006.

С. 19-21.

0.187 др. арк.


-------- « --------

44

Кондрашов Я. М.

Блок диагностики технического состояния подводящего трубопровода насоса

Ухта: УГТУ, 2006.

С. 34-37.

0.25 др. арк.


-------- « --------

45

Маер А. А

Выбор дросселирующего устройства и определение регулировочной характеристики.

Ухта: УГТУ, 2006.

С. 37-39.

0.187 др. арк.


-------- « --------

46

Павина Н. В.

Блок управления насосом в зоне его промышленного использования

Ухта: УГТУ, 2006.

С. 41-45.

0.313 др. арк.


-------- « --------

47

Удовик О. В.

Устройство контроля местоположения комбайна в очистном забое

Ухта: УГТУ, 2006.

С. 72-75.

0.25 др. арк.-------- « --------

48

Маренич К.Н., Бурлака А.Н., Василец С.В.

(студент)

Определение параметров перспективного стенда для обкатки приводных блоков скребковых конвейеров

Воронеж , 2006

С. 184 – 189.

0.313 др. арк.


Математические методі в технике и технологиях. (ММТТ-19) XIX Международная НТК, Сб. научн. тр. Т.5, Секция 5 / Под общ. Ред. В.С. Балакирева.- г. Воронеж, 30.05 – 02.06. 2006 г.

Завкафедри «Гірнича електротехніка


і автоматика ім. Р.М. Лейбова» К.М. Маренич

Схожі:

Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2006р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2006р
Аналіз параметрів системи «Тиристорний регулятор напруги – асинхронний генератор» як елемента навантаження приводного блока під час...
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2006р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2005р
Зао «тэтз-инвест» – основной партнёр кафедры «Горная электротехника и автоматика» (стаття)
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2006р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2005р
Зао «тэтз-инвест» – основной партнёр кафедры «Горная электротехника и автоматика» (стаття)
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2006р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2008р
...
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2006р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2008р
...
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2006р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2009р
Особливості впливу асинхрон-них двигунів споживачів елек-тротехнічного комплексу на параметри безпеки в контексті результатів експериментальних...
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2006р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2007р
Особенности применения конвертора отрицательного сопротивления для снижения ёмкостной составляющей тока утечки на землю в электросетях...
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2006р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2007р
Особенности применения конвертора отрицательного сопротивления для снижения ёмкостной составляющей тока утечки на землю в электросетях...
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2006р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2009р
Особливості впливу асинхрон-них двигунів споживачів елек-тротехнічного комплексу на параметри безпеки в контексті результатів експериментальних...
Список праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета енергомеханіки І автоматизації за 2006р iconСписок праць, що опубліковані співробітниками кафедри геа ім. Р. М. Лейбова факультета комп’ютерних інформаційних технологій І автоматики за 2010р
Зворотні енергетичні потоки двигунів як фактор погіршення безпеки експлуатації електротехнічного комплексу дільниці шахти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи